KONGRESİ
CONGRESS
28 Nisan 2014
11:00-13:00 INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY
ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu
Eşbaşkanı
: Özdemir Sönmez
11:00
Prof. Dr. Murat Güvenç
“INTERGEO Eurasia” and “Seismic Safety” Fuarları Arasındaki Sinerjisi
11:30
Doç. Dr. Müh. Alb. Onur Lenk
Ülkenin Doğal Afetlere Yaklaşımı
Akıllı Jeomekansal Çalışmalar için Akıllı Önlemler
12:00
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan
Türkiye'de Deprem Riski Azaltma Çalışmaları
12:30
Nasuh Mahruki
Doğa Koşullarında ve Doğal Afetlerde, Gönüllülüğün ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Örnek Model Olarak
AKUT (Arama ve Kurtarma Derneği) Çalışmaları
Salon 1
Salon 2
14:00-15:30 ICA ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necla Uluğtekin
Eşbaşkanı
: Yard.Doç.Dr. Ahmet Özgür Doğru
14:00-15:30 MEKANSAL VERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı : Doç. Dr. D. Uğur Şanlı
Eşbaşkanı
: Taylan Öcalan
14:00
Prof. Georg Gartner
Modern Kartografya
14:00
Johannes Woellner (Leica Geosystems)
Geoizlemede Otomatik Yüzey Deformasyonu Analizleri
14:30
Prof. RNDr. Milan Konecny
Büyük Veri Döneminde Erken Uyarı ve
Kriz/Afet Yönetimi: Modern Kartografyanın Rolü
14:15
David McKittrick (Blue Marble Geographic)
Planlama ve Alan Hazırlamada LIDAR İşleme ve
Arazi Analizleri
15:00
Prof. Dr. Temenoujka Bandrova
Harita Üretim Standardı İlkeleri ve
Afet Yönetimi için Öneriler
14:30
Giorgia Rossi (Gexcel Sales & Technical Manager)
Madencilik Uygulamalarında Özel Çözüm:
Tek Bir Yazılımda Lazer Tarama, İHA ve GNSS
Veri Yönetimi ve Yerinde Gerçek Zamanlı İzleme
14:45
Andreas Uttenthaler (GAF AG)
Avrupa-3D Harita - sınır aşırı, yüksek çözünürlüklü
dijital yüzey modeli
15:00
Murat Cesur (GeoCAD-Borat Harita)
Kentsel Dönüşüm Deneyimleri
16:00-17:30 DVW ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici
Eşbaşkanı
: Dr. Hüseyin Mercan
16:00-17:30 MEKANSAL VERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Ali Can Demirkesen
Eşbaşkanı
: Doç. Dr. Melih Başaraner
16:00
Prof. Dr.-Ing. habil. Theo Kötter
Kentsel Dönüşüm Bağlamında Arazi Yönetimi
16:00
Engelbert Breg (Sales Director EMEA &
LatAm | Microsoft UltraCam Business Unit)
Fotogrametri Eğiklikle Buluşuyor
16:30
Dr.-Ing. Frank Friesecke
Kentsel Gelişim Projelerinde Fırsatlar ve Riskler:
Bir Alman Perspektifi
16:15
Hannu Korpela (Terrasolid)
Finlandiya'da LİDAR ile Harita Üretimi Deneyimi
17:00
Dipl.-Ing. Peter Scholl
Jeodezi- Geniş, Modern ve Geleceğe Dönük
Bir Kariyer Alanı
16:30
Gonca Bozkaya (NetCad)
CBS Tabanlı Kentsel Dönüşüm Deneyimi
16:45
H. Bora Yavuz (Sistem AŞ)
En Son İleri Teknoloji: Multistation ile
Hızlı Hassas Mekansal Veri Üretimi
17:00
Hüseyin Kurşun (Ankageo Ltd)
Mobil Harita Üretimi, Panoramik Görüntü Üretimi
ve Uygulama Alanları
KONGRESİ
CONGRESS
29 Nisan 2014
Salon 1
Salon 2
10:00-11:30 ISPRS ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Filiz Sunar
Eşbaşkanı
: Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı
10:00-11:30 KENTSEL DÖNÜŞÜM, GAYRİMENKUL DEĞERLEME
VE MEKANSAL BİLGİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Hülya Demir
Eşbaşkanı
: Yard. Doç. Dr. Ercüment Ayazlı
10:00
Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke
Modern Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak
Uydu Görüntülerinin Otomatik İşlenmesi
10:00
Özgür Karataş
Taşınmaz Değerlemede Disiplinlerarası
Çalışmalar
10:30
Prof. Dr. Filiz Sunar
Türkiye'de Uzay Teknoloji Faaliyetleri ve
Doğal Afetlerin İzlenmesindeki Önemi
10:20
Dr. Erdal Köktürk
Yargı Kararları Kapsamında Kentsel Dönüşüm
Mevzuatının İrdelenmesi
10:40
Prof. Dr. Alias Abdul Rahman
3D Jeomekansal Bilgi Araştırmaları - Neredeyiz?
11:00
Sercan Erhan
Kent Bilgi Sistemi ve Uluslararası Standartta
Toplu Ulaşım Veri Setlerinin Yönetimi: GFTS Örneği
11:00
Dr. Batuhan Osmanoğlu
Titanların Çarpışması? Depreme Karşı Binalar.
12:00-13:30 FIG ÖZEL OTURUMU; KENTSEL ALANLARIN
YÖNETİMİ, MÜLKİYET VE YAPILAŞMA
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Chryssy Potsiou
Eşbaşkanı
: Doç. Dr. Bihter Erol
12:00-13:30 ULUSAL OTURUM; MÜHENDİSLİK
PROJELERİNİN BAŞARI ÖYKÜLERİ
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Hande Demirel
Eşbaşkanı
: Merve Keskin
12:00
Doç. Dr. Chryssy Potsiou
Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya'da Gayri
Resmi Yapılaşma ve Mülkiyet Sorunları
12:00
Fatih Zeybek, Coşkun Kurtuluş, Ahmet Çelikkıran
İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir Körfez Geçişi
12:20
Prof. Dr. Ing. Winrich. Voss
Konut için Arazi Politikasında Yeni Yaklaşımlar
12:20
Yelda Ademoğlu, Ali Senem
İstanbul Boğaz Geçişiyle Entegre Ulaştırma
12:40
12:40
Prof. Dr. Yerach Doytscher
Toplumsal Birikimler ve Gönüllü Coğrafi Bilgi
Sağlama (VGI) Üzerine FIG'in 3. Komisyonu Yayınları
Dr. Emin Bank
Türkiye Doğal Afet Bilgi Sistemi Kapsamında
Ulusal ve Yerel Çalışmalar
13:00
13:00
Prof. Dr. –Ing. Hartmut Müller
Jeomekansal Bilgi Yönetimindeki Son Gelişmeler
Mete Ercan Pakdil, Ömer Kaya
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Akıllı Uçuş Haritası Yönetim Sistemi
14:30-16:35 INTERGEO EURASIA & SEISMIC SAFETY
ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanı : Yard. Doç. Dr. Caner Güney
Eşbaşkanı
: Yard. Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
14:30
Onur Paşaoğulları, Hakan Güngör, Eda Soylu Sengör
Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalı - GeoPortal, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, CBS Genel Müdürlüğü, Planlama ve Koordinasyon Dairesi
14:55
Prof. Dr. Erol Köktürk
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Planlama,
Taşınmaz Değerleme ve Dağıtım Modellemesi
15:20
David Sim
Yeni Zelanda, Christchurch'ün Yaralarının Sarılması ve Yeniden İnşası
15:45
Athina Trakas (OGC)
Kentleşme ve Açık Standartlar-Toplumsal, Ekonomik ve
Çevresel Sorunları Ele Alan OGC Standartları
16:10
Olaf Bartels
Uluslararası Diyaloglarla "Sismik Konuşmaların" Sonuçları
16:35
Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
INTERGEO Eurasia Kongresi Kapanış Konuşması
Download

intergeo konferans A4 TR copy