MRKONJIĆ GRAD
POPISIVAČI - KONAČNA LISTA / КОНАЧНА ЛИСТА
Redni broj
Редни број
Ime
Име
Ime oca
Име оца
Prezime
Презиме
1
Adnan
Mehmedalija
Murica
2
Aleksandar
Đuro
Pejić
3
Aleksandar
Stojan
Zeljković
4
Aleksandra
Borka
Vidaković
5
Aleksandra
Jovan
Petković
6
Aleksandra
Niko
Milašinović
7
Bjankica
Luka
Galić
8
Bogdana
Jovan
Čulić
9
Bojan
Lazo
Ubović
10
Bojan
Dušan
Blažević
11
Bojana
Milorad
Milanović
12
Borko
Branko
Zekanović
13
Božana
Dako
Đukić
14
Branka
Zdravko
Kudra
15
Branka
Luka
Karać
16
Daniel
Mile
Grujičić
17
Danijela
Radomir
Čulić
18
Danijela
Milorad
Bilić
19
Dejan
Đorđo
Karać
20
Dejan
Dragan
Stojičić
21
Dijana
Mirko
Boroja
22
Đorđe
Stevan
Zeljković
23
Dragan
Boro
Miletić
24
Dragan
Jovo
Babić
25
Dragana
Dragan
Višekruna
26
Dragana
Milorad
Samardžija
27
Dragana
Dragan
Đuza
28
Dragana
Mara
Jarić
29
Dragana
Mladen
Malešević
8/28/2013 9:58:58 AM
Stranica / Страница 1
30
Dragana
Dragan
Perak
31
Dragana
Dušan
Laketa
32
Dragana
Jadranka
Jovandić
33
Draško
Veljko
Lukač
34
Draženka
Branko
Todorović
35
Dušan
Mirko
Popadić
36
Dušan
Milorad
Bilić
37
Dušanaka
Dušan
Kačar
38
Dušanka
Željko
Tomić
39
Duška
Borka
Tomić
40
Duško
Lazar
Bojanić
41
Ena
Nebojša
Kozić
42
Ena
Željko
Sladojević
43
Ensara
Rešad
Medić
44
Glorija
Stanko
Anđelić
45
Goran
Stole
Stojičić
46
Goran
Ranko
Mihaljica
47
Ilija
Jovo
Čigoja
48
Jelena
Lako
Đuranović
49
Jelena
Petar
Kovačević
50
Jelena
Jovo
Kreka
51
Jelena
Boro
Kostić
52
Jelena
Duško
Tutorić
53
Jelena
Gavrilo
Vučenović
54
Jelena
Milanko
Stojković
55
Jovan
Niko
Kljajić
56
Jovana
Ljubomir
Budiša
57
Jovana
Jovan
Danilović
58
Jovica
Branislav
Prpa
59
Jovica
Momčilo
Ćoćkalo
60
Leonid
Ratko
Župić
61
Lidija
Danimir
Jotić
62
Ljiljana
Milenko
Zeljković
63
Ljiljana
Jovan
Vasić
64
Ljiljana
Mirko
Jovanović
65
Maja
Milorad
Tomić
66
Marija
Zdravko
Vulić
67
Marija
Franjo
Vještica
68
Marija
Mato
Vrbanac
8/28/2013 9:58:58 AM
Stranica / Страница 2
69
Marijana
Anđelko
Kežić
70
Marko
Miloš
Galić
71
Marko
Mitar
Mrđan
72
Mehmed
Abaz
Dedić
73
Milan
Trivun
Kojadinovic
74
Milan
Radovan
Radoja
75
Milana
Milorad
Grahovac
76
Milana
Momir
Kalaba
77
Milana
Stevan
Blažević
78
Milanka
Stanko
Roljić
79
Mile
Željko
Sukara
80
Milena
Đuro
Đuranović
81
Milica
Vaso
Stupar
82
Milijana
Milenko
Milić
83
Milijana
Milenko
Šajin
84
Miloš
Drago
Višekruna
85
Mirjana
Vitomir
Popadić
86
Miroslav
Stojan
Stojanović
87
Miroslavka
Stevo
Milić
88
Mlađen
Milenko
Gvero
89
Mladen
Željko
Novaković
90
Mladen
Drago
Ćoćkalo
91
Monika
Ostoja
Dragojević
92
Nataša
Neđo
Lekić
93
Nedeljka
Nedeljko
Džuović
94
Nedeljko
Slavko
Laketa
95
Nenad
Željko
Rudić
96
Nenad
Zoran
Babić
97
Nevena
Željko
Baneka
98
Nikola
Milivoj
Čulić
99
Nikolina
Dušan
Jovandić
100
Nikolina
Svetko
Boškan
101
Nina
Momir
Radić
102
Ornela
Tomislav
Čolić
103
Perica
Mlađen
Milašinović
104
Petar
Ilija
Kovačević
105
Predrag
Milan
Savić
106
Predrag
Borislav
Stupar
107
Predrag
Neđo
Lekić
8/28/2013 9:58:58 AM
Stranica / Страница 3
108
Predrag
Petar
Božić
109
Rada
Ratko
Čegar
110
Rada
Dragan
Ždrnja
111
Radmila
Nedeljko
Kalkan
112
Radmila
Srboslav
Radulović
113
Radovan
Ostoja
Stojičić
114
Rajko
Dragoslav
Kizić
115
Rajko
Dušan
Lazendić
116
Rusmin
Fuad
Dedić
117
Rusmir
Enes
Medić
118
Sanja
Miloš
Gvero
119
Saša
Jovo
Rožić
120
Savka
Milan
Valan
121
Simeun
Dragoljub
Vučenović
122
Slavica
Dušan
Miletić
123
Snežana
Milan
Tomić
124
Snežana
Grujo
Todorović
125
Srđan
Dušan
Blažević
126
Sreten
Milorad
Tomić
127
Stanislava
Đorđo
Eremija
128
Stanko
Milka
Kežić
129
Stevica
Živko
Eremija
130
Suzana
Nedeljko
Milanović
131
Suzana
Boško
Novaković
132
Tamara
Momir
Čulić
133
Tamara
Radomir
Milanović
134
Tanja
Sretko
Grčić
135
Tatjana
Stevo
Đuza
136
Tihomir
Mirko
Lazendić
137
Tijana
Živko
Bilić
138
Tijana
Boro
Čulić
139
Tijana
Milenko
Olabina
140
Tode
Simo
Iliktarević
141
Vanja
Dragan
Nišić
142
Veljko
Milovan
Dakić
143
Vesna
Veselko
Špirić
144
Vesna
Živko
Jarić
145
Vijoleta
Dušanka
Mihaljica
146
Vladimir
Milorad
Bajić
8/28/2013 9:58:58 AM
Stranica / Страница 4
147
Vladimir
Boro
Džever
148
Zemir
Zajim
Zahirović
149
Živodrag
Živko
Sladojević
150
Zoran
Petar
Čulić
151
Zorana
Slavko
Antić
152
Zorica
Ilija
Bojanić
153
Zorica
Milan
Palalić
154
Zorica
Slavko
Kodžo
155
Zorica
Petko
Tomić
1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 26. do 30.avgusta
/kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu grada/općina podnesu neovjerene kopije sledećih dokumenata (uz dostavljanje
na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje
(ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna
žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.
2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Кандидати који су изабрани за инструктажу налазе се на Коначној листи и обавезни су да у периоду од 26. до
30.августа Пописној комисији града/општина поднесу неовјерене копије следећих докумената (уз достављање на
увид оргиналних докумената), : Личну карту, Диплому о завршеној школи, Увјерење од завода за запошљавање
(уколико доказује незапосленост); Индекс (за студенте); Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна
жртва рата, члан погинулог борца.
2. Инструктажа за општинске инструкторе одржат ће се у период од 06. до 10.09. Пописна комисија ће
обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже .
3. Инструктажа за пописиваче одржат ће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити
кандидате о мјесту одржавања инструктаже.
4. Кандидат је обавезан да донесе број текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун отворен.
Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
Предсједник ПКЛС
8/28/2013 9:58:58 AM
___________________________________
Stranica / Страница 5
Download

Коначна листа пописивачи