NOVINY
PRO
ZÁKAZNÍKY A
ZAMĚSTNANCE
|
ČERVEN
2012
|
WWW.GEIS-GROUP.CZ
Přepravit, umístit, smontovat:
Logistika pro high-tech
2 | editorial
večera udělil cenu LEO v kategorii podnikatel roku
(viz strana 14). Tohoto ocenění si velice vážíme
– konečně nominovali nás čtenáři DVZ a vybrala
špičková odborná porota.
Cena LEO přitom není jen naším osobním úspěchem,
ale především úspěchem všech našich společností
a jejich zaměstnanců, zákazníků a obchodních
partnerů. Na tomto místě bychom Vám všem chtěli
ještě jednou poděkovat! Jsme přesvědčeni, že i v budoucnu bude skupina Geis růst díky nasazení a píli
našich zaměstnanců a důvěře našich klientů.
Budoucnost s inovativními službami. Stejně
Milé čtenářky, milí čtenáři,
naše skupina se v předchozím roce opět pozitivně
rozvíjela: díky cíleným investicím, silné orientaci na
potřeby zákazníků a trvale vysokému standardu kvality se nám podařilo navýšit čistý obrat o 18,7 procenta na rekordních 750,5 miliónů eur.
důležitým faktorem úspěchu je další vývoj portfolia našich služeb. Nedávno jsme proto začali nabízet ve všech našich podnikatelských oblastech nové
a optimalizované produkty a služby. Patří mezi ně
například evropský komplexní projekt pro high-tech
průmysl, kdy přepravu, montáž a instalaci zařízení
zajišťují speciálně vyškolení zaměstnanci Geisu (viz
str. 4-7), přepravní řešení pro healthcare – zejména letecká přeprava radioaktivních látek a léčiv (viz
str. 13) či efektivní smluvní logistika pro letecký
a potravinářský průmysl (viz str. 10 a 11).
O těchto a dalších tématech týkajících se skupiny Geis
Vás jako obvykle informuje Transfer. Přejeme Vám
příjemně strávené chvíle při čtení tohoto vydání!
NA SPRÁVNÉ CESTĚ
Zároveň jsme v uplynulém roce vytvořili na našich
84 pobočkách v Německu, České republice, na
Slovensku, v Polsku, Lucembursku, Rakousku
a Švýcarsku 371 nových pracovních míst. Ke konci
roku 2011 zaměstnávaly společnosti skupiny Geis
3.790 zaměstnanců, kteří zrealizovali 12,67 miliónů
přepravních a logistických zakázek, což je o 10,5
procenta více než v roce 2010. Ještě větší nárůst jsme
zaznamenali v celkové hmotnosti přepravených zásilek, která vzrostla o 20,8 procenta na 3,77 miliónů
tun ročně.
Rekordní růst v letecké a námořní přepravě.
Všechny tři podnikatelské produkty „Road Services“,
„Logistics Services“ a „Air + Sea Services“ v roce 2011
výrazně rostly. Největší nárůst obratu o 44,7 procenta zaznamenaly letecké a námořní přepravy. S růstem
o 17,3 procenta jsme byli velmi úspěšní i v projektech smluvní logistiky. V evropských silničních
přepravách jsme dokázali zvýšit obrat o 6,3 procenta.
Skutečnost, že se náš holding vydal správným
směrem, dokazují nejen tato pozitivní čísla, ale
především i zcela výjimečné ocenění, kterého se
nám dostalo v březnu tohoto roku: Deutsche Logistikzeitung DVZ nám v rámci slavnostního gala-
Srdečně, Vaši
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,
majitelé a jednatelé skupiny Geis
OBSAH | 3
04
HLAVNÍ TÉMA
04 Přepravní logistika s přidanou hodnotou
05 Feico: čeští experti na nadrozměrné náklady
06 Nový full-service pro high-tech přístroje
07 Tomograf „vplul“ dovnitř
road Services
08 Sťahovanie v Poprade
08 Skupina Geis odštartovala špecializáciu na Slovensku
09 Geis stavia na Slovensku
09 Certifikace na jedničku
09
logistics Services
10 Velké nasazení pro Airbus
11 Granini: Nejlepší ovoce – nejlepší logistika
12 Logistika v tempu výroby
Air + Sea Services
12 Slovenská pobočka Geis CZ Air+Sea
13 Silnější s healthcare
14 Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis jsou podnikateli roku
14 Nová souprava posiluje systém
15 Projekt vzdělávání úspěšně završen
15 Pomáháme
Foto: Granini
11
RŮZNÉ
13
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co Mezinárodní zasílatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603 0, Fax: +49 9771 603 109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firem skupiny Geis
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Katharina Segl
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133 0, Fax +49 40 853133 22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
Přepravní logistika
s přidanou hodnotou
Německo je zemí světových leaderů: zhruba 1.500 společností, které patří ve svém oboru ke světové špičce,
dnes sídlí ve Spolkové republice Německo, a to je více než v jakékoliv jiné zemi. Čím více se jednotlivé obory
specializují, s o to individuálnějšími požadavky se musí přepravní logistika vypořádat.
HLAVNÍ TÉMA | 5
ezi německé světové leadery patří jak velké
koncerny, tak i středostavovské společnosti.
Většina z těchto společností podniká ve
strojírenství a v elektrotechnickém průmyslu, následuje průmysl spotřebního zboží, automobilový průmysl
a stavebnictví či průmysl zdravotnické techniky.
Vyrobit, smontovat, zkontrolovat. Trend
smluvní logistiky v takovýchto společnostech se již
delší dobu ubírá směrem služeb s přidanou hodnotou.
„V našich logistických centrech dnes realizujeme
množství služeb s přidanou hodnotou, které sahají
podstatně dál za vlastní logistické procesy,“ řekl Dr.
Johannes Söllner, který je ve skupině Geis odpovědný
za produkt Logistics Services. „Naši zaměstnanci
vyrábějí obaly na míru, kontrolují kvalitu příchozího
zboží a montují celé telefonní ústředny. Mimoto 22
zaměstnanců Geisu již několik měsíců kompletuje celé
počítačové systémy.“
„Naši zaměstnanci vyrábějí obaly na míru,
kontrolují kvalitu příchozího zboží a montují
celé telefonní ústředny. Již několik
měsíců kompletují zaměstnanci Geisu
celé počítačové systémy.“
Dr. Johannes Söllner,
jednatel skupiny Geis pro Logistics Services
Oproti tomu v přepravní logistice poskytovatelé logistických služeb přebírali dosud jen zřídkakdy služby
s přidanou hodnotou. Ale i v tomto oboru se stále
více zvyšuje poptávka po na míru šitých přepravních
řešeních s přidaným servisem: „Čím složitější je
přeprava produktu a čím užší je časové okno, tím více
se trend ubírá směrem k předání dodatečných služeb,
jako jsou svozy a rozvozy,“ řekl Klaus Stäblein, ředitel
produktu Road Services v Německu. „Výrobci se stále častěji spoléhají na jednoho poskytovatele služeb,
který nabízí všechen servis z jedné ruky, než na více
poskytovatelů, které by museli sami koordinovat.“
Pracovní síly a speciální vybavení. U služeb
s přidanou hodnotou jde většinou o obzvlášť těžké
a velké, citlivé nebo velmi drahé zásilky. Aby mohl
poskytovatel logistických služeb přepravovat takovéto zboží, musí mít k dispozici speciální vybavení. Je-li
při svozu či rozvozu potřeba použít jeřáb, zvláštní obal
nebo montážní práce, pak jsou poptáváni opravdoví
odborníci se speciálním know-how. „Kromě čistých
přeprav nabízíme široké spektrum služeb s přidanou
hodnotou a v budoucnu chceme tuto oblast dále
rozvíjet,“ řekl Klaus Stäblein. „A to s komplexním servisem pro světové leadery a pro všechny ty, kteří se jimi
chtějí stát.“
O aktuálních příkladech na míru šitých přeprav
a řešení, které skupina Geis nabízí, ale i o průběhu
high-tech přepravy včetně umístění a instalace v praxi,
se více dočtete na následujících stránkách. —
Při instalaci high-tech přístrojů, jako je tomograf magnetické
rezonance, je nezbytná obratnost
Precizní projektová logistika: Feico nabízí přepravu i montáž z jedné ruky
Feico: čeští experti na nadrozměrné náklady
Již rok a půl patří spedice Feico z Prostějova ke skupině Geis. Vedle mezinárodní
spedice odbavuje společnost již šest let přepravy nadrozměrných nákladů.
Jedním ze zákazníků je společnost ZVU Potez z Hradce Králové, která kromě
jiného vyrábí nerezové tanky pro pivovary. Nedávno tak Feico přepravovalo do
pivovaru v Českých Budějovicích čtyři obrovské tanky na horkou vodu. Každý
o objemu 200.000 litrů, výšce 15 metrů a šířce pěti metrů. Tým Feica se postaral
také o jejich postavení a odbornou instalaci. Projekt si proto vyžádal přesné naplánování, profesionální koordinaci a milimetrovou přesnost provedení. Celý
projekt včetně přepravy na speciálních podvalnících, usazení za pomoci 100tunového jeřábu a montáže, odbavilo Feico bez problémů a pivovar mohl obratem
znovu spustit výrobu s novou technikou. —
6 | HLAVNÍ TÉMA
V logistickém centru se nachází i operační centrála tohoto nového produktu. „Z Frauenaurachu řídíme jak přepravy, tak i rozpis zakázek našich techniků,“ řekl vedoucí projektu Andreas Schlenz. “Kromě toho koordinujeme celý projekt, sháníme potřebná povolení a společně se zákazníky sestavujeme plány instalací.“
Kvůli často složitému umístění tomografů magnetické rezonance a jejich instalaci bývá každý zúčastněný pracovník Geisu pro každé zařízení zvlášť vyškolen a certifikován přímo výrobcem.
Milimetrová práce s jeřábem a síla svalů.
Nový full-service pro
high-tech přístroje
Přeprava, skladování, montáž a instalace z jedné ruky: Geis teď nabízí
nový komplexní servis pro high-tech přístroje. 15 vlastních vyškolených
zaměstnanců Geisu instaluje vysoce citlivé a až 16,5 tun vážící tomografy
pro magnetickou rezonanci a jinou zdravotnickou techniku v ordinacích
lékařů a nemocnicích po celém světě.
Před šesti měsíci odstartoval Geis Eurocargo
GmbH, specializující se na vnitrostátní a mezinárodní přepravní logistiku, novou službu. „Výrazně jsme do toho projektu investovali,“ řekl Klaus
Stäblein, který řídí produkt Road Services v Německu. „V rámci projektu jsou nasazeny čtyři zbrusu nové vozy se vzduchovým pérováním a třítunovým čelem a deset izolovaných, částečně vytápěných výměnných nástaveb s roletovou střechou
a speciálním upevňovacím systémem v podlaze.“
Mezisklad s 20tunovým jeřábem. Specialisté z Geisu využívají jeřáb buď k umístění tomografů magnetické rezonance či jiných zdravotnických
přístrojů přímo do nemocnic či ordinací lékařů,
nebo k dočasnému uskladnění přístrojů v meziskladu v případě posunutí termínů. Pro tyto případy využívá Geis své logistické a technologické centrum
v německém Erlangenu-Frauenaurachu, které bylo
otevřeno v předchozím roce. Skupina Geis zde nainstalovala 20tunový jeřáb pro nakládku a vykládku
až 16,5 tun vážících high-tech přístrojů a vybudovala deset chladírenských boxů.
Samotná realizace na místě znamená pro pracovníky Geisu nejprve uzavřít silnice, zorganizovat jeřáby, připravit cestu uvnitř i vně budovy. Samotné
umístění vyžaduje milimetrovou práci. Bezpodmínečně se musí zamezit jakýmkoliv otřesům, aby nedošlo k poškození tomografu, jehož hodnota se pohybuje v řádu miliónů eur. Jakmile přístroj konečně doputuje na své místo, jsou povoláni technici
Geisu, kteří jej zapojí a uvedou do provozu. Na závěr tým Geisu odklidí obalový materiál a v případě
potřeby odveze i staré přístroje.
Přeprava po Evropě – globální instalace.
Takové kompletní balíky služeb (přeprava, umístění a montáž) realizuje Geis po celé Evropě. „Nedávno jsme například přepravovali a instalovali jeden tomograf do nemocnice v bulharské metropoli Sofii,“ řekl Andreas Schlenz. „A jeden tým techniků se právě vrátil z Pekingu. Tam jsme sice nerealizovali přepravu, ale montáž a instalaci jednoho
zařízení ano. Právě tyto činnosti zajišťují naši technici po celém světě.“ —
„Naše kompetence
vstupují do hry zejména tam,
kde jde o těžké produkty
a komplexní procesy.“
HLAVNÍ TÉMA | 7
Tomograf
„VPLUL“ dovnitř
09 hod.
Štýrský Hradec, Rakousko:
Přijíždí kamion Geisu s
naloženým tomografem.
10 hod.
Soukromá klinika Sester
svatého kříže: Tomograf vplouvá
za pomocí autojeřábu dovnitř.
11 hod.
Tomograf je umístěn speciálním
otvorem ve fasádě na podlahu
kliniky, překrytou třemi vrstvami
materiálů.
15 hod.
Zaměstnanci Geisu vykládají
a instalují příslušenství vážící
čtyři tuny.
17 hod.
Tomograf je na svém
místě a může být namontován
a nainstalován.
Tým Geisu nedávno dopravil do jedné soukromé kliniky ve Štýrském Hradci tomograf
pro magnetickou rezonanci – dobrý příklad
typického průběhu projektu za pochodu:
ogistický řetězec startuje ve středu, 28.
března v 10 hodin ráno, když jeřáb začíná
u výrobce nakládat 7,5 tun vážící tomograf
na přistavený návěs Geisu. Následuje přeprava do
logistického a technologického centra skupiny Geis
v německém Erlangenu-Frauenaurachu. Tady je tomograf za pomoci jeřábu vyložen a dočasně uskladněn v chladírenském boxu, kde je ochlazován průmyslovým chladírenským zařízením s kompresorem. „Pokud by nebyl tomograf perfektně ochlazován, denně by ztratil zhruba dvě procenta helia,“ vysvětluje Andreas Schlenz. „To odpovídá dennímu
úbytku 30 litrů, které bychom jinak museli na skladě doplnit.“
V pátek večer je tomograf naložen na kamion, který
v neděli ve 22 hodin vyráží směr Štýrsko. Načas přijíždí v pondělí ráno na soukromou kliniku Sester svatého kříže ve Štýrském Hradci. Krátce nato přichází na řadu jeřáb. Ten zvedá tomograf nejprve na speciálně zhotovenou těžkotonážní podestu, poté pracovníci Geisu s největší opatrností posouvají těžký
přístroj skrz rovněž přesně zaměřený otvor v průčelí budovy. Tady byla mezitím překryta citlivá podlaha kliniky třemi vrstvami materiálů: překližkové
a sololitové desky a ocelové plechy ochrání podlahu
a zajistí na cestě k místu určení optimální rozložení
zatížení. V pondělí večer v 17 hodin stojí tomograf
i jeho zhruba čtyři tuny vážící příslušenství konečně
na místě. Dva dny nato jsou oba montážní technici
Geisu tak daleko, že hned po Velikonocích může výrobce tomograf zprovoznit.
Také o starý přístroj se postará Geis: 16. dubna byl
demontován a přestěhován v rámci kliniky. Na konci
celého procesu lze konstatovat, že vše proběhlo přesně podle plánů a bez problémů. „A strom před vstupem do budovy zůstal nepoškozen, přesně tak, jak si
zákazník přál,“ řekl Andreas Schlenz. —
8 | road services
Nádherný výhľad na vrcholky Vysokých Tatier
priamo z nákladových rámp pobočky
Skupina Geis odštartovala
špecializáciu na Slovensku
Preprava balíkových zásielok sa doteraz na Slovensku rozvíjala ako jedna
zo služieb Geis SK s.r.o. V súvislosti so stratégiou skupiny prišlo vo
februári tohto roku k vzniku spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o. ktorá sa
špecializuje výlučne na balíkovú logistiku.
Sťahovanie v Poprade
Slovenská časť skupiny Geis sa veľmi
rýchlo rozvíja. Pobočky, ktorých
kapacita a rozloha ešte nedávno
postačovala prevádzke, sa stávajú
vzhľadom k rastúcim prepravným
objemom nepostačujúcimi.
o februári tohto roku sa práve z týchto
dôvodov presťahovala do nového areálu
pobočka v Poprade. Pobočka poskytuje
klientom plný servis. To znamená prepravu balíkov,
paletových a kusových zásielok, celovozové prepravy aj skladovú logistiku. „Nový areál spĺňa naše
požiadavky veľmi dobre. Sklad má celkovú rozlohu
1100 m2 a v jednu chvíľu je možné odbaviť 50 dodávok a cargových vozidiel. To je dostatočná kapacita
potrebná pre dobré fungovanie pobočky v ďalšom
období,“ predstavuje pobočku Marián Vaculčiak,
prevádzkový riaditeľ Geis SK.
Vybavenie
pobočky
prispieva
jednoznačne
k ďalšiemu skvalitňovaniu služieb, a to ako z pohľadu
efektívnejšej manipulácie so zásielkami zákazníka,
tak k možnosti vyššej produktivity. Bonusom je potom nádherný výhľad na vrcholky Vysokých Tatier
priamo z nákladových rámp pobočky (viď foto).
„Našou veľkou výhodou v rámci Slovenska je silná
a hustá sieť pobočiek. Priebežné zlepšovanie,
sťahovanie pobočiek do väčších a lepšie vybavených
priestorov, tak ako v prípade pobočky v Poprade
a zdokonaľovanie technickej aj technologickej úrovne našich prevádzok vedie v konečnom dôsledku
k ďalšiemu zlepšovaniu efektivity a kvality prepráv
a s tým spojenou vyššou spokojnosťou našich zákazníkov. A to je pre nás najdôležitejšie“ uvádza Dušan
Vilhan, obchodný riaditeľ Geis SK. ­—
„Skupina Geis začala v rámci svojich komplexných logistických služieb aktívne
rozvíjať špecializovanú balíkovú logistiku na Slovensku, už po svojom vstupe na
slovenský trh, vďaka akvizícii spoločnosti TEN Expres Slovakia v roku 2006,“
uvádza Dušan Vilhan, obchodný riaditeľ Geis SK a Geis Parcel SK. „Balíková logistika bola jedným z produktov bývalého TEN Expresu SK (od 10/2011 Geis
SK). Vytvorením špecializovanej spoločnosti Geis Parcel SK sa teraz naskytuje
možnosť zamerať sa ešte viac na rozvoj tohto produktu po obchodnej a prevádzkovej stránke a potreby zákazníkov.,“ dodáva Dušan Vilhan.
„Veríme, že úspešný rozvoj balíkovej logistiky, ktorý sme v posledných rokoch
zaznamenali, bude mať aj naďalej rastúci trend a pozícia skupiny Geis v balíkovom produkte na Slovensku sa bude ďalej upevňovať. Našou nespornou výhodou oproti bežnej balíkovej konkurencii je možnosť ponúknuť popri špecializovanej balíkovej logistike aj ďalšie produkty skupiny Geis, tzv. z jednej ruky.
Zákazník tak nemusí pre svoje paletové zásielky, námorné kontajnery, celovozy apod. hľadať ďalšiu spoločnosť, ale všetko nájde pod jednou značkou – Geis,“
hovorí Dušan Vilhan. —
ROAD SERVICEs | 9
Marián Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ Geis SK, Ján Bodis, podpredseda predstavenstva BCI,
Luboš Scheinost, konateľ skupiny Geis, pri slávnostnom zahájení stavby
Certifikace na
jedničku
Ve druhém březnovém týdnu
letošního roku proběhl ve
společnostech skupiny Geis
v České republice a na Slovensku (Geis CZ, Geis Parcel
CZ, Geis SK, Geis Parcel
SK) certifikační audit, který
provedla společnost TÜV
SÜD CZECH.
Geis stavia na Slovensku
V utorok 17. apríla 2012 bola za účasti predstaviteľov česko-slovenskej časti
logistickej skupiny Geis a dodávateľskej spoločnosti BCI zahájená výstavba novej
centrály Geis vo Zvolene.
Sídlo slovenských spoločností skupiny Geis je zatiaľ
v Ban-skej Bystrici. Vedenie skupiny sa však rozhodlo k presťahovaniu centrály do blízkeho Zvolena.
„Už dlhšiu dobu bolo jasné, že rozvoj, ktorý skupina na Slovensku zažíva, nebude možný bez nového centrálneho logistického terminálu, ktorý by
zodpovedal najmodernejším trendom a spĺňal naše
potreby. V predchádzajúcich obdobiach sme investovali nemalé prostriedky do technológií a tiež
do modernizácie jednotlivých pobočiek našej siete,“
hovorí Marián Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ Geis
SK. „Samozrejme sme premýšľali o tom, či budeme
rozširovať a rekonštruovať existujúce priestory našej
slovenskej centrály, alebo či prikročíme k výstavbe
celkom nového logistického centra. Nakoniec sme
sa rozhodli, že nebudeme pristupovať na kompromisy, ktoré by vždy nastali pri rekonštrukcii a pripravili
sme výstavbu úplne nového logistického areálu tzv.
na zelenej lúke,“ vysvetľuje Marián Vaculčiak. Celková investícia dosiahne asi 6 mil. eur. Do výberového konania na dodávateľa stavby sa prihlásilo celkom 11 subjektov. Veľmi prísnym kritériám vyhovela
najlepšie stavebná spoločnosť BCI, a.s.
Stavba na ploche 7 700 m², bude plne dokončená
30. septembra 2012, čiže za necelých šesť mesiacov
od začiatku prác. Časť, konkrétne distribučné cen-
trum pre paletové a kusové zásielky, by mala začať
slúžiť už na konci augusta. Spoľahlivosť a rýchlosť
triedenia paletizovaných zásielok tu bude zaisťovať
tzv. reťazová dráha osadená paletovými vozíkmi, na
ktoré sa na strane príjmu naložia zásielky. Tie budú
automaticky prevezené a vyložené na miestach expedície do konkrétnych cieľových destinácií. Vysokú priechodnosť distribučného centra zabezpečí
47 brán s hydraulickými mostíkmi. V tejto hale
s plochou 5 000 m2 budú aj administratívne priestory. Ďalšia časť, hala pre balíkové zásielky do 50 kg,
sa bude rozkladať na ploche 2 700 m2. Je zaujímavá
najmä svojou technológiou. V budúcnosti bude vybavená dvojpodlažnou triediacou linkou, ktorá bude
čiastočne automatizovaná a bude tak zárukou veľmi
spoľahlivého triedenia zásielok. Hala je osadená 93
dverami pre príjem a expedíciu.
V areáli je veľmi dobre vyriešená dopravná
prístupnosť a pamätá sa aj na bezpečné a pohodlné
parkovanie vozidiel. Servis dopravcom navyše doplní
vlastná čerpacia stanica pohonných hmôt. Logistický
areál vo Zvolene, do výstavby ktorého skupina Geis
investuje okolo 6 miliónov eur, sa bude určite radiť
k najmodernejším na Slovensku. —
Závěr centrálního kontrolního
orgánu TÜV SÜD ze dne 29. 3.
potvrdil, že Integrovaný systém
ISO je ve skupině Geis dobře zaveden a dodržován, a prodloužil
platnost
certifikátů
ISO
9001:2008 a ISO 14001:2004 na
další období.
„Ačkoliv je systém kvality
standardní součástí našeho
každodenního života již mnoho
let, letošní certifikace je opravdu
úspěchem. V loňském roce jsme
poprvé podstoupili certifikaci
Integrovaného systému ISO,
který zahrnuje mimo normy
ISO 9001 (management kvality)
i normu ISO14001 (environmentální management). Letošní
audit potvrdil, že poskytujeme
služby v souladu s příslušnými
postupy a předpisy skutečně
trvale, a že Integrovaný systém
průběžně udržujeme a zdokonalujeme. Auditoři ocenili
profesionalitu a aktivní přístup
zaměstnanců,“
řekl
Radek
Kramář, manažer kvality skupiny Geis.
10 | Logistics services
Velké nasazení
pro Airbus
Od začátku roku realizuje Geis na letišti Hamburg kompletní skladovou
logistiku pro divizi Material, Logistics and Suppliers výrobce letadel Airbus.
Za projektem je skryt komplexní balík služeb.
AOG – nejvyšší priorita. Musí-li některý stroj
zůstat na zemi, protože potřebuje nějaký důležitý
náhradní díl, je zapotřebí zařadit nejvyšší rychlost.
AOG-Service (Aircraft On Ground) – i tuto službu
realizuje Geis pro Airbus: ihned po přijetí objednávky startuje kompletování požadovaných náhradních dílů. V nejkratším možném čase musí být předáno řádně zabalené zboží dopravci. Objednávky
z AOG mají proto nejvyšší prioritu. „Letadlo nezpůsobilé letu představuje vysoké náklady,“ říká vedoucí projektu Daniel Heitz. „Proto je velmi důležité, abychom v takovém případě reagovali co nejrychleji a nejpružněji.“
Prokázaná bezpečnost. Příchozí kontroly jakosti provádějí pracovníci Geisu podle směrnic
bezpečnosti letecké dopravy. Podle předem daného plánu kontrolují denně až 500 náhradních
dílů, včetně příslušných dokladů. Všichni auditoři
z Geis Aerospace Logistics GmbH jsou ke konkrétním produktům vyškoleni přímo Airbusem. Takové
kompletní školení může trvat i půl roku.
Kromě toho vyrábí Geis na zakázku přepravní obaly pro určité náhradní díly Airbusu ve vlastní truhlárně, jejíž součástí je i lakovna. Pracují tu přímo
zde vyškolení truhláři a jeden mistr. Kromě jiného se truhlárna zabývá i vývojem a konstrukcí obalů, opravou vratných obalů a nákupem obalového
materiálu.
Foto: Airbus
irbus je podle vlastních informací největším světovým výrobcem letadel s nejmodernější, inovační a nejefektivnější rodinou dopravních
letadel s kapacitou 100 až 850 pasažérů. SDV Logistique Internationale podepsal s Airbusem rámcovou smlouvu na řízení skladové logistiky v mnoha centrech náhradních dílů po celém světě a pověřil Geis řízením provozu v Německu. Skladovou
logistiku bude v Německu provozovat Geis Aerospace Logistics GmbH. „Logistika náhradních dílů
je náročný úkol,“ říká jednatel Erik Lassen. „Jsme
rádi, že Airbus důvěřuje našim kompetencím.“
V Hamburku-Fuhlsbüttelu se skladuje zhruba
115.000 různých náhradních dílů od malých šroubků až po jedenáctimetrová kormidla, celkem téměř
jeden a půl miliónů položek. Na 36.000 metrech
čtverečních organizuje cca 90 pracovníků Geis Aerospace Logistics GmbH příjem zboží, naskladnění včetně kontroly jakosti, skladování, balení a vychystání náhradních dílů pro celosvětovou flotilu
Airbusu.
„Při realizaci skladové logistiky pro Airbus máme co
dočinění s řadou citlivých položek, se zajištěním té
nejdůkladnější kvality a s přísnými bezpečnostními
předpisy,“ shrnuje Erik Lassen. „Od začátku spolupráce jsme zvládli všechny úkoly na jedničku. V roce
2014 bychom měli převzít také skladovou logistiku
náhradních dílů Airbusu ve Frankfurtu.“ —
Airbus prodal od svého vstupu na trh v roce 1974 zhruba 11.500 letadel více než 440 zákazníkům / provozovatelům. Airbus A380, největší
dopravní letadlo světa, pojme 850 pasažérů. Airbus zaměstnává kolem 55.500 lidí po celém světě. Jeho největší německá pobočka sídlí v
Hamburku.
Logistics services | 11
Granini: nejlepší ovoce –
nejlepší logistika
Geis nabízí efektivní řešení smluvní logistiky nyní i v potravinářském a nápojářském průmyslu: pro
Eckes-Granini, leadera na německém trhu s ovocnými nápoji, provozuje Geis již několik týdnů Centrální
sklad Jih.
ačátkem ledna tohoto roku požádal EckesGranini Deutschland GmbH skupinu Geis
o nabídku na převzetí Centrálního skladu Jih a to již od 1. března 2012. Pouhé tři týdny
nato byly podepsány smlouvy. „Jen stěží si lze představit těsnější časový plán,“ řekl Hans-Peter Schneider, obchodní ředitel Geis Industrie-Service GmbH.
„Ale zvládli jsme to. Přesně 17. února jsme začali naskladňovat do pronajatého skladu první palety a 29.
února jsme zkompletovali první zásilky. Úspěšný
start projektu byl možný díky perfektní týmové práci všech zúčastněných IT, vedoucích projektu a provozních zaměstnanců z Eckes-Granini a Geisu.“
Mapování nového území. Pro Geis představuje tento projekt vstup do potravinářské logistiky.
„Díky našim zkušenostem z jiných projektů jsme byli
schopni rychle reagovat na nové úkoly jako sledování
šarže a MHD, HACCP a UFS,“ vysvětluje Hans-Peter Schneider. „Kromě toho jsme měli možnost se
v počáteční fázi opřít o zkušené pracovníky z ostatních německých poboček Geisu.“
Vhodnou nemovitost našel Geis velmi rychle. Pronajal si prostory ve skladové hale jednoho velkého
obchodního řetězce. Sklad se nachází v blízkosti sídla Eckes-Granini v Nieder-Olmu u Mohuče, rozkládá se na ploše 8.500 metrů čtverečních a splňuje nejvyšší hygienické standardy. Je proto certifikován pro
účely potravinářské logistiky.
Pick-by-voice. Skladoví zaměstnanci jsou podporováni vyspělou technikou: zatímco v paletovém
prostoru se Geis plně spoléhá na snímání čárových
kódů, zaměstnanci v komisionovacím prostoru pracují se systémem pick-by-voice. „I při velkém objemu vybírají zaměstnanci vychystávané zboží bezchybně a hlavně mají obě ruce volné k manipulaci se
zbožím,“ říká Hans-Peter Schneider.
Nápoje Granini přepravuje Geis ze závodu Bröl nedaleko Bonnu kyvadlově do centrálního skladu. Den
předem obdrží sklad avízo o zboží. Po příchodu na
Foto: Granini
sklad se zboží zaeviduje naskenováním etikety NVE
a tím se jeho status v systému řízení skladu Granini změní na „k dispozici“. Jakmile se zboží umístí
na definované místo, změní se status na „skladem“.
Při objednávce vychystají zaměstnanci Geisu nejprve jednotlivé kusy a připraví je s předstihem k distribuci. Celé palety se přidají až těsně před nakládkou.
Tři milióny vychystaných zásilek – tolik ročně odbaví Geis tímto způsobem. „Spolupráce probíhá k naší
plné spokojenosti a lidé z Geisu nás přesvědčili o své
profesionalitě,“ říká Helmut Kinzler, ředitel logistiky v Eckes-Granini Deutschland. —
Eckes-Granini
Deutschland
V Německu, které má
nejvyšší spotřebu ovocných
nápojů na jednoho obyvatele na světě, je společnost
díky svým značkám Hohes C,
Granini a FruchtTiger
největším značkovým
dodavatelem. Eckes-Granini
se plně zaměřuje na výrobu
nealkoholických nápojů
a v roce 2010 jich prodal
zhruba 420 miliónů litrů.
Z hlediska tržeb obsadila
společnost druhé místo
mezi nealkoholickými nápoji
v potravinářském maloobchodu.
12 | logistics services
Slovenská pobočka
Geis CZ Air+Sea
Geis CZ Air+Sea s.r.o. konsoliduje aktivity v leteckých
a námořních přepravách na
Slovensku.
Logistika v tempu výroby
Již dobrý půlrok realizuje Geis v České republice komplexní logistické služby pro Mobis Czech
s.r.o. Společnost se zabývá výrobou automobilových dílů a je největším dodavatelem automobilky Hyundai. Ještě v tomto roce by mělo dojít k rozšíření projektu.
Svoji první evropskou továrnu na výrobu automobilů provozuje Hyundai od roku 2009 v severomoravských Nošovicích. Jejím hlavním dodavatelem je
společnost Mobis, pro kterou Geis realizuje podstatnou část skladování. Geis pro to využívá své logistické centrum v Ostravě, 35 kilometrů od Nošovic. Na zhruba 7.000 z celkové plochy 24.000 metrů čtverečních logistického centra odbaví pracovníci Geisu pro Mobis měsíčně kolem 13.000 tun zboží. Světlomety, navigační systémy, posilovače řízení, posilovače brzd, převodovky nebo součásti motorů – všechny tyto produkty, které pocházejí z převážné části z Jižní Koreje, projdou Geisem. Servis sahá
od příjmu zboží, přes skladování a kompletaci až po
výdej zboží včetně kyvadlové přepravy do výrobního
závodu Mobisu.
Přesně načasováno. Mobis informuje Geis o potřebném zboží vždy den předem. „Aby mohl Mobis
vyrábět podle přesně daných postupů, musíme dodržet nejen časová okna, ale zároveň i pořadí položek při výdeji zboží,“ říká Ralf Lammering, jednatel
Geis Industrie-Service. „Zakázky, které jsou z časového hlediska obzvláště kritické, odbavujeme v případě potřeby expresní přepravou. Zboží se tak dostane k zákazníkovi do 40 minut.“ Systém řízení skladu
Geisu je přes rozhraní propojen s IT systémem Mo-
bisu. Výměna informací o objednávkách, zaevidování došlého zboží, hlášení o nakládce či skladových zásobách tak probíhá bezprostředně a bez
problémů.
Jednotlivé díly Mobis promění v kompletní automobilové moduly, jako jsou například přední maska auta, cocpit, motor a jednotlivé nápravy. Výrobní závod Mobisu se nachází v bezprostřední blízkosti továrny Hyundai. Obě haly jsou
propojeny dopravními pásy, kterými jsou komponenty přepravovány do Hyundaje v požadovaném
pořadí.
Postupné rozšiřování. Chemie mezi Geis
CZ a Mobisem funguje. Proto dojde v průběhu
roku k postupnému rozšiřování projektu. „V plánu je mimo jiné rozšíření sortimentu, dodatečné
kyvadlové přepravy a další činnosti v oblasti montážních linek. Mimoto začneme s přípravou přeprav v režimu just-in-sequence,“ říká Ralf Lammering. „Počítáme s tím, že poroste jak potřeba
dalších skladových ploch, tak i nových pracovních
míst.“ —
V loňském roce převzala skupina Geis společnost Machspeed.
Spojením tohoto poskytovatele
logistických služeb se zaměřením
na letecké a námořní přepravy
a stávající pobočky pro letecké
a námořní přepravy Geis CZ
vznikla v rámci skupiny specializovaná společnost Geis CZ Air+
Sea s.r.o. Ta nyní rozšiřuje své aktivity také na Slovensku. V letošním roce otevřela pobočku v Bratislavě. Pro své působení získala velmi dobré strategické místo v těsné blízkosti bratislavského
mezinárodního letiště a přístavu.
Slovenská pobočka Geis CZ Air+
Sea kompletně převzala servis leteckých a námořních přeprav nabízený dříve sesterskou společností Geis SK s.r.o. Slovensko je
tak již šestou zemí, začleněnou do
mezinárodní sítě poboček, které
proaktivně nabízejí leteckou
a námořní přepravu pod hlavičkou Geis Cargo International se
sídlem v Lucembursku. Cílem je
vytvoření sítě poboček v centrální a východní Evropě soustřeďujících se na poskytování tohoto produktu skutečně globálně. Benefit pro klienty představuje jednoznačně propojení leteckých a námořních přeprav
s ostatními produkty, které skupina Geis nabízí, tedy silniční přepravou a spedicí, distribucí, skladovou a projektovou logistikou.
Globální logistika s plným servisem - pojem, kterým chce Geis
Cargo International oslovit široké spektrum klientů, zatím na trzích Lucemburska, Švýcarska,
Polska, Rakouska, Česka a Slovenska. —
air + Sea services | 13
Silnější s healthcare
Ať již jde o radioaktivní látky, farmaceutika nebo technické přístroje, ať už po zemi, vzduchem nebo po moři: od roku 2005
nabízí SDV Geis zákazníkům ze zdravotnictví komplexní přepravní servis. A právě tento produkt by měl být rozšířen.
Přinášíme rozhovor s Marco Salzmannem, manažerem Business Development z SDV Geis.
Pane Salzmanne, na jaké cíle se SDV Geis
zaměřujete v produktu Healthcare?
V Německu je segment healthcare silně zastoupen
mnoha velkými koncerny z farmaceutického a zdravotnického průmyslu. Tohoto potenciálu chceme
v budoucnu ještě více využít. Proto jsme sami healtcare service nově upravili.
Jak vypadají taková opatření v praxi?
Marco Salzmann
je manažerem Business
Development v SDV Geis.
Na pobočce Frankfurt aktivně
rozvíjí produkt healthcare.
Potřebné odborné znalosti v tomto oboru máme
díky letité praxi. Naši pracovníci jsou pravidelně
proškolováni. Opatření, která nyní činíme, jsou spíše strukturální povahy: v první fázi jsme nově interně definovali odpovědnosti jak v provozu, tak i v obchodu. Tím jsme vytvořili základ proto, abychom se
mohli více přiblížit potřebám zákazníků a zviditelnili naše služby.
ského řetězce, jestliže si do té doby nepodají novou
žádost. Toto téma je pro nás v současné době velmi důležité.
V čem tkví kompetence SDV Geis v oblasti
healthcare?
Jednou z našich klíčových kompetencí jsou řešení pro přepravu radioaktivních látek. Pro jeden velký koncern například přepravujeme pravidelně radioaktivní látku s obzvlášť krátkou životností, která se používá k diagnostice Alzheimerovy choroby.
Během osmihodinového časového okna přepravíme
substanci z Lipska, kde se vyrábí, charterovým letem do nemocnic a na univerzity ve Skandinávii. Dosud jsme všechny přepravy odbavili k plné spokojenosti zákazníka! V budoucnu se chceme také více zaměřit na farmaceutický průmysl i zákaznické procesní analýzy.
Jaké úkoly skrývá sektor healthcare?
Krátké dodací lhůty, vysoké požadavky na kvalitu
a přísné vývozní a dovozní předpisy – to jsou úkoly, se kterými se v oblasti healthcare denně setkáváme. Velký problém aktuálně představují bezpečnostní předpisy v letecké dopravě. Co se týče povolení
známých odesílatelů, brzy se mnoho změní: od března 2013 pozbydou všichni dosud schválení odesílatelé své povolení z důvodu bezpečnějšího dodavatel-
Pane Salzmanne,
děkujeme za rozhovor!
14 | RŮZNÉ
Mají radost z ceny LEO:
Wolfgang Geis (vlevo)
a Hans-Georg Geis
NOVÁ SOUPRAVA
POSILUJE SYSTÉM
Česko – Slovenská část skupiny Geis neustále pracuje
na optimalizaci systémové
přepravy balíkových, kusových a paletových zásilek.
I proto zde patří stabilně
ke špičce mezi dodavateli
těchto služeb.
Hans-Georg Geis a Wolfgang
Geis jsou podnikateli roku
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis byli vyznamenáni cenou LEO jako podnikatelé
roku. Cenu udělují každoročně německé logistické noviny DVZ. Prestižní ocenění si
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis převzali v rámci slavnostního galavečera konaného
začátkem března v hamburském Curiohausu.
„Jsme rádi, že DVZ jako jedno z nejdůležitějších
německých logistických médií ocenilo kvalitu našich služeb. Velkou měrou se na tomto
úspěchu podíleli rovněž naši zaměstnanci, kteří
neustále odvádějí vynikající práci, i naši zákazníci,“ říkají Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis.
Motivace do budoucna. „Toto ocenění potvrzuje, že naše strategie je správná,“ říkají HansGeorg Geis a Wolfgang Geis. „Zakládá se na profesionálním týmu lidí, moderní technice a silných
partnerstvích. Touto cestou budeme pokračovat,
abychom našim zákazníkům mohli i v budoucnu
nabídnout inovativní a kvalitní služby.“ —
Příkladní podnikatelé. Kategorii „Podnikatel roku“ hodnotili přední osobnosti DVZ
z oboru dopravy a logistiky. Hans-Georg Geis
a Wolfgang Geis jsou podle poroty pevně etablováni ve svém domovském regionu a to jak
v osobní, tak profesní rovině. Své firmy vedou
progresivně, s důrazem na kvalitu a silnou
orientaci na potřeby svých zákazníků. Řídí se
přitom dlouhodobě stanovenou strategií a ze
silné regionální pozice se prosazují i na dalších
trzích. Cílené akvizice, kooperace a investice
přispěly v roce 2011 k úspěchu skupiny Geis.
Cena pro logistické „velikány“
LEO je zkratka pro Logistics Excellence Optimisation.
Cenu udělují odborné noviny DVZ v pěti kategoriích
osobnostem z logistické branže za vynikající služby.
Významný vliv na výběr vítěze mají čtenáři, kteří nominují kandidáty do jednotlivých kategorií. Konečný
verdikt vynáší špičková odborná porota. Cenu LEO
uděloval DVZ letos již popáté.
Začátkem června uvedl Geis
v České republice do provozu dopravní technologii, která
díky vyšší efektivitě přepravy
přináší i šetrnost k životnímu
prostředí. Do své dopravní kolony zařadil nový typ soupravy, kterou využívá při převozu
zásilek na tzv. hlavních bězích,
kde se přepravují velké objemy zboží mezi distribučním
centrem (HUB) a pobočkami
skupiny. Jedná se o klasický
13,6 m dlouhý návěs s připojeným přívěsem. Objem nákladového prostoru soupravy dosahuje 129 m³. Užitná plocha
je navíc násobena systémem
double decker, což znamená,
že jak návěs, tak přívěs je rozdělen do dvou podlaží. Oproti běžnému návěsu s kapacitou
33 palet (dvoupatrový 66 palet), je možno na tuto soupravu naložit o 24 palet více, tedy
celkem 90 palet. Celá souprava odpovídá technickými parametry dopravní legislativě
a je vhodná pro využití na
všech komunikacích typu D
a R. Provozní hmotnost celé
soupravy činí 17 809 kg. Celková hmotnost může dosahovat až 48 000 kg.
RŮZNÉ | 15
Projekt vzdělávání úspěšně završen
Projekt vzdělávání zaměstnanců skupiny Geis v České republice, který v roce 2010 získal dotaci z Evropských sociálních fondů
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, byl v dubnu letošního roku úspěšně uzavřen.
Projekt „Rozvoj lidského potenciálu a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Geis CZ“, který byl
realizován díky dotaci z programu Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ, probíhal ve skupině
Geis dva roky. Byl zaměřen na vzdělávání všech
skupin zaměstnanců, kteří podle svého zařazení
absolvovali školení s konkrétní tématikou. Projekt
zahrnoval 63 vzdělávacích celků, ve kterých bylo
proškoleno 365 zaměstnanců. „Část projektu se
zaměřovala na zvyšování odbornosti v konkrétních
oblastech, například školení pracovníků oddělení
informačních technologií, ekonomického oddělení,
ale také školení řidičů či skladových manipulantů,“
uvádí Iveta Tyšerová, HR specialistka skupiny Geis.
„Další oblastí bylo školení tzv. měkkých dovedností, jako komunikace se zákazníky, vedení a motivace
týmů a zvládání stresových situací,“ doplňuje Iveta
Tyšerová. Velmi důležitou součástí projektu byly
jazykové kurzy, které probíhaly průběžně po celou
dobu realizace projektu.
„ Skupina Geis vždy dbala na zvyšování kvalifikace
svých zaměstnanců. Tento projekt nám však umožnil
zvýšit intenzitu vzdělávání a přinesl nový pohled
na tuto oblast personální práce. I po uzavření projektu pokračujeme ve velmi podobném systému
vzdělávání, který jsme realizovali v jeho rámci,“ dodává Iveta Tyšerová.
Vedení skupiny Geis hodnotí dokončený projekt
jako úspěšný a velice efektivní. Na základě této
zkušenosti dostalo personální oddělení skupiny Geis
„zelenou“ pro přípravu nového projektu, se kterým
se bude ucházet o získání dalších dotací. —
Pomáháme
Před pěti lety se skupina Geis v České republice připojila k podpoře národní sbírky „Český den proti rakovině“. Od té doby je jedním
z hlavních partnerů a pro Ligu proti rakovině Praha, která sbírku pořádá, zajišťuje přepravní služby.
en, kdy se v ulicích měst a vesnic prodávají
žluté kvítky měsíčku lékařského, je veřejně
nejznámější částí sbírky. Ta si vytkla za cíl
soustředit finanční prostředky na podporu výzkumu a
léčby rakoviny. Každý rok se přitom sbírka zaměřuje
na konkrétní podobu nádorového onemocnění, ke
kterému také vydává osvětové materiály. Za 16 let
své existence sbírka získala jednoznačně nezastupitelnou funkci v prevenci nádorových onemocnění.
Logistické služby, které již šest let zajišťuje skupina
Geis, zahrnují přesnou distribuci všech materiálů
potřebných pro uspořádání sbírky (kytičky, vaky,
letáky, trička a mnoho dalších věcí) dobrovolníkům
v celé republice. Ať jsou to skautské oddíly, maminky na mateřské dovolené, zájmové organizace
různého zaměření, školy nebo jednotliví dobrovolníci v nejvzdálenějších vesnicích, všichni musí dostat
zásilku se žlutými kvítky včas. Mezi dobrovolníky se
zařadily i pracovnice personálního oddělení skupiny
Geis, které prodávaly kvítky přímo v ejpovické centrále společnosti. Konečná výše vybrané částky nebyla v době uzávěrky tohoto čísla ještě známa. Jisté je,
že bude vyšší než 13 milionů Kč.
Pracovnice personálního oddělení
(zleva: Štěpánka Lohrová, Iveta
Tyšerová a Martina Vyčichlová)
při prodeji kvítků v ejpovické
pobočce
Těší nás, že logo Geis je již tradičně spojováno s takto významnou akcí. Není to však jediný projekt
v sociální oblasti, který skupina Geis podporuje.
Pravidelně se zúčastňuje benefice, která pod názvem
„Krása pomáhá dětem“ každoročně probíhá v Ústí
nad Labem. Za účasti nejznámějších českých krásek
a osobností se i letos uskutečnil benefiční galavečer,
jehož výtěžek bude použit na vybavení dětského
oddělení ústecké nemocnice.
Za zmínku stojí i spolupráce s Občanským sdružením
FOD, které pomáhá opuštěným, týraným, nebo
jinak ohroženým dětem a jehož dětské domovy
Klokánek skupina Geis dlouhodobě podporuje.
V neposlední řadě je třeba uvést partnerství skupiny v projektu Sbírej-toner.cz. Ten organizuje firma
OTTO Office (CZ) s.r.o. Sběrem prázdných tiskových kazet určených k renovaci zajišťují účastníci
projektu peníze pro ústavy mentálně postižených
v příslušném kraji. Právě svoz prázdných kazet a distribuci propagačních letáků zajišťuje Geis. Projekt
získal prestižní ocenění za společensky odpovědnou
činnost v roce 2011. —
Všechny
služby z jedné
ruky
www.geis-group.com
Road Services
Logistics Services
Air + Sea Services
Download

červen 2012