EURASIA
INTERGEO EURASIA KONGRESİ
INTERGEO EURASIA CONGRESS
İkiz fuarlarda sergilenecek ürün ve hizmetler, bu fuarların ayrılmaz
bir parçası olan iki günlük; alanındaki en seçkin konuşmacıların
konferanslarıyla zenginleşmektedir.
The range of exhibits at the trade show will be rounded out by a two-day
conference given by distinguish speakers in their fields.
28 Nisan 2014
28 April 2014
Salon 1
Salon 2
INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY ORTAK OTURUMU
Deprem Güvenliği & Kentsel Dönüşüm & Yangın Koruma
ÖZEL ICA OTURUMU
Prof. Dr. Temenoujka Bandrova
Prof. Georg Gartner
Prof. RNDr. Milan Konecny
KOORDİNASYON :
Prof. Dr. Necla Uluğtekin
KATILIMCI OTURUMLARI
Mekansal Veri Üretim
Teknolojileri
Oturum detayları için lütfen
www.intergeo-eurasia.com’u ziyaret ediniz.
Hall 1
INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY JOINT SESSION
Earthquake Resistance & Intelligent Urbanization & Fire Protection
SPECIAL ICA SESSION
Prof. Dr. Temenoujka Bandrova
Prof. Georg Gartner
Prof. RNDr. Milan Konecny
ORGANIZED by:
Prof. Dr. Necla Uluğtekin
ICA Eğ. ve Öğr. Kom. Bşk. Yrd.
The VP of SC.on Edu.and Tra.of ICA
Mekansal Bilişim İnisiyatifi Gn. Sek.
The Secretary General of MBİd
Prof. Dr.-Ing. habil. Theo Kötter
Dr.-Ing. Frank Friesecke
Dipl.-Ing. Peter Scholl
KOORDİNASYON :
Dipl. -Ing. Hahen Graeff
EXHIBITOR SESSION
Geospatial Data
Acquisition Technologies
Please visit www.intergeo-eurasia.com for
details of the session.
Assist. Prof. Dr. Ahmet Özgür Doğru
Y. Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
ÖZEL DVW OTURUMU
Hall 2
KATILIMCI OTURUMLARI
Mekansal Veri Üretim
Teknolojileri
Oturum detayları için lütfen
www.intergeo-eurasia.com’u ziyaret ediniz.
SPECIAL DVW SESSION EXHIBITOR SESSION
Prof. Dr.-Ing. habil. Theo Kötter
Dr.-Ing. Frank Friesecke
Dipl.-Ing. Peter Scholl
ORGANIZED by:
Dipl. -Ing. Hahen Graeff
DVW Baştemsilcisi
The Chief Representative of DVW
29 Nisan 2014
29 April 2014
Geospatial Data
Acquisition Technologies
Please visit www.intergeo-eurasia.com for
details of the session.
Salon 1
Salon 2
Hall 1
Hall 2
ÖZEL ISPRS OTURUMU
TEKNİK OTURUM
Arazi Yönetimi ve
Gayrimenkul Değerleme
SPECIAL ISPRS SESSION
TECHNICAL SESSION
Land Management &
Real Estate Valuation
Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke
Prof. Dr. Filiz Sunar
Dr. Batuhan Osmanoğlu
KOORDİNASYON :
Prof. Dr. Filiz Sunar
Oturum detayları için lütfen
www.intergeo-eurasia.com’u ziyaret ediniz.
Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke
Prof. Dr. Filiz Sunar
Dr. Batuhan Osmanoğlu
ORGANIZED by:
Prof. Dr. Filiz Sunar
Please visit www.intergeo-eurasia.com for
details of the session.
The President of VII. Technical Commission of ISPRS
ISPRS VII.Teknik Komisyonu Başkanı
ÖZEL FIG OTURUMU
Doc. Dr. Chryssy Potsiou
Prof. Dr. Ing. Winrich Voss
Prof. Dr. Yerach Doytscher
KOORDİNASYON :
Doc.Dr. Chryssy Potsiou
ULUSAL OTURUM
Mühendislik Projelerinin
Başarı Öyküleri
Oturum detayları için lütfen
www.intergeo-eurasia.com’u ziyaret ediniz.
SPECIAL FIG SESSION
Assoc. Prof. Dr. Chryssy Potsiou
Prof. Dr. Ing. Winrich Voss
Prof. Dr. Yerach Doytscher
ORGANIZED by:
Assoc. Prof. Dr. Chryssy Potsiou
NATIONAL SESSION
Success Stories of
Engineering Projects
Please visit www.intergeo-eurasia.com
for details of the session.
The Vice President of FIG
FIG Başkan Yardımcısı
INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY ORTAK OTURUMU
INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY JOINT SESSION
Ortak oturumlar ücretsizdir. Tüm programı takip etmek için lütfen www.intergeo-eurasia.com’dan
kayıt ve koşulları inceleyiniz. Program dili İngilizce-Türkçe'dir ve simultane tercüme olacaktır.
Joint sessions are free of charge. Please visit www.intergeo-eurasia.com for registry and participation
requirements. The language of the programme is English-Turkish with simultaneous translation.
Deprem Güvenliği & Kentsel Dönüşüm & Yangın Koruma
Earthquake Resistance & Intelligent Urbanization & Fire Protection
Download

konferans programi 1 copy