Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
Cenník certifikovaných osív ozimín pre jeseň 2014 :
ODRODA
CAPO
JOSEF
JOSEF " BIO "
FRIDOLIN
COMPLET
WINNETOU
FARANDOLE
ALTIGO
MULAN
SULTAN
FEDERER
GENIUS ( E +)
JAFET
IS GORDIUS
GALLIO
PEPPINO
EVINA
TURANDOT
ANTONIUS
LUKULUS
AVENUE
VIOLA
BERTOLD
FORHAND
CENA v € / t
Pšenica ozimná
422,422,522,422,418,418,422,418,418,418,420,428,428,412,428,422,422,415,415,415,415,390,390,390,-
TYP
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
kŕmna " C " , bezosinatá
kŕmna " C ", osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
potravinárska " A " , bezosinatá
potravinárska " E " , bezosinatá
potravinárska " E+ ", bezosinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " E/A ", osinatá
potravinárska " E " , osinatá
potravinárska " E ", osinatá
potravinárska " E " , bezosinatá
potravinárska " E ", bezosinatá
potravinárka " E ", osinatá
potravináska " E ", osinatá
potravinárska " A/B ", bezosinatá
potravinárska " A/B ", osinatá
potravinárka " A ", bezosinatá
potravinárka " A ", bezosinatá
Raž siata
Dankowskie Diament
Fugato
391,55,-/bal (2,0 - 2,4 bal/ha)
poloskorá, pekárenská kvalita
hybridná - stredne skorá
Jačmeň ozimný
HANZI
MALWINTA
CASANOVA
399,424,424,-
kŕmny, šesťradový
sladovnícky, dvojradový
sladovnícky, dvojradový
Tritikale ozimné
Benetto
391,-
kŕmne
Ceny sú uvedené bez DPH. V cene je započítané morenie, moridlo , obaly a doprava. Cena palety je 8 €, paleta Vám
po vrátení na sklad Horná Streda bude dobropisovaná. V prípade záujmu Vám zabezpečíme i osivá ktoré sa v tejto
ponuke nenachádzajú na základe individuálne dohodnutých podmienok . Splatnosť DPH do 30 dní.
Štandardné morenie : Raxil 060 ; Dividend Star 036 FS .
Morenie za príplatok : Celest TRIO 20,00 €/t, Lamardor + Difent 18,00 €/t.
Morenie insekticídnym moridlom : Deter za príplatok 150,- €/l .
Zabezpečujeme morenie prípravkami ORGANIX, GALLEKO, ROKOLAN .
Spoločnosť LEGUSEM si vyhradzuje právo na zmenu cien. Cenník je platný do vypredania zásob.
Kontakt:
www.legusem.sk, tel. č.: 032/777 38 58, fax: 032/777 3857, 0905 238 702
Objednávky zasielajte:
[email protected], 0905 238 701
V Hornej Strede, 28.8.2014
Download

ODRODA CENA v € / t TYP Pšenica ozimná Raž siata Jačmeň