LİSANS BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
2014/2015 GÜZ YARIYILI
BİRİNCİ SINIF
SORUMLU
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Sarıçam
Dr. Kurt
Dr. Kurt
Uzm. Dolar Karakaya
Uzm. Dolar Karakaya
Dr. Gül Uluğtekin
Dr. Gül Uluğtekin
Dr. Koşar
TARİH
GÜN
26.01.2015 PZT
27.01.2015 SAL
29.01.2015 PER
28.01.2015 ÇAR
28.01.2015 ÇAR
26.01.2015 PZT
29.01.2015 PER
29.01.2015 PER
27.01.2015 SAL
27.01.2015 SAL
PZT
SAAT
13.00-15.50
14.00-16.50
09.00-11.50
13.00-15.50
09.00-11.50
13.00-15.50
13.00-15.50
09.00-11.50
09.00-10.50
11.00-12.50
09.00-11.50
DERSLİK
B-103
B9-Z07
B9-Z07
B-102
B9-Z07
B-102
B9-Z07
B-103
B-406
B-405
B9-Z07
İKİNCİ SINIF
SORUMLU
Uzm. Dolar Karakaya
Uzm. Dolar Karakaya
Dr. Sarıçam
Dr. Ünver
TARİH
GÜN
28.01.2015 ÇAR
28.01.2015 ÇAR
26.01.2015 PZT
29.01.2015 PER
SAAT
09.00-11.50
13.00-15.50
09.00-11.50
14.00-16.50
DERSLİK
B-102
B-103
M3
B-103
Dr. Genç
28.01.2015
ÇAR
09.00-11.50
B-103
Dr. Ünal
Dr. Kurt
Dr. Kurt
Dr. Pehlivan
27.01.2015 SAL
28.01.2015 ÇAR
30.01.2015 CUM
PZT
13.00-15.50
13.00-15.50
09.00-11.50
13.00-15.50
B10-203
B9-Z07
B-103
M6
ÜÇÜNCÜ SINIF
SORUMLU
TARİH
GÜN
Dr. Ünal
26.01.2015 PZT
Dr. Ünver
29.01.2015 PER
Dr. Ünal
27.01.2015 SAL
SAAT
14.00-16.50
09.00-12.50
09.00-11.50
DERSLİK
B9-Z07
B10-205
B10-205
Dr. Ateş
SAL
09.15-12.50
B-101
DÖRDÜNCÜ SINIF
SORUMLU
TARİH
GÜN
Dr. Genç
27.01.2015 SAL
Dr. Ünver
26.01.2015 PZT
SAAT
09.00-12.50
09.00-12.50
DERSLİK
B-103
B-103
Dr. Genç
Dr. Genç
Dr. Ünal
Dr. Önder
Dr. Kaya
SAL
SAL
PER
PER
ÇAR
13.00-13.50
14.00-14.50
12.00-12.50
09.00-10.50
13.00-15.50
B-Z02
B-Z02
B-102
M5
M5
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 381-01 Çeviri I
ADÖ 385-01 Etkili İletişim
SEÇMELİ DERSLER
SORUMLU
TARİH
GÜN
Dr. Kurt
26.01.2015 PZT
Dr. Kurt
30.01.2015 CUM
SAAT
09.00-10.50
13.00-15.50
DERSLİK
B-102
B-102
ADÖ 389-01 Bilim Tarihi
Dr. Küçük
26.01.2015
PZT
15.30-17.20
B42K-203
ADÖ 315-1 Almanca Öğretiminde Sınav
Hazırlama
ADÖ 417-1 Alman Medyasında Türkler
ADÖ 418-1 Film İnceleme
ADÖ 462-1 Ekonomi Almancası
Uzm. Dolar Karakaya
27.01.2015
SAL
13.00-15.50
B-103
Dr. Kurt
Dr. Karbi
Dr. Sarıçam
29.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
PER
PER
ÇAR
13.00-14.50
15.00-16.50
11.00-12.50
B-102
B-102
B-205
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 171-01 Almanca Dilbilgisi I
ADÖ 171-02 Almanca Dilbilgisi I
ADÖ 173-01 Sözlü İletişim Becerileri I
ADÖ 173-02 Sözlü İletişim Becerileri I
ADÖ 175-01 Okuma Becerileri I
ADÖ 175-02 Okuma Becerileri I
ADÖ 177-01 Yazma Becerileri I
ADÖ 177-02 Yazma Becerileri I
TKD 103-185 Türk Dili I
TKD 103-186 Türk Dili I
EBB 147-12 Eğitim Bilimine Giriş
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 271-01 Almanca Dilbil. III
ADÖ 271-02 Almanca Dilbil. III
ADÖ 273-01 Dilbilim I
ADÖ 275-01 Almanca Öğretiminde
Yaklaşımlar I
ADÖ 275-02 Almanca Öğretiminde
Yaklaşımlar I
ADÖ 277-01 Alman Edebiyatı I
ADÖ 281-01 İleri Okuma ve Yazma Becerileri
ADÖ 281-02 İleri Okuma ve Yazma Becerileri
EBB 279-12 Öğret. İlke ve Yöntemleri
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 373-01 Dil Edinimi
ADÖ 377-01 Özel Öğretim Yöntemleri I
ADÖ 379-01 Edebi Metin İnceleme ve
Öğretimi I
EBB 391-12 Sınıf Yönetimi
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 471-01 Almanca Ders Kitabı İnc.
ADÖ 473-01 Almanca Materyal Geliştirme ve
Uyarlama
ADÖ 477-01 Okul Deneyimi
ADÖ 477-02 Okul Deneyimi
ADÖ 477-03 Okul Deneyimi
AİT 203-29 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I
EBB 491-12 Rehberlik
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
Download

Lisans Bütünleme Sınav Programı