PÖTTINGER TERRASEM
Univerzálny sejací stroj
97+241.08.0812
Všechny informace jsou dostupné on-line!
TERRASEM R3 / R4 / C4 / C6 / C8 / C9
Univerzálny sejací stroj –
pracovný záber 3 až 9 m pre vysokú výkonnosť
Nový sejací stroj TERRASEM je charakteristický jednoduchou ovládateľnosťou s unikátnym pneumatikovým valcom Packer. Univerzálny sejací stroj je možné použiť pre sejbu do mulču ako i pre
bežné siatie.
TERRASEM R3 – C9 s dvojradovými diskami a zavlačovačmi pre predsejbovú prípravu pôdy a
pneumatikovým valcom pre opätovné utuženie osivového lôžka. Paralelogramovo uložená dvojdisková výsevná pätka s nonstop istením pomocou gumových elementov a oporným valčekom garantuje presné uloženie osiva v požadovanej hĺbke i pri vyššej pracovnej rýchlosti a väčšom počte
rastlinných zvyškov. Prítlak na pätku je centrálne nastaviteľný v rozsahu od 40 do 120 kg. Zásobník
s veľkým objemom a s optimálnym tvarom je vhodný pre systém plnenia Big-Bag.
2
Strana
TERRASEM R3 / R4
4
TERRASEM C4 / C6 / C8 / C9
5
Pracovné náradie
6–7
Agregácia
8–9
Pneumatikový podvozok a packer
10 – 11
Dávkovacie ústrojenstvo
12 – 15
Zásobník osiva
16 – 17
Systém a kopírovanie výsevných pätiek
18 – 19
Konštrukcia a kopírovanie
20 – 21
Obsluha / Technické údaje
22 – 23
3
TERRASEM R3 / R4
TERRASEM R – pevné prevedenie
Požiadavky na výšší výkon neustále stúpajú. Vysoko výkonnostný univerzálny sejací stroj
TERRASEM s nízkymi prevádzkovými nákladmi sa môže používať pre sejbu do mulču alebo ako
konvenčný sejací stroj. Pdvozok je tvorený kombinovanou packerovou a podvozkovou jednotkou.
Tým je dlžka stroja podstatne kratšia. Dôsledok: lepšia manévrovateľnosť, nižšia hmotnosť a vyššia
stabilita pri transporte.
TERRASEM
R3
R4
Pracovný záber
3,0 m
4,0 m
Prepravná šírka
3,0 m
4,0 m
Počet výsevných pätiek
24
32
Počet rozdeľovacích hláv
1
1
Objem zásobníka
3000 l (3950 l)
3000 l (3950 l)
Min. požadovaný príkon
74 kW / 100 k
110 kW / 150 k
Všetky údaje sú nezáväzné, rôzne prevedenia v závislosti na krajine určenia.
4
C4 / C6 / C8 / C9
TERRASEM C – sklopné prevedenie
Bočné sklopné uchytenie diskov, utužovacích valcov a výsevných pätiek nezávisle kopíruje terén.
Stroj zložený z troch častí zaručuje optimálne kopírovanie nerovností aj pri väčších pracovných
záberoch. Paralelogramový záves výsevných pätiek zaručuje optimálne vedenie každej výsevnej
pätky v smere jazdy. Každá výsevná pätka, je vybavená prítlačným valčekom, ktorý zároveň slúži
pre hĺbkové vedenie.
Po dobrých skúsenostiach s nasadením skúšobného sejacieho stroja sa v Rostěnické, a. s. (okres
Vyškov) rozhodli v roku 2011 pre kúpu univerzálneho sejacieho stroja TERRASEM C 9. Na jeseň v
roku 2011 zasial tento sejací stroj s pracovným záberom 9 m približne 3000 ha.
TERRASEM
C4
C6
Pracovný záber
4,0 m
6,0 m
Prepravná šírka
3,0 m
3,0 m
Počet výsevných pätiek
32
48
Počet rozdeľovacích hláv
1
1
Objem zásobníka
3000 l (3950 l)
3000 l (3950 l)
Min. požadovaný príkon
110 kW / 150 k
140 kW / 190 k
Všetky údaje sú nezáväzné, rôzne prevedenia v závislosti na krajine určenia.
C8
8,0 m
3,0 m
64
2
4000 l (5100 l)
206 kW / 280 k
C9
9,0 m
3,0 m
70
2
4000 l (5100 l)
235 kW / 320 k
5
TERRASEM
Úspešný koncept
Sejba
Urovnanie
Agregácia – premyslene a rýchlo
Sejacie stroje TERRASEM
od firmy Pöttinger spájajú
spracovenie pôdy, následné predsejbové utuženie,
sejbu a spiatočné utuženie
osivového lôžka pri jednom
prejazde, s pracovným záberom 3 – 8 m. Premyslený
sejací stroj od závesu až po
kypriace zavlačovače.
6
„ Oje je tvorené dvojramennou pákou, ktorá sa zapína do spodných ramien traktora so závesom
kat. II/2 alebo III/3.
a utuženie
Príprava osivového lôžka / Spracovanie pôdy
„ Robustný otočný čap uložený medzi ojom a dvojramennou pákou umožňuje zatáčanie do 90°
aj pri použití dvojmontáží.
„ Na prianie teleskopické oje nastaviteľné o 50 cm, čím sa zlepší manévrovateľnosť a zatáčanie
najmä pri použití dvojmontáží.
7
TERRASEM
Tanierové brány – pracovné nástroje
pre presné spracovanie
Požiadavky praxe: rovné
spracovanie povrchu s
odkladanímjemnej zeminy
pre rovnaké vzchádzanie
osiva. Pöttinger ponúka
dva rady diskov, ktoré
zabezpečia kvalitnú prípravu
pôdy.
8
„ Dvojradové, ľahko ťahané tanierové brány s hladkými alebo tvarovanými diskami. Disky s priemerom 510 mm uvoľnia pôdu len pri povrchu a v sejbovom lôžku zanechajú optimálnu štruktúru jemnej zeminy pre dobrú vzchádzavosť.
„ Hĺbku spracovania pôdy je možné pri prvej rade diskov nezávisle prestaviť od druhej rady.
„ Stabilný stredový rám široký 3 m, ku ktorému sú sklápateľné 0,5m, 1,5 m, 2,5 m alebo 3,0 m
široké stranové rámy, ktoré dokážu dokonale kopírovať terén.
„ Trvalá ochrana pred kameňmi – disky sú namontované na silnostennom štvorhrannom nosníku. Štyri priložené gumové tlmiče s priemerom 40 mm umožňujú pri výskyte kameňov ochranu
diskov. Na jednom ramene sú uchytené dva disky.
„ Istenie diskov je úplne bezúdržbové. Dvojradové bezúdržbové ložiská s kazetovým tesnením
zaručujú tichý chod a dlhú životnosť.
9
TERRASEM
Unikátny pneumatikový
podvozok s packerom
Pdvozok je tvorený kombinovanou packerovou a
podvozkovou jednotkou.
Tým je dlžka stroja podstatne kratšia, čo zaručuje lepšiu
manévrovateľnosť, nižšiu
hmotnosť a vyššiu stabilitu
pri transporte.
10
„ Pneumatikový valec packer so širokými pneumatikami, kde každá pneumatika vedie 4 výsevné
pätky.
„ Pri otáčaní na úvratiach je hmotnosť stroja prenášaná na všetky pneumatiky, ktoré sú samostatne uložené a nedochádza k ich pretáčaniu. Disky a výsevné ústrojenstvo sú pri otáčaní
zdvihnuté.
„ Predsadené pneumatiky majú tandemový charakter, čo zabezpečuje tichý chod a samočistiaci
efekt. Kolesá sú nezávisle uchytené a pri otáčaní nedochádza k ich pretáčaniu.
„ Pri transporte jazdí stroj na dvoch dvojiciach krajných kolies, ktoré sú štandardne vybavené
vzduchotlakovými brzdami.
11
TERRASEM
Dávkovacie ústrojenstvo
Vysoké ceny osiva si
vyžadujú ekonomicky
fungujúci výsevný systém.
Požadované množstvo
osiva je potrebné presne
vysiať, od 0,6 kg do 350 kg
na hektár.
12
„ Terrasem R3 – C6 je vybavená jedným dávkovacím valčekom a C 8 / C9 je vybavená dvomi
dávkovacími valčekmi.
„ Dávkovanie zabezpečujú dva valčeky pre jemný a hrubý výsev, ktoré je možné veľmi rýchlo a
jednoducho vymeniť.
„ Plynulé nastavenie otáčok dávkovacieho ústrojenstva.
kľúčom k ekonomickému
„ Pohon dávkovacích valčekov zabezpečuje elektromotor cez ozubené súkolesie, ktorý je vybavený radar senzorom alebo ISOBUS signálom priamo od traktora.
úspechu so zaisteným výno-
„ Plynulé nastavenie výsevku v rozsahu od 0,6 do 350 kg z kabíny traktora.
Presné ukladanie osiava je
som a rastúcou kvalitou.
„ Automatické zapínanie dávkovania s preddávkovaním je automatickou výbavou stroja.
„ Jednoduchá skúška výsevku s praktickým vreckom na osivo a senzorom na skúšobnej klapke.
„ Vypúšťací otvor zabezpečí bezproblémové vyprázdnenie zásobníka.
Ľahko vymeniteľné ozubené súkolesia dávkovacej prevodovky
Dávkovacie valčeky je možné veľmi rýchlo a jednoducho vymeniť
Vypúšťací otvor zabezpečí bezproblémové vyprázdnenie zásobníka
13
TERRASEM
Ventilátor a rozdeľovacia hlava
Veľký obsah vzduchu s nízkym prúdením chráni osivo
pred poškodením. Spolu
s precíznym dávkovacím
systémom a veľkou rozdeľovacou hlavou rozdeľuje osivo
maximálne presne. Garancia
„ Ventilátor je poháňaný hydraulicky s otáčkami 3000 ot./min.
„ Veľké množstvo vzduchu zásobuje i pri poklese otáčiek až do 500 ot./min dávkovacie zariadenie, čím sa neovplyvní presnosť vysievania.
„ Modely R3 / R4 / C4 / C6 majú jednu rozdeľovaciu hlavu s 24 / 32 / 48 vývodmi, C8 / C9 je
vybavená dvomi rozdeľovacími hlavamy, kde každá má po 32 / 36 vývodov. Osivo je k rozdeľovacej hlave dopravené pomocou dlhej trubice, ktorá zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie.
Veľký priemer rozdeľovacej hlavy zaistí rovnomerné rozdelenie osiva pre každú výsevnú pätku.
pre vysoký výnos a hospodársky rast.
46
47
48
45
44
43
42
41
40
39
38
37
1
2
800
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Priečne pôsobenie veka rozdeľovača
3
4
5
množstvo v g
priemer
6
7
8
9
10
11
12
13
36
14
15
35
34
16
17
33
32
18
19
31
30
20
29
14
28
21
27 26
25
24
23
22
„ Ovládanie koľajových riadkov zabezpečuje elektromagnet. Na jednu stopu je možné uzatvoriť
3 výsevné jednotky. Prebytočné osivo z koľajových riadkov je spätne vedené do dávkovacej
trubice. Úspora osiva až do 6 %.
„ Na prianie kontrola prúdenia osiva pre každú výsevnú pätku. Systém pracuje na princípe prietokového množstva (počet semien / sekunda). Keď sa zmení prietokové množstvo, systém
zaznamená zmenu a zobrazí na ovládacom panely, ktorá výsevná pätka je upchatá.
„ Pri sklápaní TERRASEM C8 / C9 sú obidve rozdeľovacie hlavy automaticky hydraulicky stiahnuté.
15
TERRASEM
Zásobník osiva
Plnenie osiva musí byť rýchle a bez námahy. Pöttinger
TERRASEM s pozdĺžnym
zásobníkom je možné plniť
jednoducho a rýchlo pomocou nakladača alebo plniacou závitovkou. Zásobník je
navyše vybavený rolovacou
plachtou, ktorá zabraňuje
vnikaniu prachu a vlhkosti.
16
„ Zásobník osiva s veľkým objemom R3, R4, C4 a C6 3000 l, a C 8 / C9 – 4000 l je koncipovaný
pre systém plnenia nakladačom, vakmi alebo šnekom.
„ Rolovacia plachta, slúži na ochranu pred vnikaním prachu, nečistôt a vlhkosti. Pri zaplnení a
plnení systémom Big Bag neprekáža, čím nedochádza k jej poškodeniu.
„ Zásobník s veľkým objemom a optimálnym tvarom je vhodný pre systém plnenia Big-Bag.
„ Na prianie nadstavba zásobníka s objemom 3950 l pri R3 – C6 a 5100 l pri C 8 / C9.
„ Sériovo dodávaná plniaca plošina so sklopnými schodíkmi umožńuje bezproblémové plnenie
zásobníka.
„ Plastový kufrík s náradím je integrovaný v prednej časti pred zásobníkom.
„ Sériovo dodávaný rošt, chráni dávkovacie ústrojenstvo pred poškodením.
„ Pod roštom je umiestnený snímač hladiny osiva, pomocou ktorého je možné vysievať až
do minimálneho množstva osiva.
17
TERRASEM
Výsevná pätka pre perfektnú sejbu
Vysoko dimenzovaná dvoj-
Dvojdisková výsevná pätka
kotúčová výsevná pätka
„ Výsevné pätky sú vybavené paralelogramom, pomocou ktorého dokonale kopírujú terén.
DUALDISC posúva rastlinné
„ Každá výsevná pätka je vybavená prítlačným valčekom, ktorý zároveň slúži pre hĺbkové
vedenie.
zvyšky na stranu a netlačí
ich do pôdy. Disky výsevnej
pätky sú predsadené, čím sa
zabezpečí lepšie vnikanie do
pôdy a samočistiaci efekt. V
kombinácii s vnútorne uloženým výsevným elementom
„ Centrálne nastaviteľná hĺbka sejby s hydraulicky nastaviteľným prítlakom v rozmedzí od 40 do 120 kg.
„ Výsevné jednotky sú k rámu uchytené pomocou bezúdržbových gumových elementov.
„ Medziriadková vzdialenosť je 12,5 cm, čo zabezpečuje optimálne rozloženie osiva.
zabezpečuje rovnomernú a
Dvojdisková výsevná pätka vedená pomocou širokého
utužovacieho kolesa
čistú osevnú drážku.
„ Zabezpečuje presné hĺbkové vedenie.
„ Centrálne nastavenie hĺbky sejby pomocou račňového
mechanizmu.
18
Kopírovanie výsevných pätiek
Rám výsevných jednotiek je prichytený k hlavnému rámu pomocou 3-bodového závesu
„ Výsevný rám dokáže nezávisle kopírovať terén.
Štvorkĺbový mechanizmus medzi výsevným rámom a packer valcom
„ Isté a presné vedenie výsevných pätiek v smere jazdy.
„ Presné a nezávislé zaručené kopírovanie nerovností s nastaviteľným prítlakom na výsevné pätky.
„ Rám výsevných pätiek je prichytený pomocou dlhších ramien, čo zaistí rovnaký prítlak nna
všetky výsevné jednotky.
19
Stroj zložený z troch častí zaručuje optimáln
Úspešná sejba potrebuje
dobre zladené výsevné
„ Bočné sklopné stranové rámy nezávisle kopírujú terén.
„ Kopírovanie smerom hore je neobmedzené, smerom dole je kopírovanie možné do - 4°.
ústrojenstvo pre kvalitnú osivovú drážku, uloženie osiva
a zakrytie osiva. Pre kvalitné
„ Sklopné stranové rámy sú predpäté pomocou dusíkových akumulátorov, čím je zabezpečené
rozdelenie tlaku na celú pracovnú šírku.
uloženie osiva je disková
„ Prítlak výsevných pätiek je nastaviteľný pomocou hydraulických valcov.
pätka predsadená.
„ Hĺbka sejby sa nastavuje pomocou račňového mechanizmu, ktorý je uchytený na torojbodovom závese.
20
e optimálne kopírovanie aj pri väčších pracovných šírkach
21
TERRASEM
Inteligentné ovládanie
TERRASEM je štandarne
možné ovládať systémom
ISOBUS. Pohon dávkovacieho valčeka, je zabezpečený
pomocou elektromotora.
Rýchlosť je možné sledovať
pomocou radaru alebo
priamo od traktora.
V prípade, že traktor nie je vybavený systémom ISOBUS,
sú k dispozícii dva druhy ovládacích panelov:
ARTIS (kompatibilný s ISOBUS)
„ bez hydraulických predvolieb
„ ovládanie funkcií len cez hydraulický systém traktora.
Nutné sú:
1 jednočinný okruh so spätnou vetvou alebo Load Sensing pre ventilátor.
3 dvojčinné okruhy pre:
Zdvíhanie na úvrati.
Hĺbka spracovania pôdy.
Manuálne ovládanie 3 ventilov.
Sklápanie, označovače, prítlak na pätky
ARTIS+ (kompatibilný s ISOBUS)
„ Elektrohydraulické predvoľby
„ Ovládanie všetkých funkcií (okrem pohonu ventilátora) pomocou ovládacieho panela
Nutné je:
Jednočinný okruh so spätnou vetvou alebo Load Sensing pre ventilátor.
1 dvojčinný okruh pre všetky ostatné funkcie
Ďalej Artis a Artis + obsahujú:
Preddávkovanie, elektrický pohon dávkovacieho valčeka pri skúške výsevku,
plynulú zmenu výsevku, kontrolná funkcia ventilátora a dávkovacieho valčeka,
naplnenie zásobníka, osivovú tabuľku.
22
Technické údaje
TERRASEM
R3
R4 / C4
C6
C8
C9
Pracovný záber
3,0 m
4,0 m
6,0 m
8,0 m
9,0 m
Pracovný záber
24
32
48
64
72
Rozteč výsevných pätiek
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Priemer diskov pätiek
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
22
30
46
62
70
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
Objem zásobníka
3000 l
3000 l
3000 l
4000 l
4000 l
Objem zásobníka s nadstavbou
3950 l
3950 l
3950 l
5100 l
5100 l
2550 mm
2550 mm
2550 mm
2650 mm
2650 mm
1
1
1
2
2
Celková dĺžka bez zavlačovačov
7500 mm
7500 mm
7500 mm
7800 mm
7800 mm
Dopravná šírka
3000 mm
4000 / 3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
Dopravná výška
2550 mm
2550 mm
3250 mm
3950 mm
4450 mm
4550 kg
5950 / 6430 kg
8600 kg
10700 kg
11700 kg
74 kW / 100 k
103 kW / 140 k
140 kW / 190 k
199 kW / 270 k
235 kW / k
6 x 425/55 R17
8 x 425/55 R17
12 x 425/55 R17
16 x 425/55 R17
18 x 425/55 R17
Prítlak na pätku
Počet diskov
Priemer diskov
Výška plnenia
Počet rozdeľovacích hláv
Hmotnosť
Min. požadovaný príkon
Rozmery pneumatík
Všetky údaje sú nezáväzné, rôzne prevedenia v závislosti na krajine určenia.
Výbava na prianie
Teleskopické oje
Disky v stope traktora sú
vertikálne nastaviteľné
Za diskami umiestnený
zrovnávací smyk
Radenie koľajových riadkov
so spätným prúdením osiva
Predznačenie
koľajových riadkov
Kontrola prúdenia osiva
Zásobník s rolovacou
plachtoa a nadstavbou
Váha pre kontrolu výsevku
Ďalšia výbava na prianie: Ovládací panel ARTIS, Ovládací panel ARTIS+
Load-Sensing, Dvojradový valček pre jemné dávkovanie
23
Stark im Service
Sie können sich auf uns verlassen.
Weltweit steht unseren Kunden ein bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern zur
Verfügung. Diese räumliche Nähe garantiert eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen und ermöglicht eine
optimale Produktübergabe und Einstellung der Maschinen durch fachkundiges Personal. Wir sind dort,
wo Sie sind.
„ Unsere Serviceleistungen:
„ Original-Inside-Teile 24 Stunden online bestellen.
„ Langfristige Erhältlichkeit der Ersatzteile
„ Kompetenz durch regelmäßige Schulungen. Für fachkundiges Personal.
„ und vieles mehr...
… erkundigen Sie sich bei Ihrem Pöttinger-Partner oder unter www.poettinger.at!
w w w.poettin ger.at
A. Pöttinger spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánske námestie 4/5
602 00 Brno
tel. + fax. 00420 - 542 216 790
[email protected]
A. Pöttinger Slovakia s.r.o
Ing. Juraj Kandera
Mostová 16
034 01 Ružomberok
tel: 00421 918 520 426
[email protected]
Terrasem/cz/sk 0213
Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513
Download

PÖTTINGER TERRASEM