9.10.2012
14:01:16
BIJELJINA
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
62.254
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
62.254
Nevažeći neoznačeni glasački listići
1.090
Nevažeći ostali glasački listići
2.645
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
3.735
Ukupan broj važećih glasova
58.519
Ukupan broj svih glasačkih listića
62.254
9.10.2012
14:01:16
Politički subjekti
6
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
234
16
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
3.276
31
PAVLOVIĆ MILENKO - NEZAVISNI KANDIDAT
50
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
2.105
72
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
7.883
87
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
98
ERIĆ NENAD - NEZAVISNI KANDIDAT
13
12.347
6
108
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
580
124
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
782
154
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
159
JEVTIĆ OGNJEN - NEZAVISNI KANDIDAT
10
168
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
25
178
ALEKSIĆ ALEKSANDAR - NEZAVISNI KANDIDAT
186
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
223
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
11
233
TEŠIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT
4
240
MIĆIĆ LJUBO - NEZAVISNI KANDIDAT
9
242
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
247
LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
253
REFORMSKA STRANKA
263
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU - (SzDS)
267
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
281
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
8.507
284
ĐORIĆ ALEKSANDAR - NEZAVISNI KANDIDAT
8
303
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
3.243
361
NAPREDNA BIJELJINA SNS I PUP
1.380
381
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Nacionalne manjine
2.269
5
130
212
3
13
796
1
14.667
9.10.2012
14:01:16
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
107
1
GRADAŠČEVIĆ NEDŽAD
2
HASANOVIĆ ADISA
34
3
OMEROVIĆ ISMET
26
4
VUKOVIĆ TIHOMIR
29
5
BERBEROVIĆ AIDA
29
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
1
ĐURĐEVIĆ DRAGAN
950
2
BLAGOJEVIĆ GORDANA
186
3
MITROVIĆ MILENKO
1.420
4
SIMEUNOVIĆ SINIŠA
271
5
KANJERIĆ TAMARA
287
6
JOVANOVIĆ SLAVIŠA
425
7
FILIPOVIĆ DANIJEL
415
8
PILIPOVIĆ JOVANA
167
9
JOVIČEVIĆ BOBAN
568
10
BAKAJLIĆ SAVO
362
11
VUKOVIĆ VESNA
101
12
SPASOJEVIĆ CVIJETIN
124
13
TOMIĆ MILENKO
14
SIMEUNOVIĆ ŽELJKA
107
15
PANIĆ LJUBIŠA
185
16
SARIĆ SINIŠA
192
17
MAGLAJČEVIĆ SANJA
324
18
STANOJEVIĆ STANKO
77
19
BOŠKOVIĆ SINIŠA
132
20
ĐELMO BRANKA
152
21
LAZIĆ STEVO
22
KRBANJEVIĆ ĐORĐE
23
ILIĆ DIJANA
24
LUJIĆ LJUBIŠA
25
JOVANOVIĆ GAVRILO
84
26
VUČUROVIĆ KRISTINA
72
27
TEŠIĆ VESELIN
28
NASTIĆ IGOR
79
29
LJUBINKOVIĆ MAJA
51
30
ŠKORIĆ GORAN
130
31
NOVICKI ŽELJKA
115
32
JOKIĆ SAŠA
172
33
SAJLOVIĆ ANKA
34
BOŽIĆ SVETISLAV
PAVLOVIĆ MILENKO - NEZAVISNI KANDIDAT
96
96
114
76
124
133
57
211
9.10.2012
1
PAVLOVIĆ MILENKO
14:01:16
13
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
BAĆEVAC SAMIR
1.185
2
SADIKOVIĆ AZRA
174
3
TRBIĆ JUSUF
605
4
EL CHEKH SAMER
153
5
ĐEZIĆ MIRSADA
182
6
HUREMOVIĆ NEDIM
238
7
ZEČKANOVIĆ HUSO
322
8
HUJDUROVIĆ AMELA
88
9
MUSIĆ AMIR
210
10
ĆOSIĆ SAMIR
84
11
PAŠALIĆ AMNA
57
12
ŠABIĆ MIRSAD
74
13
JUNUZOVIĆ MIRZA
94
14
POTOKOVIĆ EMINA
76
15
TANTULA SAFET
40
16
HADŽIĆ NEDIM
69
17
MUJKANOVIĆ NIHADA
60
18
GODUŠEVIĆ ADMIR
63
19
POTOKOVIĆ FARUK
65
20
ZULČIĆ EDINA
64
21
JUNUZOVIĆ FAHRUDIN
42
22
OSMANBAŠIĆ DŽENANA
23
ZONIĆ SANELA
34
24
FERHATBEGOVIĆ SADBERA
43
25
ALETOVIĆ AZEM
130
270
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
3.415
1
DAKIĆ MILAN
2
TODIĆ DARINKA
3
VUKOVLJAK JOVAN
1.492
4
SAVIĆ RISTO
1.480
5
MARIĆ RADMILA
295
6
MIRIĆ DRAGAN
806
7
LUKIĆ VLAJKO
8
STAJIĆ BILJANA
345
9
MILOVANOVIĆ DUŠKO
572
10
MALEŠEVIĆ ŽELJKO
773
11
ANĐELIĆ-ZEKIĆ LJUBICA
951
12
SARIĆ DRAGAN
592
13
ĐURIĆ DRAGO
914
14
SAVIĆ VESNA
144
272
1.167
9.10.2012
14:01:16
1.101
15
ZEKIĆ MILORAD
16
ŽUGIĆ MOMČILO
725
17
ŠAKOTIĆ DANA
352
18
ŠAVIJA VLADIMIR
396
19
MILIVOJEVIĆ CVIJETIN
636
20
VUKIČEVIĆ TIJANA
342
21
VUJANOVIĆ SLAVIŠA
596
22
SAVIĆ DRAGO
964
23
MILIČIĆ ALEKSANDRA
161
24
MIĆIĆ CVIJETIN
241
25
NOVAKOVIĆ MILOŠ
332
26
RANKIĆ BILJANA
491
27
JOCIĆ BOBAN
514
28
TODOROVIĆ ŽELJKO
950
29
IKIĆ VANJA
328
30
STAJIĆ DRAGO
31
JOVANOVIĆ MIRA
32
ĐUKIĆ JOVICA
1.359
33
MAKSIMOVIĆ JOVANKA
1.231
34
STEVANOVIĆ MILE
1.481
1.398
353
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1
MAKSIMOVIĆ SINIŠA
4.369
2
PERIĆ RADOSAVA
1.364
3
ŽIVIĆ MIĆO
1.568
4
BURIĆ IVAN
1.879
5
LOVRIĆ MILICA
2.687
6
MIĆIĆ STJEPAN
1.337
7
VASILIĆ GORAN
2.156
8
JEŠURIĆ MARICA
792
9
JOVANOVIĆ SAVO
1.433
10
MARKOVIĆ SLOBODAN
1.227
11
JOVANOVIĆ NATAŠA
1.747
12
ĐOKIĆ SAVO
1.097
13
ŠPIRIĆ TANJA
788
14
STEVANOVIĆ DANIJELA
927
15
MIŠELJIĆ MLADEN
886
16
TRIFKOVIĆ ZORAN
1.510
17
MILOŠEVIĆ-JOVIČEVIĆ NATAŠA
1.224
18
DUGONJIĆ DEJAN
19
GREBIĆ ŽELJKO
20
BEROVIĆ ŽELJANA
868
21
MILANOVIĆ BRANISLAV
905
22
STOJANOVIĆ RADOMIR
752
753
1.397
9.10.2012
14:01:16
574
23
OŠAPOVIĆ LJUBANA
24
KNEŽEVIĆ DRAGAN
25
LAKETIĆ NEBOJŠA
679
26
DUBAJIĆ DRAGANA
999
27
SEKULIĆ LJUBIŠA
929
28
PETROVIĆ MILIVOJE
943
29
JOKIĆ SNJEŽANA
552
30
KNEŽEVIĆ STANKO
851
31
MARKOVIĆ ŽARKO
1.013
32
LAKIĆ DANIJELA
801
33
MALETIĆ LJUBO
1.166
34
PETRIĆ SLOBODAN
1.537
1.474
ERIĆ NENAD - NEZAVISNI KANDIDAT
1
ERIĆ NENAD
6
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
TOMIĆ RADO
388
2
ZEKANOVIĆ DALIBORKA
161
3
HRUSTIĆ MEKSUD
144
4
VUKOVIĆ IVANA
180
5
KRETIJA SAŠA
200
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
189
1
SAVIĆ RADENKO
2
RADOVANOVIĆ SANDRA
20
3
MITROVIĆ SREĆKO
20
4
ARSIĆ ZORAN
31
5
GLIGOREVIĆ NADA
30
6
BRATIĆ BORISLAV
49
7
KRBANJEVIĆ DRAGAN
39
8
VUKOJIČIĆ VESELINKA
26
9
MALETIĆ CVIJETIN
47
10
GLIŠIĆ ACO
64
11
FILIPOVIĆ LARISA
13
12
MITROVIĆ NENAD
68
13
NOVAKOVIĆ MIKO
36
14
JOVIĆ DRAGANA
17
15
RAŠEVIĆ SPASOJA
18
16
VOJNOVIĆ NJEGOSLAV
84
17
MIKIĆ MILICA
27
18
MITROVIĆ MILAN
19
19
SIMOJLOVIĆ MLADEN
41
20
BABIĆ JELENA
23
21
ERIĆ DUŠAN
44
9.10.2012
14:01:16
22
STEVIĆ BOJAN
36
23
LAZAREVIĆ ZVEZDANA
23
24
MLAĐENOVIĆ NEDELJKO
25
VIKIĆ ŽARKO
26
MILANOVIĆ SVETLANA
27
TOMIĆ DRAGAN
32
28
BIJELIĆ MLADEN
12
29
MAČKOVIĆ MILANKA
18
30
GLIŠIĆ DRAGOSLAV
23
31
MARKOVIĆ SLAVEN
24
32
BLAGIĆ RADOJKA
10
33
STEVANOVIĆ SUZANA
16
34
VRKEŠ VLADE
56
118
11
9
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
1
SPASOJEVIĆ PERO
754
2
MIRIĆ NOVKA
146
3
SIMIĆ MIROSLAV
313
4
MARKOVIĆ STEVICA
383
5
VUJADINOVIĆ MLADENKA
124
6
JOVANOVIĆ MILORAD
7
ĐURĐEVIĆ DRAGAN
8
NASTASIĆ-FEMIĆ JELENA
9
SAVIĆ MLADEN
331
10
VASIĆ ŽELJKO
113
11
SAVIĆ JELENA
31
12
LATINOVIĆ MILE
121
13
NIKOLIĆ DRAGAN
106
14
KRSTANOVIĆ BILJANA
47
15
VOJINOVIĆ VOJIN
30
16
PETROVIĆ GORAN
28
17
BOŽIĆ VEDRANA
56
18
OBRENOVIĆ MIROSLAV
54
19
SIMEUNOVIĆ SRETEN
249
20
GAVRILOVIĆ DUŠICA
48
21
TOMIĆ STEVAN
38
22
JOVANOVIĆ DALIBOR
29
23
MITROVIĆ MARA
20
24
ERIĆ RADE
99
25
TODOROVIĆ MILORAD
87
26
TRIFKOVIĆ IVANA
32
27
JEFTIĆ DRAGAN
41
28
JEVTIĆ ŽIVAN
31
29
STAMENKOVIĆ SLAĐANA
22
59
197
32
9.10.2012
14:01:16
225
30
SAVIĆ MIRKO
31
PETROVIĆ PREDRAG
8
32
LAĆARAC SNEŽANA
8
33
GOLUBOVIĆ ŽELJKO
43
34
TOJIĆ MARIJA
23
JEVTIĆ OGNJEN - NEZAVISNI KANDIDAT
1
JEVTIĆ OGNJEN
10
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
12
1
RADULOVIĆ VLADIMIR
2
MALJUKAN RENATA
4
3
IKIĆ ALEKSANDAR
4
4
LAZAREVIĆ SANJA
8
5
DIMKOVIĆ SAŠA
4
6
JOVANOVIĆ DANIEL
4
ALEKSIĆ ALEKSANDAR - NEZAVISNI KANDIDAT
1
ALEKSIĆ ALEKSANDAR
5
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
1
RAKOVIĆ SLAVIŠA
16
2
KUZMAN DALIBORKA
11
3
PAJIĆ ĐOKO
40
4
MITROVIĆ SAVO
10
5
LAZAREVIĆ RADINKA
21
6
ĐUROVIĆ MIROSLAV
38
7
VUJIĆ ZORAN
6
8
ERIĆ BORJANA
5
9
OBRENOVIĆ OBREN
6
10
ĐOKIĆ STANKO
11
VILOTIĆ NEDELJKA
13
6
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1
STEVIĆ ŽIKO
2
2
GLIGIĆ IVANA
6
TEŠIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT
1
TEŠIĆ DRAGAN
4
MIĆIĆ LJUBO - NEZAVISNI KANDIDAT
1
MIĆIĆ LJUBO
9
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
130
1
NURKIĆ NADIRA
2
IBRIŠIMOVIĆ ELVIR
55
3
HRUSTANBEGOVIĆ MUSTAFA
25
4
SALIHAGIĆ SABINA
21
5
ARNAUTOVIĆ ZEKERIJAH
13
9.10.2012
14:01:16
6
CAMIĆ IDRIS
24
7
JAKUPOVIĆ ZILKA
16
8
OSMIĆ ADNANA
22
9
BUKVIĆ MIDHAT
9
10
ILIJAZOVIĆ JUSUF
10
11
DURGUTOVIĆ FADILA
15
12
DAUTOVIĆ MUSTAFA
14
13
ĐEZIĆ MEDINA
16
14
BAĆEVAC MIRSAD
10
15
CAMIĆ HUSEJN
40
16
KLADUŠIĆ ZARFA
7
17
JUSUFOVIĆ AMEL
7
18
POBRKLIĆ DŽEMAL
4
LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
ČEKETIĆ JOVANA
1
2
DAČAJ GAZMEND
1
3
PAVLOVIĆ ALEKSANDRA
2
REFORMSKA STRANKA
1
LUKIĆ VEDRANA
12
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU - (SzDS)
1
VUKOVIĆ MIĆO
69
2
SIMIĆ GORDANA
70
3
SUBOTIĆ SLOBODAN
4
PERIĆ MILAN
57
5
STEVANOVIĆ SANJA
56
6
RADIĆ SAVO
76
7
BABIĆ MITAR
73
8
ZORIĆ NADA
50
9
VULETIĆ DRAGIŠA
174
10
IVANOVIĆ NOVICA
73
11
RADANOVIĆ NEDICA
40
12
KRAJIŠNIK MLADEN
77
13
PILIPOVIĆ MIRA
49
14
KAPOR ŽELJKO
51
15
KOSANOVIĆ DOBRO
50
16
JELISAVAC IVANA
42
17
RAŠEVIĆ BLAŠKO
53
18
BOŽIĆ JELENKO
54
19
ŠARENAC BOGDANKA
57
20
VUKOVIĆ SLAVIŠA
84
21
BABIĆ ALEKSANDAR
75
22
MIČIĆ MILIJANA
77
107
9.10.2012
14:01:16
23
MIRKOVIĆ DRAGAN
66
24
HRKALOVIĆ ANDRIJA
57
25
KRAJIŠNIK DUŠANKA
44
26
KOKIĆ MILJAN
47
27
BAJIĆ NEĐELJKA
39
28
DRAGUTINOVIĆ ALEKSANDAR
29
TRIFKOVIĆ ALEKSA
51
30
VLADIĆ SLAVICA
43
31
PETRIČEVIĆ NEBOJŠA
45
32
KRSTIĆ SLOBODAN
49
33
JANKOVIĆ ŽELJKO
163
139
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
JOVAŠEVIĆ DANIJELA
1
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1
MARKOVIĆ SLAVIŠA
3.358
2
JOVANOVIĆ DRAGANA
1.331
3
NJEGUŠ RADOMIR
1.287
4
MLAĐENOVIĆ JOVAN
1.549
5
SPASOJEVIĆ ANĐELKA
6
TODOROVIĆ MIĆO
1.572
7
BUJINOVIĆ MILAN
2.009
8
MOJIĆ MILA
9
VIĆANOVIĆ MILENKO
411
334
2.145
10
PERIĆ DANIJEL
799
11
BOLJANOVIĆ OLJA
235
12
STJEPANOVIĆ MILORAD
773
13
DRAGANIĆ RATOMIR
902
14
MILOVANOVIĆ VEDRANA
582
15
MARGETIĆ SLAVIŠA
254
16
ŽIVANOVIĆ MILENKO
260
17
GORDIĆ JASNA
493
18
NOGIĆ DEJAN
999
19
VILOTIĆ MILIVOJE
383
20
SEKULIĆ CICA
611
21
PERIĆ NEDELJKO
22
BOŽIĆ RADAN
808
23
ĐORĐIĆ-ANČIĆ LJILJANA
391
24
TOLJ NEMANJA
426
25
JOSIPOVIĆ NEĐO
765
26
TANACKOVIĆ SLAĐANA
704
27
LUKIĆ BRANISLAV
407
28
STANOJEVIĆ-VIDAKOVIĆ JOVANA
565
1.337
9.10.2012
14:01:16
225
29
TOMIĆ MILORAD
30
VILOTIĆ CVIJETIN
31
ERIĆ BILJANA
148
32
GRUHONJIĆ EMINA
258
33
PERIĆ SLOBODAN
357
34
VULOVIĆ DUŠAN
1.294
1.749
ĐORIĆ ALEKSANDAR - NEZAVISNI KANDIDAT
1
ĐORIĆ ALEKSANDAR
7
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1
SIMIĆ VLADO
647
2
TODOROVIĆ RADA
317
3
MRKAJIĆ DRAGAN
304
4
JOVIĆ NEDELJKO
605
5
CVJETKOVIĆ BILJANA
122
6
OSTOJIĆ STEVAN
549
7
VIDOVIĆ DRAGOLJUB
135
8
RADOSAVLJEVIĆ DANIELA
175
9
JOSIPOVIĆ RADMILO
146
10
LUKIĆ RADENKO
205
11
DOBRINOVIĆ SONJA
12
MITROVIĆ ĐORĐE
351
13
PERIĆ MILENKO
158
14
LUČIĆ IVANA
63
15
DMITROVIĆ PETAR
49
16
KULIĆ IVAN
335
17
MILOVIĆ DIJANA
104
18
RADIĆ NEBOJŠA
86
19
ĆIRIĆ MILAN
138
20
ABDULAHAGIĆ JASMINA
153
21
OSTOJIĆ JOVO
120
22
MIRAŽIĆ ŽIVORAD
35
23
KRSMANOVIĆ BRANKA
33
24
SPASOJEVIĆ DUŠAN
74
25
MIRČIĆ SLAVKO
26
MILOŠEVIĆ STANOJKA
89
27
KRSMANOVIĆ MILENKO
256
28
CVIJANOVIĆ IGOR
149
29
ILIĆ RUŽICA
92
30
SIMIĆ ŽIKICA
314
31
ILIĆ VEDRAN
89
32
ILIĆ ANGELINA
71
33
ANTONIĆ BRANISLAV
68
172
111
9.10.2012
34
STOJANOVIĆ SUZANA
14:01:16
106
NAPREDNA BIJELJINA SNS I PUP
1
JOVIĆ GORAN
120
2
MITROVIĆ BRANKICA
240
3
ĐURIĆ OBRAD
63
4
PRERADOVIĆ PERO
74
5
RISTIĆ SVETLANA
75
6
MIĆIĆ NEDELJKO
165
7
SAVIĆ SVETISLAV
23
8
LANČUŠKI ZAGORKA
31
9
POPOVIĆ ALEKSANDAR
201
10
NIKOLIĆ MIROSLAV
253
11
NOVAKOVIĆ ZORICA
88
12
MIHAJLOVIĆ BLAGOJE
63
13
LUKIĆ SLOBODAN
31
14
LAZIĆ SANJA
85
15
STOJANOVIĆ MILADIN
126
16
NIKIĆ DUŠAN
115
17
MITROVIĆ NEVENA
142
18
PUŠKAREVIĆ RATOMIR
12
19
MARIĆ DARKO
43
20
PANDUREVIĆ SONJA
27
21
VELJO NIKOLA
22
22
OBRENOVIĆ MIROSLAV
79
23
KAPETANOVIĆ NINA
60
24
TOPIĆ PETAR
25
25
KAPETINA MIROSLAV
26
LAKIĆ DANA
87
27
BEŠLIĆ MIĆA
97
28
MITROVIĆ BOJAN
143
29
TORBICA BOJANA
70
30
ĐURIĆ NENAD
68
31
ŠKAVO BRANISLAV
61
32
ERIĆ SOFIJA
47
33
MIŠIĆ DRAGAN
174
237
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
GAJIĆ JOVAN
3.214
2
TODOROVIĆ ANKA
2.190
3
LJUBOJEVIĆ DRAGOMIR
3.402
4
NOVAKOVIĆ SLAVKO
2.734
5
SPASOJEVIĆ DUŠANKA
2.130
6
MIJATOVIĆ SRĐAN
2.904
9.10.2012
14:01:16
7
KOVAČEVIĆ TOMO
2.156
8
STOJANOVIĆ PETRA
1.689
9
LALIĆ NENAD
3.656
10
MITRIĆ DARKO
3.428
11
BATINIĆ MARICA
1.033
12
RANKIĆ ZORAN
1.357
13
STANOJLOVIĆ ĐURO
1.390
14
PETROVIĆ JELENA
1.305
15
ARSENOVIĆ MIODRAG
1.203
16
PERKOVIĆ STEVAN
1.447
17
RADOVANOVIĆ SANJA
1.969
18
NIKOLIĆ MIRKO
1.959
19
PEJČIĆ MILE
2.482
20
MITROVIĆ DOBRINKA
21
SEKULIĆ MILORAD
1.572
22
DAKIĆ RADIVOJE
1.327
23
KANOSTREVAC MIRJANA
566
24
MARINKOVIĆ SAVO
913
25
ŠUBARIĆ NENAD
26
OBRENOVIĆ SLAVICA
27
PETRIČEVIĆ PREDRAG
2.141
28
STEVANOVIĆ ZDRAVKO
1.255
29
JOVIČEVIĆ-LUKIĆ SLAVICA
30
PETROVIĆ RADIŠA
1.000
31
MANOJLOVIĆ TOMO
2.245
32
POPRAVAK VANJA
33
VRŽIĆ MILIJANA
1.337
34
BOJANIĆ SLAVKO
1.044
828
1.218
624
613
469
Download

općinsko vijeće/skupština općine/skupština grada bijeljina