»Školska« d. o. o.
21000 NOVI SAD,
Dimitrija Tucovića 6,
Telefon:063/599263, 063/555372
Faks:021/524502
Žiro račun: 355-1067333-02
Za izdavaštvo, uvoz, izvoz
i distribuciju
PIB 103650331
Matični broj: 8831726
Email;[email protected]
Email:[email protected]
TRENUTNO STANJE STRUČNE LITERATURE IZ OBLASTI VETERINARSKE MEDICINE
Naslov
Autor
Izdavač
Cena sa
pdv/om
Virusne bolesti životinja
Zoološki rječnik hrv.-njem.-englesko-latinski - novo
Klinička patologija probave i mijene tvari domaćih životinja-jetra
Veterinarska imunologija
Otrovne biljke i biljna otrovanja životinja
Mikotoksikoze
Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja
Atlas parazita
Parazitske bolesti pasa i mačaka
Anatomija domaćih sisavaca (prevod) udžbenik i atlas u boji za studente i
praktičare –novoPraktikum –okoliš i higijena držanja životinja –novoHigijena na farmi i okolišu
Bakterijske i gljivične bolesti životinja
Ekološko stočarstvo i homeopatija
Atlas topografske anatomije domaćih životinja
Deratizacija u praksi
Dezinfekcija
Ekološko higijenska polazišta u šaranskim ribnjačarstvima
Veterinarska toksikologija
Analiza mlijeka i mlijecnih proizvoda - priručnik
Bolesti probavnog sustava pasa i mačaka –novoDijagnostika i liječenje mastitisa u goveda –novo-
Cvetnić
Forenbacher
Forenbacher
Naglić
Forenbacher
Ožegović
Stilinović
Wickerhauser
Wikerhauser
Konig, Liebich
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Školska knjiga
Naklada Slap
3.974,00
6.722,00
1.728,00
2.074,00
3.370,00
3.110,00
691,00
4.406,00
2.074,00
25.920,00
Vučemilo
Asaj
Cvetnić
Asaj
Popesko
Asaj
Asaj
Asaj
Srebočan
Božanić
Potočnjak
Bačić
2.916,00
3.240,00
4.050,00
3.240,00
12.960,00
1.296,00
2.106,00
3.240,00
4.860,00
1.847,00
3.078,00
5.249,00
Rasplođivanje konja
Rasplođivanje krava i junica
Veterinarska andrologija
Higijena i bioekologija u peradarstvu
Cijepljenje-izazov odbrambenog sustava u ptica (kralješnjaka)
Makek
Tomašković
Cergolj
Vučemilo
Rukavina
Naklada Slap
Medic. Naklada
Medic. Naklada
Medici.naklada
Medici. Naklada
Medic. Naklada
Med. Naklada
Med. Naklada
Med. Naklada
Plejada
Med. Naklada
Vet. fakultet
Zagreb
V. fak. Zagreb
V. fak. Zagreb
V. fak. Zagreb
V. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Veterinarska kirurgija i anesteziologija – novo Specijalna veterinarska patologija
Bolesti ptica i kučnih ljubimaca –
Unapređenje reproduktivne efikasnosti svinja
Radijaciono higij. nadzor sa zaštitom i organizac. ekon. analizom HACCP
Priručnik za rad u klanici živine
Zarazne bolesti živine
Modeli sepse na laboratorijskim životinjama
Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini
Rasplođivanje ovaca i koza
Bolesti probavnog sustava domaćih životinja .
Sudsko veterinarstvo – opći dio
Rasplođivanje kunića, hrčaka i zamorčića
Bolesti peradi
Klinička rendgenologija u veterinarskoj medicini
Analogna i digitalna rendgenografija
Veterinarska mikrobiologija
Veterinarski priručnik – 6. izdanje .
Matičić
Mcgavin
Prukner
Popović
Mitrović
Grubić Mirjana
Orlić
Stojanović
Šeol
Samardžija
Forenbacher
Džaja
Samardžija
Biđin
Šehić
Šehić
Naglić
Grupa autora
Med. Naklada
Stanek
Med. Naklada
VSI Novi Sad
VSI Novi Sad
VSI Novi Sad
VSI Novi Sad
Med. Naklada
Vet. fak. Zag.
Školska knjiga
Vet. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Vet. fak. Zagreb
Vet. Fak. Zagreb
5.384,00
15.000,00
4.050,00
902,00
902,00
1.296,00
902,00
902,00
2.430,00
4.667,00
4.147,00
5.346,00
2.527,00
6.221,00
6.221,00
6.221,00
6.160,00
16.200,00
Rasplođivanje svinjaPovijest veterinarstva - 2012
Veterinarska klinička imunologija – maj 2012
Klaonička obrada i veterinarski pregled – novo 2012
Dobranić
Vučevac
Hajsig, Pinter
Njari
Vet. fak. Zagreb
Med.naklada
Veter. fak. Zagreb
Veter. fak. Zagreb
3.888,00
3.456,00
6.912,00
6.221,00
Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane – novo 2012
Kozačinski
Veter. fak. Zagreb
3.802,00
3.969,00
3.888,00
3.888,00
3.888,00
1.620,00
Vježbe iz fiziologije domaćih životinja – novo 2013
Milinković
Naklada Slap
3.110,00
VETERINARSKA IMUNOLOGJA/-načela i primjena -2013BAKTERIJSKE I GLJIVIČNE ZOONOZE – 2013TEHNOLOGIJA ŽIVINARSKE PROIZVODNJE -novo
Day, Schultz
Cvetnić
Milošević
Milošević
Geady
Med. naklada
Med. naklada
6.532,00
4.928,00
1.650,00
1.100,00
6.688,00
GAJENJE PREPELICA-novoVETERINARSKA EMBRIOLOGIJA -novo – 2014-
Naklada Slap
Download

Veterinarska medicina