ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Zemědělec 19/2012
29
Podmítač se ukázal poprvé na poli
Společnost Farmet a. s. uspořádala akci Moravský den Farmetu, na které aktivně představila všechny novinky prezentované na veletrhu Techagro. Akce
se uskutečnila ve Zvonovicích na pozemcích Ing. Jiřího Maráka. Traktory dodala brněnská pobočka společnosti Agromex s. r. o. a navigace
společnost Geodis Brno, spol. s r. o.
Martina Paulová
Celkem se prezentovalo deset
souprav. Novinkou byl například
osmimetrový radličkový podmítač Duolent a podmítač Triolent
se stejným záběrem. Suverénně
největší pracovní záběr měl ale
talířový podmítač Softer, který
se vůbec poprvé představil při
práci na poli. Jedním přejezdem
podmítl celých 11 metrů.
Úvodní slova
Ing. Jiří Marák hospodaří na
výměře okolo 200 ha se svými
syny. Začal v roce 1992 a od firmy Farmet a. s. má starší kypřič
Hurikán a šestimetrový kompaktor Kompaktomat. Zapůjčený
"
„ Klíčové informace
„ Společnost Farmet a. s. uspořádala akci Moravský den
Farmetu, na které aktivně představila všechny novinky
prezentované na veletrhu Techagro.
„ Softer je podmítač určený pro mělkou podmítku, například
před setím a nově má pracovní záběr 11 m.
„ V nabídce jsou nově také šesti a osmimetrové stroje Suplent
a Triolent.
Prozrazena byla i některá tajemství budoucí strategie firmy.
Farmet v budoucnu uvažuje
o expanzi ve formě montážních
závodů mimo území ČR. Co se
vývoje strojů týká, představitelé
společnosti naznačili, že Farmet
by se chtěl ubírat cestou zapojení moderních technologií. Kon-
běrem 8 m, a to do této chvíle
modely stejné řady nemohly. Byly to dlátové kypřiče Duolent DX
800 PS tažený traktorem Fendt
939 a Triolent TX 800 PS tažený
traktorem Challenger MT 865C.
Oba stroje jsou schopné zpracovat půdu od 6 do 35 cm hloubky.
Slouží jim k tomu radlice, které
Největší pracovní záběr měl talířový podmítač Softer, který se vůbec poprvé představil při práci na poli
Foto Martina Paulová
měl také třímetrový kypřič Fantom. V úvodu pochválil své stroje
modré barvy a pochvalu tak dostala i celá firma Farmet a. s.
Společnost Agromex s. r. o.,
která dodala tahouny do souprav,
zastupuje na českém trhu mimo
jiné traktory značky Fendt a od
letošního února rovněž techniku Challenger, která sortiment
traktorů klasické kolové koncepce obohatila o stroje na pásech.
Kromě traktorů ale najdete značku Challenger na postřikovačích a aplikační technice, jako je
například Rogator nebo Terragator. Nejsilnějším traktorem ukázky byl pásový traktor Challenger
865, který zapůjčila společnost
Bonagro a. s. Blažovice.
K úvodnímu slovu se dostali
také zástupci pořádající společnosti Farmet a. s. Ing. Jaroslav
Koreček, marketingový ředitel,
a obchodní ředitel Ing. Michal
Kukula. Připomněli, že firma
oslaví tento rok 20 let od založení a že za dobu své existence
ušla obrovský kus cesty. Kromě
České republiky, kde je generováno 30 % tržeb z celkového obratu, má Farmet zastoupení v 18
zemích světa od Velké Británie až
po Mongolsko. Díky těmto velkým zkušenostem z mnoha různých půdních podmínek i klimatu a zpětné vazbě zemědělců mohou být stroje Farmet stále inovovány a zdokonalovány. Ing. Kukula také poukázal na to, že ačkoliv by se z výstavy Techagro
a z aktuální ukázky mohlo zdát,
že se firma obrací k větším záběrům strojů, a tím i na větší
podniky, není tomu tak. Sortiment společnosti Farmet nabízí
svým zákazníkům stroje všech
záběrů prakticky od pracovního
záběru 2,5 m.
krétně se uvažuje o řádkové
kultivaci širokořádkových plodin. K tomu je potřeba vyrábět
nejen kvalitní „železo“, ale zapojit i moderní technologie precizního zemědělství.
Dvě novinky na úvod
Hned první dva stroje byly novinkami. Ne že by šlo o zcela
novou konstrukci, ale oba se
mohly pochlubit pracovním zá-
je možné osadit křidélky pro
zpracování do hloubky do 20 cm
anebo křidélka odmontovat a zahloubit stroj až do hloubky
35 cm. Oba stroje nabízejí vysokou průchodnost pro rostlinné
zbytky a velmi dobré míchací
schopnosti díky geometrii radlic.
Radlice mohou být vybaveny SK
plátky, které zvyšují jejich životnost. Takové byly k vidění na
stroji Triolent, zatímco Duolent
Duolent má pracovní orgány uspořádány do dvou řad s roztečí
42 cm
Foto Martina Paulová
Turbulent má nejen radlice uspořádány do čtyř řad s roztečí 20 cm, ale navíc urovnávací talíře.
Je to alternativa ke zpracování půdy pluhem
Foto Martina Paulová
měl radlice oboustranně kované,
což sice znamená menší pořizovací cenu, ale vzhledem k životnosti a stálejší geometrii radlic se
pravděpodobně nákladnější radlice s SK plátky brzy vrátí. Jištění
je řešeno velmi silnou pružinou
a jisticí silou 450 kilogramů.
Rozdíl mezi Duolentem a Triolentem je v uspořádání a počtu
radlic. Zatímco Duolent má pracovní orgány uspořádány do
dvou řad s roztečí 42 cm, Triolent
půdu míchá intenzivněji a to
uspořádáním radlic do tří řad
s roztečí pouhých 29 cm. S oběma stroji lze pracovat rychlostí 8
až 12 km/h. Oba osmimetrové
stroje disponovaly patentovaným
systémem sklápění do transportní polohy. Tento čtyřkloubový
systém dokáže i z velkozáběrových strojů „vyrobit balíček“ splňující všechny transportní parametry, což v ČR znamená šířka
stroje maximálně 3 m a výška
4 m. Pro úplnost dodejme, že
kromě polonesených novinek,
tedy modelů Duolent 600 a Triolent 600 s pracovním záběrem
6 m, Duolent 800 a Triolent 800
s pracovním záběrem 8 m, jsou
k dispozici verze nesené s pracovními záběry u Duolentu 2,1; 3;
3,5; 3,8; 4,6 a 5,5 m a u Triolentu
3; 3,5; 3,8; 4,7 metru. U sklopných strojů je možné pracovat
i se sklopeným strojem, čímž
lze snížit tahový odpor, například v místech s velmi utuženou
půdou.
Práci kypřiče ukončuje vždy
válec. Nabídka válců pro Duolent a Triolent zahrnuje šest různých typů. Duolent na předváděcím dni byl vybaven LTX válcem, který je univerzální a pracuje dobře jak na mokré, tak na
přeschlé půdě. LTX je rovněž
nejdražším válcem. Triolent disponoval válcem typu ring, který
je určen do lepivých a mokrých
půd. Bohužel předváděcí pozemky byly suché, a tak nemohl
naplno předvést co dovede.
Nejintenzivnější
promíchání
Všechny širokozáběrové stroje mají patentovaný čtyřkloubový
systém skládání a dokážou se přestavit do transportní polohy 3 m
na šířku a 4 m na výšku
Foto Martina Paulová
Ještě intenzivnější promíchání
a přitom zpracování půdy až do
hloubky 35 cm – to nabízí kypřič
Turbulent. Jsou to alternativní
stroje k pluhům a jejich práce je
alternativou k orbě. Pracovní orgány i jištění jsou shodné se
strojem Duolent a Triolent. Ovšem Turbulent má nejen radlice
uspořádány do čtyř řad s roztečí
20 cm, ale navíc urovnávací talíře. Dokáže tak půdu celoplošně
intenzivně zpracovat a následně
urovnat a utužit dvojitým pneumatikovým válcem. Díky tahovému odporu a hloubce zpracování se vyrábí ve dvou verzích, a to
třímetrové pevné nebo hydraulicky sklopné s pracovním záběrem 4,7 m. Opět je možné na
utužených částech pozemku
pracovat se sklopeným strojem
a redukovat tak pracovní záběr,
ale hlavně tahový odpor.
Urovnávací talíře jsou za radlicemi hydraulicky stavitelné. Následuje dvojitý pneumatikový
válec, který umožňuje zpětné
celoplošné utužení půdy. Velké
rozestupy mezi jednotlivými koly válce chrání tento prvek proti
ucpávání, takže dobře pracuje
i za mokra a v lepivých půdách.
Zadní válec je možné též nadzdvihnout a vyřadit tak z provozu. Výsledkem jsou hrůbky, které na jaře rychleji vysychají.
Velká novinka pro mělkou
podmítku
Farmet se dlouho specializoval
na stroje s radlicemi jako pracovními orgány. Do světa talířových
podmítačů vstoupil asi před sedmi lety s podmítačem Disker.
Jeho nástupce je řada podmítačů
Softer vyrobena z vysokopevnostní oceli zajišťující nízkou
hmotnost stroje. Softer je vhodný pro předseťovou úpravu půdy
nebo pro mělkou podmítku do
hloubky 6 cm. Jedenáctimetrová
verze tohoto stroje byla poprvé
představena na letošním Techagru, ovšem pouze ve statické
expozici. Moravský den Farmetu tak byla vůbec první akce
v ČR, kde se mohly talíře podmítače zakousnout do půdy. Před
diváky ho dotáhl pásový traktor
Challeger a spolu se strojem
s pracovním záběrem 11 metrů
tvořily opravdu gigantický pár.
Softer je podmítač určený pro
mělkou podmítku, například
před setím. Jeho talíře mají průměr 510 mm a každý z nich je
samostatně odpružen gumovými elementy. Práci talířů ukončuje válec. Na výběr mají zákazníci z pěti možností, buď trubkový válec, segmentový válec, dvojitý válec, ring válec, nebo gumový LTX. Posledně jmenovaným
byl vybaven i předváděný stroj.
Opravdu velkou zajímavostí je
opět skládání stroje. Z jedenáctimetrového pracovního záběru
lze díky čtyřkloubovému mechanismu složit stroj do transportních rozměrů 3 m na šířku a 4 m
na výšku, takže se může bez
problému pohybovat po komunikacích. Softer se vyrábí v nesené třímetrové verzi a ve verzích
polonesených s pracovními zá„
běry 4,5; 6; 8 a 11 metrů.
Download

Podmítač se ukázal poprvé na poli