LIVING Environment Systems
Lossnay
Větrací systémy s rekuperací tepla
PRODUKTOVÉ INFORMACE 2011/2012
Výhody
100% přívod čerstvého vzduchu při špičkové rekuperaci tepla
Vysoce sofistikované větrací zařízení Lossnay pracuje s velmi
výkonným systémem zpětného získávání tepla. Znehodnocený vzduch je odveden z místnosti a zároveň s ním je přiváděn
čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Toto řešení přináší energetickou úsporu až do výše 70 %, tímto způsobem se využije téměř veškerá tepelná energie. Větrání systémy Lossnay je
vhodné zejména pro budovy s masivním obvodovým pláštěm,
kde není jiná možnost větrání (např. přes okno), tady se jednotka Lossnay postará o efektivní přívod čerstvého vzduchu do
budovy s rekuperací tepelné energie.
Nízké provozní náklady a jednoduchá údržba
•Na základě velmi vysokého podílu zpětně získaného tepla se
sníží potřebný elektrický příkon, čímž se výrazně minimalizují
provozní náklady.
•Dochází k potřebnému zvlhčení nebo odvlhčení přiváděného
čerstvého vzduchu do místnosti.
•Větrací jednotky typu Lossnay jsou vhodné pro použití ve
všech moderních budovách, kde zajistí příjemné mikroklima
vhodné jak pro bydlení, tak pro pracovní prostředí.
•Jednotky Lossnay série LGH se dodávají v 9 modelových řadách s objemovými průtoky vzduchu od 150 do 2.000 m³ /h.
Jedinečná a tenká (papírová) struktura křížového tepelného výměníku zajišťuje efektivní výměnu citelného a vázaného tepla.
Toto teplo poté předává přes teplosměnnou plochu přiváděnému vzduchu. Díky tomu zajistí jednotky Lossnay vysoký komfort v budově a šetří tak náklady na energii.
Připojení k systémům City Multi VRF a Mr. Slim
Vysoce výkonné klimatizační systémy City Multi a Mr. Slim
mohou být kombinovány se sérií LGH (Lossnay) od Mitsubishi
Electric. Přičemž pro připojení k datové sběrnici není zapotřebí
žádného dodatečného adaptéru a rovněž odpadá potřeba další
řídicí jednotky.
Princip Lossnay
Struktura papírového křížového tepelného výměníku
Odpadní vzduch
Čerstvý předupravený přívodní vzduch
do místnosti
Venkovní vzduch
Odváděný
vzduch
Přívodní vzduch
02 / Lossnay
Při odvodu znehodnoceného
vzduchu je rekuperováno teplo
Přehled větracích systémů Lossnay
Větrací systémy Lossnay
Číslo stránky
105
150
250
350
395
500
650
800
1000
1500
2500
Objemový průtok vzduchu m3/h
Volně stojící jednotky
LGF hygienicky certifikované
06-07
Potrubní jednotky
LGH RX5
08-11
Potrubní jednotky
LGH RSDC
12
Nástěnná jednotka VL
13
Lossnay / 03
Rekuperace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay
Do každé budovy je nutné přivádět čerstvý vzduch z důvodu
udržení zdravého a komfortního vnitřního prostředí pro osoby,
které tyto budovy obývají. Pro přívod neupraveného vzduchu
přímo do budovy je však většinou venkovní vzduch příliš teplý
nebo studený. Pro úpravu venkovního vzduchu je tak zapotřebí
dodatečná energie (pro chlazení nebo topení). Lossnay řeší tento problém pomocí účinného systému rekuperace tepla. Tím se
zredukuje potřebný topný resp. chladicí výkon nutný k úpravě
přívodního vzduchu.
Rekuperace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay
Zima
Za jednu hodinu se zpětně získají až 4 litry vody.
Léto
Rozdíl teplot mezi přívodním a odváděným vzduchem: 1,7 °C
Přívodní vzduch
Přívodní vzduch
LOSSNAY Běžné větrání
Teplota such. kul. teploměru (ºC)
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
Zpětně získaný výkon (kW)
Vnější zátěž (kW)
Poměr vnější zátěže (%)
Klimatiz.
zařízení
27,7
13,4
58
62,1
7,5
3,1
71
LOSSNAY Běžné větrání
Odpadní
vzduch
33
20,1
63
84,6
0
10,6
100
Teplota such. kul. teploměru (ºC)
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
Zpětně získaný výkon (kW)
Vnější zátěž (kW)
Poměr vnější zátěže (%)
16
5,2
46
29,2
8,2
3,1
72,5
Odpadní
vzduch
0
1,9
50
4,7
0
11,3
100
Odváděný vzduch
Venkovní vzduch
Odváděný vzduch
Teplota vlh. kul. teploměru (ºC) 26
Teplota vlh. kul. teploměru (ºC) 33
Teplota such. teploměru (ºC)
20
Teplota such. teploměru (ºC)
0
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
7,3
50
38,5
Absolutní vlhkost (g/kg)
Relativní vlhkost (%)
Entalpie (kJ/kg)
1,9
50
4,7
10,5
50
52,9
Klimatiz.
zařízení
20,1
63
84,6
Venkovní vzduch
Postup výpočtu:
Teplota přívodního vzduchu °C = venkovní teplota °C – (venkovní teplota °C – teplota v místnosti °C) x stupeň zpětně získaného tepla %
Příklad výpočtu pro LGH-100RX5 při vysokém stupni otáček
ventilátoru:
27,7 °C = 33 °C – (33 °C – 26 °C) x 76 %
Objemový průtok vzduchu se dá nastavovat přes externí kontakty.
Externí nastavení vysokého stupně otáček:
CO2 senzor
Nízký stupeň ventil.
Vysoký stupeň ventil.
CO2 senzor
Kabel pro dálkový dohled
PAC-SA88HA-E
Hnědá 1
SW1
Vysoká koncentrace
CO2
CO2 senzor
Nízká koncentrace
CO2
Oranžová 3
Žlutá 4
Zelená 5
CO2 senzor
SW1: Spínač pro vysoký stupeň
otáček
Jednotky Lossnay série LGH-RX5 a LGF-100GX standardně disponují možností připojení
senzoru CO2, který není součástí dodávky.
04 / Lossnay
Červená 2
CN16
Stupně otáček/
volba módu
Není nutné
Max. délka kabelu 10 m
Pokud bude SW1 sepnutý, přepne jednotka Lossnay na vysoký stupeň otáček a přivede více
čerstvého vzduchu do místnosti. Tím se sníží koncentrace CO2.
Bypass - funkce volného chlazení a noční útlumový režim
Funkce volného chlazení
Klapka bypassu může být otevřena nebo zavřena nadřazeným
řídicím systémem. K tomuto účelu je nutný volitelný kabel pro
dálkový dohled PAC-SA88HA-E.
Pokud bude kontakt SW1 sepnutý, přepne se jednotka Lossnay
do bypassového režimu, a to nezávisle na zvoleném režimu
dálkového ovládání.
Energeticky úsporný provoz nočního větrání
V letním období může jednotka během noci dopravovat studený venkovní vzduch do budovy. Díky tomu bude znatelně
snížena spotřeba elektrické energie klimatizačního zařízení.
Automatické větrání
Automatická funkce se stará o optimální způsob větrání dle
daného stavu vnitřního prostředí v místnosti.
1. Snížení chladicí zátěže
Pokud je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, dopravuje jednotka chladný venkovní vzduch díky bypassové funkci
do budovy.
2. Noční větrání
S bypassovou funkcí může být odveden teplý naakumulovaný
vzduch z budovy.
3. Chlazení administrativních budov
Čerstvý venkovní vzduch může být použit k chlazení administrativních budov, které mají vnitřní tepelné zisky například od
kancelářských zařízení.
Energeticky úsporný provoz nočního větrání
Při vypnutém větrání a klimatizaci stoupá vnitřní
teplota v místnosti, protože ve stěnách budovy
se přes den naakumulovalo teplo.
Během noci klesá venkovní teplota.
Bypassový provoz
Jakmile je venkovní teplota nižší než teplota v
místnosti, automaticky se spouští větrání.
Klapka bypassu
Odpadní vzduch
Odváděný vzduch
Venkovní vzduch
Přívodní vzduch
Teplý vzduch je odváděn do venkovního
prostředí.
Tepelný výměník Lossnay
Jakmile je prostor vychlazen, je větrání automaticky zastaveno.
Volitelný kabel pro dálkový dohled
PAC-SA88HA-E
Řídicí deska jednotky Lossnay
Hnědá 1
CN16
Červená 2
SW1:
Kontakt
bypassu
Oranžová 3
Žlutá 4
Zelená 5
Sepnutý = aktivován bypass
Stupně otáček/
volba módu
Díky tomu bude snížena chladicí zátěž a s tím i
spotřeba elektrické energie.
Není nutné
Max. délka kabelu 10 m
*Při venkovních teplotách pod 8 °C bude aktivován automatický mód jednotky Lossnay.
** Další informace naleznete v projekčních podkladech.
Lossnay / 05
LGF
Lossnay LGF-100GX
ověřeno dle
VDI 6022*
*Při
dodržení příslušných okrajových
podmínek www.mitsubishi-les.de/Lossnay
LGF-100GX-E
Volně stojící jednotky v hygienickém provedení
LGF-100GX-E
Výhody
• Umožňuje zvlhčování nebo odvhlčování přiváděného čerstvého vzduchu do místnosti.
• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnosti, dle
příslušných podmínek.
• Pláště větracích jednotek jsou v hygienickém provedení, ověřeno dle VDI6022. Všechny vnitřní díly jsou přístupné z přední
strany, díky tomu jsou snadno čistitelné.
• Standardně s filtrem třídy F7 (zpětný a venkovní vzduch).
Volně stojící jednotky v hygienickém provedení
Označení
Objemový průtok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku dB(A)*
Účinnost (%)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Velikost připojení Ø (mm)
LGF-100GX-E
nízký
vysoký
extra vysoký
nízký
vysoký
extra vysoký
nízký
vysoký
extra vysoký
nízký
vysoký
extra vysoký
šířka
hloubka
výška
785
995
995
119
150
200
44
47
49
81
80
80
1760
674
1055
164
220 – 240, 1, 50
300
* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1 m.
06 / Lossnay
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází
k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu.
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektrické
energie klimatizačního zařízení.
• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jednoduše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do větraných prostor.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo
připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením
A-control a k systémům City Multi.
LGF
Příslušenství
Typové označení
Popis
Množství
PZ-60DR-E
Kabelové dálkové ovládání LGF-100GX-E
1
PZ-60DR-E
Rozměry
Volně stojící jednotky v hygienickém provedení
LGF-100GX-E
Lossnay / 07
LGH
LGH-15-100RX5 / LGH-150-200RX5
Potrubní jednotky
LGH-série
Výhody
• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jednoduše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do větraných prostor.
• Tloušťka papírové stěny výměníků tepla pouze 25 µm. Využívá až 98 % chladicí/topné energie při výměně čerstvého
vzduchu.
• Umožňuje zvlhčování nebo odvhlčování přiváděného čerstvého vzduchu do místnosti.
• Přívodní a odvodní kanály jsou odděleny, aby zabránily promíchávání odváděného a přiváděného čerstvého vzduchu.
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází
k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu.
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektrické
energie klimatizačního zařízení.
• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnosti, dle
příslušných podmínek.
• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo
připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením
A-control a k systémům City Multi.
• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz
příslušenství.
Rekuperační jednotka
Označení
Objemový průtok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)*
Hladina akustického tlaku dB(A)**
Účinnost (%)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Příkon (W)
Max. provozní el. proud (A)
Velikost připojení Ø (mm)
extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký
šířka
hloubka
výška
extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký
LGH-15RX5
LGH-25RX5
LGH-35RX5
LGH-50RX5
LGH-65RX5
LGH-80RX5
LGH-100RX5
LGH-150RX5
LGH-200RX5
70
110
150
150
14
35
65
100
18
22,0
24,0
26,0
85,5
84
82
82
782
768
273
20
220 – 240, 1, 50
30
53
80
96
0,45
110
105
155
250
250
9
25
60
85
18
20
25
26
83,5
81,5
79
79
782
768
273
20
220 – 240, 1, 50
36
56
102
113
0,55
150
115
210
350
350
9
25
75
160
18
21,5
28,5
32
88
85
80
80
921
875
315
29
220 – 240, 1, 50
58
105
160
195
0,79
150
180
390
500
500
10
40
65
155
19
26,5
30,5
33
86
81
78
78
1063
875
315
32
220 – 240, 1, 50
80
175
207
255
1,2
200
265
520
650
650
8
40
60
110
22
28,5
32
34
86
80
77
77
1001
895
386
40
220 – 240, 1, 50
120
248
308
350
1,8
200
355
700
800
800
20
80
120
150
22
30
32
33,5
87,5
80,5
79
79
1036
1010
399
53
220 – 240, 1, 50
125
315
345
380
1,75
250
415
755
1000
1000
18
60
110
170
21
31
34
36
87
83
80
80
1263
1144
399
59
220 – 240, 1, 50
175
350
445
500
2,3
250
–
1300
1500
1500
–
100
135
175
–
33,5
36
38
–
81
80
80
1045
1144
798
105
220 – 240, 1, 50
–
630
690
760
3,3
250/270
–
1580
2000
2000
–
65
90
150
–
35,0
37,0
39,5
–
83
80
80
1272
1144
798
118
220 – 240, 1, 50
–
715
910
1035
4,8
250/270
* U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
**Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
Uvedená data - nízké, vysoké, extra vysoké se vztahují na zvolené stupně otáček ventilátoru. Nastavením dvoupolohových přepínačů na extra vysoký stupeň otáček lze současně zvýšit i statický tlak jednotky.
08 / Lossnay
LGH
Příslušenství
PZ-60DR-E
Typové označení
Popis
Množství
PZ-60DR-E
Kabelové dálkové ovládání LGH-RX5
1
PZ-25RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-15/25RX5
2
PZ-35RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-35RX5
2
PZ-50RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-50RX5
2
PZ-65RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-65RX5
2
PZ-80RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-80/150RX5, jsou nutné 2 sady
2
PZ-100RFM-E
Sada jemného prachového filtru (třídy EU-F7) pro LGH-100/200RX5, jsou nutné 2 sady
2
Rozměry
Rekuperační jednotka
LGH-15RX5
Position where duct direction change is possible
Air exhaust fan
768
By-pass damper plate
Ceiling suspension fixture
(4-13x20 oval)
RA
(return air)
30
Position where duct direction
change is possible
20
150 ~250
103
102
Inspection
opening
780
High efficiency filter(sold separately)
attachment position
103
95
SA
(supply air)
OA
(outside air intake)
More than 600
LOSSNAY core
782
735
530
EA
(exhaust air outlet)
Core, air filter, HighEfficiency filter, fan,
Maintenance space
65
97.5
110
102
Air filters(EU-G3)
Air supply fan
Control box
Maintenance cover
High efficiency filter(sold separately)
LGH-25RX5
LGH-35RX5
Lossnay / 09
rozměrová schémata
LGH-RX5
LGH50
LGH65
LGH80
10 / Lossnay
rozměrová schémata
LGH-RX5
LGH100
LGH150
LGH200
Lossnay / 11
LGH
LGH-50RSDC-E
Potrubní jednotky
LGH-50RSDC-E s DC motorem ventilátoru
Výhody
• Umožňuje zvlhčování nebo odvhlčování přiváděného čerstvého vzduchu do místnosti.
• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnosti, dle
příslušných podmínek.
Větrací jednotky
Označení
Objemový průtok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku dB(A)*
Účinnost (%)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Velikost připojení Ø (mm)
LGH-50RSDC-E
extra nízký
nízký
střední
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
střední
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
střední
vysoký
extra vysoký
extra nízký
nízký
střední
vysoký
extra vysoký
šířka
hloubka
výška
90
144
215
305
395
7
15
30
60
100
18
18
21
26,5
31
84
82
79
75
71
1119
979
322
48
220 – 240, 1, 50
200
* Hladina akustického tlaku naměřená ve středu pod jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.
Rozměry
Větrací jednotky
LGH-50RSDC-E
12 / Lossnay
• Minimální nároky na údržbu.
• Ventilátor je poháněn energeticky úsporným DC motorem.
VL
VL-100U-E
Nástěnná jednotka
model VL-100U-E
Výhody
• Snadná montáž nástěnných jednotek s potřebným prostupem o průměru pouze 75 mm.
• Jednotka s velmi tichým provozem.
• Otáčky ventilátoru lze nastavit ve dvou stupních (nízké/
vysoké).
• Ovládání jednotek zap./vyp. zajištěno pomocí táhla.
• Součástí dodávky jsou uzavírací klapky, přívodní a odvodní
potrubí.
Nástěnná jednotka
Označení jednotek
VL-100U-E
Objemový průtok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku dB(A)*
Účinnost (%)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Příkon (W)
nízký
vysoký
nízký
vysoký
nízký
vysoký
šířka
hloubka
výška
65
105
29,5
39,0
77
70
620
168
265
6,5
220 – 240, 1, 50
23
26
2 x 75
nízký
vysoký
Velikost připojení Ø (mm)
Hladiny jsou klasifikovány jako nízké a vysoké dle stupně otáček ventilátoru.
* Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od a 0,8 m pod jednotkou.
Rozměry
Nástěnná jednotka
VL-100U-E
Air supply / exhaust pipe
233min
ø150
34
5
245 600
265
265
Outer diameter
ø75 2
Indoor air exhaust grille
13.5
Fresh air supply grille
238.5
Pitch 20 10 200
15
25
119
95.5
420
95
Mounting plate
40
(Adjustable)
Require to be secured
Air exhaust hole
Mounting holes 36-ø6
(ø80 to ø90 wall hole)
87
163min
Edge of main unit
108
Require to be secured
75
(Adjustable)
Position of screw for
securing unit horizontally
360min
267.5
200 (Min)
350 (Max)
530
554
620
75
(Adjustable)
292
360min
Position of screw for securing unit horizontally
Air intake hole
(ø80 to ø90 wall hole)
250
86
168
176
620
Shutter open Shutter closed
position
position
30
75 Wall thickness
168
50 300
Outdoor
weather cover
Lossnay / 13
Provozní podmínky a návrhový software
Provozní podmínky větracích systémů Lossnay
VL-série
suchý:
vlhkost:
-10 – 40 °C
60 % maximálně
LGH / LGF série
suchý:
vlhkost:
-15 – 40 °C
80 % maximálně
Návrhový a výpočtový software
Pro větrací systémy série Lossnay je k dispozici detailní návrhový a výpočtový software.
Software je určen k návrhu větrací jednotky a k výpočtu energetické účinnosti resp. úspor energie oproti běžně používanému
řešení větrání bez rekuperace.
14 / Lossnay
Informace pro odborníky
Použití našich zařízení je možné jak pro obytné, tak pro komerční prostory: Mitsubishi Electric
Europe B.V. nabízí široký výrobní program s velkou systémovou flexibilitou. Informujte se prosím
u nás o dalších možnostech řešení, která nejsou uvedena v tomto katalogu.
Tyto produktové informace jsou také k dispozici ke
stažení ve formátu PDF na našich webových stránkách:
Stažení viz níže www.csmtrade.cz
Lossnay / 15
Váš partner Mitsubishi Electric:
www.csmtrade.cz
Version 03/2011 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.
Download

Katalog větracích systémů Lossnay