8»Školska« d. o. o.
21000 NOVI SAD,
Dimitrija Tucovića 6,
Telefon:063/599263
Faks:021/524502
Žiro račun: 355-1067333-02
Za izdavaštvo, uvoz, izvoz
i distribuciju
PIB 103650331
Matični broj: 8831726
Email;[email protected]
Email: [email protected]
PONUDA IZ OBLASTI PEDAGOGIJE IZDAVAČA IZ HRVATSKE I SRBIJE
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
N A S L O V
Autor
Cena sa
pdv-om
3.231,00
3.231,00
1.510,00
1.710,00
2.471,00
Zbirka metoda NLP za nastavnike i roditelje
V
Pogrešne i dvojne dijagnoze darovite djece i odraslih
V
Djeca s poteškoćama u učenju
V
Djeca s ADD i ADHD sindromom
V
Govor tijela - 7 jednostavnih lekcija za svladavanje nijemog
jezika
V
Mentalne mape za klince
V
Poremećaj autističnog spektra
ŠK
Terry
Webb
Cummings
Taylor
Bujas
2.851,00
3.776,00
Kako se nositi s djecom problematičnog ponašanja LJ
Dispraksija
MN
Dijete, škola, roditelj
MN
Psihoterapijska pedagogija
MN
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje
MN
Metode znanstvenog istraživanja u društven
humanističkim znanstima
NS
Strategije kvalitativnih istraživanja u
primijenjenimdruštvenim znanstima
NS
Put do dječjeg srca-priručnik za logopede, stručne saradnike
i odgajatelje
GM
Didaktika- povijest, osnove, profiliranje, postupak
GM
Didaktika i kurikulum
IEP
Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja
ŠK
Pozitivna disciplina u razredu
IEP
Dijete i kriza - priručnik za roditelje, odgajat. i učit. GM
Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi
GM
Teorija izbira
A
Nastava usmjerena na učenika
ŠN
Kognitivna znanost
ŠN
Kurikulski metodički obzori
ŠN
Odnosi s javnošću u obrazovanju
ŠN
Osnovne teorije i nastavne interpret. lirs. poezije ŠN
Pedagoška antropologija
ŠN
Permanentno obrazovanje i stvaralaštvo
ŠN
Tako poučavamo matematiku
ŠN
Povijest matematike za školu
ŠN
Vrtić po mjeri djeteta
ŠN
Susreti u nastavi
ŠK
Igrom do čitanja
ŠK
Metodika nastave prirode i društva
ŠK
Pazi - pubertet! - priručnik zdravstvenog odgoja u osnovnoj
školi i CD
ŠK
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture
ŠK
Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama
integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj školi
ŠK
Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama
O,Regan
Brookes
Gruden
Gruden
Šegota
Mejovšek
2.138,00
1.970,00
2.592,00
2.592,00
2.592,00
3.802,00
Halmi
5.011,00
Lisica
2.074,00
Pranjić
Cindrić
Bouillet
Rijavec
Bujišić
Čudina
3.802,00
4.320,00
3.110,00
2.246,00
2.592,00
2.592,00
Glasser
Matijević
Šoljan
Rosandić
Dragun
Diklić
Oglan
Suckohodolski
Pelle
Gleizer
Ljubetić
Bratnić
Čudina
De Zan
Fabijanić
2.765,00
3.921,00
1.361,00
1.944,00
2.274,00
1.847,00
1.166,00
1.166,00
5.832,00
5.34600
1.361,00
2.246,00
2.074,00
2.419,00
2.246,00
Findak
Guberina
1.935,00
864,00
Guberina
864,00
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
.integriranim u predmetnu nastavu u osnovnoj školi ŠK
Progovori - komplet dviju slikovnica i priručnika, put do
govo43.ra za djecu sa slušnim oštećenjem i drugim
smetnjama u 44.razvoju govora
ŠK
Procjena i poticanje motoričko-perceptivnih i govornih
sposobnosti - priručnik + plastificirane kartice
ŠK
Nastava u kombiniranim odjeljenjima
ŠK
Osnove metodologije istraživanja
ŠK
Pedagogija - teorija osposobljavanja
ŠK
Dosadno mi je što da radim - priručnik za razvijanje dječje
kreativnosti
ŠK
KRUG ZNANJA priručnik s CD-om za učitelje, nastavnike
i profesore
ŠK
Velika enciklopedija malih aktivnosti
ŠK
Udžbenik i virtualno okruženje
ŠK
KURIKULUM teorije-metodologija-sadržaj- strukt. ŠK
Daraovito je što ću s njim?
A
TEORIJA PREVENCIJE: prevencija poremećaja u
ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih
A
Osnove socijalne pedagogije
ŠK
Metodika rada školskog pedagoga
ŠK
Metodika književnog odgoja
ŠK
Darovito je, što ću sa sobom?
A
Priručnik za razrednike
A
Dar disleksije
A
Metode istraživanja u obrazovanju
S
Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i
humanističkim naukama
S
Kad bi se njih pitalo
A
Logika 1
ŠK
Velika knjiga razvojnih aktivnosti od rođenja do pete
godine
PZ
Naučite bilo koji jezik u 7 dana
PZ
Psihologija i obrazovanje
FPPS
Osnove komunikologije
FFPS
Didaktičko metodički aspekti organizovanja nastave u
kombinovanim odelenjima
Didaktičko metodički fragmenti
Problemska nastava književnosti u teoriji i praksi
Prilozi metodici vaspitno obrazovnog rada
Psihologija za nastavnike
DISLEKSIJA-Vodič kroz disleksiju, dispraksiju i druge
teškoće u učenju
K
Diferencirana nastava u inkulzivnoj školi
AS
Aleternativne škole
T
Ocjenjivanje u osnovnoj školi
T
AFAZIJA - progovorimo zajedno
F
Standardi za pedagoško i psihološko testiranje
NS
Didaktika
NS
Statistički rječnik
NS
Epidemiologija popustljivog odgoja
VBZ
Igre mozgalice za dojenčad, jednogodišnjake i dvogodišnju
djecu
PI
Igre od glave do pete - 100 igara za stotpostotnu zabavu PI
Igre stvaralice za djecu od 2 do 5 godina
PI
Igre učilice - 130 zabavnih igara za djecu od 2 do 6 godina
PI
Kako otkriti i potaknuti darovitost
MK
Herljević
4.251,00
Krajnović
9.504,00
Lučić
Milat
Milat
Grupa autora
1.642,00
1.977,00
1.728,00
2.178,00
Šprljan
2.765,00
Grupa autora
Grupa autora
Grupa autora
Cvetković
Bašić
2.246,00
2.713,00
4.234,00
1.642,00
3.283,00
Bouillet
Jurić
Rosandić
Cvetković
Rađenović
Davis
Cohen
Mejovšek
2.765,00
3.715,00
4.320,00
2.134,00
1.728,00
2.106,00
5.832,00
3.564,00
Cvetković
Jakić
972,00
3.109,00
2.252,00
Cmapaye
Đurić
Bojanić
Gajić
2.738,00
1.728,00
1.728,00
1.080,00
Gajić - Jukić
Gajić
Gajić
Stojaković
Likierman
1.296,00
1.296,00
864,00
1.296,00
2.350,00
Ivančić
Matijević
Matijević
AERA
Jelavić
Kolesarić
Shaw
Silbery
1.782,00
2.916,00
3.402,00
2.673,00
4.147,00
1.728,00
3.110,00
2.106,00
2.268,00
Martin
Einon
Einon
1.474.00
2.268,00
2.268,00
Krafft
2.138,00
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Vaše kompetentno dijete
P
Od poslušnosti do odgovornosti
P
Naučite vaše dijete razmišljati
FoMa
Matematika bez suza
FoMa
Emocionalna pedagogija
E
Učenje, blago u nama
E
Uvod u seksualnu pedagogiju
E
Uvod u opću didaktiku
E
Bistro dijete: Razumijevanje i poticanje razvoja vašeg
djeteta
E
Metode poučavanja i učenja
E
Studij odgojno obrazovnih znanosti
E
Najbolje škole
E
SUSTIZATI ILI VODITI –Američko obrazovanje u doba
globalizacije
E
Dječji razvoj od rođenja do pete godine
Razvoj djece kroz igru
MK
Svako djete može naučiti pravila
MK
Tinejđeri i roditelji
MK
Neumorna djeca, bespomoćni roditelji
MK
Vaše dijete od začeća do 3. godine
MK
Disciplina
MK
Sedam navika sretne djece
MK
Vaše dijete od 3 godine do škole-razvoj emocija i ponašanja
MK
Strahovi u dječjem vrtiću
H
Downov sindrom u obitelji
F
Kako prepoznato darovito dijete
Radna bilježnica za rad sa osobama s afazijom
F
DVD Rano poticanje djece usporena govorno-jezičnog
razvoja. Vježbe i igre za razvoj govora u djece
F
Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju
K
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom
NS
NLP-uvod u osobni rast i razvoj
K
Brain Gym / priručnik za obitelj i edukatore-2011
A
Zbirka klavirskih skladbi za djecu predškolske dobi i
studente odgajateljskih fakulteta -novoMp
Nove paradigme ranog odgoja –novoMp
Istaživanje kulture odgojno- obrazovne ustanove –novo+ CD
Mp
Partnerstvo, obitelji, vrtića i škole –novoŠK
Integrirano poučavanje –novoMp
Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtićaakcijsko istraživanje s elementima etnografskog pristupa
- novoMp
Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje –novo Mp
holistički pristup
Stvaranje predškolskog kurikuluma-u vrtiću-organizaciji
koja uči –novoMp
Prirodno učenje stranog (engleskog) jezika djece
predškolske dobi –novoMp
Biti kompetentan roditelj –novoMp
Devet lica jednog odgajatelja/roditelja - novoMp
Priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje
Integrirani predškolski kurikulum-rad djece na projektima
Priručnik za odgojitelje i pedagoge –novoMp
Kurikulum ranog odgoja, istraživanja i konstrukcija
ŠK
Knjiga za nesavršene roditelje
PZ
Juul
Juul
Simster
Sharma
Deforges
Delors
Silert
Kiper
Woolfson
2.246,00
4.860,00
2.765,00
3.802,00
2.592,00
2.592,00
1.944,00
1.944,00
2.592,00
Terhart
Dufour
Dufour
Zhao
2.430,00
2.661,00
2.661,00
2.756,00
Sheridan
Brazelton
1.620,00
1.425,00
3.030,00
713,00
1.524,00
3.240,00
2.786,00
1426,00
3.240,00
Ennulat
Ivanković
Galbraith
Kotevski
Rade, Jug
1.944,00
1.555,00
1.728,00
1.361,00
1.944,00
Zahn
Melnitre
Lauth
Brazelton
Sears
Funda
Veliki
Mladenović
Manasteriotti
5.184,00
1.728,000
2.430,00
2.430,00
1.685,00
Maleš
Slunjski
2.317,00
3.370,00
Ljubetić
Čudina
Petrović-Sočo
1.685,00
2.948,00
4.633,00
Petrović-Sočo
3.159,00
Miljak
5.686,00
Silić
3.160,00
Ljubetić
Slunjski
2.633,00
2.843,00
Slunjski
4.633,00
Slunjski
Mlodik
2.375,00
1.782,00
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Superčitanje SuperUČENJE Superpamćenje
PZ
Zapamati sve! Sjeti se svega!
PZ
TEŠKOĆE U ČITANJU? VIŠE NE!
PZ
Kako djetetu očuvati dobar vid +cd
PZ
Održivi razvoj izvanučioničke nastave u zavičaju
ŠK
Autistično dijete – kako razumjeti dječji autizam
P
Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju
K
Zaplešimo korak po korak do plesnog uspjeha + cd
K
NLP-Uvod u osobni rast i razvoj
K
CD Mozgalomanija je skup igara koje pomažu u razvijanju
logičkih sposobnosti, vježbanju memorije, zapažanja i
koncetracije. CD mogu koristiti djeca od šeste godine.
Campayo
Muller
Soboleva
Kislinski
Pejnović
Nikolić
Funda
Wainwright
Mladenović
Artmedija
2.592,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.560,00
1.768,00
5.340,00
3.850,00
2.511,00
1.536,00
141.
Predškola je virtualna vježbaonica na CD-u za usvajanje
znanja predviđenog za predškolski uzrast
Slovarica je multimedijalna igra na CD-u koja na napredan,
zanimljiv i djeci prihvatljiv način omogućava učenje
štampanih i pisanih slova.
Zabavne igre s brojevima su skup zabavnih,
multimedijalnih igara na CD-u uz koje djeca mogu naučiti
brojeve kroz igru i zabavu na njima prihvatljiv način.
Mala škola 1 sadrži paket multimedijalnih edukativnih
igara na CD-u za djecu predškolske dobi. Koriste je djeca
već od treće godine.
Veježbe za razvoj emocionalne inteligencije
VELIKA KNJIGA aktivnosti i vježbi za razvoj
GOVORA
Škrinjica s blagom za dječju dušu – Igre, aktivnosti i
bajke za zdravo i sretno djetinjstvo
Studij odgojno obrazovnih znanosti -2012
Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja - 2012
Kurikulum za inkluziju
KURIKULUM ZA VRTIĆE – Razvojno primjereni
program za djecu od 3 do 6 godina
Metodika likovne kulture djecje rane i predškolske dobi A
TEORIJA U PRAKSI- Priručnik za profesionalni razvoj
odgajatelja
KORACI PREMA KVALITETNOJ PRAKSI
INTEGRIRANO POUČAVANJE
KURIKULUM ZA JASLICE-Razvojno primjereni program
za rad s djecom od 0 do 3 godine
KURIKULUM ZA I RAZRED OSNOVNE ŠKOLE –
Stvaranje razreda usmjerenog na dijete
KURIKULUM ZA I, II, III RAZRED OSNOVNE
ŠKOLE- Stvaranje razreda usmjerenog na dijete
KORACI PREMA KVALITETNOJ PRAKSI – Priručnik
za profesionalni razvoj učitelja razredne nastave
INTEGRIRANO POUČAVANJE
Nasilje nad djecom i među djecom –novo.
NS
PETZOVA STATISTIKA- Osnovne statističke metode za
nematematičare 7. izdanje - novoNS
Edukativna karta sveta za decu 100cm x150cm
-novo-
Artmedija
1.264,00
Artmedija
1.283,00
Artmedija
1.283,00
Artmedija
1.186,00
Harfa
Planet ZOE
2.433,00
2.430,00
Planet ZOE
1.944,00
Eduka
Eduka
Danils
Hansen
2.661,00
2.851,00
2.506,00
2756,00
Herceg
Brajković
3.110,00
2.852,00
Brajković
Čudina
Szanton
2.074,00
2.678,00
2.765,00
Wals
2.765,00
Wals
2.765,00
Tankersley
2.765,00
Čudina
Bilić
Petz
2.661,00
6.532,00
6.532,00
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163
999,00
Download

8»Školska« doo Za izdavaštvo, uvoz, izvoz 21000