Další informace podají:
Ing. Prokop Šmirous, CSc.
tel: 602 762 007
[email protected]
Ing. Marie Bjelková, Ph.D.
tel: 728 270 748
[email protected]
Mapa ŠPK – příjezd do Agritecu
směr
Ruda nad
Moravou
a
Vás zvou na konferenci
Olejný len v
České republice,
která se koná ve čtvrtek 28. 11. 2013
v Šumperku, v sále společnosti
AGRITEC
směr
Ostrava
Agritec
Zemědělská 16
Šumperk 787 01
GPS: 49°58‘18.519“ N, 16°57‘57.847“E
www.agritec.cz
Tato konference je financována z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky CZ.1.07/2.4.00/31.0026
„Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství
a oblasti bioenergií do praxe“
Olejný len v
České republice
28. 11. 2013
Program:
12.10 - 13.00
Přestávka, oběd, prohlídka kotle na
biomasu
13.00 - 13.15
Herbicidní ošetření porostů olejného lnu
- Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.
13.15 - 13.30
Ekonomika pěstování olejného lnu
- Ing. Antonín Ponížil, CSc.
13.30 - 13.50
Technické a energetické využití stonku
olejného lnu
- Ing. Jiří Souček, Ph.D.
13.50 - 14.10
Současné možnosti využití technických
rostlin ve stavebním průmyslu
- Ing. Filip Khestl, Ph.D.
08.00 - 09.00
Prezence účastníků
09.00 - 09.20
Zahájení, představení projektu
MZe NAZV „LINSEED“
- Ing. Prokop Šmirous, CSc.
09.20 - 09.35
Olejný len - komodita MZe
- Ing. Mgr. Zdeněk Slonek
14.10 - 14.30
Netextilní užití přírodních vláken
- Ing. Stanislav Krmela, CSc.
09.35 - 09.55
Výnosové a kvalitativní parametry
vybraných odrůd olejného lnu
v podmínkách ČR
- Ing. Marie Bjelková, Ph.D.
14.30 - 14.45
Kotle na spalování balíků biomasy
- Ing. Čeněk Vašák
14.45 -15.00
Perspektiva výzkumu a využití přírodních
vláken v EU
- Ing. Jan Marek, CSc.
15.00 - 15.15
Vlákno lnu - surovina pro papírenský
průmysl
- Arthur Böser
15:15 - 15.25
Ukončení konference, závěrečné
shrnutí, diskuze
- Ing. Prokop Šmirous, CSc.
15.25 - 15.40
Občerstvení, konzultace
16:00 - 18.00
Exkurze - OP Papírna
09.55 - 10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
Směry šlechtění olejného lnu v ČR
a nové odrůdy
- Ing. Martin Pavelek, CSc.
Klasifikátor lnu setého (Linum
usitatissimum L.) jako nepostradatelný
nástroj pro selekci, klasifikaci a
charakterizaci genotypů
- Ing. Janka Nôžková, Ph.D.
Použití lněného oleje ve výživě zvířat
- prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
Vliv konzumace lněného oleje z
vybraných odrůd na parametry
nutričního stavu žen
- Ing. Janka Nôžková, Ph.D.
I na polích biofarmáře si len může najít
své místo
- Pavel Vinkler
11.20 - 11.35
Tajemství omega 3 mastných kyselin
- Ing. Luděk Šarman
11.35 - 11.50
Naše odrůdy lnu
- Ing. Pavel Kutmon
11.50 - 12.10
Nejzávažnější choroby olejného lnu
- Mgr. Eliška Ondráčková
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Agritec Plant Reserach s.r.o.
Zemědělská 16, Šumperk
tel.: +420 583 382 111
Ve společnosti AGRITEC je prostor pro parkování vozidel
PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI ZAŠLETE LASKAVĚ DO 15. 11. 2013:
Poštou:
Agritec Plant Research s.r.o.
Zemědělská 16
787 01 ŠUMPERK
Faxem: 583 382 998
E-mailem: [email protected]
Download

Pozvanka Konference Olejny len.indd