Manipulace s výrobky a
řešení dopravy
MADE IN GERMANY
O nás
Naším receptem na úspěch je již více než 30 let flexibilní
reagování na požadavky zákazníků. Jako autorizovaný systémový partner robotů KUKA jsme specialisty pro všechny
automatizační úkoly v nápojářském, potravinářském a výrobním průmyslu. Na podkladě našich zkušeností s komplexním
řešením manipulace a dopravy nabízíme robotické a portálové
systémy pro zpracování, balení, paletování, depaletování, sestavování zakázek a všechny dopravní úkoly.
Po
ra
de
ns
tv
í
Využijte našich projekčních zkušeností při modernizaci nebo
novém plánování svých zařízení.
Pomůžeme vám od začátku!
no
vá
n
í
to
vá
n
Pl
á
ek
Pr
oj
Podstatnou součástí naší firemní filozofie je úzká a partnerská
spolupráce s našimi zákazníky.
Podpoříme vás od kompetentního poradenství, odborného
projektování, konstrukce a výroby specifické pro zákazníka až
ke všem úkolům řídicí techniky.
í
Naše dynamika je vaším úspěchem
Naše produkty pro manipulaci:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nápojové přepravky
Kádě
Sudy
Obalové nádoby ze skla, plastu a kovu
Kartony
Skládací boxy, KLT boxy
Volné podnosy
Smrštitelné obaly
Pytle
Kanystry
Vědra
Plechovky
Sáčky
Desky
Panely pro solární a fotovoltaickou techniku
Příslušenství automobilů, jako písty atd.
Zeptejte se nás!
Najdeme optimální řešení pro
vaše manipulační požadavky.
Konstrukce
Vývoj softwaru
Výroba
Montáž / servis
2
Všechno z jedné ruky –
Made in Germany
Naše systémy pro manipulaci
s výrobky
Jako výrobní podnik s vysokou úrovní konstrukce jsme schopni
vyhovět všem požadavkům, jež se týkají manipulačních úkolů.
Nabízíme tak našim zákazníkům kromě našeho základního
standardního sortimentu speciální provedení pro paletování a
dopravu, baličky a vybalovače v robustním svařovaném provedení pro všechny obvyklé obalové prostředky z plastu, skla a
kovu v bednách, skupinových obalech nebo kartonech.
Naše v praxi osvědčené diskontinuálně pracující usazovací
baličky, koncipované na dlouhou životnost, kryjí díky hospodárné systémové konstrukci všechny výkonové rozsahy.
Vysokou důležitost přikládáme maximálně nanáročné obsluze
a rychlému seřizování.
Abychom nabízeli našim zákazníkům stále nejlepší a
nejhospodárnější řešení, projektujeme v souladu s požadavky
technikou průmyslových robotů nebo portálů.
Tím využíváme celou šíři možností a předností, aniž bychom
omezovali naše výkony.
Můžeme tak podle využití nabídnout vždy nejlepší alternativu, a to i pro těžké náklady, omezené místní podmínky nebo
požadovanou flexibilitu.
Synergie – zdroj naší kreativity
Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky z nejrozličnějších
oblastí průmyslu využíváme stále nejnovějšího stavu techniky.
Každé z našich zařízení – ať pro montážní úkoly, sestavování,
balicí a paletovací úkoly – je kvalitním produktem Made in
Germany – od inženýrských výkonů, výroby, montáže až k
poprodejnímu servisu.
3
Naše systémy pro manipulaci s výrobky
RST – robotická systémová technika
Automatizační řešení s použitím robotů KUKA udávají
celosvětová měřítka.
Robotická zpracovatelská, paletizační a depaletizační zařízení
jsou bez kompromisů investičně bezpečná díky své vysoké produktivitě, spolehlivosti a flexibilitě při zpracování
nejrozličnějších produktů a obalů v nejrůznějších výrobních
podmínkách.
Náš robotický systém je vytvořený pro velkou rozmanitost
výrobků, vysoká zadaná množství, různá schémata balení a
nejrozličnější formy obalů.
Pro zpracování potravin je první volbou jedinečná hygienická
konfigurace našich robotů KUKA s lehce čistitelnými, sterilními
povrchy, jako u robotů Wash-Down nebo robotů v nerezovém
provedení.
Roboty RST-KUKA, senzorika a software vynikají svojí mnohostranností a flexibilitou.
2. obrat
1. obrat
4
Oblasti použití:
- Nápojářský průmysl
- Potravinářský průmysl
- Stavební průmysl
- Automobilový průmysl
- Sklářský / solární průmysl
a všude tam, kde se vyžaduje oproti obvyklým zařízením flexibilita a
schopnost rozšíření.
Přednosti:
- Nejvyšší přesnost opakovatelnosti i při trvalém provozu
- Krátké doby taktů díky vysokým rychlostem
- Možnost použití po dobu 24 hodin, 365 dnů v roce
- Flexibilní přizpůsobení měnícím se procesům a sezónním výkyvům
- Řešení podavačů specifická pro zákazníka
- Jednoduchá úprava programů a snadná obsluha
- Integrovaná senzorika a měřicí systémy pro komplexní pracovní průběhy
- Široká paleta produktů pro nejrozličnější požadavky, hygienu, nosnost a rozsahy
Naše zkušenosti
Nápojářský průmysl
V této oblasti se zabýváme již více než 30 roků technikou
balení, paletování a dopravou. Naše výkony zahrnují po mnoho
let projektování, inženýrské práce, výrobu, montáž a spolehlivý
servis.
Potravinářský průmysl
Jako dlouholetý partner firmy KUKA se zde podílíme na
mnohostranných možnostech použití, jako rozebírání, třídění,
obracení, řezání, porcování a balení.
Přednost našich zařízení: maximální hygiena podle požadavku
zákazníka.
Automobilový průmysl
Zde nachází náš robotický systém KUKA mnohostranné
možnosti použití.
Díky rychlosti a schopnosti přizpůsobení požadavkům trhu
jsou naše robotické systémy KUKA první volbou. Naše zařízení
pro montáž a kompletování přesvědčují naše zákazníky již řadu
let.
Sklářský / stavební průmysl
Zde jsou dlouhá léta používány oba naše manipulační systémy,
robotická a portálová technologie.
I při robustním použití při paletování pytlů a velkých součástí
přesvědčují svojí flexibilitou, možností rychlého seřizování a
vysokými nosnostmi.
Elektronický / solární průmysl
Díky „citlivosti“ našich robotických systémů a rychlému, nekomplikovanému seřizování pracujeme s nejjemnějšími a rozbitnými materiály.
Naše systémy podavačů s vakuovou technikou a mikromechanikou zachycují a dopravují přesně, šetrně a spolehlivě.
5
Flexibilní pro každé použití
Varianty podavačů RST
Pro nejrůznější možnosti použití se využívají u RST standardní
podavače nebo speciální podavače, přizpůsobené obalům.
Používají se nejhospodárnější typy podavačů, ať se jedná o
bedny, kartony, nápojové přepravky, podnosy, pytle atd.
Podavače pracují mechanicky nebo s vakuovými přísavkami.
V závislosti na složení vrstev a na potřebném paletovacím
výkonu je možno současně uchopit i několik obalů a stohovat
společně nebo jednotlivě do jejich požadované polohy.
Podle potřeby obalu se používají u našich paletovacích a
depaletovacích zařízení upínací a hákové podavačové hlavy,
podavačové hlavy s válečkovou dráhou, speciální vakuové
podavačové hlavy nebo podavače sudů.
Automatická výměna podavačů
Naším plně automatickým systémem výměny podavačů
podstatně zkracujeme doby prostojů při ručním seřizování.
Při paletování nebo depaletizaci je možno mnohdy integrovat
naší rychlou výměnou nástrojů ještě přídavnou funkci.
Při výměně se automaticky
odpojí nebo připojí všechna
elektrická a pneumatická
vedení.
6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RST – portálová systémová technika
H=2330
H=2330
15°
12°
H=1750
2
54
3
Oblasti použití:
- Nápojářský průmysl
- Potravinářský průmysl
- Stavební průmysl
a všude tam, kde je nutno dopravovat vysoké náklady.
2600
Portálový systém RST, dimenzovaný jako modulová koncepce pro paletovací a depaletovací zařízení, lze optimálně
přizpůsobit pro téměř všechny praktické aplikace.
Přitom je možno měnit požadované parametry, jako stohovací
schéma, rychlosti nebo možnosti manipulace produktů podle
požadavků zákazníka. Robustní rámové šasi, odolné proti
kroucení, dovoluje také přesnou dopravu těžkých paletových
jednotek.
Zboží se ukládá na paletu pomocí rozmanitých podávacích
systémů, jako upínací podavačové hlavy, hákové podavačové
hlavy, podavačové hlavy s válečkovou dráhou nebo kombinované podavačové hlavy.
Tím vzniká paletovací nebo depaletovací systém přizpůsobený
přesně podle požadavku. Bezporuchový a dlouhodobý trvalý
provoz je umožněn ve směru os X a Y nehlučným přímým
pohonem ozubenými řemeny.
Pohyb v ose Z je možno koncipovat jako robustní zdvižný sloup
nebo jako vícestupňový synchronní teleskop.
Přitom zaručují různé snímače skutečné polohy požadovanou
přesnost opakování při vysokém bezpečnostním standardu pro
bezporuchový trvalý provoz.
H=1150
Přednosti:
- Individuální přizpůsobení potřebám obalů
- Kompaktní rozměry, které lze přizpůsobovat stávajícím
67
prostorovým možnostem
- Krátké doby cyklů při maximálním výkonu zařízení
- Nevibrující a robustní celková konstrukce
- Řešení podavačů specifická pro zákazníka
- Nehlučný provoz
- Jednoduchá úprava programu a snadná obsluha
1
S
75A
SA57
SA57
75A
S
SA57
SA57
75AS
SA57
SA57
SA57
7
Všechno z jedné ruky
Dopravní technika RST
Pokud se týká našich zařízení, dodáváme a montujeme všechna
rozhodující dopravní zařízení individuálně přizpůsobená stávajícím požadavkům linek.
Přebíráme samozřejmě také kompletní navázání do stávajících
zařízení z hlediska řídicí techniky.
Válečkové dopravníky
Válečkové dopravníky
Řetězové dopravníky
Pro dopravu obalů v příčném
směru
Akumulační válečkové
dopravníky
Pro dopravu obalů v podélném
směru, s akumulační funkcí
Otočný stůl válečkového
řetězového dopravníku
Pro přesazování nákladů na řetězy
nebo válečky
Otočný stůl
Pro přesazování dopravovaného
zboží bez změny směru
Zvedací stoly pro rohové
přesazení
Pro změnu směru 90°
Vertikální přesazovače
Pro změnu úrovně
Přesunovací vozíky
Pro horizontální dopravu
Kontrolní systémy
Ke kontrole nákladu. Mechanicky
nebo s využitím světelných závor
Paletové zásobniky
K plně automatickému stohování
a destohování
Dopravníky lahví
S nerezovými nebo plastovými
řetězy
Vyrovnávací stanice
Pro shromažďování a rozdělování
8
Kontrola palet
S naším kontrolním zařízením palet
omezujeme nákladově náročné
doby prostojů v přísunu palet.
Robustní svařovaná konstrukce
je koncipována neobyčejně
kompaktně a nenáročně na
prostor.
Všechny snímací postupy jsou
pneumatické a jsou nastavitelné
na ovládacím panelu s použitím
regulátoru vzhledem ke snímacímu tlaku.
Kontrolní stanice pro
europalety
- Čištění palet s rotujícími kartáči
- Pneumatické centrování palet
- Kontrola spodních prken 3 přítlačnými válečky
- Kontrola krycích prken 5 poháněnými přítlačnými válečky
- Kontrola špalků pneumatickými snímacími válci
Kontrolní stanice pro düsseldorfské palety
- Čištění palet s rotujícími kartáči
- Doraz palet s pneumatickým centrováním
- Kontrola spodních prken se 6 přítlačnými válečky
- Kontrola krycích prken se 7 poháněnými přítlačnými válečky
- Kontrola špalků pneumatickými snímacími válci
- Kontrola plechu pneumatickými snímacími prvky
- Pneumatický snímací válec k identifikaci volných prken
Programování řízení RST
Programování, optimalizace, okamžitá pomoc – disponibilita
vašich zařízení je u RST v nejlepších rukách. Již v plánovací
fázi se staráme o ovládací zařízení specifická pro zákazníka, o
aplikační software, offline-programování a v případě potřeby o
simulaci, analýzy taktovacích časů a studie realizovatelnosti.
Konstrukce rozváděčů RST
Jako dodavatel s kompletní nabídkou instalujeme naše
rozváděče podle požadavků specifických pro zákazníka.
Používají se výhradně značkové součásti.
9
Barevné a technické změny jsou vyhrazeny 0709/RCD
RST Roboter-System-Technik GmbH
Von-Miller-Straße 10
D-93092 Barbing / Unterheising
Tel.: 09401 / 2066
Fax: 09401 / 2064
E-Mail: [email protected]
www.rstgmbh.com
www.agentur-rubel.de
Headline
Download

Manipulace s výrobky a řešení dopravy