Máte možnost: ADOPTUJTE BRONTOSAURA!
Brontosaurus už přes 35 let pomáhá přírodě, památkám
i lidem. Teď je čas pomoci Brontosaurovi.
I dobrovolnická práce nás něco stojí, ale podpořit ji stojí za to!
Staňte se drobným dárcem Hnutí Brontosaurus.
Dárcovskou návratku i informace najdete na webu
adopce.brontosau r us.cz
Za Vaši podporu Vám děkujeme my i vyčištěná chráněná území,
opravené hrady, čisté prameny, naučné stezky, pokosené louky…
Už sis vybral/a nějaký zajímavý tábor?
Tak pober své kamarády a pojeďte si s námi užít kus léta.
Brožurku s nabídkou akcí dej prosím dál některému ze svých
známých, kamarádů, do knihovny, nebo jinam,
kde by si z ní mohl vybrat někdo další. Díky!
Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno
tel: 544 215 585 | e-mail: [email protected]
http://www.facebook.com/hnutibrontosaurus | http://brontosaurus.cz
VODÁCKÝ PUŤÁK
BEROUNKA
29. 7.–4. 8.
Vodácká akce určená všem, kteří se
rozhodli strávit s námi týden na vodě.
Řeka Berounka, vodáky a trampy
nazývaná Stará řeka, potěší zejména
krásnou přírodou.
Místo: řeka Berounka z Plzně do Prahy
Věk: 18–99
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Cena: 1 450 Kč
VODÁCKÝ PUŤÁK
HRON
5. 8.–11. 8.
Na plastových kánoích se zkušenými
instruktory. Nocování každý den na
jiném místě, poznávání zajímavých míst
podél řeky. Vhodné i pro začátečníky,
které vše naučíme.
Místo: řeka Hron z Nemecké do Kozárovce
Věk: 18–99
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Cena: 1 600 Kč
PO HRONU K DUNAJU 12. 8.–18. 8.
Plavba na kánoích po netradičním úseku
slovenské řeky Hron. Nocleh každý den na
jiném místě, táboření a poznávání okolí řeky.
Místo: řeka Hron od Kozárovce do Dunaje
Věk: 18–99
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Cena: 1 550 Kč
Místo: Český Banát (Rumunsko)
Věk: 16–35
Kontakt: [email protected]
Web: modrykamen.brontosaurus.cz
Cena: od 3 800 Kč
Pro rodiče s dětmi
PRÁDELNÍCI I.
30. 6.–8. 7.
7. 7.–15. 7.
PRÁDELNÍCI II.
Pohodový týden pro rodiče s dětmi od
6 let ve vlastních stanech na samotě
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc
při opravě hradu, vaření na ohni, hry,
skály, rybník, výlety, táboráky.
Místo: Lukov u Zlína | Věk: 6–15
ZAHRANIČNÍ
Kontakt: [email protected]
KRAJNÍ MEZE
1. 7.–31. 8. Web: lukov.brontosaurus.cz/plan_akce.php
Zažij realitu severní Indie, poznej místní Cena: 500 Kč
obyvatele a jejich kulturu. Zapoj se jako PRÁDELNÍCI III. 14. 7.–22. 7.
dobrovolník pomáhej v buddhistickém Pirátský týden pro rodiče s dětmi od
klášteře, ve školách aj.
4 let ve vlastních stanech na samotě
Místo: Ladakh, Severní Indie
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc
Kontakt: [email protected]
při opravě hradu, vaření na ohni, hry,
Web: brontosaurivhimalajich.cz
skály, rybníky, výlety, táboráky.
Cena: 3800/4800 Kč
Místo: Lukov | Věk: 4–13
Kontakt: [email protected]
ČESKÝ BANÁT ANEB CESTOU
KE KOŘENŮM
1. 8.–16. 8. Web: lukov.brontosaurus.cz/plan_akce.php
Drsná romantika rumnského Banátu, Cena: 500 Kč
stará řemesla, divadlo, mystika, tradice, OSADNÍCI
sblížení s místními nejen u práce, vandry. Z LUCKY HILL
21. 7.–28. 7.
Snížení ceny = schválení projektu
Nové pozemky k osídlení na sever od
Brontosaurus pro mě znamená…
… partu skvělých lidí, které sdružuje hlubší smysl. Dělají věci nejen pro sebe, ale pro
dobrý pocit, že je to tak správně. (Ondra, 21)
Hlučál river. Velká návratnost počáteční
investice. Nezasíťováno.
Místo: Lucký vrch | Věk: 0–99
Kontakt: [email protected]
Cena: 400 Kč/den
DOBRODRUŽSTVÍ
NA PASECE
4. 8.–10. 8.
Pobytový tábor pro rodiče s dětmi 2–6
let. PRO VŠECHNY - kdo mají chuť si
lehnout do trávy a pozorovat svět
zblízka a užít si s dětmi v přírodě.
Místo: Jánské lázně | Věk: 2–6
Kontakt: [email protected]
Web: lukov.brontosaurus.cz/tabor2011deti/
uvod01.htm
Cena: 3990 Kč/dítě
FILMOVÝ TÁBOR 12. 8.–19. 8.
Děti, rodiče, herci - máme týden na natočení
filmové pohádky! Zábavnou formou
nacvičíme pohyby a rétoriku, vyrobíme si
kulisy, poznáme kus Moravského krasu.
Místo: Švýcárna | Věk: 2–6
Kontakt: [email protected]
Web: www.modrykamen.brontosaurus.cz
Cena: 3300/2400 Kč
DVĚ GENERACE
19. 8.–25. 8.
Tábor pro rodiče, kteří chtějí prožít s dětmi
chvíle oddychu mimo své bydliště. V jižních
Čechách, koupání, táborová základna,
výlety na kolech. Hry, sport, táborák...
Místo: Jindřichohradecko – Novobystřicko
Věk: 0–99
Kontakt: [email protected]
Cena: 900 Kč/dítě
VODÁCKÝ PUŤÁK
OTAVA
14. 7.–21. 7.
Vodácký putovní tábor pro děti do
17 let, na kánoích se zkušenými
instruktory. Nocování každý den na
jiném místě, poznávání zajímavých
míst podél řeky. I pro začátečníky.
Místo: řeka Otava ze Sušice
Věk: 10–17
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Cena: 2 600 Kč
LESNÍ PĚŠINKOU 25. 8.–31. 8.
Pobytový tábor pro rodiče s dětmi 2–6 let.
Pro ty, kdo mají chuť si lehnout do trávy
a pozorovat svět zblízka a užít si týden
s dětmi v přírodě. Tentokrát o lese...
Místo: Jánské lázně
Věk: 2–6
Kontakt: [email protected]
Web: lukov.brontosaurus.cz/tabor2011deti/
uvod02.htm
VÝPRAVA ZA KAMENEM
Cena: 0 Kč
28. 7.–5. 8.
MUDRCŮ
V
nastalé
bouři
zjevil
se
pergamen.
Ocelový
Pro děti
alchymista sebral jej a nahlédl dovnitř.
NÁVRAT DO JESKYNĚ
Tajemství kamene mudrců bylo odhaleno.
OLLMHÓR ANEB POSELSTVÍ
Místo: Studniční vrch
BÍLÉHO MAMUTA 30. 6.–13. 7. Věk: 8–15
Byl kdysi klan červených hlav. Objevil Kontakt: [email protected]
jeskyni a zabydlel se v ní. Našel pohřebiště Cena: 1 600 Kč
mamutů. Poznal a uctíval bílého mamuta.
3. 8.–11. 8.
Klan v okolí lovil a sbíral plody. Klan žil SAVANOU
a radil se s bílým mamutem. Potom klan Kroky tvé povede po mých stopách
získal oheň. Brzy ho však ztratil. Bez ohně dobrý duch v místa, kde nás navždy
se vedlo špatně. Klan se poradil s bílým spojí rudý Bůh. Až uvidíš v dáli stoupat
mamutem a jeskyni opustil…To už je dávno. modrý dým, poznáš místo, kde tě
čekám s příběhem … tajemným?
Ohniště v jeskyni je už dlouho chladné.
Místo: Kralice Nad Oslavou, Horní Lhotice Místo: Sudetské Sady v zaniklé osadě
Zastávka | Věk: 8–15
Věk: 8–13
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Cena: 1 600 Kč
Cena: 3300/2750 Kč
… Co sis na akci zažil/a…?
… spoustu pěkných a tajemných chvil, noc pod skalním převisem, vstávání s písničkou,
práce s radostí. (Maruška, 15)
Prázdniny
s Brontosaurem
2012
OBRAŤ SVOJE PRÁZDNINY
VZHŮRU NOHAMA.
Dostala se Vám do rukou nabídka Prázdnin s Brontosaurem
a sami se nemůžete táborů zúčastnit?
Chtěli byste aktivity Hnutí Brontosaurus podpořit jinak?
SPORTOVNÍ
VODÁCKÝ PUŤÁK
LUŽNICE
22. 7.–28. 7.
Na kánoích se zkušenými instruktory.
Nocování každý den na jiném místě,
poznávání zajímavých míst podél řeky.
Vhodné i pro začátečníky.
Místo: řeka Lužnice ze Suchdolu do
Týna n/Vlt. | Věk: 18–99
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Cena: 1 400 Kč
prazdniny.brontosaurus.cz
Pro mládež a dospělé
Myslíš si, že dobrovolníci jsou padlí na hlavu?
Nech se vyvést z omylu některým z našich letních táborů.
Na Prázdninách s Brontosaurem
…dostaneš se do míst, která jsou jedinečná a často nepřístupná.
…zažiješ dny nabité netradičními zážitky.
...poznáš nové kamarády.
…dozvíš se něco nového o přírodě, ekologii nebo historii a kultuře.
…můžeš si zkusit kosit louku, pečovat o zvířata v záchranné stanici,
dozdívat hradby a mnoho dalšího.
A to všechno za jeden nebo dva týdny prázdnin.
Vyber si některý z našich táborů a pojeď s námi.
Zkus to!
Více informací najdeš na
prazdniny.brontosau rus.cz.
Brontosaurus pro mě znamená…
…staré zvíře s mladou duší. (Milan, 26)
osadách, odmetá starobylý prach.
Země je domovem zvířat, rostlin a lidí.
PRACOVNĚ-PROŽITKOVÉ
Místo: Jesenicko-Rychlebské hory
Pojďme se naučit spolu žít.
Tábory zahrnují dobrovolnickou pomoc Věk: 16–35 | Kontakt: [email protected] Místo: CHKO Kokořínsko | Věk: 15–30
přírodě nebo památkám. Součástí Web: www.stillstand-zastavka.wz.cz Kontakt: [email protected]
akce je také zážitkový program.
Cena: 2 222 Kč
Web: ekokoko.webnode.cz
Cena: 800 Kč
ATLANTIDA: SOUMRAK
TAJEMSTVÍ
CIVILIZACE
1. 7.–14. 7. ZELENÉHO OKA
4. 7.–15. 7. BESKYDSKÉ ŘEMESLNÉ
Na ostrov se snášel soumrak a poslední „Hledání pokladu jsem zasvětil celý život. SENOBRANÍ
7. 7.–15. 7.
sluneční paprsky osvětlovaly zbytky Čas se mi krátí. Tíží mě vědomí, že jsem Chceš v ranní rose louku séct a po práci ovčí
starověkého chrámu. Skupina badatelů odkaz svého strýce nenašel. A nemám vlnu příst a tkát a z drátu šperky vyrábět?
se ukládala ke spánku, aby další den komu předat rodové tajemství.“
Mnoho dalších řemesel a hlavně zajímavá
čelila největšímu objevu století.
Místo: zámek Kačina, Kutná Hora
setkání s lidmi spřízněnými a hravost
Místo: Zákopy u Opatova | Věk: 15–26 Věk: 16–99
a radost a hory a seno a seno a seno...
Kontakt: [email protected] Kontakt: [email protected] Místo: Kudlačena
Cena: 0 Kč
Web: www.tajemstvi-zeleneho-oka. Kontakt: [email protected]
webnode.cz
Cena: 500 Kč
VÁLKA ORCHIDEJÍ 1. 7.–13. 7.
Na počátku bylo bláto. Z něj vyrostla Cena: 1 000 Kč
KARPATOKOSENÍ 13. 7.–27. 7.
orchidej a bylo to dobré. Ale spolu s tím OBCHODNÍCI S ČASEM 5. 7.–15. 7. Přijeďte ti, kdož si myslí, že práce
přišlo zlo a krajinu zahalil stín. Postav se Čas je to jediné, co nám skutečně patří. může být zábavná. My si to myslíme.
na stranu dobra a buď tím, kdo obnoví Jakou hodnotu pro tebe má? Pojď a vnímej Respektive, sena nejsou práce.
rovnováhu. Válka začína.
ten nesčetněkrát oběhnutý ciferník trochu Místo: Bílé Karpaty, Žítková, PR Hutě
Místo: Rusalka | Věk: 15–26
jinak. Kosení a hrabání trávy v cenných Věk: 18–100
Kontakt: 774 169 875
lokalitách v podhůří Šumavy.
Kontakt: [email protected]
Web: valkaorchideji.mypage.cz
Místo: Prachaticko
Web: www.brontosaurus.uh.cz
Cena: 900 Kč
Kontakt: [email protected]
Cena: 0 Kč
Web: www.slunovrat.info
STILLSTAND – ZASTÁVKA
REGIA ACADEMIA
NA ZNAMENÍ
1. 7.–14. 7. Cena: 600 Kč
COMPERTA
22. 7.–3. 8.
Poutníkův návrat domů, pod EKOKOKO
6. 7.–15. 7. Představ si uniknout ze všedního světa
korunami starých stromů, po „Nadešel čas, aby každý z nás změnil své do fantazie. A to takové, že tě celého
starých cestách jesenických, písních stravovací návyky, tradice, životní styl, úplně pohltí. Stačí málo.
a osudech lidských. V zaniklých módu a především své myšlení.“ Planeta Místo: hrad Lukov u Zlína | Věk: 15–26
… Co sis na akci zažil/a…?
...že člověk k životu moc nepotřebuje. (Zuzka, 19)
Kontakt: [email protected]
Web: lukov.brontosaurus.cz/tabory
Cena: 700 Kč
Věk: 16–30 | Cena: 300 Kč
Kontakt: [email protected]
Web: sup.ekoserver.cz/utopie
PADLA KOZA
NA KÁMEN
23. 7.–3. 8.
...asi je s ní ámen / V noci jsme šli
pěšky – po úpatí Sněžky / Divé prase
v lese – čísi nohu nese / Když sejdeme
z kopce – zabečí nám ovce / Enyky
beniky kliky bé bé bé...
Místo: Sklenařovice, Krkonoše
Věk: 16–26
Kontakt: [email protected]
Cena: 800 Kč
STARÉ ČASY
27. 7.–5. 8.
Z rozhodnutí Taira, vládce Galiceje:
Každému muži či ženě, osidlivšímu zpustlý
kraj Malkatský, dána bude půda a tresty
odpuštěny. Bojovný duch doporučen.
Řemeslně-larpový pracovně-prožitkový tábor.
Místo: Orlík nad Humpolcem |Věk: 16–40
Kontakt: [email protected]
Web: stare-casy.ic.cz
ZASLOUŽILÍ
Cena: 750 Kč
ANEB BRONTOSAURUS
5. 8.–11. 8.
REVIVAL
NEŠLAPEJ MI
Tábor pro opuštěné rodiče dětí, které
NA KARPATY
28. 7.–5. 8. už “mají rozum”. Práce na Záchranné
U nás nepadne kosa na kámen. U nás stanici v Bartošovicích, hry a odpočinek
kvetou (orch)ideje. U nás štípeme komáry! pohybem, např. na kolech.
Přijeďte Pro(stor) Žít(ková) Spo(ntánní) Místo: Poodří, Bartošovice a okolí
Lu(ční) nejvypečenější tábor sezóny.
Věk: 18–99 | Cena: 0 Kč
Místo: bíLÉKarpaty | Věk: 16–24
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Cena: Ničehož
LETNÍ ŠKOLA ŽIVÉ
ARCHEOLOGIE
6. 8.–16. 8.
EKOPAŘBA: KUPŘEDU,
Deset dní o člověku ze všech stran.
ZPÁTKY NI KROK! 1. 8.–9. 8. Zajímavá směs experimentální
Je práce na statku romantika nebo těžká archeologie, zážitkové pedagogiky,
dřina? A jak to bylo kdysi? Přijeď pomoct poznání a volného života podle vlastních
s prací na statku a orchidejové louce, užít si pravidel. Těšíme se na tvůj ksicht.
léta a pohody, zvířat, přátel a zážitků.
Místo: EAC Křivolík | Věk: 16–45
Místo: Zašovice | Věk: 16–26
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected] Web: bacrie.cestovatel.cz/
Web: ekoparba.wz.cz
Cena: 1 200 Kč
Cena: 1 000 Kč
BUDOVÁNÍ
PRAVĚKÉ VESNICE 27. 7.–3. 8.
..a ozvaly se zvuky seker a předci tančili
a vedli ruce svých potomků, kteří našli
svoje kořeny..
Místo: Pravěká osada Křivolík, Česká
Třebová
Věk: 15–99
Kontakt: [email protected]
Web: bacrie.cestovatel.cz
Cena: 400 Kč
UTOPIE 2024
27. 7.–5. 8.
Fiktivní pohled do blízké budoucnosti, ač
nebezpečně blízko realitě. Přijď vybudovat
lepší, soběstačnou a ekologickou
společnost. 10 dní plného nasazení
a silných zážitků!
Místo: Ekocentrum PALETA Oucmanice
HRANICE
4. 8.–15. 8.
Pojď s námi tvořit něco, co přetrvá. Změnit
kousek smutného světa na radostný
a zažít sebe i druhé trochu jinak.
Postavíme do týdne domek z přírodních
materiálů? Zve Tě tajemná Muna.
Místo: Muna, Mikulovice, Jesenicko
Věk: 16–40
Kontakt: [email protected]
Web: www.muna.wz.cz
Cena: 2350/1620 Kč
Co si s sebou odvážíš…
…mravenčí tykadla, zhodnocovací náramek, fáborek, čupr desky, určité posunutí,
co chci dál dělat a co určitě ne, kontakty s lidmi ,,na stejné vlně”. (Anička, 15)
VÝKŘIK DO TMY
6. 8.–19. 8.
V temnotě světa i mysli se rodí
síly, kterým se bojí postavit i ti
nejodvážnější. Ale kdo nebojuje, ztratí
mnoho… možná i sám sebe. Ve stínech
hradu Lukova to poznáte i vy.
Místo: hrad Lukov u Zlína | Věk: 15–26
Kontakt: [email protected]
Web: fenix.brontosaurus.cz/vykrik
Cena: 800 Kč
12. 8.–19. 8.
KIMURI
Prožij pár letních dní vyplněných
smysluplnou prací, pohodou a zážitky
s partou lidí na záchranné stanice volně
žijících zvířat Pasíčka
Místo: Záchranná stanice zvířat Pasíčka
Věk: od 15 | Cena: 900 Kč
Kontakt: [email protected]
KUDY TUDY
DO FANTAZIE
17. 8.–26. 8.
Opatrně se blížili k tajemně zářícím
dveřím, které byly označeny starobylými
runami. Tep se jim zrychlil. Šimon váhavě
vztáhl ruku ke klice. “Mám? Kdo ví, co
nás tam čeká...”
Místo: Telč | Věk: 17–99
Kontakt: [email protected]
Web: orchis.brontosaurus.cz/dofantazie/
Cena: 500 Kč
z vás, kteří si chcete užít legraci
a při tom pomoct životnímu prostředí.
Hry, sportovní vyžití, táborák...
Místo: nejjižnější okolí Jindřichohradecka
Věk: 15–26
Kontakt: [email protected]
Cena: 0 Kč
a prožitkových technik. 5 dnů s průkopnicí
Impra v ČR a lektory ImproDivadla a 2 dny
technik k zvýšení vnímání herce.
Místo: Švýcárna | Věk: 15–99
Kontakt: [email protected]
Web: modrykamen.brontosaurus.cz
Cena: od 3250 Kč
PROŽITKOVÉ
VZDĚLÁVACÍ
Tábory s nepracovním zážitkovým Tábory zaměřené na netradiční
programem.
vzdělávání v určité oblasti.
KRAJINOU DUŠE
1. 7.–8. 7.
Týdenní pouť na kolech kouskem České
Země ve spojení s živly. Noci v přírodě,
posvátná místa, večery u ohníčku,
kotlíky, sdílení, hluboké sebepoznávání,
konstelace, Oslava Života.
Místo: česká krajina | Věk: 21–49
Kontakt: [email protected]
Cena: 2112 Kč
HODINOVÝ HOTEL 20. 7.–29. 7.
Již tradiční perla mezi tábory. Neváhej
a udělej další krok.... Před tebou
se otevírá pohled na krajinu plnou
dobrodružství, hvězd a nespoutanosti.
Chceš, aby ta hodina nikdy neskončila.
Místo: Rychlebské hory | Věk: 18–30
Kontakt: [email protected]
Web: hodHotel.zde.cz | Cena: 3876 Kč
CESTIČKY
17. 7.–28. 7.
Prožitkový organizátorský kurz. Cestičky,
co Tě přivedou k cestě, po které budeš
moci vést druhé. Sebepoznání, dovídání
se, setkávání se. Otevři oči, mysl i srdce,
a pak teprve vykroč.
Místo: Horní Lhotice | Věk: 17–28
Kontakt: [email protected]
Web: www.cesticky.cz
Cena: 3500 Kč
LETNÍ ŠKOLA
10. 8.–18. 8.
PŘÍRODOVĚDY
Patnáct středoškoláků hledá na
chatě v horách odpovědi na otázky
nejen o přírodě. Staneš jedním
z nich? Hry a besedy, experimenty
a exkurze, práce a zážitky v krajině.
Místo: Nýznerov | Věk: 15–19
Kontakt: [email protected]
IMPROPŘESAH
21. 8.–28. 8. Web: letniskola.brontosaurus.cz
TÁBOR MLADÝCH
PRO MLADÉ
26. 8.–2. 9. Léto uprostřed Moravského krasu s vůní Cena: 1 450 Kč
Tábor mladých pro mladé je pro ty improvizace, divadla, dramaturgie
… Co sis na akci zažil/a…?
… tanec v dešti a vířivku na hradě. (Vojta, 15)
Download

Prázdniny s Brontosaurem