PIZZA PECE TUMA – MONOBLOKY Z PÁLENEJ A ŚAMOTOVEJ TEHLY.
Návod na používanie – Záruka
ĎAKUJEME Vám za prejavenú dôveru pri kúpe pece. Vzhľadom na skutočnosť, že výroba pizza pecí predstavuje vlhký proces je nutné pred
prvým použitím pec dokonale vysušiť spôsobom celodenného temperovania pece na malom ohni po dobu 72 hodín. Dobre vysušená pec
musí mať biele ohnisko a interiér pece. Až po dokonalom vysušení novej pece na minimálnom ohni t.j. do 80°C je možné pec ohriať na
300°C. K peci doporučujeme doobjednať teplomer, ktorý inštalujeme na dvierkový diel a kontrolujeme teplotu v peci. Pece sú vyrobené v
tradičnej technológii a overené mnohonásobnými a dlhoročnými skúsenosťami.
Optimálne drevo pre používanie pece je suché a tvrdé (príklad dub, buk, sladké domáce dreviny a pod.) Pri založení ohňa je potrebné úplne
otvoriť komínovú klapku - povytiahnutím šúbra a taktiež otvoriť spodnú časť dvierok pre prívod vzduchu. Vrchnú časť dvierok ponecháme
uzavretú. Pec postupne zahrievame po dobu 45 až 90 minút v závislosti od veľkostnej verzie. Pri vyhriatí cca na 300°C príp. v závislosti od
požadovanej teploty pre konkrétnu prípravu pokrmu môžeme do pece vložiť surovinu pre jej tepelnú úpravu. Ohnisko - pahrebu náradím
pre pizza pec odhrnieme do zadnej, alebo bočnej časti pece, ktorú nebudeme využívať pre prípravu jedla. Tiež je možné pahrebu z pece
vybrať a využívať k pečeniu celý priestor. Pahreba, ktorá zostáva v peci predlžuje interval vyhrievania pece.
Ak pahrebu ponecháme v peci klapka a spodná časť dvierok zostáva otvorená ako pri vykurovaní pece. V prípade, že sa rozhodneme
pahrebu vybrať, zabezpečíme akumuláciu a predľženie intervalu pre pečenie tak že zavrieme obe dvierka i komínovú klapku. Teplo ktoré sa
naakumulovalo do šamotovej masy pece je schopné udržovať pracovnú teplotu na dobu 2-3 hodiny. Pec je možné používať i v základnej
verzii avšak je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k jej prevádzkovaniu pod holým nebom viacnásobným vplyvom počasia ako je dážď, sneh,
mráz a pod. Pec musí byť umiestnená a prevádzkovaná na suchom mieste, alebo obostavaná formou obostavby tak, aby bola zabezpečená
jej izolácia. Ak pec nie je vybavená korkovou vrstvou tepelnej izolácie (zateplená verzia) doporučujeme pre zvýšenie akumulačného
intervalu obalenie jej hornej časti do mäkkej minerálnej technickej vlny o hrúbke 10cm s jednostrannou fóliou z vonkajšej strany a
oblepenie spojov fólie zlepením hliníkovou páskou. Formou následnej obostavby pece uzavrieme celú pec, čím dosiahneme dvojnásobné
zvýšenie akumulácie pece a jej zvýšenú pracovnú schopnosť. Táto dodatočná izolácia nie je nutnosťou pre prevádzkovanie.
Kopulovitý tvar hrubostennej monolytickej pece má za následok pri používaní a sušení vytvorenie vlásočnicových trhlín na povrchu, tenších
i hrubších rozmerov, podľa teplotného šoku a objemu vlhkosti v akumulačnej mase. Trhliny nemajú žiadny vplyv na jej riadne používanie a
funkciu. Vnútorná časť hrubých 10cm stien zostáva vždy neporušená. Akýkoľvek jav týkajúci sa trhlín na povrchovej časti pece je javom
fyzikálnej rozťažnosti povrchového materiálu monolytického celku, ktorý nemá žiadne dilatačné spáry a vzhľadom k tomu, že je iba
estetickým hľadiskom je vyňatý ako reklamačná vada. K drobným dizajnovým opravám na povrchu je možné použiť repasovací KIT, ktorý
ponúkame ako príslušenstvo. Ohnisko , ktoré je opakovane zaťažované pri používaní je tak ako ohniská v kachliach po určitom čase
potrebné udržovať a drobné opravy spár upravovať najvhodnejšie šamotovou maltou. Tieto drobné opotrebenia sa nezaraďujú medzi
reklamačné vady. Pri nedodržaní 72 hod. cyklu sušenia na min.ohni môže dôjsť k trhlinám väčšieho rozmeru. Nakoľko je pec na povrchu
armovaná sieťou v žiadnom prípade nemôže dôjsť k statickému narušeniu monobloku. Veľké trhliny sú výsledkom nesprávneho vysušenia,
je potreba ich starostlivo ošetriť repasovacím KIT-om , nakoľko veľké trhliny môžu preniknúť až do ohniska. Sú z dôvodu nesprávneho
sušenia vyňaté z reklamačných vád. Takúto pec je možné bezproblémovo používať po údržbe repasovacím KIT-om a aplikácii za tepla.
Pece TUMA sú obľúbenou, veľmi vďačnou, cenovo dostupnou a univerzálnou verziou pre pečenie a grilovanie potravín. Verzia z dôvodu
vysokej hmotnosti akumulačnej masy má 4 upevňovacie oká pre manipuláciu a prevoz. Pri presune na miesto určenia je potrebné použiť
mechanické páky, zdviháky, guľáče pre posun a v prípade prístupu manipulačnú techniku ktorá Vám umožní dostať pec na miesto určenia.
Na druhej strane máte k dispozícii hotovú plne funkčnú pec pripravenú pre používanie.
Na pec poskytujeme garanciu 24 mesiacov. Okrem vyňatých menovaných závad zo záruky , nepodlieha garancii mechanické poškodenie,
akejkoľvek časti pece.
Dátum predaja:
Podpis predajcu, razítko:
Download

PIZZA PECE TUMA – MONOBLOKY Z PÁLENEJ A ŚAMOTOVEJ