Dance Fest Novi Sad 2012
24-25.11.2012.
B ILTEN
Novi Sad, 25.11.2012
Babies
Open Duo/Trio Babies
291
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Dream’s Man)
Petrov Doni
Rezultati:
Nedeva Ivayla
F
Sudije: A - Sudija A
B - Sudija B
St.br.
A
B
C
291
5
5
5
D
E
C - Sudija C
F
G
H
I
Ukupno Plasman
15
1
Open Group Babies
403
Arte dance Novi Sad (Dancing With The Caribbean)
Milović Emilija
Panić Marija
Pap Jelena
402
Medenica Milica
Jarić Jelena
Arapović Mirjana
Novković Andjela
Gruhonjić Dunja
Jelić Lena
Stevandić Jelena
Vojnović Nataša
Milović Sofija
Medenica Jelena
Janković Maša
Arte dance Novi Sad (Haj Hoo )
Barbulović Mia
Popadić Natalija
Rezultati:
Perić Sara
Maĉkić Teodora
F
Sudije: A - Sudija A
B - Sudija B
St.br.
A
B
C
403
402
5
5
5
5
5
5
www.pavlepejak.in.rs
D
E
C - Sudija C
F
G
H
I
Ukupno Plasman
15
15
1
1
Strana 2/59
Open Formation Babies
404
Arte dance Novi Sad (Vrtia Peelica Beograd - San)
Aniĉić Vasilija
Đurić Helena
Milutinović Vuk
Radovanović Jovan
Stanković - Ćirković Len
391
Vasiljević Lucia
Đapić Jovana
Radunković Dunja
Simić Aleksandra
Melović Lena
Glišić Nevena
Ţivković Lazar
Pavlović Marija
Svilar Sreten
Grujić Gligorije
Matić Sara
Petrova Kalina
Stanković Anja
Zrnić AnĊela
Nikolić Nikolina
Markov Lana
Kurešević Dunja
Ostojić Danica
Jovanović Ana
Baĉkalić Maša
Suba Jana
Vujić Nataša
Sabljar Ekatarina
Bulović Nastja
Ostojić Andreja
Malbaša Simona
Stošić Maša
MrĊan Lena
Mirković Lea
Radovanović Katarina
Todoran Natalija
Vojnović Jovana
Pranjic Tara
Zukovic Lana
Kostadinović Una
Arte dance Novi Sad (Baby Cabare)
Sonja Zrnić
Kolesar Nika
Latinović Dana
Mijailović Lana
303
Bošković Jovan
Đurović Andrija
Kiriĉenko Nazar
Savić Luka
Šimšić Tijana
Arte dance Novi Sad (Dolls &girls)
Gilanji Hana
Boţić Teodora
Mitrović Iva
Sipić AnĊela
Ristanović Hana
390
Bogojev Miona
Đuretić Nikola
Mitić Toma
Rajšić Nina
Tošević Stefan
Stanković Ivana
Erić Dina
Muĉibabić Neva
ĐorĊević Dina
Antović Nika
Josifović Mia
Plesni klub Studio Five Novi Sad (Stumfovi)
Kamenko Andjela
Kavendţic Maša
Tešić Una
Rezultati:
Cimesa Dina
Lutkic Maša
Kabic Nadja
Lerinc Elena
Niševic Miljana
Nedović Anastasija
F
Sudije: A - Sudija A
B - Sudija B
St.br.
A
B
C
404
391
390
303
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
D
E
C - Sudija C
F
G
H
I
Ukupno Plasman
15
15
15
15
1
1
1
1
Mini
Acro Dance Solo Mini
82
Dacrogim Oradea (The Clown)
Bryan Dennis Wohl
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
82
7
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,5 8,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
23
1
Strana 3/59
Hip Hop Group Mini
141
LiL MoTioN Dance School Braila (Have Fun)
Denisa Lungu
Maria Calu
Rezultati:
Daria Harabagiu
Patricia Badea
Maria Petrica
Madalina Tanase
B - Tchozn Small Orville
C - Varenko Sasha
Ambra Anghel
Ioana Zara Dragomir
Denisa Dicianu
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
141
8
7
8
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
23
1
Freestyle/Street Show Duo/Trio Mini
408
PK Stars Subotica (Klovnovi)
Šabović Miljana
407
Rudinski Anja
PK Stars Subotica (Crvenkape)
Malinović Milica
406
Takaĉ Ĉila
PK Stars Subotica (Patkice)
Šabović Miljana
Rezultati:
Rudinski Anja
408
407
406
Budinĉević Mia
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
Matković Ksenija
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
6,5 6 7,5
7 7 8
6,8 6,5 6
20
22
19,3
2
1
3
Freestyle/Street Show Group Mini
350
Magic People Novi Sad (Scratch Girls)
Apić Teodora
Budiša Andreja
Rezultati:
Savanović Marija
Budiša Anastasija
Prole Teodora
Mijatov Sara
Mijatov Jovana
Šokić Milica
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
350
7,5
7
8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22,5
1
Oriental Dance Solo Mini
342
Ballet Rona Haskovo (So Charming)
Delcheva Delina
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
342
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,8 8,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
22,3
1
Strana 4/59
National/Folk/Ethno Solo Mini
274
Ballet Rona Haskovo (Chalka Re)
Delcheva Delina
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
274
8
B - Nobru De Souza
B
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
8,7 8,8
Ukupno Plasman
25,5
1
Classical Ballet Solo Mini
10
Shkola ballet ODK Varna Varna (Waltz)
Galabova Teodora
263
Ballet Rona Haskovo (The White Rabbit)
Delcheva Delina
89
Swift Dance Braila (Blue Bird)
Eva-maria Soacate
83
Swift Dance Braila (Habanera)
Amira Maria Anghel
84
Swift Dance Braila (Sugar Plum Fairy)
Mara Gugulea
87
Swift Dance Braila (Pearl Fairy)
Lauriana Maria Constanti
85
Swift Dance Braila (The Swan)
Amira Maria Anghel
9
Shkola ballet ODK Varna Varna (Chinese Dance)
Galabova Teodora
88
Swift Dance Braila (Corsaire Variation)
Eva-maria Soacate
86
Swift Dance Braila (Esmeralda)
Lauriana Maria Constanti
8
Shkola ballet ODK Varna Varna (Wasp)
Galabova Teodora
Rezultati:
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
10
263
89
83
84
87
85
9
88
86
8
6,6
5,8
7,8
6,5
5,5
5
7
8,4
6,8
5
8
6,5
6
7
7
5,5
5
7,5
7,8
6,8
6,4
7,8
7
7,2
8,6
6,1
6,4
6,2
8,5
7,4
7,1
6,7
7,6
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
20,1
19
23,4
19,6
17,4
16,2
23
23,6
20,7
18,1
23,4
5
7
2
6
9
10
3
1
4
8
2
Strana 5/59
Classical Ballet Duo/Trio Mini
90
Swift Dance Braila (Little Princesses)
Amira Maria Anghel
Rezultati:
Eva-maria Soacate
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
90
7
7
7,7
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
21,7
1
Classical Ballet Group Mini
91
Swift Dance Braila (Fairy Tale)
Mara Gugulea
Rezultati:
Amira Maria Anghel
Lauriana Maria Constanti Eva-maria Soacate
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
St.br.
A
91
5
B - Dinjaški Ksenija
B
C
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
6,5 7,3
Ukupno Plasman
18,8
1
Classical Ballet Formation Mini
177
Baletski studio Stage Zrenjanin (Olovni Vojnici)
Kerteši Katarina
Beljić Emilija
Jovanović Anastasija
Zapundajski Ţaneta
Djurin Iva
Rezultati:
Piperski Irina
Graor Ljiljana
Miljatović Jerina
Berbakov Milica
Divljak Nevena
Kardoš Andrea
Isakov Milica
Vlahović Dunja
Popović Aleksandra
Vlajkov Tamara
Grujić Feodora
Kirćanski Julijana
Radišić Maša
Mihajlović Nina
Turinski Milica
Savurdić Milica
Vruĉinić Marija
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
177
5
7
6,5
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
18,5
1
Open Solo Mini
370
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (Music Box)
Ledić Lora
369
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (Gold Fish)
Ledić Hana
275
Ballet Rona Haskovo (Spring)
Delcheva Delina
49
Odette Bucharest (Thats Me)
Constantinescu Mara
11
Shkola ballet ODK Varna Varna (Pippi)
Galabova Teodora
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
370
369
5
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7 7
7,3 8
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
19
21,3
5
2
Strana 6/59
Open Solo Mini
St.br.
A
275
49
11
6
5
7
B
C
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
7,5 8,2
7 7,5
7 7
21,7
19,5
21
1
4
3
Open Duo/Trio Mini
452
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (Ballet School)
Ledić Hana
373
Kulaš Hana
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (Tweety And Silvester)
Ledić Hana
Rezultati:
Ledić Lora
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
452
373
5
7
B - Nobru De Souza
B
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
6 6
6,5 6,5
17
20
2
1
Open Formation Mini
306
Plesni klub Studio Five Novi Sad (We Make Honey)
Molnar Ana
Ilić Lana
Ţivaljević Milica
Janković Jana
Bikicki Teodora
145
Đurić Anastasija
Janković Lana
Oberman Sara
Makivić Jovana
Ruţić Tijana
Rezultati:
Vejinovic Stasa
Macos Milica
Stojanov Anja
Vuletic Milica
Traljić Iva
Rosić Milena
Nećak Elena
Lazarević Tamara
Dailov Ivana
Macos Marina
Terzin Anja
Kokovic Valentina
Miklos Melinda
Cunai Erleta
Krasic Biljana
Petkovic Jelena
Uveric Jovana
F
Sudije: A - Nobru De Souza
306
145
Kikanović Anja
Petrović Maša
Farkaš Dina
Jovanović NaĊa
Pejaković AnĊela
Quick Dance Novi Knezevac (Kruskice)
Vuletic Jovana
Klacek Edina
Radakovic Masa
Fazekas Dejana
St.br.
Ĉarna Anja
Dimovski Marija
Petrović Sofija
Ĉelić Mila
Jeţek Ivona
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
7,1 7 6,3
7 7,2 7
20,4
21,2
2
1
Musical Formation Mini
405
Plesni klub Studio Five Novi Sad (Mungosi Sa Madagaskara)
Traljić Iva
Dragiĉević Dorotea
Ilijin Milica
Adţić Jana
Vasiljević AnĊela
Rezultati:
Marić Lana
Ruţić Ivana
Belić Nina
Ĉapelja Lana
Ilić Lana
Marić Jelena
Cvijović Tara
Miletić Staša
Šopalo Andrea
Bekvalac Katarina
Bajramović Dina
Kikanović Teodora
Lazović Anja
Veljović Lara
Prosenica Gala
Balaban Sofia
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
405
5
8
8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
21,8
1
Strana 7/59
MTV Dance Style Solo Mini
6
Rave Dance SE Budapest (Box)
Daniella Majzik
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
6
7
6
8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
21
1
Kids
Acro Dance Solo Kids
80
Dacrogim Oradea (Tinkel Bell)
Alina Maria Dumitrescu
81
Dacrogim Oradea (Heidi)
Amelia Motoc
432
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Jungle Child)
Apostolova Raya
191
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (El Mariachi)
Galchev Alexander
290
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Tehno Party)
Zaharieva Gala
147
Kik Boleslava Varna (Painter)
Teneva Neda
433
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Peter Pan)
Apostolova Raya
74
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Trendsetter Girl)
Tomljanović Klara
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
80
81
432
191
290
147
433
74
6
5
7
9
10
6
8
7
6,8
6,5
8,5
7,9
9,5
6,4
7
6,3
7,2
6,4
9
7,8
8,9
6
8,5
7,2
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20
17,9
24,5
24,7
28,4
18,4
23,5
20,5
6
8
3
2
1
7
4
5
Strana 8/59
Hip Hop Solo Kids
308
Plesni studio City Jazz Banjaluka (...)
Filipović Mihajlo
130
Ballet Rona Haskovo (She's So Cute)
Ivanova Ivet
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
308
130
6
8
6
8
5,8
9
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
17,8
25
2
1
Hip Hop Duo/Trio Kids
352
Magic People Novi Sad (Just A Game)
Savanović. Sanja
Rezultati:
Milošević. Jelena
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
352
6
6
8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
20
1
Hip Hop Group Kids
36
Magic People Novi Sad (Joy)
Beljin Ljubica
Rezultati:
Rodić Nevena
Savatović Anja
Prole Katarina
Maĉkić Danica
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
36
7
7
7
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
21
1
Hip Hop Formation Kids
409
Street Dance Kosovska Mitrovica (Play Ful Kids)
Golubović Isodora
Mojsilović Nikolina
Vukadinović Danica
Osmanović Teodora
142
Paunović Aleksandra
Milošević Katarina
Radovanović Stefan
Gusnić Katarina
Savić Tea
Golubović Katarina
Ţivković Andrijana
Savić NaĊa
Denić Katarina
Jovanović Aleksandra
Janaĉković Aleksandra
Simić Emilija
Radosavljević AnĊela
Stretova Ivana
Lukin Leona
Al Asadi Sofija
Ivanoska Elena
Veljanovska Mirjana
Vasileska Ema
Aqua dance club Skopje (Firecrackers)
Manevska Ivona
Leitner Mona
Janeva Martina
Krajceva Antonija
Rezultati:
Velkovska Jovana
Ignjatovska Tamara
Srbinovska Tijana
Popovska Mila
Hristovska Klara
Becarovska Teodora
Kostic Janja
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
409
142
6
8,5
6
8
6
9
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
18
25,5
2
1
Strana 9/59
Freestyle/Street Show Solo Kids
315
Dance Studio MAK Kumanovo (More Than Words.)
Kelesova Teodora
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
315
7
7
8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22
1
Freestyle/Street Show Group Kids
330
PO Miroslav Batak Midko Futog (Do Care About Us!)
Ronĉević Nikolina
Aleksić Danijela
Rezultati:
Siljanovski Aleksandar
Glavinić Teodora
Igić Ţivana
Tomić Filip
Dobanovaĉki Sava
Tomić Dunja
Somborac Isidora
Erkić Aleksa
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
330
7
7
6,8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
20,8
1
Freestyle/Street Show Formation Kids
410
Street Dance Kosovska Mitrovica (Old Alarm Clock For The Dance)
Paunović Aleksandra
Kovaĉević Maša
Petrović Minja
Rezultati:
410
Denić Katarina
Milić Milenija
Milićević Nikolina
Đurić Sara
Zubac Tamara
Pepić Hasima
Vilus Nikolina
Drobnjaković Kristina
Prodanović Tamara
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
Savić Tea
Draţević Zorana
Miletić Andjela
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
7,5 6,5 7,3
Ukupno Plasman
21,3
1
Oriental Dance Solo Kids
343
Ballet Rona Haskovo (Angel's Touch)
Lambreva Viktoria
337
Ballet Rona Haskovo (Desert Wind)
Ivanova Ivet
251
Stefani Yanakieva Veliko Turnovo (The Magic From Orienta)
Yanakieva Stefani
135
Ballet Rona Haskovo (Golden Rain)
Lambreva Viktoria
340
Ballet Rona Haskovo (Eastern Grace)
Ivanova Ivet
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
343
337
251
6
6
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,8 7
7,3 8,5
7,5 8,7
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20,8
21,8
22,2
5
4
3
Strana 10/59
Oriental Dance Solo Kids
St.br.
A
B
C
135
340
9
8
9
7
7,8
7,4
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
25,8
22,4
1
2
National/Folk/Ethno Solo Kids
420
Ballet Rona Haskovo (Gipsy Doughter)
Lambreva Viktoria
185
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Indian Tease)
Sapundjiev Ivailo
298
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Eh, Time…)
Aleksandrova Plamena
253
Stefani Yanakieva Veliko Turnovo (The Indian Treasure)
Yanakieva Stefani
241
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Lakshmi - The Goddess Of Beaut)
Marinova Elizabet
184
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Bollywood Smile)
Galchev Alexander
128
MegaDance Bijeljina (Aja Nachle)
Petrić Sara
131
Ballet Rona Haskovo (Into The Dance Tample)
Ivanova Ivet
27
National Children's Palace Bucharest (In The Glade)
Ingrid Donescu
134
Ballet Rona Haskovo (The Spirit Of Bollywood)
Lambreva Viktoria
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
420
185
298
253
241
184
128
131
27
134
5
7
5
7
7
7
6
8
7
9
7,8
7
7,4
7,7
7
7,3
6,6
8,5
7,6
9,3
7,8
8,4
8,5
7,8
9,3
9
8,4
9,4
8,6
8,7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20,6
22,4
20,9
22,5
23,3
23,3
21
25,9
23,2
27
9
6
8
5
3
3
7
2
4
1
Strana 11/59
National/Folk/Ethno Duo/Trio Kids
299
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Magic Of Bollywood)
Marinova Elizabet
186
Aleksandrova Plamena
Stoycheva Ralitsa
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Russian Motives)
Galchev Alexander
Rezultati:
Angelova Yoana
Sapundjiev Ivailo
B - Nobru De Souza
C - Varenko Sasha
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
299
186
7
6
B
C
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
7 8,3
6,6 9,4
22,3
22
1
2
National/Folk/Ethno Group Kids
444
Dance World Bucuresti (Gypsy Dance)
Ciobanu Ana
Anghel Daria
272
Motea Maria
Umbra Adina
Vasile Maria
Andon Mario
Mitran Ilinca
Georgieva Niy
Ivanova Mirela
Emin Stefaniya – Giulsu
Ovcharova Gabriela
Ballet Meladi - BFSDD Varna (A Game)
Demireva Viktoria
Dimitrova Kristina
Kostadinova Aleksandra Terneva Hristiana
Mikova Djanis
Katelieva Mihaela
72
Isac Maria
Seropyan Svetoslav
Kostadinova Betina
Sobis Clubul Copiilor Sector 4 Bucuresti (Hora Din Moldova)
Alexandra Coman
Rezultati:
Roxana Frincu
Bianca Vlada
Florentina Visan
Teodora Tane
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
444
272
72
6
5
5
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
8,9 9,5
6,5 8,4
6,5 8,9
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
24,4
19,9
20,4
1
3
2
Strana 12/59
Classical Ballet Solo Kids
48
Odette Bucharest (La Duchesse)
Tarca Elena Andreea
47
Odette Bucharest (Variation-sweet)
Lazar Maria
46
Odette Bucharest (Variation-vivace)
Cristea Daria
45
Odette Bucharest (The Fairy Water)
Catargiu Ioana
44
Odette Bucharest (Italian Polka)
Udroiu Laura Ioana
40
Odette Bucharest (Atitude)
Cincan Ioana
14
Alexia Georgiana Stanciu Slatina (Coppélia)
Stanciu Alexia Georgian
56
Daria Maria Caia Craiova (Esmeralda)
Caia Daria Maria
52
Odette Bucharest (Franzs Variation)
Raschitor Andrei Fabian
Rezultati:
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
48
47
46
45
44
40
14
56
52
5,3
6,3
6,5
6,7
5,5
6,8
5
7,6
6,8
8
6,7
6,8
6,5
6
6
5
7,8
6
7,1
7,5
7,8
7,6
6,3
7,8
5
7,2
7,1
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
20,4
20,5
21,1
20,8
17,8
20,6
15
22,6
19,9
6
5
2
3
8
4
9
1
7
Classical Ballet Duo/Trio Kids
39
Odette Bucharest (Romeo And Juliet)
Maica Ana
Rezultati:
Raschitor Andrei Fabian
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
St.br.
39
A
B
B - Dinjaški Ksenija
C
7,8 7,5 9,1
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
24,4
1
Strana 13/59
Classical Ballet Group Kids
50
Odette Bucharest (Mozartiana)
Maica Ana
Lazar Maria
73
Catargiu Ioana
Rezultati:
Blagojević Bojana
Kostić AnĊela
Medić Minja
Šljivić Mila
Karavala Katarina
Bakić Katarina
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
50
73
Porumb Raluca Andreea Cristea Daria
Master Dance Novi Sad (First Steps)
Miloradović Ljubica
Bojić Milica
St.br.
Tarca Elena Andreea
A
B - Dinjaški Ksenija
B
C
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
7,3 7,8 9
5,5 6,8 7
Ukupno Plasman
24,1
19,3
1
2
Classical Ballet Formation Kids
176
Baletski studio Stage Zrenjanin (Igra Daira)
Tot Andrea
Tapaviĉki Vanja
Rakić Danijela
Mihajlov Ana
Rezultati:
Šper Teodora
Kaurin Sladjana
Marković Una
Simović Ana
Ţeravica Nadja
Ristin Jovana
Radaković Andjelija
Ponoćko Andrea
Vitomirov Anja
Milošević Matea
Radlovaĉki Sara
Vuĉenić Vana
Bogićević Anja
Miljuš Danijela
Karuović Aleksandra
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
176
6,7
7
7,2
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
20,9
1
Strana 14/59
Contemporary/Modern Solo Kids
51
Odette Bucharest (Experiment)
Raschitor Andrei Fabian
16
Alexia Georgiana Stanciu Slatina (Dreaming)
Stanciu Alexia Georgian
434
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Diamont )
Zaharieva Gala
292
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Тhe Sad Angel)
Yordanova Yoana
280
Ballet Meladi - BFSDD Varna (A Rose With A Spell)
Emin Stefaniya – Giulsu
189
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (I'm Gonna Change The World)
Sapundjiev Ivailo
188
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Heart Of Glass)
Galchev Alexander
132
Ballet Rona Haskovo (A Better World For Me)
Ivanova Ivet
57
Daria Maria Caia Craiova (Go To Sleep)
Caia Daria Maria
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
51
16
434
292
280
189
188
132
57
10
10
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
8,5
6,5
7
7,5
6,8
6,5
6,8
7,4
8,1
7,6
7,5
7,8
9,6
8,5
7,9
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22,8
24,4
21,1
21,1
19
19,8
22,1
20,3
19,4
2
1
4
4
8
6
3
5
7
Contemporary/Modern Duo/Trio Kids
42
Odette Bucharest (Bachs Dolls)
Cincan Ioana
190
Udroiu Laura Ioana
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Tango For Three)
Galchev Alexander
Rezultati:
Angelova Yoana
Sapundjiev Ivailo
B - Tchozn Small Orville
C - Varenko Sasha
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
B
C
42
190
5
6
6
7
7
8,5
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
18
21,5
2
1
Strana 15/59
Contemporary/Modern Group Kids
446
Dance World Bucuresti (Angels)
Ciobanu Ana
Andon Mario
447
Motea Maria
Mitran Ilinca
Anghel Daria
Isac Maria
Mitran Ilinca
Isac Maria
Mitran Ilinca
Dance World Bucuresti (Telephone)
Ciobanu Ana
Anghel Daria
445
Vasile Maria
Motea Maria
Umbra Adina
Vasile Maria
Andon Mario
Dance World Bucuresti (Single Ladies)
Ciobanu Ana
Anghel Daria
Rezultati:
Motea Maria
Umbra Adina
Vasile Maria
Andon Mario
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
446
447
445
6
8
6
6
8
8
8
8,8
8,8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
20
24,8
22,8
3
1
2
Jazz Solo Kids
339
Alexia Georgiana Stanciu Slatina (Vogue)
Stanciu Alexia Georgian
338
Ballet Rona Haskovo (Sweet Jazz Story)
Ivanova Ivet
192
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Singing In The Rain)
Sapundjiev Ivailo
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
339
338
192
6
7
8
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
6,8 7,8
7,7 8,8
8 8,9
Ukupno Plasman
20,6
23,5
24,9
3
2
1
Jazz Duo/Trio Kids
94
Plesna šola Urška Ljubljana (Dinosaurs)
Vidic Pika
Rezultati:
Tome Anja
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
94
7
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,5 8,7
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
23,2
1
Strana 16/59
Jazz Group Kids
95
Plesna šola Urška Ljubljana (Wanna Fete?)
Vidic Pika
Boţiĉ Neţa
Rezultati:
Tome Anja
Narobe Anja
Gabrovec Tjaša
B - Nobru De Souza
C - Varenko Sasha
Jamšek Ţiva
Jagriĉ Tia
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
B
C
95
6
7
8,5
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
21,5
1
Strana 17/59
Open Solo Kids
43
Odette Bucharest (The Girl)
Udroiu Laura Ioana
41
Odette Bucharest (Zamfira)
Cincan Ioana
38
Odette Bucharest (Pirata Din Caraibe)
Maica Ana
31
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Prison Break)
Tomljanović Klara
26
National Children's Palace Bucharest (The Peacock)
Ingrid Donescu
371
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (Pocahontas)
Kulaš Hana
150
Kik Boleslava Varna (Lazy Cat)
Teneva Neda
341
Ballet Rona Haskovo (Wild)
Lambreva Viktoria
149
Kik Boleslava Varna (Attempt To Fly)
Teneva Neda
296
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Alice In Wonderland)
Yordanova Yoana
295
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (The Birds Die Alone)
Marinova Elizabet
289
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Doll Gala)
Zaharieva Gala
283
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Exam)
Katelieva Mihaela
282
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Lady Warrior)
Stoyanova Gergana
281
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The House Painter)
Seropyan Svetoslav
182
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Captain America)
Sapundjiev Ivailo
181
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Mask Of Zoro)
Galchev Alexander
180
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Honey, Honey)
Angelova Yoana
136
Ballet Rona Haskovo (The Snow Queen)
Lambreva Viktoria
126
MegaDance Bijeljina (Princesa Latina)
Ugrinić Djurdjina
79
City Dance Studio Novi Sad (Angry Bird)
Rackov Staša
63
City Dance Studio Novi Sad (Perhaps)
Pejić Elena
www.pavlepejak.in.rs
Strana 18/59
Open Solo Kids
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
43
41
38
31
26
371
150
341
149
296
295
289
283
282
281
182
181
180
136
126
79
63
5
6
6
6
8
6
6
7
7
6
5
7
6
6
5
7
7
8
5
5
8
10
6,5
7
7
6,5
8
6
6,5
7,4
6,4
6,5
6
9,5
6,5
6
5,5
7
8
7
7,5
5,5
7,7
8,5
5,5
5,5
7
6
8
5,7
6,5
7,0
6
6,7
6
8,5
6
6
5
7
7
6,8
7,2
5,8
7,9
8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
17
18,5
20
18,5
24
17,7
19
21,4
19,4
19,2
17
25
18,5
18
15,5
21
22
21,8
19,7
16,3
23,6
26,5
17
14
9
14
3
16
13
7
11
12
17
2
14
15
19
8
5
6
10
18
4
1
Strana 19/59
Open Duo/Trio Kids
262
Ballet Rona Haskovo (Law And Order)
Ivanova Ivet
28
Delcheva. Delina
National Children's Palace Bucharest (The Guitars)
Ingrid Donescu
284
Adriana Frigura
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Brief Encounter)
Demireva Viktoria
183
Georgieva Niy
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Sea Battle)
Galchev Alexander
173
Angelova Yoana
Šper Teodora
Dance Fitness se Jászberény (Maszk)
Deme Fanni
62
Tasi Henrietta
City Dance Studio Novi Sad (Who Is Afraid Of Big Bad Wolf)
Rackov Staša
29
Boţić Lea
Pejić Elena
National Children's Palace Bucharest (Little Dancers)
Ingrid Donescu
261
Sapundjiev Ivailo
Baletski studio Stage Zrenjanin (Paukova Mreža)
Tot Andrea
104
Ana Maria Mihaila
Adriana Frigura
Ana Maria Mihaila
Ballet Rona Haskovo (Frogies)
Ivanova Ivet
Rezultati:
Delcheva. Delina
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
262
28
284
183
173
104
62
29
261
7,5
6,5
6,3
8,3
6,8
5
9,8
7,1
6,8
7
7
6,5
8,5
7
6,5
9
7,5
7,8
8,5
7,7
7,1
9,2
7,5
8,7
9,2
7,6
7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
23
21,2
19,9
26
21,3
20,2
28
22,2
21,6
3
7
9
2
6
8
1
4
5
Strana 20/59
Open Group Kids
174
Baletski studio Stage Zrenjanin (Na Plaži)
Tot Andrea
Karuović Aleksandra
242
Ţeravica Nadja
Vuĉenić Vana
Dani Samant
Sara Robu
Oto Vujinovic Natalija
Tomic Ana
Rezultati:
Eliana Duma
Beatrice Kuhn
Diana Hanganu
Deian Deian
Cvetkovic Nevena
Kalanj Marija
Nikolic Teodora
Laganin Teodora
Novosel Milica
Ţeravica Nadja
Bojić Jovana
Dragiĉević Djurdjina
Krajtmar Hana
Mošorinski Nina
Vlauĉin Nikoleta
Bošnjak Ana
Brcan Margareta
F
Sudije: A - Nobru De Souza
174
242
93
175
Ariana Onisor
Robert Hategan
Baletski studio Stage Zrenjanin (Krug)
Tot Andrea
Somborski Sanja
St.br.
Radlovaĉki Sara
AB Dance Beograd (Egipat)
Ivetic Anastasija
Majstorovic Ruzica
175
Tapaviĉki Vanja
Rok Dance Sacalaz Timisoara (Lolipop)
Raluca Cluci
Alexandru Bogdan
93
Vitomirov Anja
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
6,5 6 5,5
7 7 6,4
7 6,5 6
6,8 6,5 7,5
Ukupno Plasman
18
20,4
19,5
20,8
4
2
3
1
Open Formation Kids
98
Plesna grupa Venera Vukovar (Znam To Oseaam)
Marić Vanja
Rupar Bojana
Panišić Tajana
321
Malinović Lana
Velikić Vanja
Dokić Marija
Jelenić Tajana
Erić Nikolina
Poznanović Miljana
Popović Elena
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Wolf Tails)
Demireva Viktoria
Georgieva Niy
Ovcharova Gabriela
377
Glamoĉak AnĊela
Ćosić Tijana
Sedlar Ana
Keremidchieva Sofiya
Dimitrova Kristina
Seropyan Svetoslav
Emin Stefaniya – Giulsu Kostadinova Aleksandra Terneva Hristiana
Dimitrova Kalina
Mikova Djanis
Katelieva Mihaela
Dimitrova Irena
Kostadinova Betina
Dance Studio MAK Kumanovo (Fa L' Americano!)
Zafirovska Sofija
Mladenovska Romana
Blagojevic Meri
Janevska Sara
Rezultati:
Panevska Ivana
Milanovska Anastasija
Dimkovska Mihaela
Dimitrievska. Mila
Milevska Evgenija
Trajkovska Martina
Davidovska Leona
Janevska. Simona
Nojkovic Angela
Dodevska Anja
Stamenkovska Mila
Kelesova Teodora
Rusevska Natalija
Mladenovic Bojana
Trajkovska Lara
Petrusevska Evgenija
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
98
321
377
7
7
8,5
7
8
9
8
8
7,3
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22
23
24,8
3
2
1
Strana 21/59
Musical Solo Kids
294
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Cheburashka)
Stoycheva Ralitsa
148
Kik Boleslava Varna (Little Mermaid)
Teneva Neda
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
294
148
5
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
6,3 7,5
7 8,5
18,8
21,5
2
1
Musical Duo/Trio Kids
187
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Briliantin)
Galchev Alexander
Rezultati:
Angelova Yoana
Sapundjiev Ivailo
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
187
6
7
8
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
21
1
Musical Group Kids
401
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Happy Feet)
Mrihin Katarina
Vujanĉević Anastasija
Rezultati:
Đurić Ivana
Vuković Jelena
Babić Dunja
Šušnica Una
Beronja Ema
Prskalo Lana
Arnaut Andrijana
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
401
10
9
8,8
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
27,8
1
Musical Formation Kids
307
Plesni klub Studio Five Novi Sad (Addams Family)
Zejbeki Dora
Kneţević Marija
Jovanović Vanja
Marĉetić Anja
Ratković Katarina
Petrović Matea
Rezultati:
Gaćeša Elena
Pantić Mia
Stefanovic NaĊa
Jurlina Ivona
Nedić Lana
Kormanjoš Nikolina
Rodić Katarina
Kešelj Minja
Kasalica Vedrana
Marković Jana
Kovaĉević Lara
Kravić Teodora
Jović Lara
Ecet Saša
Mihajlovski Sara
Ĉolaković Jelena
Mitrović Lara
Pfajfer Teodora
Balaban Marija
Potrebić Tara
Stankov Anja
Budimir Jovana
Momirov Marina
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
307
5
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
9,5 9
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
23,5
1
Strana 22/59
Production Number Formation Kids
389
Arte dance Novi Sad (Peti Element)
Gvozdenović Dunja
Kuritić Isidora
Puzić Jovana
Popović Tamara
Zagorac Natalija
Jovišević Dunja
144
Raketić Nina
Vitošević Katarina
Perković Nina
Stupar Tijana
Baĉić Marijana
Rezultati:
Ljubicic Jelena
Dimitrov Miona
Rankovic Anja
Vuletic. Milica
Baljak Dejana
Baĉkalić Una
Popović Sara
Ĉavić Aleksandra
Janković Aleksandra
Zarkov Jelena
Fazekas Valentina
Petrovic Ivana
Macos. Milica
Sodic Milena
Krasic Andjela
Milijasevic Mina
Kokovic. Valentina
Tahic Sejla
Momic Nevena
Bojic Natalija
F
Sudije: A - Nobru De Souza
389
144
Stevanović Dorotea
Radeka Nataša
Grajić Una
Stanković Sara
Pruginić Jovana
Quick Dance Novi Knezevac (Petar Pan)
Bajic Milana
Farago Zsofia
Bajic Anja
Radakovic Ina
St.br.
Vuković Elena
Majkić Milica
Ristanović Maša
Kovaĉević Andrea
Ţikić Aleksa
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
6,7 6 7
7 6,5 8
Ukupno Plasman
19,7
21,5
2
1
Junior
Acro Dance Solo Junior
203
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (No Name)
Kirilova Yasmin
202
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Storm Of Emotions)
Dragova Alexandra
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
203
202
6
5
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7 8
7,8 8,3
Ukupno Plasman
21
21,1
2
1
Acro Dance Duo/Trio Junior
419
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Friends)
Dragova Alexandra
Rezultati:
Kirilova Yasmin
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
419
8
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,9 7,8
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
23,7
1
Strana 23/59
Hip Hop Solo Junior
238
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Street Fighter)
Kioseva Monika
121
KUD Bosna Tuzla (Eyes On Fire)
Hasanbašić Adna
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
238
121
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
6 5,5 5,8
6,5 5 6,4
Ukupno Plasman
17,3
17,9
2
1
Hip Hop Duo/Trio Junior
309
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Just Smile Cj )
Filipović Lejla
118
Radusin Tina
KUD Bosna Tuzla (//)
Mujkić Damir
115
Blagojević Dario
KUD Bosna Tuzla (/)
Muharemović Mahir
Rezultati:
309
118
115
Kunto Vedan
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
Starĉević Ivana
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
6,5 7 5,8
7 5,5 6,5
7,5 6 6,9
Ukupno Plasman
19,3
19
20,4
2
3
1
Hip Hop Group Junior
168
LiL MoTioN Dance School Braila (Let's Go)
Daneea Calu
Claudia Ioana Stancel
102
Diana Penes
Andreea Colt
Dance Fitness se Jászberény (Retro)
Galcsik Gréta
Szentkuti Réka
Tóth Fédra
353
Kiss Kitti
Koczka Lilla
Rezultati:
Stanković Aleksandra
Jovanović Milica
Szentkuti Nóra
Németh Alexandra
Szentkuti Petra
Sápi Bianka
Lainović Lazar
Vasović Nikolina
Stojanovska AnĊela
Breznica Irina
Miliĉić Sandra
F
Sudije: A - Nobru De Souza
168
102
353
Csáki Dorina
Németh Martin
Magic People Novi Sad (Magic Dance Mode)
Tomov Milica
Kozarski Ivana
St.br.
Andreea Gabriela Fudula Ioana Ecaterina Talanca Daniela Gavrila
Alexandra Nicoleta Gros Elena Pitulice
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
7,5 7 7,6
6,5 6 5,5
7,5 6,5 6
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22,1
18
20
1
3
2
Strana 24/59
Hip Hop Formation Junior
316
Aqua dance club Skopje (Party Hopers)
Hristova Iva
Cvetkovic Simona
Trajkovska Daniela
Savova Tea
351
Blazevska Ana Marija
Todorovska Melanija
Smoljkovska Emilija
Rezultati:
Stamenkovic Nena
Palankov Kosta
Nesevska Sara
Savanović Sanja
Siriški Jovana
Milošević Jelena
Dejanović Vera
Borišev Ivana
Mišić Radoslava
Savanović Dijana
Lakićević Valentina
Tepić Tamara
Urbanović Dunja
B - Tchozn Small Orville
C - Varenko Sasha
F
Sudije: A - Nobru De Souza
316
351
Damcevska Elena
Petrevska Marija
Klepova Marija
Magic People Novi Sad (Check This Out...)
Savatović Mina
Kovaĉević Dejana
Popović Bojana
St.br.
Lazarevska Nina
Manevska Tea
Bonevska Matea
A
B
C
D
E
F
G
H
I
7,5 6,5 6,8
8 7 8
Ukupno Plasman
20,8
23
2
1
Freestyle/Street Show Formation Junior
169
LiL MoTioN Dance School Braila (Girl's Attitude)
Daneea Calu
Claudia Ioana Stancel
Andreea Bivolaru
Rezultati:
169
Andreea Gabriela Fudula Ioana Ecaterina Talanca Daniela Gavrila
Alexandra Nicoleta Gros Elena Pitulice
Laura Constantin
Stefania Iordache
Mihaela Adriana Presada Anca Iordache
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
Diana Penes
Andreea Colt
Roxana Mihaela Datcu
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
9,5 7,5 9,3
Ukupno Plasman
26,3
1
Disco Dance Solo Junior
201
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Boogy Nights)
Kirilova Yasmin
200
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Disco Dance)
Dragova Alexandra
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
201
200
8
7
7
6
8,2
8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
23,2
21,8
1
2
Strana 25/59
Disco Dance Formation Junior
100
Dance Fitness se Jászberény (Hit The Road)
Galcsik Gréta
Koczka Lilla
Kiss Fruzsina
Rezultati:
Kiss Kitti
Sápi Bianka
Szabó Gyöngyvér
Szentkuti Nóra
Antics Dorottya
Zombori Adrienn
B - Tchozn Small Orville
C - Varenko Sasha
Szentkuti Petra
Tóth Fédra
Szentkuti Réka
Gergi-bodor Boglárka
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
100
7,5
7
7,8
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
22,3
1
Oriental Dance Solo Junior
257
Ballet Rona Haskovo (Marning Dawn)
Igleva Nadya
208
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Silent Charm)
Ivanova Boiana
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
257
208
6
8
7
9
7,3
9,4
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20,3
26,4
2
1
Oriental Dance Duo/Trio Junior
260
Ballet Rona Haskovo (Wild Hearts)
Igleva Nadya
Rezultati:
Lambreva. Viktoria
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
260
8
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7,9 7,5
Ukupno Plasman
23,4
1
Oriental Dance Group Junior
325
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Arabian Snakes)
Yanev Ivailo
Rezultati:
Ivanova Boiana
Kirilova Yasmin
Kalitsova Iva
Krumova Anabel
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
325
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,5 8,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
22
1
Strana 26/59
National/Folk/Ethno Solo Junior
264
Ballet Rona Haskovo (Russian Dance)
Manolova Aneta
363
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Female Slave Of Fate)
Lazarova Luboslava
212
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Indian Dreams)
Kirilova Yasmin
269
Ballet Rona Haskovo (Come To Me)
Karaboideva Natalia
273
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Golden Fish)
Obreshkov Daniel
258
Ballet Rona Haskovo (Dilbar)
Igleva Nadya
297
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Ladybug)
Koeva Simona
197
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Flame Of Bengalia)
Dragova Alexandra
60
Loana-Lucia Craiova (Calusul)
Ghivercea Ioana-lucia
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
264
363
212
269
273
258
297
197
60
6
7
10
6
7
6
7
7
8
7
7,5
9,6
7
7,3
6,5
7
8
7,4
7,5
8,8
9,5
7,3
7,8
7,2
7,8
9,3
7,4
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20,5
23,3
29,1
20,3
22,1
19,7
21,8
24,3
22,8
7
3
1
8
5
9
6
2
4
National/Folk/Ethno Duo/Trio Junior
438
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Russian-gipsy Romance)
Penchovska Bogomila
259
Nikolova Silviya
Ballet Rona Haskovo (Hawaii)
Igleva Nadya
279
Lambreva. Viktoria
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Romanse)
Docheva Viktoriya
198
Obreshkov Daniel
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Dance With Sabres)
Dragova Alexandra
Rezultati:
Kirilova Yasmin
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
438
259
5
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
6,8 7
7 7,2
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
18,8
20,2
4
3
Strana 27/59
National/Folk/Ethno Duo/Trio Junior
St.br.
A
279
198
6
8
B
C
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
7 8,5
7,9 9,7
21,5
25,6
2
1
National/Folk/Ethno Group Junior
114
Plesna grupa Venera Vukovar (Ceppajjj)
Kiralj Tamara
Zavišić Isidora
Berić Jelena
276
Kovaĉević Kristina
Uskoković Ţeljana
Ivanova Teodora
Obreshkov Daniel
Radić Tijana
Rudan Teodora
Marinova Yana
Ivanova Presiyana
Radeva Teya
Lambreva. Viktoria
Petrova. Gabriela
Erić Dragana
Toma Vanja
Iĉević Anastasija
Petrović Tijana
Ballet Rona Haskovo (Indian Dance)
Manolova Aneta
99
Erić Dragana
Karan Isidora
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Jolly Fisherman)
Valkova Vanesa-meri
Georgieva Tsveta
270
Barba Lucija
Coha Ivana
Karaboideva Natalia
Igleva Nadya
Plesna grupa Venera Vukovar (Rum - Dum)
Kiralj Tamara
Šobić Tatjana
Paprić Jovana
Rezultati:
Kovaĉević Kristina
Bošnjak Katarina
Barba Lucija
Radić Tijana
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
114
276
270
99
5
6
6
6
7,8
8
8,9
7,8
7,8
8,8
8,3
8,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
20,6
22,8
23,2
22,3
4
2
1
3
Classical Ballet Solo Junior
216
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Flames Of Paris)
Yanev Ivailo
58
Loana-Lucia Craiova (Carmen Variation)
Ghivercea Ioana-lucia
Rezultati:
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
St.br.
216
58
A
B
B - Dinjaški Ksenija
C
7,7 8 8,2
7,2 7,8 8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
23,9
23,8
1
2
Strana 28/59
Contemporary/Modern Solo Junior
319
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Diablerie)
Yordanova Boyana
214
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (When Will You Come To Me)
Yanev Ivailo
288
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Eyes In Timelessness)
Ilieva Viktoria
271
Ballet Rona Haskovo (Somebody Else)
Manolova Aneta
293
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Pain)
Lazarova Luboslava
210
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Without Words)
Kirilova Yasmin
108
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Vibration)
Denisa Alexandra Coma
59
Loana-Lucia Craiova (Habanera)
Ghivercea Ioana-lucia
172
Baletski studio Stage Zrenjanin (This Is Me)
Dojĉev Katarina
133
Ballet Rona Haskovo (Freedom From Care)
Karaboideva Natalia
327
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (After You)
Ivanova Boiana
105
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Made In Japan)
Angelica Scurt
195
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Fight For Life)
Dragova Alexandra
61
Loana-Lucia Craiova (Stranger )
Ghivercea Ioana-lucia
328
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Someone Like You)
Kalitsova Iva
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
319
214
288
271
293
210
108
59
172
133
327
105
195
5
5
5
5
5
7
8
6
5
5
6
5
10
6
8
6
5,8
7
9
8
6
5,5
5,5
7,9
5,5
8,1
6,3
9,1
6,1
7,2
8,3
9,3
8,1
7,8
6,9
7
9,8
6,5
9,5
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
17,3
22,1
17,1
18
20,3
25,3
24,1
19,8
17,4
17,5
23,7
17
27,6
13
6
14
10
8
2
3
9
12
11
4
15
1
Strana 29/59
Contemporary/Modern Solo Junior
St.br.
A
B
C
61
328
9
6
7
6
7,4
8,4
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
23,4
20,4
5
7
Contemporary/Modern Duo/Trio Junior
400
Plesni studio City Jazz Banjaluka (I Set Fire)
Ţunić Lidija
278
Matić Nataša
Ballet Meladi - BFSDD Varna (I Won`t Cry)
Docheva Viktoriya
206
Radeva Teya
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Signs Of Love)
Yanev Ivailo
196
Ivanova Boiana
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Black And White Melancholy)
Dragova Alexandra
106
Kirilova Yasmin
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (My Mirror)
Angelica Scurt
18
Diana Girbea
Alexia Georgiana Stanciu Slatina (Feeling)
Ghivercea Ioana Lucia
Rezultati:
Stanciu Alexia Georgian
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
400
278
206
196
106
18
5
5
6
7
7
5
7
6
8
8,5
6
5,5
7,3
7
8,4
9,5
6,9
6,3
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
19,3
18
22,4
25
19,9
16,8
4
5
2
1
3
6
Strana 30/59
Contemporary/Modern Group Junior
450
Dance World Bucuresti (Listen)
Anghel Daria
Sandu Marina
Prodea Alexandra
19
Popa Beatrice
Anghel Bianca
Antiĉević AnĊela
Jugovac Maja
Grabovac Monika
Serban Andrei
Sandu Marina
Dumitrescu Laura
Mucibabic. Milica
Benĉić Mia
Petrovska Angela
Antolović Karla
Petrovska Andreja
Oprisan Bianca
Anghel Bianca
Prodea Alexandra
Mateita Victoria
Pop Sirina
Matei Alina
Fayed Mirna
Strauneanu Ruxandra
Kormanjos. Teodora
Trifunovic. Tijana
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Bird Of Love)
Yanev Ivailo
Krumova Anabel
22
Balde Klara
Velenik Doris
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Last Hope)
Crnogorac. Ivona
417
Mateita Victoria
Dumitrescu Laura
Dance World Bucuresti (Euphoria)
Popa Beatrice
Miu Patricia
Andrei Diana
314
Oprisan Bianca
Strauneanu Ruxandra
Društvo naše djeca Poreč (A Page From My Diary)
Lovreković Leonarda
Mendiković Manuela
Floris Nika
451
Serban Andrei
Pop Sirina
Ivanova Boiana
Dragova Alexandra
Kirilova Yasmin
Kalitsova Iva
Vasileva Ivana
Sabatti Anthea
Društvo naše djeca Poreč (Ghost Game)
Basler Zahirović Lucia
Bijelić Andrea
Rezultati:
Demarki Milanović Laura Ţuţić Marina
Šoljak Martina
Jurec Branka
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
A
B
450
19
451
314
417
22
5 8
7 7
6 7
10 9
6 6,5
7 6,5
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
8
7,3
6
7,9
8,5
7
Ukupno Plasman
21
21,3
19
26,9
21
20,5
3
2
5
1
3
4
Contemporary/Modern Formation Junior
32
Društvo naše djeca Poreč (Where The Lights Get In)
Lovreković Leonarda
Mendiković Manuela
Floris Nika
Rezultati:
Antiĉević AnĊela
Jugovac Maja
Grabovac Monika
Balde Klara
Velenik Doris
Hasanagić Lejla
Benĉić Mia
Petrovska Angela
B - Tchozn Small Orville
C - Varenko Sasha
Antolović Karla
Petrovska Andreja
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
B
C
32
6
7
7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
20
1
Strana 31/59
Jazz Solo Junior
207
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Jazz Icon)
Ivanova Boiana
215
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Men's World)
Yanev Ivailo
199
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (One Moment With You)
Dragova Alexandra
164
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Queen Bee)
Sekrenj Eleonora
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
207
215
199
164
6
7
8
6
7,5
7,8
8,3
7
8,3
8,6
7,6
7,9
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
21,8
23,4
23,9
20,9
3
2
1
4
Jazz Duo/Trio Junior
277
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Frends)
Marinova Yoanna
326
Todorova Radina
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Candy Man)
Kirilova Yasmin
193
Krumova Anabel
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Summer Time)
Yanev Ivailo
Rezultati:
Ivanova Boiana
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
277
326
193
5
6
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
6,5 6,7
7,2 7,3
7 7,9
18,2
20,5
20,9
3
2
1
Jazz Group Junior
250
Plesna šola Urška Ljubljana (Rehab)
Kokalj Ajda
324
Boţiĉ Ţiva
Jamnik Hana
Vidic Urša
Gobec Tina
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Channel Dresses)
Yanev Ivailo
Rezultati:
Ivanova Boiana
Kirilova Yasmin
Kalitsova Iva
Krumova Anabel
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
250
324
5
6
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7 7,2
7,2 7,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
19,2
20,7
2
1
Strana 32/59
Jazz Formation Junior
243
Rok Dance Sacalaz Timisoara (Girls In Love - Lirycal)
Emanuela Stamatin
Bianca Suteu
Bianca Sch
Rezultati:
Maria Onofrei
Andreea Popovici
Tiana Bogdan
Raluca Apetrei
Diana Vasiu
Giulia Cretan
Medana Kerekes
Izabela Cretan
Ana-maria Andreicut
Carmen Prelipcean
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
243
5
7
7,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
19,5
1
Open Solo Junior
155
Kik Boleslava Varna (Revival)
Obretenova Valeria
152
Kik Boleslava Varna (Hope)
Dimitrova Betina
153
Kik Boleslava Varna (Inviolable)
Obretenova Valeria
372
Plesni studio Marine Mihelčid Požega (That Man)
Ivanišević Valentina
287
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Cat In Holliwood)
Ilieva Viktoria
267
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Lokal Sheriff)
Obreshkov Daniel
213
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Legend Of Orpheus)
Yanev Ivailo
209
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Queen Of Afrika)
Kirilova Yasmin
194
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Athens The Goddes)
Dragova Alexandra
154
Kik Boleslava Varna (Coquette)
Obretenova Valeria
163
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Viola)
Mucibabic Milica
151
Kik Boleslava Varna (Tango)
Dimitrova Betina
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
155
152
153
372
287
267
213
209
6
5
5
5
6
5
8
9
6,5
6
6
5,8
6
6
8,8
8,5
7,1
6,3
6,5
5,6
7
6,1
9,5
8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
19,6
17,3
17,5
16,4
19
17,1
26,3
26,3
4
9
8
11
6
10
2
2
Strana 33/59
Open Solo Junior
St.br.
A
B
C
194
154
163
151
9 9,5 9,7
6 6 6,9
10 7,9 7,9
7 7 5,4
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
28,2
18,9
25,8
19,4
1
7
3
5
Open Duo/Trio Junior
399
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Virus)
Milošević Mia
265
Savić AnĊela
Ballet Meladi - BFSDD Varna (A Break At School)
Todorova Polina
301
Yordanova Siyana
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Еnslaved)
Lazarova Luboslava
205
Nikolova Silviya
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Gladiators)
Kirilova Yasmin
156
Kalitsova Iva
Kik Boleslava Varna (Dialectic)
Obretenova Valeria
437
Dimitrova Betina
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Pirates Of The Caribbean)
Meramdjiev Martin
Rezultati:
Ilieva Viktoria
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
399
265
301
205
156
437
6
5
5
7
6
7
6,5
6
6
7,7
6,5
7
7
6
6,5
8,5
6,8
6,2
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
19,5
17
17,5
23,2
19,3
20,2
3
6
5
1
4
2
Strana 34/59
Open Group Junior
439
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Ravens - Envoys Of The Darknes)
Lazarova Luboslava
Nikolova Silviya
304
Koeva Simona
Yordanova Boyana
Mirimanov Teodora
Boţić Milana
Cristina Gheorghe
Andreea Zgorcea
Gorescu Diana
Dragova Alexandra
Kirilova Yasmin
Kalitsova Iva
Diana Penes
Andreea Colt
Andreea Gabriela Fudula Ioana Ecaterina Talanca Daniela Gavrila
Alexandra Nicoleta Gros Elena Pitulice
Mihaela Adriana Presada
Društvo naše djeca Poreč (Red Posion)
Rezultati:
Antiĉević AnĊela
Jugovac Maja
Grabovac Monika
Balde Klara
Velenik Doris
Benĉić Mia
Petrovska Angela
Antolović Karla
Petrovska Andreja
F
Sudije: A - Nobru De Souza
439
304
423
416
362
139
Galipidu Evdokia
LiL MoTioN Dance School Braila (Aristocats)
Lovreković Leonarda
Mendiković Manuela
Floris Nika
St.br.
Adelina Marica
Ivanova Boiana
Daneea Calu
Claudia Ioana Stancel
Anca Iordache
139
Lagator Milica
Veljović Anja
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (2012-the Prophecy Of The Mayas)
Yanev Ivailo
Krumova Anabel
362
Karagić Mina
Jović Una
Sobis Clubul Copiilor Sector 4 Bucuresti (Euphoria)
Roxana Vladila
416
Yordanova Yoana
Plesni klub Studio Five Novi Sad (Dancing Army)
Musić Tamara
Stefanovic Ena
423
Marinova Elizabet
Penchovska Bogomila
Aleksandrova. Plamena
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
7,2 6,5 6,4
8,7 8 7,5
7,5 7 5,3
9 8,5 8
9,5 9 7
8,5 7,5 6,9
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
20,1
24,2
19,8
25,5
25,5
22,9
4
2
5
1
1
3
Strana 35/59
Open Formation Junior
320
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Metamorphosis)
Nikolaeva Martina
Ivanova Teodora
Kirilova Snejana
Ivanova Mirela
Stoyanova Gergana
412
Valkova Vanesa-meri
Naidenova Nikol
Ivanova Presiyana
Emin Stefaniya – Giulsu
Katelieva Mihaela
Spasovski Natalia
Aleksovska Anja
Nedelkovska. Sara
Dojĉev Katarina
Vujisić Svetlana
Naić Nevena
Bojkovska Mila
Janevska Simona
Georgievska. Melanija
Jovanovska Anastasija
Ilic Ninoslava
Vasilevska Teona
Marković Milica
Bekić Tijana
Rajić Magdalena
Maksimović Tamara
Krpuĉin Sonja
Djember Iren
Csáki Dorina
Sápi Bianka
Szabó Gyöngyvér
Szentkuti Nóra
Antics Dorottya
Zombori Adrienn
Szentkuti Petra
Tóth Fédra
Medana Kerekes
Raul Juganaru
Carmen Prelipcean
Raul Bogdan
Catalin Savanciuc
Lagator Milica
Veljović Anja
Banjac AnĊela
Mirkov Nataša
Galipidu Evdokia
Kostić Sara
Gvozden Una
Marinova Yana
Georgieva Tsveta
Marinova Yoanna
Boyadzhieva Hristina
Kirilova Snejana
Panayotova Lora
Todorova Radina
Georgieva Hristina
Rok Dance Sacalaz Timisoara (Latino Mix)
Cezar Stroescu
Andreea Popovici
Ionut Puschita
Raluca Apetrei
Rares Juganaru
Izabela Cretan
Plesni klub Studio Five Novi Sad (Gangsters)
Musić Tamara
Stefanovic Ena
Ĉereković Jovana
Kneţević Marina
347
Glušac Ljubica
Koncest Almasy Tiffani
Milaković Mina
Kiss Kitti
Koczka Lilla
Kiss Fruzsina
Emanuela Stamatin
Bianca Suteu
Diana Vasiu
305
Dimitrievska Mila
Milanovska Marija
Donevska. Kristina
Dance Fitness se Jászberény (Carmen)
Galcsik Gréta
Szentkuti Réka
Gergi-bodor Boglárka
97
Aleksieva Veronika
Marinova Yana
Georgieva Tsveta
Kostadinova Betina
Baletski studio Stage Zrenjanin (Abba)
Vuĉinić Maša
Filipov Sofija
Slavuljica Nina
Gardinovaĉki Marija
103
Ilieva Mirela
Neykova Andrea
Docheva Viktoriya
Terneva Hristiana
Dance Studio MAK Kumanovo (Just One More Time, Baby!)
Milevska Emilija
Panevska Evgenija
Velickovska Marija
Kelesova. Teodora
178
Dimitrova Gabriela
Novakova Lora
Savova Genoveva
Kostadinova Aleksandra
Mirimanov Teodora
Boţić Milana
Jovanović Katarina
Tucić Maja
Karagić Mina
Jović Una
Jovanović Teodora
Stanišić Tijana
Ballet Meladi - BFSDD Varna (Pirates)
Peeva Iliyana
Savova Genoveva
Todorova Polina
Yordanova Siyana
Rezultati:
Naidenova Nikol
Docheva Viktoriya
Kostadinova Kristina
Nedeva Trayana
Novakova Lora
Radeva Teya
Obreshkov Daniel
Stoyanova Gergana
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
320
412
178
103
97
305
347
7,3
8
7
7,2
6,5
8
7
7
8
6,5
7,5
5,5
8,5
6,5
7
8
5,5
6,5
5,3
7,6
5,9
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
21,3
24
19
21,2
17,3
24,1
19,4
3
2
6
4
7
1
5
Strana 36/59
Musical Solo Junior
211
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Beauty Of Broadway)
Kirilova Yasmin
162
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Cruella De Vill)
Crnogorac Ivona
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B
B - Nobru De Souza
St.br.
A
C
211
162
8 8,5 7,5
10 9 8,5
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
24
27,5
2
1
Musical Duo/Trio Junior
428
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Burlesque)
Lazarova Lyuboslava
204
Stefanova Nikol
Shopova Vasilena
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Sing With Swing)
Dragova Alexandra
Rezultati:
Kirilova Yasmin
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
428
204
6
8
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
6,5 7
8 6
Ukupno Plasman
19,5
22
2
1
Musical Group Junior
167
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Forget About The Boy)
Crnogorac Ivona
Zekovic Stasa
Rezultati:
Mucibabic Milica
Jovetic Sanja
Sekrenj Eleonora
Brljak Milica
Jovanovic Anja
Rapajic Anja
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
167
7
9
8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
24
1
Strana 37/59
Production Number Formation Junior
449
Dance World Bucuresti (Earth Song)
Ciobanu Ana
Anghel Daria
Oprisan Bianca
Anghel Bianca
Prodea Alexandra
179
Motea Maria
Umbra Adina
Mateita Victoria
Pop Sirina
Matei Alina
Vasile Maria
Andon Mario
Fayed Mirna
Strauneanu Ruxandra
Isac Maria
Popa Beatrice
Miu Patricia
Andrei Diana
Mitran Ilinca
Serban Andrei
Sandu Marina
Dumitrescu Laura
Glušac Ljubica
Bekić Tijana
Rajić Magdalena
Marković Milica
Krpuĉin Sonja
Gardinovaĉki Marija
Baletski studio Stage Zrenjanin (Mocart)
Vuĉinić Maša
Maksimović Tamara
Slavuljica Nina
Tul Andjela
Rezultati:
Dojĉev Katarina
Vujisić Svetlana
Naić Nevena
Ateljević Danica
Petrović Viktorija
Koncest Almasy Tiffani
Milaković Mina
Radanov Zorica
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
449
179
7,8
7
7
6
6,8
7,3
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
21,6
20,3
1
2
MTV Dance Style Group Junior
440
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Fire Dancing)
Lazarova Luboslava
Meramdjiev Martin
7
Koeva Simona
Nikolova Silviya
Marinova Elizabet
Yordanova Boyana
Penchovska Bogomila Yordanova Yoana
Aleksandrova. Plamena
Roxána Rozbora
Rebeka Gáspár
Virág Bartos
Rave Dance SE Budapest (S.w.a.t.)
Nóra Kovács
Klaudia Kalmár
Rezultati:
Angéla Kovács
Kinga Csaba
Barbara Kiss
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
440
7
5
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
7 7
7,2 8
Ukupno Plasman
19
21,2
2
1
MTV Dance Style Formation Junior
421
Carolija dance Novi Sad (Papi)
Gadzic Milica
Satara Jelena
Stojkov Dragana
Ilic Marina
Rezultati:
Babic Jovana
Olic Sara
Tegeltija Milica
Tur Nadja
Isakov Jasmina
Gadzic Jovana
Iricanin Kristina
Ilić Nataša
Kreca Emilija
Dobric Dijana
Dobric Miroslava
Markovic Jelena
Satara Tatjana
Crnjanski Marina
Radisic Jelena
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
421
5
6
6
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
17
1
Strana 38/59
Senior
Acro Dance Solo Senior
333
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Miss Congeniality)
Shopova Vasilena
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
333
7
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7,7 8,8
Ukupno Plasman
23,5
1
Acro Dance Group Senior
427
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Bond Girls)
Shopova Vasilena
Obreshkov Daniel
Rezultati:
Alekov Viktor
Lazarova Lyuboslava
Stefanova Nikol
Meramdjiev Martin
Ferdinandov Ferdo
Koeva Simona
Stankov Stanislav
Ilieva Viktoria
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
427
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7,5 7,8
Ukupno Plasman
21,3
1
Breakdance Group Senior
246
Professional Dance Dtudio Novi Sad (4 Elements)
Kovac Milutin
Rezultati:
Velemir Milos
Radosavljevic Luka
Markovic Pedja
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
246
8
7
8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
23,8
1
Strana 39/59
Hip Hop Solo Senior
387
Aqua dance club Skopje (...)
Dzaferi Benjamin
356
Hip Hop House Zagreb (Wonderland Pursuit)
Kneţević Karla
313
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Best Dance Ever)
Stojaković Suzana
247
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Bloo-tutt)
Dimitrijevic Bogdan
127
MegaDance Bijeljina (Rockin' To The Beat)
Mitrović Branko
78
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Why Stop Now)
Al Saleh Sarah
357
Hip Hop House Zagreb (Personality Disorder)
Vuletić Martina
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
387
356
313
247
127
78
357
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
6,8 5,5 6,5
6 6 5
6,5 7 5,8
10 10 9,9
6,4 7,5 6
7,5 7 7
8 8 6,4
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Godec Blaž
H
I
Ukupno Plasman
18,8
17
19,3
29,9
19,9
21,5
22,4
6
7
5
1
4
3
2
Strana 40/59
Hip Hop Duo/Trio Senior
392
GK Roxanne Rovinj (Masquerade)
Karić Alen
384
Ţivić Zvonimir
Hip Hop House Zagreb (New Style Vs Old School)
Matković Marija
335
Mandir Andrea
D vision Zagreb (Light My Fire)
Horvat Martina
317
Anaković Valentina
Aqua dance club Skopje (Appologize)
Petrovska Jana
312
Angelova Sanja
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Who You Are )
Stojaković Suzana
348
Milošević Iva
Fresh Generation Sarajevo (Nesanica)
Haseĉić Dţenita
239
Osmanagić Tarik
Kioseva. Monika
Plesna šola Urška Ljubljana (Hiphop Girls)
Cof Kristina
35
Zametica Benjamin
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Street Fighters)
Kamenov Georgi
120
Feher Nicolas
Kokalj Julija
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Street Dreams)
Kuĉić Vanesa
Rezultati:
Štimac Iva
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
392
384
335
317
312
348
239
120
35
6
8
6,8
6,5
7,7
8
5,5
6,7
6,5
6
8
7
7,5
8,5
6,5
5,5
6,5
6,5
5
7
6
6
8
6
5
6
6
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Godec Blaž
H
I
Ukupno Plasman
17
23
19,8
20
24,2
20,5
16
19,2
19
8
2
5
4
1
3
9
6
7
Strana 41/59
Hip Hop Group Senior
424
PK Kazina Ljubljana (Allthat We Are)
Kogovšek Ada
Boţic Ţeljko
415
Budić Nena
Radović Lara
Strelar Mateja
Bunjaĉki Tea
Klakuĉer Korina
Bolĉević Matea
Vuletić Martina
Cepanec Dorotea
Kneţević Karla
Feldman Ruta
Mandir Andrea
Nešić Milica
Blagojević Vidosava
Tasić Neda
Maksimović Nenad
Trajković Milica
Milovanović AnĊelija
Vidojević Nina
Milošević Iva
Boţiĉić Vanja
Dujaković Aleksandra
Milenković Milica
Milenković Anja
Novakovic Aleksandra
Lato Sanja
Krĉmar Olivera
Jovanović Jana
Milošević Sanja
Slocer Marko
Jelovac Rade
Lelovic Tijana
Vukovic Teodora
Leskur Mirko
Dimitrijevic Bogdan
Vujinovic Masa
Ninic Jovana
Palcek Vanja
Tufekĉić Amel
Dizdarević Faris
Osmanović Merisa
Skopak Lana
Angelova Sanja
Petrovska Marija
Nikolovska Emilija
Dzaferi Benjamin
Kostovska Kamelija
Huseini Leonardo
Todorovska Melanija
Sodic Milijana
Manev Andrea
Kimovska Natalija
Markovska Bojana
Trajkovikj Viktorija
Markovska Martina
Mitovski Miroslav
Georgievska Daniela
Sofić Amila
Rešić Almir
Mujaĉić Lara
Redţić Adi
Vidaković Anamarija
Tirić Adrian
Bešić Azra
Hadţikić Kemal
Barna Sándor
Kristóf Sára
Szaszkó Dóra
Ĉernicki Lea
Kneţević Kristina
Herceg Ivona
Hrţić Dijana
Vasiljević Daniela
Dance Fitness se Jászberény (Boom)
Demény Andrea
Spalócki Anett
92
Marković Lucija
Molnar Martina
KUD Bosna Tuzla (Cc)
Mudrov Alma
Prohić Nisveta
101
Vidaković Lidija
Marić AnĊela
Mikulić Martina
Beatflix Kumanovo (Let's Go)
Tasevska Martina
Antevska Sanja
117
AnĊušić Milica
Deterić Sara
Aqua dance club Skopje (Papilio)
Petrovska Jana
Bonevska Matea
124
Milivojević Rada
Dodik Anastasija
Dance Development Centre Sarajevo (What Is Love)
Jahić Almira
Hedzić Suljo
143
Muratović Andrea
Mijović Mia
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Hip Hop Transform)
Bujandric Katarina
Bodor Lea
146
Pešut Elena
Koprivica Tijana
Kosić Vanja
Broadway DC Novi Sad (Unity In Diversity)
Veljkovic Nemanja
Fece Luna Maria
248
Kocevska Ivana
Fenix Niš (We Are The Future (prototype))
Lazarević Tijana
Savić Nikolina
254
Ivanov Martin
Al Kafadzi Emir
Plesni studio City Jazz Banjaluka (The C.j. Team)
Stojaković Suzana
Šajić Maja
255
Popcevska Ivona
Bitrovski Dejan
Fenix Niš (Apocalypse)
Antić Nenad
Vidojević Nikola
310
Balabanova Ivana
Prodanov Hristijan
Hip Hop House Zagreb (Drop It)
Matković Marija
Pinjušić Andrea
318
Sotlar Ţiga
Hip Hop House Zagreb (Smile Back)
Karlović Ana
Martinović Nikolina
Gregurić Ivana
358
Nojic Miljan
PK Maris Trebinje (Maris Crew)
Pešut Ana
Redţo Sara
Traparić Sara
380
Bedic Matej
Ritam Plus Skopje (Beat That Beat)
Angelkovski Ivan
Najdanovska Sandra
414
Stamenkovic Marko
Nagy Erika
D vision Zagreb (Stand Out)
Horvat Martina
Ramljak Margerita
www.pavlepejak.in.rs
Bušić Ana
Anaković Valentina
Strana 42/59
Hip Hop Group Senior
77
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Return Of The Jokers)
Kuĉić Sintija
Al Saleh Sarah
37
Kuĉić Vanesa
Herbut Mateo
Štimac Iva
Spevan Vedran
Boškovski Vanja
Savić Valentina
Zekonja Aleksandra
Magic People Novi Sad (Automatic)
Klisara Ognjen
Šatara Davor
Rezultati:
Rašić Bojana
Trivunović Kristina
Jurišin SlaĊana
Rakić Kristina
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
424
415
414
380
358
318
310
255
254
248
146
143
124
117
101
92
77
37
9
7,3
7
6
7,6
7
7
7,4
6,9
7,4
6,5
6,3
5,3
5,5
5,3
7,2
7
6
8
9
7,5
6
6,5
6,5
6
6
7
6,3
5,5
6
5
5,5
6
6
6
6
6
5
7
5
7
9
7
6
9
9
6
9
5
6
6
6
6
6
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Godec Blaž
H
I
Ukupno Plasman
23
21,3
21,5
17
21,1
22,5
20
19,4
22,9
22,7
18
21,3
15,3
17
17,3
19,2
19
18
1
6
5
14
7
4
8
9
2
3
12
6
15
14
13
10
11
12
Strana 43/59
Hip Hop Formation Senior
443
Prodance studio Ljubljana (Ordinary)
Lovšin Ţiga
Malešiĉ Ana
Begiĉ Jasmina
Ajnik Nina
Mihelin Spela
354
Vaupotiĉ Ţan
Drevenšek Anja
Janeţiĉ Magdalena
Igrutinpviĉ Nina
Selan Tjaša
Vuletić Martina
Plivelić Vesna
Markulin Ţeljka
Ristovska Masha
Tasevska Marija
Trajkovska Ana
Stoimenova Sara
Pinjušić Andrea
Karlović Ana
Vidaković Lidija
Gjorgieska Veronika
Gjorgieva Tamara
Panceva Elena
Balshevska Violeta
Avramovska Konstanca Antevska Deana
Petrovska Kristina
Zametica Benjamin
Ĉurković Anja
Zec Erna
Kuduz Altea
Bajrović Zijad
Lević Edna
Karović Ermina
Kupus Omar
Kavazić Anis
Drljević Lejla
Keško Lejla
Tanović Jan
Savanović Sanja
Tošić Milana
Ćirić Milan
Ignjatović Darko
Jelovac Mileta
Magic People Novi Sad (Dance Warriors)
Rezultati:
Kefer Minja
Stošić Teodora
Trifunović Nikolija
Jovišević Marijana
Petrović SrĊan
Lisov Milena
F
Sudije: A - Nobru De Souza
443
354
422
413
361
Mandir Andrea
Feldman Ruta
Klepo Nani
Stankoski Kristijan
Ilkovska Natalija
Ristov Leon
Todorovski Blagoja
Osmanagić Tarik
Bilić Edis
Halilagić Belma
Seferović Dragana
Makivić Tijana
Arnous Šadi
Savović Valentina
St.br.
Kneţević Karla
Cepanec Dorotea
Ivanĉić Martina
Fresh Generation Sarajevo (The Force Is Strong With These)
Haseĉić Dţenita
Ćenanović Armin
Mulić Lejla
Lagumdţija Azra
361
Salešević Amra
Ţivanoviĉ Ina
Krušec Nika
Peterka Sara
Pirnat Eva
Studio Break a Leg Skopje (Dance Force)
Neshovska Angela
Zdraveska Biljana
Branova Teodora Eva
Lekovska Angela
413
Puĉko Matjaţ
Klopĉar Hea
Drašler Neja
DjorĊeviĉ Sara
Leliĉ Amela
Hip Hop House Zagreb (Work)
Klakuĉer Korina
Bolĉević Matea
Martinić Martina
Marković Lucija
422
Smrekar Jakob
Raduloviĉ Evelin
Ĉvorak Monika
Cerar Pia
Bregant Zarja
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Godec Blaž
H
I
7,5 7 7
8 8 8
8,5 9 9
7,5 6,5 7
6 6,5 9
Ukupno Plasman
21,5
24
26,5
21
21,5
3
2
1
4
3
Freestyle/Street Show Solo Senior
346
PO Miroslav Batak Midko Futog (Broken Sorrow)
Erkić Nataša
285
Fresh Generation Sarajevo (Fresh Fighter)
Zahirović Maid
Rezultati:
F
Sudije: A - Nobru De Souza
St.br.
346
285
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
6,5 6 5,8
8,5 6,2 7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
18,3
21,7
2
1
Strana 44/59
Freestyle/Street Show Duo/Trio Senior
75
Colors of Dance Novi Beograd (Cat People)
Banovcanin Vesna
Rezultati:
Bjelajac Aleksandra
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
75
6,5
6
5,8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
18,3
1
Freestyle/Street Show Group Senior
249
Professional Dance Dtudio Novi Sad (We Are...)
Bujandric Katarina
Palcek Vanja
Leskur Mirko
Markovic Pedja
411
Vukovic Teodora
Bodor Lea
Vujinovic Masa
Janaĉković Zorana
Đurišić Tijana
Đorović Milica
Ćiprijanović Dragana
Milošević Iva
Rezultati:
Bakmaz Jelena
Gvozdenović Nataša
Bulatović Jelena
Marković Verica
Krĉmar Olivera
Kokalj Julija
Gubanc Karin
Boţiĉić Vanja
Dujaković Aleksandra
Gantar Neţa
Adamiĉ Tina
Baš Špela
Malovrh Nina
Zevnik Anita
F
Sudije: A - Nobru De Souza
249
411
376
311
116
Ibrahimi Benjamin
Pavlović Jelena
Plesna šola Urška Ljubljana (Street Power)
Cof Kristina
Šimec Lucija
St.br.
Jovanović Bojana
Vukomanović AnĊela
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Boom Boom Boom)
Stojaković Suzana
Šajić Maja
116
Ninic Jovana
Kuzet Tamara
Radosavljevic Luka
Dance Factory Beograd (Pin-up)
Mihajlović Aleksandra
Janićijević Neda
311
Dimitrijevic Bogdan
Koledin Katarina
Velemir Milos
Street Dance Kosovska Mitrovica (Little Red Riding Hood)
Adţanĉić Miloš
Radonĉić Ilda
376
Kovac Milutin
Davidovic Nikola
Sofilj Zorica
A
B
B - Tchozn Small Orville
C
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
7,8 7 7
7 8 7,4
9 8,5 6,8
7 9 6
7 6,5 5,8
Ukupno Plasman
21,8
22,4
24,3
22
19,3
4
2
1
3
5
Disco Dance Group Senior
256
Fenix Niš (Fire Sound (fenix))
Kostić Lora
Rezultati:
Kostić Teodora
Šakota Andjela
Tošić Petra
Glavašević Jelena
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
256
9,3
9
9,7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
28
1
Strana 45/59
Electro Dance Group Senior
425
SMB D*G team Serbia Ruma (Bangarang)
Ignjatovic Alexa
Cetojevic Jefimija
Rezultati:
Peric Milos
Tomasevic Aleksandar
Palackovic Bojan
Marceta Mario
Kosutic Djordje
F
Sudije: A - Nobru De Souza
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
425
6
5
6
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
17
1
Oriental Dance Solo Senior
336
Ballet Rona Haskovo (Moon Light)
Petrova Gabriela
3
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Sheherezada)
Shopova Vasilena
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
336
3
6
5
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7 6,9
8,3 8,8
Ukupno Plasman
19,9
22,1
2
1
Oriental Dance Group Senior
170
Škola orijentalnog plesa Azar Novi Sad (Mystic Combinations)
Popov Jelena
Glišović Jelena
Rezultati:
Bogojević Sonja
Zrakić Radmila
Ţibreg Sunĉica
Momĉilović Zorica
B - Nobru De Souza
C - Varenko Sasha
Letić Aleksandra
Korpaš Marija
Vićentijević Milijana
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
B
C
170
6
7
7,7
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
20,7
1
National/Folk/Ethno Solo Senior
323
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Riverdance)
Nikolov Stefan
233
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Beauty Of Bollywood)
Bineva Iveta
302
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Buleria)
Nikolov Stefan
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
323
233
302
8
7
7
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
8 8,7
7,5 8,5
8,5 8,8
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
24,7
23
24,3
1
3
2
Strana 46/59
National/Folk/Ethno Duo/Trio Senior
237
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Burning Flamenco)
Bineva Iveta
5
Yanev. Ivailo
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Passion)
Shopova Vasilena
229
Alekov Viktor
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Katusha)
Kolev Zlatomir
Rezultati:
Kalitsova. Iva
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
237
5
229
6
6
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
7,3 8,5
8 8,8
7 9,3
Ukupno Plasman
21,8
22,8
22,3
3
1
2
National/Folk/Ethno Group Senior
129
DPR Rotondo Rijeka (Spanish Eyes)
Rak Marta
Šušnjar Anamaria
436
Koţul Julia
Tuhtan Iva
Fabac Manuela
Odorĉić Maja
Rušin Iva
Ferdinandov Ferdo
Nikolova Silviya
Stankov Stanislav
Penchovska. Bogomila
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Guapas)
Shopova Vasilena
Nikolov Stefan
Rezultati:
Alekov Viktor
Lazarova Lyuboslava
Stefanova Nikol
Koeva Simona
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
129
436
7
6
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
8 9,3
7,5 7,8
Ukupno Plasman
24,3
21,3
1
2
National/Folk/Ethno Formation Senior
430
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Boliwood)
Shopova Vasilena
Obreshkov Daniel
Ilieva Viktoria
Rezultati:
Alekov Viktor
Lazarova Lyuboslava
Vojkova Marinela
Stefanova Nikol
Meramdjiev Martin
Yordanova Boyana
Ferdinandov Ferdo
Koeva Simona
Penchovska. Bogomila
Stankov Stanislav
Nikolova Silviya
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
430
6
8
8,8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
22,8
1
Strana 47/59
Classical Ballet Solo Senior
345
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Bazile)
Stankov Stanislav
232
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Kitri)
Bineva Iveta
228
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Pahita)
Kolev Zlatomir
222
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Corsair)
Kamenov Georgi
2
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Esmeralda)
Shopova Vasilena
Rezultati:
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
B - Dinjaški Ksenija
St.br.
A
B
C
345
232
228
222
2
7,7
6,1
6,3
6,5
7,4
7,5
5,7
6,8
6,5
6,5
8,2
7,5
7
7,3
8
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
23,4
19,3
20,1
20,3
21,9
1
5
4
3
2
Classical Ballet Duo/Trio Senior
223
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Prair For Love)
Kamenov Georgi
344
Ivanova. Boiana
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Don Quixote)
Shopova Vasilena
Rezultati:
F
Sudije: A - Kozarski Dijana
St.br.
223
344
Stankov Stanislav
A
B
B - Dinjaški Ksenija
C
7,1 6,5 7,7
6,8 7 8,3
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Ladičorbić Boris
G
H
I
Ukupno Plasman
21,3
22,1
2
1
Strana 48/59
Contemporary/Modern Solo Senior
331
Plesni Studio Ris Beograd (Prazan Hod)
Sebic Marko
386
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (The Birds Die Alone)
Nikolov Stefan
240
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Una Palabra)
Shopova Vasilena
234
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (For You, Love)
Bineva Iveta
112
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Senzation)
Ana Marina Lacramioara
226
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Time In Me)
Kolev Zlatomir
110
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Remember)
Adina-cristina Ciobanu
158
Kik Boleslava Varna (Night Wish)
Hristova Siyana
230
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (To You)
Zhelyazkova Adelina
138
USB Poreč Poreč (Drop In The Ocean)
Perĉić Tanita
111
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Ludic)
Ana- Maria Cristina Prod
218
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Angel Tears)
Kamenov Georgi
109
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (Show Me The Way)
Mihaela Alexandra Dumi
69
Plesna grupa Flame Rijeka (1987)
Paunovski Kristina
54
Plesni klub Dance Queen Kraljevica (P.s I Love You)
Dumanĉić Dorothea
12
USB Poreč Poreč (Jar Of Hearts)
Hasanagić Lejla
157
Kik Boleslava Varna (Heavy In Your Arms)
Hristova Siyana
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
331
386
240
234
112
226
110
158
230
7
5
6
5
5
6
6
5
6
7
7,5
8
8,5
6
7,5
7,3
9,5
7
5,7
5,9
6
8,5
6,2
7
6,6
9
8,3
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
19,7
18,4
20
22
17,2
20,5
19,9
23,5
21,3
11
13
8
5
14
7
9
4
6
Strana 49/59
Contemporary/Modern Solo Senior
St.br.
A
B
C
138
111
218
109
69
54
12
157
6
5
6
5
10
6
6
6
8,2
5,5
7
7
9,2
6,5
9
9
7,1
6
7,5
7,2
8,8
7,3
9,5
8,7
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
21,3
16,5
20,5
19,2
28
19,8
24,5
23,7
6
15
7
12
1
10
2
3
Contemporary/Modern Duo/Trio Senior
429
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (In Memory Of His Father S True)
Shopova Vasilena
219
Ferdinandov Ferdo
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Borned For Love)
Bineva Iveta
300
Kamenov Georgi
Zoki-BFSDD Veliko Tarnovo (Separation)
Ferdinandov Ferdo
107
Nikolova Silviya
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (About Us)
Adina-cristina Ciobanu
68
Ana- Maria Cristina Prod
Plesna grupa Flame Rijeka (In This Shirt)
Paunovski Kristina
34
Babić Borna
Plesna skupina Porto Ri Rijeka ( La Piel Que Habito)
Kuĉić Sintija
24
Spevan Vedran
Plesni klub Dance Queen Kraljevica (Memories)
Dumanĉić Dorothea
140
Videĉak Marija
Master Dance Novi Sad (Yin-yang)
Kovaĉić Jelisaveta
4
Boškovski Vanja
Miladinović Olivera
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Deep)
Shopova Vasilena
Rezultati:
Alekov Viktor
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
429
219
300
107
68
34
24
140
4
6
7
5
5
9
8
6
5
6
6,5
7
6,
6
6,7
6,3
6,1
5,5
6,7
7,2
7,8
7
5,9
7,7
6,4
6
6,2
7,3
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
19,7
21,8
18
16,9
23,4
20,7
18,1
16,7
20
5
2
7
8
1
3
6
9
4
Strana 50/59
Contemporary/Modern Group Senior
355
Hip Hop House Zagreb (To Close)
Matković Marija
334
Klakuĉer Korina
Todorovic Milena
Abinun Lea
Mihajloski Tijana
Boyadzhieva Hristina
Panayotova Lora
Yordanova Siyana
Todorova Polina
Marinova Yoanna
Kostadinova Kristina
Šutiĉ Nina
Deţman Eva
Kranjec Mojca
Plesna šola Urška Ljubljana (Fix You)
Mekinc Teja
Peklaj Ana
Rotar Petra
Kajzer Tina
Palatul Copiilor Ploiesti Ploiesti (The Chairs Dance)
Adina-cristina Ciobanu
244
Todorovic Darija
Bombova Viktoriya
Georgieva Tsveta
Radeva Teya
Dolniĉar Pija
Sirnik Ana
113
Boţićević Lucija
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Sigh Of The Sea)
Georgieva Hristina
Todorova Radina
Docheva Viktoriya
122
Cepanec Dorotea
Plesni Studio Ris Beograd (Podseti Me)
Popovic Tamara
Ivanovic Nevena
322
Mandir Andrea
Ana- Maria Cristina Prod Mihaela Alexandra Dumi Ana Marina Lacramioara
Plesni studio Point Banja Luka (Rama Lama)
Lale Aleksandra
Jakovljević Milica
Rezultati:
Škrbić Dragana
Budiša Ana
Lazić Snjeţana
Mirkonj Sofija
Lemez Jovana
Kolundzija Tanja
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
355
334
322
122
113
244
7
6
5
7
5
5
7,4
8
6,7
6,5
7
7
7,8
8,4
6
6,4
7
7,3
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
22,2
22,4
17,7
19,9
19
19,3
2
1
6
3
5
4
Contemporary/Modern Formation Senior
15
USB Poreč Poreč (To Build A Home)
Bidţos Adila
Brĉić Kristina
Jugovac Carla Roberta
Ĉanić Sabrina
Rezultati:
Wertheim Elisabeth
Baţon Noemi
Katana- Martić Dora
Hasanagić Hana
Marković Ana
Vrbanus Magdalena
Hasanagić Lejla
Vlašić Veronika
Tvrtković Loredana
Marenić Mia
Grubica Paola
Prenc Anamarija
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
15
9
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Tchozn Small Orville
C
8,9 8,8
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
26,7
1
Strana 51/59
Jazz Solo Senior
235
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Jazz Time)
Bineva Iveta
220
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Kind Of Love)
Kamenov Georgi
123
Plesna šola Urška Ljubljana (Piano Key)
Deţman Eva
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
235
220
123
7
6
8
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
7,8 7,2
7 7,4
7,9 6,9
22
20,4
22,8
2
3
1
Jazz Duo/Trio Senior
96
Plesna šola Urška Ljubljana (I Cant Make You Love Me)
Sirnik Ana
21
Peklaj Ana
Plesna šola Urška Ljubljana (Ole!)
Dolniĉar Pija
Rezultati:
Mekinc Teja
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
96
21
6
9
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Varenko Sasha
G
H
I
Ukupno Plasman
6,9 7,4
8 8,1
20,3
25,1
2
1
Jazz Group Senior
286
PK Pointe Dance Studio Novi Sad (Demons Inside)
Grubor Vladislava
Polovina Tijana
442
Milovanov Milana
Bosnar Ana
Flisar Iris
Babić Borna
Ostreţ Luka
Pislak Katja
Ţvanut Jerca
Zoriĉić Petra
Hrlić Rogić Martina
Plesna šola Urška Ljubljana (Damn Man!)
Dolniĉar Pija
Germ Kim
17
Golubović Borislava
Plesna grupa Flame Rijeka (Ruke)
Paunovski Kristina
20
Vilić Jovana
Plesna šola Urška Ljubljana (Pandoras Box)
Tusar Ingrid
Kastelic Tiana
66
ĐorĊević Aleksandra
Mekinc Teja
Rotar Petra
Šutiĉ Nina
Kranjec Mojca
Novak Martina
Gilić Mirta
Ĉolak Katarina
Plesni studio Pulsar Split (Poeetak I Kraj)
Huić Andrea
Ĉorić Jelena
Rezultati:
Ballarin Nora
Gjurković Doria
Ĉulić Paola
Lerotić Ana Maria
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
286
442
5
10
6
8
6,3
9,5
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
17,3
27,5
5
1
Strana 52/59
Jazz Group Senior
St.br.
A
66
20
17
6
9
5
B
C
D
E
F
G
H
I
7 7,5
7,5 8,4
7 5,7
Ukupno Plasman
20,5
24,9
17,7
3
2
4
Jazz Formation Senior
441
Plesna šola Urška Ljubljana (Gigolo)
Tusar Ingrid
Kastelic Tiana
Jamnik Teja
Ĉebulj Vesna
Rezultati:
Bosnar Ana
Horvat Tadeja
Grebenšek Janja
Loţar Maja
Ostreţ Luka
Flisar Iris
Kotnik Katja
Stojan Eva
Pislak Katja
Koprivc Pia
Velepec Maša
Kotnik Mateja
Ţvanut Jerca
Pinter Maruša
Kren Domen
Soboĉan Lea
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Tchozn Small Orville
St.br.
A
B
C
441
10
9
7,7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
C - Varenko Sasha
H
I
Ukupno Plasman
26,7
1
Strana 53/59
Open Solo Senior
395
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Wild Horses)
Antić Andrea
418
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Casta Diva)
Bineva Iveta
431
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Jocer)
Alekov Viktor
160
Kik Boleslava Varna (Alone)
Hristova Siyana
268
Ballet Meladi - BFSDD Varna (The Music Box)
Georgieva Hristina
266
Ballet Meladi - BFSDD Varna (A Woman At War)
Bombova Viktoriya
245
Plesni studio Point Banja Luka (Pauk)
Mirkonj Sofija
225
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Young Bethoven)
Kolev Zlatomir
217
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (James Bond)
Kamenov Georgi
165
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Hiding)
Trifunovic Tijana
159
Kik Boleslava Varna (Spider)
Hristova Siyana
1
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Caribbean Pearl)
Shopova Vasilena
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
395
418
431
160
268
266
245
225
217
165
159
1
10
7
5
6
6
6
6
6
5
9
6
5
7,8
7,5
6
6,8
6,2
6,2
6,1
6
6
7
7,2
7,5
8,5
7,5
5,5
8
7
6
6
7
6,5
7,5
6,5
7,2
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
26,3
22
16,5
20,8
19,2
18,2
18,1
19
17,5
23,5
19,7
19,7
1
3
11
4
6
8
9
7
10
2
5
5
Strana 54/59
Open Duo/Trio Senior
396
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Drvo Života)
Antić Andrea
349
Rajić Gorica
City Dance Studio Novi Sad (Wild West Love Story)
Isakov Nataša
236
Vidaić Goran
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Paint Love For Me)
Bineva Iveta
224
Yanev. Ivailo
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (The Matrix - Public Enemy)
Kamenov Georgi
161
Kolev Zlatomir
Kik Boleslava Varna (17.Goddess Of The Wind)
Hristova Siyana
30
Sabkova Teodora
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Mr. & Mrs. Smith)
Kuĉić Sintija
435
Demireva Eva
Boškovski Vanja
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (Roxanne)
Shopova Vasilena
Rezultati:
Alekov Viktor
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
396
349
236
224
161
30
435
9
10
5
6
5
7
5
7,5
9
8,3
6
6,5
7,5
6
6
9
8
5,5
5,5
7,5
7
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
22,5
28
21,3
17,5
17
22
18
2
1
4
6
7
3
5
Open Group Senior
394
GK Roxanne Rovinj (Soldier Of Love)
Karić Alen
Grbac Maja
398
Ţivić Zvonimir
Balaško Tijana
Rajić Gorica
Lipovĉić Nikolina
Njegovanović Tijana
Vuković Bojana
Cvišić Kristina
Uletilović Neda
Graboviĉkić Danka
Simić Svetlana
Pljucić Nikoleta
Zoriĉić Petra
Mrakovĉić Damjan
Hrlić Rogić Martina
Bašković Antonia
Rosatti Dajana
Stumpf Gorana
Petriĉević Samanta
Tošeski Iliana
Carić Roberta
Grbac Maja
Plesna grupa Flame Rijeka (Mala Truba)
Paunovski Kristina
Gogić SlaĊana
Vukelić Paola
393
Petriĉević Samanta
MegaDance Bijeljina (Caliente)
Ristić Aleksandra
67
Matić Stefani
Tošeski Iliana
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Pandorina Kutija)
Antić Andrea
Ninić Natalija
125
Bingula Kristina
Drda Marianna
Babić Borna
Kušenić Barbara
GK Roxanne Rovinj (Idioteque)
Bingula Kristina
Balaško Tijana
Rezultati:
Matić Stefani
Drda Marianna
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
394
398
7
10
7
8
7
8
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
21
26
3
1
Strana 55/59
Open Group Senior
St.br.
A
125
67
393
5
9
6
B
C
D
E
F
G
H
I
6,8 6,5
7 7,5
6 6,5
Ukupno Plasman
18,3
23,5
18,5
5
2
4
Open Formation Senior
137
USB Poreč Poreč (Violin Dance Power)
Domazet Ivana
Brĉić Kristina
Vranjković Ivna
Bošković Snjeţana
13
Bidţos Adila
Baţon Noemi
Jugovac Carla Roberta
Tvrtković Loredana
Wertheim Elisabeth
Marković Ana
Katana- Martić Dora
Prenc Anamarija
Hasanagić Hana
Vlašić Veronika
Vrbanus Magdalena
Ĉanić Sabrina
Marenić Mia
Grubica Paola
Perĉić Tanita
Brĉić Kristina
Vranjković Ivna
Ĉanić Sabrina
Baţon Noemi
Katana- Martić Dora
Marković Ana
Vrbanus Magdalena
USB Poreč Poreč (Borderline)
Hasanagić Hana
Vlašić Veronika
Tvrtković Loredana
Rezultati:
Hasanagić Lejla
Grubica Paola
Prenc Anamarija
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
137
13
7
7
8
8
8,2
8
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
23,2
23
1
2
Musical Solo Senior
231
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Passion In Prison)
Zhelyazkova Adelina
227
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Billy Elliot)
Kolev Zlatomir
166
Professional Dance Dtudio Novi Sad (Merilyn Monroe)
Kormanjos Teodora
23
Plesni klub Dance Queen Kraljevica (Good Girl)
Videĉak Marija
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
231
227
166
23
8 8 6
9 7,8 7
10 9 8
6 6,5 6,5
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
22
23,8
27
19
3
2
1
4
Strana 56/59
Musical Duo/Trio Senior
221
Dance Center Galaxico Dimitrovgrad (Black Heart)
Kamenov Georgi
426
Zhelyazkova Adelina
BFSDD Bulgarian Federation Plovdiv (The Mask)
Shopova Vasilena
Rezultati:
Alekov Viktor
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
221
426
6
7
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
7,4 7
6,5 6,5
20,4
20
1
2
Musical Group Senior
397
Plesni studio City Jazz Banjaluka (Cell Block Tango)
Antić Andrea
Uletilović Neda
379
Rajić Gorica
Ninić Natalija
Vuković Bojana
Bubić Sonja
Cvišić Kristina
Lipovĉić Nikolina
Milošević Anja
Novak Martina
Radović Lea
Ĉolak Katarina
Gilić Mirta
Plesni studio Pulsar Split (Cabaret)
Huić Andrea
Ĉorić Jelena
Avramović Ana
Rezultati:
Ballarin Nora
Gjurković Doria
Ĉulić Paola
Lerotić Ana Maria
F
Sudije: A - Godec Blaž
B
B - Nobru De Souza
St.br.
A
C
397
379
10 7,7 7
5 6,5 6
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
24,7
17,5
1
2
Production Number Group Senior
65
Plesna grupa Flame Rijeka (New Years Eve)
Paunovski Kristina
Gogić SlaĊana
Vukelić Paola
Rezultati:
Babić Borna
Kušenić Barbara
Zoriĉić Petra
Mrakovĉić Damjan
Hrlić Rogić Martina
Bašković Antonia
Rosatti Dajana
Stumpf Gorana
F
Sudije: A - Godec Blaž
B - Nobru De Souza
St.br.
A
B
C
65
10
7
7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
24
1
Strana 57/59
Production Number Formation Senior
33
USB Poreč Poreč (Sudbine-destini)
Domazet Ivana
Brĉić Kristina
Vranjković Ivna
Petrovska Angela
Prenc Anamarija
70
Bidţos Adila
Baţon Noemi
Katana- Martić Dora
Petrovska Andreja
Ĉanić Sabrina
Wertheim Elisabeth
Marković Ana
Vrbanus Magdalena
Antolović Karla
Hasanagić Hana
Vlašić Veronika
Perĉić Tanita
Benĉić Mia
Hasanagić Lejla
Grubica Paola
Lovreković Leonarda
Tvrtković Loredana
Kušenić Barbara
Ĉujec Ivana
Šukunda Ena
Antolović Anja
Mrakovĉić Damjan
Milošević Katja
Novak Nika
Devĉić Edita
Plesna grupa Flame Rijeka (The Time)
Paunovski Kristina
Bašković Antonia
Trkulja Ivona
Pavinĉić Martina
Rezultati:
Babić Borna
Vukelić Paola
Milin Eni
Hudolin Gloria
Zoriĉić Petra
Stanić Nikolina
Klopan Kristina
Vojnović Nikolina
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
33
70
6
9
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
7,5 7
8 6,5
20,5
23,5
2
1
MTV Dance Style Solo Senior
55
Plesni klub Dance Queen Kraljevica (As Long As You Love Me)
Loţnik Videĉak Sandra
71
Plesna grupa Flame Rijeka (Good Luck)
Vukelić Paola
Rezultati:
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
55
71
5
9
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
6 6
8,5 8
17
25,5
2
1
MTV Dance Style Duo/Trio Senior
53
Plesna skupina Porto Ri Rijeka (Bad Girls Gone Good)
Kuĉić Vanesa
378
Štimac Iva
Plesni studio Pulsar Split (Rumour Has It)
Novak Martina
25
Al Saleh Sarah
Ĉolak Katarina
Ĉorić Jelena
Plesni klub Dance Queen Kraljevica (Divas)
Dumanĉić Dorothea
Rezultati:
Videĉak Marija
Loţnik Videĉak Sandra
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
53
378
25
6
5
7
www.pavlepejak.in.rs
B
B - Nobru De Souza
C
7,5 7
6 6
7,8 7,5
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
Ukupno Plasman
20,5
17
22,3
2
3
1
Strana 58/59
MTV Dance Style Group Senior
76
Sky Dance Studio Novi Sad (Sorry For Party Rocking)
Bursać Renata
Cicmil Danica
64
Milić Jelena
Cvetković Kristina
Karanović Jelena
Bajić Gordana
Avemaria Natalija
Jevtić Ivana
Marĉeta Teodora
Djurdjevic Ivana
Djuric Jelena
Broadway DC Novi Sad (Ladies With An Attitude )
Cvetkovic Dragana
Marcinko Aleksandra
Rezultati:
Kovacevic Maja
Pavlovic Marina
Stojkov Tamara
Miladic Mila
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
76
64
7
7
B
B - Nobru De Souza
C
D
E
F
C - Tchozn Small Orville
G
H
I
7,1 7
7 7,5
Ukupno Plasman
21,1
21,5
2
1
MTV Dance Style Formation Senior
375
RiScentar Rijeka (Heads Will Roll)
Kovaĉić Katarina
Brozović Andreja
Filipović Ivan
Rezultati:
Ĉuturić Irena
Debelić Marija
Vukelić Paola
Blanuša Lošić Adriana
Deković Eni
Ĉeta Donika
B - Nobru De Souza
C - Tchozn Small Orville
Ĉuturić Ivona
Milin Eni
Lisica Iva
Perković Marina
F
Sudije: A - Godec Blaž
St.br.
A
B
C
375
8
9
7
www.pavlepejak.in.rs
D
E
F
G
H
I
Ukupno Plasman
24
1
Strana 59/59
DANCE FEST Novi Sad
25.11.2012.
SUDIJE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Dinjaski Ksenija
Kozarski Dijana
Nobru De Souza
Tchozn Small Orville
Varenko Sasha
Blaž Godec
Boris Ladičorbid
Martin Fidler
Sonja Mladenov
St. broj
A
B
C
D
E
F
G
H
I
424
422
314
9,9
9,8
9
10
9,7
9,2
8,9
8,5
8,5
9
10
7
10
8
9
8
7
10
9,8
8,5
8,6
9,3
7,6
7,5
10
10
9
66,9
62,1
60,8
256
8,8
9,6
8,6
8
10
6
7,2
7,4
10
59,6
442
7
8,4
8,5
6,5
9
10
7,5
8,2
8
56,6
441
20
7,9
7,8
9,4
9,2
7,5
7,8
5,5
7,8
8
9
10
8
7,1
7,1
7,7
6,3
9
9
56,6
56,5
3
4
5
5
7
416
9
8,6
7
7
10
5
7,5
7,9
9
56
8
15
398
169
362
7
7,9
8
7,8
8,7
7,8
8
9
9
7,5
6,5
6,5
7,5
7,5
8
6
9
8
9
7
7
8
5
5
8,2
7,7
7,4
7,6
7,1
6,5
6,6
5,5
8
9
8
8
55,5
54,4
52,5
48,4
9
10
11
12
142
447
377
8
7,5
6
7
6,8
6
7
6
6,8
5,5
5,8
5,7
7
6
6
5
5
5
7,1
7,3
6,3
6
5,3
5,6
8
7
8
47,6
44,2
42,4
13
14
NAPOMENA: Najveda i najmanja se isključuju, a ostale ocene se saberu.
Ukupno Plasman
1
2
15
DANCE FEST Novi Sad
25.11.2012.
SUDIJE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Dinjaski Ksenija
Kozarski Dijana
Nobru De Souza
Tchozn Small Orville
Varenko Sasha
Blaž Godec
Boris Ladičorbić
Martin Fidler
Sonja Mladenov
St. Broj
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Ukupno
Plasman
424
314
422
256
9
9
10
10
10
7
9
8
10
8
7
7
8
9
10
7
10
10
8
9
10
9
7
5
9
9
8
7
10
9
7
8
10
9
10
10
68
1
2
3
4
NAPOMENA: Najveća i najmanja se isključuju, a ostale ocene se saberu.
62
59
56
Download

Bilten - Pavle Pejak