Sportovní výsledky sportovců UP na ČAH 2013 v Praze
1. místo:
atletika – 400 m přek.
atletika – skok do dálky
Andrea Holleyová,
Robert Novotný
horská kola (MTB)
orientační běh (krátká trať)
Denisa Stodůlková
Johana Šimková
plavání – 200 m polohový závod
plavání – 50 m znak
plavání 50 m motýlek
plavání 100 m prsa
plavání – 100 m v. zp.
plavání – 50 m znak
Martin Baďura
Martin Baďura
Martin Baďura
Martin Baďura
Markéta Strapková
Markéta Strapková
ploutvové plavání – 50 m PP
ploutvové plavání – 50 m RP
ploutvové plavání – 100 m RP
ploutvové plavání – 400 m PP
ploutvové plavání – 50 m PP – bi fins
ploutvové plavání – 100 m PP – bi fins
ploutvové plavání – 100 m PP
ploutvové plavání – 4x50m PP-bi fins
Barbora Sládečková
Barbora Sládečková
Barbora Sládečková
Zuzana Svozilová
Markéta Svozilová
Markéta Svozilová
Markéta Svozilová
P. Dvorská, B. Sládečková,
M. Svozilová, Z. Svozilová
Házená - ženy
Volejbal - ženy
2. místo:
atletika – 5000 m
atletika – oštěp
horská kola (MTB)
plavání – 200 m pol. závod
ploutvové plavání – 50 m RP
ploutvové plavání – 100 m RP
ploutvové plavání – 400 m PP
ploutvové plavání – 50 m PP
ploutvové plavání – 100 m PP
gymnastika – soutěž jednotlivců
gymnastika – soutěž družstev
David Pelíšek
Markéta Karpíšková
Radka Pospíšilová
Markéta Strapková
Barbora Pohlová
Barbora Pohlová
Barbora Pohlová
Zuzana Svozilová
Barbora Sládečková
Petr Daňa
družstvo SG UP Olomouc
3. místo:
atletika – štafeta 4x400 m
plavání – 100 m motýlek
horská kola (MTB)
Klička, Doležel, Pelíšek, Hrazdil
Jakub Nezdoba
Lucie Materová
Florbal
Nejúspěšnější sporty:
Ploutvové plavání
Plavání
Atletika
zlatá
8
6
2
stříbrná
5
1
2
bronzová
0
1
1
Celkově obsadili sportovci UP 7. místo v rámci všech VŠ, které se ČAH 2013 účastnily.
Naši reprezentanti získali celkově 35 medailí, z čehož bylo 20 zlatých, 11 stříbrných a 4
bronzové medaile. Zlatí medailisté získávají za úspěšnou reprezentaci UP mimořádné
sportovní stipendium ve výši Kč 2.000,- za každou zlatou medaili. Nejúspěšnějším
sportovcem UP na ČAH 2013 se stal plavec Martin Baďura ziskem 4 zlatých medailí.
Nejúspěšnějšími sportovkyněmi UP se staly ploutvové plavkyně Barbora Sládečková a
Markéta Svozilová rovněž ziskem 4 zlatých medailí.
Poděkování patří rovněž všem garantům jednotlivých sportů, kteří zajistili účast sportovců
UP ve sportech, které garantovali a také všem, kteří osobně působili jako trenéři družstev
přímo v dějišti ČAH 2013 v Praze.
K účasti na ČAH 2013 bylo přihlášeno za UP 118 sportovců (včetně 7 trenérů), bohužel
skutečný počet reprezentantů UP byl výrazně nižší. Důvodem jejich neúčasti byla
deklarovaná zranění před zahájením ČAH, či nezbytnost plnění studijních povinností na
jednotlivých fakultách UP. Negativním faktorem byla rovněž povodňová situace přímo
v dějišti ČAH v Praze, kdy musely být některé sporty zrušeny či přesunuty v důsledku
poškození stávajících sportovišť. Některé sporty byly zrušeny z důvodů slabého zájmu
sportovců. Děkujeme všem sportovcům a trenérům za korektní reprezentaci UP na ČAH
2013.
V Olomouci dne 25. 6. 2013
Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.
koordinátor účasti UP na ČAH
Download

Sportovní výsledky sportovců UP na ČAH 2013 v Praze