»Školska« d. o. o.
21000 NOVI SAD,
Dimitrija Tucovića 6,
Telefon:063/599263, 063581581
Faks:021/524502
Žiro račun:355-1067333-02
Za izdavaštvo, uvoz, izvoz,
distribuciju i internet prodaju
PIB 103650331
Matični broj: 8831726
Email;[email protected]
Email:[email protected]
LOGOPEDSKA LITERATURA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
N A S L O V
Autor
DISLEKSIJA – Vodič kroz disleksiju, dispraksiju i druge
teškoće u učenju
Vježbanica za izgovaranje glasa L
Dar disleksije
Hiperkaktivno dijete
Djeca s teškoćama u učenju
Dijete i senzorna integracija
Igre učilice-130 zabavnih igara za djecu od 2 do 6 godina
Razvojne igre za predškolsko dijete
Dijeca s posebnim potrebama
Senzorna integracija iz dana u dan
Zahtijevna djeca
Sigurno dijete
Govor-ritam-pokret
Montessori priprema za život
Put do dječjeg srca
Disleksija-sto godina disleksije
Dijete-tajna djetinjstva
Dijete i igra
Dijete i obitelj – emocionalni socijalni razvoj
Disciplina bez straha
Vikati, udarati, uništavati –kako postupati s agresivnom
djecom
1-2-3 Uspjeh:Učinkovita disciplina za djecu od 2-12 godina
Hoću-mogu, vježbanica za vježbe opažanja i grafomotorike
Iskrica, vježbanica za razvojanje i poboljšanje koncentracije,
vizualne percepcije i orijentacije
Kad glasovi zapinju – priručnik i vježbanica
Glasovima do slova, priručnik i vježbanica
Kretanje je djetetova radost
Malo dijete i prostor (igranje bez igračaka) - priričnik
Poticanje ranog govorno jezičnog razvoja
DVD rano poticanje djece usporena govorno-jezičnog razvoja:
Vježbe i igre za razvoj govora u djece
Downov sindrom u obitelji
Radna bilježnica a rad s osobama s afazijom
Radna bilježnica za rad s osobama s afazijom I
Radna b ilježnica za rad s osobama s afazijom II
Afazija-progovorimo ponovo
Sve o premećaju pomanjkanja pažnje
Izgovor: kako ga poboljšati
Diskalkulija – knjiga + cd
Kako pomoći djeci s teškoćama u čitanju i pisanju
Možemo više, možemo bolje 35 tjelesnih aktivnosti za djecu s
posebnim potrebama
Djeca s posebnim potrebama - priručnik
Likierman
Cena u
dinarima sa
pdv/om
2.350,00
Banek
Davis
Kocijan
Galić
Ayres
Einon
Goldberg
Greenspan
Ostvarenje
Greenspan
Greenspan
Herljević
Philipps
Lisica
Miles
Montessori
Duran
Brajša
Bergmann
Rupf
1.382,00
2.106,00
1.728.00
2.916,00
3.283,00
2.268,00
2.592,00
4.173,00
3.456,00
2.765,00
2.333,00
1.901,00
1.728,00
2.074,00
3.213,00
2.765,00
3.802,00
2.765,00
2.592,00
1.728,00
Phelan
Vučinić
Zeba
2.419,00
586,00
1.166,00
Puškarić
Pušakarić
Vučinić
Rade
Rade
Rade, Jug
778,00
875,00
1.634,00
2.333.00
1.361,00
1.944,00
Ivanković
Kotevski
Kotevski
Kotevski
Trifunović
Phelan
1.555,00
1.361,00
.1.728,00
1.361,00
2.430,00
2.851,00
2.246,00
3.456,00
2.333,00
1.642,00
Kostelnik
2.765,00
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom -2013
Djeca sa ADD i ADHD sindromom
Razumjevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore
Poremećaj autističnog spektra
Kako se nositi s djecom problematičnog ponašanja
Psihoterapijska pedagogija
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje
Progovori-komplet dviju slikovnica i priručika, put do govora
za djecu sa slušnim oštećenjem i drugim smetnjama u razvoju
govora
Procjena i poticanje motoričko-perceptivnih i govornih
sposobnosti –priručnik+plastificirane kartice
Darovito je što ću s njim?
Darovito je što ću sa sobom?
Dar disleksije
Velika knjiga razvojnih aktivnosti od rođenja do 3. godine
Disleksija-vodič kroz disleksiju, dispraksiju i druge teškoće u
učenju
Diferencirana nastava u inkulzivnoj školi
Vesela škola s logopedom
Pišem bez pogrješaka –igre, vježbe i aktivnosti za pomoć djeci
s teškoćama u pisanju
Prevladavanje teškoća u učenju-program cjelovitog praćenja
djece s teškoćama u čitanju i pisanju
Enciklopedija razvojnih igara za djecu od 3 do 7 godina
200 logopedskih igara –zabavne igre I aktivnosti za razvoj
govora
Šest koraka u razvoju govora- program rada na razvoju govora
I psihičkih funkcija uz pomoć logopedskih bajki + CD
Zabavan jezik u slikama i igrama-knjiga 1 riječi
Zabavn jezik u slikama i igrama-knjiga2 glasovi
Tri patuljka i čarobno pero –edicija “Čitajmo s logopedom”
Kako dijete govori? – Razvoj govora i jezika, najčešći
poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske
dobi
Ti nevjerovatni ljevaci – cjeloviti program psihološkoedukacijskog praćenja djece ljevaka
Agresivnsot u djece i mladeži
Hiperaktivni sanjari
Ispričat ću ti priču
Učenjem do pokreta, kretanjem do spoznaje
Teškoće u čitanju više ne
150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora
Zapamti sve! Sjeti se svega! – tajne superpamćenja
Superčitanje SuperUČENJE Superpamćenje
Naučite bilo koji jezik u 7 dana
Zapamti sve! Sjeti se svega!
Pažnja! Razvijajmo pažnju u igri priručnik + cd
Knjiga za nesavršene roditelje
Što roditelji ne bi trebali činiti, a svjedno čine
Kako djetetu očuvati dobar vid + cd
Vježbe za razvoj emicionalne inteligencije
VELIKA KNJIGA aktivnosti i vježbi za razvoj GOVORA
Škrinjicaa s blagom za dječju dušu –igre, aktivnosti i bajke za
zdravo i sretno djetinjstvo
Vježbe za razvoj emocionalne inteligencije
Rukicama gore, nogicama dolje – rastimo bolje
Brain Gym – prirucnik za obitelj i edukatore
Veliki
Taylor
Hughes
Bujas
O,Regan
Gruden
Šegota
Herljević
1.728,00
1.728,00
2.592,00
3.776,00
2.138,00
2.765,00
2.462,00
4.250,00
Krajnović
9.504,00
Cvetković
Cvetković
Davis
Planet Zoe
Likierman
1.642,00
2.134,00
2.246,00
2.419,00
2.350,00
Ivančić
Planet Zoe
Planet Zoe
1.782,00
2.420,00
1.900,00
Planet Zoe
1.900,00
Planet Zoe
Planet Zoe
2.419,00
1.900,00
Planet Zoe
2.333,00
Planet Zoe
Planet Zoe
Planet Zoe
Planet Zoe
1.900,00
1.900,00
1.469,00
1.640,00
Plane Zoe
2.419,00
Essau
Ferek
Bucay
Brack
Soboleva
Planet Zoe
Muller
Campayo
Campayo
Muller
Suncov
Mlodik
Zaligina
Kislniski
Goleman
Tkačenko
Kuhlaev
2.765,00
2.738,00
2.106,00
3.136,00
2.246,00
1.900,00
2.160,00
2.765,00
2.938,00
2.246,00
2.268,00
1.900,00
2.074,00
2.246,00
2.420,00
2.592,,00
2. 074,00
Goleman
Meler
2.433,00
2.074,00
2.316,00
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Naucimo engleski u 7 dana
VELIKA KNJIGA aktivnosti i vježbi za razvoj fine motorike
Moje djete muca - SUVAG
Što je mucanje - SUVAG
Vještačka pužnica – verbotonalni pristup - SUVAG
Čarolija plastelina
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom
Slika i crtež u psihoterapiji djece i obitelji -2013
Edukativna karta sveta za decu dimenzija 100 x 150 cm
Campyo
Plane t Zoe
Hercigonja
Hercigonja
Paškvalin
Novacka
Veliki
De Zan
2.765,00
2.592,00
1.728,00
1.728,00
7.465,00
2.246,00
1.728,00
3.110,00
999,00
U našoj ponudi nalaze se i psihodijagnostička sredstva (testovi) naklade Slap za logopede čiji smo
eksluzivni distributeri za područje Srbije. U ponudi se nalaze sledeći testovi:
1.
2.
3.
4.
Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja –PredČIP = 23.731,00 dinar
Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR = 38.742,00 dinara
Reynell razvojne ljestvice govora – RLJG = 90.409,00 dinara
Komunikacijske razvojne ljestvice – KORALJE = 28.320,00 dinara
Da bi Vam testovi postali dostupni, potrebno je proći proces registracije
Praćenjem linka na internet stranici Naklade Slap (www.nakladaslap.com) dolazite do
registracijskog obrasca. Njega je potrebno isprintati i popuniti, te poslati faksom, poštom
ili skenirano e-mailom. Tek nakon potpisivanja Ugovora možete naručivati testove iz naše
ponude.
Za sve informacije javite nam se e-mail:[email protected] ili na telefon 021524502, 063599263
„Školska“ doo – Novi Sad
Download

Logopedska literatura