Vápenopískové pasivní domy
Kalksandstein Zapf Daigfuss
Jenišov
První pasivní dům v ČR, který dosáhl v roce 2010 certifikátu „Qualitätsgeprüftes Passivhaus“ u
Passivhausinstitutu. Tento certifikát potvrzuje, že se skutečně jedná o pasivní dům a dům má
vynikající kvalitu. O tom svědčí také fakt, že v tuto chvíli žádný jiný pasivní dům tohoto ocenění
v ČR nedosahuje a to proto, že jeho autoři to nejsou schopni prokázat, nebo vlastnosti domů
jsou takové, že se za pasivní pouze vydávají. V bývalé Východní Evropě pouze 2 pasivní domy
mají tento certifikát. Tento dům byl certifikován dříve, než byl postaven první pasivní dům v tak
rozvinuté ekonomice, jako je třeba Japonsko…..
Dům drží ještě další prvenství – první použití drti pěnového skla pod základovou desku u pasivního
domu v ČR. Zároveň je dům postaven pro pasivní domy v nejhorších klimatických podmínkách….
Dům má také přiznanou dotaci z programu Zelená úsporám, část B.
Autorem návrhu je: Ing Štěpánka Hamatová
Liberec
Pasivní dům v drsných klimatických podmínkách Libereckého kraje. Na detailní
fotografii je možné vidět řešení napojení svislé a vodorovné izolace a přerušení
tepelného mostu pomocí KS-ISO Kimmsteine
Projektantem je: Ing. Štěpánka Hamatová
Horažďovice
Menší pasivní dům v předhůří Šumavy e vyznačuje extrémní pečlivostí prvedení
práce. Stavba svépomocí je také velmi levná: cena 3500 Kč/m3 obestavěného
prostoru obsahuje také DPH, zařízení kuchyně a vše, co správný pasivní dům
má mít jako např. zemní výměník, kompaktní vzduchotechnickou jednotku, okna
certifikovaná pro pasivní domy. Jejich předsazenou montáž je možné vidět dobře
na fotografiích.
Autorem návrhu je: Ing. Jana Janochová
Hromnice
Tento pasivní dům poblíž Plzně byl postaven místní menší firmou. Za necelý rok se
mohla rodina majitelů nastěhovat. Vizitkou pro stavební firmu je vynikající dosažená
vzduchotěsnosti n50=0,13 h-1
Dům má přiznanou dotaci z programu Zelená úsporám.
8 300
7 900
2 000
8 300
4 3
30
2 000
10 850
10 325
7 825
0
7 825
24 97
321
9 000
12 300
12 300
1280
Dobřany
Soubor 14 pasivních domů Hnízdo, pro konstrukci je použito strojního zdění KSQUADRO. Tloušťka nosných zdí v celém objektu je pouhých 15 cm. Na fotografiích
je vidět práce za 16 hodin, stavba pokračuje neskutečnou rychlostí.
10
60
194
4 0
624 m2
195
3 6
20
4 0
20
9 890
8 330
1280
8 300
3 885
10 326
7 825
kontejnery
7 825
90
Projektantem domu je: Ing. Zdeněk Baxa
604m2
TYP A
10 550
6 4
40
8 300
8 025
274
11
1
1280
12 235
1280
2 020
3220
8 300
5 745
20
3 6
0
14
kontejnery
1280
TYP A
6 935
5 685
11
6 33
12 300
12 300
TYP A
12 300
50
3
22 565
TYP A
12 300
0
3 64
13 0
8 300
7
50
25 7
9 985
192
2 000
193
964 m2
1280
7 600
TYP A
15 295
14 930
9
2 000
6 800
8 300
TYP A
TYP B
2 000
721 m2
3 000
14 570
331
8
3 840
00
TYP A
1 800
8 665
1280
82 285
324
703 m2
3 290
200
8 300
8 3
-40,51-
173
7
8 300
5 885
179
326
1280
669 m2
1280
12 025
6
328
8 200
1280
1280
85
666 m2
1280
17 055
0
23
19
19 6
5
329
-14,44-
-9,85-
6
273
17 650
0
55
19
4
-42,83-
1280
17 375
-8,53-
1280
901 m2
330
1280
IP26b
344
1280
1280
IP26a
-42,14-
17 375
9
-22,04-
3
-5,78-
-37,70-
1280
111
1280
-26,60-
111
Autorem návrhu je Ing. Štěpánka Hamatová
15
TYP B
12 300
TYP B
12 300
0
8 800
12 300
3 38
12 300
13 0
TYP B
TYP B
TYP B
8 655
45
1280
320
196
323
24 3
1280
734 m2
11
891 m2
198
12 1280
8 300
2 000
1280
325
687 m2
9 985
199
13
8 300
17 370
17 425
17 425
144 510
1280
2 000
1280
202
-4,00-
755 m2
7 900
200
327
14
8 300
183
1280
Jihlava
1280
1280
181
333
1280
2 000
1280
712 m2
7 600
201
1
8 300
1280
5
21
20
0
40
1280
19 935
4 276
13 870
946 m2
7 580
0
20
332
2
19 8
55
1280
8 300
81
22
180
1280
5 190
17 400
00
8 8
TYP B
Velmi zdařilá realizace pasivního domu v Jihlavě. Zajímavostí je izolace pomocí 30
cm polystyrenu dalmatin – možné vidět na fotografiích. Dům má přiznanou dotaci
z programu Zelená úsporám.
Autorem návrhu je:Ing. Arch. Ivana Kubešková
Dolní Vlkýš
Stavba nízkoenergetického domu s prvky pasivních domů. Celý dům je založen
na desce z polystyrenu. U domu bylo dosaženo vynikající vzduchotěsnosti
n50=0,11 h-1
Autorem návrhu je Arch. Martin Spěváček
Srch
První Multikomfortní dům v ČR od firmy Orsil. Multikomfortní domy jsou pasivní
domy, které jdou ještě dále. Např. díky vápenopískovým cihlám je dosahováno
ideálního mikroklimatu díky vysoké akumulaci, výborné akustice a také je velmi
dobře udržováno vlhkostní mikroklima domu.
Nosná konstrukce z vápenopískových cihel je tl. 175 mm.
Autorem návrhu j: Atelier L s.r.o.
www.kalksandstein.cz
Download

KS_poster f.pdf - Kalksandstein CZ