Výstava
v předvečer války
Z
vláštní atmosféra provázela letošní největší světovou výstavu vojenské techniky
pro pozemní vojsko a námořnictvo IDEX
2003 v hlavním městě Spojených arabských
emirátů Abú Dhabi. Výstavu, která je unikátní
nejen svým rozsahem, velkým polygonem pro
dynamickou ukázku nejrůznějších vozidel přímo v areálu, ale především nedalekou pouštní
střelnicí Maqatra, která umožňuje ostré střelby
z dělostřeleckých, protitankových, protiletadlových nebo pěchotních zbraňových systémů.
Zajímavá byla i námořní expozice, protože
ve vojenském přístavu kotvila desítka válečných a podpůrných plavidel. Na IDEX byl sice
přihlášen rekordní počet vystavovatelů, avšak
někteří z nich na poslední chvíli účast odřekli
nebo redukovali. To se týkalo především amerických firem, které zde v minulosti dominovaly. Stejně tak slabá, respektive skoro žádná
byla alespoň v prvních dvou dnech výstavy
(kdy byl redaktor A Reportu přítomen) účast
vysokých oficiálních představitelů Pentagonu.
Některé z největších firem ze Spojených států
„postrádaly“ své pracovníky věnující se médiím a i zajištění informačními materiály nebylo
na obvyklé úrovni. Naproti tomu v expozicích
evropských a dalších firem z více než 40 zemí
celého světa nebyly znát žádné markantnější
změny. Všichni vystavovatelé i návštěvníci bez
rozdílu se však ve větší či menší míře zabývali
jednou myšlenkou. Kdy to začne?
32
Těžká technika
V porovnání s předcházejícími výstavami
IDEX byla letos patrná menší účast velké obrněné techniky a na první pohled se zdál menší
i počet novinek. Přesto jich zde několik bylo.
Možná tou největší (a to i fyzicky) byla nová
verze jihoafrické 155mm samohybné kanonové
houfnice G6-52. Vyznačuje se nejen upraveným kolovým (6 x 6) podvozkem či systémem
mechanizovaného doplňování munice, ale především kanonovou houfnicí s hlavní dlouhou
52 ráží. V kombinaci s novými pečlivě aerodynamicky tvarovanými projektily s přídavným
raketovým pohonem má G6-52 dostřel skoro
neuvěřitelných 67 km! Tato hodnota, navíc
umocněná plně automatickým systémem nabíjení schopným vypálit za minutu až 8 ran, činí
z G6-52 bezpochyby nejvýkonnější samohybný
dělostřelecký systém na světě. Dech vyrážejí
i rozměry tohoto padesátitunového monstra,
jehož pneumatiky jsou téměř stejně vysoké jako
stojící člověk. Přesto dokáže G6-52 vyvinout
na silnici rychlost až 80 km/h a bez doplňování
paliva může překonat vzdálenost 700 km.
Konsorcium italských firem Iveco Fiat a Oto
Melara poprvé představilo novou verzi těžkého
osmikolového průzkumného a protitankového
bojového vozidla CENTAURO. To má v upravené věži lafetován nový kanon ráže 120 mm
s hladkým vývrtem hlavně, který může používat
standardní tankovou munici NATO. Tím má
tato nová (zatím sériově nevyráběná) verze palebnou sílu na stejné úrovni jako tanky, avšak
vzhledem k bojové hmotnosti 25 t má podstatně lepší strategickou mobilitu. S tanky si
nezadá ani špičkový systém řízení palby, který
zahrnuje nezávislý panoramatický zaměřovač
velitele s termovizním systémem 2. generace
a obdobný systém doplněný o laserový dálkoměr má střelec. Řešení systému řízení palby
umožňuje jeho použití v režimu vyhledávání
a ničení cílů známém jako „hunter/killer“. To
znamená, že velitel vyhledá, identifikuje a sleduje cíl, následně jej „předá“ střelci ke zničení
I takto vypadala hlavní (a v minulosti nejrušnější)
výstavní komunikace v den slavnostního zahájení.
a sám vyhledává další cíle. K tomu má čtyřčlenná posádka k dispozici celkem 35 kusů munice.
Vývoj nové verze již skončil a italské konsorcium
začíná hledat zákazníky. Ti budou mít celkem
dobrý výběr, protože k dispozici jsou již čtyři
různá provedení. Kromě standardní a sériově
vyráběné verze se 105mm kanonem (zavedeno
ve výzbroji italské a španělské armády) se jedná o popsané vozidlo se 120mm kanonem,
dále existuje typ vyzbrojený 60mm kanonem
s délkou hlavně 70 ráží a s vysokou počáteční
rychlostí střely (kromě čtyřčlenné posádky pojme i šestičlenné pěchotní družstvo) a konečně
i provedení s věží převzatou z pásového bojového vozidla pěchoty DARDO (automatický kanon
ráže 25 mm a dvě odpalovací zařízení protitankových řízených střel TOW), které je schopno
kromě posádky převážet osmičlenný výsadek.
Do značné míry netradičně působilo poprvé
předvedené malé pásové otevřené vozidlo běloruské firmy Minotor-Service. Nese označení
3T a podle údajů výrobce se vyznačuje vysokou
Dva pohledy na prototyp
tanku PHOENIX, což je návrh
modernizace tanku M-60A3
v podání jordánské firmy
KADDB.
Netradičně pojaté lehké
transportní pásové vozidlo 3T
Jordánská tanková věž FALCON s výkonným 120mm kanonem
se z čelního pohledu vyznačuje mimořádně malou plochou.
Modernizované bojové vozidlo
pěchoty BMP-3
33
Bojové vozidlo TEMSAH
a pohled do jeho bojového
prostoru. V jeho přední
části vlevo sedí řidič,
vedle něj má místo velitel
ovládající na dálku
otočnou věž s výzbrojí.
Na dvou lavicích může
zasednout dalších deset
vojáků.
TATRA T815 6 x 6 s přepravní plošinou pro přepravu
paletizovaných nákladů
Nové terénní vozidlo LIV pro německé
jednotky speciálního určení
34
Osmikolová T816 LIWA (verze pro přepravu paliva), která je
zavedena ve výzbroji armády Spojených arabských emirátů.
Vyprošťovací vozidlo TATRA RV-20 překonávalo i ta největší stoupání
s připojenou sedmačtyřicetitunovou samohybnou houfnicí G6.
35
Prototyp běloruského
vozidla T2 STALKER
Na výstavním polygonu demonstroval své jízdní vlastnosti
terénní automobil „HUMMER“. O pouhých několik dní později
začala tato vozidla uplatňovat své přednosti ve válce.
Jihoafrická samohybná kanonová houfnice G6-52
představuje zřejmě nejvýkonnější systém ve své
kategorii na světě.
Jediným tankem
předváděným za jízdy
na výstavním polygonu byl
prototyp modernizované
verze ruského typu T-72M1.
36
Nová verze italského obrněného vozidla CENTAURO
má díky 120mm kanonu s hladkým vývrtem hlavně
prakticky stejnou palebnou sílu jako moderní
tanky.
rychlostí a dobrou pohyblivostí v obtížném terénu. Pohonná jednotka je umístěna uprostřed
vozidla, hydrostatické řízení je v přídi a chladiče se nacházejí na obou bocích zádě korby.
Kromě řidiče toto vozidlo pojme celkem 5 plně
vyzbrojených vojáků nebo náklad o hmotnosti
900 kg. Typ 3T má celkovou hmotnost 2800 kg,
dosahuje rychlost až 90 km/h a je plovoucí. Pohyb ve vodě zabezpečují pásy, na přání uživatele je však možné instalovat lodní šroub nebo
hydrodynamický pohon. Zmíněná firma letos,
stejně jako na minulé výstavě před dvěma lety,
předvedla prototyp vozidla 2T STALKER, které
je navržené pro průzkumné operace v hloubce
protivníkova území a akce jednotek speciálního
určení. Koncepce i konstrukce vozidla je zvolena tak, aby snižovala radiolokační, tepelné
a optické demaskující příznaky. V široké, avšak
velmi nízké otočné věži je uložena rozmanitá
výzbroj. Tvoří ji známý automatický 30mm kanon 2A42 (je jím vyzbrojeno například bojové
vozidlo pěchoty BMP-2), se kterým je spřažený
7,62mm kulomet. Na obou stranách věže jsou
instalována teleskopicky výsuvná ramena,
z nichž jedno nese zdvojené odpalovací zařízení
protiletadlových řízených střel s infračerveným
samonaváděním (například typ IGLA) a druhé
je osazené stejným počtem protitankových říze-
ných střel. Výzbroj doplňuje 30mm automatický
granátomet a až 12 protitankových min. Podle
údajů výrobce má STALKER hmotnost 27,4 t,
dosahuje maximální rychlost až 95 km/h, bez
doplňování paliva ujede vzdálenost 1000 km
a kromě tříčlenné základní posádky může převážet další dvě osoby.
Ruský výrobce Uralvagonzavod představil
svou modernizaci tanku T-72M1. Vyznačuje
se především zvýšenou palebnou silou, zlepšenou ochranou a vyšší pohyblivostí. Tank má
novou verzi 125mm kanonu A46M, který je
schopen odpalovat i speciální protitankové
řízené střely. Nové uložení kanonu umožňuje
jeho výměnu i v polních podmínkách (údajně
za čtyři hodiny), aniž by bylo nutné věž sejmout
z korby. Systém řízení palby zahrnuje nový zaměřovač střelce s termovizním kanálem, který
se používá i při navádění řízených střel. Další
novinkou je automatický termovizní sledovač
cílů. Na věži lafetovaný 12,7mm protiletadlový
kulomet KORD lze ovládat na dálku z vnitřku
vozidla. Tank je vybaven novou dynamickou
ochranou hlavního pancíře KONTAKT-V s garantovanou technickou životností minimálně
po dobu 10 let. Z vrhačů odpalované speciální aerosolové granáty mohou vytvořit před
tankem souvislou stěnu, která má poskytovat
ochranu před protitankovými řízenými střelami využívajícími principu navádění na cíl
po laserovém paprsku. Modernizovaný T-72M1
disponuje motorem V-92S2 o výkonu 746 kW,
zlepšenou převodovkou (stále však s ručním řazením) a upraveným pérováním, čímž je schopen dosahovat přibližně o 15 % větší rychlosti
oproti standardnímu tanku T-72.
Zatímco modernizovaná verze typu T-72M1
se na mezinárodním trhu teprve začíná nabízet, jiné ruské obrněné vozidlo dosáhlo
na Středním východě již pozoruhodné exportní úspěchy. Řeč je o bojovém vozidle pěchoty
BMP-3. Tento v druhé polovině 80. let vyvinutý
typ je charakteristický především mimořádně
silnou výzbrojí. V nízké otočné věži je v jednom
společném bloku umístěn kanon ráže 100 mm,
rychlopalný kanon ráže 30 mm a 7,62mm kulomet. Navíc další dva kulomety stejné ráže
jsou pohyblivě lafetovány v rozích přídě korby.
Hlavní kanon může kromě běžné tříštivo-trhavé
munice odpalovat i protitankové řízené střely
s laserovým naváděním. Vedle standardní verze
existuje tropikalizované provedení pro ozbrojené síly Spojených arabských emirátů a Kuvajtu,
které je kromě klimatizace prostorů posádky
a posíleným chladicím systémem vybaveno
francouzskými termovizními zaměřovači.
Ruský výrobce (Kurganský strojírenský závod) již v minulosti připravil vylepšenou verzi
BMP-3M s dynamickou ochranou hlavního pancéřování v nejvíce ohrožených předních partiích
vozidla. Další ruské společnosti pak vyvinuly novou munici pro oba kanony a podstatně výkonnější verzi protitankové řízené střely s dosahem
prodlouženým ze 4000 m až na 5500 m. Letos
37
se na IDEXu objevila další modernizace tohoto
úspěšného typu, tentokrát v podání jiné ruské
firmy ElektroMašina. Je charakteristická použitím aktivního optoelektronického systému
obrany ŠTORA, jehož úkolem je rušení navádění protitankových řízených střel fungujících
na principu laserového nebo poloautomatického navádění po záměrné. Vozidlo je podobně
jako modernizovaný tank T-72M1 vybaveno
vrhači granátů na vytváření aerosolové clony,
které jsou automaticky aktivovány v případě,
že senzory rozmístěné na věži zachytí ozáření
laserem.
Nový hráč v oblasti
Přehlédnout určitě nešlo velkou expozici
jordánské konstrukční a vývojové firmy KADDB
(King Abdullah II Design & Development Bureau). Přestože byla tato vládní instituce založena teprve v roce 1999 a disponuje jen přibližně 200 zaměstnanci, stačila již připravit několik
zajímavých konstrukcí. I když je jejím hlavním
posláním zajišťování potřeb jordánských ozbrojených sil, nepochybně se stane nebo již je
důležitým hráčem v oblasti Středního východu.
Zmíněná firma, která při projektech intenzivně
spolupracuje s renomovanými zahraničními
výrobci, na letošní výstavě v Abú Dhabi představila několik novinek. I když se většina z nich
zatím sériově nevyrábí a jedná se zatím pouze
o prototypy, určitě stojí za podrobnější zmínku.
Poprvé byla veřejnosti představena tanková
věž FALCON, vyvinutá spolu se švýcarskými
a jihoafrickými společnostmi. Věž je na první
Námořní systém
protiraketové
a protiletadlové obrany
MILLENIUM s 35mm
rychlopalným kanonem
a speciální municí
38
pohled charakteristická malou výškou a z čelního pohledu i skutečně minimální šířkou. Je řešena jako bezosádková, střelec s velitelem sedí
v koši až pod věncem věže. Třetí člen obsluhy
není potřeba, protože v zadní části věže je instalované automatické nabíjecí zařízení. Hlavní
výzbroj tvoří 120mm kanon GTG s hladkým
vývrtem hlavně švýcarské firmy RUAG, který
je díky použité extrémně pevné oceli údajně
schopen snášet větší tlak než všechny ostatní
tankové kanony ve světě. O maximální využití
jeho palebné síly se „stará“ moderní digitální
systém řízení palby obsahující i termovizní
zaměřovač nové generace nebo automatický
sledovač cílů. Minimální silueta i čelní plocha
zajišťují věži FALCON vysoký stupeň odolnosti.
Nový věžový komplet je určený především pro
jordánský tank AL-HUSSEIN, což je místní pojmenování britského tanku CHALLENGER 1. Je
vyzbrojen 120mm kanonem s drážkovaným vývrtem hlavně L11, který se však již nevyrábí a je
již považován i do určité míry za zastaralý. Věží
lze vybavit i další tanky, například jordánský
KHALID, tedy vylepšenou verzi britského typu
CHIEFTAIN opět s kanonem L11.
Zmíněný špičkový švýcarský 120mm kanon
GTG tvoří základ i dalšího zajímavého projektu
PHOENIX. Jedná se o prototyp modernizovaného tanku M-60A3, který rovněž jordánská armáda používá. Spolu s kanonem je instalován nový
digitální systém řízení palby od americké firmy
Raytheon, zlepšující jak možnost vyhledávat
a rozpoznávat cíle ve dne i v noci, tak především
přesnost zásahů při střelbě za pohybu. Projekt
PHOENIX je na první pohled charakteristický
směrem dozadu prodlouženou a přídavným
pancéřováním opatřenou věží. Posílené je rovněž
pancéřování korby, především její přídě. Jízdní
vlastnosti zlepšuje hydropneumatický systém
pérování, který nahradil klasické torzní tyče.
Společnost KDDB letos vystavovala těžké
bojové vozidlo pěchoty TEMSAH P3, které si
sice svoji výstavní premiéru odbylo na předcházejícím IDEXu v roce 2001, ale v jeho konstrukci se objevily některé změny. TEMSAH vychází
ze stejné koncepce, se kterou jako první přišli
Izraelci u typu ACHZARIT. To znamená s vytvořením bojového vozidla pro dopravu pěchotního
výsadku, kterému poskytuje srovnatelný nebo
téměř srovnatelný stupeň ochrany, jakému
se těší posádky tanků. Proto má experimentální TEMSAH, vyvinutý za asistence jihoafrických
a amerických firem, umístěnou kompletní
pohonnou jednotku v přední části korby. Mohutná masa motoru a převodovky vytváří další
a významnou překážku chránící prostor dvoučlenné posádky a až desetičlenného výsadku
ve střední a zadní části vozidla v případech,
že dojde k probití silně pancéřované a skloněné
přídě korby. Podle údajů výrobce lze na nejvíce
ohrožené partie vozidla ještě instalovat přídavné pancéřování. TEMSAH bylo na výstavě představeno s věží ovládanou velitelem na dálku
z vnitřku vozidla. Její výzbroj má tvořit 20mm
stabilizovaný kanon se spřaženým kulometem.
Kromě toho je k dispozici čtyřnásobné odpalovací zařízení protitankových řízených střel
a moderní pozorovací/zaměřovací systém s TV
kamerou, termovizním systémem a laserovým
dálkoměrem.
Další novinky
a zajímavosti
Německá firma Rheinmetall DETEC využila
výstavy v Abú Dhabi pro první veřejné představení nového lehkého terénního vozidla LIV
(Light Infantry Vehicle) vyvinutého pro speciální operace německých ozbrojených sil. Vozidlo,
které je možné přepravovat vrtulníkem CH-53
nebo letouny C-160 či C-130, se vyznačuje velmi
dobrými jízdními vlastnostmi v terénu. Na střeše má víceúčelovou otočnou lafetu, do které lze
umístit 40mm automatický granátomet nebo
kulomet ráže 12,7 mm či 7,62 mm. Pro přepravu vzduchem lze tuto lafetu sklopit. Další
pohyblivě lafetovaný 7,62mm kulomet ovládá
spolujezdec řidiče a druhá zbraň stejné ráže je
rovněž na zádi. Vozidlo je postaveno na osvědčeném podvozku terénního typu DaimlerChrysler WOLF 270, kterých bylo ve vojenské
verzi vyrobeno více než 60 000. LIV je 4,85 m
dlouhé, prázdné má hmotnost 3300 kg a uveze
1300 kg užitečného zatížení. K pohonu slouží
motor o výkonu 115 kW spojený s pětistupňovou automatickou převodovkou. Maximální
rychlost je elektronicky omezena na 120 km/h,
základní posádku tvoří čtyři osoby. Německá armáda obdržela v lednu tohoto roku první z celkem 21 objednaných vozidel. Tato série má být
dodána do léta, přičemž se předpokládají ještě
další objednávky.
Stejná firma vystavovala i víceúčelový námořní kanonový systém MILLENIUM. Je určen
pro instalaci na nejrůznějších plavidlech včetně
těch nejmenších a má být používán pro ničení
vzdušných, hladinových popřípadě pobřežních
cílů. Základ systému tvoří 35mm rychlopalný
kanon s revolverovým závěrem od firmy Oerlikon Contraves, určený především pro střelbu
municí AHEAD. Každá střela má programovatelný časovaný zapalovač, který v malé vzdálenosti před cílem munici „otevře“ a uvolní
na 152 kusů subprojektilů (válečky z wolframové slitiny o hmotnosti po 3,3 g), které vytvoří
hustý oblak a ničí cíl svojí vysokou kinetickou
energií. Celý systém MILLENIUM má
včetně 200 kusů munice hmotnost
3200 kg a při instalaci na plavidlo není potřeba prořezávat
jeho palubu. Kanon spolu
se zmíněnou municí
Speciální obuv
české firmy Zeman
poskytující ochranu
před pěchotními minami
naplněnými až 70 g
klasické trhaviny TNT.
Nový batoh firmy S.P.M. Liberec je v případě
nutnosti možné během přibližně dvou sekund
odhodit. Batoh je kompatibilní s moderním
modulárním nosným systémem MNS 2000, který je
nyní zaváděn do výzbroje AČR.
AHEAD dokáže ničit protiradiolokační řízené
střely do vzdálenosti 1,2 km, protilodní řízené
střely a střely s plochou dráhou letu na 2 km
a letouny či vrtulníky až na 3,5 km. Stejný
kanon s municí AHEAD je k dispozici i ve věžovém provedení pro instalaci na obrněná nebo
nákladní vozidla a v paletizované verzi, kterou
lze umisťovat přímo do terénu.
Skutečně netradiční zážitek přenášela dynamická ukázka běloruského tankového přepravníku VOLAT, který se uchází o zakázku ozbrojených sil Emirátů a jenž údajně patří k hlavním
favoritům. Na polygonu se pohybovala téměř
27 m dlouhá souprava, která převážela dva
tanky LECLERC najednou. Jeden byl na 10,8 m
dlouhém a více než 4 m vysokém tahači-přepravníku a druhý na připojeném podvalníku.
Celé toto gigantické „spřežení“ pohání německý motor Deutz o výkonu 580 kW.
Na předváděcí dráze byla k vidění i jiná zajímavá souprava. Tvořilo ji těžké vyprošťovací
vozidlo RV-20, které své schopnosti demonstrovalo tak, že při překonávání terénních překážek
za sebou táhlo 10 m dlouhou a 47 t vážící jihoafrickou 155mm samohybnou kanonovou houfnici G6. Typ RV-20 využívá 8 x 8 podvozek automobilu TATRA T816, na kterém je namontován
slovenský otočný jeřáb s nosností 15 t. Zařízení
na zádi umožňuje vlečení vozidla až o hmotnosti 65 t, a to buď v závěsu, nebo se zvednutými
předními nápravami. Typ RV-20 má komplexní
vyprošťovací zařízení, jehož hlavní naviják má
maximální tah 240 kN (24 500 kg). K dispozici
je příďová dozerová radlice pro odstraňování
překážek, ale také například svářecí a řezací
aparatura, náhradní díly, maziva atd. Vyprošťovací vozidlo RV-20 je bez jeřábu dlouhé 9,2 m,
má hmotnost 32 t a pohání je německý motor
Deutz o výkonu 400 kW.
Ve statické expozici pak TATRA vystavovala
dva typy vozidel. Prvním z nich byl typ T815
6 x 6 s hákovým nakladačem plošin v barvách
AČR z mise ISAF. Je schopen přepravovat například palety až s 15 t munice nebo jiným nákladem či standardní 6,1 m dlouhý ISO kontejner. Naložení nebo složení plošiny s nákladem
zvládne jeden člověk asi za minutu. K pohonu
této verze slouží americký vodou chlazený
přeplňovaný šestiválec CUMMINS o výkonu
272 kW. Druhým exponátem pak bylo klasické
víceúčelové nákladní vozidlo T816 6 x 6 pro dopravu vojáků nebo až 11,6 t nákladu mimo vozovku v obtížném terénu. I tato verze používá
motor od zmíněného amerického výrobce o výkonu 298 kW, který je spojen se šestistupňovou
automatickou převodovkou.
Foto: autor
39
Download

vystava_v_predvecer_valky.pdf