26 DEN ZEMĚDĚLCE
Zemědělec 42/2013
Do hrubé brázdy, podmítky i strniště
Do hrubé brázdy, podmítnuté půdy i přímo do strniště vjely secí stroje na Dni Zemědělce. Všechny firmy představily výkonné modely, nejčastěji se šestimetrovým
záběrem a vybavené aktivní či pasivní půdozpracující sekcí.
Luboš Stehno
LEMKEN
Třímetrový secí stroj Lemken Compact Solitair se vydal
přímo do hrubé brázdy. Nebyl
to pro něj problém, neboť byl
doplněn rotačními branami Zirkon 10, jejichž hřeby lze nastavit na ostro či na tupo, a které
půdu bez problému zpracovaly
a vytvořily příznivé podmínky
pro setí.
Setí provádí kotoučové secí
botky s rozestupem 167 mm,
s hydraulickým nastavením
přítlaku a se zamačkávacími
kolečky, za nimiž může být ještě v činnosti zavlačovač, který
byl ale při praktických ukázkách zvednutý. K secím botkám
osivo dopravuje proud vzduchu. Ačkoli secí stroj byl jen
v třímetrovém provedení, přesto měl dvě rozdělovací hlavy.
Výsevní ústrojí dávkuje osivo
ze zásobníku s objemem 3500 l,
což je jeden z největších zásobníků u secího stroje s pracovním záběrem 3 m.
Kromě rotačních bran připravuje seťové lože též pneumatikový pěch, za nímž může být ještě
umístěn trapézový válec, připravující seťové lůžko individuálně
pro každou secí botku. Ovládání
stroje je řízeno přes CCI terminál z kabiny traktoru. Tento terminál byl vyvinut sdružením několika výrobců závěsné techniky, a proto jej lze použít i pro
další závěsné stroje (1).
1
2
PEKASS
Do hrubé brázdy vjel také secí
stroj Horsch Focus 6 TD, což
nebylo úplně typické nasazení,
obvyklejší je jeho použití na podmítnutých pozemcích. Stroj byl
původně vyvinut pro setí řepky
a v úpravě pro výsev této plodiny
byl i předveden, přičemž byla
použita trochu netradiční meziřádková vzdálenost 35 cm.
Výsev byl kombinován s kypřicími radličkami umožňujícími
práci v hloubce až 30 cm. Ke
kypřicím radličkám je zároveň
vedeno hnojivo. Jestli se bude
aplikovat na hloubku kypření či
uloženo na povrchu, je možné si
nastavit. Secí stroj je možné doplnit dvojnásobným počtem secích
botek a pak s ním lze vysévat
i klasické obilniny. Protože v našich podmínkách je zvykem sít
obilniny na 12,5 nebo 15 cm, vyvíjí Horsch nové řešení tohoto stroje, které umožní setí obilnin na
meziřádkovou vzdálenost 15 cm.
Horsch Focus 6 TD se divákům ukázal ještě jednou, a to jako poslední z předváděných při
demonstraci setí do nezpracované půdy, což je jedna z možností,
jak v krátkém čase založit porosty řepky (2).
AGRI CS
Secí stroj Centurion 600 od firmy Great Plains se předvedl na
podmítnutém pozemku. Stroj je
vybaven půdozpracující sekcí,
tvořenou dvěma řadami talířů,
doplněných pružným smykem,
3
dále následuje pneumatikový
pěch a dvě řady kotoučových
secích botek. Zásobník na osivo
má kapacitu 4000 l a zajímavostí
je to, že je uložen na tenzometrických čepech. Ukládání osiva
pomocí dvoukotoučových botek
je precizní díky malé pádové
výšce (3).
4
AGROTEC
Dalším z předvedených secích
strojů byl Amazone Cirrus 6002
s vykrajovanými talíři o průměru
510 mm, které tvoří první půdozpracující sekci. Za ní je pneumatikový pěch a dále již následují
kotoučové secí botky RoTec.
Zajímavé je umístění zásobníku na osivo o objemu 3000 l,
který je předsunutý do přední
5
části stroje, a tak je více hmotnosti přenášeno na zadní tříbodový závěs traktoru. Výsevní
ústrojí je přizpůsobeno k setí
máku, obilnin i luštěnin a distribuce osiva je pneumatická. Pracovní rychlost se pohybuje mezi
12 až 15 km/h (4).
STAGRA
Třicet až čtyřicet koní traktoru
na metr záběru potřebují secí
stroje Horsch. Platilo to i pro
předvedený model Pronto 6 DC.
Tento secí stroj je vybaven zásobníkem na osivo o objemu
3500 l nebo velkým zásobníkem
s objemem 5000 l, který je rozdělen na samostatné sekce pro
osivo a hnojivo. Hnojivo je dávkováno k zapravovacím talířům,
osivo je ukládáno pomocí kotoučových secích botek. Předností
stroje je vysoká pracovní rychlost, a tím i výkonnost (5).
FARMET
Secí stroj Farmet Falcon byl
představen v šestimetrovém
provedení, avšak v přípravě jsou
též verze se záběrem 4 a 8 m.
Výhodou je modulární konstrukce, takže zákazník si může zvolit různé typy půdozpracujících sekcí a též to, zda bude
stroj s přihnojením, či bez něj.
Půdozpracující sekce jsou tvořeny talíři či radličkami, anebo
je alternativou pružná smyková
lišta.
V Kameni byla představena
verze se třemi řadami radliček
s přihnojením. Výhodou secího
stroje je nízká hmotnost a velké pneumatiky pěchu, které
mají dobrou samočisticí schopnost a nízký valivý odpor. Pracovní rychlost setí může být až
20 km/h (6).
(Pokračování na str. 27)
DEN ZEMĚDĚLCE 27
Zemědělec 42/2013
(Dokončení ze str. 26)
KÖCKERLING
Köckerling Ultima CS 400 se
vyznačuje pracovním záběrem
šest metrů, ale v nabídce jsou
stroje se záběrem od tří do devíti metrů. Stroj je určen pro páskové setí, kdy radličky zpracovávají půdu jen v páscích o šířce
4 cm, do nichž se pak vysévá
osivo.
Výhodou Ultimy je uchycení
jednotlivých secích radliček. To
je k rámu provedeno přes pružnou slupici, vodicí kolečko a přítlačný hydraulický válec. Vodicí
kolečko zabezpečuje kopírování
a držení stejnoměrné hloubky,
pružná slupice odpružení a hydraulický válec nastavení pracovní hloubky. Na přání je secí stroj
možné doplnit indikací průtoku
osiva v semenovodech (7).
AGRALL
9
Firma Agrall prezentovala jeden ze sortimentu secích strojů,
a sice model Spirit 600S.
Stroj byl vybaven zásobníkem
o objemu 3900 litrů, z něhož je
osivo dávkováno dvojitým výsevním ústrojím a proudem
vzduchu přes dvě rozdělovací
hlavy transportováno ke kotoučovým výsevním botkám se zamačkávacími kolečky. V přední
části stroje je volitelná půdozpracující sekce, při ukázkách jí
byly dvě řady talířů. Spirit je
možné propojit se satelitní navigací, a pak lze automaticky vypínat výsevní ústrojí na již zaseté
ploše, typicky při najíždění na
souvrať. V záběrech 4 a 6 m je
možné též provedení Combi,
které má dělený zásobník na
osivo a hnojivo (8).
6
10
7
11
8
P+L
Zástupcem technologie přesného setím byl stroj Kinze 3600
ASD. Kromě toho, že je určen
pro přesné setí, může jet též do
nezpracované půdy. Půda je
zpracována pomocí coltrů v úzkých páscích, do nichž se následně vysévá osivo. Díky tomu
si tento stroj poradí i s větším
množstvím posklizňových zbytků, může se sít přímo do vymrzlé či herbicidem ošetřené meziplodiny. Pro přepravu na silnici
se stroj na podvozku otáčí o 90°,
takže přepravní šířka není problém. Osivo se plní do zásobníků na výsevních vozících, dva
velké zásobníky slouží pro hnojivo při přihnojení, ale alternativně mohou být využity též pro
osivo (9).
SOME
Společnost Some představila
klasiku od firmy Pöttinger – secí
stroj Terrasem C6 Fertilizer
s pracovním záběrem 6 m. Stroj
byl v provedení s přihnojením,
měl tedy dělený zásobník a dvě
výsevní ústrojí, jedno pro dávkování osiva, druhé pro dávkování
hnojiva.
Hnojivo je aplikováno pomocí
přihnojovacích botek za půdozpracující sekcí tvořenou krátkými talířovými branami tak, aby
bylo uloženo mezi vysévanými
řádky kulturní plodiny.
Utužení nakypřené půdy provádí pneumatikový pěch s koly
o velkém průměru a za ním jsou
dvě řady kotoučových secích
botek uložených na paralelogramech (10).
AGROZET
Za Pöttingerem Terrasem C6
Fertilizer představila firma Agrozet stejný stroj jen s tím rozdílem, že byl v klasickém provedení, tedy nebyl vybaven přihnojo„
vacím ústrojím (11).
Download

Do hrubé brázdy, podmítky i strniště