P O P I S foto Stavba 1
1ST 001
1ST 002
1ST 003
1ST 004
1ST 005
1ST 006
1ST 007
1ST 008
1ST 009
1ST 010
1ST 011
1ST 012
1ST 013
1ST 014
1ST 015
1ST 016
1ST 017
1ST 018
1ST 019
1ST 020
1ST 021
1ST 022
1ST 023
1ST 024
1ST 025
1ST 026
1ST 027
1ST 028
1ST 029
1ST 030
1ST 031
1ST 032
1ST 033
1ST 034
1ST 035
1ST 036
1ST 037
1ST 038
1ST 039
1ST 040
1ST 041
1ST 042
1ST 043
1ST 044
1ST 045
Premiestnenie oboch modulov do podkrovia
Príprava pred osadením
Úprava priestorov na osadenie
Výroba tunelových otvorov
Oadenie k továrenskému produktu
Detail prilepenia k portálu pomocou tavnej pištole
Základný náter tunelovej rúry
Sériová výroba je určite rýchlejšia
Každý tunel však musí mať u svoje presné miesto
Každý tunel bol na mieste odskúšaný či je prechodný
Tu je vidieť aj zrezanie tunela pred osadením pod skosenie v podkroví
Začiatok patinácie portálov
Detaily patinácie
Osadenie nosnej konštrukcie pre úzkorozchodnú hornú trať
Pokusné osadenie základov budúcej stanice
Uchytenie k stenám podkrovia
Preklenutia spodných tratí
Osadenie portálu na úzkorozchodke
Detail osadenia pod skosením
Osadenie portálov na spodnej a aj hornej trati
Detail osadenia horného tunela
Detail osadenia spodného normálne rozchodného tunela
Osadenie spodných tunelov zo zadnej strany
Osadenie horného tunela zo zadnej strany
Zaštrkovanie v tunely pred stanicou na úzkorozchodke
Zaštrkovanie ľavého horného tunela na uzkorozchodke
Tvorenie opornej steny medzi tunelmi
Niektoré podporné múry slúžili na uchytenie k stene, ostatné boli doplnené
Detail oblepenia nosného podporného múra s plastovými doskami
Skúška prechodnosti na úzkorozchodke
Lepenie falošných nosných podporných múrov
Osadenie medzi skutočne nosné múry
Oblepovanie múrov pomocou plastových dosiek
Detail orezávania hrán
Na steny medzi podperami som použil polystyrén a na ten nalepil plastové dosky
Postupné vyplňovanie priestorov medzi podperami
Všetky rohy museli byť upravené a prípadne vytmelené
Oporný múr pred začatím farbenia
Prvé natretie základnou farbou
Druhá vrstva farby
Tretia s tmavším odtieňom
Ďalšia už so špinavozeleným nádychom
Kedže som bol nespokojný tak som skúšal ďalej
Opätovné pretretie rozriedenou tmavozelenou farbou
Patinácia iným odtieňom zriedenej farby
1ST 046
1ST 047
1ST 048
1ST 049
1ST 050
1ST 051
1ST 052
1ST 053
1ST 054
1ST 055
1ST 056
1ST 057
1ST 058
1ST 059
1ST 060
1ST 061
1ST 062
1ST 063
1ST 064
1ST 065
1ST 066
1ST 067
1ST 068
1ST 069
1ST 070
1ST 071
1ST 072
1ST 073
1ST 074
1ST 075
1ST 076
1ST 077
1ST 078
1ST 079
1ST 080
1ST 081
1ST 082
1ST 083
1ST 084
1ST 085
1ST 086
1ST 087
1ST 088
1ST 089
1ST 090
1ST 091
1ST 092
1ST 093
1ST 094
1ST 095
Výsledný efekt po natrení viacerých farieb na oporný múr
Pohľad na vyschnutý múr ktorý bude ešte doplnený vegetáciou
Tvorba opornej steny od komína
Pohľad na osadenie steny
Z tejto strany som plastovú dosku nalepil priamo na stenu komína
Vytvorenie a nalepenie zarážadla na koľaj pri budúcom sklade
Oblepenie opornej stany
Začatie vrstvenia polystyrénu od komína nad tunelmi
Pohľad zhora
Vrstvenia nad tunelom
Nalepenie polystyrénu medzi úzkorozchodnými traťami
Odliate sadrové oporné múry podľa tvaru zadnej steny
Osadenie odliatkov v oblúku
Postupné osadenie na mieru odlievaných oporných stien
Kompletné osadenie oporných múrov
Pohľad zhora na osadené múry
Detailný pohľad na medzery medzi jednotlivými blokmi
Zapĺňanie medzier sadrou
Ručné dotvorenie prechodov medzi blokmi
Všetky prechody sú dorobené
Spevňovanie múrov riedeným duvilaxom
Prvý náter farbou imitujúcou betón
Hotový prvý náter
Detail prechodu medzi blokmi
Farba po zaschnutí
Prvá patinovacia zriedená farba
Komplet múr po prvej patinácií
Nanášanie druhej patinovacej farby
Výroba odvodňovacích trubiek z lekárskych ihiel, končeky natreté hrdzou
Osadenie odvodňovacích trubiek do múru
Pohľad na pokračujúcu výstavbu
Po prvých dvoch osadených dieloch je vzadu vidieť ďalšie napojenie
Vyvedenie tratí za komínom
Celkový pohľad na trate za komínom
Začiatok napojenia za prvými hotovými časťami
Rozloženie tratí pri komíne
Výstavba tratí za hotovými časťami
Rozloženie tratí v rohu za hotovými časťami
Pod hornou dvojkoľajnou traťou je vidieť jednokoľajnú trať vedúcu k skrytej stanici
Detail rozloženia tratí
Vyústenie tunela z jednokoľajnej trate smerom k skrytej stanici
Pohľad na rozloženie tratí v prvom rohu po dokončených častiach
V strede je napojenie depa na hlavnú dvojkoľajnú trať
Napojenie depa je tesne pred mostom križujúcim dolné trate
Trať idúca k skrytej stanici už má osadenú ochranu pred vypadnutím z trate
Výjazd z tunela do skrytej stanice
Pohľad na rozloženie jednotlivých úrovní
Napojenie nových častí na prvé dve časti
Osadzovanie do požadovaného tvaru vopred odliatych častí oporných múrov
Časti boli prilepované pomocou tavnej pištole
1ST 096
1ST 097
1ST 098
1ST 099
1ST 100
1ST 101
1ST 102
1ST 103
1ST 104
1ST 105
1ST 106
1ST 107
1ST 108
1ST 109
1ST 110
1ST 111
1ST 112
1ST 113
1ST 114
1ST 115
1ST 116
1ST 117
1ST 118
1ST 119
1ST 120
1ST 121
1ST 122
1ST 123
1ST 124
1ST 125
1ST 126
1ST 127
1ST 128
1ST 129
1ST 130
1ST 131
1ST 132
1ST 133
1ST 134
1ST 135
1ST 136
1ST 137
1ST 138
1ST 139
1ST 140
1ST 141
1ST 142
1ST 143
1ST 144
1ST 145
V tejto časti boli stupňovito použité tri druhy oporných múrov
Ukončené osadenie pri styku s predchádzajúcimi časťami
Pri osádzaní sa mi podarilo poškodiť stožiar trolejového vedenia, ale využije sa
Základné osadenie všetkých múrov v tejto časti je ukončené
Ostáva osadiť posledné, novo odiate časti pri napojení na tunel
Pohľad na takmer celé nové oporné múry v oblúkoch
Pripravuje sa osadenie horných tunelových portálov
Nové časti priamo nadväzujú na predchádzajúce
Vyrobil som si aj rozvodné skrine z balzy a plastových dosiek
Osadenie skrinky, káblových tunelov a iných traťových drobností pred štrkovaním
Prechod medzi novými a starými časťami po patinácií, po roku a pól
Detail na spojenie jednotlivých dielov múra po dorobení, začistení a patinácií
Pohľad na hornú trať s opornou stenou a drobnosťami pred štrkovaním
Pohľad na už osadenú vegetáciu v rohu nad hornou traťou
Dokončenie pri tunelových portáloch
Dokončená patinácia pri spodnej trati pred osadením vegetácie
Skúška prechodnosti medzi starými a novými časťami
Doplnená vegetácia nad horným múrom a medzi prechodmi častí
Horná vegetácia je dokončená až k oblúku kde je napojená na časť lesnej časti
Lesná časť v oblúku
Napojenie jednotlivých úrovní oporných múrov
Na konci hornej opornej steny bude napojený tunelový portál
Horné časti múrov boli doplnené o betónové ukončenia s prekrytím, ale z balzy
Aj táto patinácia múrov pozostávala z viacnásobného farbenia zriedenými farbami
Pohľad na napatinované múry v jednotlivých úrovniach
Pohľad od prvých dokončených častí na nové
Styk hornej trate a začiatok štrkovania
Štrkovanie hornej trate
Zakapávanie štrkového lôžka
Na rozriedenom duvilaxe netreba šetriť
Štrkovanie aj druhej koľaje
Pri štrkovaní je dôležité odstrániť jednotlivé zrnká z vnútornej strany koľajníc
Zasypanie koľají pred konečnou úpravou
Pohľad na prebiehajúce štrkovanie zhora
Pohľad na napojenie nových častí a postupnú tvorbu terénu
Pohľad od depa na nové časti
Počas výstavby som neustále kontroloval prechodnosť tratí, teraz po zaštrkovaní
Z tohto pohľadu je trať až po oblúk dokončená, ale len z tohto
Tu už objavíme, že asi to dokončené nebude
No a jedná náladovka už dokončeného úseku, pre povzbudenie
Osadeniu stredových trolejových stĺpov predchádzalo testovanie prechodnosti
Príprava na štrkovanie pred tunelom
Pohľad na trať s osadenými stožiarmi v oblúku
Štrkovanie v oblúku
Zakapaný zaštrkovaný oblúk
Štrkovanie a zakapávanie pred tunelom
No a pri tuneloch nám ešte ostala veľká diera a čaká na zaplátanie
Ale štrkovanie nad tunelom jednokoľajky je už hotové, stačí zaschnúť
Triedenie stĺpov trolejového vedenia pred osadením
Osadzovanie kúskov vegetácie, hustým duvilaxom som nešetril
1ST 146
1ST 147
1ST 148
1ST 149
1ST 150
1ST 151
1ST 152
1ST 153
1ST 154
1ST 155
1ST 156
1ST 157
1ST 158
1ST 159
1ST 160
1ST 161
1ST 162
1ST 163
1ST 164
1ST 165
1ST 166
1ST 167
1ST 168
1ST 169
1ST 170
1ST 171
1ST 172
1ST 173
1ST 174
1ST 175
1ST 176
1ST 177
1ST 178
1ST 179
1ST 180
1ST 181
1ST 182
1ST 183
1ST 184
1ST 185
1ST 186
1ST 187
1ST 188
1ST 189
1ST 190
1ST 191
1ST 192
1ST 193
1ST 194
1ST 195
Postup pri lepení vegetácie
Niektoré foliáže som dával aj medzi koľaje
Na vegetáciu som používal viacero druhov foliáži
Pod oporným múrom sú už fóliaže osadené
Príprava steny medzi portálom tunela a pilierom mosta nad spodnými traťami
Medzi foliážou a štrkovým lôžkom som ešte dosýpal zmes rôznych posypov
Postup vegetácie pri trati v oblúku
Objavujú sa aj previsnuté ťahavé rastliny na oporných múroch
Diera pri tuneloch je už úspešne prekonaná
Vzájomné spojenie dvoch portálov je náročnejšie na presné osadenie
Až keď všetko presne sedí, je vykonané vzájomné zlepenie
Opäť musíme tiež vykonať aj prechodnosť aj najdlhších vagónov
Osadia sa trolejové stĺpy pred tunelovými portálmi
Nezabudneme ani na drátovody smerujúce do tunela
Zaštrkovanie na moste
Zaštrkovanie aj vo vchodoch do tunelov
Pohľad na umiestnenie tratí pred tunelmi
Pohľad na prebiehajúcu výstavbu
Objavilo sa aj prvé zazelenanie medzi opornými múrmi
Tunelové portály boli doplnené o tunelové rúry a osadené
Pohľad na kríženie tratí už s osadenými tunelmi
Postupné dotváranie vegetácie pri oporných múroch
Horná trať je už vegetačne dohotovená
Osadenie oporných múrov a vytvorenie priľahlého svahu pri druhej trati
Pribudla aj vegetácia pred tunelmi a dokončené štrkovanie vo vnútri
Pohľad na umiestnenie jednotlivých tratí pred tunelmi
Oporné múry druhej trate sú z iného kameňa a tak pri úprave sú použité iné farby
Tiež bol použitý horný lemovací betón z balzy
Pohľad na oporný múr s priľahlým svahom
Detail ukončenia oporných múrov pri tunelovom portály
Tvorba terénu, riedený duvilax a papierové utierky
Oporný múr druhej trate začína už pri vchode do depa
Aj vnútra tunelov boli pred osadením primerane napatinované
Trať za depom, ako aj vchod do depa sú už zaštrkované a pribudla aj vegetácia
Východ z depa a prechod do novo tvorených častí je už hotový
Pribudla vegetácia nad opornými múrmi a stenou na prvých častiach
Okrem iného vyrástli aj stromčeky medzi opornými múrmi
Prepojenie trate s vjazdom do depa je už tiež vegetačne dokončené
V tejto časti je už krajinkárska tvorba ukončená
Pohľad na trate s hotovou vegetáciou
Boli osadené a do krajinky zapracované aj rôzne doplnky pri tratiach
Dokončená vegatácia na moste pred tunelmi
Detail vegetácie pri napojení trate vedúcej do depa
Pribudli prvé troleje v oblúku hornej trate
Pohľad na úzkorozchodnú elektrifikovanú trať s okolitou vegetáciou
Detail vegetácie na svahu medzi traťami
Aj na tieto oporné múry boli použite imitácie popínavých rastlín
Zatrolejovanie vchodov do tunelov
Na vegetáciu nad a pri tuneloch boli použité viaceré druhy fóliaži
Postupné zatrolejovanie hornej trate
1ST 196
1ST 197
1ST 198
1ST 199
1ST 200
1ST 201
1ST 202
1ST 203
1ST 204
1ST 205
1ST 206
1ST 207
1ST 208
1ST 209
1ST 210
1ST 211
1ST 212
1ST 213
1ST 214
1ST 215
1ST 216
1ST 217
1ST 218
1ST 219
1ST 220
1ST 221
1ST 222
1ST 223
1ST 224
1ST 225
1ST 226
1ST 227
1ST 228
1ST 229
1ST 230
1ST 231
1ST 232
1ST 233
1ST 234
1ST 235
1ST 236
1ST 237
1ST 238
1ST 239
1ST 240
1ST 241
1ST 242
1ST 243
1ST 244
1ST 245
Detail vyhotovenia druhej trate pri odbočke do depa
Detail vegetácie pri odbočke do depa
Vyhotovenie trate pred vchodom do depa
Vchod do depa je už dokončený
Prebiehajúce testovacie jazdy počas výstavby
Pribudlo osadenie troleje nad úzkorozchodnou traťou
Pohľad na dokončený oblúk hornej a elektrifikovanej úzkorozchodnej trate
Detail druhej trate
Detail hornej trate
Detail hornej trate
Priestor medzi traťami
Úzkorozchodná trať pred križovaním s druhou traťou
Most druhej trate bol zhotovený prevažne z balzy
Detail vchodov do tunelov
Pri skúške prechodnosti pri stavbe som samozrejme využíval už dokončené časti
Je vhodné vyskúšať prechodnosť väčšiny vozidiel, hlavne najdlhších a najširších
Pohľad na takmer dokončenú ďalšiu časť trate
Pohľad zhora na trate pred tunelmi a vchodom do stanice
Pohľad na rozpracovanú ďalšiu časť koľajiska
Horná trať je dočasne ukončená zábranou až do času osadenia mostu
V depe nie je zatiaľ osadené zauhľovacie zariadenie
Aj počas stavby si občas zajazdíme na hotových úsekoch
Stretnutie okuliarnikov
Jazdenie aj poteší, aj skontroluje prechodnosť, aj povzbudí do ďalšej práce
Dĺžka úsekov po dočasnom zapojení nových častí sa opäť predĺžila
Dĺžka tejto časti po zadnú stenu je takmer šesť metrov
Pohľad od začiatku depa
Celkový pohľad na rozloženie tratí v podkroví
Pohľad od dočasného ukončenia za depom
V strede fotky je vidieť ešte nedorobený prechod medzi prvým a druhým dielom
Ešte jeden pohľad spoza depa do diaľky na pokračujúcu výstavbu
Aj z úzkeho otvoru sa snažím osádzať ochranné pásky proti pádu vozidiel
Rozloženie tratí ktoré budú skryté pod terénom
Zaštrkovaná časť úzkorozchodky už bude viditeľná
Skúška osadenia budov v stanici úzkorozchodky
Vytvorený oporný múr pri vchode do spodnej stanice
Pokračovanie opornej steny za plánovanou budovou stanice
Skryté trate sú už osadené ochrannými páskami
Križovanie úzkorozchodnej trate nad tunelmi
Umiestnenie opornej steny v budúcej stanici
Po uložení koľají je nutné dôkladne preskúšanie prechodnosti
Prvá koľaj je už po natretí farbou
Dĺžka koľají je preverená pre budúce radenie vlakov
Skúšobné osadenie budovy stanice
Pohľad na rozpracovanú druhú rohovú časť
Priebežný pohľad od budovanej stanice na depo
Vyústenie tunelov zo stanice za komínom
Opäť skúška prechodnosti tunela na úzkorozchodnej trati
Výškové rozloženie jednotlivých tratí
Pohľad zhora za komínom
1ST 246
1ST 247
1ST 248
1ST 249
1ST 250
1ST 251
1ST 252
1ST 253
1ST 254
1ST 255
1ST 256
1ST 257
1ST 258
1ST 259
1ST 260
1ST 261
1ST 262
1ST 263
1ST 264
1ST 265
1ST 266
1ST 267
1ST 268
1ST 269
1ST 270
1ST 271
1ST 272
1ST 273
1ST 274
1ST 275
1ST 276
1ST 277
1ST 278
1ST 279
1ST 280
1ST 281
1ST 282
1ST 283
1ST 284
1ST 285
1ST 286
1ST 287
1ST 288
1ST 289
1ST 290
1ST 291
1ST 292
1ST 293
1ST 294
1ST 295
Po hľad naľavo od komína
Vzadu od skosenia steny nad skalami ešte chýba vegetácia, neskôr pribudne
Pohľad na napojenie ďalšej časti na už hotové
Nastal čas kedy na prevádzkovaných častiach som začal využívať čistiace vagóny
Horná trať si bude musieť ešte dosť počkať kým tu bude osadený most
No na tejto strane sa už napreduje vo výstavbe
Vzadu nám do tunelu už vbehol nočný rýchlik
No a pojazdili sme si ďalej
Vybehol aj osobák, stavba, nestavba, jazdíme
Aj horné trate je nutné prevetrať
Bez modrého okuliarnika by to nešlo
Trošku tesno, ale ide to
Celkový pohľad na vyťažené koľaje dokončenej časti
Prejazdnosť tratí bola overená
Príprava na zakrytie určených úsekov tratí
Pripevnenie zakrývacej časti
Prilepenie cestičky pred staničkou
Vrstvenie polystyrénu pred tunelom hornej úzkorozchodky
Testuje sa budúce osadenie domčekov
Lepenie polystyrénu nad tunelmi
Budúci malý mlyn
Zadná strana malého mlyna, tú už zrejme po osadení vidieť nebude
Väčší mlyn zo zadnej strany
Väčší mlyn z druhej strany
Sedliacky dom z prednej strany
Sedliacky dom z bočnej strany
Zadná strana sedliackeho domu
Malý penzión s reštauráciou z bočnej strany
Penzión zo zadnej strany
Konečný návrh osadenia domčekov a ich zakreslenie
Dorobenie svahu nad cestičkou z polystyrénu
Lepenie polystyrénu podľa náčrtov
Predbežné zrezávanie polystyrénov na požadovaný tvar
Nakreslené pôdorysy mlynov spolu s potôčikom
Dokladanie jednotlivých kúskov polystyrénu
Pohľad na časť nalepených jednotlivých vrstiev
Už dotvarovaná a zazelenaná časť pri mlynoch
Svah nad tunelom je už tiež hotový
Vytvaroval sa aj svah nad oporným múrom na začiatku stanice
Tvorba skál. Áno je to drevené uhlie
Malý mlyn je už obklopený zeleňou
Aj v potôčiku je už voda
Veľký mlyn by už tiež mohol začať aj mlieť
Pri sedliackom dome prebieha tvorba vegetácie
Oporný múr pri cestičke je z plastových dosiek
Pohľad na dokončenú časť a vznikajúcu novú stanicu
Tvorba skalného brala nad stanicou
Nahromadenie doplnkov a stavieb určených pre túto časť
Budúce depo úzkorozchodky je dočasný pracovný stôl
Drevené uhlie, toaletný papier, riedený duvilax a dostatok trpezlivosti
1ST 296
1ST 297
1ST 298
1ST 299
1ST 300
1ST 301
1ST 302
1ST 303
1ST 304
1ST 305
1ST 306
1ST 307
1ST 308
1ST 309
1ST 310
1ST 311
1ST 312
1ST 313
1ST 314
1ST 315
1ST 316
1ST 317
1ST 318
1ST 319
1ST 320
1ST 321
1ST 322
1ST 323
1ST 324
1ST 325
1ST 326
1ST 327
1ST 328
1ST 329
1ST 330
1ST 331
1ST 332
1ST 333
1ST 334
1ST 335
1ST 336
1ST 337
1ST 338
1ST 339
1ST 340
1ST 341
1ST 342
1ST 343
1ST 344
1ST 345
A postup rastu skál je istý
Takto to vyzerá po zaschnutí
Kedže nad tunelom bol skalný masív upravovaný tak sa bez uhlia zaobídeme
No a „ dvihneme to o štok Škopková“
Pokračovanie aj nad tunelom úzkorozchodky vo vyššej časti
Dorábanie drobností na cestičke ku staničke
Úprava terénu medzi traťou a cestičkou
Úprava pod bralom smerom k domčekom
Úplne vytvorenie terénu pod skosením steny
Tvorba skál pod budúcou zrúcaninou
Dotvarovaná krajinka medzi bralom a skosením steny
Pohľad na dotvarovaný základ krajinky pod bralom
Úprava vegetácie pri tunely úzkorozchodky
Pohľad na rozpracovaný a aj hotový terén pri domčekoch
Vytvorenie cestičky na zrúcaninu
Príprava terénu na budúce osadenie zrúcaniny
Pohľad zhora na vznikajúcu krajinku
Vypĺňanie medzier medzi skalami
To zrkadlo dosť využívam pre práci v priestoroch kde nie je priamo vidieť
Tvorba skalného brala. Koľajnice pri práci je určite lepšie zakryť
Vyplnené medzery pred nanesením krycej vrstvy
Krycia vrstva je už nanesená
Pohľad na bralo ešte pred vyschnutím
Malý penzión nedostal dôveru a som tu osadil tento
Tu už aj po zapracovaní priľahlej vegetácie
Skaly od budovy už majú finálny náter
Začiatok posypania cestičky.
Už zaschnutá cestička pred patináciou. Mimochodom je z detskej krupice
Pohľad na skalné bralo nad tunelmi
Nad tunelmi je už dokončené farbenie skál a objavuje sa prvá vegetácia
Vlepovanie trávnatých fóliaži medzi traťou a cestičkou
Dolepenie polystyrénu medzi koncom cestičky a oporným múrom za staničkou
Pohľad prebiehajúce lepenie vegetácie
Tento oporný múr je nalepený vytvarovaný polystyrén s dorobenou hornou časťou
Pohľad na skalné bralo pred osadením zrúcaniny
Pohľad od tratí na vznikajúce bralo
Osadenie nového penziónu nad tunelmi
Dokončená vegetácia za hotelom
Cestička je dosypaná až k penziónu
Osadenie sedliackeho domu
Osadenie väčšieho mlyna, len tie kravičky ešte nie sú v tej správnej polohe
Dopĺňanie zelene nad oporným múrom cestičky
A je to tam. Zrúcanina je už napevno osadená
Skaly sú už natreté základnou farbou
Začiatok konečnej patinácie skál
Dorobenie spojenia medzi modelom zrúcaniny a vytvoreným bralom
Zafarbili sa aj skaly nad oporným múrom úzkorozchodnej trate
Chodníček je už po patinácií, trošku nám zostarol
Už patinovaný chodníček
Dorobenie spojenia nad tunelom
1ST 346
1ST 347
1ST 348
1ST 349
1ST 350
1ST 351
1ST 352
1ST 353
1ST 354
1ST 355
1ST 356
Aj z oboch bočných strán zrúcaniny
Začiatok patinácie oporného múra úzkorozchodnej trate
Detail úzkorozchodnej trate pred tunelom
Pohľad z tratí na už osadenú zrúcaninu
Penzión aj zrúcanina sú osadené tesne pod skosenou stenou
Výsledná podoba tvaru terénu nad tunelmi
Do budúcna bude asi vhodné pred penzión osadiť aj nejaké zábradlie
Výškové rozloženie penziónu a zrúcaniny
Pohľad zhora na zrúcaninu a jej okolie
Pohľad na tvar brala pod zrúcaninou
Zrúcanina pred osadením bola napatinovaná a osadená už všetkou vegetáciou
Download

Stavba 1 - capkamodelbahn.sk