SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH
RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE
NNA –NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA
ČLANICA:
1. ICN(International Council of Nurses)
2. EFN(European federation of Nurses associations)
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
SAVEZA ZA . VIII-XII. 2013 GODINE
(preko Edukativnog Centra )
1
Program sadrži:
Kalendar stručnih aktivnosti za osam (8) Stručno profilskih Društva u okviru
Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije,:
• Društvo medicinskih sestara -tehhničara i babica Srbije(sa 20
profilskih sekcija),
• Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije (sa 2 profilske
sekcije),
• Društvo radioloskih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo zubnih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo farmaceutskih tehničara Srbije(sa 2 profilske sekcije),,
• Društvo laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije(sa 4 sekcije)
• Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije,
• Društvo dijetetičara- nutricionista Srbije
• 46 okružnih Udruženja-članica Saveza
Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledeće stručne aktivnosti :
1.Simpozijume,
2.Kongrese
3.Kurseve
4.On line edukaciju
5.Intersekcijske stručne skupove
6.Republičke Stručne sastanke profilskih društava
7.Republičke stručne sastanke za regione,okruge
8. Regionalni stručni sastanci Udruženja-članica Saveza
9.Testove
10.Seminare
11.Prezentacije stručnih saopštenja(ppp,posteri)
12.Studijske boravke u inostranstvu sa mentorom
2
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE, ZA PERIOD VIII-XII.2013 GOD.
KONTINUIRANO 24 SATA -NEPREKIDNO
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13-pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
Šabac,OB, 28-08.2013.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Motivisanost za rad.“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac,OB,28.08.2013.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 29-08.2013.god
3
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „:“Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13 Pasivni učesnik 2 boda “
Šabac-Zavod za javno zdravlje 29-08.2032.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac,OB, 29-08.2013.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa:“ Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13
(Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac,OB, 29-08.2013.god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa: :“ Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,30.08. 2013 god
Republički stručni skup za Loznicu:
Naziv skupa: : „Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13-pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
4
Loznica,30.08.2013god
SEPTEMBAR:
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa:“ „ Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13-pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kragujevac,12.00h, 03.09.2013 god
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa:“ „:“Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13 Pasivni učesnik 2 boda “ )
(Edukativni seminar)
Kragujevac, 03.09.2013 god
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa:„ Bezbednost pacijenata u zdravstvenim ustanovamapokazatelj kvaliteta rada zdrav.radnika“
(Akreditacioni br:D-1-1114 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
Predavač:Milanka Lekić,vms
Užice,03.09..2013 god.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje,04.09.2013 god
I grupa 12.00h
II grupa 15.00h
5
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Preševo,05.09.2013 god
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vladičin Han,05.09.2013 god u 17.00h
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje,05.09.2013 god
Republički stručni skup DMTSBS za Beograd
Naziv Kursa:“ Zaštita zdravlja radnika u procesu rada-pravilno
upravljanje otpadom“Akreditacioni br:D-1-781/13
(Pasivni učesnik 6 bodova)
Beograd
Sala Skupštine Stari Grad.05.09.2013 god.
Program Kursa:
1.
Pravni okviri i načela upravljanja medicinskim otpadom
VMS Milka Čehić,Klinka za infektivne i tropske bolesti,KC Srbije
2.
Кlasifikacija medicinskog otpada
VMS Veasna Haravan, Klinka za infektivne i tropske bolesti,KC Srbije
3.
Procena rizika i koncept bezbednog radnog mesta
VMS Gordana Kovačević, Klinka za infektivne i tropske bolesti,KC Srbije
4.
Razvrstavanje medicinskog otpada I logistika
6
Vms Maja Todorović ,Klinka za infektivne i tropske bolesti,KC Srbije
5.
Zaštita zdravstvenih radnikau procesu rada
VMS Milka Čehić,Klinka za infektivne i tropske bolesti,KC Srbije
6.
Radionica –interaktivna svi predavači
7.
Test
XI Republička stručna konferencija Društva
sanitarnih
tehničara i inženjera Srbije
Naziv skupa:“ Zdrava hrana,zdrav život-kontrola i značaj sanitarno
ekološkog inženjera u zaštiti zdravlja“ (Akreditacioni br:
D-1-1783/13. Pasivni učesnik 6 boda
Kurs I kategorije
Divčibare,06-07.09.2013 god,
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa “ Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13
(Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac,.06.09.2013 god.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa: „ Sestrinstvo i babistvo Srbije-Koraci ka EU.“
(Akreditacioni br:D-1-/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac,07.09.2013 god.
7
Republički Stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa: “ „Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13 Pasivni učesnik 2 boda
Pirot,09.09.2013 god
Republički Stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa: “ Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13 Pasivni učesnik 2 boda
Pirot,09.09.2013
Republički stručni skup za Kruševac
Naziv skupa:„Upravljanje farmaceutskim otpadom u apotekama“
(Akreditacioni br:D-1-1107 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
Predavač:Dipl farm.Ivana Milanović
Kruševac,07.09..2013 god.
8
VII Nacionalni Intersekcijski stručno profilski skup
Društva medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
SEKCIJE:
HIRURŠKIH OBLASTI,
INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI,ENDOSKOPIJE,
STOMATOLOGIJE,ONKOLOGIJE I OFTALMOLOGIJE
Lepenski vir, ,12.09.-15.09.2013 god
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13-pasivni učesnik 2 boda
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
KURS I
Naziv Kursa: -“RIZIČAN ENDOKRINOLOŠKI PACIJENT KOD
STOMATOLOŠKE I OFTALMOLOŠKE INTERVENCIJE”
1. Endokrine bolesti od značaja za oftalmološku praksuPrim Dr.Živorad Jovanović Oftalmolog,OB Smederevska Palanka
2. Uloga sestre u radu sa pacijentima sa endokrinološkim
problemima na oftalmologiji
Vms Jadranka Adamović,OB Smederevska Palanka
3. Stomatološki aspekti pacijenata sa šećernom bolešću
Prof.Dr Zoran Ristić,Zubotehnička Škola,Beograd
4. Pacijent sa dijabetesom i stomatološke intervencije
Vss Aleksandra Perović,ZC Zaječar
5. .Andrenokortikalna insuficijencija i tkiva usne dupljeVms Irena Mitrović,ZZZS,Beograd
6. Stomatološki aspekti pacijenata sa izmenjenom funkcijom
tireoidne žlezdeMs Gabriela Simić,ZZS Kragujevac
7.Test
KURS II
Naziv Kursa
ТUMORI PROSTATE-ZNAČAJ DIJAGNOZE I LEČENJE
1. Biopsija u dijagnostici carcinoma
Dr Zoran Jović,urolog,OB Loznica
2.Delokrug rada instrumentarke u transurinarnoj resekciji prostate-
9
TURP
VSS Jelena Miladinović,instrimentarka OB Prokuplje
3.Značaj med sestre-tehničara u postopertivnom praćenu I nezi nakon
operacije prostate
VSS Desanka Pavlović, OB Loznica
4.Cistoskopija-endoskopska metoda u dijagnostici I lečenju oboljenja
prostate
VSS Milica Dejanović.KC Srbije
5.Setrinske intervencije posle operativnog lečenja malignih bolesti
prostate
VSS Biljana Saveljić,OB Užice
6.Radionica-interaktivna-prikaz stoma pomagala
VSS Ljiljana Adjić,OB Prokuplje
7. Test
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa :“ Motivisanost za rad.““
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,13.09.2013 god.
Republički Stručni skup za Borski okrug,
Naziv skupa: “Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Majdanpek,13.09.2013.god
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Pozitivno radno okruženjei motivacija“
(Akreditacioni br:D-1-/13. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Subotica13.09.2013 god
10
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“ Timski rad u psihijatrijie“
Kurs
(Akreditacioni br:D-1-1781/13.Pasivni učesnik 4 boda)
Amfiteatar DZ Niš,14.09.2013 god.
Republički stručni skup Srbije-Zemun
Naziv skupa: „Pedijatrijski dan“:Kurs :Zdrava funkcionalna
porodica-preduslov za zdavu emocionalnu ličnost
( Akreditacioni br :D-1-1112/13 Pasivni učesnik 6 bodova)
KBC Zemun,15.09.2013,god
Republički Stručni skup za Pomoravski okrug,
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13Pasivni učesnik 2 boda )
( Edukativni seminar)
Jagodina,17-09.2013.god
Republički Stručni skup za Pomoravski okrug,
Naziv skupa: „Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13 Pasivni učesnik 2 boda )
( Edukativni seminar)
Jagodina,17-09.2013.god
Republički Stručni skup za Pomoravski okrug,
Naziv skupa: „Motivisanost za rad.“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
11
( Edukativni seminar)
Jagodina,18.09.2012.god
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN: „CLOSING THE GAP:
Millennium Development Goals 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)“
“ ZATVARANJE JAZA:„Milenijumski razvojni ciljevi 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1”
Radmila Nešić, Beograd
(Akreditacioni br:D-1-760/13. Pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Trstenik,19.09.2013 god,
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa:„Motivisanost za rad.“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vrnjačka Banja,19.09.2013 god
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa: “Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vrnjačka Banja,19.09.2013 god,
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa: „Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13 Pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Vrnjačka Banja,20.09.2013 god
12
Republički stručni skup za za Podunavski okrug
(Opšta bolnica)
Naziv skup :“ Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13 (Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,20 09.2013 god
Republički stručni skup za za Podunavski okrug
Naziv skup :“ „Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,21 09.2013 god
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“Put do sedenja,stajanja,hodanja-uloga patronažne
sestre u razvoju deteta“
(Akreditacioni br:D-1-1789/13. Pasivni učesnik 2 boda)
Amfiteatar DZ Niš,25.09.2013 god.
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Komunikacija u sestrinstvu“
(Akreditacioni br:D-1-1788/13. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Subotica,27.09.2013 god
European Federation of Nurses
Associations
99th General Assembly
13
Hosted by the
Macedonian Association of Nurses
and Midwives
26-27 September 2013
S k o p l j e , FYR Macedonia
OKTOBAR:
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa: Naziv skup :“ „Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Valjevo, 04.10.2013 god
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa: “Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Valjevo, 04.10.2013 god
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“ Fobije“
Kurs
(Akreditacioni br:D-1-1780/13.Pasivni učesnik 4 boda)
Amfiteatar DZ Niš,05.10.2013 god.
14
SENS
The meeting of the network of National Nurse Associations (NNAs) in
Croatia, Macedonia, Montenegro & Serbia,
,Bosnia&Herzegovina,facilitated by the Croatian Nurses and enabled
by the Norwegian Nurses Association
SAFETY-TRUST-HEALTH(Sigurnost-Poverenje-Zdravlje)
Zagreb,10-12.10.2013.
KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA
SRBIJE
(SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)
„ Oktobarski susreti :“Bez granica za znanje“
Akreditacioni br:D-1-775/13. Pasivni ucesnik 7
bodova
Zlatibor, 23.10 -27.10.2013 god
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE :
KAKO POVEĆATI I ODRŽATI SAMOPOUZDANJE?
Dr. Zoran Ilić,psihoterapeut,Psihijatrijska ordinacija Axis,Beograd
I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA SRBIJE
( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a)
PLENUM:
15
1. KAKO MEDICINSKE SESTRE UČE?
Dr. Zoran Ilić,psihoterapeut,Psihijatrijska ordinacija Axis,Beograd
2. ŠTA SMO URADILI ZA MEDICINSKE SESTRE I BABICE
MAKEDONIJE!
Velka Gavrovska Lukić ,Predsednica Asocijacije medicinskih sestarababica Makedonije
3. OKRUGLI STO :”SESTRE ZA SESTRE”
Moderatori: Mr sci med Radmila Nesic,VST Dragan Šašić.direktor KMSZT
Srbije,Dragica Dašić,Generalni sekretar Sindikata medicinskih sestara i
babica Srbije
Teme:
1. IZVEŠTAJ SA IZBORNE SKUPŠTINE ICN-a,ZASEDANJA CNR-a i ICN
25th Quadrennial Congress: Equity and Access to Health Care
„JEDNAKOST U PRISTUPU ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI “
Mr sci med Radmila Nesic ,Beograd
2. REGULATORNO TELO:STANJE I RGULATIVA PROFESIJE SESTARA
I BABICA U SRBIJI DO DANAS
VST Dragan Šašić.direktor KMSZTS
3. SINDIKAT ŠTA SMO URADILI I ŠTA OČEKUJEMO?
Dragica Dašić,Generalni sekretar Sindikata medicinskih sestara i babica
Srbije
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
1.SEKCIJA INTENZIVNIH NEGA SA ANESTEZIJOM
OKRUGLI STO:
"POKAZATELJI I KONTROLA STRUČNOG RADA U JEDINICI
INTENZIVNE NEGE"
Vms Zorica Zurovac KBC "Zvezdara",Beograd
Teme:
• Zbrinjavanje i nega pacijenata posle izvođenja gastrostome
•
Zbrinjavanje i nega vitalno ugroženog novorođenčeta
•
Prijem, zbrinjavanje i nega politraumatizovanog pacijena
16
•
Sestrinske intervencije u jedinici intenzivne nege pri zbrinjavanju
umrlog
•
Dokumentacija u jedinici intenzivne nege
•
Kontrola kvaliteta u jedinici intenzivne nege
•
Predstavite vašu jedinicu intenzivne nege
•
Slobodne teme
ORUGLI STO:
,,OBRAZOVANJE ANESTETIČARA,,
Moderator:Prof.Vida Živanovic,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Zemun,
MT,Dušan Jovičić, KBC Zvezdara
Teme:
• Mehanička ventilacija u anesteziji
• Politrauma-delokrug rada anestetičara
• Transport vitalno ugroženog pacijenta
• Mesto i značaj savremenog anestetičara
• Invazivni i neinvazivni monitoring u anesteziji
• Spinalna anestezija-prednosti i komplikacije
• Opšta anestezija –prednosti i komplikacije
• Preoperativna priprema u pedijatrijskoj anesteziji
• Primena sevorana
• Značaj premedikacije
• Otežana intubacija
• Epiduralana anestezija
• Zdravstvena nega u anesteziji
• Strana tela u disajnim putevima-uloga anestetičara
• Slobodne teme
2.SEKCIJA BABICA
EDUKATIVNI SEMINAR:
17
“ZDRAVSTVENA NEGA GINEKOLOŠKIH PACIJENTKINJA SA
IZVEDENIM ANUSOM NA HIRUŠKIM ODELJENJIMA ”
VMS Biljana Ćirić, OB Šabac
ORUGLI STO:
KVALITET ŽIVOTA ŽENE SA IZVEDENIM ANUSOM NAKON IZLASKA
IZ BOLNICE ”
Moderator:MS Dragana Borojević,babica, OB Šabac
Teme
• Zdravstvena nega pacijentkinja sa urađenom histerektomijom
• Hpv virus i trudnoća
• Bela kuga i kako je sprečiti
• Slobodne teme
3 INFEKTOLOŠKA I .DERMATO-VENEROLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
"INFORMISANOST MEDICINSKIH SESTARA O ZNAČAJU
VAKCINACIJE PROTIV B HEPATITISA"
Vms Milka Čehić, Infektivna Klinika KC Srbije EDUKATIVNI SEMINAR:
,,ATOPIJSKI DERMATITIS,,
Dr.Sanja Perić,Dz Niš,Dr Vesna Mikulić GZZKVB Beograd,Dr Milica
Marković,GZZKVB, Beograd
Teme
• Denga
• Bolesti izazvane mikoplazmama
• Kju groznica
• Bolesti izazvane prionima
• Bolesti vezivnog tkiva kože
• Papuloskvamozne dermatoze
• Savremeni trendovi u dermatokozmetici
• Venerične bolesti –pretnja savremenog doba
• Slobodne teme
18
4.SEKCIJA ENDOSKOPSKOPIJE
ORUGLI STO:
”PROFESIONALNO SAGOREVANJE OSOBLJA URGENTNE
ENDOSKOPIJE”
Moderatori:
Vms Danijela Raduka, Urgentni Centar KC Srbije, VMS Milica Deanović,
KC Srbije,Beograd
Tеме.
•
•
•
Gastrointestinalna endoskopija – metode, trendovi
Primena endoskopije u terapijske
Slobodne teme
5.ONKOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
KAKO JE BITI ONKOLOŠKA SESTRA?
Vms Zorica Popović,IORS Beograd,vss Biljana Saveljić,OB Užice
EDUKATIVNI SEMINAR:
"AUTOMATIZACIJA U IMUNOHEMATOLOŠKIM ISPITIVANJIMA"
Dr.sci.med Ana Antić,KC Niš
•
•
•
•
•
•
Teme:
Onkološke konsultacije:drugo mišljenje
Mamografija
Skrining karcinoma dojke
Život između hospitalizacije I kuće
Transfuzijske transmisivne bolesti
Slobodne teme
6.HIRURŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
,, DELOKRUG RADA MEDICINSKE SESTRE TEHNIČARA –RUTINA ILI
NE?,,
1. Potencijalni problemi(Greške) u realizaciji propisane terapije
Vss Dragica Tokodi, IKVB „Dedinje“ Beograd
2. Hirurški tretman kardiohirurških rana- značaj medicinske
sestre tehničara
VSS Jelena Vukašinović,IKVB „Dedinje“ Beograd
19
Teme:
• Kontinuirani hemodinamski monitiring u jil
• Specifičnosti zdravstvene nege onkološkog pacijenta
• Delokrug rada medicinske sestre tehničara kod pacijenata na
hroničnom programu dijalize
• Predstavite svoj tim hirurške intezivne nege
• Bezbedno odlaganje medicinskog otpada na hirurškim odeljenjima
• Zdravstvena nega pacijenata sa traheostomom
• Nutritivna potpora pacijentima nakon resekcije želudca-delokrug
rada medicinske sestre tehničara
• Značaj medicinske sestre tehničara u hirurškoj obradi dekubitalnog
ulkusa
• Zdravstvena nega i praćenje pacijenta nakon operacije štitaste
žlezde
• Procena kvaliteta rada hirurških odeljenja
• Normativi i standardi laparaskopskih procedura
• Zdravstvena nega i praćenje pacijenta nakon resekcije jetre
7.SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
.OKRUGLI STO
"HIRURŠKO LEČENJE METASTATSKE BOLESTI JETRE"
Dr.Igor Đurišić,Specijalista opšte hirurgije,Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije
•
•
•
•
Teme
Priprema i raspoređivanje instrumenata
Kontrola ispravnosti sterilizatora:
o dnevna kontrola sterilizacije – biološka (svaki
o ciklus) i hemijska (svaki set)
Kontrola ispravnosti uređaja Bowie-Dick testom
Slobodne teme
8.INTERNISTIČKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
20
“ KORONARNA BOLEST I METABOLIČKI SINDROM ”
Dr Dragan Panić, Dr Svetlana Nikolić - Pavlović, OB Ćuprija
EDUKATIVNI SEMINAR :
"TRETMAN I NEGA BOLESNIKA NAKON ENDOSKOPSKIH
INTERVENCIJA U UROLOGIJI"
Dr.Bratislav Vasiljević urolog,OB Prokuplje
Teme
• Sestrinske intervencije kod bolesnika sa koronarnom bolešću i
metaboličkim sindromom
• Prevencija koronarne bolesti i metaboličkog sindroma
• Anoreksija – sestra kao člana tima u lečenju
• Učestalost i uzroci hipertiroidizma
• Česti uzroci poremećene saturacije
• Problemi pacijenta na plućnim odeljenjima koji su hospitalizovani
duže od tri nedelje
• Sprečavanju bolničkih infekcija na odeljenjima za plućne bolesti
• Slobodne teme
9.SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
,,ZNAČAJ RANOG HOSPITALIZOVANJA I ZAPOČINJANJE
TERAPIJSKOG POSTUPKA PACIJENATA OBOLELIH OD AKUTNOG
MOŽDANOG UDARA,,
Dr Biljana Petrović DZ Kuršumlija
Teme
• Hta-bolest savremenog doba
• Nega pacijenata sa kolono stomom u kućnim uslovima
• Hiruško previjanje u kućnim uslovima
• Slobodne teme
21
10.OFTAMOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
PATOLOŠKE PROMENE NA OČNOM DNU,,
Prim Dr Živorad Jovanović, oftalmolog OB“Stefan Visoki“S.Palanka
Teme
• Hirurško lečenje traumatske katarakte uloga med.sestre
• Uloga med.sestre u sistematskim pregledima dece
• Strano telo rožnjače uloga med sestre u zbrinjavanju bolesnika
• Slobodne teme
11.SEKCIJA OPŠTE MEDICINE ŞA MEDICINOM RADA
EDUKATIVNI SEMINAR
,,MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U RADU MEDICINSKIH SESTARA U
INTERVENCIJI OPŠTE MEDICINE,,
Vms Julijana Vidić,DZ Niš
Teme
• Bzr-primena i kontrola sprovodjenja akta
• Primena novih zakonskih regulativa kod lekarskih uverenja za
vozače
• Moja medicina rada-prikaz službe
• Šalter-komunikacija sa pacijentom
• Slobodne teme
12.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR
,,PATRONAŽNA SESTRA U PREVENCIJI STRESA KAO FAKTORA
RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH MASOVNIH NEZARAZNIH
OBOLJENJA,,
VSS Slavica Filipović DZ „Valjevo“
Strateška analiza programa preventivnih kućnih poseta
Mr sci med Svetlana Mladenović-Janković Gradski zavod za javno
zdravlje Beograd
Teme
• Uticaj patronažne sestre na zdravstveno ponašanje građa
22
•
•
•
Prevencija bolesti zavisnosti kroz unapređenje zdravlja dece i
omladine
Veština komunikacije patronažne sestre u mobilizaciji zajednice
Slobodne темe
13.PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
EMOCIONALNO SAZREVANJE-FAZE RAZVOJA
Ramila Baić,vss,Valentina Milošević, KBC Zemun
Teme:
• Trijaža i komunikacija
• Poremećaji koagulacije kod dece
• Etiopatogeneza zloćudnih tumora kod dece
• Funkcionalni poremećaji u gastrointestinalnom
• traktu dece
• Hidronefroza u dece
• Bol kod dece
• Estetika u sestrinstvu(pedIjatrija
• Primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege
• Slobodne teme
14.SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
,,AGRESIJA I AUTOAGRESIJA KAO PRETNJA SAVREMENOM
DRUŠTVU-BIOLOŠKI I SOCIJALNI ASPEKTI,,
Dr.Miroslav Petković,Psihijatar,SBPB Gornja Toponica
Teme
• Prijem agresivnog pacijenta-prikaz
• Mentalna higijena mladih
• Dobra komunikacija-uspešan tim
• Slobodne teme
15. SEKCIJA REUMATOLOGIJE –REHABILITACIJE i NEUROLOGIJE
OKRUGLI STO:
KVALITET ŽIVOTA OBOLELIH OD RA“-
23
Mr sci dr Jelena Jovanović, Institut „Niška Banja“, Ms Jadranka Stojanović
EDUKATIVNI SEMINAR:
" LUMBALNI SNDROM OD ETIOPATOGENEZE DO
MEDIKAMENTOZNOG I FIZIKALNOG TRETMANA"
Prof . Dr. Med Gordana Tončev, KC Kragujevac, Klinika za neurologiju
Teme
• Medicinske sestre tehničari procenjuju bol
• Intervencije medicinske sestre prilikom skupljanja uzoraka i
testiranja kod neuroloških pacijenata
• Greške u davanju lekova kod pacijenata sa poremećenim stanjem
svesti
• Savremeno lečenje ra
• Rehabilitacija obolelih od cerviko-brahijalnog sindroma
• Opšta tematika
16.STOMATOLOŠKA SEKCIJA
OKLRUGLI STO:
1. SAČUVAJMO ZDRAVLJE ZUBA U TRUDNOĆI,,
Vss Irena Mitrovic,Vss Aleksandra Perovic, Gabriela Simić
2. PRUZIMO RUKU I LEPU REČ PACIJENTU-OSLOBODIMO GA
STRAHA,,
Vss Aleksandra Perovic , Vss Irena Mitrovic, Gabriela Simić
Teme
• Infektivne bolesti u stomatoloskoj ordinaciji-da li smo bezbedni
• Novi materijali za definitivno punjenje kanala korena-principi rada
• Slobodne teme
17.SEKCIJA STUDENATA
EDUKATIVNI SEMINAR:
,,KVALITET ISHRANE STUDENATA,,
24
Ljubiša Knežević nutricionista –dijetetičar,Šef odseka za dijetetiku i
ishranu bolesnika,KBC ,,Zvezdara,,Beograd
Teme
• Kako ne biti gojazan?
• Značaj fizičkih aktivnosti
• Kardiovaskularna oboljenja mladih
• Slobodne teme
18.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
OKRUGLI STO
,,TRIJAŽA U MASOVNIM NESREĆAMA,,
Dr.Dušica Janković ZZHMP Niš
Teme
• Politrauma-prikaz slučaja sa terena
• Uloga medicinske sestre u toku i nakon cpr-prikaz slučaja sa terena
• Slobodne teme
19.SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
Teme:
• Istorijat sestrinske uniforme
• Od nudilje-do savremene sestre
• Staroegipatska medicina
• Slobodne teme
II.
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
DOBRA KORELACIJA LABORATORIJE I KLINIKE-USPEŠNIJE
LEČENJE,,
Teme:
1. Slobodne teme
25
III.
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
NAJNOVIJA SAZNANJA O ULOZI VITAMINA D U PRAVILNOJ ISHRANI
Mr.sc.med. dr Veroslava Stanković1, Mr. sc. med. dr Svetlana Stojanović1,
Ljubiša Knežević ND2
1
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
KBC" Zvezdara ", Beograd
Teme:
2
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolesti prenosive hranom
Suplementi u ishrani
Alternativna ishrana
Ishrana osoba sa posebnim potrebama
Ishrana i fizička aktivnost
Ishrana bubrežnih bolesnika
Organska hrana
Slobodne teme
IV.
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„UPOTREBA RASTVORA KOD KRITIČNO OBOLELIH“
Dipl. ph. spec Gordana Jevtić Dipl ph. Milan Tomić,KC Srbije
Teme:
1. Kozmeticki proizvodi u sluzbi zdravlja
2. Slobodne teme
V.
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
,,MORBUS BECHTEREW,,
Anastasija Lukić.VFT OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
ČaslavBukumirović,VFT OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
26
Radmilo Denić,VFT, OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
Teme:
• Rana KTH kod moždanog udara
• Slobodne teme
VI.
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
NOVE GENERACIJE MULTIDETEKTORSKIH CT UREDJAJA
Prof. dr Željko Marković,Medicinski Fakultet u Beogradu, KCS Beograd
Teme:
1. Zaštita od jonizujućeg zrečenja
2. Radioterapija glave i vrata
3. Slobodne teme
VII.
DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I INŽENJERA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
„SNABDEVANJE VODOM-GLOBALNI PROBLEM“
Ing tehn.Mirjana Veljković,Ministarstvo zdravlja Srbije,Sektor sanitarne
inspekcije,Gordana Bašić.sanitar ,ekološ.ing.Prim dr Zoran Panajotović
Ministarstvo zdravlja Srbije,
Teme:
• Epidemiološka situacija u objektima pod sanitarnim nadzorom
•
•
•
•
•
•
Masovne ne zarazne bolesti
Snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće
Pvc ambalaža
Ddd zaštita
Medicinski otpad
Slobodne teme
VIII.
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
27
Teme:
•
•
•
•
Mobilne protetske nadoknade(trajno i privremeno rešenje)
Novi trendovi u izradi protetskih nadokanada
Progenija kao problem mladih ljudi
Slobodna teme
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Užice,29 10.2013 god.
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa:„ “Motivisanost za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Užice,30.10..2013 god.
NOVEMBAR :
28
Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa ” Prevencija raka debelog creva”(Akreditacioni br:D-1/13. Pasivni učesnik 2 boda
Beograd,01.11.2013 god.
Republički stručni skup za Gerontološke sestre Srbije
Naziv skupa:“Kada uzimanje alkohola postane problem“
(Akreditacioni br:D-1-2328/12. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Gerontološki centar Bežanijska Kosa,04.11.2013god
Republički stručni skup za Gerontološke sestre Srbije
Naziv skupa:“ “ „Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13-pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
Gerontološki centar Bežanijska Kosa,04.11.2013 god
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“ :“ Alginati - najčešće upotrebljavani otisni materijali
u stomatologiji“
(Akreditacioni br:D-1-1790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
Amfiteatar DZ Niš,06.11.2013 god.
29
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa:“ „Uloga medicinske sestre uprevenciji hroničnih
nezaraznih bolesti“
Akreditacioni br:D-1-2329/12-pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kragujevac, 07.11.2013 god
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kragujevac, 07.11.2013 god
Republički stručni skup za KBC-Zemun
Naziv skupa:Mesto HOB terapije u savremenoj kliničkoj medicini“
( Akreditacioni br :D-1-/13 Pasivni učesnik 2 bodova)
KBC Zemun,19.11.2013,god
Republički stručni skup za Severno banatski okrug
Naziv skupa:“Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13. Pasivni učesnik 2 boda
Kikinda,26.11.2013 god
Republički stručni skup za Severno banatski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN: „CLOSING THE GAP:
Millennium Development Goals 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)“
“ ZATVARANJE JAZA:„Milenijumski razvojni ciljevi 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1”
(Akreditacioni br:D-1-760/13. Pasivni učesnik 2 boda
30
Kikinda,26.11.2013 god
Republički stručni skup za Severno banatski okrug
Naziv skupa:“ Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
Kikinda,27.11.2013 god
Republički stručni skup za Severno banatski okrug
Naziv skupa:„ “Motivisanost za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768 /13. Pasivni učesnik 2 boda)
Kikinda,27.11.2013 god
Simpozijum glavnih i odgovornih sestara
Srbije
(sa medjunarodnim učešćem)
Naziv skupa: „U korak sa promenama“ Akreditacioni br:
D-1/1121/13
Palić,28.11-01.12. 2013 god.
PLENUM:
TAIEX-PRE I POSLE?
Mr sci med Radmila Nešić,SUZRS,Beograd
EDUKATIVNI SEMINARI:
1. Reč-dve o profesiji u kojoj smo
Prof.dr Tomislav Sedmak,psihijatar, Beograd
2. Asertivna komunikacija za glavne i odgovorne sestre
Dr Zoran Ilić, psihijatar , Beograd
3. Delegiranje -Kako mi to radimo?
Kompilaciono izlaganje:Lidija Zlatanović,Pirot,Verica
Veljković,Kragujevac,Boban Mitrović,Lskovac
OKRUGLI STO:
• .Nove uloge medicinskih sestara: smernice i preporuke ICN
31
•
o Mag.Peter Požun, član borda ICN, Slovenija
. Kako postići i održati kvalitetu u zdravstvstvenoj nezi?
o Predavači po pozivu
•
.Šta dobijamo istraživanjem u zdravstvenoj nezi
o Ksenija Kovačević,predavač,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija,Zemun, Dušanka Dobrašinović.Beograd
• Kodeks ponašanja u ustanovi
o Slavica Erčić, viša medicinska sestra,Klinika ya infektivne i tropske
bolesti KCSrbije
PREDSTAVITE SVOJ TIM-USTANOVU:
• DOM ZDRAVLJA NIŠ
o Vesna Jocić,vms, Glavna sestra DZ Niš
• DOM ZDRAVLJA UŽICE
o Ana Obrenović,vms,Glavna sestra OJ Dom zdravlja Užice
• OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
o Goran Dimitrijević,vmt,glavni tehničar OB Leskovac
• KBC ZEMUN
o Aleksandra Stojić.vss Glavna sestra KBCZemun
o
Republički stručni skup za Čupriju
Naziv skupa:“Upotreba konzervansau kozmetičkim preparatima“
(Akreditacioni br:D-1-/13. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Ćuprija30.11.2013 god
DECEMBAR:
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“Neverbalna komunikacija“
(Akreditacioni br:D-1-759/13. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Subotica,02.12.2013 god
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Subotica,02 12.2013 god.
32
Republički stručni skup Društva laboratorijskih inženjera
i tehničara Srbije
Akreditacioni br:D-1-/13. Pasivni učesnik 6 bodova
Beograd, IKB Dedinje,07.12.2013 god.
Kurs I kategorije:„Laboratorijske metode za brzu i preciznu dijagnostiku
inflamacije u hirurgiji“
Teme i predavači:
1. Laboratorijske metode u dijagnostici inflamacije u hirurgiji
Vladan Jerinić,lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
2. Оdredjivanje CPR –a kod hirurških pacijenata
Miolšević Nataša, lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
3. Nespecifični markeri inflamacije i njihovo odredjivanje
Milanka Mihailović, lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
4. Značaj odredjivanja leukocita u dijagnostici inflamacije
Milošević Nataša, , lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
5. Vrednost IL-6 kod hirurških pacijenata i njihov značaj u infalamaciji
Buševac Dijana, lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
6. Značaj odredjivanja prokalcitonina u hirurgiji
Vladan Jerinić,lab tehničar, IKB Dedinje ,Beograd
7. Značaj laboratorijske dijagnostike kod inflamacije i infekcije
Mr sci med Saša Božović,kardiohirurg IKB Dedinje ,Beograd
8. Pravilno uzorkovanje materijala –šta je sve neophodno da ne dodje
do peanalitičke greške
VSS ,Biljana Babić IKB Dedinje ,Beograd
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“ Alginati - najčešće upotrebljavani otisni materijali u
stomatologiji“
(Akreditacioni br:D-1-/13. Pasivni učesnik 2 boda)
33
Amfiteatar DZ Niš,10.12.2013 god.
Republički stručni skup za Niški okrug
Naziv skupa :“Prevencija naš zadatak broj jedan.“
(Akreditacioni br:D-1-1120/13. Pasivni učesnik 6 bodova)
(Kurs I kategorije:)
Amfiteatar DZ Niš,13.12.2013 god.
Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa:“Neverbalan komunikacija
(Akreditacioni br:D-1-759/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Vračar,24.12.2013 god
Predsednik Naučno stručnog odbora
Dušanka Dobrašinović, VMS
dipl.spec pedagog ,Beograd
Predsednik Saveza
Mr sci med Radmila Nešić,VMS
dipl.spec. pedagog-defektolog,
magistar Socijalne psihijatrije
Med.fakultet Beograd
34
Download

Програм Савеза здравствених радника Србије