Peknésteny 01
2010
Št vr ťroční k o profesionálnych úpravách stien
Ladislav Konkoly - Robíme svet pestrejším
Zjednotenie farby podlahy
Starý byt + sadrová stierka = Nové bývanie
Maľujeme svojpomocne
Tmely. Úvod do tmelenia sadrokartónových konštrukcií 1. časť
editoriál
str. 2
Výhercovia Profitour 2010
Počas akcie Profitour 2010, ktorá prebiehala v rôznych slovenských mestách, bol na konci každého školenia vyžrebovaný jeden výherca, ktorý sa zúčastní dňa 11. - 12.6.2010 rybolovu v Moravanoch nad Váhom s ubytovaním v hoteli Striebornica. Tam je pre výhercov okrem vynikajúcich podmienok
na rybačku pripravený aj pestrý sprievodný program plný zábavy a dobrej nálady.
Víťazmi tohtoročnej akcie Profitour sú:
Ján Gajdoš (Cígeľ); Richard Lehocký (Klokoč); Milan Židek (Nesuša); Stanislav Danko (Nitra); Ľubomír Oravec (Senica); Tibor
Ďurďovič (Nové Zámky); Vladimír Barkasz (Moldava nad Bodvou) a Ľubo Vilacký (Snina).
Gratulujeme.
Vážení čitatelia,
priaznivci zimných športov si tento rok prišli isto na svoje,
nakoľko nás tohtoročná zima obdarovala bohatou nádielkou snehu. Chladné počasie sa však rýchlo prehuplo do slnečných jarných dní a ponuku na dlhšiu prechádzku privítal nejeden psíčkar či milovník prírody. Za sebou máme
nielen jarné upratovanie, ale aj Veľkú noc, ktorej tento rok
prialo veľmi pekné počasie. Nielen počasie, ale aj Pekné
steny prichádzajú s prvým tohtoročným číslom, v ktorom
Vám opäť prinášame mnoho užitočných informácii a rád.
Dúfame, že aj toto číslo prispeje k skvalitneniu vašej práce a k obohateniu vášho maliarskeho, stierkarského, či
omietkarského know-how. Úvodom by sme vás chceli
upozorniť, že máme za sebou ďalší ročník úspešnej akcie
Profitour, ktorá sa teší z roka na rok čoraz väčšej obľube.
Prinášame vám aj rozhovor s pánom Ladislavom Konkolym, ktorý v interview priblížil výhody členstva v maliarskom cechu. Ďalej sa dozviete, čo pre vás pripravil Dom
farieb na začiatok sezóny a na svoje si špeciálne prídu aj
stierkari a omietkari, pre ktorých sme pripravili niekoľko
právd a zásad pri práci. Samozrejme, že vás toho v tomto
aktuálnom čísle čaká ďaleko viac, a tak mi nezostáva nič
iné, iba vám popriať príjemné čítanie a veľa zdaru pri práci.
Príjemné čítanie želá
FARBE – VÝSTAVBA A FASÁDA 2010
Pod týmto názvom sa konal v dňoch 24.-27.3.2010 v Mníchove najväčší medzinárodný veľtrh pre maliarov, lakovníkov,
štukatérov, interiérových návrhárov a podlahárov. Viac než 500
vystavovateľov z 20 krajín prišlo ponúknuť návštevníkom najnovšie trendy, inovácie a svoje riešenia.
Skutočnosť, že sa Farbe konala v Mníchove, pritiahla tento rok aj
omnoho viac návštevníkov najmä z Čiech, Slovenska a Maďarska.
Skupina firiem v holdingu Color Expert – Storch sa pravidelne zúčastňuje takýchto významných
podujatí európskych rozmerov.
Color Expert SK využilo možnosť zúčastniť sa tohto veľtrhu
a zorganizovalo pracovnú cestu do Mníchova. Pozvanie prijal predajný tím Rigipsu/Plasters, MJ&MJ - Jozef Mikóczi,
maliarske firmy p. Rišpán s rodinou, Ladislav Erdélyi, ale aj
obchodní partneri z Maďarska, ktorých sprevádzala pani
Pappová.
Už samotný odchod naznačoval veľmi dobrú atmosféru,
ktorá pretrvala až do mesta
Stříbro v Českej republike, kde
na účastníkov čakalo ubytovanie a spoločná večera v hoteli Alexander, ktorý sa nachádza v historickom centre. Dobrú atmosféru dodalo aj nesporne krásne jarné počasie a čapovanie piva z vlastnej produkcie.
Nasledujúci deň sa všetci presunuli zo Stříbra cez Rozvadov až
do Mníchova. Veľtrh sa konal na novom výstavisku, ktoré svojou rozlohou ukázalo silu európskeho veľkomesta.
Čo zaujalo účastníkov a aký bol prínos Farbe pre našu spoločnosť? Jednoznačným cieľom bolo ukázať všetkým pozvaným,
že patríme medzi hlavných dodávateľov maliarskeho a štuka-
térskeho náradia, striekacích a strojných zariadení pre remeselníkov a obchody so zameraním na povrchovú úpravu na európskom trhu. Dôkazom toho boli aj tri samostatné stánky, pričom
najdominantnejší z nich bol dvojposchodový stánok „Storch“,
ktorý sa pýšil rozlohou 400 m2. Tu mohli návštevníci výstavy
obdivovať koncepčné riešenie stien s náradím, praktické ukážky striekacích zariadení, omietačky, rezačky polystyrénu, meracie zariadenia, techniku šablónovania. Vedľa neho stáli stánky „Color Expert“ a „Pro Team
direkt“, ktoré sa mohli popýšiť
úplne novými konceptmi predajných stien pre obchodníkov,
ale aj pre záujemcov o privátne značky maliarskeho náradia. Veľtrh opätovne ukázal
na skutočnosť, aké dôležité je
prepojenie vývoja materiálov
a hmôt (farieb, lakov, omietok,
stierok, atď.) s vývojom aplikačných náradí.
Návštevnosť veľtrhu len potvrdila, že Farbe patrí k najdôležitejším akciám pri plánovaní výstav. Veľmi príjemná bola
aj skutočnosť, že i naši remeselníci a obchodníci sa aktívne
zaujímajú o najnovšie trendy
a novinky v oblasti materiálov
a aplikačného náradia.
Chcem sa týmto všetkým veľmi poďakovať za návštevu našich stánkov a prejavený záujem.
Dovidenia na Farbe 2013 v Kolíne nad Rýnom.
Vladimír Bolík
Color Expert SK
str. 3
Robíme svet pestrejším
Rozhodli sme sa osloviť Cech maliarov, aby nám priblížil podrobnosti o svojom fungovaní, členoch a aktivitách, ktoré v oblasti maliarskeho remesla vyvíja.
Na rozhovor sme si prizvali Ladislava Konkolyho, ktorý bol tento rok zvolený za cechmajstra Cechu maliarov Slovenska.
Ladislav Konkoly
-
-
-
-
42 rokov, ženatý, 1 dieťa
členom cechu maliarov už 8 rokov
vyučený v odbore maliar
účastník každoročných súťaží maliarov, v medzinárodnej súťaži v Leviciach získal 3. miesto
- záľuby: pestovanie viniča, lyžovanie
Kedy vznikol Cech maliarov Slovenska a kto je
dnes jeho aktívnym členom?
Cech maliarov Slovenska, ako stavovská organizácia maliarov a spoločností pracujúcich s maliarskym náradím a farbami, oslávi tento rok desiate výročie svojho založenia. Na
základe dobrovoľnosti združujeme fyzické osoby – teda živnostníkov, právnické osoby a obchodné spoločnosti – teda
výrobcov i predajcov maliarskeho náradia a farieb a odborné školy. Členstvo v Cechu môže byť vnímané individuálne
alebo kolektívne.
Aké sú podmienky pre členstvo?
Zatiaľ je jednoduchou a základnou podmienkou živnosť na
maliarske práce, zaplatenie symbolického členského poplatku a vyplnenie prihlášky, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke alebo na sekretariáte CEMAS.
Čo všetko môže seriózna organizácia maliarov
svojim členom poskytnúť?
Pre nás je prvoradým cieľom, aby maliarske remeslo nadobudlo spoločenský status, ktorý si zaslúži a aby mal každý
živnostník pocit, že patrí k väčšiemu celku. Všetkým členom
pomáhame v rozvoji ich firiem či spoločností, zabezpečujeme pre nich prísun potrebných informácii, pomáhame v oblasti vzdelania a profesijného rastu prostredníctvom rekvalifikačných kurzov a certifikátov, sprostredkovávame priamy
kontakt s výrobcami a predajcami, pomáhame pri realizácii
pracovných zámerov a riešení problémov, poskytujeme im
právne zastúpenie a pomoc v daňovej i legislatívnej oblasti.
Odborné školy majú zase našu podporu pri získavaní mladých ľudí na štúdium v tomto trošku „zabudnutom“ obore
a pomoc pri ich konkrétnom vzdelávaní či podporu v snahe,
aby bolo maliarske remeslo živnosťou viazanou na výučný
list. Aj vďaka spolupráci a vzájomnej dohode cechu a jeho
partnerov, ktorí sú prezentovaní aj na našej webovej stránke budú predajcovia školám poskytovať zľavy na materiál,
s ktorým študenti pracujú.
Aké zmeny nastanú v Cechu maliarov v porovnaní s minulými rokmi?
Pozitívnych zmien je niekoľko, no v prvom rade bude cech
regionálne rozdelený na tri pobočky – východ (Košice), stred
(Považská Bystrica) a západ (Šurany). Aktívnymi členmi zostanú iba živnostníci a školy, predajcovia sa dostanú na úroveň partnerov cechu. Našou súčasnou najväčšou výzvou je
inovácia webovej stránky www.cemas.sk, ktorá bude oveľa
dynamickejšou vizitkou celej organizácie. Tá by mala poskytovať istý servis aj zákazníkom, ktorý si prostredníctvom našej databázy jednoducho vyhľadajú maliarskych odborníkov
priamo v lokalite svojho bydliska. Rovnako tu nájdete aj kontakty na predajcov a množstvo ďalších potrebných informácii.
Cech by sa dal kvalifikovať aj ako organizátor
mnohých maliarskych súťaží. Čo je cieľom týchto aktivít?
Tým, že sú živnostníci našim členom, nezískava ich profesionalita iba vážnosť a možnosť preukazovať svoju vysokú odbornú úroveň našim logom, ale aj prezentovať svoje zručnosti
doma i v zahraničí. Organizáciou súťaží chceme spolu s part-
nerskými firmami a cechmi okolitých štátov obnoviť tradíciu, ktorá maliarom ponúka možnosť zviditeľniť svoje kvality vo viacerých európskych krajinách.
Ako by sa dalo charakterizovať smerovanie cechu
do budúcna?
Naše motto je jednoduché – ROBÍME SVET PESTREJŠÍM. Každému z nás sa páči efektne namaľovaný obraz alebo zručne vyrobená výšivka či utkaný koberec. Pekná stena a súhra farieb
môžu pohodu rodinného či pracovného prostredia zabezpečiť
rovnako. Aj k tomuto má smerovať naša práca...
Cech maliarov Slovenska ( CEMAS)
M.R.Štefánika 3
942 01 Šurany
tel./fax: 035/6500082
mail: [email protected]
web:www.cemas.szm.com
str. 4
Deň farieb v Domoch farieb
V domoch farieb sa 19.4. - 22.4.2010 uskutočnil v poradí už
druhý ročník otvorených dverí, ktorý prebiehal počas jedného
týždňa v 16 slovenských mestách a bol určený predovšetkým
profesionálnym maliarom, ale aj laickej verejnosti. Počet zúčastnených spoločností sa priblížil k číslu 200, čo organizátori
tejto akcie považujú za veľkých úspech.
Cieľom akcie bolo oboznámiť účastníkov s najnovším sortimentom v oblasti maliarstva a zároveň boli pripravené názorné ukážky moderných maliarskych techník a interiérových
dekoračných prác.
Zastúpené tu boli také známe spoločnosti ako Primalex, Johnstone´s, ktorá je druhou najväčšou spoločnosťou na svete zaoberajúcou sa výrobou farieb, spoločnosť Balakryl, ktorá sa
špecializuje na vonkajšie nátery a nechýbala ani spoločnosť
Rigips so svojím dekoračným sortimentom sadrových stierok a omietok Rimano.
Všetci zákazníci, ktorí sa zaregistrovali, dostali pozvánku spolu
so zlosovateľnou časťou, ktorá šťastným vylosovaným priniesla hlavnú cenu v podobe elektrotechniky. A pre tých, čo nevy-
hrali bola počas trvania akcie pripravená zaujímavá zľava 20%.
Spojenie silných spoločností prinieslo pre zúčastnených mnoho podnetných informácii, ktorých úlohou je skvalitnenie interiérových maliarskych či dekoračných prác. Súčasťou týchto akcií bola aj diskusia s predstaviteľmi a odborníkmi jed-
Žilina
22.4.10
Martin
21.4.10
Bratislava
19.4.10
Nové
Zámky
19.4.10
Dolný
Kubín
21.4.10
Žiar nad
Hronom
20.4.10
Detva
21.4.10
Lučenec
22.4.10
Krupina
20.4.10
PROFITOUR 2010
Aj tento rok sa spoločnosti Primalex, Colorexpert a Saint Gobain divízia Rigips rozhodli zorganizovať sériu odborných školení po celom Slovensku, ktoré boli zamerané na oboznámenie
sa s novými trendmi, materiálmi, náradím a postupmi v rámci interiérovej výstavby či rekonštrukcie. Veľký úspech predošlých ročníkov prilákal na tohtoročný Profitour 1080 zvedavcov, ktorí si v nabitom programe mohli nájsť mnoho zaujíma-
Poprad
20.4.10
Liptovský
Mikuláš
20.4.10
Banská
Bystrica
21.4.10
Trenčín
22.4.10
notlivých spoločností, kde sa mohli účastníci pýtať a následne si nechať poradiť s individuálnymi problémami pri interiérových prácach. Spätná väzba, ktorá takto vznikla, priniesla aj
organizátorom veľa podnetných informácii, ktoré plánujú využiť pri ďalšom vývoji a skvalitňovaní maliarskeho sortimentu.
vých a podnetných informácií. Prednášky zabezpečili špecialisti jednotlivých spoločností, ktorí teoreticky, ako aj prakticky objasňovali optimálne pracovné postupy a zároveň prezradili čo to zo svojich bohatých skúseností z praxe. Počas školení prebiehali mnohé prezentácie, ktoré upriamovali pozornosť
na najvychytanejšie výrobky a postupy pri práci. Colorexpert
aj tento rok predstavil ucelený koncept náradia Storch a hovorilo sa aj o ekonomickom nanášaní farieb a stierok. Primalex
porovnal starý a nový kolorovací systém Primalex Procolor, poradil, ako sa vyvarovať problémom a reklamáciám pri maľovaní
a nakoniec okrem noviniek prezradil aj zopár tipov a trikov. Rigips upriamil pozornosť na svoj vychytaný rad sadrových stierok a omietok Rimano s podtitulom: „Bohatnime so stierkovaním“ a prezradil mýty, pravidlá a pravdy o stierkovaní. Ako
bolo spomínané, okrem teórie sa prednášky spájali aj s názornými ukážkami, ktoré mali početným účastníkom preukázať
schopnosti a kvalitu prezentovaných výrobkov. Samozrejme sa
po prednáškach viedli živé diskusie, ktoré ponúkali účastníkom
priestor pre vlastné otázky, postrehy a zaujímavosti. Nikto neodišiel hladný, nakoľko bolo zabezpečené bohaté občerstvenie a každý zúčastnený si odniesol aj darček. Počas akcie prebiehalo aj žrebovanie o hlavnú cenu víkendový rybolov, ktorý
je spojený s bohatým programom a ešte tučnejšími úlovkami
(výhercov nájdete na druhej strane tohto čísla Pekných stien).
Dojmy z Profitour 2010 boli veľmi pozitívne a za každoročne sa
zvyšujúcu účasť a dôveru v Profitour by sme vám chceli touto
cestou poďakovať. Práve vy ste dôvodom, prečo je naša motivácia zorganizovať ďalší ročník naozaj veľká.
Rožňava
22.4.10
Prešov
19.4.10
Michalovce
19.4.10
str. 5
Dve tváre jednej omietky
Novinka!
Predstavme si hrubú stavbu rodinného domu postaveného
z pórobetónových tvárnic. Pri potrebe omietnutia takéhoto
podkladu je v oboch prípadoch dobré zvážiť, o akú veľkú plochu ide a podľa toho sa môžeme rozhodnúť, či si zvolíme jednoduchší spôsob nanášania pomocou stroja, alebo budeme nanášať omietku ručne. V prípade, že máme v pláne takéto nanášanie dokonca kombinovať, je ideálne použiť omietku vhodnú
pre oba spôsoby aplikácie.
Jednovrstvová špeciálna sadrová omietka sivobielej farby na
vnútorné použitie Rimat 100 DLP vám vďaka svojmu vylepšenému zloženiu umožní nielen ručné, ale aj jednoduché strojové nanášanie omietky na stenu. Chemicky je to zmes vápenatého hydrátu, perlitu, ako aj ďalších prísad na zlepšenie
spracovania a priľnavosti.
Pred nanášaním je dôležité zistiť stav podkladu, ako
aj jeho nasiakavosť. Pri betónovom podklade je vhodné použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt a pri použití na silne savé podklady a zmiešané murivo sa odporúča použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund. Nanášanie
je až prekvapivo jednoduché a spracovávať takúto omietku je
možné až po dobu od 150 do 180 minút v závislosti od hrúbky nanesenej vrstvy. Tá sa v prípade ručného nanášania pohybuje v rozmedzí 2-9 mm a pri aplikácii pomocou stro-
tiach hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou. Výhodou Rimat 100 DLP je aj doba skladovania, ktorá sa pri optimálnych podmienkach podľa odporúčaní výrobcu môže pohybovať až po dobu 48 mesiacov, pri ktorých zostávajú zachované požadované stavebné parametre ako prídržnosť a pevnosť.
Rimat 100 DLP je voľbou, ktorá v sebe kombinuje kompromis
s výbornými vlastnosťami, ktoré sú pre kvalitné steny jednoducho nevyhnutné.
Rimat 100 DLP Tenkovrstvá omietka vhodná na pórobetón
ja je to 4-9 mm. Spotreba pri ručnom spracovaní sa pohybuje
od 1,6 kg/m2 pri hrúbke 2 mm a pri strojovom spracovaní od
cca 3,2 kg/m2 pri hrúbke 4 mm.
Zmeny pomeru suchej zmesi a vody sa prejavia na vlastnos-
str. 6
Tmelenie
Úvod do tmelenia sadrokartónových konštrukcií
1. časť
Tmelenie je záverečný pracovný úkon v technológii montáže
konštrukcií suchej výstavby, ktorý významne ovplyvňuje ako
stavebne fyzikálne (statické, akustické, požiarne), tak aj estetické (kvalita, rovinnosť povrchu) vlastnosti hotového diela.
Tmelenie sa odporúča vyhotoviť až po dokončení a po potrebnom vyschnutí vlhkých procesov v stavbe, bez následného vystavovania konštrukcie vplyvom náhlych teplotných
zmien a pôsobeniu vlhkosti (po uzatvorení stavby proti poveternostným vplyvom). Tmelenie treba vykonávať pri teplote prostredia i podkladu min. +5 oC a podklad musí byť tzv.
aklimatizovaný – jeho teplota a vlhkosť musí byť vyrovnaná s teplotou a vlhkosťou na stavbe. Viacnásobné opláštenie
konštrukcie je potrebné tmeliť vo všetkých vrstvách opláštenia. Podkladové vrstvy je možné tmeliť akýmkoľvek špárovacím tmelom, ktorý sa aplikuje iba v jednej vrstve bez výstužnej pásky.
Príprava konštrukcie
Plochy určené na tmelenie musia byť suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistôt. Pred úpravou priečok do
konečného vzhľadu musí byť konštrukcia správne opláštená z oboch strán a pripevnená pevným spojom (skrutkami).
Ak nám po pripevnení vzniknú prípadné špáry, je potrebné
ich vytmeliť do celej hĺbky.
Príprava sadrového tmelu
Do nádoby s čistou vodou sa postupne (pomaly) sype sadrový tmel, kým na hladine nevzniknú “ostrovčeky“. Pomalé sypanie zabráni prípadnému vzniku hrudiek a zabezpečí správnu konzistenciu tmelu. Po nasypaní tmelu sa zmes
nechá 2-3 minúty odstáť, potom sa ručne popr. elektrickou
metlou rozmieša. V prípade potreby je možné takúto zmes
dodatočne zriediť pridaním vody a poriadnym premiešaním.
Nikdy sa však neodporúča dodatočne zahusťovať zmes dosypávaním prášku.
1. krok tmelenia
TIP:
Otvorené špáry sadrokartónových dosiek rezaných hrán je vhodné napenetrovať, prípadne navlhčiť. Zníži sa
tým nasiakavosť sadry v špáre a následne sa zabráni prepadaniu tmelu.
Tiež sa týmto spôsobom docieli pevnejší spoj.
Pre tmelenie môžeme použiť niektorý z radu sadrových špárovacích tmelov. K vystuženiu tmelených špár sa používajú výstužné pásky. Samovýstužná páska sa jednoducho nalepí na
suchú dosku a pretmelí sa. Sklenú, poprípade papierovú pásku je potrebné vložiť do tenkej vrstvy čerstvého tmelu a vtlačiť do tmelu hladítkom.
2. krok tmelenia
Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa špáry prestierkujú, tmel
sa roztiahne do šírky a uhladí sa do stratena. Neodporúčame podkladovú vrstvu tmelu brúsiť, pretože prebytok tmelu podkladovej vrstvy môžeme pred prestierkovaním strhnúť
hranou hladítka.
str. 7
Konečná povrchová úprava
Na konečnú úpravu povrchu steny môžeme použiť špárovací (práškový) tmel, ale taktiež dokončovacie (pastové) tmely ProMix Mega a ProMix Finish, ktoré sú pre finálne tmelenie
zvlášť vhodné. Pred každou ďalšou aplikáciou je potrebné nechať podkladovú vrstvu poriadne vyschnúť. Pri finálnej úprave povrchu steny je pre celoplošné stierkovanie možné použiť
aj sadrové stierky s možnosťou nanášania od 0-3 mm hrúbky (napr. Rimano Final).
Brúsenie
Po zaschnutí finálnej vrstvu tmelu sa v prípade potreby prevedie prebrúsenie tmeleného povrchu. Brúsiť odporúčame pomocou špeciálnych brúsnych mriežok upnutých do ručného
držiaku. Pri brúsení sa nesmie porušiť výstužná páska ani priliehajúci povrch steny.
Smernice pre kvalitu povrchu
Pre kvalitu dokončeného povrchu sadrokartónových a sadrovláknitých konštrukcií sú zavedené štyri stupne kvality:
Q1 – základné tmelenie pre povrchy, na ktoré nie sú kladené
žiadne optické (dekoratívne) nároky
Q2 – štandardné tmelenie pre obvyklé nároky na kvalitu povrchu
Q3 – špeciálne tmelenie pre zvýšené nároky na kvalitu povrchu
Q4 – celoplošné tmelenie pre najväčšie nároky na kvalitu dokončených povrchov.
Pokiaľ nie sú v špecifikácií práce uvedené žiadne bližšie údaje o kvalite povrchu, považujeme za štandardný stupeň Q2.
str. 8
Zjednotenie farby podlahy
V ateliéri sme si dali vybrúsiť parkety, majster nás ale varoval, že keby sme ich chceli v takom stave prelakovať, len
by sa zvýraznili rozdiely, ktoré na podlahe sú. Chcel by som
poradiť, ako by bolo najvhodnejšie postupovať.
Je pravdou, že po vybrúsení drevenej podlahy sa môže rozdiel
medzi jednotlivými parketami ešte zvýrazniť. Drevo nemá len
jednu farbu, je úplne prirodzené, že na vybrúsených parketách
je štruktúra dreva a jeho jedinečná kresba oveľa viac viditeľná.
V prípade, že chcete, aby podlaha vo vašom ateliéri vyzerala
ucelene, máte na výber z viacerých možností.
Môžete drevo namoriť, pričom použijete moridlo na báze liehu,
ktoré by ale malo byť tmavšie ako farba podlahy, aby sa nezrovnalosti v štruktúre prekryli. Ďalšou možnosťou je na vybrúsenú
drevenú podlahu aplikovať vodou riediteľnú lazúru, ktorá zjemní rozdiely v kresbe dreva, pritom ale necháva štruktúru dreva viditeľnú a tak bude podlaha aj naďalej vyzerať prirodzene
(napr. Johnstone’s Quick Dry Satin Woodstain). Podľa typu dreva si potom vyberte vhodný odtieň lazúry, spravidla sú odtiene
pomenované podľa stromu, ktorého drevo má tú ktorú farbu.
Upozorňujem, že konečný odtieň dreva bude závisieť aj od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov. Výhodou použitia lazúry je jej odolnosť voči vode, praskaniu či olupovaniu a tiež
krátky čas schnutia.
Na záver, keď máte podlahu pripravenú, je vhodné ju prelakovať kvalitným lesklým alebo matným lakom (napr. Quick Dry
Polyurethene Floor Varnish od Johnstone’s), ktorý sa postará o pevnosť a odolnosť podlahy. Pre dlhšiu životnosť a lepší
výsledný efekt odporúčam aplikovať dve vrstvy nezriedeného
laku. Po prvej aplikácii je vhodné lak po zaschnutí jemne prebrúsiť a až potom aplikovať druhú, finálnu vrstvu.
Pre viac informácií o prípravkoch na drevené povrchy môžete teraz kontaktovať aj infolinku Johnstone’s na 0800 700 003.
str. 9
Špachtľa s dvojitým listom Flexogrip
str. 12
Pohodlné držanie
Novinka!
Výhody:
• držadlo v tvare „Z” umožňuje uchopiť špachtľu oboma rukami
• vysokokvalitná nerezová oceľ so zaoblenými rohmi
• k dodaniu je k dispozícii 5 veľkostí, šírka od 10 do 100 cm
Prínos:
• extrémne ploché a precízne hladenie vedie k úspore síl
• efektívne stierkovanie bez časovo náročných dokončovacích prác
• vyhladenie sadrových stierok a omietok, tmelov pre sadrokartonárske
práce a dekoračné techniky na všetkých podkladoch
List špachtle je vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, jeho konce sú zaoblené.
Držadlo v tvare „Z” umožňuje uchopiť špachtľu oboma rukami a viesť ju na stene rovno aj vtedy, ak ide
o model s väčšou šírkou.
Úsporné hladenie striekaných omietok a tmelov
Špachtľa s dvojitým listom Flexogrip
Obj. Číslo
10 cm
32 60 10
25 cm
32 60 25
45 cm
32 60 45
60 cm
32 60 60
100 cm
32 60 99
COLOR EXPERT SK, s. r. o.
Kazanská 48, 821 06 Bratislava
Telefón: +421 2 452 415 43
Telefax: +421 2 452 415 45
E-mail: [email protected]
Internet: www.storch.sk
Ideálna pri zhotovovaní kvalitných dekoračných techník.
Na predávané zariadenia poskytujeme odborný servis
otázka čitateľa
str. 13
Čo s drevenou podlahou?
Pravidelne a často si beriem inšpiráciu
z časopisov. Teraz by som potreboval
poradiť. Kúpili sme starší byt, v ktorom
sú pekné a zachovalé drevené podlahy,
ale chceli by sme ich trošku oživiť a dať
im lesk. Ako by sme mali pri jej natieraní postupovať?
V prvom rade je treba pred natieraním podlahu obrúsiť, aby
ste sa zbavili nerovností a zvyškov predošlých náterov. Uistite sa, že je drevo suché a zbavené oleja, mastnoty, prachu, či
iných nečistôt. Pre oživenie odtieňa dreva je vhodné aplikovať vodou riediteľnú hrubovrstvú lazúru, ktorá zjemní rozdiely v kresbe dreva, pritom ale necháva štruktúru dreva viditeľnú a tak bude podlaha aj naďalej vyzerať prirodzene (napr. Primalex lazúra Silnovrstvá). Podľa typu dreva si potom vyberte
vhodný odtieň lazúry, spravidla sú odtiene pomenované podľa
stromu, ktorého drevo má tú ktorú farbu. Konečný odtieň dreva
však bude závisieť aj od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov. Na záver, keď máte podlahu pripravenú, je vhodné ju prelakovať kvalitným lesklým alebo matným lakom, ktorý sa postará o pevnosť a odolnosť podlahy. Pre dlhšiu životnosť a lepší
výsledný efekt odporúčam aplikovať dve vrstvy nezriedeného
laku. Po prvej aplikácii je vhodné lak po zaschnutí jemne prebrúsiť a až potom aplikovať druhú, finálnu vrstvu.
Miloš Gracik
odborník na nátery a farby, Primalex
str. 14
Starý byt + sadrová stierka = Nové bývanie
stena zbavená starej maľovky oškrabaním
úprava steny kontaktným mostíkom Rikombi Kontakt
Mladí manželia so svojim synom vstupujú s veľkou
radosťou do vytúženého vlastného bytu... Nie, to
nie je začiatok nového rodinného seriálu. To je jeden z príbehov súčasného života.
Hlavné zásady
Bytová situácia
Hoci je výstavba nových bytov stále aktuálna, dopyt po takýchto bytoch ešte stále prevyšuje ich ponuku. Na druhej strane sú aj
financie rozhodujúcim faktorom, na základe ktorého sa rozhodneme pre kúpu nového alebo staršieho bytu.
Na konkrétnom prípade by sme vám radi poradili so základnými
princípmi rekonštrukcie staršieho bytu.
upravená stena stierkami Rimano
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Medzi často kladené otázky patri aj otázka o vhodnosti stierkovania na pôvodnú maľovkou. Takýto podklad však neodporúčame, a preto je starú maľovku najlepšie odstrániť.
V ďalšom kroku je veľmi dôležité zvoliť správnu penetráciu očistenej plochy stien. Z časového hľadiska sa penetrácia aplikuje
min. 24 hodín pred samotným stierkovaním.
Teraz sa vynára otázka ako postupovať ďalej. Plochy stien sú
zbavené starých náterov a sú napenetrované. Čo však s dierami, prasklinami a trhlinami, ktoré sa objavili na povrchu?
Riešenie pre diery a praskliny
Predtým než začnete
V prvom rade zhodnotíme stav, v akom sa kúpený byt nachádza.
Potom je potrebné premyslieť, či bude rekonštrukciu realizovať
maliarska firma alebo zoberieme rekonštrukciu do vlastných rúk.
Dôležité je najmä správne načasovanie prác a premyslený výber materiálu.
Steny starých bytov
Náš konkrétny byt typu 3+1 sa nachádza v panelovom obytnom
dome postavenom pred 35 rokmi. Jeho plošná výmera je 65m2,
čo predstavuje plochu približne 210-250 m2 stien a stropov, ktoré je potrebné vystierkovať. Podkladom sú teda betónové steny,
ktoré boli povrchovo upravené vápenno-cementovou omietkou
a na ktoré boli pribúdajúcimi rokmi nanášané interiérové farby
rôznych druhov a kvality.
Tu je namieste zvážiť stav podkladu, ktorý je dôležitým aspektom pre finálny výsledok práce. Často sa mnohí mýlia v tom, že
stierkovať sa dá na„všetko“.
Pripomeňme si však hlavné zásady práce so sadrovými stierkami.
A práve tu prichádzajú na rad sadrové stierky , ktoré nám tieto nerovnosti pomôžu vyrovnať. Nie je potrebné vyspravovanie dier a prasklín štukatérskou sadrou (ako to mnohí poznajú) a ani úprava stien stavebným lepidlom „klébrom“ (ako ho
často laická verejnosť nazýva). Prečo? Zbytočne by dochádzalo k predlžovaniu času stierkovania. Sadrové stierky je možné aplikovať priamo bez potrebného predšpachtľovania sadrou. Nanášajú sa celoplošne a zároveň vypĺňajú diery, praskliny a iné nerovnosti. Pritom oproti klasickým stierkam je možné nerovnosti vyrovnávať od niekoľkých centimetrov až dostratena . Samozrejmosťou je teda možnosť osadenia rohových hliníkových profilov pri osteniach a špaletách okien, prípadne rohov stien. Takto zastierkované rohové lišty dostatočne zvýšia odolnosť rohov proti poškodeniu. Nehovoriac o tom,
že pri tom nemalou mierou prispejú k estetike finálneho vzhľadu stierkovaných stien.
finálna úprava maľovkou
1
2
3
4
Brúsenie povrchu
Pri správnom technologickom nanášaní a spracovaní nás sadrové stierky prekvapia ďalšou príjemnou skutočnosťou. Pri finalizácii nie je potrebné celoplošné brúsenie a nevzniká tak
množstvo prachu ako to poznáme z minulosti.
V prípade prasklín (napr. spoje panelov v strope a v kútoch),
doporučujeme priamo do sadrovej stierky vložiť armovaciu
mriežku.
Je ale potrebné si uvedomiť, že často ide o trhliny statické , ktoré nie je možné úplne odstrániť. Aplikácia sadrových stierok
v nemalej miere prispieva k zníženiu počtu a veľkosti prasklín
v týchto miestach. V kútoch miestností , kde býva poškodenie najčastejšie, sa v praxi osvedčilo osadenie pomocou PVC
dilatačného profilu.
str. 15
Nakoniec vymaľujeme
Takto vystierkovaný povrch stien bytu je možné následne upravovať vhodnými nátermi pre interiér. Steny vystierkované sadrovými stierkami sú ideálnym podkladom pre aplikáciu tapiet alebo produktov vytvárajúcich rôzne štruktúry (napr. Benátsky mramor).
Kolektív Rigips vám praje príjemné bývanie.
odstránenie starých náterov pomocou stroja Storch
povrchy stien upravené stierkami Rimano.
str. 16
Maľujeme
svojpomocne
Radí Daniel Varga zo spoločnosti Primalex
K rozhodnutiu vymaľovať si byt ľudí vedie nejaká pohnútka.
Môže to byť jednoducho iba pocit, že je na čase zmeniť vzhľad
interiéru, no oveľa častejšie je dôvodom zostarnutie a zašpinenie pôvodného náteru. Estetika a hygiena sú teda dve hlavné
hľadiská, podľa ktorých sa treba riadiť pri výbere farieb a pri prípravách pred samotným maľovaním. Práve príprava podkladu
je často rozhodujúca pre vzhľad výsledného náteru.
Odstránenie starých vrstiev maliarskych náterov
Nový náter treba nanášať na pevný, čistý a rovnomerný podklad. Najmä pri starších budovách je preto dôležité odstrániť
najprv staré vrstvy náterov (cca 4 a viac), ktoré by sa mohli odlupovať. Ak je potrebné upraviť väčšie plochy, prácne oškrabávanie dnes dokážu nahradiť šikovné stroje, ktoré farby zbrúsia
rýchlo aj bez prášenia. Ak je starý náter dostatočne pevný, len
je viac znečistený, stačí steny umyť saponátom alebo mydlovou vodou. Pri odstraňovaní starých tapiet ako aj disperzných náterov prácu uľahčí prevlhčenie steny horúcou parou.
Na tento účel existuje špeciálny prístroj na odstraňovanie tapiet. Tu však treba zdôrazniť, že pred ďalšími krokmi musí stena dokonale vyschnúť.
Drobné opravy a stierkovanie
Najčastejšími chybami krásy stien sú otlčené rohy, rôzne ryhy,
priehlbiny či diery po klincoch. Na opravu a zahladenie týchto
nedostatkov sa dnes používajú kvalitné vápenno-cementové
alebo sadrové stierky. Na tomto mieste treba upozorniť, že vápenno-cementové omietky potrebujú čas na vyzretie. Tu sa ľu-
dia často dopúšťajú chyby, že sú netrpezliví a čerstvú omietku
začnú hneď maľovať. V dôsledku toho sa môžu na stenách objaviť fľaky, ktoré sú viditeľné najmä pri sýtych odtieňoch farieb.
Pre dokonalé vyhladenie povrchu stien sa preto zvyknú aplikovať moderné sadrové stierky, ktoré možno natierať hneď po zaschnutí. So sadrovými omietkami sa navyše pracuje veľmi ľahko, či už pri aplikácii bežným nerezovým náradím alebo strojovo. Výhodou týchto stierok je aj ich vlastnosť, že vytvárajú povrch, ktorý nie je na dotyk studený.
Penetrácia podkladu
Penetrovanie je napustenie podkladu látkou, ktorá pomôže
zvýšiť priľnavosť náterov k podkladu, zabraňuje tvorbe jemných prasklín (hlavne pri nových omietkach) a znižuje spotrebu farby. Hĺbková penetrácia prispieva aj k spevneniu sypkejších podkladových vrstiev. Úlohou penetračného náteru
je tiež vyrovnať savosť podkladu, aby sa zabránilo vzniku
fľakov napr. v miestach, ktoré boli opravované sadrou. Penetračné prostriedky sa riedia vodou, pričom je dôležité odhadnúť správny pomer riedenia. Najprv si treba urobiť skúšku na
kúsku steny. Málo nariedená penetrácia vytvorí po zaschnutí na stene lesklý film. V takom prípade ju treba ešte viac nariediť a opakovane urobiť skúšku. Pred nanášaním farby musí
penetrácia dokonale vyschnúť.
V budovách, kde v dôsledku vysokej vlhkosti dochádza k vzniku
plesní, je možné siahnuť po špeciálnej fungicídnej penetrácii.
Samozrejme, že pleseň musíme zo steny dôkladne odstrániť,
ale ešte predtým je potrebné stenu umyť dezinfekčným prípravkom. Následne po zaschnutí je dobré poškodené miesto
mechanicky oškrabať alebo vykefovať za súčasného vysávania.
str. 17
Pred maľovaním všetko poprikrývajte!
Ešte pred začatím práce sa zvyčajne musí priestor miestnosti
vypratať alebo sa aspoň presunú všetky zariaďovacie predmety do stredu izby. Veľmi dôležité je dôkladné prikrytie všetkých
plôch, ktoré nemajú byť natreté, pretože moderné farby majú
veľmi vysokú priľnavosť k podkladu. Plochy a predmety sa zakrývajú fóliami, ktoré sa na okrajoch podlahy prichytia maliarskou páskou. Tá sa používa aj na oblepenie menších plôch
(napr. vypínače, okenné rámy, lišty na podlahe a pod.) Značne sa tým ušetrí čas pri upratovaní po maľovke.
Nanášanie maľovky
Okrem farieb, u ktorých výrobca odporúča iba jeden náter, sa
zvyčajne aplikujú dve vrstvy farby. Prvý - redší náter spevní
podklad, druhý - hustejší má vyššiu kryciu schopnosť. Ani farba nanášaná v prvej vrstve nesmie byť príliš riedka, aby nestekala. Správna viskozita farby zabezpečí aj dostatočnú kryciu schopnosť náteru. Konečný náter sa aplikuje až po poriadnom zaschnutí prvej vrstvy. Hlavne pri aplikácii valčekom by
sa mohlo stať, že sa prvá nepreschnutá vrstva prilepí na valček. Od správneho riedenia druhej vrstvy farby závisí nielen jej
dobrý vzhľad, ale aj efektívnosť využitia farby. Niektoré druhy
farieb sa však nanášajú aj bez riedenia.
Aký druh náteru si zvoliť?
V súčasnosti sú v ponuke rôzne druhy farieb, počnúc obyčajnými vápennými farbami, cez rôzne kremičité a kazeínové nátery až po moderné akrylátové farby. Pri výbere vnútorného náteru sa treba orientovať podľa toho, na aký podklad má byť
farba nanášaná a zároveň podľa toho, aké úžitkové a estetické
vlastnosti od nej očakávate. Medzi najviac požadované vlastnosti vnútorných náterov patrí paropriepustnosť, vysoká oteruvzdornosť a dobré krycie vlastnosti. V kuchyni, v detskej izbe
alebo iných exponovaných priestoroch nájdu uplatnenie umývateľné nátery. Pri prekrývaní starých škvŕn alebo nesúrodých
povrchov (rôzne materiály, stopy po štukovaní a pod.) je zárukou dobrého výsledku použitie penetračného náteru.
Biele alebo farebne steny?
Bielime:
Biela farba interiérových náterov neustále pretrváva na prvom
mieste v rebríčku obľúbenosti a zrejme to tak aj zostane. Biela je neutrálna farba, ktorá vytvára vhodné pozadie pre akýkoľvek štýl zariadenia. Veľmi dobre odráža svetlo, takže miestnosť vďaka nej zostáva dlho svetlá a rozjasnená aj bez použitia
umelého osvetlenia. Pokiaľ chcete farebne oživiť len jednu stenu, biela robí dobrého spoločníka každému odtieňu. Pri výbere bieleho interiérového náteru treba sledovať stupeň belosti,
kryciu schopnosť a vzhľad povrchu.
Maľujeme :
Ak ste sa rozhodli, že bielu farbu stien vymeníte za niečo pestrejšie a živšie, máte tri možnosti ako na to.
- Najjednoduchšie je kúpiť si priamo natónované balenie maliarskeho náteru, ktoré je pripravené na okamžité použitie. Výhodou tejto voľby je, že požadovaný odtieň si môžete kedykoľvek dokúpiť v bežnej predajni farieb. Nevýhodou je limitovaná
farebná škála. Napríklad ak Vám postačuje oteruvzdorná far-
ba, tu sa ponúka možnosť použiť Primalex Bonus Color, druhou možnosťou je použiť vysokoodolnú farbu z novej farebnej
kolekcie Primalex Inspiro a ak chcete umývateľnú farbu v hotových odtieňoch, použite Primalex Fortissimo Color s názvami odtieňov podľa hudobných štýlov.
- Pokiaľ chcete o presnom farebnom odtieni rozhodovať sami,
máte možnosť siahnuť po kolorovacích farbách, pomocou ktorých si natónujete základný biely náter v požadovanom odtieni. Tu však ste obmedzení, lebo veľmi sýte odtiene si nedokážete natónovať.
Nevýhodou je, že pokiaľ si nepripravíte hneď na začiatku dostatočné množstvo farby na pokrytie celej steny, druhý krát sa vám
už nemusí podariť namiešať rovnaký odtieň. Najlepšie a najprofesionálnejšie riešenie zaručujú kolorovacie centrá, ktoré ponúkajú tisíce farebných možností v rôznych druhoch farieb, či
už oteruvzdorných, umývateľných prípadne aj štruktúrnych. Tu
je kolorovacie centrum schopné zvolený odtieň namiešať v ľubovoľnom množstve a reprodukovať ho viackrát. Primiešavanie
kvalitného pigmentu do tzv. bázy Primalex Procolor prebieha
v automatoch, ktoré sú riadené počítačom. Kolorovacie centrá nájdete v špecializovaných predajniach „farby laky“ prakticky na celom území Slovenska. Pri výbere farebného odtieňa
z pestrej ponuky farieb si však nezabudnite poznamenať číslo
zvoleného farebného tónu kvôli prípadným domiešavaniam.
str. 18
VTIPY:
TO NAJ z prírodných divov:
Po prehratom zápase utešuje tréner boxera:
- A vieš, že si ho v druhom kole poriadne vystrašil?
- Naozaj???
- Hej. Myslel si, že ťa zabil.
NAJväčšou púšťou na svete je Sahara. Nachádza sa v severnej
časti Afriky a jej celková rozloha sa pohybuje okolo 8 600 000
km2 (porovnateľná s rozlohou USA). Touto púšťou vedú svetoznáme preteky Paríž - Dakar.
Sťažuje sa manželka manželovi:
”Drahý, vieš, čo som zistila? Ty nemáš rád nikoho z mojej rodiny.”
Manžel:
”Ale to nie je vôbec pravda! Napríklad mám oveľa radšej tvoju svokru ako moju.”
Dvaja drevorubači sa vybrali vypíliť najväčší smrek v lese. Zobrali si iba ručnú pílu bruchatku. Po polhodine pílenia, keď už
pre kmeň na seba nevidia jeden hovorí:
- Jano, tá píla ide voľajako ťažšie.
- Nevšimol som si, fajčím.
Programátori majú pánsku jazdu. Vypili si a kecajú. Jeden sa
chváli:
- Minule som bol na diskotéke, zbalil som tam super babu.
Peknú aj inteligentnú. Zobral som ju domov. Pokecali sme,
dali sme si vínka, som ju objal, ona sa ku ma pekne pritúlila.
Pobozkal som ju, ona mňa. Potom som ju posadil na klávesnicu, vyhrnul sukňu a...
- Klávesnicu? Akú klávesnicu máš? PS/2 alebo USB?
Sekretárka stojí pri okne...
Príde riaditeľ a zozadu ju chytí za prsia.
„Pán riaditeľ, čo to robíte?“
„Hrám sa, že ste rádio a týmito gombičkami hľadám stanicu rádia BBC.“
Sekretárka siahne rukou dozadu a vraví:
„Pán riaditeľ, na túto anténu nechytíte ani regionálne vysielanie.“
NAJvyšší vodopád na svete má výšku skoro jeden kilometer
(979 m) a nazýva sa Angelov vodopád. Pôvodný názov Kerepakupai-Merú dostal od domorodcov a v preklade to znamená
Diablove ústa. Nachádza sa na vrchu Auyántepui vo Venezuele a je súčasťou národného parku Canaima. Pre zaujímavosť je
15x vyšší ako Niagarské vodopády.
NAJväčším jazerom na svete s rozlohou 371 000 km2 je Kaspické more, ktoré leží na hraniciach Ruska s Iránom. Pre porovnanie je toto jazero rozlohou iba o niečo väčšie ako celé Nemecko.
NAJväčšou riekou, teda najvodnatejšou riekou vôbec, je Amazonka v Južnej Amerike. Transportuje asi 20% všetkých vôd,
ktoré rieky na svete dopravujú do mora. Po Níle (6741 km) je
druhou najdlhšou riekou, s celkovou dĺžkou 6570 km.
NAJmenší počet terénnych vyvýšenín sa nachádza v Maldivách - najvyšší kopec je vysoký len 2,4m. Táto krajina je zároveň krajina s najvyššou rozvodovosťou.
NAJväčšou masou ľadu na Zemi je Antarktický štít. Skrýva
v sebe asi 30 000 000 km3 pitnej vody, čo je približne 70 percent z celkového množstva na Zemi.
Vedeli ste...
... že je nemožné dotknúť sa jazykom vlastného lakťa?
... že prasatá sú telesne stavané tak, že nemôžu pozerať smerom na oblohu?
... že 50% svetového obyvateľstva ešte nikdy netelefonovalo, ani nebolo volané telefónom?
... že potkany a kone nie sú schopné sa povracať?
... že keď máte nasadené slúchadlá (napr. z walkmanu) počas jednej hodiny, zvýši sa vám počet baktérií
v uchu o 700%?
... že zapaľovač bol vynájdený predtým, ako boli vynájdené zápalky?
... že kvákanie kačky nevyvoláva ozvenu a nikto nevie prečo?
... že na svete je 23% škôd na kopírkach spôsobených
tým, že ľudia na nich sedia a snažia sa skopírovať vlastné zadky?
... že počas celého života v spánku každý zje priemerne
70 kusov hmyzu a 10 pavúkov?
... že moč svetielkuje pod čiernym svetlom?
... že tak ako odtlačky prstov je aj odtlačok jazyka jedinečný u každého človeka?
... že 75% všetkých ľudí, ktorí toto čítajú, sa bude pokúšať olízať si vlastný lakeť?
LÉGIA SADROVÝCH
STIEROK A OMIETOK
výhodné, 12,5 kg balenie
praktické uško pre ľahšiu manipuláciu
a
k
n
i
nov 5 kg
uško pre ľah
šiu
12,
m
uláciu
anip
Rimano
Produktový manažér
Sadrové stierky a omietky:
0903 787 401
Produktový špecialista
Sadrové stierky a omietky:
0903 730 266
Technickí prezentátori
Západné a stredné Slovensko:
Východné Slovensko:
0911 106 087
0911 856 199
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips,
Obchodno-technický poradca
pre sadrové stierky a omietky:
0911 611 068
www.rigips.sk
str. 19
súťaž
FOTOGRAFICKÁ
SÚŤAŽ
notebook
Vzhľadom na to, že si už zopár aktívnych a šťastných čitateľov odnieslo hodnotné ceny z našich fotografických súťaží, rozhodli sme
sa na tento rok vyhlásiť fotosúťaž, ktorú vyhodnotíme v predvianočnom čísle. Téma je jednoduchá: „Vy a vaša práca“. Môžete sa fotiť jednotlivo, či s kolegami, ale najväčšiu šancu na výhru budú mať zábavné fotky. Neváhajte a zoberte si fotoaparát
do práce, pretože tento rok budeme na výhercov naozaj štedrí.
1. cena – notebook
2. cena – produkty a stavebný materiál v hodnote 300 eur
3. cena – digitálny fotoaparát.
produkty a stavebný materiál v hodnote
Foťte o 106 a posielajte vaše fotografie v digitálnej podobe k nám
do redakcie na [email protected] Budeme sa na vaše
momentky tešiť.
300 eur
digitálny fotoaparát
pozn. redakcie: fotografie výherných cien sú ilustračné.
Vydavateľstvo: Citadela, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04
Tel: +421 2 492 24 155, Fax: +421 2 492 24 280
Redakcia a inzertné oddelenie:
Šéfredaktor: Jana Caltíková,
[email protected], [email protected] nepredajný
EV 3941/09
Download

stiahnuť pdf