Efektivní komunikace s nadřízenými
2 dny
aneb pracujte se zpětnou vazbou, sebemotivací
Určeno pro:
Program je určen všem, kteří chtějí dosáhnout větší efektivity ve spolupráci i v komunikaci se svými
nadřízenými a těm, kteří se chtějí denně angažovat v naplňování firemních cílů. Účastníci se naučí,
jak aktivně pracovat se zpětnou vazbou.
Záměr a cíle:
Umíte si sladit vlastní priority s prioritami společnosti a nadřízeného?
Víte, jak přistupovat k úkolům z pohledu řešení nikoli problému?
Umíte si vyžádat zpětnou vazbu a využít ji pro svůj osobní rozvoj?
Znáte své motivátory?
Chcete se naučit pomocí modelu „4 uší“ předcházet komunikačním nedorozuměním?
Znáte tipy pro efektivní účast na poradě, které povedou k přínosnému využití času, získání
informací či dosažení cíle porady?
Cílem je dosáhnout vyšší efektivity ve spolupráci s nadřízenými a naučit se pozitivnímu vnímání
zpětné vazby, jako nástroje k vlastnímu rozvoji.
Obsah školení:
Efektivní komunikace s nadřízeným
o Proaktivní zjišťování cílů společnosti a přiměřené prosazování návrhů
o Vlastní priority v porovnání s prioritami společnosti a nadřízeného
o Vyžadování zpětné vazby, Předávání zpětné vazby
o Reakce na kritiku a přijímání pochvaly, Sebemotivace a její význam
o Jaké jsou moje motivátory?
Nástroj přijímání a vyhodnocování informací - Model 4 uší
o 4 roviny sdělení vyslaného a přijatého
o 4 roviny komunikace
o Kterým uchem nejvíce nasloucháte?
o Proč dochází k nedorozumění a jak jim předejít?
Aktivní účast na poradách
Rozdíl mezi hodnotícím pohovorem a zpětnou vazbou
Základní principy přípravy na hodnotící pohovor pro hodnoceného
Význam hodnocení a zpětné vazby pro firmu, manažera a zaměstnance
Lektoři:
Jméno
Mgr. Lenka
Bílková
Lucie
Nachtigalová
Mgr. Vítězslav
Prukner, Ph.D.
Vzdělání
Absolventka PF a
FF UK v Praze,
personální
psychologie a
poradenství
Střední
ekonomická škola
Děčín
První pražská
psychoterapeutická
fakulta
Absolvent
Pedagogické
fakulty Ostravské
univerzity
Zkušenosti
V Positive od roku
1999, trenér,
konzultant a kouč
Zajímavosti
Má 14tiletou zkušenost s řízením
soukromé firmy. Jejími velkými
koníčky jsou zpěv, tanec a výtvarné
umění
V Positive od roku
2004, manažerská a
komunikační témata,
první školení vedla
v roce 1995
Zaměřuje se na praktickou
využitelnost dovedností v praxi. Má
14tiletou manažerskou zkušenost
zahrnující řízení Call Centra a
středně velké firmy
V Positive od roku
1998, od roku 2010 je
proděkanem
olomoucké univerzity
Řadu let působil na obchodních a
manažerských pozicích ve
významné farmaceutické firmě.
Aktivní sportovec (surfing, lyžování,
cyklistika)
Download

Efektivní komunikace s nadřízenými 2 dny