Mediteranska Plesna Asocijacija
Mostar Open
Kvalifikaciono takmičenje
B ILTEN
Organizator:
PC ProDance Mostar
Glavni sudija:
Dejan Brkid
Obrada rezultata:
Pavle Pejak
Mostar, 17.3.2013
Bambi
Acrobatic/Gimnastics Solo Bambi
57
ŠPK Erigo-D Mostar (RED BY REINA/DAJANA VIDOVID)
Kreso Reina
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Rakočević Mia
St.br.
A
B
C
D
E
57
1
1
1
1
1
F
C - Jekić Nataša
G
H
I
1
D - Jovanović Olja
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Jazz Dance Formacija Bambi
67
ŠPK Erigo-D Mostar (VILE ŠMINKERICE/DAJANA VIDOVID)
Grgić Ema
Šarac Lorena
Matić Vanesa
Dujmović Valentina
Rezultati:
Madţar Iva
Majksner Ivana
Baletić Petra
Blaţević Klara
Madţar Ana
Lovrić Lara
Marić Petra
Zovko Lucija
Haubrich Monika
Buhać Latina
Dţeba Ljiljana
Cvitković Karla
Baković Lara
Ana Marinĉić
Radišić Lana
Raiĉ Gabrijela
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Rakočević Mia
St.br.
A
B
C
D
E
67
1
1
1
1
1
F
C - Jekić Nataša
G
H
I
1
D - Jovanović Olja
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Show Mala grupa Bambi
80
PK LDF Kiseljak
Pavlinović Maja
Kalem Dolores
Rezultati:
Tolo Marija
Melezović Ana
B - Rakočević Mia
C - Jekić Nataša
Stanić Vanesa
Vujica Katarina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
St.br.
A
B
C
D
E
80
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
D - Jovanović Olja
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Formacija Bambi
49
PS Mo-stars Mostar (Škola/Danijela Mekid)
Zukanović Zana
Crnomerović Berina
Serdarević Hana
Tiro Sarah
Tipura Hana
Rezultati:
Zukanović Ranija
Vuk Hana
Dea Tule Safeta
Badţak Sajra
Mustafić Naida
Kazazić Đana
Crnalić Adna
Badţak Tajra
Begović Tajra
Mustafić Arijana
Šuta Sajra
Badţak Lemeana
C - Jekić Nataša
D - Jovanović Olja
Lizde Amila
Rahimić Lajla
Tabaković Emana
Suljić Sara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Rakočević Mia
St.br.
A
B
C
D
E
49
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
G
H
I
1
5
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 2/19
Djeca 2
Acrobatic/Gimnastics Solo Djeca 2
65
ŠPK Erigo-D Mostar (CIRCLE DANCE/DAJANA VIDOVID)
Šaravanja Klara
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
65
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Acrobatic/Gimnastics Duo Djeca 2
59
ŠPK Erigo-D Mostar (M&I/DAJANA VIDOVID)
Beljo Mara
Rezultati:
Duno Ivona
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
59
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Character/Ethnic/Folk Grupa Djeca 2
70
ŠPK Erigo-D Mostar (INDIA/DAJANA VIDOVID)
Ljubiĉić Lana
Antunović Klara
Rezultati:
Ereš Ivana
Marić Katarina
Soldo Ivana
Golemac Nikolina
Soldo Petra
Vidović Marija
Zebić Lana
Marić Barbara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
70
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Cheerleading Mala grupa Djeca 2
89
PK LDF Busovača
Šakić Laura
Rezultati:
Begić Jasmina
Srebrenica Amina
Bejtić Lamija
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
89
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 3/19
Cheerleading Formacija Djeca 2
47
PS Mo-stars Mostar (Hay Mickay/Jasmina Delalid)
Rizvanović Emela
Rahić Adla
Salĉin Đana
Duraković Hana
Šikalo Azra
Rezultati:
Seljmani Elza
Bajgorić Lamija
Šaković Una
Droce Nejra
Šuman Josipa
Pehar Paola
Husović Nejla
Dugandţić Ana Marija
Puce Anisa
Kasumović Šejma
Oruĉević Zerina
Papac Petra
Uljarević Sara
Trbonja Milada
Delija Miljana
Macić Lejla
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
47
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Solo - Ž Djeca 2
9
PK Bolero Banja Luka
Grulović Tina
8
PK Bolero Banja Luka
Kneţević Sara
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
9
8
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
4
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Hip-Hop Mala grupa Djeca 2
81
PK LDF Kiseljak
Latinović Mia
Iskra Laura
Rezultati:
Vuković Petra
Puljić Lidija
Bošnjak Dolores
Dusper Branka
B - Jekić Nataša
C - Jovanović Olja
Barišić Mia
Bošnjak Anja
F
Sudije: A - Brkić Dejan
St.br.
A
B
C
D
E
81
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Grupa Djeca 2
85
PK LDF Vitez
Rajić Matea
Livanĉić Patricia
Rezultati:
Omazić Petra
Petrović Lara
Marković Lana
Salkić Minela
Vujinović Mija
Matković Nives
Ţabić Mirna
Blaţ Mirna
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
85
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 4/19
Jazz Dance Solo Djeca 2
38
PK Studio Olja Vršac (Hey Girls/Olgica Jovanovc)
Rajković Jovana
61
ŠPK Erigo-D Mostar (SPRING/DAJANA)
Ivić Antonela
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
38
61
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
4
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Jazz Dance Formacija Djeca 2
60
ŠPK Erigo-D Mostar (LJUBIČICE/JOSIPA BRADARID)
Zovko Ariana
Palac Ema
Hadţajlić Tajma
Brizić Iva
Sesar Marta
Rezultati:
Zovko Lara
Damjanović Jelena
Pracajić Tamara
Šagolj Nikolina
Ćavar Nika
Ćorić Marta
Letica Petra
Jurić Iva
Ereš Mihaela
Ćorić Petra
Koţul Lana
Ĉolić Andrea
Jurić Petra Pia
Ivanković Mirna
Pudar Dea
Kneţević Dora
Ĉarapina Andrea
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
60
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Mala grupa Djeca 2
20
PK Bolero Banja Luka (One direction)
Kesić Tamara
Rezultati:
Šešić Milica
Mišković Kristina
Ĉolić Nataša
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
20
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Formacija Djeca 2
55
PC ProDance Mostar (Latin mix/Ivana Marid)
Selmanić Nicole
Luĉić Karla
Primorac Karla
Marijanović Laura
Rezultati:
Bošković Ana
Ljubić Katja
Marić Lana
Topić Marija
Puljić Dara
Miliĉević Borna
Galić Stela
Skoko Ella
Lovrić Tara
Miliĉević Klara
Galić Karla
Prskalo Lana
Primorac Petra
Lonĉar Elena
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
55
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 5/19
Latin Show Trio Djeca 2
21
PK Bolero Banja Luka (Mi Amigo)
Ilić Jovana
Rezultati:
ĐurĊević Ana
Đumić Marija
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
21
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Show Mala grupa Djeca 2
34
PK Žute dunje Bihad (Duvanje/Jelena Dotlid)
Alagić Emina
Dedić Samra
Rezultati:
Dedić Amna
Alagić Sadina
Lipovaĉa Hana
Dizdarević Namka
Saraĉević Ema
Rošić Selma
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
34
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Show Grupa Djeca 2
3
PK LDF Jajce
Barić AnĊela
Klišanin Matea
Rezultati:
Perak Ivana
Samardţić Viktorija
Burić Ena
Marušić Patricija
Luĉić Ana
Tokić AnĊela
Štrkalj Martina
Budeš Iva
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
3
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Modern Ballet Solo Djeca 2
66
ŠPK Erigo-D Mostar (BLUE/DAJANA VIDOVID)
Galić Marija
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
66
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Modern Ballet Trio Djeca 2
71
ŠPK Erigo-D Mostar (CALIFORNIA DREAM/DAJANA VIDOVID)
Vidović Barbara
Rezultati:
Pranjić Sara
Vukoja Andrea
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
71
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 6/19
Modern Ballet Produkcija Djeca 2
68
ŠPK Erigo-D Mostar (STARS/DAJANA)
Damjanović Mihaela
Marić Lana
Ruţić Iva
Bubalo Katarina
Smoljan Paula
Leko Marijana
Rezultati:
Ĉarapina Iva
Dujmović Mihaela
Puljić Iva
Crnjac Doris
Kraljević Matea
Pinjuh Romana
Paţin Andrea
Biletić Ivana
Safner Lucija
Kolobarić Marina
Perić Gabrijela
Kolovrat Lea
Marić Maja
Dragiĉević Marina
Ĉarapina Dragana
Golemac Minja
C - Jovanović Olja
D - Rakočević Mia
Palinić Karla
Zelĉić Ivona
Ivanković Josipa
Marojević-Glibo Tara
Vidaĉković Nikolina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
68
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Grupa Djeca 2
74
PC ProDance Mostar (Ana Marid)
Kordić Marta
Đurašević Matea
Jurišić Mia
Rezultati:
Marinović Mia
Stanišić Marija
Vlaho Ela
Markota Andrea
Martinović Natalija
Gaĉić Lana
Ćuk Klara
Marković Ivana
Barbarić Katarina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
74
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Formacija Djeca 2
48
PS Mo-stars Mostar (Singin in the rain/Edita Hujdur)
Futać Ena
Repak Asja
Mrgan Ena
Klepo Jasmina
Tucaković Alda
23
Sedievski Lana
Ţugor Selia
Mrgan Ejla
Mesihović Samra
Rahimić Adna
Hajdarović Sajra
Dumpor Amina
Kazazić Ajla
Kajgo Andrijana
Avdić Amina
Tojaga Adla
Mahmić Sara
Kevelj Najla
Salĉin Amina
Nikolić Magdalena
Šuta Salma
Matijević Iva
Lonĉar Sara
Rojnica Klara
Matijević Katarina
Markota Dora
Kraljević Iva Katarina
PS B-Dance Mostar (Pepeljuga/Sanja)
Bošnjak Iva
Vuĉić Sara
Pušić Lucija
Zovko Lucija
Rezultati:
Miliĉević Dalia
Miliĉević Jana
Pejdo Klara
Rozić Petra
Cvitanović Ina
Lakić Nika
Šunjić Lea
Pandţa Sara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
48
23
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
-
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Strana 7/19
Show Dance Produkcija Djeca 2
58
ŠPK Erigo-D Mostar (LEPTIROVI/DAJANA VIDOVID)
Kreso Reina
Aniĉić Anja
Marić Monika
Marić Ena
Miloš Marija
Krezić Katarina
Marojević Lucija
Rezultati:
Beljo Mara
Lugarec Marija
Novak Mia
Marić Marija
Miloš Ana
Vuĉić Ela Marija
Zelĉić AnĊela
Ĉuljak Marita
Obrtalj Ana Marija
Grubišić Ela
Dreţnjak Josipa
Leko Dora
Banović Nika Petra
Ĉuljak Nikolina
Damjanović Mihaela
Zelenika Marija
Mikulić Tea
Leko Lucija
Duno Ivona
Marinĉić Lucija
Dţidić AnĊela
Kolobarić Antea
Ĉarapina Iva
Golemac Jana
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
58
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Musical Solo Djeca 2
62
ŠPK Erigo-D Mostar (FAMOUS CAT/DAJANA VIDOVID)
Galić Iva
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
62
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Musical Grupa Djeca 2
69
ŠPK Erigo-D Mostar (MUFFINS/INGA JUKANOVID-DAJANA VIDOVID)
Ivić Antonela
Soldo Elena
Zadro Andrea
Rezultati:
Galić Iva
Martinac Ana
Vrljić Antea
Palinić Iva
Šimović Vlatka
Ţilić Slavena
Skalja Andrea
Jonjić Sara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
69
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Juniori
Acrobatic/Gimnastics Solo Juniori
63
ŠPK Erigo-D Mostar (LOLIPOP/DAJANA VIDOVID)
Koţul Petra
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
63
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 8/19
Break Dance Solo Juniori
42
PS B-Dance Mostar
Rajiĉ Renato
28
PS B-Dance Mostar
Cvitković Tin
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
28
42
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
1
4
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
2
1
Freestyle Produkcija Juniori
18
PS B-Dance Mostar (Tik/Željka)
Ljubić Nikolina
Zelenika Doris
Pandţa Andrea
Hamzić Dinela
Vidović Katarina
Marinĉić Ivona
Dţeba Ruţica
Roso Barbara
Rezultati:
Selak Ana
Druţić Zorica
Ĉovĉić Mihaela
Ljevak Petra
Bevanda Ines
Koso Matea
Peko Matea
Dţeba Mandalena
Raiĉ Nina
Bubalo Andrea
Golemac Lucija
Pandţa Marija
Jozić Lucija
Stjepanović Marija
Galić Marijana
Vidović Ana Marija
Ĉerkez Mihaela
Golemac Marija
Šunjić Ivona
Ostojić Dora
Bogdan Iva
Cvitanović Petra
Buhovac Karla
Brkić Vedrana
Primorac Mia
Raiĉ Nikolina
Vuinović AnĊela
Popović Magdalena
Pandţa Mila
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
18
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Solo - M Juniori
25
PS B-Dance Mostar
Bokšić Filip
15
PK Bolero Banja Luka
Popović Vuk
11
PK Bolero Banja Luka
Pijetlović Vuk
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
15
11
25
3
2
1
3
2
1
3
1
2
2
3
1
3
2
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
1
4
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
4
5
5
5
5
3
2
1
Strana 9/19
Hip-Hop Solo - Ž Juniori
76
PC ProDance Mostar (Valerija Dubela)
Zadro Iva
26
PS B-Dance Mostar
Ćubela Danijela
12
PK Bolero Banja Luka
Dţombić Tea
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
12
26
76
3
1
2
3
1
2
3
2
1
2
1
3
2
1
3
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
4
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
2
5
3
5
5
5
3
1
2
Hip-Hop Formacija Juniori
16
PS B-Dance Mostar (Wine/Boris Zovko)
Bevanda Ivana
Jelonjić Stjepana
Raguţ Monika
Glibić Matea
Rezultati:
Krtalić Boţana
Slišković Nina
Rajiĉ Renato
Mušinović Dinela
Buconjić Nikol
Bokšić Filip
Krtalić Lea
Bilić Marela
Bošnjak Andrea
Ćubela Danijela
Prpić Vlatka
Barun Matea
Borec Ena
Vuĉić Ana
Kordić Marina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
16
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Jazz Dance Mala grupa Juniori
41
PK Studio Olja Vršac (Vampiri/Olgica Jovanovid)
Rajković Jovana
72
Tomić Teodora
Lazarevic Jelena
Ivankovic Marina
Bakic Nadja
Pranjić Sara
Krešić Marita
Vukoja Andrea
ŠPK Erigo-D Mostar (VUKOVI/DAJANA)
Slišković Ana
Krtalić Vanesa
Rezultati:
Crnjac. Gabrijela
Krezić Petra
Vidović Barbara
Pavlović Sara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
41
72
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
3
2
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Strana 10/19
Jazz Dance Grupa Juniori
51
PS Mo-stars Mostar (Fever)
Baljić Amina
Mustafić Amna
Dţubur Adla
Rezultati:
Duraković Ena
Alihodţić Šejma
Šarić Ena
Kajtaz Mia
Đulić Enida
Beĉirović Aida
Humaĉkić Amna
Ševa Mirna
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
51
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Grupa Juniori
79
PK Bolero Banja Luka (bolero latin unit/sanjin buzadžija)
Cupać Ivana
Umićević Anja
Bokan Jovana
Rezultati:
Dakić Severina
Veselinović Danijela
Mihaljĉić Tanja
Ĉolić Ţaklina
Kalinić Kristina
Kuzmanović Dajana
Kesić Valentina
C - Jovanović Olja
D - Rakočević Mia
Popović Milana
Tramošljika Tatjana
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
79
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Show Mala grupa Juniori
36
PK Žute dunje Bihad (Bonny and Clayd/Jelena Dotlid)
Bulajić Nikolina
Dragić Andrea
35
Budimir Jovana
MrĊa ĐorĊe
Banjac Borislav
Bulajić Marija
PK Žute dunje Bihad (ILUZIJA/Jelena Dotlid)
Toromanović Azra
Karabegović Amela
Rezultati:
Tutić Emina
Jurić Monika
Ruţnić Elma
Glišević Alen
Skopljak Mahmutović En Galijašević Sara
Selimović Ema
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
36
35
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
2
3
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
2
1
Modern Ballet Solo Juniori
40
PK Studio Olja Vršac (Fool like me/Olgica Jovanovic)
Milenkovic Jovana
64
ŠPK Erigo-D Mostar (PROMISE THIS/DAJANA VIDOVID)
Rebac Lana
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
40
64
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
-
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Strana 11/19
Open Grupa Juniori
2
PK LDF Jajce
Tomić Kristina
Kalinić Suzana
Burić Matea
Rezultati:
Ašĉić Andrea
Tomić Valeria
Glavaš Kristina
Ćosić Sara
Radić Monika
Luĉić Anamarija
Pipunić Lea
Bilandţija Franka
Radić Magdalena
C - Jovanović Olja
D - Rakočević Mia
Glavaš Valentina
Barišić Ana
Dizdar Amra
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
2
1
1
1
1
1
F
G
H
I
1
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Solo Juniori
37
PK Studio Olja Vršac (Feel/Olgica Jovanovc)
Tomić Teodora
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
37
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Grupa Juniori
50
PS Mo-stars Mostar (Dijamanti/Danijela Mekid)
Dizdar Nina
Marić Amila
Bajat Selma
Rezultati:
Kojić Medina
Nazeĉić Azra
Jevrić Mirna
Baljić Amina
Dţidić Lana
Hadţiomerović Arna
Meškić Ena
Ivković Iris
Meškić Ema
Ţuljević Selma
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
50
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Formacija Juniori
44
PS Mo-stars Mostar (Las Vegas/Nataša Jekid)
Samardţić Tamara
Balta Đana
Foĉić Hatidţa
Dţiho Naida
Rezultati:
Tanović Jenet
Kajtaz Ajla
Kljako Bahrija
Zuhrić Amela
Kalajdţić Đana
Perić Sonja
Ivković Ajla
Dţidić Ella
Fazlinović Lejla
Kulak Sara
Beĉić Larisa
Kosović Emina
Ljeljak Selma
Kajgo Maja
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
44
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 12/19
Streat Show Solo Juniori
75
PC ProDance Mostar (Valerija Dubela)
Bošnjak Vanna
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
75
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Streat Show Mala grupa Juniori
86
PK LDF Vitez
Blaţ Gabriela
Šantić Sara
82
Ţabić Marija
Dujmić Lucija
Rajković Sara
Alilović Antonela
Grĉić Monika
Šantić Ivona
Lukić Petra
Galić Karla
Andjelić Zorana
Stanić Ana
PK LDF Kiseljak
Mišurić-Ramljak Martina Pecirep Barbara
Grgić Marija
Brajković Tihana
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
82
86
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
2
3
5
5
2
1
Streat Style Grupa Juniori
54
PC ProDance Mostar (Rock that body/Valerija Dubela)
Kalem Dajana
Sušac Karla
Martinović Tina
53
Marić Mia
Dodik Mia
Stjepanović Marija
Dragiĉević Matea
Puljić Romana
Prusina Kristina
Bilić Ivona
Zović Josipa
Pavlović Petra
Ĉarapina Matea
Bošnjak Kami
MeĊugorac AnĊela
Gvozdić Ana
Šunjić Dora
PC ProDance Mostar (Bangarang/Valerija Dubela)
Perić Sara
Bošnjak Vanna
Rezultati:
Pavković Doris
Dţidić Monika
Prusina Karla
Zadro Iva
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
54
53
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
2
1
Streat Style Formacija Juniori
17
PS B-Dance Mostar (Real Talk to Me/Boris Zovko & Kristina Glavina)
Šakota Matea
Marić Katarina
Bošnjak Monika Natali
Zovko Veronika
Rezultati:
Šunjić Antonija
Kvesić Katarina
Puce Martina
Bogdanović Ana
Muftić Lejla
Knezović Filip
Ševo Ena
Marijanović Mia
Dujmović Romana
Mujić Adna
Pranjić Karla
C - Jovanović Olja
D - Rakočević Mia
Ćorić Bruna
Maslo Luna
Šimić Eva
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
17
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
G
H
I
1
5
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 13/19
Streat Style Produkcija Juniori
91
PŠ Dance Factory Ljubuški
Medić Elena
Kolak Manuela
Bubalo Puško
Ereš Ivana
Markić Slavena
Herceg Anica
Rezultati:
Dropuljić Anita
Vasilj Marija
Dţajić Marija
Petrović Katarina
Prlić Petra
Zlopaša Monika
Pavlović Antonela
Alerić Jelena
Paponja Sandra
Rašić Josipa
Vukšić Anamaria
Dodig Barbara
Spajić Antonela
Brkić Gabriela
Bašić Matea
Puljić Antea
Dţajić Stela
Marinĉić Martina
Milićević Lucija
Bubalo Grbo
Milas Katarina
Bunoza Karla
Luĉić Lea
Bunoza Karla
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
91
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Odrasli
Break Dance Solo Odrasli
78
PK Latino dance Banja Luka
Sarajĉić Sejdin
30
PS B-Dance Mostar
Tokmakĉija Boris
77
PK Latino dance Banja Luka
Pokvić Ajdin
29
PS B-Dance Mostar
Brkić Antonio
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Rakočević Mia
St.br.
A
B
C
30
78
77
29
4
2
1
3
4
2
1
3
4
4
1
3
D
E
F
C - Buzadžija Sanjin
G
H
I
1
3
-
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
2
3
-
2
3
3
3
3
3
3
4
2
1
3
Character/Ethnic/Folk Grupa Odrasli
45
PS Mo-stars Mostar (Tahiti/Nataša)
Sarić Orhan
Hasić Lejla
Tanović Nejla
Rezultati:
Sarić Đana
Zvonić Asja
Tahirović Melisa
Kebo Amila
Kurtović Nejra
Dizdarević Alma
Voljevica Amila
Brković Ajla
Lizde Merisa
Hasanagić NaĊa
Krilić Jasmina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
45
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 14/19
Electric Solo Odrasli
31
PS B-Dance Mostar
Zovko Boris
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
31
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Solo - M Odrasli
32
PS B-Dance Mostar
Zovko Boris
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
32
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Solo - Ž Odrasli
27
PS B-Dance Mostar
Glavina Kristina
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
27
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Grupa Odrasli
73
PC ProDance Mostar (Ivana i Ana Marid)
Gvozdić Ana
Ćorić Marija
Marušić Kristina
24
Rezić Gabi
Miloš Mila
Pervan Ariana
Miloš Ena
Romić Romana
Ćavar Vana
Romić Matea
Brekalo Josipa
PS B-Dance Mostar (Lemme See Your Ray Ban/Boris Zovko)
Zovko Boris
Popović Goran
Rezultati:
Zadro Ivana
Brkić Marin
Glavina Kristina
Rozić Ivana
Spuţević Mirna
Spuţević Tanja
Zelenika Darija
Bevanda Gordana
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
24
73
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
-
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
5
1
2
Strana 15/19
Hip-Hop Formacija Odrasli
90
PŠ Dance Factory Ljubuški
Vukšić Josipa
Šiljeg Mile
Barbarić Ana
Ereš Josip
Biško Mihaela
Rezultati:
Mikulić Marija
Mišetić Matea
Bebek Marija
Šaravanja Ana
Bašić Aneta
Spajić Jagoda
Herceg AnĊela
Bunoza Josipa
Vrcan Karla
Spajić Boţana
Primorac Valentina
Vukšić Matea
Luburić Ana
Markić Ivana
Brkić Josipa
Bilić Anamaria
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
90
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Jazz Dance Solo Odrasli
39
PK Studio Olja Vršac (Fever/Olgica Jovanovic)
Gašparević Andrea
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
39
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Jazz Dance Mala grupa Odrasli
46
PS Mo-stars Mostar (Talijan/Nataša Jekid)
Sarić Orhan
Dţidić Andrea
Rezultati:
Hujdur Edita
Oruĉević Ena
Mrgan Adna
Velagić Farah
Petrović Sandra
Delalić Jasmina
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
46
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Latin Mala grupa Odrasli
56
PC ProDance Mostar (Latin mix/Ivana Marid)
Perić Ana
Marušić Kristina
Rezultati:
Mikulić Andrea
Kuzman Natalija
Zalihić Sara
Prskalo Matea
Ćorić Andrea
Delić Vedrana
Rezić Gabi
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
56
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 16/19
Latin Show Duo Odrasli
84
PK LDF Kiseljak
Marković Laura
Rezultati:
Pavlović Nikola
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
84
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Streat Show Mala grupa Odrasli
88
PK LDF Novi Travnik
Raguţ Matea
Slipac Dajana
87
Slipac Svijetlana
Pikaus Anamarija
Gavrić Ivana
Matić Klara
Bilić Anamarija
Pezić Ena
Akvić Adisa
Marković Laura
Lovrić Ema
Pravdić Maja Marija
Grgić Marija
Kneţević Ivana
Andjelić Marin
Perić Dejan
PK LDF Vitez
Mišković AnĊela
83
Grubešić Ivana
PK LDF Kiseljak
Brajković Tihana
Elpez Suzana
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
88
83
87
3
2
1
3
1
2
1
3
2
1
2
3
1
2
3
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
3
1
1
3
4
3
5
5
5
1
2
3
Streat Style Solo Odrasli
33
PS B-Dance Mostar
Zovko Boris
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
33
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Streat Style Grupa Odrasli
1
PS Flash Mostar Mostar (Skandal/Jasmina Rebac)
Batlak Doris
Sarić Ajla
Rezultati:
Ĉolić Nina
Gosto Nina
Peco Tea
Pekušić Nejla
Tiro Tajma
Draĉe Dalila
Gološ Hana
Rahimić Šejla
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
1
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 17/19
Djeca 1
Freestyle Grupa Djeca 1
52
PC ProDance Mostar (Freestyle mix/Valerija Dubela)
Pavlović Matea
Perić Ivona
Palac Helena
Rezultati:
Dragiĉević Sara
Krešo Gabrijela
Perić Gabriela
Šagolj Valentina
Dragić Josipa
Prusina Ivana
Raiĉ Ivana
Topić Laura
Glavaš Sara
Pavlović Antea
Topić Karla
Pranjić Marijanela
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
52
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Freestyle Formacija Djeca 1
22
PS B-Dance Mostar (Kauboj/Željka Bošnjak)
Hrkać Marta
Komadina Gabriela
Ćorić Lorena
Dragiĉević Marija
Rezultati:
Lasić Barbara
Bevanda Barbara
Petriĉušić Emili
Ćorić Ena
Dugandţić Vlatka
Bevanda Nika
Jovanović Petra
Zovko Maris
Matijević Nika
Jelić Anastazia
Cvitković Beata
Dţidić Ina
Krtalić Sara
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
22
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Hip-Hop Solo - Ž Djeca 1
7
PK Bolero Banja Luka
Banjac Lara
6
PK Bolero Banja Luka
Gavrić Jovana
5
PK Bolero Banja Luka
Đurić Nikolina
Rezultati:
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
7
6
5
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
2
1
3
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
-
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
5
4
5
5
5
3
1
2
Strana 18/19
Latin Mala grupa Djeca 1
19
PK Bolero Banja Luka (Popular/Monika Sladojevic)
Marković Tijana
Rezultati:
Stojković Ivana
Daniĉić Ana
Krajišnik Isidora
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
19
1
1
1
1
1
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
5
1
Show Dance Formacija Djeca 1
43
PS Mo-stars Mostar (Ariel/Nataša Jekid)
Husnić Minja
Šteta Ejla
Kosović Azra
Marić Ema
Rezultati:
Tanović Leina
Zekić Nejra
Nezirović Nejla
Dizdarević Hana
Demirović Adna
Štukan Ena
Telebak AnĊela
Jakić Una
Jašarević Amina
Ćućurović Aida
Duraković Ena
Duraković Ajša
Ĉolaković Hana
Mehmedbašić Jasmina
Duraković Jana
Šuta Đenisa
F
Sudije: A - Brkić Dejan
B - Jekić Nataša
St.br.
A
B
C
D
E
43
1
1
1
1
1
www.pavlepejak.in.rs
F
C - Jovanović Olja
G
H
I
1
5
D - Rakočević Mia
E - Buzadžija Sanjin
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Plasman
1
Strana 19/19
Download

Bilten - Pavle Pejak