PÖTTINGER TERRASEM
Univerzálne sejacie stroje
97+242.08.0513
Všetky informácie sú dostupné on-line!
TERRASEM
R3 / R4 / C4 / C6 / C8 / C9
TERRASEM – úspešný koncept
Univerzálny sejací stroj – pracovný záber
3 m – 9 m pre vysokú výkonnosť
Univerzálny sejací stroj TERRASEM je premyslený koncept firmy
Pöttinger od pripájacieho zariadenia až po prútové brány.
S dvojradovými diskovými bránami, pneumatikovým valcom a
nosníkom výsevných jednotiek spája Pöttinger kroky v obrábaní
pôdy cez spätné utuženie a perfektnú sejbu pri pracovnom zábere
od 3 m – 9 m.
Univerzálne sejacie stroje TERRASEM je možné použiť pre sejbu
do mulču ako i pre bežné siatie.
Stroj presvedčí i presným ukladaním osiva pomocou
paralelogramovo uchytenej dvojkotúčovej výsevnej pätky
s utláčacím kolieskom. To garantuje jedinečné kopírovanie
nerovností.
Centrálne nastaviteľný prítlak výsevných pätiek od 40 – 120 kg,
veľký objem zásobníka a inteligentné ovládanie prispievajú taktiež
k úspešnej sejbe.
TERRASEM fertilizer – univerzálny sejací stroj s prihnojovaním
umožňuje precíznu výťažnosť priemyselného hnojiva.
4
5
Pevné prevedenie TERRASEM R
6
Sklopné prevedenie TERRASEM C
8
Záves a podvozok
12
Pracovné náradie
14
Zásobník osiva
16
Dávkovacie ústrojenstvo
18
Rodeľovacia hlava (hlavy)
20
Výsevné ústrojenstvo
22
Kopírovanie nerovností
24
Prihnojovanie
28
Ovládanie
28
Technické údaje
30
Výbava, prevedenie
TERRASEM R3 / R4 – pevné prevedenie
Príprava pôdy – s dvojradovými diskovými bránami pre kvalitnú prípravu pôdy
„ Bezúdržbové uloženie pomocou gumových elementov zabezpečuje kvalitné premiešanie pôdy.
„ V osevnom horizonte je zachovaná jemná zemina pre rovnomerné vzchádzanie.
Utuženie pôdy zabezpečuje packerová a podvozková jednotka(pneumatikový valec).
„ Pri otáčaní na úvrati je hmotnosť stroja prenášaná na všetky kolesá, čím sa znižuje tlak na pôdu.
„ Rám zostáva stále v rovnakej výške, zdvíhané sú len diskové brány a výsevné ústrojenstvo.
„ Pri transporte sú nosné páry kolies brzdené, čo umožňuje jazdiť vyššou prepravnou rýchlosťou.
Sejba – vysoko dimenzovaná dvojkotúčová výsevná pätka DUAL-DISC
„ Bezúdržbové uloženie dvojkotúčovej predsadenej výsevnej pätky s paralelogramovým zavesením dokonale
formuje osevnú drážku.
„ Všetky výsevné pätky sú vedené pomocou utužovacích koliesok pre rovnomernú hĺbku sejby.
„ Semenovod v prednej časti výsevnej pätky zabezpečí dokonalé odkladanie osiva do osevnej drážky.
„ Centrálne nastaviteľný prítlak na výsevné pätky v rozmedzí 40 – 120 kg.
TERRASEM
R3
R3fertilizer
R4
Pracovný záber
3,0 m
3,0 m
4,0 m
Prepravná šírka
3,0 m
3,0 m
4,0 m
Výsevné pätky
24
24 + 12
32
Rozdelovacia hlava (hlavy)
1
1+1
1
3000 l (3950 l)
4000 l
3000 l (3950 l)
81 kW/110 k
99 kW/135 k
103 kW / 140 k
Zásobník osiva
Min. výkon traktoru
Technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť.
Overte si ich v čase zadania Vašej objednávky u Vášho predajcu.
5
TERRASEM C4 – C9
Sklopné prevedenie
Bočné sklopné stranové rámy, na ktorých sa nachádzajú
tanierové brány, pneumatikový valec a výsevné ústrojenstvo
nezávislo kopírujú terén smerom hore ako aj dole max. do – 4°.
Sklopné stranové rámy sú predpäté pomocou dusíkových
akumulátorov, čím je zabezpečené rozdelenie tlaku na celú
pracovnú šírku.
6
Stroj zložený z troch častí zaručuje optimálne kopírovanie nerovností
„ Bočné sklopné stranové rámy nezávisle kopoírujú terén.
TERRASEM fertilizer
s prihnojovaním
Sejací stroj umožňuje súčasne dávkovanie a ukladanie
osiva ako i hnojiva. Tým sa zlepšia podmienky rastu v
rannom štádiu a zvýši sa generatívny výkon zŕn.
TERRASEM
C4
C6
C8
C9
Pracovný záber
4,0 m
6,0 m
8,0 m
9,0m
Prepravná šířka
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
Výsevné pätky
40
48
64
72
Počet rozdelovacích hláv
1
1
2
2
Zásobník osiva
3000 l (3950 l)
3000 l (3950 l)
4000 l (5100 l)
4000 l (5100 l)
Min. výkon traktoru
103 kW / 140 k
140 kW/190 k
199 kW / 270 k
236 kW / 320 PS
Technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť.
Overte si ich v čase zadania Vašej objednávky u Vášho predajcu.
TERRASEM
C4fertilizer
C6fertilizer
Pracovný záber
4,0 m
6,0 m
Prepravná šírka
3,0 m
3,0 m
Výsevné pätky
32 + 16
48 + 24
Počet rozdelovacích hláv
1+1
1+1
Zásobník osiva
4000 l
4000 l
125 kW / 170 k
173 kW / 235 PS
Min. výkon traktoru
Technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť.
Overte si ich v čase zadania Vašej objednávky u Vášho predajcu.
7
zatáčanie je možné do 90°
Agregácia a jazda po
cestných komunikáciách
Požiadavky na výkonnosť a efektivitu neustále rastú. Záves kat.
2 a 3 pre všetky druhy traktorov. Oddelený podvozok je u strojov
Pöttinger nahradený kombinovanou utláčacou (packerovou) a
pojazdovou jednotkou.
Krátka konštrukcia stroja zabezpečuje lepšiu manévrovateľnosť,
nižšiu hmotnosť a vyššiu stabilitu pri transporte.
8
Praktická agregácia
„ Záves je tvorený dvojramennou pákou, ktorá sa zapína do spodných ramien traktora so
šírkou závesu kat. II/2 Tým je možné pripojenie k všetkým typom traktorov. Robustný otočný
čap uložený medzi ojom a dvojramennou pákou umožňuje zatáčanie do 90°.
„ Na prianie je možné teleskpické oje, ktoré je nastaviteľné o 50 cm, čím sa zlepší
manévrovateľnosť a zatáčanie pri použití dvojmontáží. Umožní to taktiež lepšiu
manévrovateľnosť pri práci a otáčaní na úvrati.
Praktický držiak hadíc a vedenia
„ Všetky hadice a vedenie je usporiadané v kompaktnom držiaku.
„ Pri odstavení sú hadice prehľadne uložené pre ďalšie bezproblémové pripojenie.
Bezproblémový a bezpečný transport
„ Pri premávke po cestných kominikáciách sú všetky modaly TERRASEM C sklopené na
prepravnú šírku do 3 m.
„ Pri transporte sú stredné kolesá zdvihnuté a stroj jazdí na dvoch dvojiciach krajných kolies,
čo zlepšuje stabilitu stroja. Tým je možná aj vyššia prepravná rýchlosť.
„ Stroj je štandardne vybavený vzduchotlakovými brzdami.
„ To garantuje vyššiu bezpečnosť pri vyšších prepravných rýchlostiach.
„ Takáto výbava zabezpečuje bezproblémový prejazd po cestných komunikáciáchh a stroj
spĺňa všetky predpisy.
9
Perfektná práca a vynikajúce
jazdné vlastnosti.
Podvozková kombinovaná jednotka sa nachádza medzi
tanierovými bránami a výsevným ústrojenstvom. Toto optimálne
uloženie a krátka konštrukcia zaručujú vynikajúcu obratnosť na
úvratiach a pri doprave.
Pneumatikový valec sa stará o opätovné utuženie pôdy pred
sejbou. Pri každom zdvihnutí a otáčaní jazdí stroj na všetkých
pneumatikách, čo znižuje utláčanie pôdy.
10
Presvedčivá pneumatiková podvozková jednotka
„ Podvozok je vybavený širokými pneumatikami 425/55 R17 pre kvalitné utuženie pôdy pred
sejbou, kde jedna pneumatika vedie 4 výsevné pätky
„ Šípový vzor zabezpečí dokonalé zhutnenie a rozdrvenie hrúd, čím sa vylepší štruktúra pôdy.
„ Pri otáčaní na úvrati jazdí stroj na všetkých pneumatikách. Podvozok zostáva vždy v rovnakej
pozícii. Zdvíhajú sa len tanierové brány a výsevné ústrojenstvo.
„ Predsadené pneumatiky majú tandemový charakter, čo zabezpečuje tichý chod a
samočistia-ci efekt.
„ Nazávislé uloženie kolies zabraňuje ich pretáčaniu pri zatáčaní.
11
Perfektné spracovanie pôdy
pre vysokú kvalitu sejby.
Požiadavky praxe: Rovné spracovanie povrchu s odkladaním
jemnej zeminy O spracovanie pôdy pri univerzálnych sejacích
strojoch TERRASEM sa starajú dva rady hladkých alebo
tvarovaných diskov. Disky je možné nasadiť do ťažkých pôd
ako aj do pôd kde je väčšie množstvo rastlinných zvyškov.
12
Tanierové brány – pracovné nástroje pre kvalitné spracovanie
Bezúdržbové uloženie diskov s priemerom 510 mm uvoľni pôdu len pri povrchu. V sejbovom
lôžku zanechajú optimálnu štruktúru zeminy pre dobrú vzchádzavosť. Tanierové brány sú
vhodné aj do ťažkých pôd a pri väčšom počte rastlinných zvyškov.
„ Pracovná hĺbka je hydraulicky nastaviteľná a prednú radu diskov je možné nezávislo prestaviť
od druhej rady.
„ Pre optimálny horizont pôdy je štandardne stroj vybavený bočnými zrovnávacími plechmi,
ktoré sú nastaviteľné.
„ Medzi diskami a pneumatikovým valcom môže byť umiestnený zrovnávací smyk.
Pöttinger má na svojich
sejacích strojoch integrované
plnohodnotné diskové brány,
pre kvalitnú prípravu pôdy.
Bezúdržbové uloženie diskov.
„ Nonstop istenie proti kameňom – disky sú namontované na silnostennom štvorhrannom
nosníku. Štyri gumové tlmiče umožňujú pri výskyte kameňov trvalú ochranu diskov.
Dva disky sú uchytené na jednom ramene.
„ Špeciálne dvojradové guličkové ložisko s celoživotnou náplňou, ktoré je absolútne
bezúdržbové.
„ Viacnásobné kazetové tesnenie chráni ložisko pred vnikaním nečistôt aj pri vysokom
zaťažení.
„ Ložisko je ešte dodatočne chránené kovovou prírubou.
13
Pre vysokú výkonnosť
Plnenie osiva musí byť veľmi rýchle a bez námahy. Univerzálny
sejací stroj TERRASEM s pozdĺžnym zásobníkom je možné plniť
pomocou teleskopického nakladača alebo plniacou závitovkou.
Zásobník je navyše vybavený kvalitnou rolovacou plachtou, ktorá
zabraňuje vnikaniu prachu a vlhkosti.
14
Zásobník osiva s veľkým objemom
Rolovacia plachta z kvalitného materiálu slúži ako ochrana pred vnikaním prachu, nečistôt
a vlhkosti. Pri zaplnení a plnení systémom Big-Bag neprekáža, čím nedochádza k jej
poškodeniu.
„ Plnenie môže prebiehať nakladačom pomocou lopaty, systémom Big-Bag alebo hydraulicky
poháňanou plniacou závitovkou.
„ Na prianie je možná nadstavba zásobníku, čím sa zvýši objem o 950 alebo 1100 litrov.
„ Sériovo dodávaná plniaca plošina so sklopnými schodíkmi umožňuje bezproblémové plnenie
zásobníka.
„ Pod plniacou plošinou v prednej časti je integrovaný a dobre chránený plastový kufrík s
náradím.
„ Sériovo dodávaný rošt, chráni dávkovacie ústrojenstvo pred cudzími telesami a poškodením.
„ Pod roštom je umiestnený snímač osiva, pomocou ktorého je možné vysievať až do
minimálneho množstva osiva.
Priamo zabudovaná plniaca závitovka
„ Vysoká výkonnosť plnenia do 500 l/min.
„ Plniaca závitovka sa nachádza v prednej časti na pravej strane a je vybavená násypkou pre
lepšie plnenie.
„ Poháňaná je cez hydraulický okruh sejacieho stroja, čím nie je potrebné ďalšie dodatočné
pripojenie k traktoru.
„ Osivo je dávkované do stredu zásobníka a tým je zabezpečené rovnomerné naplnenie.
„ Závitovka je delená a po skončení plnenia sa sklápa smerom do hora s automatickým
uzatvorením plniaceho kanálu.
„ Transportná výška je pod 4 m.
„ Pohon je zabezpečený od hydraulického systému traktora.
Objem zásobníka (štandard)
3000 litrov
R3 / R4 / C4 / C6
4000 litrov
C8 / C9
Objem zásobníka (na prianie)
3950 litrov
R3 / R4 / C4 / C6
5100 litrov
C8 / C9
Objem zásobníka TERRASEM fertilizer
4000 litrov
R3 / C4 / C6
15
Dávkovacie ústrojensvto
s vysokou precíznosťou
Vysoké ceny osiva si vyžadujú ekonomicky fungujúci výsevný
systém. Potrebné množstvo osiva je potrebné presne vysiať.
Dávkovací systém u TERRASEM je koncipovaný pre najvyššiu
presnosť pri dávkovaní osiva a musí zabezpečiť dôkladnú výťažsť
nosť pri rôznych druhoch osiva a podmienkach nasadenia v
rozmedzí od 0,6 do 350 kg na hektár.
16
Ventilátor a dávkovanie
„ Vysoko dimenzovaný ventilátor je hydraulicky poháňaný a vyrábaný pre veľké množstvo
vháňaného vzduchu pri stredných otáčkach.
„ Veľké množstvo vzduchu zabezpečí rovnomerné dávkovanie osiva aj pri poklese otáčok.
„ TERRASEM R3 – C6 majú jeden dávkovací systém a TERRASEM C8 a C9 majú dva
dávkovacie systémy.
„ Dávkovanie zabezpečujú dva valčeky pre jemný a hrubý výsev, ktoré je možné veľmi rýchlo a
jednoducho vymeniť.
„ Nastavenie otáčok dávkovacieho ústrojenstva je plynulé.
„ Pohon dávkovacích valčekov zabezpečuje elektromotor cez ozubené súkolesie, ktorý je
vybavený radarsenzorom alebo ISOBUS signálom priamo od traktora.
„ Plynulé nastavenie výsevku v rozsahu od 0,6 do 350 kg priamo z kabíny traktora.
„ Automatické zapínanie dávkovania s preddávkovaním je automatickou výbavou stroja.
„ Jednoduchá skúška výsevku s praktickým vreckom na osivo a senzorom na skúšobnej
klapke.
„ Vypúšťacie hradítko zaisťuje dokonalé vyprázdnenie osiva zo zásobníka.
Ľahko vymeniteľné ozubené
súkolesia dávkovacej prevodovky
Dávkovacie valčeky je možné veľmi
jednoducho a rýchlo vymeniť
Mak
0,8 – 3,0 kg/ha
Repka
do 8 kg/ha
Horčica,...
do 17 kg/ha
Kukurica,
slnečnica,...
8 – 20 kg/ha
Kukurica,
slnečnica,...
20 – 30 kg/ha
Hybridy obilia
60 – 80 kg/ha
Obilie
do 280 kg/ha
Hrach, bôb,...
nad 280 kg/ha
Vypúšťací otvor zaistí
bezproblémové vyprázdnenie
zásobníka
17
Ventilátor a rozdeľovacia hlava
Veľký objem vzduchu a nízka rýchlosť chráni osivo a moridlo
pred poškodením. Spolu s precíznym dávkovacím systémom
a veľkou rozdeľovacou hlavou rovnomerné uloženie osiva.
Garancia pre vysoký výnos a hospodársky rast.
Možnosť výmeny rozdeľovacích hláv umožňujú rôzne rozostupy
výsevných jednotiek.
18
Priečne pôsobenie rozdeľovacej hlavy.
46
47
48
45
44
43
42
41
40
39
38
37
1
2
800
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
36
14
15
35
34
16
17
33
32
18
19
31
30
množstvo v g
20
29
28
priemer
Rozdeľovacia hlava C4
Rozostup výsevných jednotiek
25 cm
Rozdeľovacia hlava
Vypínanie polovice šírky
pracovného záberu
21
27 26
25
24
23
22
Radenie koľajových riadkov
Modely R3 / R4 / C4 / C6 sú vybavenú jednou rozdeľovacou hlavou a TERRASEM C8 / C9 je
vybavená dvomi rozdeľovacími hlavami. Osivo je k rozdeľovacej hlave vedené pomocou dlhej
trubice, ktorá zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie. Veľký priemer rozdeľovacej hlavy zaistí
rovnomerné rozdelenie osiva pre každú výsevnú pätku.
„ Štandardný rozostup výsevných jednotiek je 12,5 cm, na prianie je možné vybaviť stroj s
väčšou šírkou výsevných jednotiek.
„ Pri všetkých nových modeloch TERRASEM je meranie priečneho rozdelanie vykonané, kde
diagram a nameraná hodnota je uložená v údajoch stroja.
„ Ovládanie koľajových riadkov zabezpečuje elektromotor. Na jednu stopu je možné uzatvoriť
3 – 5 výsevných jednotiek.
Prebytočné osivo z koľajových riadkov je spätne vedené do dávkovacej trubice.
Úspora osiva až do 6 %.
„ Radenie koľajových riadkov je symetrické alebo asymetrické, špeciálne taktiež je možné aj
polovičné vypnutie rozdeľovacej hlavy.
„ Na prianie je možná kontrola prúdenia osiva pre každú výsevnú pätku. Na ovládacom panely
sa zobrazí, ktorá výsevná pätka je upchatá.
„ Pri sklápaní TERRASEM C8/C9 sú obidve rozdeľovacie hlavy automaticky hydraulicky nuté.
19
Perfektná sejba
Kvalitne pripravená a formovaná osevná drážka je zárukou
úspešnej sejby. Garancia pre optimálne uloženie a vzchádzavosť.
Vysokodimenzovaná dvojkotúčová výsevná pätka pretína rastlinné
zvyška a posúva ich do strany, čím formuje čistú osevnú drážku a
rastlinné zvyšky nezatláča do pôdy. V kombinácii s vnútorne
uloženým výsevným elementom je osivo rovnomerne uložené,
prikryté jemnou zeminou a utlačené prítlačným kolieskom.
Vynikajúca technika pre úspešné podniky s orientáciou na
hospodársky rast.
20
Dvojdisková výsevná pätka pre vynikajúce ukladanie osiva.
„ Každá výsevná pätka je uchytená pomocou paralelogramu, pomocou ktorého dokonale
kopíruje terén.
„ Všetky výsevné pätky sú vybavené prítlačným valčekom, ktorý zároveň slúži pre hĺbkové
vedenie.
„ Hĺbka sejby je centrálne nastaviteľná s hydraulicky nastaviteľným prítlakom v rozmedzí od
40 do 120 kg.
„ Bezúdržbové uchytenie výsevných jednotiek k rámu pomocou gumených elementov
zabezpečuje optimálnu pohyblivosť.
„ Medziriadková vzdialenosť od 12,5 cm umožňuje optimálne rozloženie osiva.
Dvojdisková výsevná pätka je vedená pomocou širokého utužovacieho kolesa
„ Zabezpečuje presné hĺbkové vedenie a spätné utuženie.
„ Centrálne nastavenie hĺbky sejby pomocou račňového mechanizmu.
21
Dokonalé prispôsobenie povrchu
Úspešná sejba potrebuje dobre zladené výsevné ústrojenstvo pre
kvalitnú osivovú drážku, uloženie osiva a zakrytie osiva. Trojdielny
rám pri modeloch TERRASEM C dbá o perfektné kopírovanie
nerovností na celej pracovnej šírke stroja. Pripojenie výsevného
rámu k hlavnému nosnému rámu pomocou trojbodového závesu
umožňuje presné vedenie a kopírovanie nerovností.
22
Trojitá konštrukcia zaisťuje
perfektné prispôsobenie pôde pri
veľkých pracovných záberoch.
„ Bočné sklopné stranové rámy, na ktorých sú uchytené disky, pneumatikový valec a výsevné
jednotky umožňujú kopírovanie nerovností smerom hore, ktoré je neobmedzené a smerom
dole max. do -5°.
„ Sklopné stranové rámy sú predpäté pomocou dusíkových akumulátorov, čím je zabezpečené
rovnomerné rozdelenie tlaku
„ Zaručené celoplošné obrábanie pôdy.
„ Hĺbka sejby sa nastavuje pomocou račňového mechanizmu, ktorý je uchytený na
trojbodovom závese.
Vynikajúce kopírovanie.
Rám výsevných jednotiek je prichytený k hlavnému rámu pomocou 3-bodového závesu
„ Rám výsevných jednotiek dokáže nezávislo kopírovať terén.
Štvorkĺbový mechanizmus medzi rámom a packer valcom
„ Isté a presné vedenie výsevných pätiek v smere jazdy s presným a nezávislým kopírovaním
nerovností a nastaviteľným prítlakom na výsevné pätky.
„ Výsevné pätky na prvej ako aj druhej rade sú uchytené pomocou rovnako dlhých ramien.
Zaistený rovnaký prítlak na prvú ako aj druhú radu výsevných pätiek.
23
TERRASEM fertilizer – univerzálny sejací
stroj s prihnojovaním
Nasadenie systému s prihnojovaním je možné súčasne pri sejbe
pre vyšší výmos s doplnením živín. Tým sa docielia optimálne
podmienky pre rast v začiatočnom štádiu, čím sa zlepší zapojenie
porastu a generatívny výkon zŕn.
24
Prívod hnojiva je uskutočňovaný pri TERRASEM fertilizer pomocou samostatných
dvojdiskových pätiek Dual-Disc
„ Hnojivo sa dostáva do pôdy pomocou dvojdiskových pätiek, ktoré sú vedené medzi
dvomi radmi osiva.
„ Hĺbka uloženia osiva je nastaviteľná.
„ Za tým nasleduje celoplošné spätné utuženie a hneď po tom samotná sejba zŕn.
„ Dvojdisková pätka Dual-Disc dokonale uloží hnojivo medzi dva rady osiva a tým sa
dostáva priamo ku koreňom.
„ To prináša nielen úsporu hnojiva, zníženie neproduktívnych strát ale pomáha aj
vybudovaniu koreňového systému a tým dlhodobo k optimálne vyšším výnosom.
25
Výhody prihnojovania
Výhoda prihnojovania od firmy Pöttinger spočíva v tom, že pri
ťažkých pôdach je nutný len jeden prejazd, čím sa šetrí samotná
pôda a samozrejme aj čas. Ďalší úžitok sa docieli tým, že pri
jednom prejazde je spojená vysoko efektívna sejba s
prihnojovaním. Pöttinger počíta s nasledujúcimi trendmi pri sejbe
s prihnojovaním: stúpajúce ceny osiva, nové zloženie hnojiva kvôli
požiadavkám na životné prostredie, čo si vyžaduje presnejší
manažment a bilancovanie nákladov na hnojivo.
26
Delený zásobník
„ Dvojdielny zásobník osiva s prestaviteľnou priečkou pre osivo a hnojivo.
„ Nastaviteľný pomer 40:60, 50:50 alebo 60:40.
Dva dávkovacie systémy zvlášť pre hnojivo a zvlášť pre osivo
„ Veľký úžitok sa docieli tým, že pri jednom prejazde je spojená vysoko efektívna
sejba s prihnojovaním.
„ Ovládanie celého stroja je pomocou jedného ovládacieho panelu.
„ Dávkovací systém pre hnojivo je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
„ Hnojivo je dávkované medzi dva rady osiva.
„ Dávka hnojiva a výsevok sú na sebe nezávislé.
„ Hĺbka uloženia osiva je variabilne uložená max. do 10 cm.
Dual-Disc výsevná pätka pre hnojivo
„ „Nonstop“ istenie proti kameňom pomocou gumených elementov.
„ Rovné disky s priemerom 380 mm s bezúdržbovým uložením.
„ Rozostup 25 cm a prítlak do 80 kg.
„ Vynikajúca priechodnosť.
27
Technické údaje
TERRASEM
R3
R4
C4
C6
Pracovný záber
3,0 m
4,0 m
4,0 m
6,0 m
Výsevné pätky
24
32
32
48
Rozteč výsevných pätiek
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Priemer výsevných pätiek
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
22
30
30
46
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
Objem zásobníku osiva
3000 l
3000 l
3000 l
3000 l
Objem zásobníku s nadstavbou
3950 l
3950 l
3950 l
3950 l
2550 mm
2550 mm
2550 mm
2550 mm
1
1
1
1
7940 mm
7940 mm
7940 mm
7940 mm
Prepravná šírka
3,0 m
4,0 m
3,0 m
3,0 m
Prepravná výška
2,55 m
2,55 m
2,55 m
3,25 m
6
8
8
12
81 kW/110 k
103 kW / 140 k
103 kW / 140 k
140 kW/190 k
4550 kg
5950 kg
6430 kg
8600 kg
Prítlak na pätku
Priemer utláčacích koliesok
Počat diskov
Priemer diskov
Výška plnenia
Rozdeľovacie hlavy
Dĺžka
Pneumatiky425/55 R17
Min. výkon traktoru
Hmotnosť
Inteligentné ovládanie
TERRASEM R3 – C9 je štandarne možné ovládať systémom
ISOBUS. Pohon dávkovacieho valčeka, je zabezpečený
pomocou elektromotora, kde rýchlosť je možné sledovať
pomocou radaru alebo priamo od traktora.
Na prianie je možné objednať ISOBUS CCI 100 terminál.
28
C8
C9
R3 fertilizer
C4 fertilizer
C6 fertilizer
8,0 m
9,0m
3,0 m
4,0 m
6,0 m
64
72
24
32
48
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
40 – 120 kg
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
62
70
22
30
46
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
510 mm
4000 l
4000 l
4000 l
4000 l
4000 l
5100 l
5100 l
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2
2
2
2
2
8240 mm
8240 mm
7940 mm
7940 mm
7940 mm
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,95 m
4,45 m
2,65 m
2,65 m
2,65 m
16
18
6
8
12
199 kW / 270 k
236 kW / 320 PS
99 kW/135 k
125 kW / 170 k
173 kW / 235 PS
10700 kg
11700 kg
5400 kg
7480 kg
9880 kg
Technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť. Overte si ich v čase zadania Vašej objednávky u Vášho predajcu.
V prípade, že traktor nie je vybavený systémom ISOBUS, sú v ponuke dva druhy ovládacíh terminálov.
ARTIS
ARTIS+
(kompatibilný s ISOBUS)
(kompatibilný s ISOBUS)
Ovládanie bez hydraulických
predvolieb Ovládanie funkcií len cez
hydraulický systém traktora
Ovládanie cez elektrohydraulické
predvoľ by. Ovládanie všetkých funkcií
(okrem pohonu ventilátora) pomocou
ovládacieho panela.
Jednočinný okruh so spätnou vetvou
alebo Load Sensing pre:
„ pohon ventilátoru
3 dvojčinné okruhy pre:
„ Zdvíhanie na úvrati Zdvihnutie diskov,
výsevných jednotiek – značkovač sa
sklápa automaticky
„ Hĺbka spracovania: Plynulé nastavenie
hĺbky diskov pre spracovanie pôdy
„ Manuálne ovládanie 3 ventilov –
sklápanie, značkovače, prítlak na pätky
Jednočinný okruh pre všetky funkcie
Jednočinný okruh so spätnou vetvou
alebo Load Sensing pre:
„ pohon ventilátoru
Ďalej obsahujú Artis a Artis+
„ Predvýsev
„ Elektrický pohon dávkovacieho
valčeka pri skúške výsevku
„ Plynulú zmenu výsevku
„ Naplnenie zásobníka
„ Kontrolná funkcia ventilátora a
dávkovacieho valčeka
„ Kontrola priechodnosti osiva
„ Zoznam osív
29
Výbava na prianie
Teleskopické oje
Load Sensing
pre pohon ventilátoru
Radarsenzor pre dávkovanie
Filter ventilátora
Polovičné vypnutie sekcie a
radenie koľajových riadkov
Predznačenie koľajových
riadkov
Nadstavba zásobníka
Plniaca závitovka
TERRASEM
TERRASEM fertilizer
TERRASEM
TERRASEM fertilizer
-
Power Control
Artis / Artis+
ISOBUS Terminal CCI 100 Kontrola priechodnosti osiva
Sada pracovných svetlometov
TERRASEM
TERRASEM fertilizer
= sériovo,
= na prianie
Vložka do rozdeľovacej hlavy Vložka do rozdeľovacej hlavy Vložka do rozdeľovacej hlavy Vložka do rozdeľovacej hlavy
pre rozteč riadkov 25 cm
pre rozteč riadkov 37,5 cm
pre rozteč riadkov 50 cm
pre rozteč riadkov
TERRASEM
TERRASEM fertilizer
30
R3 / R4 / C4 / C6 / C8
R3 / C6
R3 / R4 / C4 / C6 / C8
R3 / C6
R3 / C4 / C6
R3 / C6
R3 / C4 / C6
R3 / C6
Hydrogenerátor pre
pohon ventilátoru
Nastaviteľné disky za
stopami traktora
Špeciálne dávkovacie
valčeky
Váha pre skúšku výsevku
Značkovače menák
Zrovnávací smyk
Radenie koľajových riadkov
symetrické – asymetrické
Vzduchové brzdy
Technické údaje sa môžu bez upozornenia meniť. Overte si ich v čase zadania
Vašej objednávky u Vášho predajcu.
31
So značkou Pöttinger obržíte
viac než len samotný stroj!
Na nás se môžete spoľahnúť.
Celosvetovo vybudovaná sieť zaručuje našim zákazníkom vždy kvalitné predajné i
popredajné služby. Blízkosť výrobcu zaručuje rýchle zásobovanie náhradnými dielmi a
servis s vyškolenými servisnými technikmi. Sme tam, kde Vy!
Silní v servise:
„
„
„
„
Originálne náhradné diely 24 hodín denne s dlhou životnosťou,
pripravený a preškolený servis s dlhoročnými skúsenosťami,
zostavy pre jednoduchú výmenu,
a ešte oveľa viac ...
... Pri špecifikácii stroja alebo náhradného dielu sa informujte u svojho
dodávateľa alebo priamo na www.poettinger.at!
A. Pöttinger spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
tel. + fax. 00420 – 542 216 790
[email protected]
A. Pöttinger Slovakia s.r.o
Ing. Juraj Kandera
Mostová 16
034 01 Ružomberok
tel. 00421 – 918 520 426
[email protected]
TERRASEM/ sk 0613
Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
tel. +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513
Download

PÖTTINGER TERRASEM