TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
Genel Merkez Yönetim Kuruluna
Türk Psikologlar Derneğini temsilen 2012-2014 döneminde katılmış olduğum ya da
mazeretim nedeniyle katılamadığım EFPA, Geropsikoloji Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili
ayrıntıları ve yapılan faaliyetleri aşağıda bilginize sunarım. Saygılarımla. 31.3.2014
Doç. Dr. Mithat Durak
2012 Yılı Toplantıları
İlk Toplantı: 14 Mart 2012, Brüksel, EFPA Genel Merkezi
-
Yukarıda belirtilen tarihte dernek temsilcisi olmadığım için toplantıya iştirak
edemedim. Doç. Dr. Banu Cangöz 2004 -2012 yıllar arasında dernek temsilciğini
yürütmüş ve 2012 yılında mazereti nedeniyle bu görevden ayrılmıştır. Türk
Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu kararı tarafıma 15.03.2012 tarihinde iletildiği için
bu itibaren bu görevi üstlenmiş durumdayım.
-
Avrupa Birliği tarafından 2012 yılı “Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası
Dayanışma Yılı” olarak belirlendiği için “Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma için Psikolojik
Destek” broşürünün hazırlanması, farklı dillere çevrilmesi ve her an ulaşılabilir olması
için çevrimiçi olarak da yayınlanması kararlaştırılmıştır. Broşürde aktif yaşlanmanın
tanımı yapılacak ve psikoloji biliminin iyi ve sağlıklı yaşlanmaya nasıl katkıda
bulunacağı madde madde açıklanacaktır.
İkinci Toplantı : 1-3 Haziran 2012, Lüksemburg, Schengen
-
Katılımcılar: Avusturya (Gerold Gatter), Çek Cumhuriyeti (Hana Stepankova), Fransa (MarieChristine Nargeot, Caroline Baclet Roussel), Almanya (Frieder R. Lang), Lüksemburg (Dieter
Ferring), Hollanda (Yolande Kuin), Hırvatistan (Jasminka Lucanin) , İspanya (Rocio FernandezBallesteros), Norveç (Elisabeth Holck-Steen), Türkiye (Mithat Durak) temsilcileri katılmış;
Danimarka (Krarup Kristensen), Finlandiya (Hannu Pajunen), Yunanistan (Carabelas Angelos),
Norveç (Siv Tave Engebraten) temsilcileri mazeretleri nedeniyle toplantıya
katılamamıştır.
-
Toplantıya EFPA Başkanı da (Robert Roe) katılmıştır.
-
Toplantı çalıştay + tartışma platformu şeklinde düzenlenmiştir. Grup üyeleri ile
tanışmak ve ikili ilişkiler düzeyinde neler yapılabileceğini araştırmak için toplantı için
resmi gündemden daha fazla zaman ayrılmıştır.
-
Çalıştayda grup üyeleri yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili yaptıkları araştırmaları sunmuştur.
Çalıştayda “Perceived Social Support from Friends as a Mediator in the Relationship
between Social Independence and Positive Affect in the Sample of Middle‐Old and
Oldest‐Old” sunum tarafımdan gerçekleştirilmiştir.
-
Çalıştay sunumları sonrası geropsikoloji eğitimi ile ilgili olarak Avrupa çapındaki
lisans/yüksek lisans ve doktora programları tartışılmıştır. İdeal eğitim programları
üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirilmiştir. Yeni programların açılmasının
desteklenmesi, özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak programların
açılmasının desteklenmesi kararına varılmıştır.
-
Daha önceki toplantıda kararlaştırılan “Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma için Psikolojik
Destek” broşürünün hazırlanması ve yayınlanması ele alınmıştır. Broşür tarafımdan
Türkçeye çevrilmiş ve çalışma grubunun web sitesinde yayınlanmıştır. Broşüre
http://geropsychology.efpa.eu/resources-for-the-public-/ adresinden ulaşılabilir.
-
Çalışma grubuna katılım için tüm desteğin TPD tarafından yapılmasına rağmen
çalışma grubunun web sitesinde TPD’ye yer verilmediği halde Hacettepe GEBAM
adres olarak gösterildiği tarafımca fark edilmiş, GEBAM yerine TPD’nin web sitesinde
yer alması sağlanmıştır.
Ücüncü Toplantı: 16 Kasım 2012, Brüksel, EFPA Genel Merkezi
-
Katılımcılar: Avusturya (Gerold Gatter), Çek Cumhuriyeti (Hana Stepankova), Fransa (MarieChristine Nargeot, Caroline Baclet Roussel), Almanya (Frieder R. Lang), Lüksemburg (Dieter
Ferring), Hollanda (Yolande Kuin), Hırvatistan (Jasminka Lucanin) , İspanya (Rocio FernandezBallesteros), Norveç (Elisabeth Holck-Steen), Türkiye (Mithat Durak) temsilcileri katılmış;
Danimarka (Krarup Kristensen), Finlandiya (Hannu Pajunen), Yunanistan (Carabelas Angelos),
Norveç (Siv Tave Engebraten) temsilcileri mazeretleri nedeniyle toplantıya
katılamamıştır.
-
Politika üretenlere aktif ve sağlıklı yaşlılık konusunda öneriler ele alınmıştır.
-
Geropsikologların ilaç yazabilmeleri konusunda neler yapılabilineceği tartışılmıştır.
-
Avrupa çapında geropsikoloji çalışmalarının ve uzmanlarının yer alacağı bir bilgi
bankası oluşturulması tartışılmıştır.
-
Yaşlılık alanında değerlendirme ve tanı süreçleri ile ilgili neler yapıldığı/yapılabileceği
tartışılmıştır.
2013 Yılı Toplantıları
2013 yılında toplantı yapılmamıştır. Toplantı yaparak bir araya gelme yerine grup
üyeleri tüm enerjilerini Stockholm’de düzenlenen Avrupa Psikoloji Kongresi’nde çalışma
grubunu tanıtmak, panel düzenlemek ve politika üretenlerin aktif ve sağlıklı yaşlılık
konusunda adımlar atmaları için çaba sarf etmeye harcamıştır.
2014 Yılı Toplantıları
İlk Toplantı
: 14 Şubat 2014, Brüksel, EFPA Genel Merkezi
-
Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğum için toplantıya iştirak edemedim.
-
Katılımcılar: Çek Cumhuriyeti (Hana Stepankova), Danimarka (Iben Estrup Andersen),
Almanya (Frieder R. Lang), Lüksemburg (Dieter Ferring ), Norveç (Elisabeth Holck
Steen), Romanya (Rozeta Draghici), Rusya (Elena L. Soldatova) ve İspanya (Rocio
Fernandez Ballesteros) temsilcileri katılmış; benim dışımda Avusturya (Gerald
Gatterer) ve Hırvatistan (Jasminka Lucanin) temsilcileri ile EFPA Başkanı ( Robert Roe )
mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Fransa (Caroline Baclet , Marie Christine Gely - Nargeot) ve Finlandiya (Hannu Pajunen) temsilcileri mazaret
bildirmeksizin toplantıya katılmamıştır. Danimarka, Rusya ve Romanya temsilcileri ilk
kez toplantıya katılmıştır.
-
Toplantıda en önemli konu olarak “Avrupa Geropsikoloji Ağı”nın kurulmasına yönelik
EFPA Başkanlığına başvurulması tartışılmıştır.
-
Stockholm’de düzenlenen Avrupa Psikoloji Kongresi’nde çalışma grubu olarak
yaptığımız “Avrupada Geropsikoloji” konulu panel ve bu panelin sonuçları ele
alınmıştır.
-
EuroPsy lisansına sahip olamayan Avrupa’daki geropsikologların konumları ve
EFPA’nın bu konuda yapabilecekleri tartışılmıştır.
-
Hastanelerde ve huzurevlerinde Geropsikolojinin gerekliliği konusunda Avrupa
çapında çalışmalar (Geropsikologun tanımını yapmak, geropsikologları bu kurumlarda
niçin çalışmaları gerektiğini açıklamak, bu kurumlarda geropsikologların çalışma
koşullarını düzenlemek ve etik konuları açıklamak vb.) yapılması kararlaştırılmıştır
-
Çalışma grubu web sitesinin (http://geropsychology.efpa.eu) güncellenmesi ve sitede
yer alacak konular konuşulmuştur.
-
APA’nın 12. alt alanı olan “Klinik Psikoloji”nin 2. Şubesi “Klinik Geropsikoloji” ile
iletişime geçilmesi ve birlikte çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
-
2015 yılında Lüksemburg’da “Geropsikolojide Ölçme, Tanı Koyma ve Müdahale
Teknikleri” konulu bir çalıştay düzenlemek hedeflenmektedir.
-
Bir sonraki toplantının 13 Şubat 2015 tarihinde yapılması planlamaktadır Toplantı
tarihi ileride çevrimiçi olarak tartışmaya açılacaktır.
Notlar:
1. Ortak tarih belirleme zorluğu nedeniyle her bir toplantıya üyelerin tümünün katılımı
mümkün olamamakta ancak çevrimiçi olarak gündemdeki konularda görüş alış verişi
sağlandığı ve yapılacak çalışmaların görev dağılımı yapıldığı için bazı üyelerin
katılamaması hoş görülmektedir. Diğer yandan Türkiye çalışma grubunda aktif olarak
temsil edilmekte ve çalışma grubunda kalınan kararlarda TPD’nin söz hakkı olması için
azami dikkat ve çaba gösterilmektedir.
2. Unutulmaması gereken en temel konulardan biri Türkiye dahil her ülkede toplum
yaşlanmakta ve gerekli çalışmalar yapılıp önlemler alınmazsa her toplum sağlıksız bir
yaşlanma sorunu ile karşı karşıya kalacaktır. Bu anlamda TPD’nin çalışma grubu
sürecinde rol üstlenmesinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Download

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ Genel Merkez Yönetim Kuruluna