KUHINJSKI APARATI
ELEKTRIČNI
EKSPRES LONAC
Model: FOK50-100C9
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
LUPO MARSHALL
R
Elektručni ekspres lonac
OPŠTA PRAVILA
Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga
koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:
da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za
pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.
STANDARDI
Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na
zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u
kontaktu sa hranom.
U trenutku isporuke, u prisustvu ovlašćenog prodavca proveriti da li
je proizvod oštećen i da li set u ambalaži sadrži sve delove. Ako tom
prilikom primetite bilo kakva oštećenja ili druge neregularnosti, proizvod
će biti zamenjen drugim, ispravnim.
Multi-funkcionalni električni ekspres lonac, razvijen je od strane naše
kompanije uz upotrebu napredne tehnologije za optimizaciju funkcija
ekspres lonca, električnog lonca za rižu, lonca za dinstanje u jedan
aparat. Ovaj aparat ima naprednu tehnologiju, novi oblik, najviši nivo
sigurnosti i kompletirane sve funkcije. Rukovanje ovim aparatom je vrlo
jednostavno. Ovo je idealan porodični aparat.
VAŽNE MERE OPREZA
Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne
mere opreza, uključujući sledeće. Opasnost može biti izazvana
nepropisnim korišćenjem uređaja.
1. Ne upotrebljavajte drugi uređaj sa ovim na istoj utičnici.
2. Ne potapajte kabl, utikač ili glavni deo aparata u vodu ili drugu tečnost.
3. Ne postavljajte uređaj da radi na drvenoj podlozi, tepihu ili bilo koju
lako zapaljivu površinu.
4. Ne koristite uređaj blizu zavese ili drugih zapaljivih materijala.
2
LUPO MARSHALL
Elektručni ekspres lonac
5. Ne dodirujte vrele metalne površine dok aparat radi, ili neposredno
posle upotrebe.
6. Ne stavljajte ništa na aparat dok je uključen da radi.
7. Nikako ne upotrebljavajte aparat ako je oštećen kabl ili utikač.
8. Koristiti drveni ili plastični pribor, da se unutrašnja posuda ne bi oštetila.
9. Držite aparat van domašaja male dece.
10. Pre čišćenja proizvoda, molimo vas da isključite aparat i izvadite
utikač iz električne zidne utičnice.
11. Kod upotrebe, nikada nemojte vešati električni kabl na mesto gde se
obično možete saplesti.
12. Prilikom rada ekspres lonca nikada nemojte pomerati ovaj proizvod
niti sprečavati prinudno otvaranje.
13. Nikada nemojte otvarati poklopac za vreme kuvanja, da biste izbegli
takve nezgode kao što su teškoće u ponovnom zatvaranju ili nedovoljno
kuvane namirnice.
14. Koristite ovaj aparat samo za namene navedene u ovom Uputstvu za
upotrebu.
15. Strogo je zabranjena upotreba drugog poklopca kod zagrevanja.
16. Zabranjena je modifikacija ili opravka od strane osobe koja nije
ovlašćeno tehničko lice.
17. Vršite redovnu kontrolu ispusnog ventila i antiblokirajuće zaštite da
biste bili sigurni da nisu blokirani.
Tehnični podaci:
220V, 50Hz, 1000W
zapremina: 6l
radni pritisak: 35 - 80KPa
temp. održavanja toplote: 60-80 0C
3
R
LUPO MARSHALL
R
Elektručni ekspres lonac
KARAKTERISTIKE APARATA
1. Funkcije aparata: lagano kuvanje, kuvanje, dinstanje, obarivanje,
kuvanje pirinča.
2. Nije potrebno bilo kakvo podešavanje temperature ili pritiska jer
se proces kuvanja prekida automatski i nastupa period “održavanja
temperature”.
3. Postoji funkcija automatskog održavanja toplote. 4. Uz ovaj aparat
štedite do 60% električne energije i skraćujete vreme kuvanja, pripreme
kaše, dinstanja za oko 40%.
5. Ne lepljiva unutrašnja posuda, lako održavanje, čelična spoljašnjost i
spoljni grejni element vam obezbeđuju dugotrajnost aparata.
6. Uz pomoć specifičnog poklopca hrana zadržava svoje hranljive
sastojke i ukus.
7. Ovaj aparat poseduje i bezbednosnu zaštitu:
• Sigurnosno otvaranje i zatvaranje aparata. Ukoliko je pritisak unutar
aparata, nećete moći da otvorite aparat.
• Količina pritiska unutar aparata je ograničena, ventil za ispuštanje
pritiska će otpustiti automatski višak pritiska kada on dosegne
maksimum.
• Bezbednosno pražnjenje pritiska u unutrašnjoj posudi. Kada je pritisak
u unutrašnjoj posudi dostigao maksimum, aparat će automatski otpustiti
višak pritiska.
• Nivo temperature je takođe ograničen (limitiran). Aparat će prestati
sa zagrevanjem kada je dostignuta željena temperatura ili ukoliko
temperature počne prelaziti podešeni nivo.
• Ukoliko temperatura u unutrašnjoj posudi počne da se snižava, aparat
će automatski početi da se dogreva kako bi dostigao željenu temperaturu.
4
LUPO MARSHALL
Elektručni ekspres lonac
STRUKTURA APARATA:
Pritisni dole
Montaža
Demontaža
Kontrolna tabla
20
Montaža
Pritisni dole
Povuci gore
Demontaža
1. Ručka
2. Poklopac ručke
3. Poklopac lonca
4. Radni ventil
(regulator pritiska)
5. Cev za ispuštanje
pare
6.Ventil sa plovkom
7. Plovak
8. Unutrašnja posuda
9. Lonac
10. Gornje uporište
11. Upravljački panel
12. Grejna ploča
13. Posuda za
kondenz
14. Donja ručka
15. Oklop loncakućište
16. Mrežni kabl
5
17. Postolje
18. Ležište zaptivke u
poklopcu
19. Gornji aluminijumski
poklopac
20. Zaptivka
21. Prekidač
R
LUPO MARSHALL
R
Elektručni ekspres lonac
RAD APARATA
1. Otvaranje poklopca: držite čvrsto ručku poklopca; rotirajte poklopac
prema ivici razmaka za otvaranje u smeru kazaljke na satu i povucite ka
sebi. (videti crtež 1 i 2).
2. Izvadite unutrašnju posudu i stavite hranu i vodu u nju. Kapacitet hrane
i vode ne sme preći 4/5 (četiri petine) kapaciteta unutrašnje posude.
Hrana čija će zapremina porasti prilikom kuvanja bi trebala da zauzima
3/5 (tri petine) unutrašnje posude.
3. Postavljanje unutrašnje posude u kućište: osušite unutrašnju posudu
i grejnu ploču koji se nalazi unutar kućišta krpom. Na grejnu ploču i u
kućište ne može biti stavljena nijedna druga posuda osim one koja je
propisana ovim uputstvom za upotrebu. Nakon stavljanja u unutrašnjost,
rotirajte unutrašnju posudu da bi se ostvario dobar kontakt između
unutrašnje posude i grejne ploče.
Slika 6
Slika 2
Slika 1
6
LUPO MARSHALL
Elektručni ekspres lonac
4. Zatvaranje poklopca:
• Proverite da li je zaptivka postavljena u čelični obod unutar poklopca.
• Držeći ručku poklopca, stavite poklopac horizontalno na ivicu razmaka,
rotirajte poklopac u položaj da škljocne, u obrnutom smeru kazaljke na
satu dok se ne čuje zvuk “klik”. (slike 7 I 8)
5. Stavite pravilno izduvni ventil: pomerajte ka zoni zaptivanja odnosno
nepropusnosti, pa proverite da li je spao ventil sa plovka (ventil sa
plovkom spada pre zagrevanja). (slika 9)
6. Uključite aparat u struju i svetlosni indikator će se upaliti.
7. Vreme održavanja pritiska zavisi od hrane koju pripremate:
• Podesite vreme kuvanja u skladu sa sledećom tabelom:
Namirnice Dinstanje
Vreme kuv.
(minuta)
3-5
Pirinač
Meso
Kaša
Supa
Pasulj
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
• Ručka je markirana sa opsegom vremena za održavanje pritiska u
skladu sa različitim namirnicama. Možete regulisati vreme za održavanje
pritiska u skladu sa hranom, ličnim ukusom i iskustvom u kuvanju.
• Radno vreme kuvanja je jednako vremenu zagrevanja plus vremenu
održavanja pritiska. Što je više hrane, to će biti duže vreme porasta
toplote.
Zagrevanje
Održavanje pritiska
Slika 10
7
R
LUPO MARSHALL
R
Elektručni ekspres lonac
• Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu na program
na kome želite da pripremate hranu. Indikator za grejač
će se upaliti i aparat će početi da se greje. Na primer:
ako stavite na program za pripremu pirinča, vreme
kuvanja će otprilike biti oko 6 minuta.
• Kada aparat dostigne željeni radni pritisak, indikator
grejača će se ugasiti i upaliće se zelena lampica pokazatelj da je ekspres lonac u fazi održavanja
pritiska. Dugme se vraća u smeru obrnutom od rada
kazaljke na satu. Kada se dugme vrati u položaj OFF (isključen),
završava se vreme kuvanja sa zagrevanjem, svetli narandžasta
lampica-pokazatelj za održavanje toplote, što znači prelazak u režim za
održavanje toplote.
• Ako nije potrebno kontinuirano održavanje toplote nakon ulaska u režim
za održavanje toplote, isključite uređaj iz struje.
• Uklonite višak pritiska: pomerite klizni ispusni ventil
u položaj za ispuštanje dok ventil na spadne (za hranu
koja nije tečna).
• Držite čvrsto ručku poklopca; rotirajte poklopac prema
ivici razmaka za otvaranje u smeru kazaljke na satu i
povucite ka sebi. (videti crtež 1 i 2).
• Što se tiče tečne hrane (kaša i lepljiva tečnost),
nemojte povlačiti ispusni ventil kliznim pokretom radi
ispuštanja, kada je kuvanje upravo završeno, jer u
suprotnom će se hrana izbaciti iz jezgra ispusnog ventila.
• Kada se kuva velika količina hrane nemojte odmah vršiti ispuštanje
pritiska nakon kuvanja.
OPREZ
• Dok plovak pada nemojte pokušavati da otvorite poklopac na silu.
• Čuvajte zaptivku od oštećenja, ukoliko se ošteti može se zameniti.
• Čistite redovno gornji aluminijumski poklopac.
8
LUPO MARSHALL
Elektručni ekspres lonac
• Ne stavljajte ništa na izduvni ventil i nemojte pokušavati da ga
popravljate sami.
• Održavajte redovno unutrašnjost aparata kao i grejne ploče. Unutrašnja
posuda ne sme biti stavljena ni na jedno drugo grejno telo niti smete njoj
slične posude stavljati u kućište aparata.
• Prilikom rada ekspres lonca nikada nemojte pomerati ruke ili lice prema
izduvnom ventilu ili ventilu sa plovkom, kako biste izbegli da se opečete.
• Automatsko održavanje toplote je moguće do 24 sata od završetka
kuvanja. Vreme kuvanja ne bi trebalo biti duže od 6 sati.
• Ukoliko se tokom rada aparata pojavi obimna količina pare iz unutrašnje
posude, molimo vas da isključite vaš aparat iz struje i donesete ga u naš
ovlašćeni servis.
• Molimo vas da aparat ne rastavljate I ne menjate delove sami. To može
dovesti do oštećenja aparata.
• Molimo vas da ne uranjate aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
• Ovaj aparat nije preporučljiv za osobe sa invaliditetom, sa čulnim ili
nervnim oštećenjima i sa nedostatkom iskustva pri rukovanju ovakvog
aparata, osim u prisustvu supervizora ili uz uputstvo za upotrebu dobijeno
od strane ljudi koji garantuju za njegovu bezbednu upotrebu.
ČIŠĆENJE I ČUVANJE
1. Nakon svake upotrebe očistite temeljno aparat.
2. Uvek isključite uređaj i dozvolite mu da se ohladi pre čišćenja.
3. Izvadite poklopac i unutrašnju posudu, operate ih deterdžentom,
isperite sa svežom i čistom vodom, pa ih posušite mekom krpom.
4. Očistite telo aparata sa krpom. Zabranjeno je uranjati lonac u vodu ili
ga prati sa tekućom vodom.
5. Očistite grejnu ploču sa krpom.
6. Da bi ste oprali unutrašnju posudu, potopite je u mlaku vodu s
rastvorenim deterdžentom za sudove, zatim isperite. Ne koristiti
abrazivna sredstva.
7. Obrišite je mekom suvom krpom. Možete ekspres lonac upakovati u
svoju orginalnu kutiju ili ne, i odložiti ga na suvo mesto.
9
R
LUPO MARSHALL
R
Elektručni ekspres lonac
UOBIČAJENI PROBLEMI I NJIHOVO REŠAVANJE
BROJ
PROBLEM
MOGUĆI UZROK
1
Zaptivka nije dobro
Teškoće kod zatvaranja poslavljena
poklopca
Šipka je zaglavljena od
ventila plovkom
2
Teškoće kod otvaranja
poklopca
3
Curenje iz poklopca
REŠENJE
Postavite dobro
zaptivku
Gurnite pritisnu šipku
polako rukom
Ventil sa plovkom ne može da Pritisnite lagano štapićem
spadne nakon pražnjenja
ventil sa plovkom
Postoji pritisak unutar
lonca
Otvorite poklopac nakon
što se smanji pritisak
Nema zaptivke
Ostaci hrane su se lepili
na zaptivku
Stavite zaptivku u skladu
sa zahtevom
Očistite prsten zaptivke ili
dihtunga
Zaptivka pohabana
Zamenite zaptivku
Poklopac nije čvrsto zatvoren Ponovo zatvorite poklopac
4
5
Curenje iz ventila sa
plovkom
Ventil sa plovkom ne
može da se podigne
Ostaci hrane su se zalepili
na prsten zaptivke ventila sa
plovkom
Očistite zaptivku ventila
sa plovkom
Pohaban prsten zaptivke
ventila sa plovkom
Zamenite zaptivku ventila
sa plovkom
Premalo hrane i vode u
unutrašnjem loncu
Stavite hranu i vodu u
skladu sa pravilima
Malo curenja iz poklopca ili
ispusnog ventila
Pošaljite ga u naš servis
radi kontrole
10
LUPO MARSHALL
Elektručni ekspres lonac
ODGOVORNOSTI
Proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne povrede
ili materijalne štete koje su nastale zbog pogrešnog korišćenja proizvoda i
ne pridržavanja uputstva.
Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampanju ovih
uputstava.
Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje
ne menjaju njegove bitne osobine.
11
R
Distributeri:
Srbija
Neva Produkt d.o.o.
Lupo Home Line d.o.o.
Crna Gora
Dimi Exim d.o.o.
Bosna i Hercegovina
Hepok d.o.o.
www.lupogroup.com
Download

ELEKTRIČNI EKSPRES LONAC