NEOADJUVAN KEMOTERAPİYE TAM
YANIT ALINAN LOKAL İLERİ EVRE MEME
KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ
DR.SERDAR SAYDAM
2015 İZMİR
Günümüzde OPERABL MEME KANSERİNDE
CERRAHİ ÖNCESİ SİSTEMİK KEMOTERAPİNİN
kullanımı gittikçe sık kullanılmaya
başlanmıştır
çünkü , hem başlangıçta memenin
korunamayacağı olgularda MEMENİN
KORUNMASINA , hem de yapılan tedaviye
yanıtın İN-VİVO olarak ölçülmesine olanak
sağlamıştır
van Nes JG, Putter H, Julien JP, et al. Preoperative chemotherapy is safe in early breast cancer, even after
10 years of follow-up; clinical andtranslational results from the EORTC trial 10902. Breast Cancer Res
Treat2009;115:101e13.
Neoadjuvan kemoterapi uygulanacak hasta HEM
BİREYSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ HEM DE BİR
EKİBİN KONTROLUNDA tedavisine devam edilmelidir
Review
Current and future role of neoadjuvant therapy for breast cancerMichael Untch
a, *, Gottfried E. Konecny b, Stefan Paepke c, Gunter von Minckwitz d, e. The
Breast 23 (2014) 526e537
Geleneksel olarak sistemik tedavi CERRAHİ
SONRASINDA uygulanır
ancak son yıllarda ,OPERSYON ÖNCESİ
YAPILAN SİSTEMİK TEDAVİ , SONRASINDA
YAPILANA etkili bir seçenek olduğu kabul
edilmiştir
Neoadjuvan antihormonal tedavi temelde hormon
reseptör postmenapozal hastalara uygulanırken,
NEOADJUVAN KEMOTERAPİ günümüzde gittikçe
artan şekilde TÜM MEME KANSERİNİN ALT
GRUPLARINA da uygulanmaktadır.
Review
Current and future role of neoadjuvant therapy for breast cancerMichael Untch a,
*, Gottfried E. Konecny b, Stefan Paepke c, Gunter von Minckwitz d, e. The Breast
23 (2014) 526e537
ÇEŞİTLİ ÇALIŞMA GRUPLARI NEOADJUVAN
KEMOTERAPİ İLE İLGİLİ KILAVUZLAR
YAYINLAMIŞTIR
OX
LoE
OX
Grade
AGO
Grade
ENFLAMATUVAR
MEME CA
2b
B
++ HAYLİ FAYDALI-YAPILABİLİR
BİREYSEL KOHORT
DÜZEY 2-3
SLBB ÖNCE
SLBB SONRA
2b
3 SİSTEMATİK DERLEME OLGU
B
B
KONTROL ÇALIŞMALARI
+ SINIRLI AMA YAPILABİLİR
+ - HASTAYA YARARI
GÖSTERİLEMEMİŞ. BİREYSEL
YAPILABİLİR
İNOPERABL MEME
CA
1c
A
++
TRİPPLE NEGATİF
MEME CA
1a SİSTEMATİK DERLEME
B
++
HER2
1a
A
++
KLİP KONULMASI
4 VAKA SERİLERİ
D DÜZEY 5
++
MİKROSKOBİK
CERRAHİ SINIR
5 UZMAN GÖRÜŞÜ
D
++
RANDOMİZE KONTROLLU ÇALIŞMA
PATOLOJİK TAM YANIT İÇİN ADAY HASTALAR
•
•
•
•
•
•
•
GENÇ YAŞ
LOBÜLER DIŞI HİSTOLOJİ
KÜÇÜK TÜMÖR
ERKEN KLİNİK YANIT
HR NEGATİF OLMASI
ÜÇLÜ NEGATİF
HER 2 POZİTİVLİĞİ
NSABP B-18 ÇALIŞMASINDA başlangıçta 5 cm
üzerinde tümörü olanlarda MKC ORANININ daha
yüksek olduğu bulunmuştur. ama bu tedaviden 50
YAŞ ALTI HASTALARIN daha yarar gördüğü ortaya
çıkmıştır
AMA YAŞAM VE HASTALIKSIZ YAŞAM FARKI
SAPTANAMAMIŞTIR
Rastogi P, Anderson SJ, Bear HD, et al. Preoperative chemotherapy: updates of national surgical adjuvant
breast and Bowel Project protocols B-18 and B-27.J Clin Oncol 2008;26:778e85.
FisherB,BrownA,MamounasE,etal.Effectofpreoperativechemotherapyon local- regional disease in women
with operable breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-18. J
Clin Oncol 1997;15:2483e93.
Bu sonuçların yorumunu yapan Early Breast
Cancer Trialists' Collaborative Group bunun
nedeni olarak genç hastaların RESEPTÖR NEGATİF
olmasına bağlamıştır
Colleoni M, Bonetti M, Coates AS, et al. Early start of adjuvant chemotherapy may improve
treatment outcome for premenopausal breast cancer patients with tumors not expressing
estrogen receptors: the International Breast Cancer Study Group. J Clin Oncol 2000;18:584e90.
NSABP B-27 ÇALIŞMASINDA ,
preoperatif kemoterapisi biten hastalar ,
bölünmüş olarak kemoterapi alan hastalar
arasında HASTALIKSIZ SAĞKALIM FARKI OLDUĞU
ve bunun birinci grupta daha iyi olduğu
saptanmıştır
AYRICA PARSİYEL YANITIN da daha iyi olduğu
saptanmıştır
BearHD,AndersonS,SmithRE,etal.Sequentialpreoperativeorpostoperative docetaxel added
to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for operable breast cancer: National
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B-27. J Clin Oncol 2006;24:2019e27.
Cerrahi öncesi uygulanan kemoterapi, tümör boyutunda
küçülmeye neden olabilirken CERRAHA DA ZORLUKLAR
GETİRİR
TÜMÖR YATAĞININ TESBİTİ,
YETERLİ NEGATİF CERRAHİ SINIR ELDE ETMEDE ZORLUK
kemoterapi öncesi YATAĞIN KLİPSLE İŞARETLENEN
olgular olmayanlarla karşılaştırıldığında 5 yıllık yerel
yineleme oranları sırasıyla % 98.6 VE 91.7 olarak
saptanmıştır
OH JL, Nguyen G, Whitman GJ, et al. Placement of radiopaque clips for
tumor localisation in patients undergoing neoadjuvant chemotherapy and
breast conservation therapy. Cancer 2007;110:2420e7.
Mevcut veriler LOKAL TEDAVİNİN,
tedavi öncesi klinik olarak HASTALIĞIN GENİŞLİĞİ
ve NEOADJUVAN KEMOTERAPİYE YANIT gözönüne
alınarak yapılması gerekliliği yönündedir
Review
Current and future role of neoadjuvant therapy for breast cancerMichael Untch a, *,
Gottfried E. Konecny b, Stefan Paepke c, Gunter von Minckwitz d, e. The Breast 23 (2014)
526e537
NSABP-B18 , B 27 , EORTC 10902 , Fem-024 ,
AGO B VE GBG-trials gibi neoadjuvan hormono ve
kemoterapi çalışmalarında başlangıçta mastektomi
yapılması gereken hastalara MEME KORUYUCU
CERRAHİ TEDAVİ yapılabileceğini göstermiştir.
neoadjuvan kemoteapi sonrası MKC ORANI % 10-30
arsında bildirilmektedir
Mamounas EP, Anderson SJ, Dignam JJ, et al. Predictors of locoregional recurrence after neoadjuvant chemotherapy: results from
combined analysis of National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-18 and B-27. J Clin Oncol 2012;30(32):3960e6.
van Nes JG, Putter H, Julien JP, et al. Preoperative chemotherapy is safe in early breast cancer, even after 10 years of follow-up; clinical
andtranslational results from the EORTC trial 10902. Breast Cancer Res Treat2009;115:101e13
.
Eiermann W, Paepke S, Apfelstaedt J, et al. Preoperative treatment of post- menopausal breast cancer patients with letrozole: a
randomized double-blind multicenter study. Ann Oncol 2001;12:1527e32.
vonMinckwitzG,UntchM,NüeschE,etal.Impactoftreatmentcharacteristicson response of different breast cancer phenotypes:
pooled analysis of the German neo-adjuvant chemotherapy trials. Breast Cancer Res Treat 2011;125:145e56.
von Minckwitz G. Preoperative therapy: what, when and for whom. Ann Oncol 2008;19(5):113e6.
9 neoadjuvan kemoterapi ile adjuvan kemoterapiyi
araştıran çalışmanın META ANALİZİNDE
neoadjuvan kemoterapi sonrası LOKAL NÜKSÜN
ARTMIŞ olduğu saptanmıştır ( rr 1.22)
ama bu sonucun cerrahi yapılmadan SADECE
RADYOTERAPİ uygulanan hastalar nedeniyle ortaya
çıktığı vurgulanmıştır
Mauri D, Pavlidis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant versus adjuvant systemic treatment
in breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005;97: 188e94.
LOKAL YİNELEME İÇİN 4 FAKTÖR ÖNEMLİ OLARAK
BULUNMUŞTUR
1-N2-N3 NODAL DURUM
2-LENFOVASKÜLER İNVAZYON
3-MULTİFOKAL REZİDÜEL TÜMÖR
4-REZİDÜEL TÜMÖRÜN 2 CM DEN BÜYÜK OLMASI
Chen AM, Meric-Bernstam F, Hunt KK, et al. Breast conserving therapy
after neoadjuvant chemotherapy: the M.D. Anderson Cancer Center
experience. J Clin Oncol 2004;22:2303e12.
EN İYİ SONUCU ELDE ETMEK İÇİN
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
TRU CUT BİYOPSİ İLE RESEPTÖR VER HER2
DURUMU
TÜMÖR YATAĞINA KLİPS YERLEŞTİRİLMESİ
KLİNİK VE SONOGRAFİK OLARAK AKSİLLANIN
TEDAVİ SONRASI SENTİNEL VEYA AD AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR
Review
Current and future role of neoadjuvant therapy for breast cancerMichael Untch a, *,
Gottfried E. Konecny b, Stefan Paepke c, Gunter von Minckwitz d, e. The Breast 23 (2014)
526e537
PATOLOJİK TAM YANIT KAVRAMI DA
DEĞİŞKEN OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR
HEM İNVAZİV HEM DKİS
SADECE İNVAZİV TÜMÖR
SADECE MEMEDEKİ YANIT
FDA İSE HEMATOKSİLEN EOZİN İLE TÜMÖR
KALMAMASI
BearHD,AndersonS,SmithRE,etal.Sequentialpreoperativeorpostoperative docetaxel added to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for operable breast
cancer: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B-27. J Clin Oncol 2006;24:2019e27.
Mamounas EP, Anderson SJ, Dignam JJ, et al. Predictors of locoregional recurrence after neoadjuvant chemotherapy: results from combined analysis of National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project B-18 and B-27. J Clin Oncol 2012;30(32):3960e6.
vonMinckwitzG,UntchM,NüeschE,etal.Impactoftreatmentcharacteristicson response of different breast cancer phenotypes: pooled analysis of the German neo-adjuvant
chemotherapy trials. Breast Cancer Res Treat 2011;125:145e56.
vonMinckwitzG,UntchM,NüeschE,etal.Impactoftreatmentcharacteristicson response of different breast cancer phenotypes: pooled analysis of the German neo-adjuvant
chemotherapy trials. Breast Cancer Res Treat 2011;125:145e56.
Patolojik tam yanıt UZUN DÖNEM
YAŞAMA demektir
6000 hastayı içeren meta analizde NAKT
sonrası tam yanıt istatistiksel olarak
YAŞAMI UZATTIĞI gösterilmiştir
von Minckwitz G, Untch M, Blohmer JU, et al. Definition and impact of patho-logical complete
response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy invarious intrinsic breast cancer subtypes. J
Clin Oncol 2012;30:1796e804.
vonMinckwitzG,UntchM,NüeschE,etal.Impactoftreatmentcharacteristicson response of different
breast cancer phenotypes: pooled analysis of the German neo-adjuvant chemotherapy trials. Breast
Cancer Res Treat 2011;125:145e56.
Yüksek patolojik tam yanıt
ANTRASİKLİN,
TAKSAN
ve TRANSTUZUMAB
kullanımında ortaya çıkar
Klinik ve radyolojik tam yanıt tümörün
TAMAMEN YOK OLDUĞU anlamına gelmez
% 30-50 bu hastalarda mikroskobik olarak
rezidüel tümör saptanır
Bu nedenle tam yanıt olsa bile
EKSİZYON VE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME
YAPILMALIDIR.
Green MC, Hortobagyi GN. Chemotherapy for breast cancer. New York:
Springer; 2001.
Memedeki tümör
1-KONSANTRİK
2-MULTİSENTRİK/ İRREGÜLER OLARAK
geriler
KONSANTRİK GERİLEME DE MEMENİN
KORUNMASI MÜMKÜNDÜR
Multisentrik gerileme de ORJİNAL
TÜMÖR YATAĞI tümüyle çıkartılmak
zorundadır. bu durumda da meme tümör
oranı kozmetik açıdan değerlendirilerek
MEME KORUNABİLİR VEYA
MASTEKTOMİ yapılmak zorunda
kalınabilir
H.G. Shenoy et al. Practical advice on clinical decision making during neoadjuvant
chemotherapy for primary breast cancerSurgical Oncology (2009) 18, 65e71
Klinik tam yanıtta tümör yatağı ÇOĞUL
TRU CUT BİYOPSİLERLE (+/- MAMATOM
BİYOPSİ ) incelenip tümör olup olmadığı
yönünden incelenmelidir.
H.G. Shenoy et al. Practical advice on clinical decision making during neoadjuvant
chemotherapy for primary breast cancerSurgical Oncology (2009) 18, 65e71
Daha önceleri teorik tehlikeleri düşünülüp
cerrahlar tarafından yapılmak istenmemesine
karşın, günümüzde klinik olarak AKSİLLA NEGATİF
olup NEOADJUVAN KEMOTERAPİ yapılması
planlanan hastalarda SLBB TEDAVİ ÖNCESİ
yapılmasının bir seçenek olduğu bilinmelidir
HATTA ÖNERİLMEKTEDİR
ASCO 2005
NCNN DE KLİNİK OLARAK N0
HASTALARDA SLBB AKSİLLANIN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNERİLEN BİR
SEÇENEKTİR
NCCN Guidelines Version 3.2014 Invasive Breast Cancer http://www.nccn.org/
professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf [accessed 24.06.14].
EGER ÖNCESİNDE SLNB YAPILMADIYSA
definitif cerrahi ile birlikte
AKSİLLER DİSEKSİYON
veya sentinel lenf POZİTİF ise AKSİLLER
DİSEKSİYON yapılmalıdır.
NCCN Guidelines Version 3.2014 Invasive Breast Cancer
http://www.nccn.org/ professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf
[accessed 24.06.14]
NCCN ekspert panelinde genellikle
KEMOTERAPİ ÖNCESİNDE SLBB
önerilmiştir.
Çünkü lokal ve sistemik tedavinin daha
iyi yönlendirileceği düşünülmektedir
NCCN Guidelines Version 3.2014 Invasive Breast Cancer http://www.nccn.org/
professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf [accessed 24.06.14]
NEOADJUVAN KEMOTERAPİ
SONRASINDA YAPILAN SLBB
YETERLİ Mİ?
SORU SİSTEMİK KEMOTERAPİ ALAN
BİR HASTADA BİYOPSİNİN
GÜVENİLİR VE YETERLİ OLUP
OLMADIĞIDIR.
KEMOTERAPİ LENFATİK YOLAKLARDA
VE LENF NODLARININ KENDİSİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TANIYI
GÜÇLEŞTİREBİLECEĞİ.
SENTİNEL LENF NODUNUN AKSİLLADAKİ
NODAL DURUMU YANSITIP
YANSITMADIĞI.
Fringuelli 129 hastada NAKT ÖNCESİ VE
SONRASINDA lenfosintigrafiyle akımın %
95.3 de aynı olduğunu gösterdi
•
Fringuelli FM, Lima G, Bottini A, et al. Lymphoscintigraphy: the ex- perience of the Cremona
breast unit 2012; Internet communication.
Evrelemede protokole yeni eklenen bir
test de AKSİLLER ULTRASONOGRAFİDİR.
Anormal bir nod saptanması halinde fizik
muayene ve ince iğne aspirasyon
biyopsisinin (İİAB) birlikte kullanılması
•
•
•
Oruwari JU, Chung MA, Koelliker S, et al. Axillary staging using ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy in
locally advanced breast cancer. AmJ Surg 2002;184:307–9.
Krishnamurthy S, Sneige N, Bedi DG, et al. Role of ultrasound-guided fine-nee-dle aspiration of indeterminate and
suspicious axillary lymph nodes in the initial staging of breast carcinoma. Cancer 2002;95:982–8.
Ciatto S, Brancato B, Risso G, et al. Accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) of axillary lymph nodes as a
triage test in breast cancer staging. Breast Cancer Res Treat 2007;103:85–91.
GERMAN SENTİNA
4 kollu prospektive cohort
Kuehn T, Bauerfeind I, Fehm T, et al. Sentinel-lymph-node biopsy in patients
with breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a
prospective, multicentre cohort study. Lancet Oncol 2013;14:609e18.
Klinik nodal tutulum olmayan hastalar (n
662) (A)
NAKT ÖNCESİ SLBB
%99.1 SLB SAPTANMA ORANI
% 64.8 SLBB (-)
Bunlara nakt sonrası AD yapılmamıştır
SLBB + olan olgulara NAKT sonrası SLBB
yinelenen olgular ( n 360) (B)
öncesi ve sonrası SLB SAPTANABİLME
oranı % 60.8
YANLIŞ NEGATİF ORANI % 51.6
Başlangıçta klinik nod + olup NAKT
sonrası klinik NOD – olan hastalar (C) (n
592 )
Klinik ve USG ile nodal durum
saptanmıştır
SLBB sonrası aksiller diseksiyon
yapılmıştır
SLBB SAPTANMA ORANI % 80.1
YANLIŞ NEGATİF ORANI % 14.2
BAŞLANGIÇTA KLİNİK NOD + DURUMU
AYNI KALAN HASTALAR (D)
BUNLARA SLBB YAPILMAKSIZIN AD
YAPILMIŞTIR.
BU ÇALIŞMAYA GÖRE SLBB NAKT ÖNCESİ
YAPILMALIDIR
EGER NAKT SONRASI YAPILACAK İSE SLBB
SAPTANMA ORANIN DÜŞÜK VE YANLIŞ
NEGATİF ORANININ YÜKSEK OLDUĞU AKILDA
TUTULMALIDIR
Kuehn T, Bauerfeind I, Fehm T, et al. Sentinel-lymph-node biopsy in patients with
breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a
prospective, multicentre cohort study. Lancet Oncol 2013;14:609e18.
ACOSOG Z1071 ÇALIŞMASI
756 HASTA
NAKT SONRASI SLBB VE ARKASINDAN AD
Boughey JC, Suman VJ, Mittendorf EA, et al. Sentinel lymph node surgery
after neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer:
the ACOSOG Z1071 (Alliance) clinical trial. JAMA 2013;310:1455e61.
SLB SAPTANAMAMA ORANI % 7.1
78 (%12) HASTADA TEK SLB ,525 HASTADA 2
VEYA DAHA FAZLA SLB
39 HASTADA SLB – OLMASINA KARŞIN NON
SLB +
YANLIŞ NEGATİFLİK ORANI % 12.6
EĞER BOYA VE RAYONÜKLEİD BİRLİKTE
KULLANILIRSA % 10.8
AKSİLLER DİSEKSİYONUN NAKT SONRASI
YAPILIP YAPILMAYACAGI KONUSU TAM
BELLİ DEĞİLDİR.
YİNE DE SONRASI AKSİLLER USG ,İİAB
NEGATİF OLAN OLGULAR DA SLBB 2
VEYA DAHA FAZLA LENF NODU NEGATİF
İSE ( İKİ NEGATİF ) YAPILMAYABİLECEĞİ
DÜŞÜNÜLMEKLE BİRLİKTE RUTİN
DEĞİLDİR.
Boughey JC, Suman VJ, Mittendorf EA, et al. Sentinel lymph node surgery after
neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer: the
ACOSOG Z1071 (Alliance) clinical trial. JAMA 2013;310:1455e61.
GÜNÜMÜZDE , NAKT ÖNCESİ AKSİLLER
TUTULUMU OLAN HASTALARA NAKT SONRASI
AD YAPMAK STANDARTTIR. AMA YAPILAN
ÇALIŞMALAR ANTRASİKLİN KULLANANLARDA
% 19, BUNA TAKSAN EKLENDİĞİNDE % 29,
HER2 + OLGULARDA TEDAVİYE
TRANSTUZUMAB EKLENDİĞİNDE AKSİLLANIN
TAM PATOLOJİK YANITI % 74 OLARAK
BİLDİRİLMİŞTİR.
Akhil Chawla, Kelly K Hunt2 & Elizabeth A Mittendorf.Surgical considerations in patients receiving
neoadjuvant systemic therapy.Future Oncol. (2012) 8(3), 239–250
Hennessy BT, Hortobagyi GN, Rouzier R et al. Outcome after pathologic complete eradication of cytologically
proven breast cancer axillary node metastases following primary chemotherapy. J. Clin. Oncol. 23(36), 9304–
9311 (2005).
Dominici LS, Negron Gonzalez VM, Buzdar AU et al. Cytologically proven axillary lymph node metastases are
eradicated in patients receiving preoperative chemotherapy with concurrent trastuzumab for HER2-positive
breast cancer. Cancer 116(12), 2884–2889 (2010).
ASC0 2005 KT SONRASI
ÖNERMEMEKTEDİR
St GALLEN 2009 META ANALİZ VE
DENEYİMLİ MERKEZLERİN
SONUCUNA GÖRE BİR SEÇENEKTİR
Duveken B et al. Timing of the sentinel lymph node biopsy in breast cancer
patients receiving neoadjuvant therapy e Recommendations for clinical guidance.
EJSO 39 (2013) 417e424
SLBB BİR TEDAVİ PROSEDÜRÜ OLARAK
TASARLANMAMIŞTIR.
SONUÇ OLARAK, DOĞRU EVRELEME
KENDİ İÇİNDE BİR SON NOKTA DEĞİLDİR.
HER ZAMAN YANLIŞ NEGATİF SONUÇ
VARDIR.
AKSİLLER NÜKS ORANININ ,YANLIŞ
NEGATİF ORANINI AŞMAMASINA
DİKKAT ETMEK ÖNEMLİDİR
BANA GÖRE 1
TÜM NAKT ALACAK HASTALAR BİREYSEL OLARAK
VE MULTİDİSİPLİNER OLARAK
DEĞERLENDİRİLMELİ
BAŞLANGIÇTA TRU CUT BİYOPSİ İLE TÜMÖR
ÖZELLİKLERİ SAPTANMALIDIR
ÜÇLÜ NEGATİF VE HER2 + HASTALAR NAKT İÇİN
EN İYİ ADAYLARDIR
BANA GÖRE 2
•TÜMÖR YATAĞI NAKT ÖNCESİ KLİP İLE
İŞARETLENMELİ VEYA HARİTALANDIRILMALIDIR
•VE AKSİLLER METASTAZIN TEDAVİYİ DEĞİŞTİRİP
DEĞİŞTİRMEYECEĞİ KONSEY TARTIŞMASI İLE
BELİRLENMELİDİR.
BANA GÖRE 3
•NAKT ALACAK HASTADA AKSİLLA DEĞERLENDİRMESİNDE
USG VE İİAB MUHAKKAK DEVREYE GİRMELİDİR
•PET ?
• MEMEDEKİ TÜMÖRÜN KONSANTRİK GERİLEMESİ MKC İÇİN
İDEALDİR
•PATOLOJİK TAM YANIT ALINAN MEMEDEKİ KİTLEDE ÇOĞUL
TRU CUT BİYOPSİ
•NEGATİF AKSİLLADA SLBB NAKT SONRASINA
BIRAKILMASININ BİR SEÇENEK OLDUĞU ,HATTA ÖNERİLDİĞİ
BİLİNMELİDİR
•POSİTİV AKSİLLA NEGATİF HALE DÖNDÜYSE SLBB
YAPILABİLMESİ BİR SEÇENEKTİR.
BANA GÖRE 4
•SLBB METASTATİK GELİRSE AD
•TEDAVİ ÖNCESİ METASTATİK OLDUĞU
KANITLANAN HASTALARDA ,SLBB
NONMETASTATİK İSE RT NİN KONTROL EDİCİ
FONKSİYONU DEVREYE SOKULMALIDIR AD
YAPILMAYACAK İSE ( B04 )
•ÖNCESİ AKSİLLER METASTAZI KANITLANAMAYAN
HASTALARDA SLBB METASTAZ SAPTANAMAZ İSE
AD GEREKSİZ
GÜNÜMÜZ, HASTAYA BİREYSEL
YAKLAŞIMI İŞARET ETMEKTEDİR
İYİ PLANLAMA,
BAŞARI VE SAĞKALIMI GETİRİR
SAYGILARIMLA
Download

Sunum İçin Tıklayınız