Cenník
inzercie
pre región VÝCHOD
platný od 1. januára 2013
1/1
211x264
Štandardné formáty
Rozmery v mm, šírka x výška, ceny bez DPH.
Termíny uverejnenia inzercie pri formátoch menších ako 1/3 strany je nutné
vopred konzultovať.
Technické podmienky: Upravuje dokument Technické podmienky inzercie
v denníku Pravda. V prípade nedodržania technických podmienok vydavateľ
nepreberá zodpovednosť za kvalitu tlače uverejnenej inzercie a prípadné
reklamácie nebudú akceptované. Reklamné články: Forma zalomenia a použitý typ písma v reklamných článkoch musí byť odlišný od redakčných materiálov denníka Pravda. Reklamný článok musí byť umiestnený v rámčeku.
3/5
125x264
1/2
1F 1 470 €
4F 2 120 €
1/4
211x130
2/5
1F 250 €
4F 350 €
1/5
82x264
1/3
82x130
1F 210 €
4F 320 €
1/10
211x85
82x63
1/15
82x48
1F 80 €
4F 120 €
1F 110 €
4F 160 €
Storno poplatky
Zľavy
Cena za 1 cm plošného
4€
inzerátu 1F
Cena za 1 cm plošného
8€
inzerátu 4F
Počet stĺpcov 1 2 3 4 5
Šírka v mm 39 82 125 168 211
Požadované miesto + 150%
*Redakčná strana
+ 100%
Pravá strana
+ 20%
Zásah, resp. zmena podkladov
do 48 hodín pred uverejnením
+ 50%
Zaslanie náhľadu inzercie
+ 10%
+ 420 €
Doplnková farba
14 -10 dní pred uverejnením
20%
9 - 6 dní pred uverejnením
30%
5 - 3 dni pred uverejnením
50%
do 3 dní pred uverejnením
100%
pre riadkovú inzerciu
tel.: 02/4959 6282 - 6285, 6979
fax: 02/4959 6281
[email protected]
[email protected]
www.pravda.sk
IČO: 00685313
DIČ: 2020459144
IČ DPH: SK 2020459144
č. účtu.: 2628041640 / 1100
Tatrabanka Bratislava, a. s.
Opakovanie
2%
3%
5%
7%
9%
10%
Inzerát pod značkou
+5€
Uverejnenie do 24 hod.
+ 100%
*Redakčná strana je strana,
na ktorej sa nachádza aspoň jeden
redakčný materiál
P E R E X, a.s.
Inzertná kancelária
Trnavská cesta 39 / A
831 04 Bratislava
Slovensko
1/20
82x31
1F 55 €
4F 80 €
Príplatky
4-6x
7-9x
10 - 14 x
15 - 19 x
20 - 29 x
30 a viac
125x130
1F 320 €
4F 460 €
Ostatné formáty
Distribúcia: východné Slovensko
Papier: novinový
Vydanie: denník
3/10
1F 350 €
4F 530 €
1F 490 €
4F 700 €
1F 1 130 €
4F 1 670 €
211x63
1F 1 950 €
4F 2 800 €
Download

Cenník inzercie