»Školska« d. o. o.
21000 NOVI SAD,
Dimitrija Tucovića 6,
Telefon:063/599263, 063555372
Faks:021/524502
Žiro račun: 355-1067333-02
Za izdavaštvo, uvoz, izvoz
i distribuciju, trgovina putem pošte i interneta
PIB 103650331
Matični broj: 8831726
E-mail: [email protected]
Email:[email protected]
SPISAK NAJNOVIJE MEDICINSKE LITERATURE
Jukić
Marušić
Naglić
Gamulin
Kurjak
Kusić
Kusić
Peroš
Brljak
Bešenski
Dodig
Gnjidić
Mintas
Šarić
Šimunić
Bešenski
Botica
Vrdoljak, Samija
Damir De Zan
Irvin D. Yalom
Brkljačić,
Habek
KLINIČKA ANESTEZIOLOGIJA -2013UVOD U ZNANSTVENI RAD U MEDICINI -2013FIZIKALNA I REHABILITACIJSKA MEDICINA -2013PATHOPHYSIOLOGY – 2013PRVI KORACI RODITELJSTVA – 2013ONKOLOGIJA za studente dentalne medicine -2013KLINIČKA PATOFIZIOLOGIJA ETIOPATOGENETSKI
ČVOROVI – 2013- / knjiga je u četiri dela/ komplet
LUNG IN NON-PULMONARY AND SYSTEMIC DISEASE -2013ZDRAVSTVENA NEGA U GASTROENETEROLOGIJI s
endoskopskih metodama -2013KLINIČKA NERURADIOLOGIJA KRALJEŽNICE I
KRALJEŽNIČNE MOĆDINE -2013KLINIČKA NUKLEARNA MEDICINA – 2013TUMORI LUBANJSKE OSNOVICE – 2013MEDICINSKA KEMIJA PROTUTUMRSKIH LIJEKOVA – 2013METABOLIZAM LIJEKOVA I ODABRANIH KSENOBIOTIKA 2013REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST 2013RADIOGRAFSKA TEHNIKA SKELETA – 2013ŠEĆERNA BOLEST U ODRASLIH -2013KLINICKA ONKOLOGIJA -2013- (308 strana, veliki format)
SLIKA I CRTEŽ U PSIHOTERAPIJI DJECE I OBITELJI -2013SCHOPENHAUER KAO LIJEK -2013EHOKARDIOGRAFIJA-2013GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO -2013-(360 strana, veliki
format)
Za sve informacije molimo Vas da nas prvenstveno kontaktirate putem emaila:[email protected]
ili telefonom 021/524502, 063599263
14.515,00
2.722,00
3.266,00
7.258,00
5.080,00
2.903,00
21.772,00
4.717,00
2.903,00
6.169,00
3.629,00
3.802,00
5.443,00
5.443,00
11.464,00
2.459,00
3.456,00
3.456,00
2.419,00
2.540,00
6.156,00
4.080,00
Download

NOVA Medicinska literatura