Spring Fest
B ILTEN
Organizator:
Obrada rezultata:
Studio Impuls Novi Sad
Pavle Pejak
Novi Sad, 5.4.2014
Mini
Jazz Dance Duo/Tri Mini
58
Studio Impuls Novi Sad (Blus braders/Marija Čukuranović)
Milišić Sofija
Rezultati:
Miškić Valentina
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
58
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
6,8 7,1 6,8 6,5
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7
20,6
1
Klasični Balet Formacija Mini
169
Art Centar Surčin (Cirkus/Ivana Ivanovski Ilić)
Cvetković Anastasija
Bogdanović Una
Ćirić Teodora
Rezultati:
Ilić Kristina
Đurić Selena
Stojičić Lara
Skoko Ena
Oručević Dina
Popov Aleksandra
Kutlačić Teodora
Mihailo Jana
Bakić Teodora
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
169
6
6
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6,8 7,8 6,8
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
19,6
1
Moderan balet Solo Mini
167
Master Dance Novi Sad (Dreamer/Dubravka Demić‐Jovanović)
Jovanović Lena
71
Studio Impuls Novi Sad (Kapljica kiše/Dejana Dimitrijević)
Mortvanski Milena
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
167
71
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,1 7,1 7,2 6,5 6,6
7,4 7,3 7,5 7 6,8
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,8
21,7
2
1
Moderan balet Grupa Mini
168
Master Dance Novi Sad (Dubravka Demić‐Jovanović)
Savić Tara
Rezultati:
Vujkov Marina
168
Mijatović Lana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Živković Katarina
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,4 6,9
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
7
5
7
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,9
1
Strana 2/31
Moderan balet Formacija Mini
160
PK Olena Bijeljina (Decembar/Svetlana Olena Rimac)
Kovač Anastasija
Pikulić Jovana
Krajišnik Xenia
Rezultati:
160
Perić Sofija
Marković Sofija
Jeremić Jovana
Cvijetić Helena
Delić Tijana
Vuletić Sofija
Surla Ivona
Todić Tea
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Milošević Sara
Kokanović Anđela
Tojić Elena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
6,8 7,2
C
D
E
7
7
7
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21
1
Moderan ples sa podizanjem Grupa Mini
69
Studio Impuls Novi Sad (Cipelići/Dejana Dimitrijević)
Lavrek Lara
Rezultati:
Mortvanski Milena
Nikić Ivana
Malešević Elena
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
69
7
7
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
8,3 6,8 6,9
20,9
1
Show Dance Duo/Tri Mini
174
PK M‐Plus Beograd (Alo alo/Mirjana Daničić)
Veljković Andrea
Rezultati:
Jovanović Sofija
Vukmanović Maša
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
174
7
7
6
6
6,8
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
19,8
1
Show Dance Grupa Mini
27
P 2 Sremska Kamenica (Karneval/P2 team)
Ivanković Anđela
Jakšić Petra
85
Kepčija Jelena
Miljković Emilija
Radošević Iva
Toroman Lana
Gojković Nikolina
Jokić Teodora
Švonja Teodora
Stanojević Mina
Kostić Milica
Miladinov Dunja
Radaković Ivana
Kostić Laura
Studio Impuls Novi Sad (Cvetići/Sanja Vučenović)
Rezultati:
Čupić Nađa
Košutić Sara
Korać Anja
Kozlina Vanja
F
Sudije: A - Krga Saša
27
85
Reljin Katarina
Malešević Katarina
Čupić Nina
Kuvalja Saša
Bardak Jelena
St.br.
Pjević Milica
Studio Impuls Novi Sad (Beli zečići/Dejana Dimitrijević)
Malešević Elena
Kljajić Anđela
65
Stanojević Marija
Studio Impuls Novi Sad (Igra leptira/Jelena Bojić)
Lubara Zara
Jeftić Mia
72
Todorović Lena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
6,4 6,2 5 5,5 6,4
6,3 6,5 5,3 5,8 6,8
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
18,1
18,6
4
3
Strana 3/31
Show Dance Grupa Mini
St.br.
72
65
A
B
7 6,4
6,3 6,6
C
D
E
9
6
6
5
7
6,7
F
G
H
I
Ukupno Plasman
20,4
18,9
1
2
Show Dance Formacija Mini
163
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Mačkice/Svetlana Olena Rimac)
Aralica Kovinčić Elena
Milanković Dunja
Cetić Teodora
89
Fajfrić Nina
Rinčić Lana
Puđa Marina
Milišić Sofija
Jakovljević Aleksandra
Babović Lana
Rezultati:
Mirković Katarina
Pušara Una
Popović Marina
Trninić Višnja
Kovačević Anđelija
Kuzmanović Ivana
Stevanović Teodora
Jokić Nikolina
Ćalasan Ksenija
Dalas Monika
Curaković Željana
Kovač Kristina
Lakić Svetlana
Mutabdžija Mona
Crnić Tamara
Petronijević Nina
Pena Tara
F
Sudije: A - Krga Saša
163
89
25
Mandač Elena
Gašić Nađa
Dance club Partizan 2 Novi Sad (Kupidoni/Jasna Jelovac)
Mirković Kristina
Vujović Olivera
Nađ Teodora
St.br.
Blagojević Dunja
Gašić Petra
Ilić Mina
Studio Impuls Novi Sad (Yellow bikini/Marija Čukuranović)
Miškić Valentina
Jakovljević Teodora
Dobra Nađa
25
Stanivuković Isidora
Erić Marina
Radošević Anja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
6,5 6,7 6,4 5,5 6,5
6,6 6,7 6 6 6,7
6,8 6,3 7 5,8 6,8
19,4
19,3
19,9
2
3
1
Deca B
Hip‐Hop Grupa Deca B
106
ŠPK Kreart Nova Gorica (Sugalicious/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Kogoj Hana
Kerševan Luna
6
Fiegl Jana
Strel Lara
Popović Katarina
Vukmirović Milica
Rezultati:
Nikolajević Kristina
Mitić Milica
Nikolajević Milica
Kolundžić Maja
Bogojević Marija
Božić Lana
Milićev Nataša
Marčeta Milana
F
Sudije: A - Krga Saša
106
6
5
Rakuša Nike
PK Ultra Dance Bukovac (The Chipmunks/Nataša Vukmanović)
Bogojević Tamara
Lončar Jelena
St.br.
Šarič Lea
PK Abrazame & Ultra Dance Novi Sad (Happy time/N. Vukmanović B. Kovačev)
Jojić Ana
Šišić Nađa
5
Ferfolja Sanja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,9 7,9 7 7,8 7,5
7 7,6 6,7 5,6 6,9
7,4 7,8 6 5,8 7,1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,2
20,6
20,5
1
2
3
Strana 4/31
Jazz Dance Solo Deca B
42
Studio Impuls Novi Sad (Push the button/Snežana Andrejević)
Jovančević Aleksandra
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
42
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
7,1 6,7
8
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 6,9
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,5
1
Jazz Dance Duo/Tri Deca B
40
Studio Impuls Novi Sad (My boyfriends back/Snežana Andrejević)
Borlja Milica
Rezultati:
Krstevski Slađana
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
40
7
6
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
9,5 5,8 6,8
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
19,8
1
Jazz Dance Grupa Deca B
79
Studio Impuls Novi Sad (Ples zlatnih ribica/Jelena Bojić)
Krtolina Anastasija
Petrović Una
92
Kulaš Teodora
Rosić Ivana
Rezultati:
Apić Ivona
Rajlić Dušanka
Brborić Teodora
Kašiković Milica
Bošnjak Elena
Vukotić Ivona
Dojkov Anamarija
Borovnica Milica
F
Sudije: A - Krga Saša
79
92
Dragić Sofija
Studio Impuls Novi Sad (Candy/Marija Čukuranović)
Novčić Nevena
Ilić Isidora
St.br.
Stojkov Jovana
Radak Jelena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6,7 6,1 6,5 6,2 6,7
6,5 6,3 5,5 6 6,9
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
19,4
18,8
1
2
Klasični Balet Formacija Deca B
162
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Leptiri/Svetlana Olena Rimac)
Mitrović Mina
Lovrić Teodora
Radošević Anja
Rezultati:
Savić Jovana
Šalajić Milica
Puđa Marina
162
Šumaruna Dunja
Grbatinić Emilija
Botić Kristina
Veselinović Sanja
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Ljubojević Anja
Šarac Tea
Ilić Mina
A
B - Teglaši Gabrijela
B
6,8 7,5
www.pavlepejak.in.rs
C
7
D
E
7,5 6,8
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,3
1
Strana 5/31
Moderan balet Formacija Deca B
81
Studio Impuls Novi Sad (I want candy/Lana Diklić)
Cverdelj Anja
Milovanović Lena
Bjekić Kalina
145
Stojković Dušica
Milovanović Maja
Raduka Milica
Kojić Jana
Radenković Teodora
Markešević Nađa
Rezultati:
Petković Anđela
Bojanić Sonja
Andriga Mia
Jovanović Elena
Stojkov Milica
Živanović Elena
Milovanović Natalija
Milosavljević Una
Despotović Anastasija
Aleksić Ana
Jovanović Ana
Maleš Milica
Milićević Milica
Cvejić Marija
Tomašević Vanja
Marjanović Jana
Stantić Marija
Jokić Maša
Tomašević Snežana
F
Sudije: A - Krga Saša
81
145
56
Gulić Lana
Bjekić Teodora
Studio Impuls Novi Sad (Mali pauci/Nataša Aleksić)
Borlja Milica
Čolović Sara
Tomić Larisa
St.br.
Novačić Vanja
Ivanović Ana
PK M‐Plus Beograd (Lepotica i zver/Mirjana Daničić)
Milenković Mina
Jovanović Marija
Vujović Anđela
56
Brković Jovana
Jovandić Tamara
Stupar Maša
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6 5,9 6,2 7,2 6,6
6,5 5,8 6 6,2 6,8
7 5,9 6,9 7 6,9
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
18,8
18,7
20,8
2
3
1
Open Solo Deca B
19
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Where did you come from/Nataša Vukmanović)
Pekez Dunja
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
19
7,4
7
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 6,5 6,9
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,3
1
Open Duo/Tri Deca B
141
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Milovanović Natalija
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
141
Jovanović Elena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
6
6,8
6,8 6,9 9,5
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,5
1
Open Formacija Deca B
159
PK Olena Bijeljina (Balet mix/Svetlana Olena Rimac)
Tomić Lidija
Savić Jana
Proso Kristina
Rezultati:
Obrenović Mirka
Rikert Tara
Mišić Anđela
Budimir Anastasija
Kulić Mihaela
Perić Katarina
Bogdanović Ana
Živanović Ivona
Vasić Saša
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
159
7
8
www.pavlepejak.in.rs
C
D
5,6 6,5
E
7
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,5
1
Strana 6/31
Show Dance Solo Deca B
70
Studio Impuls Novi Sad (Veštica/Dejana Dimitrijević)
Lavrek Lara
68
Studio Impuls Novi Sad (Bady language/Nastasja Andrejević)
Ogrizović Teodora
166
Studio Impuls Novi Sad (Assesory/Snežana Andrejević)
Cvejić Maša
95
Studio Impuls Novi Sad (happines/Sanja Vučenović)
Vujić Milica
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
70
68
166
95
6,4
6
6,5
6,3
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
6,2 8,5 7,5
6,8 8 7
6,3 8 6
6,1 7,9 5,5
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6,6
6,7
6,8
6,5
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,5
20,5
19,6
18,9
1
1
2
3
Show Dance Duo/Tri Deca B
94
Studio Impuls Novi Sad (Best friends/Sanja Vučenović)
Nikić Ivana
39
Gomirac Anđela
Studio Impuls Novi Sad (Candy man/Snežana Andrejević)
Čolović Sara
Rezultati:
Milićević Milica
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
94
39
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6 6,1 5,8 5,3 6,7
6,5 6,3 7,8 5,5 6,8
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
17,9
19,6
2
1
Show Dance Grupa Deca B
97
Studio Impuls Novi Sad (Mornari/Sanja Vučenović)
Vujić Milica
Balać Bojana
91
Nikić Ivana
Vesić Nina
Pešikan Sara
Babić Srna
Grbić Bojana
Sarić Vida
Caković Katarina
Kaić Luna
Šumanović Sara
Đurović Cveta
Šumanović Dina
P 2 Sremska Kamenica (Afrika/P2 team)
Rezultati:
Grković Dunja
Abrlić Nikolina
Stanojević Jovana
Mirkov Anastasia
F
Sudije: A - Krga Saša
97
Dikić Lana
Marijanović Una
Kovačević Nina
Đurović Jelica
Šušnjar Teodora
St.br.
Švonja Nevena
Kuvalja Nađa
Studio Impuls Novi Sad (Mama I am a big girl/Lana Diklić)
Bojinović Teodora
Bajić Todora
26
Bjelivuk Anđela
Čupić Milana
Studio Impuls Novi Sad (Male sirene/Marija Čukuranović)
Blagojević Lana
Paunić Milica
82
Gomirac Anđela
Karabegović Dunja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
6,5 7,4 6,7 6,8 6,7
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,2
3
Strana 7/31
Show Dance Grupa Deca B
St.br.
91
82
26
A
B
C
D
E
F
G
H
I
6,8 7,4 6 6 6,8
7,5 7,8 7,8 7 7,2
7,1 7,3 7,2 6,5 6,9
Ukupno Plasman
19,6
22,5
21,2
4
1
2
Deca A
Acrobatic/Gimnastics Solo Deca A
161
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Disco/Svetlana Olena Rimac)
Đukić Borislava
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
161
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,4 7,5
C
D
E
6
7
6,8
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,2
1
Acrobatic/Gimnastics Duo/Tri Deca A
140
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Veljković Tijana
Rezultati:
Cvejić Teodora
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
140
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 7,9 7,9 6,7 7,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,5
1
Break Dance Solo Deca A
180
KIC Mladost grupa MBM Futog
Bursać Vanja
151
KIC Mladost grupa MBM Futog
Obradović Marko
150
KIC Mladost grupa MBM Futog
Popin Marko
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
180
151
150
7,8
7,8
8
8
8
8
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
7 6,7 7,1
7,5 7,5 7,2
8 7,8 7,3
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,9
22,8
23,8
3
2
1
Strana 8/31
Disco Dance Solo Deca A
15
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Here we go/Nataša Vukmanović)
Ljubinac Milica
14
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Gimme somethy to dance/Nataša Vukmanović)
Rnić Marija
13
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (You spin me/Nataša Vukmanović)
Vukmanović Tara
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
15
14
13
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7 6,4 6,7 6,5 6,9
7,5 6,6 6,9 6,8 7,1
6,8 6,3 7 7,2 7
20,1
20,8
20,8
2
1
1
Disco Dance Duo/Tri Deca A
12
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Dance/Nataša Vukmanović)
Babić Bojana
11
Horvat Maja
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Here we go again/Nataša Vukmanović)
Ljubinac Milica
10
Babić Milana
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Right Round/Nataša Vukmanović)
Vukmanović Tara
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
12
11
10
Vukajlović Marija
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
6 6,9 7 5,8 6,9
7 7,2 7,1 6 7,1
6,8 6,9 7,5 6,5 7
19,8
21,2
20,7
3
1
2
Disco Dance Grupa Deca A
9
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Just bean it/Nataša Vukmanović)
Vukmanović Tara
Babić Bojana
Rezultati:
Rnić Marija
Vukajlović Marija
Horvat Maja
Markov Jelena
Ljubinac Milica
Babić Milana
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
9
7,3
7
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
8,5 8,5 6,9
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,8
1
Strana 9/31
Hip‐Hop Solo Deca A
18
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Poker face/Nataša Vukmanović)
Branković Jelena
17
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (I like that/Nataša Vukmanović)
Vukajlović Marija
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
18
17
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
6,2 6,2 5,9 5,8 6,8
6,7 6,1 5,9 5,6 7,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
18,3
18,7
2
1
Hip‐Hop Duo/Tri Deca A
16
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Rhytam/Nataša Vukmanović)
Vukmanović Tara
Rezultati:
Vukajlović Marija
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
16
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 7,2 6,1 6,8 6,9
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,9
1
Hip‐Hop Grupa Deca A
8
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Power/Nataša Vukmanović)
Vukmanović Tara
Pekez Dunja
Marinković Nikolina
Rezultati:
8
Branković Jelena
Vukajlović Marija
Horvat Maja
Babić Bojana
Ljubinac Milica
Markov Jelena
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Rnić Marija
Babić Milana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,2 7,3
C
7
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 7,3
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,8
1
Moderan balet Solo Deca A
110
PK M‐Plus Beograd (Zvončica/Mirjana Daničić)
Milićević Marta
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
110
7
8
6,2
8
7,8
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,8
1
Strana 10/31
Moderan balet Duo/Tri Deca A
121
PK M‐Plus Beograd (Gusari/Mirjana Daničić)
Veljković Tijana
Rezultati:
Cvejić Teodora
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
121
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,2 7,3
C
6
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
6,8 6,8
20,8
1
Moderan balet Grupa Deca A
143
PK M‐Plus Beograd (Kad ptice polete/Mirjana Daničić)
Šćekić Sara
Cvejić Teodora
Vujović Anđela
52
Lazarević Dunja
Veljković Tijana
Rezultati:
Ristić Ana
Milenković Mina
Oličkov Ema
Milišić Ksenija
Popov Jovana
Jovančević Aleksandra
F
Sudije: A - Krga Saša
143
52
Milićević Marta
Stojkov Milica
Studio Impuls Novi Sad (Paukova mreža/Snežana Andrejević)
Isaković Branislava
St.br.
Jovanović Katarina
Gaborov Ana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,9 7,7 7,4 7,5 7,2
7,7 7,6 7,8 8 7,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,6
23,1
2
1
Moderan ples sa podizanjem Duo/Tri Deca A
132
PK M‐Plus Beograd (Korneti plešu/Mirjana Daničić)
Šćekić Sara
Rezultati:
Lazarević Dunja
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
132
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
7,3 7,8 6,9
D
E
7
7,3
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,6
1
Open Duo/Tri Deca A
142
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Šćekić Sara
Rezultati:
Lazarević Dunja
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
142
7
www.pavlepejak.in.rs
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,3 7,6 6,5 7,1
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,4
1
Strana 11/31
Open Grupa Deca A
144
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Šćekić Sara
Cvejić Teodora
Rezultati:
Lazarević Dunja
Veljković Tijana
144
Milićević Marta
Ristić Ana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Jovanović Katarina
Gaborov Ana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
6,5 6,9
C
D
E
6
5
6,8
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
19,3
1
Open Formacija Deca A
171
Art Centar Surčin (Mornari/Ivana Ivanovski Ilić)
Dobrodolac Anđela
Ristić Sara
Tadić Milana
Rezultati:
171
Vidaković Vanja
Mioč Valentina
Majstorović Ksenija
Jovičić Katarina
Zorić Andrea
Grbić Nevena
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Despotović Maja
Bogdanović Lena
Kovačević Lana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
6,6 7,1
C
6
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 6,8
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
20,5
1
Show Dance Solo Deca A
43
Studio Impuls Novi Sad (Marry Popins/Snežana Andrejević)
Popov Jovana
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
43
7,6
8
6
8
7,4
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23
1
Show Dance Grupa Deca A
66
Studio Impuls Novi Sad (DJs and Records/Nastasja Andrejević)
Andrić Nada
Majić Sara
53
Krajčinović Anđela
Martinov Danijela
Prugić Ivana
Kuzmanović Elena
Ogrizović Teodora
Tomić Anja
Studio Impuls Novi Sad (Amazonke/Snežana Andrejević)
Krstevski Slađana
Čolović Sara
Rezultati:
Borlja Milica
Cvejić Marija
Petković Anđela
Milićević Milica
Stantić Marija
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
66
53
7,8
7,9
8
8
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
5,9 6,5 7,3
7 7,5 7,2
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,6
22,6
2
1
Strana 12/31
Show Dance Formacija Deca A
80
Studio Impuls Novi Sad (Bumbarov let/Lana Diklić)
Kalamanda Ana
Jovanović Anja
Obrenović Bojana
Rezultati:
80
Janković Mina
Grahovac Zorana
Šćuric Milica
Vasić Bojana
Tot Elena
Vorovjev Teodora
Petaković Olivera
Bošković Nastasija
Vučković Nataša
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Novačić Nađa
Kačar Milena
Savić Teodora
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,8 7,8 7,9 7,9 7,3
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,5
1
Youth B
Disco Dance Solo Youth B
28
PK M‐Plus Kanjiža
Kis Timea
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
28
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
6,8 7,3 6,7
D
E
7
8,1
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,1
1
Hip‐Hop Solo Youth B
179
PK M‐Plus Kanjiža
Sándor Kitti
178
PK M‐Plus Kanjiža
Hajas Nikolett
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
179
178
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,2 7,2 7,8 8,2 8,1
7 7,1 7,4 8 7,8
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,1
22,3
1
2
Jazz Dance Solo Youth B
73
Studio Impuls Novi Sad (Poker face/Dejana Dimitrijević)
Apić Lana
83
Studio Impuls Novi Sad (Dance with somebody/Marija Čukuranović)
Nikolić Katarina
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
73
83
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
8 7,9 8 8 8,1
7,7 8 8,2 7,8 8,2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24
24
1
1
Strana 13/31
Jazz Dance Duo/Tri Youth B
67
Studio Impuls Novi Sad (One day we'll be old/Nastasja Andrejević)
Andrić Nada
Rezultati:
Krajčinović Anđela
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
67
7,2
9
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7,5 7,2 6,9
21,9
1
Jazz Dance Grupa Youth B
78
Studio Impuls Novi Sad (Matadorska igra/Jelena Bojić)
Zeljković Jana
Krstić Jelena
63
Nožica Dunja
Homa Anastazija
Zuban Uma
Petković Anja
Rezultati:
Stefanović Jelena
Alkić Lea
Gajić Sara
Stefanović Anđela
Ristić Nikolina
Iljukić Anđela
Dedić Vera
F
Sudije: A - Krga Saša
78
63
22
Petrović Miona
Dečji kulturni centar Beograd (Boogie shoes/Elena Kovačević)
Krstić Sara
St.br.
Miketić Tijana
Studio Impuls Novi Sad (Stjurdese/Aleksandra Midić)
Kuković Jovana
Bukovica Nevena
22
Bilić Andrea
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,2 8,1 7 7,2 7,6
7,4 8,1 7,5 7 7,8
7 8 7,3 6,9 7,5
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22
22,7
21,8
2
1
3
Jazz Dance Formacija Youth B
175
Fit kids Bački Jarak (Dugine boje/Kristina Skendzic)
Smiljanić Lena
Pijunović Anastasija
Ribić Dejana
Rezultati:
175
Kiš Lea
Bosančić Milica
Lončar Kristina
Vuković Mina
Rosić Dunja
Rosić Aleksandra
Cazic Ivana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Marković Jelena
Samardžić Milica
Kondić Nikolina
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,5 7,4
C
7
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,2 8,1
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,1
1
Moderan balet Solo Youth B
74
Studio Impuls Novi Sad (Crazy in love/Dejana Dimitrijević)
Marković Smiljana
29
PK M‐Plus Kanjiža (Monarch/Šoti Eržebet)
Cseszkó Dorottya
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
74
29
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,6 7,8 7,2 7,5 8,2
8 7,5 7 7,7 8,1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,9
23,2
2
1
Strana 14/31
Moderan balet Grupa Youth B
176
Master Dance Novi Sad (Pajaci/Dubravka Demić‐Jovanović)
Drmanović Ana
76
Đurđev Lidija
Pavleski Nataša
Rezultati:
Latinović Mila
Vlaisavljević Maša
Ilić Anđela
Nenadić Jovana
Jović Sofija
Tepšić Sofija
Bogdanović Vanja
Miodragović Teodora
Stanojev Milica
Dedić Vera
Batarelo Andrea
F
Sudije: A - Krga Saša
176
76
20
Garić Ksenija
Dečji kulturni centar Beograd (What goes around comes around/Dragana Stanisavlj
Paljić Mia
Milisavljević Helena
St.br.
Mladenović Jelena
Studio Impuls Novi Sad (Čudnovato cveće/Dejana Dimitrijević)
Marković Nataša
Kenđur Marina
20
Vujkov Katarina
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7,5 7,3 7,8 7 7,9
7,8 7,8 7,3 7,2 8,1
7,2 7,1 7 6,8 7,7
22,6
22,9
21,3
2
1
3
Moderan ples sa podizanjem Grupa Youth B
30
PK M‐Plus Kanjiža (Oklahoma/Šoti Eržebet)
Cseszkó Dorottya
Rezultati:
30
Hajas Nikolett
Kovács Gyólay Emma
Sarnyai Zsófia
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Sándor Kitti
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,5 7,9 7,9 7,2 8,1
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,3
1
Open Duo/Tri Youth B
124
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Milanović Aleksandra
Rezultati:
Gajić Dragana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
124
8
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,4 8,5 8,2 8,1
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,7
1
Open Grupa Youth B
55
Studio Impuls Novi Sad (Army love/Anja Vukoje)
Janićijević Jelena
Fifa Elena
Rezultati:
Romić Laura
Dvožak Željana
Tokin Marina
Ogrizović Miroslava
Vidić Mara Jelena
Knežević Ena
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
55
7,5
7
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
7,6 7,2 8,1
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,3
1
Strana 15/31
Show Dance Solo Youth B
32
PK M‐Plus Kanjiža (True Color/Šoti Eržebet)
Kovács Gyólay Emma
84
Studio Impuls Novi Sad (Fighter/Marija Čukuranović)
Ribar Katarina
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
32
84
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7,6 7,2 7,8 7,2 8,3
7,9 7,5 7 7,5 8,2
22,6
22,9
2
1
Show Dance Grupa Youth B
96
Studio Impuls Novi Sad (Francuskinje/Sanja Vučenović)
Čvorov Anđela
Popović Sara
Milovac Marija
93
Dragaš Ivana
Vučanović Sara
Ković Alexandra
Rezultati:
Herbut Dejana
Marković Smiljana
Kiš Lea
Herbut Dajana
Šile Teodora
Milun Zorica
Grbić Milica
Dragaš Sara
F
Sudije: A - Krga Saša
96
93
77
Givnica Sara
Bjelivuk Anastasija
Studio Impuls Novi Sad (Renesansa/Dejana Dimitrijević)
Apić Lana
Kljutić Katarina
St.br.
Švonja Tamara
Maliković Anastasija
Studio Impuls Novi Sad (Stars/Sanja Vučenović)
Delić Anastasija
Filko Ema
77
Topić Nikolina
Stojković Marija
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7,2 7,8 7 7 7,7
7 7,8 7 7,1 7,8
8 8,5 7,4 7,8 8,4
21,9
21,9
24,2
2
2
1
Street Show Grupa Youth B
2
PK Artdance Beograd (Need You/artdance tim)
Bošković Mina
Stanković Sofija
1
Bulatović Helena
Stefanović Dorotea
Rezultati:
Lazić Teodora
Mirković Sara
Petrović Aleksandar
Radulović Marko
F
Sudije: A - Krga Saša
2
1
Kosovac Maša
PK Artdance Beograd (Party Crew/artdance tim)
Ilić Jana
St.br.
Gavrić Milica
Žegarac Zoja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,7 7,8 7 7,5 8
8,3 8,3 7,5 7,7 8,3
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23
24,3
2
1
Strana 16/31
Youth A
Acrobatic/Gimnastics Solo Youth A
119
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Čaparević Elena
117
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Jovanović Tijana
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
119
117
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,4 8,3 7,6 8,2 8,1
7,9 8,5 8,5 8,4 8,4
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,6
25,3
2
1
Acrobatic/Gimnastics Duo/Tri Youth A
123
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Cvijetinović Anja
Rezultati:
Golubović Jana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
123
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,7 8,5 7,7 7,8 8,3
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,8
1
Acrobatic/Gimnastics Grupa Youth A
112
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Dragutinović Nađa
Cvijetinović Anja
Tomić Emilija
Rezultati:
Miljković Iva
Golubović Jana
Lazarević Danica
Milanović Aleksandra
Jovanović Tijana
Gajić Dragana
Slović Valentina
Vlatković Andrijana
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
112
7,8
8
7,8
8
8,2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,8
1
Strana 17/31
Break Dance Solo Youth A
156
KIC Mladost grupa MBM Futog
Perin Ognjen
155
KIC Mladost grupa MBM Futog
Curguz Draga
154
KIC Mladost grupa MBM Futog
Popin Aleksa
153
KIC Mladost grupa MBM Futog
Vukelić Viktor
152
KIC Mladost grupa MBM Futog
Curguz Milan
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
156
155
154
153
152
8
8
8,5
8,2
8,5
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
8,8 8 7,5
8,7 8 7,8
8,8 9 8,6
8,9 8,4 7,9
9 8,5 8,2
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,3
8,6
8,5
8,4
8,4
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,3
24,6
25,9
25
25,4
5
4
1
3
2
Hip‐Hop Duo/Tri Youth A
98
ŠPK Kreart Nova Gorica (Lonely/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Komel Nardin Hana
59
Komel Nardin Kostja
Studio Impuls Novi Sad (Bff/Jelena Katić)
Stojišić Ljubica
Rezultati:
Stojić Dunja
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
98
59
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
9 8,5 8,5 9 9
7,5 7,8 7,5 7,5 8,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
26,5
22,8
1
2
Hip‐Hop Formacija Youth A
100
ŠPK Kreart Nova Gorica (Good Vibe/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Komic Maja
Vodopivec Lana
Turk Meta
Rezultati:
Stevanovič Leni
Rusjan Etel
Vodopivec Kristina
100
Klavora Neža
Marušič Larisa
Markič Nikolina
Simčič Ula
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Mrak Neža
Dornik Eve
Lestan Vida
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
8,5 8,5 7,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
8
8,3
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,8
1
Strana 18/31
Jazz Dance Solo Youth A
148
UNSOP City Dance Studio Novi Sad (Wake me up/Sanja Milošević)
Božić Lea
113
PK M‐Plus Beograd (Plešem za vas/Mirjana Daničić)
Slović Valentina
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
148
113
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,3 8,1 8,5 8,5 8,3
8 8,1 8,3 8,2 8,2
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,1
24,5
1
2
Jazz Dance Duo/Tri Youth A
44
Studio Impuls Novi Sad (Covergirls/Snežana Andrejević)
Škrijelj Ema
Rezultati:
Jović Nina
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
44
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,8 8,5
C
8
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,8 8,1
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,9
1
Jazz Dance Formacija Youth A
87
Studio Impuls Novi Sad (the Rais)
Jovančević Aleksandra
Divild Iva
Dobrić Teodora
Stevović Anastasija
Rezultati:
87
Krstevski Slađana
Dukić Isidora
Tomašević Milica
Đurđić Nina
Pantović Danica
Kostić Olivera
Zagorac Valerija
Dobrić Marija
Pešut Milica
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Milišić Ksenija
Popov Jovana
Čief Sara
Mrkaja Lidija
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,8 9,2
C
7
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,6 7,7
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,1
1
Klasični Balet Duo/Tri Youth A
170
Art Centar Surčin (Drugarice/Ivana Ivanovski Ilić)
Bokić Anja
Rezultati:
Ćirković Marija
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
170
8
9,8
8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
8,2 8,1
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,3
1
Strana 19/31
Klasični Balet Grupa Youth A
173
Art Centar Surčin (Valcer/Ivana Ivanovski Ilić)
Bokić Anja
Dačić Tamara
Rezultati:
Galić Kristina
Ćirković Marija
173
Gavrilović Danijela
Tadić Tatjana
Marković Teodora
Bogdanović Jana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Janković Sara
Jovičić Nevena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
8,2 8,8
C
D
E
8
8
8,5
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,7
1
Moderan balet Solo Youth A
147
UNSOP City Dance Studio Novi Sad (New hart/Sanja Milošević)
Rackov Staša
146
UNSOP City Dance Studio Novi Sad (Govorom utišan svet/Sanja Milošević)
Pejić Elena
114
PK M‐Plus Beograd (Luda razmišljanja/Mirjana Daničić)
Dragutinović Nađa
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
147
146
114
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,5 8,5 8,5 8,5 8,6
8,5 8,4 8,4 8,7 8,6
8,1 8,3 8,3 8,2 8,4
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,5
25,5
24,8
1
1
2
Moderan balet Duo/Tri Youth A
122
PK M‐Plus Beograd (Divlji ples/Mirjana Daničić)
Miljković Iva
120
Lazarević Danica
PK M‐Plus Beograd (Susret na obali/Mirjana Daničić)
Dragutinović Nađa
45
Slović Valentina
Studio Impuls Novi Sad (My shadow and me/Snežana Andrejević)
Milić Nataša
Rezultati:
Popov Teodora
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
122
120
45
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,8 8 9 7,5 8,1
8 8,4 9,5 7,8 8,3
8,3 8,5 9,5 8,5 8,5
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,9
24,7
25,5
3
2
1
Strana 20/31
Moderan balet Grupa Youth A
172
Art Centar Surčin (Rapsodija/Ivana Ivanovski Ilić)
Bokić Anja
Ćirković Marija
111
Galić Kristina
Jovičić Nevena
Rezultati:
Marković Teodora
Dačić Tamara
Miljković Iva
Golubović Jana
Lazarević Danica
Vlatković Andrijana
Jovanović Tijana
Tomić Emilija
Slović Valentina
F
Sudije: A - Krga Saša
172
111
Gavrilović Danijela
Bogdanović Jana
PK M‐Plus Beograd (Više od igre/Mirjana Daničić)
Dragutinović Nađa
Cvijetinović Anja
St.br.
Janković Sara
Tadić Tatjana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,4 8,3 8,5 8,5 8,3
8,5 8,2 8 8 8,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,2
24,3
1
2
Moderan ples sa podizanjem Grupa Youth A
64
Studio Impuls Novi Sad (Lutke/Aleksandra Midić)
Mihić Olivera
Alkić Mia
Rezultati:
Gajta Katarina
Varajić Anja
Žekić Tara
B - Teglaši Gabrijela
C - Ilijć Smilja
Mojićević Lena
Lautarević Ivona
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
B
64
7,8
8
C
D
E
F
G
H
I
7,5 7,2 8,4
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,3
1
Moderan ples sa podizanjem Formacija Youth A
90
Studio Impuls Novi Sad (Alisa u zemlji čuda/Marija Čukuranović)
Nikolić Katarina
Ojkić Nikolina
Vidović Anastasija
75
Šašaruga Tamara
Smiljanić Martina
Tejić Kristina
Rezultati:
Savić Tatjana
Grujić Valentina
Marković Smiljana
Kiš Lea
Vlaisavljević Marija
Pantić Jelena
Milun Zorica
Pavleski Nataša
Ilić Anđela
Popora Olja
Grbić Milica
Marković Nataša
Kenđur Marina
Dragaš Sara
Latinović Mila
Vidaković Anja
F
Sudije: A - Krga Saša
90
75
Ribar Katarina
Adamović Mina
Studio Impuls Novi Sad (Vreme/Dejana Dimitrijević)
Apić Lana
Kljutić Katarina
Vlaisavljević Maša
Pavkov Ivana
St.br.
Matić Aleksandra
Randelj Mia
Koso Kristina
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
8 8,5 7,1 7,5 7
8,3 8,7 7,9 7,8 7,2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
22,6
24
2
1
Strana 21/31
Open Solo Youth A
118
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Lazarević Danica
115
PK M‐Plus Beograd (Likovi iz izloga/Mirjana Daničić)
Miljković Iva
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
118
115
A
B - Teglaši Gabrijela
B
7,8 8,2
8 8,2
C
8
8
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,7 8,1
8,3 8,3
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,3
24,5
2
1
Show Dance Solo Youth A
116
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Lazarević Danica
50
Studio Impuls Novi Sad (Sciens is a miracle/Snežana Andrejević)
Isaković Branislava
49
Studio Impuls Novi Sad (Hit me with a hot note/Snežana Andrejević)
Milić Nataša
48
Studio Impuls Novi Sad (Burlesque/Snežana Andrejević)
Popov Teodora
47
Studio Impuls Novi Sad (Circus/Snežana Andrejević)
Čelebić Dubravka
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
116
50
49
48
47
7,4
7,6
8
8,4
8,2
7,6
8,2
8,3
8,8
8,6
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,5 8 8,1
8 8,2 8,2
8,4 8,3 8,3
8,5 9 8,6
8,5 8,4 8,5
D - Šćepanović Tijana
E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,7
24,4
24,9
25,9
25,4
5
4
3
1
2
Show Dance Duo/Tri Youth A
46
Studio Impuls Novi Sad (Bla Bla/Snežana Andrejević)
Milić Nataša
Rezultati:
Popov Teodora
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
46
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
8,4 8,5 8,5 8,5 8,5
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,5
1
Strana 22/31
Show Dance Grupa Youth A
86
Studio Impuls Novi Sad (Fany girl/Jelena Bojić)
Cvejić Ana
Lakić Milica
51
Mihić Aleksandra
Lakić Jovana
Popov Teodora
Lukić Nataša
Milić Nataša
Jović Nina
Čelebić Dubravka
CKPD Princeza Ksenija Lovćenac (Ellie/Mirjana Stevović)
Čelebić Tanja
Kaluđerović Milica
23
Ćirić Milica
Studio Impuls Novi Sad (Making movie/Snežana Andrejević)
Isaković Branislava
Škrijelj Ema
24
Vlaisavljević Anđela
Lekić Lidija
Roganović Maša
Banović Jovana
Popović Nađa
Čelebić Marta
Ražnatović Jelena
Drašković Milena
PK Attractive Nova Varoš (Attractive/Željko Tomović)
Kratovac Dino
Šaponjić Anja
Rezultati:
Radić Tijana
Leković Vanja
Softić Ena
Petaković Andrijana
Mišević Teodora
Vasiljević Anđela
Tomović Ana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
86
51
24
23
7,8
8,6
7,2
7,5
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,6 8,4 8,3 8,1
8,5 9 8,5 8,4
7,5 8 7 7,8
7,0 8 7 7,4
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,2
25,6
22,5
21,9
2
1
3
4
Show Dance Formacija Youth A
88
Studio Impuls Novi Sad (Tom Sojer)
Isaković Branislava
Milić Nataša
Jović Nina
Ćirić Milica
Rezultati:
88
Škrijelj Ema
Vlaisavljević Anđela
Jokanović Sofija
Petrović Olivera
Oličkov Ema
Čelebić Dubravka
Lukić Nataša
Sumraković Anastasija
Redžek Majda
Mihić Aleksandra
Turudija Una
Naglić Nikoleta
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Cvejić Ana
Popov Teodora
Milutinov Jelena
Nedeljkov Marija
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
8,5 8,4 8,5
D
E
9
8,9
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,9
1
Street Show Duo/Tri Youth A
164
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Disco swan/Svetlana Olena Rimac)
Đukić Suzana
Rezultati:
Čolić Katarina
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
164
8
www.pavlepejak.in.rs
B - Teglaši Gabrijela
B
C
8,3 7,8
D
E
8
8,2
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,2
1
Strana 23/31
Juniori
Acrobatic/Gimnastics Solo Juniori
133
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Matijević Marija
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
133
9
9
8,5
9
9
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27
1
Acrobatic/Gimnastics Duo/Tri Juniori
131
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Matijević Marija
Rezultati:
Čaparević Elena
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
131
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
7,5 7,5 7,5
D
E
8
8,1
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23
1
Acrobatic/Gimnastics Grupa Juniori
125
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Jovanović Maja
Stojadinović Jovana
Rezultati:
125
Draško Anđela
Čaparević Elena
Joksimović Sara
Đurković Nina
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Matijević Marija
Mitrović Tamara
A
B - Teglaši Gabrijela
B
8,5 9,3
C
9
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,8 8,8
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
26,3
1
Break Dance Solo Juniori
158
KIC Mladost grupa MBM Futog
Culum Stefan
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
158
9
10
9
www.pavlepejak.in.rs
D
E
9,8 9,4
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
28,2
1
Strana 24/31
Hip‐Hop Solo Juniori
108
ŠPK Kreart Nova Gorica (Freak on/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Žibernik Tina
102
ŠPK Kreart Nova Gorica (Love you Justin/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Furlan Belen
105
ŠPK Kreart Nova Gorica (fearless/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Kidrič Petja
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
108
102
105
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
8,4 9,2 7 8,6 9,1
8 8,8 7,2 8,5 8,7
8,2 7,8 8,3 8,7 8,9
26,1
25,2
25,2
1
2
2
Hip‐Hop Grupa Juniori
60
Studio Impuls Novi Sad (Plejlista/Jelena Katić)
Stojišić Ljubica
Kamenko Dragana
Dadić Marija
7
Stojić Dunja
Kovačević Jelena
Rezultati:
Popadić Jovana
Kukavica Anđela
Kalač Anita
Markov Milana
Pejčić Milica
Rac Olivera
F
Sudije: A - Krga Saša
60
7
Zeljković Ksenija
Janjetović Taisa
PK Ultra Dance Sr. Kamenica (Vile/Nataša Vukmanović)
Stupar Tamara
Školnik Snežana
St.br.
Marković Isidora
Kosić Milica
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
7,5 9,1 8,2
8,8 9,2 8,6
D
E
8
9
8,4
8,6
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,6
26,4
2
1
Hip‐Hop Formacija Juniori
101
ŠPK Kreart Nova Gorica (64/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Maraž Tajrin
Komel Nardin Hana
Krašček Urška
Rezultati:
101
Gulin Sara
Kožlin Kaja
Kidrič Petja
B - Teglaši Gabrijela
C - Ilijć Smilja
Kogoj Sara
Šarič Laura
Subelj Kristina
Komel Nardin Kostja
Kožuh Anika
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Gulin Urška
Žibernik Tina
Ruter Urška
A
B
C
D
E
10 10 10 9,3 10
www.pavlepejak.in.rs
F
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
30
1
Strana 25/31
Moderan balet Solo Juniori
128
PK M‐Plus Beograd (Prođe, proći će/Mirjana Daničić)
Đurković Nina
127
PK M‐Plus Beograd (Sirena/Mirjana Daničić)
Draško Anđela
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
128
127
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
9,5 10 8,8 8,9 9,4
9,4 9,8 8,5 8,7 9,1
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,8
27,2
1
2
Moderan balet Duo/Tri Juniori
129
PK M‐Plus Beograd (Akcija 33/Mirjana Daničić)
Đurković Nina
Rezultati:
Stojadinović Jovana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
129
A
B - Teglaši Gabrijela
B
8,5 7,8
C
D
E
9
9,2
9
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
26,5
1
Moderan balet Grupa Juniori
33
PK M‐Plus Kanjiža (When you belive/Šoti Eržebet)
Cseszkó Dorottya
Rezultati:
33
Bús Viola
B - Teglaši Gabrijela
C - Ilijć Smilja
Varga Csilla
Kis Timea
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Mišković Ana
A
B
7,5 6,5
C
D
E
8
7,8
9
F
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
23,3
1
Moderan ples sa podizanjem Duo/Tri Juniori
54
Studio Impuls Novi Sad (Breaking the law/Anja Vukoje)
Dvožak Željana
130
Ogrizović Miroslava
PK M‐Plus Beograd (Ti upoznaj moju kulturu/Mirjana Daničić)
Mitrović Tamara
Rezultati:
Draško Anđela
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
54
130
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,5 7 7,2 6,9 9,1
7,9 6,9 7,9 7,5 9,2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
21,7
23,3
2
1
Strana 26/31
Moderan ples sa podizanjem Grupa Juniori
57
Studio Impuls Novi Sad (Carwash/Lana Diklić)
Vračar Luna
Ogrizović Miroslava
31
Marković Sanja
Dragić Milica
Rezultati:
Dvožak Željana
Sándor Kitti
Bús Viola
Hajas Nikolett
Kis Timea
Kovács Gyólay Emma
Sarnyai Zsófia
F
Sudije: A - Krga Saša
57
31
Milić Ana
PK M‐Plus Kanjiža (Childhood dreams/Šoti Eržebet)
Cseszkó Dorottya
Mišković Ana
St.br.
Radošević Selena
Zalar Marjana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
7,8 8,5 7,6 8 8,5
8 7,5 8 7,8 8,4
24,3
23,8
1
2
Moderan ples sa podizanjem Formacija Juniori
35
Studio Impuls Novi Sad (Fashion room/L. Diklić S. Andrejević)
Zalar Marijana
Radojčić Jelena
Pedić Maja
Vračar Luna
Rezultati:
Zarić Teodora
Turudija Mia
Radović Vladana
Marković Sanja
35
Pap Tamara
Popov Isidora
Adžić Jovana
Bošnjak Dunja
Žagar Ema
Puljiz Marija
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Badnjar Kristina
Dragić Milica
Backović Dunja
Radošević Selena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
9,2 10 9,9 10 9,5
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
29,4
1
Show Dance Solo Juniori
177
PK M‐Plus Kanjiža
Kis Timea
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
177
8
7,9
8
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,9 9,3
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,9
1
Show Dance Grupa Juniori
126
PK M‐Plus Beograd (Priče/Mirjana Daničić)
Jovanović Maja
Stojadinović Jovana
36
Matijević Marija
Mitrović Tamara
Rezultati:
Zarić Teodora
Žagar Ema
Đurković Nina
Badnjar Kristina
Puljiz Marija
Bošnjak Dunja
Popov Isidora
Radojčić Jelena
F
Sudije: A - Krga Saša
126
36
Joksimović Sara
Studio Impuls Novi Sad (Parižanke/Lana Diklić)
Zalar Marijana
Dragić Milica
St.br.
Draško Anđela
Čaparević Elena
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
8,8 9,1 8,3 9,3 8,8
8,8 9,2 9 9,4 8,9
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
26,7
27,1
2
1
Strana 27/31
Street Show Duo/Tri Juniori
109
ŠPK Kreart Nova Gorica (The Boss/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Šarič Laura
107
Ruter Urška
ŠPK Kreart Nova Gorica (Strange attach/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Kogoj Sara
Rezultati:
Gulin Eva
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
109
107
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8 9,1 9,6 8,5 9,5
8,3 9,3 9,4 8,7 9,7
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,1
27,4
2
1
Street Show Grupa Juniori
4
PK Artdance Beograd (Crew Of Thieves/artdance tim)
Jovićević Ksenija
Taškov Teodora
3
Jović Anđela
Uskoković Sofija
Rezultati:
Salamon Marija
Kostić Jasna
Kašanov Nemanja
Marinković Milica
Milinković Matea
F
Sudije: A - Krga Saša
4
3
Radomir Marija
PK Artdance Beograd (Maids/artdance tim)
Jovanović Jelena
Nikolić Tamara
St.br.
Mirković Ksenija
Vojnović Nikola
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
8,8 9 9 7,8 8,8
9 9,1 7,9 8,2 8,7
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
26,6
25,9
1
2
Seniori
Acrobatic/Gimnastics Solo Seniori
134
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Joksimović Sara
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
134
8,2
8
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
7,8 8,9 8,9
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
25,1
1
Acrobatic/Gimnastics Duo/Tri Seniori
138
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Milovanović Jelena
Rezultati:
Jovanović Maja
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
138
8
7,9
7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
8,2 8,2
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,1
1
Strana 28/31
Acrobatic/Gimnastics Grupa Seniori
135
PK M‐Plus Beograd (Mirjana Daničić)
Mitrović Tamara
Draško Anđela
Rezultati:
Milovanović Jelena
Jovanović Maja
Rončević Neda
Mađarev Maja
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
A
135
9
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
8,2 7,8 8,5 8,7
25,4
1
Belly Dance Grupa Seniori
165
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Belly/Anita Pismestrović)
Paprić Nataša
Pismestrović Anita
Rezultati:
Latas Maja
165
Bauer Marija
Sukanica Galina
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Mišurić Ivana
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
9,5 10 8,6 10 9,6
29,1
1
Disco Dance Solo Seniori
34
PK M‐Plus Kanjiža
Szabados Ivett
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
34
8,2
8
8
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
9,5 9,1
25,3
1
Hip‐Hop Grupa Seniori
61
Studio Impuls Novi Sad (Think dirty dance dirty/Jelena Katić)
Katić Jelena
Šeguljev Olja
Rezultati:
Bečić Martina
61
Ilić Ivana
Mudrinić Ivana
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Dobrin Dunja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
7,8 9,3 7,8 7,9 8,8
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
24,5
1
Strana 29/31
Hip‐Hop Formacija Seniori
99
ŠPK Kreart Nova Gorica (C‐crew/A. Franca N. Kidrič K. Fabijan)
Mavrič Tina
Kožuh Tjaša
Jagodic Alisa
62
Prinčič Sara
Kokol Tjaša
Goljevškeč Urška
Rezultati:
Bečić Martina
Gaberšek Ana
Pandžić Stefan
Stubelj Tjaša
Stubelj Kaja
Makuc Špela
Dobrin Dunja
Herbut Elena
Ilić Ivana
Stašević Anđela
Mudrinić Ivana
Čičak Milica
F
Sudije: A - Krga Saša
99
62
Milatovič Maja
Rupnik Julija
Makuc Polona
Studio Impuls Novi Sad (Thrift power/Jelena Katić)
Katić Jelena
Šeguljev Olja
Makić Milica
St.br.
Besednjak Anja
Štrukelj Zala
Makuc Asja
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
9 9,3 8 9,8 9,5
8,1 9,2 8,2 8 8,9
27,8
25,2
1
2
Jazz Dance Grupa Seniori
38
Studio Impuls Novi Sad (Again/Nataša Aleksić)
Midić Aleksandra
Čukuranović Marija
Rezultati:
Katić Jelena
Kucurski Dunja
Cvjetković Sofija
Mitrović Ksenija
Vukelić Anita
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
38
8,5
9
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
8,9 8,8 8,9
26,6
1
Moderan balet Solo Seniori
149
UNSOP City Dance Studio Novi Sad (Pain/Sanja Milošević)
Paunović Bojan
139
PK M‐Plus Beograd (Šta sad/Mirjana Daničić)
Đurić Ana
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
149
139
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
9,4 8,9 8,2 9 9,3
8,8 9 9,4 9,5 9,4
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,2
27,8
2
1
Moderan balet Grupa Seniori
21
Dečji kulturni centar Beograd (In your arms/Elena Kovačević)
Husović Maša
Kalezić Aleksandra
Pavlović Vera
Rezultati:
21
Ajduković Nela
Todorović Olga
Mišković Una
Blagojević Marija
Guberina Danica
Opačić Andrea
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
Goncić Aleksandra
Todorović Sofija
A
B - Teglaši Gabrijela
B
8,8 9,5
www.pavlepejak.in.rs
C
D
E
9
9
9,4
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,4
1
Strana 30/31
Moderan ples sa podizanjem Duo/Tri Seniori
137
PK M‐Plus Beograd (Zbog tebe/Mirjana Daničić)
Milovanović Jelena
Rezultati:
Jovanović Maja
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
D
E
137
9
9
9,5
9
9,3
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,3
1
Open Solo Seniori
136
PK M‐Plus Beograd (Ja, zemlja i kosmos/Mirjana Daničić)
Milovanović Jelena
Rezultati:
F
Sudije: A - Krga Saša
St.br.
136
A
B - Teglaši Gabrijela
B
C
D
E
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
9,2 10 10 9,8 9,4
29,2
1
Show Dance Grupa Seniori
37
Studio Impuls Novi Sad (Firework/Lana Diklić)
Brusnjai Katarina
Kalajđžić Kristina
Rezultati:
Pantović Anja
Milinić Mina
Kabač Željana
Abrlić Vanja
Kresoja Jelena
F
Sudije: A - Krga Saša
B - Teglaši Gabrijela
St.br.
A
B
C
37
9
9
9
www.pavlepejak.in.rs
D
E
9,5 9,5
F
C - Ilijć Smilja
G
H
I
D - Rimac Svetlana Olena E - Dajić Zoran
Ukupno Plasman
27,5
1
Strana 31/31
Download

Bilten - Pavle Pejak