Nabídkový list
2014
OBSAH:
-Obchodní podmínky
-Cenová nabídka pesticidů a zboží
-Předtištěná objednávka
CHEM-BAR s.r.o
262 51 Dublovice 2
provozovna: 262 51 Dublovice 21
Telefon :
Tel./Fax :
e-mail :
web :
318875425 (Ing.Petr Doležal)
318875424 (Jiří Zelenka)
318821596 (Ing.Vladislav Brejška)
[email protected]
www.chem-bar.cz
Odborný konzultant: Ing.Miroslav Pecha
Telefon :
721633739
e-mail :
[email protected]
Vážení obchodní přátelé,
Dovolujeme si Vám předložit náš nabídkový list do lesního hospodářství pro rok 2014.
Na požádání Vám zašleme i naši nabídku pesticidů používaných v polních plodinách.
Budete-li mít zájem s námi obchodovat, nabízíme následující podmínky prodeje:
-Expediční podmínky
doprava zboží je zdarma
ke každé zakázce je účtován expediční poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH (21%) mimo
osobní odběr, zde poplatek fakturován není
-po vzájemné domluvě dodáme i zboží, které není uvedeno v našem nabídkovém listě, dále
dodáváme i průmyslová hnojiva v různém balení
-při vyšších odběrech Vás osobně navštívíme a sjednáme s Vámi individuální podmínky
vzájemného obchodu
-protože se pohybujeme v oboru a máme kontakty na odborníky, kteří v naší problematice
pracují, můžete se na nás, narazíte-li na problém, s důvěrou obrátit
-BAR v obchodním názvu naší firmy znamená, že předmětem naší činnosti je i prodej barev,
laků a spotřební chemie. Pokud o tento druh zboží máte zájem, je jej možno dodat s dodávkou
agrochemikálií.
-vyhrazujeme si právo na změny cen zboží v případě změny cen výrobců přípravků na ochranu
lesa a při nárůstu cen pohonných hmot
-v ostatním se obchodní podmínky řídí obchodním zákoníkem v plném znění
-ceny v našem nabídkovém listě jsou uvedeny bez DPH
Součástí nabídkového listu je předtištěná objednávka, kterou lze využít při objednání
zboží. Dále lze zboží objednávat též telefonicky nebo e-mailem s uvedením místa a termínu
dodávky.
Přejeme Vám úspěšný rok a LESU ZDAR
FUNGICIDY
Přípravek
balení
AMISTAR
BASAMID G
CURZATE M WG
DELAN 700 WDG
DISCUS
DITHANE DG NEOTEC
CHAMPION 50 WP
KUMULUS WG
KUMULUS WG
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 250 SC
KUPRIKOL 250 SC
MERPAN 80 WG
ORTIVA
ORTIVA
PREVICUR ENERGY
ROVRAL AQUAFLO
TALENT
TOPAS 100 EC
cena l/kg
Popis
20
5
10
1
1
l
kg
kg
kg
kg
1 500,00
358,00
447,00
1 445,00
4 934,00
Systemický účinek, spolehlivý proti houbovým chorobám
10
10
1
15
1
10/25
1
10
5
1
5
1
1
1
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
kg
l
l
l
l
l
l
333,00
260,00
125,00
95,00
242,00
198,00
177,00
164,00
390,00
1 719,00
1 687,00
1 657,00
1 690,00
1 894,00
1 645,00
Široké spektrum účinku proti houbovým chorobám
balení
cena l/kg
Desinfekce půdy před výsevem v lesních školkách
Ve vodě dispergovatelné granule,kombinovaný fungicid
Kontaktní organický fungicid, vodorozpustné disperzní granule
Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě disperg. granulátu
Postřikový fungicid ve formě dispegovatelného prášku
Postřikový kontaktní fungicid ve formě vodorozpustného
mikrogranulátu na ochranu proti padlí
Měďnatý fungicid s kontaktním účinkem, preventivní ošetření
proti původcům houbových a bakteriálních chorob
Kontaktní,potlačuje růst mycelia a spoluraci houbových patogenů
Fungicidní přípravek k ochraně proti houbovým chorobám
Dlouhodobý účinek
Systémový fungicid, preventivní i kurativní účinek
Suspenzní koncentrát k ochraně rostlin proti houbovým chorobám
Lokálně systemický fung. proti padlí, skvrn. listů a monoliové spále
Postřikový fungicid ve formě emulgovaného koncentrátu
REPELENTY
Přípravek
AVERSOL bílý
I.-VII.
VIII.-XII.
AVERSOL bílý
AVERSOL bílý
AVERSOL bílý letní 2:1
AVERSOL bílý zimní 5:1
CERVACOL EXTRA
MORSUVIN
I.-VII.
VIII.-XII.
NEOPONIT L
10 kg
1
2,5
10
10
kg
kg
kg
kg
15 kg
14 kg
15 kg
Popis
41,00
44,00
70,00
62,00
39,00
42,00
Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně sazenic všech
96,00
41,00
44,00
Repelentní nátěrová hmota na ochranu dřevin proti zimnímu okusu
20,00
listnatých i jehličnatých dřevin proti okusu zvěří a poškození
kmínků hlodavci. Aplikace nátěrem i nástřikem
Letní ochrana sazenic proti okusu zvěří-aplikace nástřikem
Zimní ochrana sazenic proti okusu zvěří-aplikace nástřikem
Vysoce účinný repelent k ochr. dřevin proti okusu v době veget.
klidu. Není návykový pro zvěř. Lze aplikovat i na vlhké sazenice
Repelent k ochraně listnatých a jehličnatých dřevin proti okusu
v době vegetačního klidu
NIVUS
10 kg
44,00
Repelentní přípravek k ochraně sazenic proti okusu a ohryzu
v době veget.klidu, proti letnímu loupání kůry a zimnímu ohryzu
PELLACOL
RECERVIN
SANATEX VS bílý
SANATEX VS hnědý
SANATEX VS hnědý
SANATEX VS hnědý
STOP Z
STOPKUS
STOPKUS
STOPKUS
TRICO
5 kg
10 kg
177,00
44,00
Repelent proti poškození dřevin zvěří,ošetření poraněných kmenů
10
1
2,5
10
10
1
2,5
10
5
55,00
100,00
80,00
60,00
240,00
100,00
80,00
66,00
200,00
Přípravek k ochraně ovocných, okrasných a lesních dřevin po
l
l
l
l
l
kg
kg
kg
l
Repelent k ochraně kmenů a kořen.náběhů proti ohryzu a loupání
řezu a při poškození způsobeném těžbou nebo zvěří.
Aplikace nátěrem i nástřikem
Repelent proti zimnímu a letnímu poškození dřevin okusem
Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních kultur proti
okusu zvěří a poškození drobnými hlodavci
Univerzální vodou ředitelný postřikový repelent
INSEKTICIDY
Přípravek
ALFAMETRIN
DECIS MEGA
DIMILIN 48 SC
FORESTER
FURY 10 EW
KARATE ZEON 5 SC
KARATE ZEON 5 SC
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
NURELLE D
PIRIMOR 50 WG
RAFAN
RELDAN 22 EC
VAZTAK ACTIVE
VERTIMEC 1,8 EC
balení
1
5
1
1
1
1
5
0,05
0,5
5
1
1
5
1
1
cena l/kg
l
l
l
l
l
l
l
kg
kg
l
kg
l
l
l
l
1 236,00
1 250,00
4 699,00
688,00
1 350,00
1 839,00
1 722,00
3 810,00
3 650,00
777,00
1 953,00
1 150,00
449,00
714,00
5 245,00
balení
cena ks
Popis
Pyretroidní insekticid na postřik proti savému a žravému hmyzu
Dotykový a požerový jed s repelentním účinkem proti řadě škůdců
Insekticid na housenky, housenice, klíněnku jírovcovou
Náhrada za Cyper 10 EM a Cyples
Kontaktní a požerový jed, vysoce účinný
Pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru
savých a žravých škůdců
Systémový účinný insekticid k postřiku širokého spektra
živočišných škůdců v ochraně rostlin
Kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fum.efektem
Selektivní systémový insekticid, hlavně na mšice
Postřikový insekticid k hubení žravých a savých škůdců
Kontaktní požerový a dýchací insekticid s fumigačním efektem
Vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid
Insekticidní a arkaricidní přípravek k hubení svilušek,třásněnek
ATRAKTANTA HMYZU
Přípravek
CHALCOPRAX A
ID ECOLURE
IT ECOLURE
IT ECOLURE EXTRA
IT ECOLURE MEGA
IT ECOLURE TUBUS
LMD ETOKAP
PC ECOLURE
PC ECOLURE TUBUS
PCIT ECOLURE
PCIT ECOLURE TUBUS
PHEAGR IDU
PHEAGR IT
PHEAGR IT FORTE
PHEAGR IT EXTRA
PHEAGR PCH
PHEROPRAX A
XL ECOLURE
LAPAČ DESKOVÝ
STOJAN LAPAČE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
3
1
5
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bal
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
200,00
212,00
111,00
180,00
199,00
166,00
66,00
200,00
244,00
233,00
252,00
188,00
133,00
166,00
166,00
200,00
200,00
363,00
425,00
320,00
Popis
Feromon k lákání lýkožrouta lesklého v polopropustné ampuli
Střihací odparník na lýkožrouta severského
Střihací odparník na lýkožrouta smrkového
Odparník na lýkožrouta smrkového,odparník nejnovější generace
Střihací odparník na lýkožrouta smrkového, celosezónní účinek
Feromon na lýkožrouta smrkového v poloprop.tubusu, celosezónní
Sexuání feromon na bekyni mnišku, velkohlavou
Střihací odparník na lýkožrouta lesklého
Feromon v poloprop. tubusu na lýkožrouta lesklého, celosezónní
Kombinovaný střihací odparník na lýkožrouta lesklého+smrkového
Kombinovaný feromon v polopropustném tubusu, celosezónní
Feromon k lákání lýkožrouta severského
Feromon na lýkožrouta smrkového v polopropustné membráně
Feromon na lýkožrouta smrkového v polopropustné membráně
Feromon na lýkožrouta smrkového v polopropustné membráně
Feromon na lýkožrouta lesklého v polopropustné membráně
Feromon na lýkožrouta smrkového v polopropustné ampuli
Feromon na dřevokaze čárkovaného v polopropustné ampuli
Lapač na monitoring a odchyt podkorního hmyzu
Stojan pro zavěšení lapače
HERBICIDY
Přípravek
DICOPUR M 750
DOMINATOR
DOMINATOR
DOMINATOR
FUSILADE FORTE
GALIGAN 240 EC
balení
cena l/kg
1l
288,00
230,00
200,00
188,00
937,00
1 333,00
1
20
640
5
1
l
l
l
l
l
Popis
Postřikový herbicid proti dvouděložným plevelům
Neselektivní kontaktní herbicid na hubení nežádoucí
buřeně a plevelů
Selektivní listový herbicid na jednoleté a vytrvalé trávovité plevele
Do spotřebování zásob
GALLANT SUPER
GARLON NEW
GOAL 2 E
GRANSTAR 75 WG
KERB 50 W
LONTREL 300
PANTERA QT
REGLONE
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP FLEX
ROUNDUP FLEX
ROUNDUP FLEX
STARANE 250 EC
TITUS 25 WG
5
5
5
0,1
20
1
1
20
1
20
1
5
20
640
5
20
640
1
0,1
l
l
l
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
kg
1 000,00
300,00
1 933,00
20 050,00
1 741,00
4 245,00
703,00
480,00
280,00
250,00
300,00
200,00
180,00
175,00
310,00
290,00
270,00
1 346,00
22 790,00
balení
cena kg
5 kg
25 kg
10 kg
100,00
95,00
240,00
balení
cena ks
Selektivní listový herbicid na jednoleté a vytrvalé trávovité plevele
Nejsilnější arboricidní účinek na nežádoucí dřeviny,maliník, ostružiník
Selektivní kontaktní herbicid k hubení dvouděložných plevelů
Selektivní listový herbicid proti dvouděložným plevelům
Postř. herb. k hubení plevelů v kulturách smrku,borovice,školkách
Selektivní listový herbicid na dvouděložné plevele
Selektivní listový herbicid na jednoděl.buřeň, tolerantní k dvouděl.rostl.
Neselektivní listový herbicid na jednoděložnou i dvouděložnou buřeň
Neselektivní kontaktní herbicid na hubení nežádoucí
buřeně a plevelů, plevele plovoucí a vynořené na hladině
Neselektivní kontaktní herbicid na hubení nežádoucí
buřeně a plevelů
Neselektivní kontaktní herbicid na hubení nežádoucí buřeně a plevelů,
lepší účinnost ve stížených podm.,hodinu po aplikaci odolný proti dešti
Selektivní herbicid na dvouděložné plevele
Selektivní herbicid na dvouděložné plevele
RHODENTICIDY
Přípravek
LANIRAT MICRO
LANIRAT MICRO
STORM SECURE
Popis
Granulovaná požerová nástraha k hubení hraboše polního a
ostatních myšovitých v lesních porostech a lesních školkách
Vysoce účinné voskové bloky k hubení škodlivých hlodavců
ZNAČKOVACÍ BARVY
Typ
FLUO MARKER
KŘÍDA LESNICKÁ ČERVENÁ
KŘÍDA LESNICKÁ MODRÁ
SIGNOVACÍ BARVA ČERNÁ
SIGNOVACÍ BARVA ČERVENÁ
1
1
1
1
1
ks
krab
krab
kg
kg
144,00
80,00
80,00
202,00
250,00
Popis
Fluorescenční lesnický značkovací sprej
Odolná signovací křída
Krabička obsahuje 12 kusů křídy
Barva určená do číslovaček dřeva
POMOCNÉ LÁTKY
Přípravek
AGRISORB MICRO
AGRISORB MICRO
AGRISORB PRO GEL
AGRISORB PRO GEL
GALLEKO ARIDER
GALLEKO KOŘEN
GALLEKO UNIVERZÁL
CHEMSTOP-ECOFIX
SCOLYCID C
TREND 90
balení
1
5
1
5
1
1
1
kg
kg
kg
kg
l
l
l
0,5 l
5l
1l
cena l/kg
Popis
680,00
660,00
680,00
660,00
880,00
700,00
700,00
Práškový koncentr. na přípravu ochran. kořenového hydrogelu
200,00
133,00
626,00
Nevysychavý lep na přípravu feromonových lapačů
který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování apod.
Gel pro máčení kořenů při výsadbě
Na všechny porosty jako protistresová ochrana rostlin
Podporuje růst mladých rostlin,tvorbu kořene a jemného vlásnění
Podporuje růst rostlin po celou dobu vegetace
Barevná přísada do insekticidních přípravků
Zlepšuje smáčivost postřikové kapaliny
HNOJIVA
Přípravek
DUSÍKATÉ VÁPNO
SILVAMIX FORTE 30
SILVAMIX FORTE 60
SILVAMIX MG
SILVAMIX C
MKH-18
VEGAFLOR
VEGAFLOR
SAMPPI
CERERIT
ENTEC 26
ENTEC PERFEKT
YARAMILA KOMPLEX
KRISTALON BÍLÝ KVĚT,PLOD
KRISTALON MODRÝ START
LAV
LV
NPK
balení
5
20
20
20
20
25
1
25
1
50
50
25
25
25
25
50
50
50
cena l/kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
50,00
63,00
68,00
66,00
66,00
28,00
50,00
28,00
490,00
Typ
balení
cena ks
POSTŘIKOVAČ CP 15
POSTŘIKOVAČ CP 3
POSTŘIKOVAČ SOLO 401
POSTŘIKOVAČ SOLO 456
POSTŘIKOVAČ SOLO 457
POSTŘIKOVAČ SOLO 475
POSTŘIKOVAČ SOLO 425
POSTŘIKOVAČ SOLO 485
POSTŘIKOVAČ SOLO 433-H
ROZM. GRANULÍ SOLO 421
KRYT POSTŘIKU SOLO
ČISTIČ POSTŘIKOVAČŮ
KRYT TRYSKY CP
APLIKAČNÍ TAŠKA
KARTÁČ NA SAZ. ROVNÝ
KARTÁČ NA SAZ. TOČENÝ
KNOTOVÁ HŮL KL 17
KNOTOVÁ HŮL KL 22
KNOTOVÁ HŮL KL 35
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
Popis
Dusíkatovápenaté hnojivo
Dlouhodobě působící minerální hnojivo
Dlouhodobě působící minerální hnojivo
Dlouhodobě působící minerální hnojivo
Dlouhodobě působící minerální hnojivo
Kapalné koncentrované vícesložkové hnojivo
Kapalné koncentrované vícesložkové hnojivo
Komplexní koncentrované tekuté hnojivo na list nebo zálivkou
po individuální dohodě dle množství odběru
APLIKAČNÍ TECHNIKA
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
l
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2 800,00
3 300,00
422,00
1 200,00
1 300,00
2 600,00
2 700,00
3 100,00
15 000,00
2 200,00
400,00
200,00
677,00
120,00
100,00
80,00
1 200,00
1 300,00
1 700,00
balení
cena kg
5 kg
25 kg
25 kg
374,00
344,00
172,00
Popis
Ruční postřikovač, nádrž 15 l, membránové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 20 l, membránové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 1 l
Ruční postřikovač, nádrž 5 l, membránové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 7,5 l, membránové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 15 l, membránové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 15 l, pístové čerpadlo
Ruční postřikovač, nádrž 20 l, membránové čerpadlo
Motorový postřikovač, nádrž 20 l, dvoutaktní motor
Ruční rozmetadlo sypkých materiálů, náplň 9 kg
Kryt postřiku pro plošný postřik včetně trysky
Odstraňuje zbytky postřiků a ostatních nečistot
Kryt postřiku pro plošný postřik včetně trysky
Aplikační taška na Cervacol Extra
Na nátěr sazenic repelenty
Na nátěr sazenic repelenty
Protiplevelová hůl s knotem, š. 17 cm
Protiplevelová hůl s knotem, š. 22 cm
Protiplevelová hůl s knotem, š. 35 cm
OSTATNÍ
Přípravek
MESUROL SCHNECKENKORN
MESUROL SCHNECKENKORN
VANISH SLUG PELLETS
Popis
Nástrahový přípravek s účinnou látkou ze skupiny karbamátů
proti všem druhům slimáků a plzáků
Granul. požerová nástraha proti slimákům,plzákům a hlemýžďům
INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Průměr /
výška
Typ
KLIMAWIT 220
KLIMAWIT 280
KLIMAWIT 300
KLIMAWIT 500
KLIMAWIT 750
22
28
30
50
75
80
105
120
150
170
POLYNET
TUBUS SPECIAL
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Cena m/ks
27,00
33,00
33,00
45,00
70,00
30,00
32,00
25,00
33,00
36,00
Popis
Plastový chránič listnatých dřevin s optimální světelnou propustností,
instalace ke kůlu
Plastová vytlačovaná síťovina,oka 10 mm, dobře odolává nízkým tepl.
Plastová vytlačovaná síťovina,oka 22 mm, dobře odolává nízkým tepl.
Plastový čtyřhranný chránič listnatých dřevin s UV ochranou
proti popálení sazenic, s příznivým klimatem uvnitř tubusu,
instalace ke kůlu
PACHOVÁ OPLOCENKA
Typ
balení
cena ks
ANTIFER KONCENTRÁT
ANTIFER ČERVENÝ
ANTIFER MODRÝ
ANTIFER ZELENÝ
ANTIFER PĚNA
ANTIFER KOBEREČEK
DUFTZAUN PĚNA
DUFTZAUN KONCENTRÁT
DUFTZAUN ČISTIČ
APLIKAČNÍ PISTOLE
0,4
1
1
1
750
1
1
1
1
1
266,00
577,00
577,00
577,00
377,00
2,00
555,00
450,00
280,00
2 300,00
l
l
l
l
ml
ks
ks
ks
ks
ks
Popis
Simulace velmi silného pachu lidského potu,účinnost 14-21 dní.Chrání
plochy před nežádoucím vstupem lesní zvěře.Každá z barev obsahuje
jiný poměr mastných kyselin pro zabránění navyknutí zvěře pro typ
zápachu, aplikace roztoku 1x za 2-3 týdny
Nosný materiál s účinnou látkou, aplikace 1x za 4 týdny
Savý materiál
Nosný materiál,vydrží 3-5 let,po aplikaci působí 6-8 týdnů, 750 ml
Účinná látka k odpuzování zvěře, působí 4-6 měsíců, 500 ml
Účinně vyčistí pistoli, zajistí bezproblémové další použití, 500 ml
Dávkovací pistole pro aplikaci pachového plotu
LESNICKÁ UZLOVÁ PLETIVA
Typ
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BULWARK
BENITA
Vysvětlivky:
Kč/bm
výška cm
1
18,50
100
7
22,00
120
10
19,00
150
12
22,00
150
12
23,00
150
12
160
14
20,00
22,00
160
14
160
14
25,00
23,00
160
19
160
19
27,00
29,00
160
19
180
15
26,00
25,00
200
16
200
19
31,00
49,00
200
16
150/14/6
44,00
sloupec č. 1 -počet vodorovných drátů
sloupec č. 2 -rozteč svislých drátů v cm ( oko )
sloupec č. 3 -síla drátu v osnově ( mm )
sloupec č. 4 -síla okrajových drátů ( mm )
2
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
3
2,0
2,0
1,6
1,8
2,0
1,6
1,8
2,0
1,6
1,8
2,0
1,8
1,8
2,0
2,5
4
2,8
2,8
2,2
2,5
2,8
2,2
2,5
2,8
2,2
2,5
2,8
2,8
2,5
2,8
3,1
Download

Nabídkový list – lesnictví 2014 - CHEM