Sayın Üyemiz,
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014) için özet gönderimi
ve erken kayıt için son tarih 6 Haziran 2014’tür.
UZAL-CBS 2014'te:
-
-
Davetli konuşmacılar: Doç. Dr. Lena Halounová (EARSel Başkan Yrd., ISPRS 2016
Kongre Direktörü, Çek Teknik Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti), Prof. Dr. Stefan Hinz
(Karlsruhe Teknik Enstitüsü, Almanya).
Ödül: Sempozyumda en iyi sözlü ve en iyi poster bildiri ödülleri verilecektir.
Sergi: Katılımcılar sektörün önde gelen firmaları ile Uzaktan Algılama ve Coğrafi
Bilgi Sistemleri Sergisi’nde buluşacaklardır.
Panel: Çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla "Öğrenci Perspektifinden
Uzaktan Algılama ve CBS" konulu bir panel düzenlenecektir.
Sempozyum hakkında
ulaşabilirsiniz.
tüm
bilgilere
http://www.uzalcbs2014.yildiz.edu.tr/ adresinden
Saygılarımızla...
Prof. Dr. Derya MAKTAV (İTÜ)
Eş Başkan
Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ (YTÜ)
Eş Başkan
Download

UZAL-CBS 2014