solárny systém
- možné doplnenie
Tepelné čerpadlo
Heat pump
Akumulačný zásobník (Buffer)
Inertial storage tank
T_FAST-I 20
A
B
AB
CHLADENIE
VYKUROVANIE
WAMATECH
Teplá voda
Output DHW
KONTROLOVANÉ
VETRANIE
OHREV VODY
MANAŽMENT
ENERGIE
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Studená voda
DCW System
CENNÍK 2011/2012
www.wamatech.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
Vážení zákazníci a partneri
na nasledujúcich stranách nájdete cenník tepelných čerpadiel WAMAK, príslušenstva k tepelným
čerpadlám, systémy kontrolovaného vetrania obytných priestorov a príslušenstvo k vykurovacím a
chladiacim systémom pre modelový rok 2011 / 2012, ktorý nadobúda platnosť od 1.1.2011 a
nahrádza tým všetky predošlé cenníky.
Technické podklady k jednotlivým typom, možete získať v elektronickej podobe z web stránky
www.wamatech.sk.
V prípade akýkoľvek nejasností a pripomienok nás prosím kontaktujte priamo telefonicky, emailom
alebo osobne na kontaktnej adrese.
WAMATECH, s.r.o.
Hodruša Hámre 1118
966 61
okr. Žarnovica
tel.: +421 45 692 1183
fax: +421 45 692 1183
email: [email protected]
http://www.wamatech.sk
Vysvetlivky k tepelným výkonom, elektrickým príkonom a COP
COP - koeficient účinnosti tepelného čerpadla
A2 / W35 - znamená, že udávané parametre sú pri podmienkach, kedy teplota vonkajšieho vzduchu
je 2°C a teplota vykurovacej vody je 35°C
B0 / W35 - znamená, že udávané parametre sú pri podmienkach, kedy teplota nemrznúcej kvapaliny
v kolektore je 0°C a teplota vykurovacej vody je 35°C
W10 / W35 - znamená, že udávané parametre sú pri podmienkach, kedy teplota spodnej zdrojovej
vody je 10°C a teplota vykurovacej vody je 35°C
EVI
- systém vstrekovania chladiva do SCROLL
kompresora
- chladenie a ovládanie chladiaceho okruhu
APS
- systém energetickej úspory odtavovania a
aktívneho podchladenia pracovnej látky
- ovládanie solárneho systému
- ovládanie vykurovacieho okruhu, podlahového
alebo radiátorového vykurovania
- ovládanie cez PC / možnosť aj cez internet alebo
mobil /
- ovládanie ohrevu teplej vody
- ekvitermická regulácia
- možnosti sú na požiadanie a príplatok
* ceny sú bez DPH
strana 2
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK AWT TrioBlock
Ideálne riešenie pre nízkoenergetické domy s
mininálnymi požiadavkami na miesto inštalácie.
* Vysoká účinnosť so systémom APS
* Kompresor Copeland ZH
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW
* Ekvitermická regulácia s diaľkovým ovládaním v
cene
* Tichá a pokojná prevádzka
* Rýchle reverzné odtavenie
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 55°C
Kód
produktu
Výkon kW
A2/W35
Príkon kW
A2/W35
COP
A2/W35
WA001091 WAMAK AWT 05
5,46
1,63
3,34
4 990 €
WA001093 WAMAK AWT 08
8,77
2,49
3,52
5 420 €
WA001094 WAMAK AWT 11
10,92
2,97
3,67
5 740 €
WA001099 WAMAK AWT 09 EVI
8,76
2,55
3,43
6 460 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
Systémové príslušenstvo:
Blok: BO - boiler
APS
DuoBlock
Blok: AKU - akumulačná nádoba
Kód
Názov
produktu
WA009402 HydroModul AWT - modul prepojenia AWT + Aku 80 litrov + Boiler 200 L
WA003305 WAMAK AKU 80 BLOCK - Akumulačný zasobník WAMAK AKU 80 v dizajne
TrioBlock
WA003401 WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne TrioBlock
Cena
168 €
497 €
847 €
strana 3
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK AW
Tepelné čerpadlá pre stredné a väčšie rodinné domy.
Odoberajú energiu z vonkajšieho vzduchu.
* Vysoká účinnosť so systémom APS
* Kompresor Copeland ZH
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW ( do AW 21 )
* Trojcestný ventil pre ohrev teplej vody ( do AW 21 )
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a pokojná prevádzka
* Rýchle reverzné odtavenie
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Vykurovanie a chladenie štandardne
* Maximálna výstupná teplota 55°C
Kód
produktu
Výkon kW
A2/W35
Príkon kW
A2/W35
COP
A2/W35
WA001021 WAMAK AW 05
5,46
1,63
3,34
5 800 €
WA001022 WAMAK AW 07
7,51
2,15
3,49
6 440 €
WA001023 WAMAK AW 09
8,77
2,49
3,52
6 640 €
WA001024 WAMAK AW 11
10,92
2,97
3,67
6 800 €
WA001025 WAMAK AW 13
12,92
3,80
3,40
7 200 €
WA001026 WAMAK AW 17
16,91
4,63
3,65
7 800 €
WA001027 WAMAK AW 21
20,59
5,86
3,51
8 990 €
WA001028 WAMAK AW 29
29,10
8,45
3,44
10 360 €
WA001029 WAMAK AW 36
36,13
10,53
3,43
13 600 €
WA001030 WAMAK AW 44
43,80
12,37
3,54
15 000 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
APS
strana 4
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK AW TurboEVI 65
Tepelné čerpadlá pre vyššie výstupné teploty.
Odoberajú energiu z vonkajšieho vzduchu.
* Vysoká účinnosť so systémom APS
* Kompresor Copeland ZH EVI
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW ( do AW 23 )
* Trojcestný ventil pre ohrev teplej vody ( do AW 23 )
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a pokojná prevádzka
* Rýchle reverzné odtavenie
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Vykurovanie a chladenie štandardne
* Maximálna výstupná teplota 65°C
Kód
produktu
Výkon kW
A2/W35
Príkon kW
A2/W35
COP
A2/W35
WA001041 WAMAK AW 09 TurboEVI
8,76
2,55
3,43
7 200 €
WA001042 WAMAK AW 13 TurboEVI
12,80
3,72
3,44
8 250 €
WA001043 WAMAK AW 18 TurboEVI
18,12
5,13
3,53
9 200 €
WA001044 WAMAK AW 23 TurboEVI
23,20
6,51
3,56
10 800 €
WA001045 WAMAK AW 30 TurboEVI
30,00
8,82
3,40
12 100 €
WA001046 WAMAK AW 40 TurboEVI
39,80
11,21
3,55
15 980 €
WA001047 WAMAK AW 47 TurboEVI
47,20
13,64
3,46
18 280 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
EVI APS
strana 5
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK TAW TwinAir
Tepelné čerpadlá pre vyššie výkony s dvomi
kompresormi. Odoberajú energiu z vonkajšieho
vzduchu.
* Vysoká účinnosť so systémom APS
* 2 x Kompresor Copeland ZH
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a pokojná prevádzka
* Rýchle reverzné odtavenie
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Vykurovanie a chladenie štandardne
* Maximálna výstupná teplota 55°C
Kód
produktu
Výkon kW
A2/W35
Príkon kW
A2/W35
COP
A2/W35
WA001082 WAMAK TAW 20 TwinAir
20,00
5,69
3,51
9 440 €
WA001083 WAMAK TAW 27 TwinAir
27,00
7,89
3,42
10 610 €
WA001084 WAMAK TAW 34 TwinAir
33,80
10,49
3,22
14 300 €
WA001085 WAMAK TAW 44 TwinAir
43,50
12,39
3,51
16 500 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
APS
strana 6
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK AW HeavyDuty
Priemyselné tepelné čerpadlá vyšších výkonov.
Odoberajú energiu z vonkajšieho vzduchu.
* Vysoká účinnosť so systémom APS
* Prevedenie SPLIT / KOMPAKT
* Kompresor Copeland ZH alebo ZH KVE
* Ekvitermická regulácia
* Rýchle reverzné odtavenie
* Diagnostika cez PC, diaľkové ovládanie alebo online
dispečing
* Vykurovanie / Chladenie
* Maximálna výstupná teplota 55°C resp. 65°C
Sekundár
výstup
456
1050
4 x 2" AG
350
Sekundár
vstup
105
0
Kód
produktu
450
0
140
Výkon kW
A2/W35
Príkon kW
A2/W35
COP
A2/W35
WA001124 WAMAK AW 86 HeavyDuty
86,73
24,7
3,51
27 200 €
WA001144 WAMAK AW 95 EVI HeavyDuty
93,4
26,7
3,5
34 700 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
strana 7
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK DBS DuoBlock
Ideálne riešenie pre nízkoenergetické domy s
mininálnymi požiadavkami na miesto inštalácie.
* Vysoká účinnosť systému
* Kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW
* Ekvitermická regulácia s diaľkovým ovládaním v
cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Rýchla a jednoduchá montáž
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
* Výhodný pomer cena / výkon
* Možnosť kombinácie s 200 litrovým zásobníkom
teplej vody
Kód
produktu
Výkon kW
B0/W35
Príkon kW
B0/W35
COP
B0/W35
WA001071 WAMAK DBS 04
4,20
1,05
4,00
4 260 €
WA001072 WAMAK DBS 06
6,35
1,56
4,06
4 640 €
WA001074 WAMAK DBS 11
10,74
2,49
4,31
5 500 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
Blok: BO - boiler
DuoBlock
Systémové príslušenstvo:
Kód
Názov
produktu
WA009401 HydroModul DBS - modul prepojenia DBS + Boiler 200 L
WA003401 WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne TrioBlock
Cena
138 €
847 €
strana 8
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK BW
Tepelné čerpadlo pre stredné a väčšie rodinné domy
* Vysoká účinnosť systému
* Kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie a soľanku
( iba do BW 19 )
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW ( do BW 19 )
* Trojcestný ventil na ohrev teplej vody ( do BW 19 )
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
Kód
produktu
Výkon kW
B0/W35
Príkon kW
B0/W35
COP
B0/W35
WA001012 WAMAK BW 06
6,35
1,56
4,06
5 270 €
WA001013 WAMAK BW 09
8,70
2,04
4,26
5 610 €
WA001014 WAMAK BW 11
10,74
2,49
4,31
5 820 €
WA001015 WAMAK BW 13
12,68
2,93
4,32
6 050 €
WA001016 WAMAK BW 16
15,71
3,57
4,39
6 320 €
WA001017 WAMAK BW 19
18,63
4,41
4,22
7 130 €
WA001018 WAMAK BW 23
23,00
5,65
4,07
7 400 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
strana 9
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK TBW TwinPro
Tepelné čerpadlo vyšších výkonov s dvomi
kompresormi
* Vysoká účinnosť systému
* 2 x kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie do TBW 50
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
Kód
produktu
Výkon kW
B0/W35
Príkon kW
B0/W35
COP
B0/W35
WA001051 WAMAK TBW 28 TwinPro
22,50
5,48
4,10
8 380 €
WA001052 WAMAK TBW 37 TwinPro
28,10
6,69
4,20
9 260 €
WA001053 WAMAK TBW 50 TwinPro
37,90
8,81
4,30
10 260 €
WA001054 WAMAK TBW 59 TwinPro
43,40
10,50
4,10
11 260 €
WA001055 WAMAK TBW 67 TwinPro
52,10
12,60
4,20
13 260 €
WA001056 WAMAK TBW 78 TwinPro
56,40
13,50
4,20
14 800 €
WA001057 WAMAK TBW 89 TwinPro
64,60
15,30
4,20
15 840 €
WA001058 WAMAK TBW 100 TwinPro
69,80
17,30
4,00
17 100 €
WA001059 WAMAK TBW 115 TwinPro
83,20
20,70
4,00
18 600 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
strana 10
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK DBW DuoBlock
Ideálne riešenie pre nízkoenergetické domy s
mininálnymi požiadavkami na miesto inštalácie.
* Vysoká účinnosť systému
* Kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW
* Ekvitermická regulácia s diaľkovým ovládaním v
cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Rýchla a jednoduchá montáž
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
* Výhodný pomer cena / výkon
* Možnosť kombinácie s 200 litrovým zásobníkom
teplej vody
Kód
produktu
Výkon kW
W10/W35
Príkon kW
W10/W35
COP
W10/W35
WA001061 WAMAK DBW 06
5,98
1,12
5,32
4 120 €
WA001063 WAMAK DBW 08
8,20
1,52
5,39
4 620 €
WA001064 WAMAK DBW 11
11,01
2,02
5,46
4 880 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
Blok: BO - boiler
DuoBlock
Systémové príslušenstvo:
Kód
Názov
produktu
WA009401 HydroModul DBW - modul prepojenia DBW + Boiler 200 L
WA003401 WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne TrioBlock
Cena
138 €
847 €
strana 11
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK WW
Tepelné čerpadlo pre stredné a väčšie rodinné domy
* Vysoká účinnosť systému
* Kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie
* Bivalentný zdroj 2 - 4 - 6 kW ( do WW 23 )
* Trojcestný ventil na ohrev teplej vody ( do WW 23 )
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
Kód
produktu
Výkon kW
W10/W35
Príkon kW
W10/W35
COP
W10/W35
WA001001 WAMAK WW 06
5,98
1,12
5,32
4 700 €
WA001003 WAMAK WW 08
8,20
1,52
5,39
4 890 €
WA001004 WAMAK WW 11
11,01
2,02
5,46
5 030 €
WA001005 WAMAK WW 14
13,90
2,51
5,53
5 480 €
WA001006 WAMAK WW 16
16,31
2,87
5,69
5 810 €
WA001007 WAMAK WW 20
19,54
3,61
5,41
6 260 €
WA001008 WAMAK WW 23
22,98
4,16
5,52
6 880 €
WA001009 WAMAK WW 26
26,01
4,71
5,52
7 700 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
strana 12
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
WAMAK TWW TwinPRO
Tepelné čerpadlo vyšších výkonov s dvomi
kompresormi
* Vysoká účinnosť systému
* 2 x kompresor Copeland ZR
* Obehové čerpadlo pre vykurovanie do TWW 50
* Ekvitermická regulácia v cene
* Tichá a kľudná prevádzka
* Diagnostika cez PC alebo diaľkové ovládanie
* Maximálna výstupná teplota 60°C
Kód
produktu
Výkon kW
W10/W35
Príkon kW
W10/W35
COP
W10/W35
WA001051 WAMAK TWW 28 TwinPro
28,20
5,42
5,20
8 380 €
WA001052 WAMAK TWW 37 TwinPro
36,50
6,75
5,40
9 260 €
WA001053 WAMAK TWW 50 TwinPro
49,90
8,91
5,60
10 260 €
WA001054 WAMAK TWW 59 TwinPro
59,40
10,50
5,60
11 260 €
WA001055 WAMAK TWW 67 TwinPro
66,80
12,50
5,30
13 260 €
WA001056 WAMAK TWW 78 TwinPro
77,80
13,60
5,70
14 800 €
WA001057 WAMAK TWW 89 TwinPro
89,00
15,40
5,70
15 840 €
WA001058 WAMAK TWW 100 TwinPro
99,00
17,60
5,60
17 100 €
WA001059 WAMAK TWW 115 TwinPro
114,80
21,00
5,50
18 600 €
Názov
Cena
* parametre podľa normy EN 14511
strana 13
Príslušenstvo k regulácii tepelných čerpadiel WAMAK - CENNÍK 2011/2012
Obrázok
Kód
produktu
RE000914
Názov
Špecifikácia
Cena
Web server pre tepelné čerpadlá WAMAK
OZS164.13/101
330,00 €
RE000015
Príložné čidlo
QAD36/101
22,00 €
RE000014
Snímač vonkajšej teploty
QAC34/101
14,00 €
RE000027
Snímač vonkajšej teploty bezdrotový
AVS13.399/101
95,00 €
RE000069
Rozširovací modul
AVS75.390/109
140,00 €
RE000073
Kábel pre rozširovací modul
AVS82.490/109
4,00 €
RE000016
Káblový snímač teploty, -30...200 °C
QAZ36.481/101
29,00 €
RE000907
Káblový snímač teploty, 0...95 °C
QAZ36.522/109
10,00 €
RE000910
Regulátor vykurovania
RVS46.530/109
160,00 €
RE000022
Izbový prístroj- iba vykurovanie
QAA55.110/101
82,00 €
RE000077
Izbový prístroj, vykurovanie + chladenie
QAA55.110/301
83,00 €
RE000013
Izbový prístroj, vykurovanie + chladenie SK, CZ
QAA75.611/701
171,00 €
RE000079
Izbový prístroj, radiový, vykurovanie + chladenie SK, CZ
QAA78.610/701
185,00 €
RE000903
Izbový termostat
RDH10
RE000902
Izbový termostat, rádiový
RDH10RF/SET
RE000904
Rádiový prímač
AVS71.390/109
70,00 €
RE000905
Zosilovací modul
AVS14.390/101
170,00 €
35,00 €
110,00 €
strana 14
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Rozdeľovač / zberač soľanky
Obrázok
Kód
produktu
WT005001
RZS 3 - 6/4"
3 - vetvy
605,00 €
WT005002
RZS 4 - 6/4"
4 - vetvy
680,00 €
WT005003
RZS 5 - 6/4"
5 - vetiev
767,00 €
WT005004
RZS 6 - 6/4"
6 - vetiev
860,00 €
WT005005
RZS 7 - 6/4"
7 - vetiev
950,00 €
WT005006
RZS 8 - 6/4"
8 - vetiev
1 025,00 €
Názov
Vetiev
Cena
Zónový trojcestný prepínací ventil guľový plnopriechodzí
Obrázok
Kód
produktu
Názov
Dimenzia
Cena
WT009001
Zónový trojcestný prepínací ventil guľový plnopriechodzí 1"
1"
210,00 €
WT009002
Zónový trojcestný prepínací ventil guľový plnopriechodzí 5/4"
5/4"
230,00 €
WT009003
Zónový trojcestný prepínací ventil guľový plnopriechodzí 6/4"
6/4"
345,00 €
WT009004
Zónový trojcestný prepínací ventil guľový plnopriechodzí 2"
2"
405,00 €
Elektromechanická poistka prietoku kvapaliny v potrubí
Obrázok
Kód
produktu
WT009005
Názov
Prietokový spínač SIEMENS
Dimenzia
DN 15 - DN50
Cena
130,95 €
Konzola pre expanznú nádobu vrátane AOV, manometra, poistného ventilu a bezpečnostného uzáveru
Obrázok
Kód
produktu
5006131
Názov
Konzola ExpanMULTI
Dimenzia
3/4"
Cena
75,00 €
Bezpečnostná skupina - Obsahuje AOV, poistný ventil 3 bar, manometer a izoláciou
Obrázok
Kód
produktu
302631
Názov
Bezpečnostná poistná skupina
Dimenzia
1"
Cena
50,00 €
Guľový uzáver s filtrom
Obrázok
Kód
produktu
Názov
Dimenzia
Cena
3902510000
Filter Ball FF 1" páčka
1"
36,00 €
3903210000
Filter Ball FF 1"1/4 páčka
1"1/4
58,00 €
3904010000
Filter Ball FF 1"1/2 páčka
1"1/2
85,00 €
3905010000
Filter Ball FF 2" páčka
2"
160,00 €
Oddeľovač nečistôt DIRTCAL
Obrázok
Kód
produktu
Názov
Dimenzia
Cena
546206
Oddeľovač nečistot DIRTCAL 1"
1"
220,00 €
546207
Oddeľovač nečistot DIRTCAL 5/4"
5/4"
272,00 €
546208
Oddeľovač nečistot DIRTCAL 6/4"
6/4"
300,00 €
546209
Oddeľovač nečistot DIRTCAL 2"
2"
320,00 €
strana 15
MANAŽMENT ENERGIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
DN
25
VYKUROVANIE
CHLADENIE
Čerpadlová jednotka miešaná DN 25 - 1" KM3-125
Popis
bez obehového čerpadla
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 25-60
s obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA 2 25-60 ( bez kábla )
Kód
49072501
49073531
49073592
Cena
205,00 €
337,00 €
465,00 €
Čerpadlová jednotka priama DN 25 - 1" KA-125
Popis
bez obehového čerpadla
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 25-40
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 25-60
s obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA 2 25-60 ( bez kábla )
Kód
49072541
49073701
49073731
49073792
Cena
135,00 €
255,00 €
267,00 €
395,00 €
Rozdeľovače DN 25 typu C70 / F ( so šroubením )
Typ
Zony
Rozmery
DN 25 C70 / 2F
2
120 x 120 x 505 mm
DN 25 C70 / 3F
3
120 x 120 x 755 mm
DN 25 C70 / 4F
4
120 x 120 x 1005 mm
DN 25 C70 / 5F
5
120 x 120 x 1255 mm
Kód
49070901
49070902
49070903
49070904
Cena
146,00 €
181,00 €
242,00 €
330,00 €
Rozdeľovače DN 25 typu C70 / M ( so šroubením a mini guľovými ventilmi )
Typ
Zony
Rozmery
Kód
DN 25 C70 / 2M
2
120 x 120 x 505 mm
49070501
DN 25 C70 / 3M
3
120 x 120 x 755 mm
49070502
DN 25 C70 / 4M
4
120 x 120 x 1005 mm
49070503
DN 25 C70 / 5M
5
120 x 120 x 1255 mm
49070504
Cena
201,00 €
258,00 €
330,00 €
420,00 €
Rozdeľovače DN 25 typu C70 / R ( so závitovým pripojením )
Typ
Zony
Rozmery
DN 25 C70 / 2R
2
120 x 120 x 505 mm
DN 25 C70 / 3R
3
120 x 120 x 755 mm
DN 25 C70 / 4R
4
120 x 120 x 1005 mm
DN 25 C70 / 5R
5
120 x 120 x 1255 mm
Kód
49070101
49070102
49070103
49070104
Cena
147,00 €
180,00 €
225,00 €
281,00 €
Sada úchytok "DELTA"
49018071
25,00 €
strana 16
MANAŽMENT ENERGIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
DN
32
VYKUROVANIE
CHLADENIE
Čerpadlová jednotka miešaná DN 32 - 1 1/4" KM3-125
Popis
bez obehového čerpadla
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-60
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-70
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-80
s obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA 2 32-60 ( bez kábla )
Kód
49031701
49031001
49031002
49031003
49031611
Cena
285,00 €
445,00 €
455,00 €
505,00 €
565,00 €
Čerpadlová jednotka priama DN 32 - 1 1/4" KS-125
Popis
bez obehového čerpadla
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-60
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-70
s obehovým čerpadlom Grundfos UPS 32-80
s obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA 2 32-60 ( bez kábla )
Kód
49035701
49035001
49035002
49035003
49035611
Cena
187,00 €
347,00 €
357,00 €
407,00 €
467,00 €
Rozdeľovač DN 32 typu C90 / R ( so závitovým pripojením )
Typ
Zony
Rozmery
2
DN 32 C90 / 2R
150 x 150 x 530 mm
3
DN 32 C90 / 3R
150 x 150 x 795 mm
4
DN 32 C90 / 4R
150 x 150 x 1060 mm
5
DN 32 C90 / 5R
150 x 150 x 1325 mm
Kód
49043701
49043702
49043703
49043704
Cena
230,00 €
305,00 €
448,00 €
586,00 €
Montážne predľženie pre pripojenie čerpadlovej jednotky DN 32
Popis
bez ventilu
s ventilom
Kód
49201302
20381202
Cena
11,24 €
26,95 €
Kód
49200420
Cena
24,12 €
Popis
Redukčné šroubenia 2" - 1 1/4" - súprava 2 kusov
pre pripojenie čerpadlovej jednotky DN 25 na rozdeľovač C90
strana 17
MANAŽMENT ENERGIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
DN
40
Čerpadlová jednotka miešaná DN 40 - 1 1/2" HV3-160
( dodávané iba bez obehového čerpadla )
Popis
bez obehového čerpadla
obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 40 - 100 F
obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 40 - 120 F
Kód
49044301
96281019
96513626
Cena
850,00 €
686,00 €
998,00 €
Čerpadlová jednotka priama DN 40 - 1 1/2" S-160
( dodávané iba bez obehového čerpadla )
Popis
bez obehového čerpadla
obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 40 - 100 F
obehové čerpadlo Grundfos MAGNA 40 - 120 F
Kód
49044001
96281019
96513626
Cena
520,00 €
686,00 €
998,00 €
Rozdeľovač typu DN 40 C160
Typ
Zony
2
DN 40 C160 / 2F
3
DN 40 C160 / 3F
4
DN 40 C160 / 4F
5
DN 40 C160 / 5F
Kód
49043501
49043502
49043503
49043504
Cena
884,00 €
1 374,00 €
1 709,00 €
2 299,00 €
Popis
Súprava 2 kusov nastaviteľných podpornych nožičiek
pre rozdeľovač DN 40 C160
Kód
49018201
Cena
91,25 €
Popis
Redukčné fitingy DN 40 - DN 32 - súprava 2 kusov
pre pripojenie čerpadlovej jednotky DN 32 na rozdeľovač C160
Kód
49204101
Cena
120,00 €
Popis
- Hydraulický anuloid CP 160
Oblúk TB160 - Fe 90° DN 65 PN 16, 4 x otvor
Kód
49017060
49201159
Cena
635,00 €
122,00 €
Rozmery
220 x 220 x 700 mm
220 x 220 x 1020 mm
220 x 220 x 1340 mm
220 x 220 x 1660 mm
strana 18
MANAŽMENT ENERGIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Popis
Upevňovacia sada K2 pre čerpadlovú jednotku bez rozdeľovača C70
Kód
49017821
Cena
17,00 €
Popis
Elektrický pohon pre zmiešavací ventil NR 230
Elektrický pohon pre zmiešavací ventil NR 230 - 00S
Elektrický pohon pre zmiešavací ventil NR 24 - SR
Kód
20317301
20317304
20317305
Cena
99,00 €
145,22 €
190,27 €
Popis
Bezpečnostná skupina UNI X
- pozostáva z manometra 0 - 4 bar, automatického
odvzdušňovacieho ventilu a pretlakového ventilu 3 bar
Kód
49240502
Cena
48,00 €
Popis
90° oceľový oblúk pre pripojenie bezpečnostnej skupiny UNI X
k rozdeľovaču C70
Kód
49207001
Cena
7,17 €
Popis
Dvojitý oblúk pre expanznú nádobu
Kód
49200902
Cena
8,00 €
Popis
Pretlakový diferenčný ventil v T kuse pre bypass
Kód
20340106
Cena
31,00 €
Čerpadlová jednotka oddeľovacia BW
( dodávané bez obehového čerpadla )
Popis
Čerpadlová jednotka oddeľovacia BW-20
Čerpadlová jednotka oddeľovacia BW-30
Kód
49052001
49052002
Cena
480,00 €
651,00 €
Kód
49240301
Cena
26,00 €
Popis
Poistná skupina s manometrom
manometer 0 - 4 bar, poistný ventil 2,5 bar
strana 19
MANAŽMENT ENERGIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Typ
Stanica čerstvej vody T_FAST-I 20
Kód
49060445
Cena
850,00 €
Typ
Stanica čerstvej vody T_FAST-I 35
Kód
49060441
Cena
1 390,00 €
Typ
Stanica čerstvej vody T_FAST-IE
prídavný okruh cirkulácie TUV
Kód
49060448
49201051
Cena
1 490,00 €
145,00 €
Typ
Výmenníková stanica pre ohrev TUV T_FAST-A 30
Výmenníková stanica pre ohrev TUV T_FAST-A 45
Kód
49060401
49060411
Cena
899,00 €
990,00 €
Typ
Výmenníková stanica pre ohrev TUV T_FAST-A 60
Výmenníková stanica pre ohrev TUV T_FAST-A 100
Kód
49060421
49060431
Cena
1 190,00 €
1 250,00 €
strana 20
OHRIEVAČE VODY - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Kód
produktu
Názov
Objem
litre
Výmenná
plocha
m2
Šírka
s / bez izolácie
mm
Výška
mm
Váha
Cena
WT003001
WAMAK SWP.150
150
1,5
555 / 455
1070
105
669,00 €
WT003002
WAMAK SWP.200
200
2,0
555 / 455
1340
120
699,00 €
WT003003
WAMAK SWP.300
300
3,4
650 / 550
1410
132
799,00 €
WT003004
WAMAK SWP.400
400
4,2
750 / 650
1460
163
999,00 €
WT003005
WAMAK SWP.500
500
4,5
750 / 650
1710
192
1 199,00 €
Ohrievače vody k tepelným čerpadlám s vysokovýkonným výmenníkom pre tepelné čerpadlo, dodatočným výmenníkom pre
solárny ohrev a dvojitým emailovaním. Striekaná PU izolácia 50 mm.
Kód
produktu
Názov
Objem
litre
Výmenná
plocha
TC / SOLAR
m2
Šírka
s / bez izolácie
mm
Výška
mm
Váha
Cena
WT003023
WAMAK SWP2.300
300
3 / 1,3
650 / 550
1410
148
1 199,00 €
WT003024
WAMAK SWP2.400
400
3,5 / 1,8
750 / 650
1460
205
1 559,00 €
WT003025
WAMAK SWP2.500
500
4,5 / 2,1
750 / 650
1710
244
1 669,00 €
Akumulačný zásobník 9 vývodový z kvalitnej ocele S235JRG2 podľa DIN 4753. Izolácia z mäkkej peny 100 mm
Kód
produktu
Názov
Objem
litre
Výmenná
plocha
dole / hore
m2
Šírka
s / bez izolácie
mm
Výška
mm
Váha
Cena
WT003101
WAMAK P.0200.M
200
-/-
600 / 400
1710
55
533,00 €
WT003102
WAMAK P.0300.M
300
-/-
750 / 550
1460
62
569,00 €
WT003103
WAMAK P.0500.M
500
-/-
850 / 650
1655
99
636,00 €
WT003104
WAMAK P.0800.M
800
-/-
990 / 790
1910
126
799,00 €
WT003105
WAMAK P.1000.M
1000
-/-
990 / 790
2090
152
880,00 €
WT003106
WAMAK P.1500.M
1500
-/-
1200 / 1000
2190
190
1 500,00 €
WT003107
WAMAK P.2000.M
2000
-/-
1300 / 1100
2440
232
1 810,00 €
WT003108
WAMAK P.2500.M
2500
-/-
1400 / 1200
2680
258
2 200,00 €
WT003109
WAMAK P.3000.M
3000
-/-
1450 / 1250
2850
289
2 500,00 €
WT003110
WAMAK P.4000.M
4000
-/-
1600 / 1400
3040
435
3 500,00 €
WT003111
WAMAK P.5000.M
5000
-/-
1800 / 1600
3140
540
4 200,00 €
WT003201
WAMAK PR.0200.M
200
1,2 / -
600 / 400
1710
57
665,00 €
WT003202
WAMAK PR.0300.M
300
1,4 / -
750 / 550
1460
79
679,00 €
WT003203
WAMAK PR.0500.M
500
1,9 / -
850 / 650
1655
129
737,00 €
WT003204
WAMAK PR.0800.M
800
2,6 / -
990 / 790
1910
161
920,00 €
WT003205
WAMAK PR.1000.M
1000
3/-
990 / 790
2090
194
1 050,00 €
WT003206
WAMAK PR.1500.M
1500
3,5 / -
1200 / 1000
2190
230
1 700,00 €
WT003207
WAMAK PR.2000.M
2000
4,5 / -
1300 / 1100
2440
287
2 100,00 €
WT003208
WAMAK PR.2500.M
2500
4,5 / -
1400 / 1200
2680
313
2 450,00 €
WT003209
WAMAK PR.3000.M
3000
4,5 / -
1450 / 1250
2850
344
3 000,00 €
WT003210
WAMAK PR.4000.M
4000
5/-
1600 / 1400
3040
502
4 250,00 €
WT003211
WAMAK PR.5000.M
5000
6/-
1800 / 1600
3140
596
4 950,00 €
WT003301
WAMAK PR2.0200.M
200
1,2 / 0,8
600 / 400
1710
76
785,00 €
WT003302
WAMAK PR2.0300.M
300
1,4 / 1
750 / 550
1460
84
979,00 €
WT003303
WAMAK PR2.0500.M
500
1,9 / 1
850 / 650
1655
140
1 150,00 €
WT003304
WAMAK PR2.0800.M
800
2,6 / 1,8
990 / 790
1910
185
1 490,00 €
WT003305
WAMAK PR2.1000.M
1000
3/2
990 / 790
2090
220
1 750,00 €
WT003306
WAMAK PR2.1500.M
1500
3,5 / 2,4
1200 / 1000
2190
260
1 880,00 €
WT003307
WAMAK PR2.2000.M
2000
4,5 / 2,8
1300 / 1100
2440
332
2 380,00 €
WT003308
WAMAK PR2.2500.M
2500
4,5 / 3
1400 / 1200
2680
358
2 800,00 €
WT003309
WAMAK PR2.3000.M
3000
4,5 / 3
1450 / 1250
2850
389
3 350,00 €
WT003310
WAMAK PR2.4000.M
4000
5 / 3,6
1600 / 1400
3040
556
4 650,00 €
WT003311
WAMAK PR2.5000.M
5000
6 / 4,2
1800 / 1600
3140
659
5 250,00 €
strana 21
OHRIEVAČE VODY - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Kombinovaný multifunkčný akumulačný zásobník. Vstavaný zásobník teplej vody dvojito emailovaný termoglazúrou. Izolácia z
mäkkej peny 100 mm.
Kód
produktu
Názov
Objem
Aku / TUV
litre
Výmenná
plocha
dole / hore
m2
Šírka
s / bez izolácie
mm
Výška
mm
Váha
Cena
WT003411
WAMAK K.0600
450 / 150
-/-
850 / 650
1880
154
1 350,00 €
WT003412
WAMAK K.0800
600 / 200
-/-
990 / 790
1910
178
1 510,00 €
WT003413
WAMAK K.1000
780 / 220
-/-
990 / 790
2090
199
1 720,00 €
WT003421
WAMAK KR.0600
450 / 150
184 / -
850 / 650
1880
184
1 470,00 €
WT003422
WAMAK KR.0800
600 / 200
213 / -
990 / 790
1910
213
1 640,00 €
WT003423
WAMAK KR.1000
780 / 220
241 / -
990 / 790
2090
241
1 870,00 €
WT003424
WAMAK KR.1500
1200 / 300
428 / -
1200 / 1000
2220
428
2 670,00 €
WT003431
WAMAK KR2.0600
450 / 150
195 / 1
850 / 650
1880
195
1 620,00 €
WT003432
WAMAK KR2.0800
600 / 200
237 / 1,6
990 / 790
1910
237
1 810,00 €
WT003433
WAMAK KR2.1000
780 / 220
267 / 1,8
990 / 790
2090
267
2 060,00 €
WT003434
WAMAK KR2.1500
1200 / 300
460 / 3
1200 / 1000
2220
460
2 860,00 €
Elektrická vložka do zásobníka teplej alebo vykurovacej vody
Kód
produktu
Názov
WT008011
EH 2000
WT008012
WT008013
Výkon
kW
cena
2
195,00 €
EH 3000
4
235,00 €
EH 4500
4,5
250,00 €
WT008014
EH 6000
6
270,00 €
WT008015
EH 8000
8
310,00 €
WT008010
FL.1015.S Príruba pre Ohrievač
vody s otvorom pre elektricku
vložku
66,00 €
strana 22
KONTROLOVANÉ VETRANIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Kód
produktu
Názov
Popis
Cena
WT200101
WAMAK ATS 170T
Rekuperačná jednotka s vyše 90% účinnosťou a 100% bypassom
1 680,00 €
WT200102
WAMAK ATS 300T
Rekuperačná jednotka s vyše 90% účinnosťou a 100% bypassom
1 880,00 €
Kód
produktu
WT20001
WT20003
WT20007
WT20008
WT20009
WT20010
WT20011
WT20012
Názov
WRA 450 R (ZL/ABL
vpravo)
WRA 450 RS Standard Kit
(ZL/ABL vpravo)
WRA 450 RBF Extra Kit
(ZL/ABL vpravo)
WRA 450 LBFExtra Kit
(ZL/ABL vlavo)
WRA 450 RBF VMC II Kit
(ZL/ABL vpravo)
WRA 450 LBF VMC II Kit
(ZL/ABL vlavo)
WRA 400 RBF PHZ
(ZL/ABL vpravo)
WRA 400 LBF PHZ (ZL/ABL
vlavo)
Kód
produktu
WT82480
Popis
1 920,00 €
Standard Kit, 3 Stupne.
2 080,00 €
AutoBypass. / pre 3 stupne
2 250,00 €
AutoBypass / pre 3 stupne
2 250,00 €
AutoBypass / pre VMC II
2 640,00 €
AutoBypass / pre VMC II
2 640,00 €
Ovládacia platina VMCII .
3 080,00 €
Ovládacia platina VMCII .
3 080,00 €
Názov
WT AirControl
Kód
produktu
Cena
Bez príslušenstva.
Popis
WAMATRONIC AirControl - Izbový regulátor pre rekuperačné jednotky.
Názov
Popis
Cena
62,00 €
Cena
WT24001
ISD 125/150
IsounDuct rúra DN 125/150, dľžka jednej rúry 2,25 m
39,00 €
WT24002
ISD 150/180
IsounDuct rúra DN 150/180, dľžka jednej rúry 2,25 m
39,00 €
WT24003
ISD 180/210
IsounDuct rúra DN 180/210, dľžka jednej rúry 2,25 m
59,00 €
WT24015
ISDB 30 150
IsounDuct koleno 30° 150/180
12,00 €
WT24018
ISDB 30 180
IsounDuct koleno 30° 180/210
16,00 €
WT24012
ISDB 45 125
IsounDuct koleno 45° 125/150
17,00 €
WT24014
ISDB 45 150
IsounDuct koleno 45° 150/180
13,00 €
WT24017
ISDB 45 180
IsounDuct koleno 45° 180/210
18,00 €
WT24011
ISDB 90 125
IsounDuct koleno 90° 125/150
19,00 €
WT24013
ISDB 90 150
IsounDuct koleno 90° 150/180
15,00 €
WT24016
ISDB 90 180
IsounDuct koleno 90° 180/210
22,00 €
WT24021
ISDMU 150
IsounDuct mufňa DN 150
5,00 €
WT24022
ISDMU 180
IsounDuct mufňa DN 180
5,00 €
WT24023
ISDMU 210
IsounDuct mufňa DN 210
8,00 €
WT24025
ISDMUR 180
IsounDuct revízna mufňa DN 180
WT24031
ISDT 125/150 - 90°
IsounDuct T-kus 125/150 90°
23,00 €
WT24032
ISDT 150/180 - 90°
IsounDuct T-kus 150/180 90°
27,00 €
WT24033
ISDT 180/210 - 90°
IsounDuct T-kus 180/210 90°
35,00 €
WT24034
ISD-N
IsounDuct - nôž na rezanie rúr
WT24041
IDRDHS
IsounDuct Strešná krytka čierna DN 180/150, dľžka 1000 mm
106,00 €
WT24042
IDRDHT
IsounDuct Strešná krytka Terracotta DN 180/150, dľžka 1000 mm
106,00 €
WT24043
IDRBP 25
IsounDuct Strešná prechodka 25° ( Rozsah 20° až 30° )
61,00 €
WT24044
IDRBP 35
IsounDuct Strešná prechodka 35° ( Rozsah 30° až 40° )
61,00 €
WT24045
IDRBP 45
IsounDuct Strešná prechodka 45° ( Rozsah 40° až 50° )
61,00 €
WT24046
IDRWDW
IsounDuct Stenová prechodka biela
63,00 €
WT24047
IDRWDR
IsounDuct Stenová prechodka Rondo INOX
52,00 €
WT24048
IDRMUV
IsounDuct Pripojovacia mufňa pre TuboFlex rozdeľovač DN 180/160
32,00 €
WT24049
IDRVD
IsounDuct Krytka ( viacnásobne použiteľná )
5,00 €
WT24050
IDRKSR
IsounDuct Páska "Zell-Kautschuk" , samolepiaca na lepenie IsoDuct mufní
5,00 €
8,00 €
35,00 €
strana 23
KONTROLOVANÉ VETRANIE - Systémové príslušenstvo - CENNÍK 2011/2012
Kód
produktu
Názov
Popis
Cena
WT22913
TFS 75/63
TuboFlex Hadica NW 75/63 - 50 metrov
WT22914
TFS-KM 75/63
Klick-mufňa NW 75/63 - 10 ks / bal.
190,00 €
WT22915
TFS-RK 75/63
Zátka na hadicu NW 75/63
WT22916
TFS-DR 75/63
Tesniaci O-krúžok NW 75/63 1 Set = 10 kusov
WT29431
TFS-ATR 75/125
Pripojovací kus na DN 125 s 2 vstupmi NW 75 a 1 zátkou
WT29477
TFS-VK 125/5-75
Vzduchový rozdeľovač DN 125 s 5 vstupmi 75/63 + 2 zátky
165,00 €
WT22985
TFS-VK 160/10-75
Vzduchový rozdeľovač DN 160 s 10 vstupmi 75/63 + 5 zátok
195,00 €
WT29363
TFS-VK 180/15-75
Vzduchový rozdeľovač DN 180 s 15 vstupmi 75/63 + 5 zátok
299,00 €
WT29339
VK-AS 160/180
Prechodka z DN 160 na DN 180
36,00 €
WT29369
TFS-WD 75
Prechod stenou pre TFS 75/63 na mriežku 200x50 mm s 1 zátkou
62,00 €
WT29389
TFS-WB 75
Uhlový oblúk 90° pre TFS 75/63 na mriežku 200x50 mm s 1 zátkou
69,00 €
WT29461
TFS-ASBG 145-2x75
Prepojovací člen DN 145, 2x75/63 na podlahovú mriežku
82,00 €
WT28870
TVM 125
Tanierový ventil kovový DN 125
10,00 €
WT29350
KFK-WA 200 W
FK Lamelová mriežka, biela 200x50 mm (inštalačné rozmery)
30,00 €
WT29351
KFK-WA 200 AL
FKLamelová mriežka, Alu prírodná 200x50 mm (inštalačné rozmery)
30,00 €
WT29370
AF 200x50
Speciálny dlhodobý filter z plastických vlákien s kotviacim ramikom na mriežku 200x50 mm
12,50 €
WT29462
BG grape
Podlahová mriežka nerezová DN 160 s posuvným nastavením Typ Grape
85,00 €
WT29463
BG lemon
Podlahová mriežka nerezová DN 160 s posuvným nastavením Typ Lemon
85,00 €
WT29464
BG orange
Podlahová mriežka nerezová DN 160 s posuvným nastavením Typ Orange
85,00 €
WT2690
SD-2000P-160
Zvukový tlmič "telefónie" DN160 L = 600/1200 mm, tlmenie hluku už 30 dB
88,00 €
WT2691
SD-2000P-200
Zvukový tlmič "telefónie" DN200 L = 600/1200 mm, tlmenie hluku už 30 dB
115,00 €
WT25107
RVK 125
Uzatváracia klapky rúry, plastová DN 125
22,00 €
WT25073
RVK 150
Uzatváracia klapky rúry, plastová DN 150
45,00 €
WT25669
RVK 160
Uzatváracia klapky rúry, plastová DN 160
45,00 €
WT25662
RVK 180
Uzatváracia klapky rúry, plastová DN 180
53,00 €
WT25074
RVK 200
Uzatváracia klapky rúry, plastová DN 200
WT22019
SDH 160 S
Strešná krytka čierna, DN 160 (strešná platňa Art.Nr. 22025 potrebná)
183,00 €
WT22025
FDP 160
Alu-Strešná plaťňa pre plochú strechu DN 160
128,00 €
WT29358
POFI 150
Peľový filter F7, DN 150 v boxe s náhradným filtrom
244,00 €
WT22005
EPOFI 150
Náhradný peľový filter F7 pre POFI150
WT29481
PWHR 150
Teplovodný prídavný dokurovací register, pripojenie 150 mm
443,00 €
WT29434
ER 160/1200
Elektrický dokurovací register 1200 Watt DN 160
280,00 €
WT29435
ER 160/2400
Elektrický dokurovací register 2400 Watt DN 160
331,00 €
WT29436
ER 200/1200
Elektrický dokurovací register 1200 Watt DN 200
292,00 €
WT29437
ER 200/2000
Elektrický dokurovací register 2000 Watt DN 200
344,00 €
WT20065
SW
Istič prietoku vzduchu elektronický, Požadované nastavenie. od 1-20 m/s
234,00 €
WT20619
LP 50 x 20 m
Špeciálna lepiaca páska hliníková, b=50 mm kotúč à 20 metrov
2,50 €
3,00 €
15,00 €
38,00 €
59,00 €
50,00 €
5,00 €
strana 24
TEPELNÉ ČERPADLÁ WAMAK - CENNÍK 2011/2012
www.wamatech.sk
Príslušenstvo k tepelným čerpadlám WAMAK, ako aj
kompletné riešenia systémovej techniky pre úsporu
energií nájdete na web stránkach www.wamatech.sk
W-SELECT
Bezplatný návrhový web program pre výber tepelného
čerpadla WAMAK a vhodného príslušenstva. Spracovanie
energetickej bilancie.
Ponukané funkcie:
- výpočet zemného kolektoru / systém zem-voda /
- orientačný výpočet tepelných strát objektu
- orientačný výpočet ročnej spotreby tepelnej energie pre
vykurovanie a TUV. Prípadne aj zohľadnenie solárnych
ziskov ak je zvolená kombinácia so solárnym systémom.
- orientačný výpočet spotreby elektrickej energie pre
tepelné čerpadlo
- orientačný výpočet nákladov na prevádzku tepelného
čerpadla aj s porovnaním s inými zdrojmi vykurovania.
- návrh dokumentov a technických podkladov pre tepelné
čerpadlo a príslušenstvo
- schémy hydraulického a elektrického zapojenia
- návrh podkladov potrebných pre stavebnú pripravenosť
- vypracovanie orientačnej cenovej ponuky
Program nájdete na stránke:
www.wamatech.sk/wselect
Download

WAMATECH