Peknésteny 01
2009
Št vr ťroční k o profesionálnych úpravách stien
Biela stierka, ktorá sa nemusí brúsiť
Oprava ostenia okna
Profitour 2009
Niečo o farbách
Skôr ako začnete maľovať
Tipy a triky
str. 2
editoriál
aktuality
Oprava ostenia okna (špalety okien)
Vážení čitatelia.
Na úvod by som chcel vyjadriť svoje potešenie nad tým, že sa
vám do rúk dostáva nový odborný časopis z oblasti stierkovania,
omietania a maliarskej profesie.
Za jeho zrodom stojí práve rozširujúci sa slovenský trh a zvýšený
dopyt po inovatívnych riešeniach a nových trendoch.
Preto by sme vám v nasledujúcich vydaniach radi ponúkli informácie o nových produktoch, technických či technologických
novinkách, ako aj informácie o dianí na trhu v rámci školení,
workshopov a pod.
Na úvod vám predstavíme tím technikov zo spoločnosti
Saint-Gobain, divízie Rigips, ktorí zabezpečujú poradenstvo
pri omietkarských, strierkarských a maliarskych prácach.
Z oblasti jednoduchých návodov vám poskytneme niekoľko
užitočných rád, ako postupovať pri oprave ostenia, ktoré je
známe aj pod názvom špalety okien.
Prizreli sme sa bližšie na výber a význam farieb a zaradili sme
rôzne typy krycích materiálov používaných pri maľovaní.
Oboznámime vás tiež s celoslovenskou akciou Profitour 2009,
ktorá prebiehala po celom Slovensku. Na tejto akcii sme otestovali profesionálne nástroje na stierkovanie a maľovanie značky
STORCH.
Nebudú chýbať ani zlepšováky v kategórii tipy a triky. Na záver
sme pre vás pripravili trocha zábavy a oddychu.
Dúfam, že vám toto číslo prinesie veľa užitočných a zaujímavých
informácií a pomôže vám pri realizácii vašich projektov.
S pozdravom
Pri opravách ostenia pri poškodení, resp. po výmene okien
najprv osadíme ochranný rohový profil do sadrových terčov, ktorý pomocou vodováhy vyrovnáme vzhľadom na rám
okna. (obr. č. 1). Osadenie APU lišty na rám okna/dverí
uľahčí začistenie ostenia a pružne oddelí rám od omietky.
Tým môžeme predísť vzniku trhlín v mieste styku rámu
a omietky. Približne po hodine zavädnutia je možné nanášať sadrovú stierku (obr. č. 2). Po zavädnutí nanesenej
stierky sa povrch roztočí navlhčenou penovou hubkou (obr.
č. 3). V prípade, že sú zostávajúce plochy hladké, urobíme
Predstavenie tímu technických prezentátorov z Rigipsu
Viac informácií na www.rigips.sk
2
3
4
Biela stierka, ktorá sa nemusí brúsiť
Ján Tibenský - Vďaka svojmu 40-ročnému pôsobeniu na
stavbách má neoceniteľné praktické skúsenosti nielen
v maliarskom fachu, ktorý vyštudoval, ale aj v práci so
sadrovými omietkami a stierkami. Pôsobí pre oblasť západného Slovenska.
Daniel Lukačovský - Ak by ste hľadali šikovného praktika,
ste na správnej adrese. Ako najmladší z trojice má bohaté
odborné skúsenosti s modernými technológiami a s novými stavebnými materiálmi. Pôsobí pre oblasť východného Slovenska.
konečné vyhladenie povrchu špachtľou alebo hranou hladítka. Po zaschnutí môžeme vykonať konečné úpravy ako
napríklad nanesenie farby a ostenie je hotové (obr. č. 4).
Výber kvalitnej hladkej stierky vám zaručí výsledok, ktorý
nebude prezrádzať žiadne opravy.
1
Každý z nás veľmi dobre pozná staré známe porekadlo:
Dobrá rada nad zlato. Preto aj na Slovensku existuje
skupina odborníkov - technických školiteľov, ktorí vám
ochotne poradia a nájdu najlepšie riešenia pri vašich
stavebných prácach alebo projektoch. Je jedno, či ide
o veľký developerský projekt alebo úpravu malého jednoizbového bytu. Sú vám k dispozícii vo všetkých krajoch
západného, stredného a východného Slovenska.
Ján Kmeť - Svoj široký prehľad o sadrových omietkach
a stierkach získal nielen vďaka práci pri realizácii rôznych
projektov, ale aj z oblasti predaja sortimentu stavebných
materiálov. Pôsobí pre oblasť stredného Slovenska.
str. 3
Miešací pomer
s vodou
cca. 1,5kg/1l
Spracovateľnosť
cca. 60 – 90 min.
Hodnota
ph 7
Pevnosť v ťahu za
ohybu
>1.0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v tlaku
>2.0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v prídržnosti
>0,1 MPa (EN 13279-1)
Spotreba
cca. 0,9kg/m2/mm
o
Nespracúvať pri teplote pod +5 C
Novinky na trhu so stierkarskými materiálmi pribúdajú zo
dňa na deň. Popredný vývoj a výskum prispieva k zlepšovaniu existujúcich stavebných materiálov, čím uľahčuje prácu
a skracuje čas nevyhnutný na realizáciu. Jednou z takýchto
noviniek je aj stierka Rimano FINAL. Je to veľmi jemná ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou, ktorú môžete použiť či
už pri lokálnych opravách, alebo na celoplošné stierkovanie
a hladenie povrchu. Dokonale kopíruje stenu a dokáže zahladiť aj chyby podkladu, ako sú jamky, škrabance a pod. Ďalšou
výhodou je, že disponuje vysokou priľnavosťou na staré vápenaté a cementové omietky. Určite poznáte problémy, ktoré sú
spojené s nepríjemným brúsením bežnej stierky. Prach máte
doslova všade a to upratovanie je nočnou morou vari každého
stierkara. Rimalo FINAL je však iný. Po nanesení na podklad
a dôkladnom zahladení sa už brúsiť nemusí. Výhodou bežnej
stierky je možnosť priameho použitia. Treba však priznať, že
bežná stierka má pri menšom objeme veľkú hmotnosť a nemožno ju skladovať dlhší čas. RIMANO sa predáva vo forme
sadrového prášku, kde z 25 kg balenia reálne zarobíte 40 kg
stierky, ktorej teoretická výdatnosť je až 27 m2. Stačí, ak do
stierky pridáte vodu v predpísanom pomere, čo zabezpečí
optimálnu dobu tuhnutia a vysokú kvalitu. A čo nezužitkujete, môžete skladovať v suchom prostredí a využiť pri vašich
budúcich stavebných prácach.
str. 4
str. 5
Vhodné oblepenie šetrí váš čas.
Objavte farebnejší svet
vďaka profesionálnym radám
Na základe pozitívnych ohlasov z minulých rokov sa spoločnosti Primalex, Colorexpert a Saint-Gobain, divízia Rigips rozhodli aj tento rok zorganizovať praktické semináre pre stierkarov, omietkarov a maliarov po celom Slovensku. Pelotón
desiatich prednášok sa začal v Banskej Bystrici a v priebehu
3 týždňov sa jeho cieľová páska pretrhla v Senici. Odlišoval sa
iba tým, že víťazmi boli všetci zúčastnení. Každá z prezentácií
mala za úlohu oboznámiť zúčastnených s novinkami a poprednými inováciami v oblasti interiérových prác. Po uvítaní
hostí pokračovali semináre teoretickou časťou o sadrových
stierkach a omietkach Rimano. Spoločnosť Primalex oživila
atmosféru prednáškou o farbách, ktoré dosahujú pomocou
špeciálnych aplikácií jedinečné odtiene či textúry. Nechýbalo
ani predstavenie produktov firmy Colorexpert, ktorá je s dlhoročnou tradíciou aj najväčším výrobcom a distribútorom
maliarskeho náradia v Európe.
Nasledovali praktické ukážky, kde si mohli účastníci sami
vyskúšať postupy dokončovacích prác, nanášanie farieb,
výrobu vlastných textúr či omacať rôzne druhy maliarskych
pomôcok. Nechýbala ani otvorená diskusia s technickými
školiteľmi. Prostredníctvom individuálnych otázok dostávali
účastníci odpovede na problémy, s ktorými sa stretávajú vo
svojej bežnej praxi. Záver každej prezentácie sprevádzalo
losovanie o zaujímavé darčeky, pričom hlavnou cenou bola
plavba loďou po Dunaji. Celkovo sa na všetkých prezentáciách
zúčastnilo 500 remeselníkov. Hlavným zámerom PROFITOUR
2009 bolo, aby si účastníci v čo najväčšej miere odniesli užitočné informácie, ktoré im v konečnom dôsledku pomôžu pri
skvalitňovaní práce, zabezpečení dobrého mena a posilňovaní pozície v širokej konkurencii na stavebnom trhu.
Dnes vás oboznámime s veľmi dôležitou, ale často podceňovanou činnosťou pri maľovaní. Je to oblepenie a prikrytie
rôznych predmetov, ako sú okná, dvere, zárubne, svietidlá
a podobne. Pritom starou pravdou je, že farba drží najviac
práve na tých miestach, ktoré sme vôbec nechceli natrieť.
Príklady maliarskych krycích pások:
1.
Biela papierová páska COLOR EXPERT

stredná lepivosť

krátkodobá teplotná odolnosť do 60 oC

na použitie v interiéri do 7 dní
Ako na to?
2.



Špeciálna fialová papierová páska STORCH
na veľmi citlivé podklady, ako sú tapety, lazúry a laky
používa sa na málo súdržné povrchy
na použitie v interiéri, po namaľovaní ihneď strhnúť
3.




Špeciálna červená papierová páska COLOR EXPERT
na drsné podklady, ako sú omietky, murivo atď.
drží aj na podklade so stopami vlhkosti muriva
UV stálosť do 6 mesiacov
na použitie v exteriéri
4.





Textilná žltá lepiaca páska COLOR EXPERT
vysoká lepivosť, lepidlo z prírodného kaučuku
na murivo, kameň a ostatné drsné podklady
odolná proti vode, PE povlak
UV stálosť do 14 dní
na použitie v exteriéri aj interiéri
5.




PVC lepiaca páska COLOR EXPERT, žltá
(priečne ryhovaná)
nižšia lepivosť, dobre sa odstraňuje
vhodná na oblepenie okien
UV stálosť do 3 týždňov
na použitie v exteriéri aj interiéri
1.
Maľujeme byt.
Tu môžeme použiť papierovú pásku bežne dostupnú v našich
obchodoch, pretože nehrozia žiadne riziká, ako je ultrafialové
žiarenie či striekanie vlhkosti muriva. Oblepíme, vymaľujeme
a pásku strhneme.
2.
Maľujeme fasádu domu.
Oblepenie fasády je už zložitejšie. Vonku pôsobí niekoľko premenlivých činiteľov, ako sú dážď, teplota, spomínané UV žiarenie a vlhkosť omietky. Rovnaké podklady (okná, dvere, hladké
omietky) je dobré oblepiť plastovou páskou s UV ochranou.
Údaj o UV stálosti na páske nám určuje, ako dlho môžeme pásku nechať prilepenú bez toho, aby na podklade zanechala stopy
lepidla. Pohybuje sa spravidla medzi 3 dňami až 6 týždňami.
Omietky s drsným povrchom sa oblepujú páskou s vyššou lepivosťou, aby páska dobre držala a odolávala dažďu aj slnku.
3.
Oblepenie rizikových podkladov a nevyzretých náterov.
Takým povrchom sú napríklad tapety, suché, ale nevyzreté
nátery lazúr, lakov a farieb. Tu používame pásky s nižšou až
strednou lepivosťou, ktoré sú ľahko odstrániteľné bez poškodenia podkladu. Príkladom je špeciálna fialová lepiaca páska
STORCH.
4.
Čo povedať na záver?
Základným predpokladom trvanlivosti či funkčnosti oblepenia
je súdržnosť podkladu. Podklad nesmie byť prašný ani mokrý
a nesmie sa z neho odlupovať stará farba. V takom prípade
je potrebné staré vrstvy najskôr odstrániť, podklad prebrúsiť
a ošetriť penetráciou. Všeobecne platí, že čo je dobre oblečené, nemusí sa umývať. Nie je umenie vymaľovať za pol dňa
a potom pol dňa upratovať, ale mať čisto a bez námahy. Dobré
oblečenie vám zaručí rýchle upratanie po maľovaní.
Pamätajme si, že farba drží najviac na predmetoch, ktoré sme
vôbec nechceli natrieť!
Dôležité: Pred použitím akejkoľvek pásky je vhodné urobiť tzv.
skúšobné oblepenie, aby sme si overili vhodnosť pásky na
konkrétny podklad v konkrétnych podmienkach.
str. 6
str. 7
Žltá farba je od nepamäti symbolom Slnka, radosti a optimizmu. Pôsobí veselo, otvorene, uvoľňuje psychické napätie a podnecuje k vyššiemu pracovnému výkonu. Žlté tóny dodávajú priestoru letný
nádych s pocitmi tepla a svetla. Je ideálna na presvetlenie tmavých miest s menším množstvom slnečného žiarenia, na fasády, obývacie a detské izby. Hodí sa do miestností orientovaných na sever.
Svetlé odtiene do spální, ale aj kancelárií a škôl, obchodov, kaviarní, cukrární. Hodí sa aj do kuchýň a jedální pre svoju schopnosť pozitívne pôsobiť na tráviacu sústavu. Veľmi sýte odtiene na veľkých
plochách však môžu navodiť napätie a podráždenie.
Ako si správne
vybrať farbu?
Aj vy ste sa rozhodli maľovať? Pri rozhodovaní, ako si vynoviť svoj domov, veľmi často uvažujeme, aký farebný odtieň
zvoliť pre kuchyňu, obývaciu izbu, detskú izbu, kúpeľňu,
chodbu, halu. Rozhodovanie nie je jednoduché, predajcovia
ponúkajú veľa alternatív: či už hotové namiešané odtiene
vo vybraných módnych farbách, alebo vám dajú možnosť
výberu farebného odtieňa zvolenej maliarskej farby v tisícoch odtieňov podľa rôznych farebných stupníc. Tí menej
nároční si vyberú z prvej možnosti – siahnu po hotových
zarobených odtieňoch, ak spĺňajú ich predstavy. Veľa z nás
však zvolí druhú možnosť – dá si zarobiť farebný odtieň
vybraný zo vzorkovnice. Presne to, čo si v našich príbytkoch
vieme skombinovať do pútavých farebných kombinácií.
Napr. v kolorovacích centrách Primalex Slovakia si môžeme
vybrať farby odolné proti oteru, ako aj umývateľné maliarske farby s vynikajúcou paropriepustnosťou.
Pri výbere by sme mali zohľadniť základné kritériá rozdelenia farieb:
Teplé farby sú farby ohňa, t. j. žltá, oranžová, červená, hnedá a všetky ich odtiene.
Studené farby sú farby ľadu, napr. biela, sivá, modrá, zelená, modrofialová.
Neutrálne farby sú tie, ktoré nevieme špecifikovať, ku ktorej
z predošlých dvoch patria.
Dôležitá je aj farebná kombinácia, kde sa prejaví relativita teplej či studenej farby. Napr. príjemná zelená sa nám
v kombinácii s červenými farbami bude zdať studená,
v kombinácii s modrými zase relatívne teplá.
Vlastnosti farieb ako sýtosť a svetlosť tiež ovplyvňujú naše
vnímanie farebného odtieňa. Pre ich výber potom zvažujeme, do akého priestoru farby aplikujeme. Tmavé odtiene
v tmavých priestoroch nevyniknú a sú nevýrazné.
Pri výbere farieb nezabudnime tiež zohľadniť tieto vplyvy
farebných odtieňov:
Oranžová farba je teplá a veľmi veselá. Symbolizuje zlato, bohatú úrodu a bohatstvo. Je podmanivá, vitálna, slávnostná, dodáva chuť do života a vyvoláva pocit
dobrej nálady. Hodí sa tiež do miestností orientovaných na sever. Svetlejšie odtiene zvoľme do tmavších priestorov pri nedostatočnom prirodzenom svetle,
rozjasní ich a preteplí. Vhodná je na fasády, kuchyne, jedálne, obývacie a detské izby, svetlejšie do spální, škôl, úradov, obchodov, kaviarní. Sýte
odtiene v južných miestnostiach s dostatkom slnečného svetla vzbudia pocit optického prehriatia priestoru.
Červená farba je farba života, ohňa, dynamiky, energie, radosti a chuti do života. Sýte farby červenej sú symbolom dráždivosti,
provokácie, kontrastu a upútania pozornosti. Svetlejšie tóny naopak pripomínajú nežnosť, cit a jemnosť. Výborne sa hodí
ako doplnková farba do nevýrazne zariadených interiérov, dodáva životnú silu, sebadôveru a povzbudzuje fyzickú aktivitu. Vhodná je do obytných miestností, ako sú napríklad obývacie izby či kuchyne. Hodí sa však aj do kaviarní,
divadiel, obchodov. Jemná tehlová sa hodí aj na fasády. Veľké plochy v sýtych tónoch môžu vyvolať podráždenie
a agresivitu.
Hnedá je farba zeme. Predstavuje istotu, poriadok, teplo, bezpečie, zdržanlivosť, tradíciu, domov. Je to
prirodzená, decentná, nenápadná farba. Ľahké béžové tóny sú vhodné do kuchýň, obývacích izieb,
chodieb, pracovní. Využíva sa aj v múzeách, úradoch, halách, obchodoch. Vhodná pre starobylé interiéry, vidiecke štýly, historické pamiatky. Sýte tóny nie sú samostatne príliš pôsobivé, ideálna je
kombinácia s inými farbami alebo doplnkami.
Fialová farba má v sebe nádych mystiky, mágie a niečoho tajomného. Je považovaná za symbol
zjednotenia protikladov – energie a dynamiky z červenej, pokoja a uvoľnenia z modrej. Má zo
všetkých farieb najširšie farebné vibrácie medzi najsýtejším a najjemnejším tónom. Svetlé odtiene sú odrazom skromnosti a pokory, tmavšie zas duchovného vývoja a meditácie. Používať
skôr opatrne, v pastelových alebo tlmených tónoch s dostatočným slnečným svitom(spálne,
detské izby). Sýte odtiene voliť radšej ako doplnkové so zámerom oživenia interiéru.
Modrá farba sa spája so vznikom sveta – bezoblačná obloha, šíre more a blankytné diaľky. Je
farbou pokoja, uvoľnenia a harmónie. Symbolizuje sviežosť a čistotu, je znakom introvertného
správania, vnútorného a duševného poznania. Väčšie plochy je vhodné kombinovať s teplými
odtieňmi alebo doplnkami. Uplatnenie v kúpeľniach, spálňach a detských izbách, svetlé odtiene aj
na fasády. Odpudzuje hmyz a v kombinácii s bielou vytvára elegantný a slávnostný vzhľad.
Tyrkys je jasnou farbou spájajúcou blahodárne účinky pokojnej modrej a posilňujúcej zelenej. Pre svoju
čistotu symbolizuje priateľstvo, komunikáciu a sympatiu. Je dobrým liečiteľom pri vnútornom nepokoji
a neľahkom psychickom rozpoložení. Uplatnenie v miestnostiach spojených s vodou – kúpeľne, bazény, vo
svetlých tónoch aj obývacie izby alebo spálne orientované na juh. Tmavé odtiene môžu pôsobiť stiesňujúcim
dojmom.
Zelená je farbou prírody, je z nej cítiť nádej, istotu, vyrovnanosť a nový začiatok. Symbolizuje vnútorný pokoj a harmóniu
duše, jej relaxačné a upokojujúce účinky pozitívne podporujú nervový systém a pomáhajú pri poruchách spánku. Jej farebné
spektrum blížiace sa ku žltej preteplí atmosféru priestoru, prinesie nádych mladistvosti a radosti. Zelená vo svetlých odtieňoch
sa hodí do všetkých miestností určených na odpočinok a relaxáciu, do obytných miestností – kúpeľní, spální, detských izieb ale aj
kancelárií na verejné miesta a na fasády. Veľmi sýte zelené odtiene môžu pôsobiť chladne so znepokojujúcim až rozrušujúcim účinkom.
Žltozelená je intenzívna a jasná farba. Prináša posolstvo jarnej pohody, sviežosti a pohodlia. Chladnejšie pôsobia odtiene s vyššou intenzitou zelenej
farby, naopak, odtiene s prevahou žltej prežiaria a rozjasnia priestory. Blahodarne pôsobia na očnú sietnicu. Všeobecne sa žltozelená hodí do všetkých obytných
miestností orientovaných na juh – kúpeľne, detské izby. Teplejšie žlté odtiene sú vhodné aj do kuchýň a obývacích izieb. Svetlé odtiene môžu ísť aj na fasády alebo do
kancelárií a hál.
Sivá farba sa radí medzi neutrálne farby. Je znakom opatrnosti, prístupu ku kompromisom. Vnímaná je ako nudná a nevýrazná, tvoriaca hranice medzi jednotlivými priestormi. Uplatnenie našla
v kombinácii s teplými farebnými odtieňmi. Je možné ju aplikovať aj na fasády v kombinácii s inými odtieňmi. Na veľkých plochách bez farebného doplnenia by vyznela ťažkopádne a stroho.
str. 8
test
zábava
str. 9
6.
Testovali sa stroje značky STORCH
Odskúšali sme nanášanie materiálu RIMANO zariadeniami STORCH – efektívne stierkovanie veľkých
plôch je možné len s použitím moderného materiálu, vhodných striekacích zariadení a profesionálneho náradia.
V podmienkach zhodných s bežnou praxou –
v priestoroch závodu na východe Slovenska,
v ktorom práve prebiehala kompletná rekonštrukcia
výrobnej haly a administratívnej časti, sme overili
strojové nanášanie rôznych materiálov značky Rigips.
Počas jedného celého dňa sme odskúšali spracovateľnosť týchto produktov čerpadlom so špirálovým pohonom
STORCH PS 20 a hydraulickým vysokotlakovým čerpadlom
STORCH DUOMAX 9000. Na finálne zahladzovanie stierok používali naši technici fasádnu špachtľu Flexogrip od dodávateľa
COLOR EXPERT SK.
Pri skúške sme sa zamerali najmä na produktový rad RIMANO,
pričom sme hľadali optimálne spojenie materiál – stroj – náradie.
Na všetky materiály sa osvedčilo použitie fasádnej špachtle
Flexogrip – na celoplošné zaťahovanie sme použili špachtľu
širokú 100 cm, na členité, menšie plochy je vhodnejšie použiť
šírku 45 alebo 60 cm.
Odskúšali pre vás: technici spoločnosti Saint Gobain, divízie
Rigips spoločne s technikmi STORCH.
4.
3.
2.
7.
Tajnička:
10.
P
12.
5.
1.
8.
C
9.
11.
13.
CH
R
Z
ó
ž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vtipy:
Sedia dvaja postarší muži v kupé a jeden z nich občasne
zdvíha ruku hore a dolu. Tomu druhému je to čudné, a tak
sa ho opýta:
-
Prosím Vás, prečo stále dvíhate tú ruku?
-
No to viete. Celý život som pracoval ako natierač a tento tik mi zo zamestnania ostal.
-
Ahá, odpovedá druhý, no ja som celý život pra
coval v továrni na výrobu vinylových platní, no nič podobné sa mi nestáva, nestáva, nestáva,...
Zomrel jeden veľmi bohatý človek. Pri čítaní závetu sa zišli
jeho blízki i známi. Píše:
-
A tebe, Karol, som sľúbil, že si v závete na Teba spomeniem, tak Ti touto cestou posielam srdečný pozdrav.
Prehľadná tabuľka výsledkov
Materiál/stroj
čerpadlo STORCH PS 20
STORCH DUOMAX 9000
Rimano FINAL
veľmi dobré výsledky
dobré výsledky
Rimano 0-3
veľmi dobré výsledky
dobré výsledky
Rimano PRIMA
veľmi dobré výsledky
dobré výsledky
Rimano UNI
veľmi dobré výsledky
nevhodné na airless striekanie
Rimano 5-15 HR
veľmi dobré výsledky
nevhodné na airless striekanie
Rimat 100 DPL
dobré výsledky
nevhodné na airless striekanie
Rimat 150 G
dobré výsledky
nevhodné na airless striekanie
Rimat 160 R
dobré výsledky
nevhodné na airless striekanie
Vojde rozčúlený manžel do kuchyne a pýta sa manželky:
-
Zase si mi upratovala v garáži? Koľkokrát
Ti mám opakovať, aby si mi tam nerobila poriadky.
-
Ale no, aspoň tam máš čisto. A čo zase nevieš nájsť?
-
Našu Felíciu.
Stretnú sa dve tehotné priateľky a jedna sa pýta druhej:
-
No čo, ako sa Ti to prihodilo?
-
Ale to vieš, osud. A čo ty?
-
No mňa zase o plot.
-Aké slovenské slovo sa píše inak a číta inak?
-„Inak“.
Lopatka:
Presuň dve zápalky tak, aby sa smietka dostala
mimo lopatky, pričom lopatka musí zachovať
svoj tvar.
( Riešenie nájdete na poslednej strane. )
Textová správa v mobilnom telefóne.
Ryba žijúca v tečúcich vodách.
Najmenší štát sveta.
Výrobca telefónov i-phone a zároveň jablko po anglicky.
Farba dresov futbalovej reprezentácie Holandska.
Najúspešnejšia súčasná slovenská tenistka.
Najobľúbenejší nápoj na svete.
Chladiaca tekutina v chladničkách.
Označenie svetoznámych ruských stíhačiek.
Priezvisko nového prezidenta USA.
Meno najstaršieho princa anglického kráľovstva.
Názov krajiny, ktorá ako posledná usporiadala olympiádu.
České pivo, ktoré má v názve zviera.
Stierkovanie hrou
raz, dva, tri!
Ideálne zarovná, vyhladí a brúsiť sa nemusí
Nízka spotreba, vysoká produktivita
Ekologický a zdravotne nezávadný materiál
str. 11
Skôr ako začnete maľovať
Na dnešnom trhu s farbami sa objavuje čoraz viac kvalitných farieb,
ktoré svojim zložením zabezpečujú špeciálne požiadavky. Dnes už
nestačí len tzv. vybielenie priestorov. Farba sa stáva dekoratívnym
prvkom, ktorý mení celkový vzhľad a dojem nášho domova,
verejného priestoru alebo pracoviska.
Na trhu sú v ponuke nielen farby hlinkového charakteru, často
používané v minulosti, ale i farby s vysokou odolnosťou proti
oteru alebo tiež farby umývateľné. Samozrejmosťou sú tiež
i farby natónované v odtieňoch, ktoré sú zákazníkmi najviac
požadované.
Na to, aby sme boli s výsledkom maľovania spokojní, je potrebné
vždy správne identifikovať podklad, ktorý budeme maľovať. Preto
vždy predtým, ako začnete maľovať, zvoľte správnu prípravu
podkladu.
Podklady môžu byť buď nové omietky, sadrokartóny a stierky,
alebo povrchy už natierané v minulosti. V prvom prípade, ak sú
omietky suché a vyzreté, zvyčajne postačí podklad penetrovať
zriedeným penetračným náterom a po dokonalom vyschnutí
naniesť vybraný druh farby v dvoch vrstvách v časovom odstupe
podľa návodu na použitie farby. V druhom prípade, ak stena už
bola natieraná, je postup zložitejší. Často nevieme, aký druh
farby a v koľkých vrstvách je na stene nanesený. Ak si nie sme
istí druhom náteru a počtom vrstiev, radšej ich odstránime a
podklad penetrujeme, čím získame istotu dobrého výsledku po
namaľovaní. Farba sa neolúpe a v budúcnosti vieme správne voliť
postup pre ďalšie nátery.
Ak máme istotu, že na stene sú natreté dve vrstvy starého náteru
s dobrou priľnavosťou, zbavíme stenu prachu a mastnoty, nanesieme na tento podklad zriedený penetračný náter a pristúpime
k maľovaniu.
Vápenné nátery pred maľovaním radšej odstránime, vyhneme
sa tak problémom s priľnavosťou.
Majme vždy na mysli, že konečný výsledok vždy závisí od dobrej
prípravy - a to neplatí len pre maľovanie.
Sadrové stierky a omietky
Tipy a triky
RIMANO® vám ako univerzálna sadrová stierka
ponúka vysoký punc kvality povrchu stien. Jeho
prírodný pôvod zabezpečuje zdravú mikroklímu
a taktiež znižuje množstvo alergénov v ovzduší.
Je samozrejmosťou, že podporuje rôzne maliarske techniky, čím dáva priestor pre vaše riešenia
pri novostavbách, rekonštrukciách alebo drobných úpravách.
Pred začatím stierkovania je potrebné skontrolovať
povrch steny, aby sme predišli neželaným efektom v dôsledku nečistôt, nerovností, či zlej nasiakavosti. Viete o tom,
že práve nasiakavosť výrazne ovplyvňuje stierkovanie?
Pri stenách s extrémne savým podkladom (porobetón,
sadrokartón) je potrebné použiť regulátor nasiakavosti,
ktorý sa riedi vodou. Pri nesavých sklovitých povrchoch ako
napríklad monolitické konštrukcie z betónu je nutné použiť
tzv. kontaktný mostík, ktorý riedenie vodou nevyžaduje.
Od nasiakavosti savých povrchov závisí aj pomer miešania
regulátora s vodou. Poradíme Vám, ako jednoduchým testom určite nasiakavosť podkladu. Stačí ak namočíte štetku
do čistej vody a primerane rýchlo urobíte na podklad vedľa
seba niekoľko ťahov štetcom. Čím je podklad nasiakavejší,
tím je nutnosť vačšieho riedenia regulátora nasiakavosti
s vodou. V prípade, že sa voda nevstrebáva, ale steká po
kvapkách, ide o nesavé povrchy, kde používame spomínaný
kontaktný mostík.
Správne určenie nasiakavosti vám napomôže k lepšej
príprave povrchu na stierkovanie a zabezpečí tak vyššiu
kvalitu vašej práce.
Rimano®
Najpríťažlivejšie
steny na svete
str. 12
súťaž
Súťaž:
Ukážte všetkým, že ste najlepší.
Na tejto strane sme pre vás pripravili súťaž, v ktorej môžete ukázať, že práve vaše spracovanie
stien patrí medzi najlepšie. Stačí, ak zdokumentujete stavebné práce, ktoré ste vykonali, a fotografie nám pošlete do redakcie. Nezabudnite
priložiť aj informácie o lokalite, názov stavby
a firmy, ktorá ju realizovala a, samozrejme,
vaše kontaktné údaje. Po vyhodnotení odbornou porotou vyberieme víťaza, ktorého
okrem uverejnenia jeho práce na tejto stránke čaká aj zaujímavý darček.
Fotografie zasielajte na emailovú adresu:
[email protected]
Dom farieb otvára
farebnejšiu sezónu
S prichádzajúcou jarou sa na Slovensku otvára nová sezóna v predajniach obchodnej siete Dom farieb. Predajne
ponúkajú svojim zákazníkom širokú škálu kvalitného sortimentu a odborné poradenstvo. Otváracích ceremoniálov
sa v jednotlivých mestách zúčastnia aj spoločnosti Saint
Gobain, divízia Rigips a Primalex, ktoré budú priamo na
mieste prezentovať svoje produkty. Prezentované produkty
si budú môcť zákazníci zakúpiť v uvedených predajniach.
Otvorenie sezóny sa uskutoční v týchto mestách:
P rešov 16.4.
Dolný Kubín 17.4.
Banská Bystrica 20.4.
Krupina 21.4.
Lučenec 22.4.
Handlová 23.4.
Bratislava 24.4.
Trenčín 27.4.
riešenie LOPATKA :
Vydavateľstvo:
Citadela, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04
Tel: +421 2 492 24 155, Fax: + 421 2 492 24 280
Redakcia a inzertné oddelenie:
Stará Vajnorská 37,[email protected]
831 04 Bratislava, NEPREDAJNÉ
Šéfredaktor:Tatiana Vydáva
Fraňová, +CITADELA,
421 907 725s.r.o.,
076, [email protected],
Download

stiahnuť pdf