LİSANS DERS PROGRAMI
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
2014/2015 GÜZ YARIYILI
BİRİNCİ SINIF
SORUMLU
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Kurt
Dr. Kurt
Uzm. Dolar Karakaya
Uzm. Dolar Karakaya
Dr. Gül Uluğtekin
Dr. Gül Uluğtekin
Dr. Koşar
GÜN
PZT
SAL
PER
ÇAR
ÇAR
PZT
PER
PER
SAL
SAL
PZT
SAAT
13.00-15.50
14.00-16.50
09.00-11.50
13.00-15.50
09.00-11.50
13.00-15.50
13.00-15.50
09.00-11.50
09.00-10.50
11.00-12.50
09.00-11.50
DERSLİK
B-103
B9-Z07
B9-Z07
B-102
B9-Z07
B-102
B9-Z07
B-103
B-406
B-405
B9-Z07
İKİNCİ SINIF
SORUMLU
Uzm. Dolar Karakaya
Uzm. Dolar Karakaya
Dr. Sarıçam
Dr. Ünver
Dr. Genç
Dr. Ünal
Dr. Kurt
Dr. Kurt
Dr. Pehlivan
GÜN
ÇAR
ÇAR
PZT
PER
ÇAR
SAL
ÇAR
CUM
PZT
SAAT
09.00-11.50
13.00-15.50
09.00-11.50
14.00-16.50
09.00-11.50
13.00-15.50
13.00-15.50
09.00-11.50
13.00-15.50
DERSLİK
B-102
B-103
M3
B-103
B-103
B10-203
B9-Z07
B-103
M6
ÜÇÜNCÜ SINIF
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
ADÖ 373-01 Dil Edinimi
Dr. Ünal
ADÖ 377-01 Özel Öğretim Yöntemleri I
Dr. Ünver
ADÖ 379-01 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I
Dr. Ünal
EBB 391-12 Sınıf Yönetimi
Dr. Ateş
GÜN
PZT
PER
SAL
PZT
SAAT
14.00-16.50
09.00-12.50
09.00-11.50
11.00-12.50
DERSLİK
B9-Z07
B10-205
B10-205
B-102
DÖRDÜNCÜ SINIF
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
ADÖ 471-01 Almanca Ders Kitabı İnc.
Dr. Genç
ADÖ 473-01 Almanca Materyal Geliştirme ve Uyarlama Dr. Ünver
ADÖ 477-01 Okul Deneyimi
Dr. Genç
ADÖ 477-02 Okul Deneyimi
Dr. Genç
ADÖ 477-03 Okul Deneyimi
Dr. Ünal
AİT 203-29 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I
Dr. Önder
EBB 491-12 Rehberlik
Dr. Kaya
GÜN
SAL
PZT
SAL
SAL
PER
PER
ÇAR
SAAT
09.00-12.50
09.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
12.00-12.50
09.00-10.50
13.00-15.50
DERSLİK
B-103
B-103
B-Z02
B-Z02
B-102
M5
M5
SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
ADÖ 381-01 Çeviri I
Dr. Kurt
ADÖ 385-01 Etkili İletişim
Dr. Kurt
ADÖ 389-01 Bilim Tarihi
Dr. Küçük
ADÖ 315-1 Almanca Öğretiminde Sınav Hazırlama
Uzm. Dolar Karakaya
ADÖ 417-1 Alman Medyasında Türkler
Dr. Kurt
ADÖ 418-1 Film İnceleme
Dr. Karbi
ADÖ 462-1 Ekonomi Almancası
Dr. Sarıçam
GÜN
PZT
CUM
CUM
SAL
PER
PER
ÇAR
SAAT
09.00-10.50
13.00-15.50
09.00-10.50
13.00-15.50
13.00-14.50
15.00-16.50
11.00-12.50
DERSLİK
B-102
B-102
B6-01
B-103
B-102
B-102
B-205
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 171-01 Almanca Dilbilgisi I
ADÖ 171-02 Almanca Dilbilgisi I
ADÖ 173-01 Sözlü İletişim Becerileri I
ADÖ 173-02 Sözlü İletişim Becerileri I
ADÖ 175-01 Okuma Becerileri I
ADÖ 175-02 Okuma Becerileri I
ADÖ 177-01 Yazma Becerileri I
ADÖ 177-02 Yazma Becerileri I
TKD 103-185 Türk Dili I
TKD 103-186 Türk Dili I
EBB 147-12 Eğitim Bilimine Giriş
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 271-01 Almanca Dilbil. III
ADÖ 271-02 Almanca Dilbil. III
ADÖ 273-01 Dilbilim I
ADÖ 275-01 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I
ADÖ 275-02 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I
ADÖ 277-01 Alman Edebiyatı I
ADÖ 281-01 İleri Okuma ve Yazma Becerileri
ADÖ 281-02 İleri Okuma ve Yazma Becerileri
EBB 279-12 Öğret. İlke ve Yöntemleri
Son güncelleme: 24.09.14
Download

Lisans Ders Programı