Paradajz
75 YEARS
1938-2013
Paradajz
Belle
Belle je snažan, hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, krupnih (180-220 g),
mesnatih plodova. Vrlo uniformni, okrugli plodovi po obliku i veličini, intenzivne
su crvene boje i sjaja i nenadmašne čvrstine i dužine čuvanja. Zbog svoje visoke
adaptibilnosti i pouzdanosti u različitim uslovima gajenja u plastenicima i na otvorenom
polju i u nesavršenim uslovima u proizvodnji to je ENZIN najprodavaniji hibrid
paradajza. Preporučuje se za gajenje na 6-8 cvetnih grana, ali odlične rezultate daje i
u najprofesionalnijim tehnologijama gajenja na inertnim supstratima sa hidroponskim
načinom ishrane. Ima malo rastojanje između internodija zbog čega se gaji i u
najednostavnijim tunelima. Kod zamorenih i zaraženih zemljišta treba prilagoditi ishranu
kalijumom da bi se izbeglo neravnomerno sazrevanje (blotchy ripening).
Otpornost: HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1
Belle
Buran
Buran je snažnog porasta i jakog vegetativnog vrha, poluotvorenog habitusa. Veoma
dobro zameće duge cvetne grane sa vrlo krupnim (220-230 g), mesnatim, sjajnim
i kvalitetnim plodovima. Preporučuje se za rano gajenje u boljim plastenicima sa
grejanjem, ali i za drugu setvu. Prema izgledu i karakteristikama ploda najbliži je
Belleu od koga je u prednosti zbog intenzivnije boje, ravnomernijeg, daleko bržeg i
koncentrisanog zrenja, ali i zbog povećane tolerantnosti na bolesti i nematode. Posebno
dobre rezultate postiže u visokim tunelima sa duplom folijom i bočnim otvaranjem i na
površinama sa čestim gajenjem paradajza i pojavom bolesti.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Buran
2 | Enza Zaden
Vedetta
Vedetta je snažan hibrid, odličnog vegetativnog porasta. Otvorene je građe listova,
izuzetne adaptibilnosti, posebno tolerantan na visoke temperature na otvorenom polju
zbog dobrog pokrivanja plodova. Prosečna masa ploda je između 180 i 200 g. Plodovi su
neznatno spljošteni, jarko crvene boje i veoma čvrsti. Ovaj hibrid karakteriše tolerantnost
na crnu pegavost i odlična otpornost virus bronzavosti. Vedetta se odlikuje ranim i vrlo
koncentrisanim zrenjem, zbog čega se gaji podjednako uspešno i u plastenicima i na
otvorenom polju. U jesenjem periodu daje iz zaperaka plodove izvanrednog kvaliteta i
veličine koji vrlo retko pucaju.
Otpornost: HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: TSWV
Amaneta
Vrlo rani hibrid snažnog porasta, otvorenog habitusa, veoma pogodan za uzgoj na više
cvetnih grana i duži (celogodišnji) period u visokim blok plastenicima. Snažan vegetativni
vrh izuzetno pogoduje gajenju u hidroponskom sistemu ishrane. Plodovi su, okrugli,
čvrsti, težine 200-210 g. Amanetu odlikuje izuzetno dobro zametanje i perfektna
oplodnja i u vrlo teškim, čak i ekstremnim temperaturnim uslovima. Plodovi visoke
ujednačenosti imaju veoma atraktivan izgled, visok briks preko 6,5 i odličan ukus. Dugi
listovi peteljke ostaju sveži i lepi i po nekoliko dana.
Otpornost: HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Vedetta
Astraion
Ima bujan i jak habitus. Odlikuje ga jak porast sa horizontalnom pozicijom listova.
Plodovi su visokog kvaliteta ujednačeni po obliku i po veličini (220-230 g). Astraion je
hibrid koji se posebno preporučuje za jesenju proizvodnju plodova izuzetnog kvaliteta i
jedan je od najboljih Enzinih hibrida paradajza za drugu setvu i zrenje u uslovima kraćeg
dana. Odlične rezultate i ranostasnost odlikuju ga i u prvom delu sezone, a proizvođači
paradajza sa otvorenog polja takođe hvale kvalitet, prinos i otpornost na bolesti ovog
neverovatnog hibrida.
Otpornost: HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj
Amaneta
Enza Zaden | 3
Paradajz
Benatar
Novi hibrid izuzetno bujnog habitusa i snažnog porasta, namenjen gajenju u plastenicima
i na otvorenom polju. Veličina plodova 220 -250 g, sa izuzetanim sjajem i dobrom
čvrstinom. Obično ne pokazuje problem sa ravnomernim sazrevanjem ni u teškim
uslovima gajenja.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0-2/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Mondial
Vrlo rani hibrid, za gajenje svega na 3-4 cvetne grane, maksimalno 5-6. Ima vrlo otvoren
tip habitusa i veoma dobro zametanje i rano plodonošenje u hladnijim uslovima. Može
se gajiti u velikoj gustini, upravo zbog karakterističnog porasta. Plodovi su vrlo krupni,
blago pljosnati, prosečne mase 200-250 g. Izuzetno obilan rod u prve tri cvetne grane
jeste dobra preporuka za masovno gajenje ovog hibrida u najednostavnijim objektima
tunelskog tipa, kakvih je kod nas najviše i u kojima se trenutno najviše gaji niski, ili
poluvisoki hibridi. Zahteva obilniju, dobro izbalansiranu ishranu sa manje azota, počevši
od zametanja druge cvetne grane, kao i pravilno navodnjavanje. Ima izuzetan ukus
jabučara.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Belfast
Mondial
Belfast
4 | Enza Zaden
Najnoviji, kompaktni hibrid, ima otvoren tip habitusa, sa kratkim internodijama, a
zametanje je odlično i na nižim temperaturama od optimalnih. Može se gajiti u gustini
i 3 do 3,5 biljaka po kvadratu. Daje veoma visoke prinose u relativno kratkom periodu,
prvenstveno u gajenju na 4 do 5 cvetne grane. Odlične rezultate daje u jesenjoj
proizvodnji. Plodovi su krupni, okruglasti, prosečne mase 220-250 g. Osim vrlo ranog
plodonošenja, prednost ovog hibrida su i kvalitet, čvrstina, obojenost, sjaj plodova i slaba
sklonost pucanju usled neregularnog režima navodnjavanja i ishrane.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0-2 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Rally
Rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih (>250 g), mesnatih
i ukusnih plodova. Hibrid ima veoma snažan korenov sistem, otporan na nematode,
zahvaljujući čemu se vrlo uspešno može gajiti samo na glavno stablo u visokim
plastenicima, ili na glavno i prvo bočno stablo u nižim objektima i na taj način dati i
12-13 cvetnih grana do visine od 3 m, odnosno 2 m. najpre brzo sazri 5-6 cvetnih grana,
a potom snažni vrh biljke u potpunosti ispuni ostatak zametnutih plodova. Odlična
oplodnja i zametanje u lošim uslovima. Izuzetne je otpornosti na virus bronzavosti. Nema
neravnomernog sazrevanja (blotchy ripening). Hibrid izuzetnog ukusa, koji se sve više
gaji za snabdevanje profesionalnih piljarnica i za zelenu pijacu.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Berberana
Berberana je rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih
(220-250 g) i mesnatih plodova, izuzetne ujednačenosti. Odličnog ukusa, izuzetne boje i
pravilnog oblika i veličine, što uz visoku otpornost bolesti, a naročito na sivu trulež čini
ovaj hibrid posebno atraktivnim i predstavlja znatno unapređenje u odnosu na Rally. Gaji
se isključivo na jedno stablo.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj
Berberana
Enza Zaden | 5
Paradajz
Sakura
Hibrid trešnjolikog paradajza (cherry), snažnog, otvorenog tipa porasta, ali kompaktne
biljke sa relativno kratkim internodijama. Zameće veliki broj udvojenih, vrlo dugih,
pravilnih cvetnih grana, sa okruglim, čvrstim, lepo obojenim i vrlo ukusnim i aromatičnim
plodovima prosečne mase 15-20 g, koji nisu skloni pucanju. Odlikuje ga izražena
ranostasnost i visoki prinos.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj/Si
Dirk
Rani, vrlo adaptibilan hibrid grozdastog paradajza, namenjen je za najprofesionalnije
uslove gajenja. Iako ima izuzetno snažan, izbalansiran i postojan porast, odlikuje ga
visoka generativnost. Veoma dobro zameće i u uslovimaveštačkog osvetljenja, kao i
na visokim letnjim temperaturama. Peteljke i cvetna grana dugo čuvaju svežinu, što
uz izuzetnu čvrstinu, obojenost i postojanost plodova omogućuje dužinu čuvanja u
transportu i prodaji čitavih 24dana. Prosečna masa izuzetno ukusnih plodova je
120-140 g. Veoma je visoke tolerantnosti na sivu trulež.
Otpornost: HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On/Si
Felinto
Sakura
Dirk
6 | Enza Zaden
Felinto je hibrid mesnatog paradajza dobrog kvaliteta i čvrstine. Odlikuje se izuzetnom
uniformnošću okruglih plodova jarko crvene boje. Ovaj hibrid se moze gajiti u
celogodišnjoj proizvodnji na zemljištu ili u supstratnoj smeši. Prosečna masa ploda je
190-210g ukoliko se plodovi ne proređuju tj. 220-230g kada se na cvetnoj grani ostave
4-5 ploda. U ogledima na zemljištu u gustini 2,5 biljke/m2 dao je prinos (do visine od
2,20m) od 20kg/m2 sa 35 komercijalnih plodova po biljci u 8 cvetnih grana.
Otpornost: HR: ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/Fol:0,1/For
Disclaimer
Descriptions, recommendations and illustrations in brochures and leaflets
shall correspond as closely as possible to tests and practical experience.
•If in a resistance code no reference is made to strains of the pathogen
for which the resistance is claimed this means that resistance is claimed
This information shall be provided to assist professional growers and
only to certain not further specified strains of the pathogen and
users, whereby variable local conditions must be taken into account.
herewith disclaiming any guarantee that the variety will not be infected
Under no circumstances shall Enza Zaden accept liability based on such
information for deviating results in the cultivated product. The Purchaser
shall itself determine whether the items are suitable for the intended
cultivation and whether they can be used under local circumstances.
Current information concerning the resistances is available on
by the said pathogen.
Two examples:
Tm: A Tm:0-3 resistant sweet pepper variety is resistant to Tobamo (Bell
Pepper Mosaic Virus, Pepper Mild Mottle Virus, Tobacco Mild Green
www.enzazaden.com. The General Terms and Conditions of Enza Zaden
apply to all contracts entered into by Enza Zaden. The General Terms and
Conditions are published in this brochure and/or are further available
on our website www.enzazaden.com, are available at the Chamber of
Commerce Noordwest Holland in Alkmaar (The Netherlands) and will be
Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato Mosaic Virus) strain
0,1,2 and 3.
TSWV: A TSWV resistant variety has resistance to certain non specified
strains of Tomato Spotted Wilt Virus
sent to you, free of charge, upon your request.
Two levels of resistance are defined:
Your attention is required for:
development of the specified pest or pathogen under normal pest or
High resistance (HR) - plant varieties that highly restrict the growth and
Resistances in varieties of our crops will be coded (see for explanation our
coding list at www.enzazaden.com), unless indicated otherwise. In case a
variety is resistant to more than one pathogen, the individual resistance
codes will be separated by the symbol “/”.
•If in a resistance code of a certain variety reference is made to certain
strains for which the resistance is claimed this means that no resistance
is claimed to other strains of the same pathogen.
Otpornost
Vrsta
Paradajz
pathogen pressure when compared to susceptible varieties. These plant
varieties may, however, exhibit some symptoms or damage under heavy
pest or pathogen pressure.
Intermediate resistance (IR) - plant varieties that restrict the growth and
development of the specified pest or pathogen, but may exhibit a greater
range of symptoms or damage compared to highly resistant plant varieties.
Intermediately resistant plant varieties will still show less severe symptoms
or damage than susceptible plant varieties when grown under similar
environmental conditions and/or pest or pathogen pressure.
Virus
ToANV
Kod
Engleski naziv
Stručni naziv
Virus
ToMV
Tomato Mosaic Virus
Tomato mosaic virus
Virus
TSWV
Tomato spotted wilt
Tomato spotted wilt virus
Fungi
Ff (ex Cf)
Leaf mold
Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Fungi
Fol
Fusarium wilt
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Fungi
For
Fusarium crown and root rot
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Fungi
On (ex Ol)
Powdery mildew
Oidium neolycopersici
Fungi
Va
Verticillium wilt
Verticillium albo-atrum
Fungi
Vd
Verticillium wilt
Verticillium dahliae
Nematodes
Ma
Root-knot
Meloidogyne arenaria
Nematodes
Mi
Root-knot
Meloidogyne incognita
Nematodes
Mj
Root-knot
Meloidogyne javanica
Tomato apex necrotic virus
Tomato apex necrotic virus
Enza Zaden | 7
www.enzazaden.com
75 YEARS
1938-2013
© January 2013 | Enza Zaden Beheer B.V. | Enkhuizen | The Netherlands
Download

Paradajz - Enza Zaden