ROZPIS VÝUKY ATLETIKY PRO NAVAZUJÍCÍ STUDIUM
UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
ak.r. 2014/2015 1/1 zimní semestr, Z,Zk
24.9. Historie atletiky, současné atletické hnutí
1.10. Metodika nácviku skoků
15.10. Metodika nácviku běhů
22.10. Metodika nácviku vrhů a hodů
29.10. Obsah výuky atletiky na SŠ, atletická hodiny, typy, plánování
didaktické aspekty, zadání metodických výstupů
5.11. Atletická hodina v tělocvičně, škola- náslech
12.11. Výstup - realizace hodiny na SŠ
19.11. Didaktika atletiky-rozbory a hodnocení hodin, základy
atletického tréninku
26.11. Trénink běžeckých disciplín
3.12. Trénink skokanských disciplín, trénink vrhů a hodů
17.12. Udílení zápočtů
přednáška
seminář
seminář
seminář
přednáška
seminář
seminář
seminář,přednáška
přednáška
přednáška
Zápočtové požadavky :
Účast v seminářích.
Vedení lekce- hodiny dle zadání.
Odevzdání písemných příprav do hodin dle zadaní.
Písemný test.
Organizace přeboru UJEP PF dle výběru
Povinná literatura:
Dostál, E., & Velebil, V. (1992). Didaktika školní atletiky. Praha: Univerzita Karlova.
Prukner, V., & Machová, I. (2012). Didaktika atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého.
Valter, L. (2012). Atletika. In. Horkel,V (Eds.).Teorie a aplikace tvorby školních vzdělávacích programů
v tělesné výchově (pp. 48- 63). Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.
Valter, L., & Nosek, M. (2007). Vybrané kapitoly z atletiky. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
Doporučená literatura:
Kuchen, A, Choutková, B., Dostál, E., Ihring, I., Hlína, J., Kampmiller, T. & et.al. (1987).
Teória a didaktika atletiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství.
Nosek, M., & Valter, L. (2010). Atletika pro školní TV-multimediální učebnice. Retrieved
from: http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/index.html
Choutková, B., & Fejtek, M. (1991). Atletika pro 5. - 8. ročník základní školy. Praha. Státní
pedagogické nakladatelství.
Kaplan, A., Bartůněk,D., & Neuman, J. (2003). Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou. Praha:
Portál.
Kaplan, A., & Válková, H. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia.
Jeřábek, P. (2008). Atletická příprava dětí a dorostu. Praha: Grada Publishing.
Růžička, L. (2004). Atletika v ČASTV. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.
Válková, H. (1992). Atletika je hra. Olomouc: Hanex.
DVD
Kaplan, A., Seguent, J., Jeřábek, P., & Studnička, P. (2008). Atletika dorostu. Praha: Casri.
Rudová, I. (2013). Atletika pro děti. Praha: Český atletický svaz.
Atletika pro děti a mládež. (2011). Brno: Masarykova Univerzita.
Teorie a didaktika atletiky
Metodické výstupy
1.10.
Speciální rozcvičení pro skoky
Metodika nácviku skoku vysokého
Metodika nácviku skoku dalekého
15.10.
Speciální rozcvičení běh
Nácvik a zdokonalování techniky šlapavého a švihového způsobu běhu, SBC
Nácvik a zdokonalování techniky štafetové předávky
Nácvik a zdokonalování techniky překážkového běhu
22.10.
Speciální rozcvičení pro hody a vrhy
Metodika nácviku hodu míčkem oštěpem (průpravná cvičení)
Metodika nácviku vrhu koulí
Hod diskem, průpravná cvičení
Download

Teorie a didaktika atletiky