Tel.: +420774164103
[email protected]
www.kalksandstein.cz
Kalksandstein CZ s.r.o.• Borovno E 23 • CZ - 335 61 Borovno
Vracení palet Zapf Daigfuss
Vracet je možné pouze čisté a nepoškozené palety Zapf Daigfuss velikosti 1x0,8 m viz foto:
Pro vrácení palet je nutné vyplnit návratku Zapf
Daigfuss.
Palety se vrací do meziskladu Cargo Prague:
Hořovice
Adresa:
Na Sklenářce 795/II, CZ-268 01 Hořovice
Sklad tel.: 311 514 913, mobil: 721 981 530, e-mail:
[email protected]
Mapa:
http://www.cargoprague.cz/skladovani-a-logistika/
Náklady na vracení palet nese zákazník. Palety je možné vrátit pouze v termínu domluveném se
skladem, v čase vždy v 7:00-15:30. Pro vyřízení dokumentů k paletám zašlete prosím na firmu
Kalksandstein CZ potvrzenou návratku, dále pak číslo účtu, na které je možné vracet dobropisované
peníze.
Zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem
v Plzni odddíl C, vložka 18608
IČ (HReg): 26413159
Jednatel: Ing. Martin Konečný
Bank. spojení: ČSOB a.s.209239258/0300
IBAN: CZ1703000000000209239258
SWIFT-BIC: CEKOCZPP
DIČ (Ust-IDNr.): CZ26413159
Download

Návod - palety - Kalksandstein CZ