SIRMIUM DANCE FEST
B ILTEN
Organizator:
Plesni klub „Sirmium Dance“ Sremska Mitrovica
Vođa takmičenja:
Svetlana Olena Rimac
Obrada rezultata:
Pavle Pejak
Sremska Mitrovica, 21.2.2015
Bebe
Disco dance Solo Bebe
72
PK Fiesta Kragujevac
Raković Sofija
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
72
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Moderni balet Grupa Bebe
34
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Šest princeza/Svetlana Olena Rimac)
Blagojević Dunja
Dorontić Ena
Rezultati:
Milanković Dunja
Cetić Teodora
Slavujević Jana
C - Rimac Željko
D - Šoti Eržebet
Radošević Lara
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
34
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Mini
Disco dance Solo Mini
73
PK Fiesta Kragujevac
Mirković Mina
46
PK Free Dance Zrenjanin
Aleksić Staša
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
73
46
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
3
2
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Jazz dance Grupa Mini
27
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Svetlana Olena Rimac)
Jevtic Iva
Erdeljan Tatjana
Ponjarac Sara
Rezultati:
Gićanov Tijana
Panić Irena
Savić Anđela
Tojić Natalija
Elor Dunja
Mirceta Natalija
B - Jovančević Vojin
C - Rimac Željko
D - Šoti Eržebet
Lukić Lena
Maksimović Nevena
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
St.br.
A
B
C
D
E
27
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
G
H
I
1
5
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 2/15
Klasični Balet Grupa Mini
65
Centar za igru Šabac (Bumbari)
Vasić Dunja
Lazić Sara
31
Barugdžić Emilija
Vuković Teodora
Milosavljević Nina
Petrović Anđela
Đermenović Nada
Jokić Sara
PK Studio Olena Bijeljina (Roza vile/Svetlana Olena Rimac)
Krtolina Jana
Krstanović Isidora
Vasić Jovana
Rezultati:
Krtolina Lana
Savić Elena
Čivčić Teodora
Marković Ana
Majkić Nina
Kovač Anastasija
B - Jovančević Vojin
C - Rimac Željko
D - Šoti Eržebet
Azić Teodora
Bojić Ana
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
St.br.
A
B
C
D
E
65
31
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
F
G
H
I
1
2
3
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
2
1
Klasični Balet Formacija Mini
32
PK Studio Olena Bijeljina (Valcer cveća/Svetlana Olena Rimac)
Marković Ana
Trišić Marta
Kovač Anastasija
Vasilev Anja
Rezultati:
Blagojević Lana
Nešković Tatjana
Tojić Elena
Cvijetić Helena
Simić Tamara
Gavrić Teodora
Perić Sofija
B - Jovančević Vojin
C - Rimac Željko
Stakić Staša
Jović Viktoria
Pikulić Jovana
Mićić Iva
Vidaković Staša
Kokanović Anđela
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
St.br.
A
B
C
D
E
32
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Moderan ples sa podizanjem Grupa Mini
58
KPO AB Dance Beograd (Pčelice i pauk/Andjela Brckalo)
Nedeljković Teodora
Marić Lana
38
Blagojević Anđelina
Kekić Simona
Trnanić Milica
Stefanović Teodora
Savić Đurđija
Brkić Sara
Vulić Ružica
Kostić Anđela
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Lavići/Svetlana)
Panić Irena
Rezultati:
Tojić Natalija
Mirceta Natalija
Ponjarac Sara
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
58
38
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
3
2
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Strana 3/15
Moderni balet Solo Mini
39
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Pepeljuga/Svetlana Olena Rimac)
Tojić Natalija
1
PK M‐Plus Kanjiža (Ariel/Sóti Erzsébet)
Györkös Réka
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
1
39
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
‐
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Open Solo Mini
2
PK M‐Plus Kanjiža (Na drugoj strani duge/Rac Agnes i Ivković Ana)
Nagy Lara
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
2
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Open Grupa Mini
26
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Rock and roll dance/Svetlana Olena Rimac)
Jevtic Iva
Savić Anđela
Hokulić Maja
Rezultati:
Lucic Ivana
Elor Dunja
Čonić Nikolina
Gićanov Ivana
Lukić Lena
Gićanov Tijana
Erdeljan Tatjana
Kličarić Andrea
Dukić Dunja
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
26
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Deca A
Acrobatic/Gimnastics Solo Deca A
25
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Svetlana Olena Rimac)
Djukic Borislava
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
25
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 4/15
Disco dance Solo Deca A
83
PK Fiesta Kragujevac
Batinić Nađa
82
PK Fiesta Kragujevac
Jovanović Tatjana
81
PK Fiesta Kragujevac
Tomašević Teodora
80
PK Fiesta Kragujevac
Kovačević Milica
75
PK Fiesta Kragujevac
Reković Milica
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
83
82
81
80
75
3
1
4
5
2
4
1
3
5
2
4
3
2
5
1
3
2
5
4
1
3
2
1
4
5
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
‐
‐ 3/9 5
2 4/6 5 5
1 2 3/6 4
‐
‐
‐ 2
2 4/6 4 4
5
5
5
5
5
4
1
3
5
2
Jazz dance Solo Deca A
16
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Steam/Snežana)
Cvejić Maša
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
16
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Grupa Deca A
10
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Metamorfoza/Jelena Bojić)
Tomić Anja
Mrkaja Lidija
Rezultati:
Borlja Milica
Bošnjak Jelisaveta
Petković Anđela
Belić Isidora
Živanović Lena
Adamić Jana
Sučević Nikolina
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
10
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 5/15
Moderan ples sa podizanjem Formacija Deca A
56
KPO AB Dance Beograd (Sistem/Andjela Brckalo)
Ristić Mlađana
Čolić Kaja
Rezultati:
Srdanović Jovana
Zakula Milica
Teofilović Elena
Simić Milicaž
Pantelić Teodora
Damjanović Nikolija
Mihajlović Jovana
Nestorović Nataša
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
56
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Moderni balet Formacija Deca A
57
KPO AB Dance Beograd (Nastaviće se/Andjela Brckalo)
Nikolić Natalija
Savić Tijana
Bogdanović Nikolina
Rezultati:
Petković Milica
Laković Lenka
Ratković Valentina
Sokić Anja
Gležnić Lena
Slepčević Lea
Planić Ivana
Spasić Helena
Jolović Iva
Minić Teodora
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
57
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Deca B
Disco dance Solo Deca B
74
PK Fiesta Kragujevac
Dimitrijević Miona
78
PK Fiesta Kragujevac
Nešović Natalija
79
PK Fiesta Kragujevac
Milutinović Elena
48
PK Free Dance Zrenjanin
Danikov Milica
47
PK Free Dance Zrenjanin
Kevresanov Milica
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
74
78
79
48
47
4
2
1
3
5
2
1
3
4
5
3
1
2
5
4
1
4
2
5
3
2
3
1
4
5
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1 3/5 4
2 3/4 4
2 4 5
‐
‐ 1
‐
‐ 1
5
5
5
3
2
5
5
5
5
5
3
2
1
4
5
Strana 6/15
Jazz dance Duo/Trio Deca B
17
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Cowgirls/Snežana)
Jovanović Ana
Rezultati:
Stantić Marija
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
17
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Grupa Deca B
15
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Patuljci/Snežana)
Jovanović Ana
Rezultati:
Cvejić Maša
Stojanović Tara
Mijić Nikolina
Stantić Marija
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
15
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Formacija Deca B
28
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Razigrani duhovi/Svetlana OLENA Rimac)
Gićanov Tijana
Mirceta Natalija
Kević Nataša
Rezultati:
Savić Anđela
Maksimović Nevena
Lazić Sara
Milovanović Tamara
Ponjarac Sara
Pevac Tara
Panić Irena
Jokic Runtić Eleonora
Tojić Natalija
Spasojević Mina
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
28
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Klasični Balet Grupa Deca B
67
Centar za igru Šabac (Polka)
Stepanović Dijana
Gladović Una
66
Berić Emilija
Jović Jovana
Dačević Neda
Disić Emilija
Krunić Kristina
Lazarević Nevena
Gavranović Nevena
Nikolić Irena
Krstić Jelena
Centar za igru Šabac (Šumske Vile)
Maksimović Andrea
Ignjatović Sofija
59
Marinković Jana
Mijatović Dunja
Centar za igru Pančevo (Plilići)
Ćosić Ivan
Rezultati:
Ostojić Teodora
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
67
66
59
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
‐
‐
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
‐
5
5
5
5
2
3
1
Strana 7/15
Moderni balet Formacija Deca B
35
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Gaga klasik/Svetlana Olena Rimac)
Blagojević Dunja
Savić Jovana
Veselinović Sanja
Kladušić Kristina
Rezultati:
Milanković Dunja
Šumaruna Dunja
Šopalović Gorana
Puđa Marina
Botić Kristina
Šeović Milica
Radošević Anja
Šalajić Milica
Svorcan Mihaela
Ilić Mina
Grbatinić Emilija
Knežević Jelena
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
35
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Youth A
Disco dance Solo Youth A
89
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica
Bandić Miloš
76
PK Fiesta Kragujevac
Stanković Ana
84
PK Fiesta Kragujevac
Nikolić Marta
51
PK Free Dance Zrenjanin
Bečejski Violeta
50
PK Free Dance Zrenjanin
Uzelac Aleksandra
49
PK Free Dance Zrenjanin
Anđelković Anđela
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
89
76
84
51
50
49
1
1
4
3
2
5
1
4
1
2
3
5
1
2
4
1
3
5
1
1
3
2
4
5
1
2
1
3
4
5
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
2
2
1
‐
‐
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
‐
4
2
3
1
‐
‐
4
3
5
3
‐
‐
5
5
5
5
‐
‐
5
5
5
5
5
‐
5
5
5
5
5
1
1
3
2
4
5
Strana 8/15
Jazz dance Solo Youth A
43
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Imossible/Snežana Andrejević)
Isaković Branislava
21
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (I am beautiful/Snežana Andrejević)
Jovančević Aleksandra
20
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Dance doctor/Snežana Andrejević)
Vučković Nataša
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
43
21
20
1
3
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
‐
‐
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
4
1
5
5
5
1
2
3
Moderan ples sa podizanjem Formacija Youth A
33
PK Studio Olena Bijeljina (300 violina/Svetlana Olena Rimac)
Lazarević Dunja
Tomić Lidija
Cvijetinović Mladenka
Mandić Srna
Rezultati:
Topalović Sofija
Bogdanović Ana
Radovanović Bosiljka
Obrenović Mirka
Vasić Saša
Dakić Anđela
Perić Katarina
Proso Kristina
Manojlović Katarina
Živanović Ivona
Rikert Tara
Gubić Kristina
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
33
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Show dance Solo Youth A
41
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (It must be love/Snežana Andrejević)
Čelebić Dubravka
19
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Birthday party/Snežana Andrejević)
Grabež Jovana
18
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Litle Bird/Snežana Andrejević)
Popović Lea
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
18
19
41
2
3
1
2
3
1
1
3
2
3
2
1
2
3
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
1
‐
4
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
4
1
5
5
5
5
2
3
1
Strana 9/15
Show dance Duo/Trio Youth A
45
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Hit the road Jack/Snežana Andrejević)
Čelebić Dubravka
22
Isaković Branislava
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Love/Snežana Andrejević)
Krstevski Slađana
Rezultati:
Grabež Jovana
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
22
45
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
1
4
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
2
1
Show dance Grupa Youth A
88
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Poštar Miki/Snežana Andrejević)
Krstevski Slađana
Rezultati:
Jovančević Aleksandra
Grabež Jovana
Popović Lea
Vučković Nataša
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
88
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Show dance Formacija Youth A
9
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Cvećara/Jelena)
Krstevski Slađana
Jovančević Aleksandra
Čerevitski Zlata
Rezultati:
Zagorac Valerija
Dobrić Teodora
Čerevitski Anica
Pešut Milica
Dobrić Marija
Gajić Rahela
Dukić Isidora
Horvat Maja
Stevović Anastasija
Divild Iva
Grabež Jovana
Popović Lea
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
9
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Youth B
Disco dance Solo Youth B
6
PK M‐Plus Kanjiža (Disco/Kis Timea)
Kis Timea
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
6
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 10/15
Funky Solo Youth B
3
PK M‐Plus Kanjiža (Step/Sándor Kitti)
Sándor Kitti
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
3
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Solo Youth B
5
PK M‐Plus Kanjiža (True/Rac Ágne i Ivković Ana)
Kovács Gyólyai Emma
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
5
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Duo/Trio Youth B
24
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Leto/Svetlana)
Djukic Suzana
13
Djukic Borislava
Colic Katarina
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (All about that bass/Nastasja Andrejević)
Majić Sara
Rezultati:
Prugić Ivana
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
24
13
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
3
2
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Klasični Balet Solo Youth B
71
Centar za igru Šabac (Varijacija Kitri)
Pajić Katarina
70
Centar za igru Šabac (Paviljon armide)
Simić Aleksandra
64
Centar za igru Pančevo (Krsko Oraščić)
Miokov Miona
63
Centar za igru Pančevo (Paviljon armide)
Ristić Mia
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
71
70
64
63
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
1
4
3
2
1
3
4
2
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
‐
‐
‐
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
‐
4
5
4
2
4
5
5
5
5
5
3
4
2
1
Strana 11/15
Klasični Balet Duo/Trio Youth B
68
Centar za igru Šabac (Zvezdice)
Perić Anastasija
60
Jelesić Jana
Centar za igru Pančevo (Pas de trois)
Mićić Strahinja
Rezultati:
Čečović Jelena
Šušnjar Anja
B - Jovančević Vojin
C - Rimac Željko
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
St.br.
A
B
C
D
E
68
60
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
F
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
‐
5
5
5
2
1
Moderan ples sa podizanjem Formacija Youth B
14
BSI Art Centar Beograd (SIRENE/IVANA)
Pajic Mija
Tadic Milana
Lalic Sara
Bogdanovic Lena
Rezultati:
Grbic Nevena
Jovicic Katarina
Despotovic Maja
Radovanovic Lana
Zoric Andrea
Mijoc Valentina
Ristic Sara
Radovanovic Lorena
Majstorovic Ksenija
Kovacevic Lana
Momcilovic Danica
Dobrodolac Andjela
Vidakovic Vanja
Momcilovic Marija
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
14
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Moderni balet Solo Youth B
77
Centar za igru Šabac (Cvet)
Spasić Bojana
4
PK M‐Plus Kanjiža (Monarch/Sóti Erzsébet)
Cseszkó Dorottya
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
77
4
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
1
4
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
2
1
Moderni balet Duo/Trio Youth B
61
Centar za igru Pančevo (Trči Lola trči)
Perić Teodora
Rezultati:
Dimitrijević Nikoleta
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
61
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 12/15
Moderni balet Grupa Youth B
69
Centar za igru Šabac (Sat)
Perić Anastasija
Pajić Katarina
62
Jelesić Jana
Spasić Bojana
Mažar Milica
Barugdžić Jelena
Janković Zorana
Simić Aleksandra
Perić Teodora
Jovanović Katarina
Dimitrijević Nikoleta
Ristić Mia
Miokov Miona
Krstanović Katarina
Centar za igru Pančevo (Indila)
Čečović Jelena
Milosavljević Maja
Nikolić Natalija
Rezultati:
Šušnjar Anja
Zema Katarina
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
69
62
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
1
4
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
2
1
Junior
Disco dance Solo Junior
52
PK Free Dance Zrenjanin
Đolai Tereza
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
52
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Solo Junior
40
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Feeling good/Snežana Andrejević)
Popov Teodora
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
40
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Jazz dance Grupa Junior
29
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Poslasticari/Svetlana)
Djukic Suzana
Hajduković Jelena
Beara Jelena
Rezultati:
Djukic Borislava
Prekljšaj Andrijana
Colic Katarina
Lajić Ivona
Bandić Miloš
Mijatović Milana
C - Rimac Željko
D - Šoti Eržebet
Lazić Sara
Canjar Iva
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
29
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
G
H
I
1
5
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 13/15
Moderan ples sa podizanjem Duo/Trio Junior
44
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Heart cry/Snežana Andrejević)
Popov Teodora
36
Milić Nataša
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Sugar/Svetlana)
Djukic Suzana
Rezultati:
Colic Katarina
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
44
36
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
4
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Moderan ples sa podizanjem Grupa Junior
8
PK M‐Plus Kanjiža (Childhood dreams/Sóti Erzsébet)
Cseszkó Dorottya
Hajas Nikolett
Rezultati:
Kis Timea
Fejős Nelli
Kovács Gyólyai Emma
Sándor Kitti
Sarnyai Zsófia
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
8
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Show dance Solo Junior
42
Studio Jazz Dance Studio Impuls Novi sad (Ain`t no other man/Snežana Andrejević)
Milić Nataša
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
42
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Seniori
Belly dance Solo Seniori
87
Elisa bugi belly Pley dance Novi Sad (cen you du dis belly)
Gjuzelev Haddada Andre
23
ŠOP Paso de Fuego Beograd (Fan vail ‐ Medusa's fury/Marija Kuzmanović)
Kuzmanović Marija
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
87
23
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
‐
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
5
1
2
Strana 14/15
Belly dance Duo/Trio Seniori
86
Elisa bugi belly Pley dance Novi Sad (belly haus trio)
Perjaničić Tanja
Rezultati:
Mandić Dunja
Gjuzelev Haddada Andre
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
86
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Belly dance Grupa Seniori
37
PK Sirmium Dance Sremska Mitrovica (Belly/Anita Pismestrović)
Latas Maja
Pismestrović Anita
Rezultati:
Sukanica Galina
Mišurić Ivana
Kasabašić Ivana
Divić Irena
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
37
1
1
1
1
1
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
5
1
Disco dance Solo Seniori
53
PK Free Dance Zrenjanin
Margan Nataša
Rezultati:
F
Sudije: A - Andrejević Snežana
B - Jovančević Vojin
St.br.
A
B
C
D
E
53
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Rimac Željko
G
H
I
1
5
D - Šoti Eržebet
E - Teglaši Velimirović Ga
1‐2 1‐3 1‐4 1‐5 1‐6 1‐7 1‐8 Plasman
1
Strana 15/15
Download

Bilten - Pavle Pejak