PETRŽALSKÉ NOVINY
R
5. 10. 2012 • ročník 18 • číslo 20
Budeme mať
ďalší nový
športový areál
Po plavárni a zimnom štadióne má
v Petržalke pribudnúť aj multišportová hala. Kým plaváreň je projektom
samosprávy, ostatné dve športoviská
pripravuje súkromný investor.
strana 3
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Tretí septembrový týždeň sa do akcie Dni dobrovoľníctva
zapojili aj Petržalčania.
Viac na stranách 6 a 7.
Dávať, aj keď
nemáme dosť
pre seba?
Petržalka solidárne prispieva do
rozpočtov menších mestských častí
Bratislavy – hoci nemá dosť ani
pre seba.
strana 8
Krásna ošklivosť
či ošklivá krása
Neobjavujeme petržalský svet,
je staronový, dostáva nové dúhy,
ale aj iné tóny. Ako znejú?
strany 12
- 13
Aby sa seniorom
žilo ľahšie
Rok 2012 vyhlásila Európska únia
za Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami
strana 15
INZERCIA
Nechceme herne priamo v sídlisku!
V poslednom čase sme zaznamenali viacero prípadov,
keď vlastníci obchodných priestorov požiadajú o stavebné povolenie na ich úpravy pri nezmenenom účele
využitia, ale obyvatelia dotknutých lokalít majú podozrenie, že sa v ich susedstve pripravuje herňa.
P
etržalská samospráva je znepokojená tým, že môže ísť zo strany
stavebníkov o snahu obchádzať či porušovať platnú legislatívu. Momentálne preveruje dve takéto sťažnosti
od obyvateľov, ktorí sú zásadne proti
herni v blízkosti ich bytov či dokonca základných a materských škôl.
Mestská časť môže konať a aj koná
v dvoch rovinách – jedna je otázka
stavebného povolenia a druhá otázka
samotnej prevádzky.
„V žiadnom prípade nie som zástancom umiestňovania herní priamo
v sídlisku, kde podľa môjho názoru
chýba iná občianska vybavenosť, ktorá ľuďom ich životný priestor dotvorí,
ale hlavne skvalitní,“ komentuje situáciu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Dodáva, že využije všetky kompetencie a možnosti, ktoré mu zákon
dovoľuje, aby vzniku nových herní
zabránil. O súčinnosť však požiadal
aj primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, keďže individuálne licencie na
prevádzku hazardných hier prostredníctvom výherných automatov udeľuje hlavné mesto. Požiadal ho, aby ich
vydávanie koordinoval s mestskou
INZERCIA
časťou tak, aby boli zohľadnené záujmy a potreby Petržalky a Petržalčanov.
Zisťujeme viac a téme sa budeme
venovať aj v najbližšom čísle PN.
(red)
foto archív redakcie
PETRŽALSKÉ NOVINY
R
5. 10. 2012 • ročník 18 • číslo 20
Budeme mať
ďalší nový
športový areál
Po plavárni a zimnom štadióne má
v Petržalke pribudnúť aj multišportová hala. Kým plaváreň je projektom
samosprávy, ostatné dve športoviská
pripravuje súkromný investor.
strana 3
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Tretí septembrový týždeň sa do akcie Dni dobrovoľníctva
zapojili aj Petržalčania.
Viac na stranách 6 a 7.
Dávať, aj keď
nemáme dosť
pre seba?
Petržalka solidárne prispieva do
rozpočtov menších mestských častí
Bratislavy – hoci nemá dosť ani
pre seba.
strana 8
Krásna ošklivosť
či ošklivá krása
Neobjavujeme petržalský svet,
je staronový, dostáva nové dúhy,
ale aj iné tóny. Ako znejú?
strany 12
- 13
Aby sa seniorom
žilo ľahšie
Rok 2012 vyhlásila Európska únia
za Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami
strana 15
INZERCIA
Nechceme herne priamo v sídlisku!
V poslednom čase sme zaznamenali viacero prípadov,
keď vlastníci obchodných priestorov požiadajú o stavebné povolenie na ich úpravy pri nezmenenom účele
využitia, ale obyvatelia dotknutých lokalít majú podozrenie, že sa v ich susedstve pripravuje herňa.
P
etržalská samospráva je znepokojená tým, že môže ísť zo strany
stavebníkov o snahu obchádzať či porušovať platnú legislatívu. Momentálne preveruje dve takéto sťažnosti
od obyvateľov, ktorí sú zásadne proti
herni v blízkosti ich bytov či dokonca základných a materských škôl.
Mestská časť môže konať a aj koná
v dvoch rovinách – jedna je otázka
stavebného povolenia a druhá otázka
samotnej prevádzky.
„V žiadnom prípade nie som zástancom umiestňovania herní priamo
v sídlisku, kde podľa môjho názoru
chýba iná občianska vybavenosť, ktorá ľuďom ich životný priestor dotvorí,
ale hlavne skvalitní,“ komentuje situáciu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Dodáva, že využije všetky kompetencie a možnosti, ktoré mu zákon
dovoľuje, aby vzniku nových herní
zabránil. O súčinnosť však požiadal
aj primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, keďže individuálne licencie na
prevádzku hazardných hier prostredníctvom výherných automatov udeľuje hlavné mesto. Požiadal ho, aby ich
vydávanie koordinoval s mestskou
INZERCIA
časťou tak, aby boli zohľadnené záujmy a potreby Petržalky a Petržalčanov.
Zisťujeme viac a téme sa budeme
venovať aj v najbližšom čísle PN.
(red)
foto archív redakcie
2 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Poznámka
Potrebné kontakty
Pokojná
aspoň nedeľa
Už dávno nie je Petržalka „nocľahárňou“, ako sa o nej hanlivo
svojho času niektorí vyjadrovali.
Naopak, je to dynamicky sa rozvíjajúca časť Bratislavy, ktorej tvár sa
mení zo dňa na deň k lepšiemu.
Paradoxne to však nemusí byť
vždy vnímané zo strany jej obyvateľov s porozumením.
Už dlhé mesiace sa na Rusovskej ceste ozýva búchanie a
hučanie rôznych mechanizmov
zo staveniska budúcej štvrte
nazývanej Petržalka City. Život
stovkám rodín žijúcich v bytoch
na priľahlých uliciach tu znepríjemňuje aj zvýšená prašnosť,
najmä vo vetristom počasí. Pred
pár dňami sa pri výmenníkovej
stanici na Wolkrovej ulici kvôli
stavbe zahryzol do zeme hlučný bager. Vyhĺbil tu obrovskú
jamu, do ktorej montéri uložili
potrubia. Tie bolo treba predtým upraviť rezaním, brúsením...
Súbežne s tým partia kopáčov vo
dvore rozbíjala betónový chodník
pre káblové rozvody. Vraj je tu ešte
nejaká voľná kapacita, povedali
zvedavcom, ktorí o ich činnosť
prejavili záujem. V tom istom čase
sa z už mesiac rekonštruovaného
bytu na treťom poschodí ozývalo
vŕtanie do stien, z otvorených okien sa valili kúdoly prachu. A čisto
náhodou len pár desiatok metrov
odtiaľ si drvička konárov pochutnávala na kopách suchých vetiev
spílených zo stromov, čo opäť
sprevádzal značný hrmot. Hluk
áut prechádzajúcich popod okná
bol oproti všetkým týmto zvukom
doslova nebeskou hudbou...
Nedeľa je dňom pracovného
pokoja. Kto však dúfal, že si od
huriavku oddýchne aspoň počas
nej, sklamal sa. Keď sa veriaci uberali popri Chorvátskom ramene
na rannú omšu do Kostola Svätej
rodiny, do kroku im zneli buchyruchy zo staveniska Petržalka City.
Niektoré bratislavské mestské
časti pred takýmto bezohľadným
správaním sa investorov bránia
svojich obyvateľov miestnym nariadením. To obmedzuje výkon
hlučných, najmä stavebných prác
v určitom čase – nedeľu nevynímajúc. Možno by to bol vhodný
liek na zachovanie pokoja aj u nás
– v Petržalke.
Alena Kopřivová
Bežali za naše ihrisko
Až 4 270 eur pre petržalské detské ihrisko sa podarilo získať
vďaka prvému ročníku DM ženského behu, do ktorého sa zapojilo
viac ako osemsto žien vrátane diabetičiek.
S
úťaž na 4 km, na ktorú sa
prihlásilo 484 bežkýň, vyhrala s časom 13:56 min. iba
17-ročná Lucia Janečková.
Organizátor podujatia spoločnosť Be cool informovala,
že mladučká bežkyňa triumfovala aj na Bratislavskom
nočnom behu - River Park
Night Run. Pred vicemajsterkou SR na 800 m Paulou
Habovštiakovou
zvíťazila
s náskokom 1:02 min, tretia
priečka patrila ďalšej Novozámčanke Kristíne Hegedüsovej. Aj prvenstvo z deväťkilometrovej trate ostáva
v rodine. Spomedzi 354 žien
zvládla trať za 36:11 min.
mama víťazky 4-kilometrovej trate 39-ročná Dana Ja-
nečková. Druhá v cieli bola
Eva Tulejová (Rapid Bratislava), ktorá zaostala o 1:35
min., tretia dobehla Bratislavčanka Mária Prášilová.
7âǪBäPL [P ÝUBSUPWOÏIP
3 570 eur venovali organizátori na dobudovanie športových prvkov pre vytypované
ihrisko v Petržalke: 300 eur
darovala minerálna voda
Jana Baby a sumou 400 eur
prispela MČ Petržalka. Celková vyzbieraná suma je
úctyhodných 4 270 eur. „Popri cyklistike podporuje mestská časť aj iné športy a beh
je jeden z tých menej náročných, na ktoré netreba veľké
finančné náklady. Agentúra
má už niekoľkoročné skúse-
nosti, preto sme nezaváhali,
keď nás oslovili, či do toho
pôjdeme s nimi,“ povedala
vedúca kancelárie starostu
Milka Podmajerská, ktorá na
podujatí odovzdávala symbolický šek. Zároveň potešila
fanúšikov behu, ktorých v
poslednom období pribúda:
v7 1FUSäBMLF Vä QSJQSBWVKFme bežecké dráhy, ktoré by
mohli byť zaujímavé aj pre
neorganizovaný šport.“
autor a foto (ld)
[email protected] na podnety, ako aj návrhy na riešenie
problematiky psov a psičkárov
v MČ,
[email protected]
– prostredníctvom nej sa do
diskusie o budúcnosti statickej dopravy v Petržalke môže
zapojiť každý,
[email protected]
má slúžiť na nahlasovanie
sťažností či podaní ohľadom
možných porušení Etického
kódexu, resp. porušení etického prístupu tak poslancov a
starostu ako aj úradníkov.
Otváracie hodiny
v pokladniciach KZP
Od septembra platia v Kultúrnych zariadeniach Petržalka
nasledovné otváracie hodiny:
DK Zrkadlový háj
Po – Pia 14.30 – 21. h
So-Ne 1 h pred podujatím
Tel: + 421 2 68 299 225,
[email protected]
DK Lúky
Po 1 pred podujatím
Ut – Štv 16. – 20. h
So - Ne 1 h pred podujatím
Tel: + 421 2 63 835 404,
[email protected]
Od septembra prichádza KZP
s možnosťou zakúpenia
vstupeniek na všetky
podujatia, ktoré sú v ponuke
siete Ticketportal v obidvoch
pokladniach - v DK ZH a v
DK Lúky.
Zbavme domácnosti nebezpečného odpadu
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v súčinnosti s mestskou časťou
Bratislava-Petržalka a spoločnosťou ARGUSS, s. r. o., organizuje
zber domového odpadu s obsahom škodlivín.
Kedy: 20. októbra od 10.30
do 12.30 h, na Ovsištskom
námestí 1 (vedľa Jednoty).
Na mieste bude pristavené
vozidlo, pri ktorom budú
pracovníci spoločnosti preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov
tieto komunálne odpady:
t4UBSÏOÈUFSPWÏINPUZ
t0EQBEPWÏSP[QÞÝǪBEMÈ
t1FTUJDÓEZ
t0MFKFBUVLZ
t#BUÏSJFBBLVNVMÈUPSZ
tÇJBSJWLZBJOâPEQBEPCTBhujúci ortuť
t 7ZSBEFOÏ [BSJBEFOJB PCsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky
(chladničky,
mrazničky a pod.)
t7ZSBEFOÏFMFLUSJDLÏBFMFLtronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory,
žehličky, práčky, mixéry
a pod.)
Odpady – ako sú rozpúšťadlá,
oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. – musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad.
Spoločnosť odoberie takýto
odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg
od jednej osoby.
Bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom
škodlivín pre obyvateľov je
zabezpečené aj v stredisku
spoločnosti Marius PederTFOBTOB4UBSFK7BKOPSTLFK
6, v pracovných dňoch od 8.
do 16. H, tel. 0902 947 870.
Bezplatná služba nie je určená pre právnické a fyzické
osoby.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Budeme mať ďalší
nový športový areál!
Po plavárni a zimnom štadióne má v Petržalke pribudnúť aj multišportová hala. Kým plaváreň je projektom samosprávy, ostatné dve
športoviská pripravuje súkromný investor.
S
najnovším zámerom investora sa miestni poslanci podrobne oboznámili na
ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva a stanovili
aj podmienky, za ktorých mu
prenajmú pozemky potrebné
na výstavbu multišportovej
haly. Nachádzajú sa v areáli ZŠ
na Dudovej ulici 2. Spoločnosť
DEMALIA, s. r. o., ktorá projekt zastrešuje, zasa ponúkla
mestskej časti aj škole viaceré
benefity.
Multišportová hala s kapacitou 200 miest na sedenie bude
slúžiť na zápasy v basketbale,
hádzanej, volejbale, florbale,
futsale. Jej súčasťou bude aj
plaváreň s bazénom s rozmer-
mi 25x10 m, resp. 5 plaveckých
dráh a wellness. Plaváreň bude
vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť svoj
domovský stánok. Samozrejmosťou sú aj parkoviská, ktoré
budú slúžiť verejnosti vo večerných hodinách bezplatne.
Spoločnosť sa zaviazala základnej škole upraviť areál, poskytnúť plaváreň, prípadne haly
na výučbu v predpoludňajších
hodinách, vybudovať altánok
oddychovej zóny pre žiakov
či vysadiť novú zeleň. Využívať bazén pre potreby výučby
budú môcť aj žiaci iných škôl
v mestskej časti.
„Som nesmierne rád, že aj
v tejto veľmi ťažkej dobe in-
vestori prinášajú do Petržalky projekty, ktoré pomáhajú
zlepšovať život Petržalčanom,
a že aj poslanci chápu podporu budovania športovej
infraštruktúry ako jednu zo
svojich priorít,“ privítal novú
investíciu starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Dodal, že aj
samospráva plánuje rekonštruovať niektoré športoviská
či školské dvory, obáva sa však,
že katastrofické scenáre o nenaplnených najmä daňových
príjmoch môžu akékoľvek plány oddialiť či dokonca pochovať. „Budeme mať čo robiť, aby
sme prežili a vedeli zabezpečiť
základné fungovanie a úlohy
samosprávy,“ konštatoval.
Petržalka prenajala spoločnosti DEMALIA, s.r.o., pozemok na výstavu multišportovej haly s plavárňou na
30 rokov pod podmienkou, že
stavebník požiada o stavebné
povolenie najneskôr do dvoch
rokov od podpísania nájomnej zmluvy.
(mgl)
Žiaci z Dudovej urobili maketu
prvého slovenského gymnázia
Dlhodobá výstava s názvom Prvé slovenské
gymnázium
Revúca
– 150 rokov v Múzeu
školstva a pedagogiky
na Hálovej ulici ponúka
návštevníkom aj maketu prvého slovenského
gymnázia v Revúcej. Pod
pedagogickým vedením
pánov Števíka a Pallera
ju vytvorili žiaci ZŠ Dudova 2. Pochvalu si vyslúžili na vernisáži výstavy, ktorá bola
koncom septembra, nielen od primátorky mesta Revúca
Evy Cireňovej, ale aj od ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušana Čaploviča.
Výstava, ktorá potrvá až do konca budúceho roku, má
priblížiť nielen dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov. Návštevníci sa dozvedia ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo
zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.
História prvej slovenskej strednej školy sa začala písať
16. septembra 1862. Bližšie informácie o výstave nájdete
na stránke Múzea školstva a pedagogiky www.msap.sk.
(upr)
Odhodlaní žiť a nevzdať to
Po roku sa v októbri začína Európsky týždeň proti rakovine, ktorého úlohou je informovať a povzbudiť ľudí v boji proti tejto zákernej chorobe. Jej liečba nie je jednoduchá a v ťažkých chvíľach
je každá pomoc dobrá. Preto aj tento rok študenti z Gymnázia
Pankúchova 6 organizujú pod záštitou Ligy proti rakovine Beh
nádeje, pre základné, stredné, ale aj materské školy a verejnosť.
Súčasťou akcie je aj dobrovoľná zbierka pre Združenie na pomoc detskej onkológií (č. ú. 0011481225/0900).
Prečo práve Beh nádeje? Jednou z prevencií proti chorobe
je aj zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je aj zdravý pohyb a
správna výživa. Beh nádeje však nie je len o zvyšovaní kondície.
Je to ukážka solidarity a spolupatričnosti k ľuďom zasiahnutých
rakovinou a o odhodlaní, ktoré nám pacienti denne ukazujú.
Prejdime spoločne, behom, chôdzou, na korčuliach či bicykli
12. októbra od 10.30 do 14.30 h v areáli gymnázia symbolický kilometer, ktorý znamená ďalší krok v spoločnom boji.
(Zuzana Szeberényiová)
Beh a chôdza
reumatikov
Na Slovensku trpí
reumatoidnou
artritídou okolo
50-tisíc ľudí. Spúšťačom reumatického ochorenia môže
byť nevyležané
prechladnutie alebo
infekt dýchacích či
močových ciest.
5. 10. 2012 • 3
V
časnou diagnostikou, cielenou liečbou, rehabilitáciou
a fyzikálnou terapiou je možné
predísť deformitám a nezvratným zmenám na kĺboch, operáciám a trvalej invalidite! Nepostihuje len dospelých, ale aj deti.
OZ Liga proti reumatizmu pripravuje podujatia, ktoré zlepšujú
kvalitu života reumatikov.
Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku pri
príležitosti Svetového dňa reumatizmu vás pozýva na 6. ročník
Behu a chôdze reumatológov
a reumatikov pre zdravie za účas-
ti verejnosti, priateľov a sympatizantov, ktorý sa uskutoční
12. októbra o 14. hodine na nábreží Dunaja pri obchodnom
centre Eurovea. Pre účastníkov
behu je pripravené špeciálne
tričko s logom, prekvapenia
a drobné darčeky. Okrem toho
sa stretnete s bohatým sprievodným programom a tvorivými dielňami Klubu Kĺbik.
Vyvrcholením ich celoročnej práce a vďaky bude večer
13. októbra o 18. hodine v NOC
- Dome umenia v Piešťanoch
slávnostná Benefícia 2012
a koncert a´capelly Close Harmony Friends.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, lekárom, reumatológom a zdravotníckym pracovníkom za pomoc a podporu, ktoré počas roka poskytujú pacientom s reumatickým ochorením.
Slávnostný večer je venovaný
aj novinárom a pracovníkom
v médiách, ktorí sa venujú téme
Reuma a život s reumatickým
ochorením. Nominovaní budú
ocenení Novinárskou poctou
KROK za rok 2011.
Príďte podporiť týchto bojovníkov. Nemajú to ľahké, ale
bojujú a nepoddávajú sa.
Mgr. Ivana Antošová,
poslankyňa MZ Petržalka
4 •
5. 10. 2012
Inzercia
PORADŇA/INZERCIA
IMPA – zo života na cestách
PRIJMEME UPRATOVAČKU
na upratovanie kancelárií.
BA-Staré mesto, denne
po 17:00 hodine.
Práca na dohodu /živnosť.
Tel.: 0902/ 291 159
Predám v Moravskom
Sv. Jáne - 5-izbový 2-podlažný
samostatne stojaci dom,
7-árový pozemok, 2 kúpelne,
čiastočne zariadený.
Info: 0903 404 068
Sieťky a žalúzie.
Tel.: 0908 819 587
Maľby, stierky, nátery.
Tel.: 0905 257 454
Domáci majster – opravy
v domácnosti, maľby, dlažby,
vŕtanie atď. Tel.: 0903 187 380
JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
KÚPIM 3-4 izb. byt.
Tel.: 0903 739 661. Hotovosť
GLAZÚROVANIE VANÍ
Tel.: 0905 983 602
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadlžený. Tel.: 0917 708 319
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284
92, 0905 409 972. E-mail:
[email protected]
Adresa: Akant, Jilemnického
15, 911 01 Trenčín
Predám za výhodnú cenu
málo používaný kočík zn.
ESPRIT Trio Vegas, fialovobéžovej farby, trojkombinácia
vrátane autosedačky.
Kočík je ešte v záruke.
Kontakt: 0905/470756, resp.
[email protected]
Hľadáme šikovných,
ambocióznych ľudí – dobrý
zárobok. Tel.: 0905 534 995
Maľby, stierky, obklady,
dlažby, parkety, sadrokartón. LACNO!
Tel.: 0910 384 347
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ľubomír Kýpeť,
vedúci servisu spoločnosti
IMPA Bratislava, a.s.,
Dealer roka 2011
za zn. ŠKODA, a.s.
www.impa.sk
Milí motoristi, dnes sa zameriame
nielen na tých, ktorí už majú nejaké
kilometre za sebou, ale aj na budúcich
majiteľov nových vozidiel.
„H
orúcou“ témou je nová
registračná daň, ktorej
výška sa odvíja od výkonu motora automobilu. V platnosti
je od 1. októbra. Pri vozidlách
s výkonom do 80 kW sa
suma nemení, zaplatíte 33 € .
Doplnkovú daň pri registrácii
zaplatia všetci majitelia áut
s výkonom nad 80 kW. Pre
priaznivcov „domácej“ značky Škoda máme dobrú správu – až do konca roka získajú
zákazníci pri kúpe nového
vozidla hotovostný bonus vo
výške registračného poplatku. Platí to pre všetky modely
značky Škoda.
♥ Zosobášili sa
Cirkevný sobáš
15. septembra Daniel Biksadský a Mária Sotáková
Peter Graňák a Ivana Kováčová
Branislav Frkáň a Andrea Mrlianová
22. septembra Michal Kozič a Petra Šoková
Vladimír Bárta a Ľudmila Veselá
Michal Bordáč a Kristína Prochácová
Peter Luňák a Lucia Grebečiová
29. septembra Štefan Wenchich – Mgr. Katarína Méryová
Ing. Martin Sýkora – Michaela Zábojníková
Matričný úrad Bratislava-Petržalka
14. septembra Juraj Mach a Eva Baťová
15. septembra Robert Horváth a Anna Lelkešová
Ivan Kříž a Dagmar Kanjaková
Ivan Matejka a Oľga Hlavatá
Robert Koch a Zuzana Farkašová
Patrik Putík a Michaela Rakovická
Slavomír Trnkócy a Diana Lakatošová
Martin Molnár a Veronika Dujsíková
Juraj Ožvald a Petra Knotková
22. septembra Günter Nagy a Jana Poljaková
Július Zajac a Mária Magulová
Matej Hruška a Silvia Viktoriusová
Andrej Buday a Adriána Tengeriová
Dušan Pospišil a Helena Kramárová
Andrej Škultéty a Nadežda Avramová
29. septembra Martin Leščuk – Andrea Binderová
Peter Hubert – Mária Vargová
Marek Javor – Zuzana Mitríková
Pavol Balko – Dagmar Novarová
No a pre tých, ktorí už vozidlo majú a budú ho pripravovať na nadchádzajúce
jesenné obdobie a zimu,
máme zopár ďalších rád:
Kontrola
akumulátora
– odporúčame nechať akumulátor skontrolovať v servise, prípadne nabiť a nechať
očistiť jeho póly, ktoré musia byť bez oxidačných stôp
a tiež riadne dotiahnuté. Rovnako by mala byť zaistená
hustota elektrolytu a prípadne
doplnená destilovaná voda.
Kontrola chladiacej sústavy – chladiaca sústava prechádza v hlavnej motoristickej sezóne náročnou skúškou.
Preto treba jej stav dôkladne
prekontrolovať. Dôležité je
zamerať sa predovšetkým na
kontrolu jej tesnosti, zistiť stav
chladiacej kvapaliny a prípadne ju doplniť alebo vymeniť.
Výmena zimných pneumatík a kontrola ich stavu
– zimné pneumatiky by sa
nemali používať pri teplotách
vyšších než + 7 °C. Keďže sú
vyrobené z mäkkých zmesí,
pri vyšších teplotách dochádza k ich rýchlejšiemu opotrebovaniu. Výhodnejšia je
výmena kompletných kolies,
než „prezúvanie“ pneumatík
na tie isté ráfiky. Zníži sa tak riziko poškodenia. Nezabúdajte
ani na hĺbku vzorky – zákon
stanovuje minimálnu hĺbku
vzorky u osobných automobilov 1,6 mm avšak odborníci
odporúčajú mať vzorku aspoň
3 mm vysokú.
Aktuálne môžete u nás využiť
jesenné ekonomicky výhodné
servisné balíky špeciálne pre
vozidlá Škoda, Volkswagen
a Audi, staršie ako 4 a 5 rokov.
Balíky sa skladajú zo zvýhodnenej ceny dielu a z práce.
Preto ako zákazník už vopred
viete, koľko za opravu a prípravu vášho vozidla pred
jesennou sezónou zaplatíte.
Navyše originálny diel udrží
hodnotu vášho vozidla. Ďalšie
rady vám prinesieme na stránkach ďalších vydaní PN.
www.impa.sk
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
4. 8. - 18. 8. 2012 - ZATVORENÉ
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
Nové techniky
farbenia
OMBRE
NECHTOVÝ DESIGN
PEDIKÚRA
Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov
10 €
Welness + lakovanie 21 €
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €
Spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
Í
STE
U
S
NÁ
AN
VÍT
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka upravovala
tohtoročný rozpočet
Na septembrovom rokovaní Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Petržalka schválilo úpravu rozpočtu na rok
2012 s príjmami a výdavkami vo výške 24 520 001 eur
B
ežné príjmy sa zvýšia
o 77 842 eur a bežné výdavky znížia sa o 70 592 eur.
Upravený rozpočet počíta
aj so znížením kapitálových
príjmov o 138 590 eur, zvýšením kapitálových výdavkov
5. 10. 2012 • 5
S A M O S P R ÁVA
o 4 804 eur a znížením príjmových finančných operácií o
5 040 eur.
K úprave rozpočtu dochádza
v dôsledku prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti,
výhľadu hospodárenia do konca
roku 2012 a na základe požiadaviek miestnych organizácií a
oddelení miestneho úradu.
V bežných príjmoch Petržalka očakáva výraznú zmenu
v daňových i nedaňových príjmoch. Podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb je
nižší a za I. polrok je na úrovni 44,6 %. Vývoj dane nie je
v súlade s prognózou a so
schváleným rozpočtom SR na
rok 2012 a tiež sa od tohto roka
znížil podiel mestskej časti na
výnose dane v prospech iných
mestských častí (tzv. solidarita
s malými mestskými časťami).
Plnenie pri dani z nehnuteľností za prvý polrok je iba 39,0 %.
Vzhľadom na negatívny vývoj dane z príjmu fyzických
osôb požiadalo miestne zastupiteľstvo starostu, aby rokoval s
primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu
hlavného mesta tak, aby sa percento solidarity veľkých mestských častí k malým mestským
častiam znížilo na polovicu.
Pre Petržalku je dôležité, aby
mala dostatok prostriedkov na
plnenie úloh, ktoré jej ako samospráve vyplývajú zo zákona
(bližšie informácie na inom
mieste).
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k viacerým zmenám, okrem iného napríklad
k zvýšeniu bežných výdavkov
o 20-tisíc eur na opravy terás,
ako aj na opravy komunikácií,
- k zvýšeniu o 43 720 eur na
vytvorenie nových tried v MŠ
na Macharovej od 1. 9. 2012 a
prípravu nových tried materskej školy na ZŠ Holíčska od
1. 1. 2013,
- k zvýšeniu výdavkov o
43 118 eur na nevyhnutné
opravy školských jedální
a na opravu časti strechy
nad školskou jedálňou
ZŠ Černyševského,
- k navýšeniu kapitálových výdavkov o 62 096 eur na projekty EÚ na rok 2012,
- k zvýšeniu výdavkov o 8-tisíc eur na zriadenie nového
denného centra na Gercenovej 8,
- k zníženiu výdavkov o 50-tisíc eur na spolufinancovanie
úpravy športovísk do konca
tohto roka a
- na zníženie kapitálových
výdavkov o 70-tisíc eur z
dôvodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici
(mestská časť nemá vzťah
k pozemku, nová nájomná
zmluva s hlavným mestom
nebola podpísaná, pretože
hlavné mesto od mestskej
časti žiada vysoké komerčné
nájomné).
(mgl)
reálnej potreby služby občana. Doteraz platili obyvatelia
zariadenia rovnakú úhradu
na princípe solidarity a spolupatričnosti bez rozdielu, či
sa sociálna služba poskytuje v
jednolôžkovej izbe so sociálnym zariadením, alebo v trojlôžkovej izbe bez sociálneho
zariadenia, bez rozdielu, či sú
prijímatelia sociálnej služby
chodiaci alebo imobilní, pripútaní na lôžko.
Nové VZN spravodlivejšie
stanovuje výšku úhrady, kde
občan bude prispievať sumou
adekvátnou poskytovaným
sociálnym službám, t. j. kvalitnejšie služby - vyššia úhrada.
Mestská časť bude prispievať zo svojho rozpočtu na sociálnu službu v ZOS v priemere 108 € mesačne na jedného
klienta.
V zariadení núdzového bývania sa oproti roku 2006 zvýši cena za poskytnuté služby
v priemere o 0,15 €/ deň.
Zmeny v poskytovaní
sociálnych služieb a výške úhrady
Petržalskí poslanci schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne
služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
D
ôvodom bolo zapracovanie platnej legislatívy
do VZN, určenie podmienok
a rozsahu poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou prostredníctvom Strediska
sociálnych služieb Petržalka
a úprava úhrad za poskytované
sociálne služby.
Úhrady za sociálne služby
predstavujú 33 % ekonomických oprávnených nákladov
(celkové náklady za sociálne
služby ), t. j. mestská časť bude
stále znášať väčšinu nákladov –
čo predstavuje takmer 70 %.
Samosprávu neteší, že musí
pristúpiť k takýmto opatreniam. Je to však nevyhnutné,
keďže naposledy Petržalka
upravovala výšku úhrad v roku
2006 a odvtedy sa ceny energií,
pohonných hmôt a nesporne
aj všetkých služieb výrazne
zvýšili. Snahou Petržalky bude
aj naďalej udržiavať prijateľné
ceny s maximálnou snahou
o spokojnosť občanov odkázaných na sociálne služby. Dôkazom toho je aj fakt, že aj po
úpravách úhrad má Petržalka
najnižšie ceny za služby v porovnaní s ostatnými bratislavskými mestskými časťami.
Úprava úhrady pri poskytovaní opatrovateľskej služby
v domácom prostredí sa určuje v hodinách. To znamená, že
občan zaplatí za poskytovanie
sociálnej služby za čas, ktorý
opatrovateľka poskytuje službu
u občana, nie ako dosiaľ za jednotlivé úkony opatrovateľskej
služby.
Nové VZN zrovnoprávňuje
prijímateľov sociálnych služieb,
kde každý prijímateľ služby zaplatí úhradu len za čas výkonu
opatrovateľky, podľa reálnej
potreby. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je
1 €, donáška obeda 0,50 €
a úhrada za upratovanie domácnosti prijímateľa 3,60 €.
Občan zaplatí necelých
30 % z celkových nákladov
mestskej časti na opatrovateľskú službu v domácnosti.
Mestská časť bude aj naďalej
prispievať z rozpočtu 477 € na
jedného klienta mesačne.
Zmena pri poskytovaní
sociálnej služby v Zariadeniach opatrovateľskej služby
(ZOS) sa týka úhrady podľa
kvality obytných priestorov a
(mgl)
foto MČ
6 •
5. 10. 2012
D N I D O B R O V O Ľ N Í C T VA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Sama sa nezašpinila sama sa nevyčistí!
Č
istenie okolia budovy
LUDUS na Námestí českého ľudu zorganizoval miestny úrad. Akcia niesla motto
Sama nezašpinila - sama sa
nevyčistí! Podieľali sa na nej
pracovníci MÚ, zamestnanci
VPS a tridsať dobrovoľníkov,
medzi nimi študenti zo SOŠ
podnikania na Strečnianskej
ulici a seniori. „Napriek tomu,
že z domov, ktoré susedia s
LUDUS-om prišla iba jedna
mladá dievčina, a napriek
tomu, že bezdomovcom posedávajúcim na neďalekej lavičke ani nenapadlo zapojiť sa,
bola akcia úspešná. Najväčší
a najťažší kus práce odviedli pracovníci VPS, keďže išlo
o odstraňovanie pozostatkov
po „brlohoch“ bezdomovcov
a „prírodných“ toaletách, ale
vďaka patrí aj študentom, seniorom a osobitne Martinke
Palatickej,“ odkázala vedúca
sekretariátu starostu Milka
Podmajerská.
OZ Kultúrna asociácia
Nová Akropolis čistila petržalské lužné lesy. Rukávy si
vyhrnulo 21 dobrovoľníkov
„Medzi stromami a kríkmi
V tretí septembrový víkend sa tisícky ľudí v slovenských mestách a obciach
zapojili do environmentálnych, sociálnych či terapeutických aktivít.
Štvrtý ročník akcie Dni dobrovoľníctva sa skončil úspešne a stopy zanechal
aj v Petržalke.
sa nachádzal komunálny a
stavebný odpad, v niektorých
prípadoch cielene zasypaný
zemou alebo prekrytý zeleňou,“ informovala Kamila Hermannová, riaditeľka
združenia. Výsledkom brigády bolo asi desať m³ odpadu.
„S priebehom podujatia sme
boli nadmieru spokojní vďaka technickej podpore mestskej časti Petržalka a, najmä,
skvelému prístupu všetkých
dobrovoľníkov.“
Sklad solidarity
pomoc uvítal
Aj v Sklade solidarity na Jasovskej ulici uvítali nezištnú
pomoc. „Stále je tu veľa práce,
dvaja to nestíhame a pomoc
potrebujeme.
Dobrovoľníci upratujú dolný sklad, kde
triedia predovšetkým knihy.
Som s nimi veľmi spokojná,“
pochvaľovala si predavačka
Marta Šarköziová. Kysučanka
Katka Blahutová, ktorá v Bratislave študuje, si túto činnosť
nevybrala náhodne: „Som
veriaca, u mňa malo veľký
význam, že sklad prevádzkuje katolícka charita. Cítim, že
pomáhať má v dnešnej dobe
veľký význam. Pôvodne som
sem chcela veci len darovať,
ale na internete som sa dočítala, že sa dá pomôcť aj takto.
Povedala som si - prečo nie?
- veď som študentka a mám
čas. Robota mi ide ľahko. Tí
ľudia mi veľa dali, a vlastne
nič nezobrali.“
Komunitný park
v Petržalke
Až 32 dobrovoľníkov položilo základy komunitného
parku v Petržalke. Pod záštitou
Zelenej hliadky sa postarali o
čistejšie prostredie a vyznačenie troch vychádzkových trás
v lužnom lese medzi Starým
mostom a Mostom Apollo.
„Napílili sme popadané stromy, pričom sme drevo využili
ako posedy. Symbolicky sme
tiež zablokovali štyri vjazdy
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 7
im nepatrí, a preto sa k nemu
môžu správať benevolentne,
vyhadzovať odpad a podobne,
napriek tomu, že doma majú
pravdepodobne poriadok.“
Ani 28-ročný Matúš Ferenčík nečistil lužné lesy po prvý
raz: „Aktivity hliadky poznám,
vedel som, do čoho a s kým do
toho idem. Kreovanie prvého
komunitného parku v Bratislave budovaného dobrovoľníkmi
bol pre mňa vhodný relax,
oddych po náročnom týždni
strávenom v práci. Aktivity
podobného druhu sú pre mňa
dôkazom toho, že nevymreli
slušní ľudia a ak takýchto ľudí
spojí dobrá myšlienka, vedia
to náležite využiť a pretaviť do
konkrétnych výsledkov.“
Po minuloročnom úspechu
sa na Dňoch dobrovoľníctva
opäť zúčastnila aj Miestna
knižnica Petržalka. „Vo vestibule Onkologického ústavu
svätej Alžbety sme pod záštitou Dobrovoľníckej skupiny
VŔBA rozdávali vyradené alebo darované knihy pacientom
a návštevníkom onkologického
ústavu. Záujem o knihy bol
veľký. Rozdali sme asi 300
kníh. Krásne príbehy zo života
sa dostali do rúk milovníkom
literatúry. Už teraz sa tešíme
na nasledujúci ročník,“ povedala Veronika Pavelková, ktorá sa
pre autá. Chceme, aby bola
lokalita pokojná a autá v nej
nemajú čo robiť. Chceme rokovať o ich fixnom zablokovaní
s majiteľom pozemkov, ktorým
je magistrát,“ povedal zakladateľ Zelenej hliadky Matúš
Čupka. Počas soboty vyzbierali šestnásť 110-litrových vriec
odpadu a so starostlivosťou
o les nekončia: „S čistiacimi
akciami chceme pokračovať
od Prístavného mostu smerom
na juh. Celá myšlienka komu-
nitného parku sa zrodila počas
našich 13 upratovacích akcií,
keď sme sa rozhodli neskončiť
vyčistením lokality od skládok,
ale prispieť aj k jej skrášleniu a
hlavne otvoriť Bratislavčanom
kus nádhernej prírody.“
Dobrovoľník Peter Kotvan
chodí na akcie Zelenej hliadky
už od jari. Vraví, že je potrebné naučiť sa žiť a fungovať vo
väčšej harmónii s prírodou:
„Mám pocit, že bežní ľudia
vnímajú okolie ako niečo, čo
na akcii zúčastnila spolu s knihovníkmi Františkom Brunnerom a Jankou Strassovou.
Celoslovenské Dni dobrovoľníctva zorganizovalo združenie C.A.R.D.O. prevádzkujúce
portál www.dobrovolnictvo.
sk V prípade, že vám je dobrovoľníctvo blízke, na stránke
nájdete širokú ponuku aktivít,
ktorými si môžete zmysluplne
zaplniť voľný čas.
(ld),
foto (ld, ZH, MÚ, KANA,MKP)
Budeme
pretabuľovaným mestom?
Bezpochyby dobrý úmysel mala osoba, ktorá dala na všetky „vstupy“ na územie Vlasteneckého námestia napísať
bielym písmom na čierny asfalt text zakazujúci vstup s
voľne pusteným psom. Rovnaký cieľ mali tabule osadené
na viacerých zelených plochách.
Čo sa tým však dosiahlo?
Mnohí psičkári si tento príkaz vysvetlili tak, že pred vymedzenými plochami ich havinovia môžu skackať bez
remeňa, čo im srdce ráči. A tak ich z neho púšťajú, ledva
prekročia hranicu námestia alebo zatrávneného územia.
Lenže podľa všeobecne záväzného nariadenia je zákaz
voľného pohybu psa na CELOM území Petržalky – s výnimkou označených výbehov!
Niektorých príkazové tabule natoľko iritovali, že ich jednoducho zvalili. Dve také ostali ležať počas víkendu 22. – 23.
septembra na trávniku parčíka pri športovej hale Pengym
na Černyševského ulici. Z tretej, ktorá sa dovolávala „iba“
ochrany zelene, ostala len žŕdka zarazená do zeme.
Zdá sa však, že tabule sa u nás stanú hitom. Okresná
prokurátorka, ktorá si najnovšie vzala na paškál nariadenie mestskej časti Petržalka o pití alkoholu na verejných
priestranstvách, poslancom odporučila, aby tabuľami
označili každú ulicu, každé námestie, kde občania nesmú
konzumovať alkohol. Iba tak vraj bude každému jasné,
ako to miestni „zákonodarcovia“ mysleli. Iba tak nebudú
uvedení do omylu, kde sa možno oddávať alkoholovým
radovánkam a kde už nie.
S problémom opíjania sa a vystrájania jednotlivcov či malých skupín na lavičkách, v parkoch, na uliciach či námestiach má problém nielen Petržalka. Ruka v ruke s tým idú
aj ďalšie ľudí pohoršujúce prejavy, ako napr. močenie pri
stromoch a domoch, hlučný vulgárny slovník opilcov, nadávky a neporiadok. Je preto len logické, že sa samosprávy
bránia, niekde aj odmietnutím prokurátorského procesu.
Petržalka tak nespravila, chce hľadať obojstranne akceptovateľné riešenie. Treba len veriť, že ním nebude osádzanie
ďalších tabúľ!
A ešte slovíčko na záver: Ak s neželaným požívaním alkoholu bojujú viaceré mestá, nemali by sa zmenou príslušnej legislatívy zaoberať poslanci na Hradnom vrchu?
Signály zdola by určite nemali ignorovať, aby sa naše ulice
nezmenili na odpudzujúce stoky.
Alena Kopřivová
foto autorka
8 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Daňoví dlžníci
na web-pranieri
Starostlivosť a dodržiavanie pravidiel sa na pravom
brehu Dunaja opláca.
Na oficiálnej webovej
stránke Mestskej časti
Bratislava-Petržalka
www.petrzalka.sk
v sekcii Oddelenie finančné pribudol od minulého
týždňa aj zoznam daňových dlžníkov.
Keďže Petržalka je správcom
dvoch miestnych daní, Petržalčania sa vďaka webu dozvedia,
kto mestskej časti nezaplatil
daň za psa a daň za užívanie
verejného priestranstva. Najvyšší nedoplatok na dani za
psa (takmer 600 eur) má obyvateľ z Mánesovho námestia,
najväčší dlh na dani za zaujatie
verejného priestranstva má
obyvateľka z Wolkrovej ulice
(takmer 4-tisíc eur).
Petržalka bude zoznam aktualizovať v prípade, že v ňom
dôjde k zmene a dlžník nedoplatok mestskej časti uhradí.
Samospráva zo zákona môže
zverejňovať daňových dlžníkov, ktorých nedoplatok dosahuje najmenej 160 eur.
V rámci informovanosti
a transparentnosti počas roka
2012 na petržalskom webe už
pribudli nezodpovední vlastníci pozemkov, vďaka čomu
Petržalčania vedia nielen to,
komu pozemky patria, ale aj to,
ako v zmysle zákona obec rieši
nepokosené alebo neupratané pozemky s ich majiteľom
a či sa o pozemky postaral.
Na „web-pranieri“ ešte tento
rok pribudnú aj vraky a dlhodobo nepojazdné a havarované autá, ktoré ich vlastníci
nechali na verejných priestranstvách. Obyvatelia z okolia si
budú môcť porovnať údaje
o vozidlách ako napríklad evidenčné číslo, typ vozidla, jeho
farbu, miesto odstavenia, či
má STK, emisnú kontrolu, či
má poškodené okná, zrkadlá, pneumatiky, či je hrdzavé
a podobne. Dočítajú sa aj tom,
ako konkrétne vozidlo mestská
časť v zmysle zákona rieši.
(upr)
Rokovania petržalských poslancov
budú v
televízii aj na webe
K vyššej participácii verejnosti na rozhodovaní a k neustálemu
zlepšovaniu a skvalitňovaniu poskytovaných služieb v Petržalke
prispeje ďalší nový servis pre občana.
M
estská časť začína zabezpečovať videozáznam
z rokovaní poslancov miestneho zastupiteľstva. Petržalčania
budú môcť sledovať rozhodovanie volených zástupcov
v čase, ktorý im vyhovuje. Internetovú formu získavania
informácií preferujú najmä občania v produktívnom veku.
Záznam si budú môcť pozrieť
prostredníctvom
internetu
v archíve Televízie Bratislava
na webovej stránke www.tvba.
sk (link http://www.tvba.
sk/tv-relacie/mz-petrzalka/
mz-petrzalka-25-09-2012-1cast/). Občania sa k záznamu
dostanú aj prostredníctvom
oficiálnej webovej stránky Petržalky www.petrzalka.sk.
Vzhľadom na návyky predovšetkým seniorskej generácie, ako aj na jej technické
možnosti a zručnosti a aj čo
najväčšiu dostupnosť informácií zo zasadnutí, rokovania poslaneckého zboru Petržalky bude možné sledovať
aj v rámci programu Televízie Bratislava, ktorá program
šíri v základnom súbore UPC
(digitálne aj analógové vysielanie), v Magiu, ako aj v káblovom rozvode Digi Slovakia.
Rozhodnutie
obrazovo
sprístupniť rokovanie miestneho zastupiteľstva vychádza
z dokumentu Transparentná
Petržalka, ktorý prijali miestni poslanci v máji tohto roka.
(upr)
Dávať, aj keď nemáme
dosť pre seba?
Začiatok septembrového rokovania
miestneho zastupiteľstva sa niesol v
znamení financií. Poslanci schválili návrh
úpravy rozpočtu mestskej časti na rok
2012 s príjmami a výdavkami vo výške
24 520 001 eur.
P
eniaze chýbajú aj samosprávam – aj takým veľkým, ako je Petržalka. Napriek tomu solidárne prispieva – spolu s MČ Ružinov,
Staré a Nové Mesto – do rozpočtov menších mestských
častí Bratislavy. Výšku percenta solidarity upravuje štatút hlavného mesta. Tému
otvoril starosta Bajan a po
diskusii ho poslanci poverili, aby začal rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave percenta
solidarity na polovicu.
„Dôvodom je masívny výpadok príjmov hlavného
mesta aj mestských častí.
V prípade Petržalky to predstavuje sumu do 400 000 eur
z príjmov z daní v tomto roku,“ dôvodil starosta Bajan
s tým, že situácia je dnes napätá a solidarita začína byť
v neprospech veľkých častí.
Preto ten návrh – znížiť príspevok na polovicu. Petržalka by tak ušetrila približne
340 000 eur z viac ako 650 000
eur, ktoré dáva dnes. „Päťdesiat percent je z našej strany
ústretový krok,“ myslí si Bajan. Upozornil aj na zákonné
povinnosti, ktoré veľké časti majú a nevedia ich finančne zvládať. Plnia totiž aj úlohy, ktoré malé mestské časti
nemajú, napríklad sa starajú
o oblasť civilnej obrany. Starostovia mestských častí
chceli podľa slov starostu Ba-
jana rokovať o znížení sumy
už pred rokom, ale na požiadanie primátora stretnutie
odložili.
„Musíme hospodáriť tak,
aby sme vystačili zo zákonných príjmov. Malé mestské časti sa naučili z týchto
peňazí žiť, ale ja predsa nemôžem zatvoriť škôlku kvôli tomu, aby si mohla malá
mestská časť objednať inzerciu v časopise, alebo urobiť
hody,“ dôvodil Bajan.
Koncom minulého roku
mestskí poslanci schválili pre
tento rok príspevok solidarity
vo výške viac ako 2,11 milióna
eur. Na jednu malú mestskú
časť to vychádzalo približne
302 574 eur.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 9
INZERCIA
"&+)& )+*
$&
%+#) "&/ ,(
! !$ /
0
"
$
#
)&+#
)!$-
)1/0.A+9$,0,,* &+,2+8/-,0.# #*&/&#10,*, &),2!02&
6)(*6%(*,+1(-)0:",24-.#"+&58/, "&+)& )+*
$&$")&$/!.-+%+#
7!02&!0&2#(6=#"8-)0&+*#0):5-<2,"+8!#+
1.+,28!#+1.
7!02&* &0&,+(6A&#.+*#0):5-<2,"+8!#+1.+,28!#+1.
7!02&,* &*&)4(6*,".8/0,.**#0):5-<2,"+8!#+1.+,28!#+
1.
+8/+28/A('>'B)=&#2,5&")8
'''# %$ #
8=10,.&5,2+?-.#"'!2,5&"&#)7
"$#&#
+;+/(!#/0#0.@)(
®
$"%
*&)&+$,&*-/(333&*-/(
INZERCIA IMPA 1.10.2012.indd 1
02.10.12 10:21
Deň otvorených dverí
Príďte na Deň otvorených dverí už ako domov,
do rezidenčného rezortu Slnečnice - Južné mesto v Petržalke
Čaká na vás vzorový dom a byt
v dňoch 12. - 14. 10. 2012
V čase od 10.00 do 18.00 h. máme pre vás dokončené, dostupné
priestranné byty a rodinné domy za bezkonkurečné ceny
NÉ
NČE
UŽ DOKO
Slnecnice
ˇ
sú splnený
Príďte aj so svojimi rodinami,
na najmenších čaká zábavná zóna
Prístupnosť MHD: autobus č. 91 a 191 - zastávka Slnečnice
sen
Tel: +421 220 777 222, GSM: +421 917 665 855
www.slnecnice.sk
posledná šanca na
najlepšie bývanie v meste
inzercia_210x130_BN.indd 1
1.10.2012 12:43
10 • 5. 10. 2012
Glosa
O možnosti voľby
Stále rozmýšľam nad súmrakom
kultúry a bahnom v televíziách.
Sama televízie nepozerám. Nemusím, mám
dosť iných možností, film, divadlo, koncerty,
knihy... a viem, aké je to cenné. Ale aj to viem,
koľko ma to stojí. Kto má však rozpočet taký,
že mu nevyjde poriadne ani na nájomné, kde
by vzal na lístky do divadla, do kina, na knihy?
Na tú odpornú televíziu je vlastne odkázaný.
Jeho sloboda voľby je zúžená na možnosť
nedívať sa vôbec, alebo dívať sa na zapáchajúcu stoku. V obciach, v osadách, na samotách
i v dedinkách žijú ľudia s hlboko podpriemerným príjmom. Aká veľká je ich sloboda?
Mnohí namietnu, že pozerať predsa nie je
povinnosť. Producentka nízkorozpočtových
filmov Bratislavafilm a Lóve Adriana Kronerová
na to reagovala v Sme: „Vždy ma fascinujú nepodpísaní intelektuáli, ktorí na internete hovoria, že ja televízor nepozerám a ty máš ovládač,
tak to prepni. Mne to pripomína, akoby vám
drogový díler povedal, že predáva drogy na
námestí, ale vy si ich nemusíte kúpiť, kúpte si
v susednom stánku cukríky. Už predávať drogy
nie je v poriadku.“
Kultúra, to nie je iba vysoké umenie, ako sa
často zamieňa. Kultúra úzko súvisí s dôstojnosťou ľudského prežívania. Áno, aj s prácou. Má
práca budúcnosť?
Možno si to dnes ešte málokto uvedomuje,
ale práce, tej dobre platenej a kvalifikovanej,
bude stále menej. Ale už dnes je jasné, ako
ťažko je zmysluplne „zamestnať“ po sídlisku, aj
tom petržalskom, potulujúcich sa nezamestnaných. Ako ich udržať v stave, aby nevyčíňali.
Aby sa raz v budúcnosti, keď na nich doľahne
poznanie, že v ich živote sa už nič k lepšiemu
nezmení, nebúrili.
Komunistickí papaláši im púšťali Angeliku.
Keď sa búrili so sviečkami v rukách, aj keď sa
vyberali na Levočskú či Šaštínsku púť. „Odpútavacie akcie“ sa tomu hovorilo.
Dnes je už Angelika rozprávka, treba pritvrdiť. Ukazovať čosi také, akože je to o nás, sme
to my sami. Z úst vypúšťať vety, z ktorých sú
citovateľné iba spojky, Jazyk používať iba na
to, na čo v ríši zvieracej.
A nemýľme sa - slovník „smotánky“ sa nelíši
od jazyka kočiša.
Agatha Christie mala brata, ktorý žil v Afrike.
Raz si na dovolenku priviedol svojho afrického
kuchára. Chcel mu ukázať Londýn. Mladý muž
chodil po meste a vrátil sa úplne uchvátený. Plný
nadšenia. Spisovateľka bola zvedavá, čo ho očarilo najviac. Tower? Big ben? Katedrály?
„Obchod s mäsom!“ odpovedal Afričan.
Mäso voľne viselo na hákoch a nikto neprišiel, aby ho ukradol!
Pomaly pomaličky sa naša kultúra zosúva na
túto úroveň?
Gabriela Rothmayerová
PETRŽALSKÉ NOVINY
N Á Z O R Y A S TA N O V I S K Á
Sťahovanie a sny
Človek si vraj má zapamätať, o čom sa mu na novom mieste snívalo, lebo to sa mu aj splní. A čo
na mieste, z ktorého po dlhých rokoch odchádza?
T
o teda fakt neviem. Faktom však
je, že sa mi nesnívalo nič. Bolo by to určite romantické, ale jednoducho nič. So ženou sme zaspali
ako dve drevá, pretože do noci sme
do veľkých igelitových vriec ukladali
všetko, čo chceme na novom mieste
bezpodmienečne mať. A museli sme
vytriediť to, čo sa už do nového bytu
nezmestí. Ostatné treba rozdať, nechať na mieste, alebo vyhodiť. A toho
bola väčšina. Sťahovali sme sa totiž z
veľkého starého bytu do dvojgarsónky. V Petržalke.
Ešte dnes ako v divadle vidím
scénu: nastupujeme do takzvaného nákladného výťahu, len o málo
väčšieho ako tá dvojgarsónka, ktorú
sme si práve pozreli a do ktorej sa o
pár dní máme z veľkého starého bytu presťahovať. Reštituenti sú neoblomní. A moja žena plače. Čo plače,
reve! Ťažko povedať prečo. Možno
od radosti, lebo na starom mieste
sme výťah nemali. Strečnianska 11
nás čaká.
Vrátim sa ešte na chvíľu do domu
na Štúrovej v Starom Meste, kde sme
bývali. Bol to secesný dom, dokonca pamiatka, ale nám to ani neprišlo. Až teraz, po rokoch, som si klikol
na hotel Tulip... , nebudem robiť reklamu, a len tak zo zaujímavosti som
zisťoval, koľko by ma tak stála jedna
nocička na mieste, kde sme predtým
trávili všakovaké chvíle svojho života. Poviem pravdu, premohlo ma náhle zdesenie. Uvedomil som si totiž,
že ja som tam na druhom poschodí,
len tak nemilobohu vlastne prechrápal celý majetok! Hrad. Pravdaže nie
rovno nad riekou a na skale. Dnešné
celebrity by však bledli.
Ale späť k veci. Cez inzerát sme
si objednali sťahovaciu firmu, ktorá
v tom inzeráte sľubovala všetko presťahovať, ľahko, rýchlo a lacno. Zdôrazňujem najmä slovo všetko. To je
pravda, všetko naložili, dokonca boli
takí milí, že od nás ani nechceli, aby
sme kontrolovali, či je všetko uložené
tak, ako má byť. A veru bolo. Na to
sme však prišli až neskôr.
Tí, ktorí sa už niekedy sťahovali,
veľmi dobre vedia, o čom hovorím.
K dispozícii síce boli dva výťahy,
z toho jeden tzv. nákladný, v ktorom si žena už pred časom poplakala, fungovali však podľa pravidiel,
ktorým nerozumel nikto, dokonca
ani starousadlíci nie. Po nekonečnej
štrapácii sa však podarilo materiál
dopraviť na určené miesto.
Zabrať nám však dala starožitná skriňa. Vo chvíli, keď ju naložili do spomínaného nákladného výťahu, vysvitlo, že akýkoľvek pohyb
ten výťah odmieta. Nezostávalo nič
iné, len skriňu vyložiť a po úzkom
schodisku, za nepublikovateľného
komentára, ju vytrepať až na druhé
poschodie. Hurá, je vyhraté!
Ale omyl. Ukázalo sa, že akási spoločná predsieň pre dva byty má také
rozmery, ktoré sú v priamom rozpore s rozmermi spomínanej skrine. Opäť odznelo niekoľko v slušnej spoločnosti nepublikovateľných
poznámok. Neuveriteľné sa však
stalo skutkom. Jeden zo sťahovacej
squadry povedal – toto posunieme
tam, vrch sklopíme, potom spodok
vysunieme von, sklopíme ešte raz a
uvidíme. A vyšlo to. Mal som pocit,
že sme v tej chvíli vyhrali nad celým
svetom. Bola to však výhra dočasná.
Po niekoľkých dňoch totiž vysvitlo, že, zrejme v dôsledku nepriaznivej výťahovej situácie, sa niektoré
veci, napriek snahe, nepodarilo dopraviť až na miesto pôvodného určenia. Miesto nového určenia podľa
sťahovacej firmy bolo zrejme niekde
úplne inde.
V tej chvíli sme však o uvedenej
drobnej nehode nemali ani tú najmenšiu informáciu. Zaspávali sme
opäť ako drevá. Ako sa hovorí, spánkom spravodlivých. A medzi tými
istými napchanými vrecami ako deň
predtým.
Spomínam si, že ani tej noci sa
nám nič nesnívalo. Dokonca sme si
ani neuvedomovali, že už sme Petržalčania.
Oskar Král
Váš inzerát na tomto priestore
má hodnotu 36 eur.
HĽADÁME externých spolupracovníkov
na predaj reklamného priestoru.
A uvidí ho viac ako 200-tisíc očí!
Váš príjem závisí od vašej šikovnosti!
[email protected]
[email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 11
SENIORI
Slová, iba slová
be, ktorú keď nepremôžeš,
premôže ona teba a množstvo ďalších zmysluplných
nezmyslov formulovaných
do farbami hýriacich slov falošného pátosu. Bolo by namieste maľovať vety o tom,
že neprehliadneš človeka v
jeho starobe, nezabudneš na
matku odloženú v starobinci,
otca hrabkajúceho sa v kontajneroch, neobídeš bôľ tých,
ktorí tiež boli mladí a zdraví,
ktorí vkladali svoje úspory
do banky života s pocitom
zúročiteľnosti v neznámych
zajtrajškoch. Tu by mali byť
slová o ľuďoch sadiacich pomyselné stromy prinášajúce
plody budúcim generáciám,
pripomenutia, že ak má človek blízko k ľuďom, približuje sa aj sám sebe. Niekedy až
nablízko, že vidí iba svoj
Tu na tomto mieste by sme si mali prečítať, čo všetko pre nás tak
obraz zabúdajúc, že všetko
znamená, čo všetko si zaslúži ostarený človek, rokmi k zemi
čo získal a má, dosiahol práve
pritlačená babička, cvalom neúprosného času zmorený starký, z rúk tých, ktorí v nich dnes
nič. Ani lásku.
nesúci v nespočetných vráskach zakódované desaťročia práce nemajú
Tu na tomto mieste by sme
v znamení lopoty i lopaty neraz nanútenej pre iné zmýšľanie. si mali aspoň na začiatku
mesiaca úcty prečítať takéto
atrilo by sa tak napísať, starším. Vety okrídlené pá- ré vychovali pekné dcéry i slová. Ale prečo práve teraz
pretože o pár dní sa zač- tosom by mali prinášať ódy dcéry dcér, synkov a ich sy- a len tento mesiac?
A prečo iba slová?
ne v kalendári sviatočne ne- na starých a starších otcov, nakov. Tu by mala mať dôsJaroslav Gründler
kolorovaný Mesiac úcty k na slovenské mamičky, kto- tojné miesto útecha v staro-
P
Seniori v klube oslavovali
V
ýznamné životné jubileá oslavovali členovia
DC na Strečnianskej 18.
V tomto roku sa dožili
krásneho jubilea 90 rokov
Lýdia Salajová a Helenka
Jariabková a 86 rokov sa
dožil Ján Bachna. Oslava
mala slávnostnú atmosféru a gratulantov bolo veru
neúrekom. Spievali sme
krásne piesne, veď všetci
traja sú členmi speváckeho
krúžku Nádej, ktorý existuje pri DC Strečnianska. Je
pekné dožiť sa takého veku,
a preto si všetci želáme, aby
sme aj naďalej mohli v dob-
rom zdraví osláviť ďalšie
jubileá.
Nech navždy Vaša dobrá
duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku
a šťastie.
Ešte raz – Všetko najlepšie!
Vedúci klubu
a všetci členovia
Dôchodcovia
sa chcú učiť jazyky
Jazykové vzdelávanie seniorov
patrí k tomu druhu aktivít, ktoré
dlhodobo priťahujú záujem starších Petržalčanov. Praktizuje sa
v priestoroch Klubu dôchodcov
Miestneho úradu na Strečnianskej ul. 18 a na Haanovej 8. Aj
v školskom roku 2012 - 2013 sa
pripravuje otvorenie štúdia anglického a nemeckého jazyka, a to
v dvoch skupinách – pre začiatočníkov a pokročilých
Miestny úrad v Petržalke podporuje takto orientovaný druh
sociálnej práce už niekoľko rokov
a poskytuje mu priestory dvoch
svojich klubov dôchodcov, pre
ktoré je to spestrením a oživením
ich činnosti. Frekventanti kurzov
chápu výučbu angličtiny a nemčiny ako zmysluplnú činnosť,
ktorá im okrem možnosti naberať
nové poznatky, poskytuje príležitosť stretávať sa s priateľmi, čo
majú podobné záujmy. Iní zasa
vyzdvihujú, že im to posilňuje
osobnú sebadôveru v komunikácii s cudzincami na ulici, či na cestách mimo Slovenska. Pochvaľujú
si aj seniori, ktorí majú príbuzných
v zahraničí - uľahčuje im to napríklad kontakt s vnúčatmi, ktoré vyrastajú v inojazyčnom prostredí.
Možnosť pre seniorov prihlásiť sa na štúdium anglického
a nemeckého jazyka je aktuálna.
V prípade anglického jazyka sa
opäť plánuje otvoriť dve triedy –
jednu pre začiatočníkov a mierne
pokročilých, druhú pre pokročilých. Vyučovanie prvej skupiny
bude pravidelne v stredu od
16. do 17.30 h a pre skupinu mierne pokročilých od 17.30 do 19.10
v Klube dôchodcov na Strečnianskej ul. 18. Zápis pre obidve skupiny v uvedených priestoroch sa
uskutoční v stredu 10. októbra
2012 o 16. h.
Pokiaľ ide o vyučovanie nemeckého jazyka takisto sa uvažuje
o otvorení dvoch tried – jednej
pre začiatočníkov a mierne pokročilých, druhej pre pokročilých.
Bude sa konať v priestoroch Klubu
dôchodcov na Haanovej. ul. 8 vo
štvrtok od 16. do 17.30 h pre začiatočníkov a pre skupinu mierne
pokročilých od 17.30 do 19.10 h.
Zápis pre obidve skupiny sa uskutoční v KD na Haanovej ul. vo štvrtok 11. októbra 2012 o 16, h.
Ján Puchovský
12 •
5. 10. 2012
Krásna ošklivosť
či
Neobjavujeme petržalský svet. Je staronový, dostáva nové
dúhy, ale aj iné tóny. Ako znejú? Odcitujme aspoň niektoré.
A
ké farby dať na zateplený
panelák, to sme sa hádali na schôdzach vlastníkov až
do krvi. Tiež sme sa usilovali
ako-tak zjednotiť už zasklené lodžie, to sa však nedalo.
Vyzerá to teda kadejako. Sú
s rámami i bez, pozdĺžne
i vertikálne členené, z rôznych
materiálov – drevené, hliníkové či plastové, jednosklené
i viacsklené. Ale že niektorí
susedia namontujú na zateplenú fasádu obrovské taniere
– satelity a škatule s klimatizáciou, to sme veru nečakali.
Aj preto je náš dom po celkovej obnove krásny i ošklivý
zároveň...
Z okna do okna a z lodžie
na lodžiu (po druhý raz)
Keď sme pred časom v PN
zapreli do slovenského sídliskového folklóru zasklievania
balkónov a lodžií, čitateľské
reakcie boli rôzne. Od – čo
nás do toho, každý si môže
robiť, čo chce, je to jeho byt
a jeho lodžia, balkón, a také
hlasy výrazne prevažovali, cez
ojedinelé požiadavky regulovania procesu zasklievania až
po extrémny zákaz akýchkoľvek zmien tohto otvoreného
priestranstva.
Z oddelenia územného rozvoja a dopravy miestneho úradu
dostali vtedy Petržalčania kvalifikované odpovede, čo môžu
a nemôžu a prečo, čo platí stále. Že pri zasklievaní balkónov
a lodžií, ak by sme išli prísne
v intenciách stavebného zákona, ide o činnosť, ktorá si
vyžaduje stavebné povolenie,
pretože sa ňou mení vzhľad
stavby. Okrem iného uskutočnením takejto zmeny sa môže
zasiahnuť do inej lodžie či iného balkóna, resp. jej ukotvenie
si vyžaduje zásah do fasády,
obvodových múrov, čím sa
zasahuje do spoločných častí
bytového domu.
Na našom trhu však existujú
PETRŽALSKÉ NOVINY
B Ý VA N I E
certifikované výrobky, ktoré
sú výlučne určené na zasklenie lodžií a balkónov. Nemajú rámy, zvonka ich takmer
nevidno, teda nerušia vzhľad
domu, vyhovujú protipožiarne i bezpečnostne. V prípade
rozbitia nepadajú z balkóna
kusy ostrého skla, ale sklo sa
rozsype, čiže neohrozuje tých,
ktorí môžu byť pod balkónom. Zasklievanie robia len
odborníci s príslušnými certifikačnými oprávneniami. Pokiaľ chce stavebník uskutočniť
takéto zasklenie balkóna či
lodžie, potom je možné uskutočniť takúto úpravu na základe ohlásenia. Keď sme už na
lodžii, potom aj výmenu starej
drevenej priečky za novú, murovanú, ale z ľahkého stavebného materiálu a postavenú
na tom istom mieste ako pôvodná, je možné uskutočniť
na základe ohlásenia. Záver:
tento druh a spôsob zasklievania sa v Petržalke toleruje,
úrad ho akceptuje. Je ho však
pomenej.
Výhľad
z čiernych stavieb
Iným kalibrom je zasklenie
lodžie, balkóna plastovými
oknami. Či dokonca výmurovky na čiastočné alebo až
úplné uzavretie priestoru
lodžie, balkóna. Zasklením sa
v nejednom prípade odstráni i priečka medzi lodžiou
a kuchyňou, čím sa zmení
účel priestoru, lodžia ako
príslušenstvo bytu sa mení
na časť obytnej miestnosti
a stáva súčasťou plochy bytu.
Nik však za tieto navyše štvorcové metre neprispieva aj viac
eur do fondu údržby a opráv,
ani sa vlastníkovi nezohľadňujú pri rozpočítavaní nákladov za spotrebované teplo
v dome. Vyšší štandard, komfort jednotlivca tak celoročne
cez prerozdelenie nákladov
platia ostatní vlastníci bytov.
Plastové okná sú však i ťažšou
právnou (z hľadiska zodpovednosti za možné následky) i hmotnostnou (3-dielne
plastové okno má hmotnosť
60 až 80 kg) kapitolou. Lodžie
ani balkóny neboli projektované na permanentnú záťaž,
ktorá nastala zmenou účelu ich využitia. Napokon tri
z dvanástich systémových
porúch panelákov, na ktorých
odstránenie dáva štát dotáciu,
sa vyskytujú práve na lodžiách a balkónoch. Svojvoľným
zasklievaním sa však poruchy
neodstraňujú, ale ešte viac
stupňujú. A statici varujú...
Preto opodstatnene: Bez stavebného povolenia na takýto zásah do vzhľadu a účelu
domu, bez súhlasu ostatných
vlastníkov individuálneho zásahu do spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov a bez
statického posudku nemožno
ani na krok... Naozaj?
Kdeže! Z desiatich v deviatich prípadoch sa tak nedialo. Takú odpoveď sme vtedy
dostali v oddelení územného
konania a stavebného poriadku. Teda – čierne stavby.
V Petržalke tisícky. Dôvod na
pokuty stavebníkom – vlastníkom bytov, ale i firmám,
ktoré bez stavebného povolenia také zmeny vykonávali.
A ďalšie právne možnosti?
Dodatočné povolenie nelegálnej stavby alebo jej odstránenie na náklady stavebníka. To
nie je výmysel, to je stavebný
zákon. Nič z jeho tvrdosti sa
nedialo. Našťastie pre vlastníkov či na škodu Petržalky
a jej vzhľad. Samosprávna tolerantnosť? Možno, no byť v
spore s tisíckami obyvateľov...
A kde niet žalobcu, tam niet
ani sudcu. Viacerí správcovia
domu radšej ohluchli i oslepli,
predsa s každým treba byť zadobre, „odbornú starostlivosť“
venovali skôr dôsledkom každoročnej inflácie, čiže zvy-
ošklivá krása
šovaniu poplatkov za správu
a vymáhaniu nedoplatkov do
fondov, než ochrane majetku
a záujmom – ak nie všetkých,
tak potom väčšine vlastníkov.
Aspoň v začiatkoch.
V dome sa vlastnícky a susedsky mlčalo a mlčí, lebo zasklený je už vari každý druhý
balkón, lodžia, ak nie aj viac.
Stačí sa obzrieť okolo seba.
Oznámiť, že vedľa, nado či
podo mnou sa práve na lodžii
zamurovávajú plastové okná
by znamenalo susedský konflikt, vraj až udavačstvo, ale
i zahatanie si budúcej cesty
k zaskleniu. „Nezasklení“ sú
tak v menšine, dostávajú sa
pod tlak „zasklených“, paradoxne, svojím otvoreným
balkónom či lodžiou už oni
menia vzhľad stavby. Ak by
niekomu pred rokmi oznámili, keď sa prideľovali jednotlivcom či rodinám byty, že
práve ten ich bude bez lodžie
či balkóna, to by bolo kriku,
protestov, všetci by hľadali protekcie, aby sa tak nestalo. Oni
predsa chcú vzduch, mať kontakt s prírodou – a dnes sa tí
istí dobrovoľne „samozatvárajú“, debnia, vznikajú priehľadné nezamrežované „slobodné“
sídliskové Leopoldovy, Ilavy
a iné Sing-Singy.
Prečo však už iná nôta?
Aj preto, že zateplením domu,
novučičkou fasádou jeho obyvatelia viac scitliveli. Lebo ak si
do chátrajúceho paneláku ešte
donedávna dovolili čo chceli, a
prehliadali to aj u druhých, dnes
inak vnímajú akékoľvek zásahy
do obnovenej fasády. Po zateplení šibrinkovať na nezasklenej
lodžii by mohlo jej zasklením
dôjsť k poškodeniu kontaktného zatepľovacieho systému.
Takéto zásahy by sa ako zjavné
či skryté chyby dali sotva reklamovať u dodávateľa prác a
materiálov, že ide o dôsledky
jeho nekvality, a nie neodbor-
PETRŽALSKÉ NOVINY
né vyčíňanie tretích osôb. Lebo
to už nie je ani záležitosť jednej
vyvŕtanej diery do starého panelu za pár centov, ale ohrozovanie
vynoveného spoločného státisícového eurového majetku. V
nejednom dome dochádza k návratu od vlastníckeho ja a moje
do spoločného vlastníctva my a
naše. Pravda, okrem výnimiek...
Tými sú prípady satelitov a klimatizácií, ktoré si individuálni
vlastníci ako technické zariadenia upevňujú na novučičké
fasády. A rozmnožujú sa čoraz
viac. Rastú ako jedovaté huby
po daždi. Ale väčšina domácich
už nie je imúnna, ohradzujú sa,
odporujú, keď si sused upevňuje
pod okná zvláštny tanier alebo
škatuľu. Ak im pred zateplením
tieto visiace predmety neprekážali, po zateplení už áno. Ako
sa vyjadril nejeden nesatelitný
a neklimatizačný vlastník, nie
je rád, že ich panelák s ovešaným haraburdím sa skôr hodí do
rómskej osady ako do mestskej
Petržalky. V dome sa množia
výčitky, zvady i vyhrážania – poškodzujete, ničíte spoločný majetok, budem sa sťažovať, zažalujem, tam či hentam napíšem,
správcovi, na úrad, súd, políciu...
(Ilustračne: na Lúkach, na jednom dvanásťpodlažnom paneláku, inak po zateplení farebne
vkusnom až parádnom, možno
napočítať na fasáde 18 satelitných parabol. Skôr pripomína
prevrátený stôl s padajúcimi taniermi ako obytný dom.)
Isteže, možno pochopiť, letá sú
čoraz horúcejšie, vydržať tohtoročné v petržalskom byte bez
klimatizácie bol významný počin tela i ducha. Ktovie koľko
takých liet nás čaká, ak nie ešte
letnejších. Možno pochopiť aj to,
že nie každému ulahodí programová skladba káblovej televízie.
Napokon, káblovka nie je v ekonomicky neľahkých časoch pre
každého lacným špásom, satelit
môže ponúknuť viac za menej
peňazí. Ale aj jedno, aj druhé
chce dohodu v dome s ostatnými spoluvlastníkmi. A rovnaké
pravidlá pre všetkých.
Satelity a klimatizácie (ne)hýbte sa!
Petržalka nie je jediná, ktorá
má tanierové a škatuľové problémy. Má ich aj Prešov. Jeden
5. 10. 2012 •13
jeho obyvateľ sa obrátil na ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja o vydanie odborného stanoviska vo
veci montáže satelitných a klimatizačných jednotiek, sušičov
bielizne a svetelných zariadení
na budovy a obytné domy, keďže postoj jednotlivých stavebných úradov je nejednotný.
Uveďme časť odpovede ministerstva. To uvádza, že tieto
zariadenia sú technickými zariadeniami. Nie sú súčasťou
stavby, ktoré by s ňou tvorili
kompaktný celok. Ani montáž
takýchto technických zariadení
nie je možné považovať za stavebné práce. Z toho vyplýva,
že montážou týchto technických zariadení nie sú dotknuté
ustanovenia stavebného zákona. Odbor štátnej stavebnej
správy a územného plánovania
ich vidí v potrebe vykonania
stavebnej úpravy, ktorú treba ohlásiť stavebnému úradu.
Keďže umiestnením technického zariadenia na obvodovú
konštrukciu bytového domu
sú zároveň dotknuté niektoré
ustanovenia zák. č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (najmä
§ 11až § 14), ktorý upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytov
a nebytových priestorov a spoluvlastníctvo spoločných častí
a spoločných zariadení bytového domu, tu aj končí výklad
tohto ministerstva, keďže „bytový zákon“ je už v kompetencii
iného ministerstva – financií.
Ešte je tu však jeho záverečný
odkaz, že pokiaľ ide o montáž
zariadení na zateplenú fasádu
budovy, pri ktorej by mohlo
dôjsť k narušeniu celistvosti zatepľovacieho systému, by mala
byť vylúčená zmluvou o spoločenstve, resp. o správcovstve.
I tak še da, i tak še da
Stanovisko pripomína trochu to
východniarske: I tak še da, i tak
še da... Nezateplené paneláky
budú čoskoro zateplené, prvá
alternatíva ide do minulosti.
Čierneho Petra (v odkaze ministerstva) súčasnosti a budúcnosti majú v rukáve vlastníci. Bez
ohľadu na to, či už majú alebo
nemajú zateplený dom, mali by
si čo najskôr v zmluve o výkone správy či v zmluve o spoločenstve určiť vlastníci, čo ešte
dovolia robiť na fasáde a čo už
vôbec nie. A za akých podmienok. Nápomocní (konečne!) by
im mali byť ich správcovia. Tí by
mali aj navrhnúť alternatívy odborných a zodpovednostných
riešení (jedno z nich ako formu
vyhlásenia uvádzame osobitne),
aby sa nestalo to, čo sa stalo s balkónmi a lodžiami. Ich fasádna divočina.
Redakcia PN
foto PN
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že v plnom rozsahu zodpovedám
za škody spôsobené na spoločných častiach
domu, ktoré môžu vzniknúť v príčinnej súvislosti s mojím konaním pri inštalácii technického zariadenia (satelit, anténa, klimatizácia
a iné – počet, druh, výrobná značka) na obvodový plášť domu, pri výmene okien alebo pri
iných prácach, vykonaných osobne alebo treťou osobou. V prípade poškodenia uvediem
vec do pôvodného stavu alebo nahradím
spôsobenú škodu.
Som si vedomý, že mojím konaním môže
dôjsť k zníženiu kvality zatepleného obvodového plášťa a tým aj k poškodeniu spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome.
Podpis vlastníka....., miesto....., dátum......
Požiadavka vyhlásenia osobnej zodpovednosti za škody pre prípady požadovaného
zásahu do obvodového plášťa domu bola
odsúhlasená na zhromaždení/schôdzi
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, uznesenie č.........................................
dňa ..................................................................
14 • 5. 10. 2012
VZDELANIE
PETRŽALSKÉ NOVINY
Remeslo
má zlaté dno
Takmer 250 žiakov 9. ročníkov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka a základnej
školy z mestskej časti Rusovce
spolu so svojimi pedagógmi malo možnosť oboznámiť
sa so systémom fungovania
štátu, spôsobmi získavania a
prerozdeľovania
finančných
prostriedkov a možnosťami,
ako môžu spotrebitelia svojím
správaním ovplyvniť chod štátu
pozitívnym spôsobom.
Podujatie v rámci v rámci
projektu Kvalita z našich regiónov otvorila Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva,
kultúry a športu Miestneho
úradu Bratislava-Petržalka, ktorá žiakom posledných ročníkov
základných škôl zaželala úspešné zvládnutie pre nich doteraz
najdôležitejšieho
školského
roku, v ktorom ich čaká aj rozhodnutie, kde budú vo svojom
štúdiu pokračovať. Práve to
bolo aj jedným z cieľov stretnutia v Dome kultúry v Zrkadlovom háji, na ktorom sa moderátorka Katarína Brychtová a herci
divadla 3T mladým divákom
snažili netradičnými formami
predstaviť jednotlivé dane,
spôsob ich výberu a ďalšieho
použitia, význam a dôležitosť
niektorých profesií a poukázať
aj na také remeslá a povolania,
ktoré možno v prostredí veľkého mesta nie sú také populárne, ale pre efektívne fungovanie štátu sú nevyhnutné. A
pre ešte nerozhodnutých azda
poskytnúť aj dobrý nápad, kam
po skončení školy.
Podujatie, ktoré sa konalo
pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vladimíra Bajana, je súčasťou
projektu venovaného podpore
predaja slovenských výrobkov,
tradičných remesiel a zvýšeniu
záujmu žiakov o učebné odbory chýbajúce na trhu práce.
Gestorom kampane je Zväz
obchodu a cestovného ruchu
SR a Ministerstvo hospodárstva
SR. Celkovo sa na Slovensku
uskutoční 8 kampaní, v každom
kraji jedna a v Bratislavskom
kraji vybrali práve mestskú časť
Bratislava-Petržalka.
(upr)
Mama, mother, mutter, madre...
Začína vaše dieťa rozprávať? Osvojuje si prvé slová? Skúste to s ním aj v inom ako materinskom jazyku. Boli sme sa
pozrieť na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa
nedávno konala v Petržalke.
K
onferenciu s témou Rozvíjanie
cudzojazyčných
zručností deti v škole a v rodine otvorila jej hlavná organizátorka Mgr. Zlatica Jursová
Zacharová, hostí privítal starosta mestskej časti Vladimír
Bajan. „Nadchla ma myšlienka zdanlivo nespojiteľných svetov – svet vedecko-výskumný,
svet učiteľov z praxe a svet rodiny,“ vysvetľuje starosta svoje
rozhodnutie spoluorganizovať
konferenciu. „Z tohto spojenia vznikol projekt, ktorý nám
dnes dáva odpoveď na otázku,
či je vhodné učiť cudzí jazyk
deti v predškolskom veku,“ pokračuje Bajan.
nou, ktorý prebiehal v piatich
európskych krajinách a bol
podporený Európskou úniou
programom pre celoživotné
vzdelávanie. Na tomto projekte sa zúčastnili aj slovenské rodiny, ktorým profesorka
Taeschnerová odovzdala certifikáty.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, zlatica_zacharova@
astiret.com
Odborné prednášky v plé- ma) informovala o medzináne odprezentovala doc. PhDr. rodnom výskumnom projekte
Gabriela Lojová, PhD. z kated- Staňme sa dvojjazyčnou rodiry anglického jazyka a literatúry, ktorá prítomných oboznáMama hovorí, že som sa adaptovala
mila so smerovaním európskej
legislatívy pre cudzojazyčné
Ahojte, volám sa Jasmínka a som predškoláčka. V materskej
vyučovanie v materských a
škole na Ševčenkovej som v septembri nastúpila k Myškám
základných školách. Vo svojej
a mala som z toho trochu strach, pretože som tam okrem
prednáške informovala o neOlívie takmer nikoho nepoznala. Pani učiteľky Ivonka a
dostatku kvalitného školenia
Ľubka však mne aj ostatným pomohli spriateliť sa. Oni to
pre učiteľov cudzích jazykov
volajú zážitkové učenie, ale pre nás deti je to hra. Najskôr
najmenších detí, o postupnej
nás vzali do knižnice, kde bol Krtko, v rozprávke aj v knižpotrebe vzdelávať deti od rakách. Mama hovorí, že keď bola malá, tiež si o ňom čítala.
ného veku v dvoch cudzích jaA potom sme hrali Človeče, nehnevaj sa, ale figúrkami sme
zykoch, s tým, že jeden cudzí
boli my sami. Nikto neplakal, keď ho vyhodili!
jazyk by sa učili už v materskej
Ďalší týždeň sme mali v škôlke piknik. Každý niečo prinieškole a druhý by si osvojili assol, najväčšia zábava bola ponúkať sa navzájom a hrať hry,
poň na pasívnej úrovni.
ktoré sme si priniesli z domu. Odrazu som mala nové kaNásledne vystúpila s prednášmarátky Simonku a Kristínku. A je tu aj Teo, s ktorým sme
kou o modeli Naratívneho forboli v Lienkach, keď sme mali tri roky. Ako som naňho
mátu Hocus a Lotus profesormohla zabudnúť?
ka Taeschnerová z Univerzity
Keď som o pár dní zahlásila mame, že budeme mať biely
Sapienza v Ríme (Taliansko).
pondelok, pozerala na mňa fakt čudne. Mamy sú niekedy
Okrem informácií o spôsobe
nechápavé, nevedia, čo znamená farebný týždeň a deň?
výučby apelovala na dôležitosť
Vtedy treba predsa prísť v bielom a doniesť na náš triedny
vytvorenia dobrého vzťahu
trh biele dobroty. Modrému utorku, červenej strede, žltémedzi učiteľom a dieťaťom, na
mu štvrtku ani zelenému piatku sa už, chvalabohu, nečupotrebu dennodenného vystadovala.
venia dieťaťa cudziemu jazyku
Pani učiteľky hovoria, že stačí nápad, deň plný aktivít a my
(hoci aj len vo forme počúvauž si ich samy rozvinieme. Nepremýšľam nad tým takto, len
nia pesničiek pre deti, pozeraviem, že do škôlky sa už teším, pretože na mňa čaká kopec
nia rozprávok) a na bilingválzábavy a kamaráti.
Jasmínka Bombošová z Myšiek,
nu formu vyučovania. Mgr.
MŠ Ševčenkova, Bratislava-Petržalka
Giulia Francese Solanez (z Rí-
PETRŽALSKÉ NOVINY
M E S I A C Ú C T Y K S TA R Š Í M
spojením štyroch garsónok.
Stretávalo sa v ňom aj šesťdesiat seniorov. Dnes je klub na
prízemí a chodí doň do dvadsať ľudí.
V sociálnej sfére sa pohybujete 32 rokov. Badáte zmeny
medzi generáciami seniorov?
Mám pocit, že áno. Predtým boli ľudia komunikatívnejší a viac si pomáhali. Dnes
sa vo väčšej miere uzatvárajú
do svojho sveta, ale iste to
neplatí pre všetkých.
Vychádzajúc z vašej skúsenosti, čo má na zmeny najsilnejší vplyv?
Dôchodky nie sú také, ako
by bolo treba. Z 305 eur sa
dá ťažko vyžiť. Nehovoriac
o tom, že mnohí si šetria na
pohreb či doplácajú na lieky.
Potom sa ťažko hľadajú peniaze i chuť na zábavu.
Aby sa seniorom
žilo ľahšie
V Ovsišti, na Ulici Márie Medveďovej, stojí 12-poschodový
panelák, tzv. Dom osobitného určenia. Obyvateľmi sú
petržalskí seniori, ktorých komfort zabezpečujú sociálne
pracovníčky Dáša Karešová a Naďa Filkaszová.
P
odmienky, ktoré záujemca o jednu zo 125 garsóniek musí spĺňať, nájdeme
v materiáli Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej
časti Petržalka. K najdôležitejším patrí, že žiadateľ
je starobným dôchodcom
s príjmom nad 1,2 násobok životného minima, má
dobrý zdravotný stav, býva
v Petržalke najmenej 5 rokov a neprišiel o právo bývať
v byte vlastným pričinením.
Nájomná zmluva sa podpisuje na dva roky a následnou možnosťou predĺženia.
V dome má ordináciu praktický lekár a nájdeme tam
aj klub dôchodcov. Záujemcom denne vydávajú obedy,
inak sa bývanie nelíši od života v bežnom petržalskom
paneláku.
Pri príležitosti októbra
Mesiaca úcty k starším sme
sa rozprávali s Dášou Karešovou, ktorá pracuje na Medveďovej už 26 rokov. Stretli
sme sa s ňou v jej kancelárii
na prízemí, kde je obyvateľom
denne k dispozícii.
Prečo ste si zvolili túto profesiu?
Táto práca ma vždy napĺňala. Je veľmi zaujímavá, no
nemôžete ju robiť, ak k nej
prirodzene nemáte vzťah.
Jednoducho, nedá sa robiť od
stola. S ľuďmi sa musíte rozprávať a dokázať s nimi cítiť.
Nemáme bežný pracovný čas,
ak je problém, musíme prísť
v ktorúkoľvek nočnú hodinu.
Čím sa najčastejšie zaoberáte?
Máme na starosti azda všetko, na čo si len spomeniete. Poskytujeme sociálnu výpomoc,
sprievod k lekárom, poradenstvo pri vybavovaní v úradoch,
na pošte či bytovom podniku.
Sprostredkujeme opatrovateľské služby a v procese ich vybavovania zabezpečujeme upratovanie či nákup. Vydávame aj
obedy a tým, čo to potrebujú,
meriame napríklad tlak.
Má dom osobitného určenia
komunitnejší charakter ako
bežný panelák?
Určite je komunitnejší,
aj keď časom sa to oslabuje.
V minulosti boli vzťahy družnejšie, čo vidieť najmä na
posedeniach, ktoré organizujeme v klube. Kedysi sídlil
na dvanástom poschodí, kde
bol veľký priestor vytvorený
O pani Karešovej a pani
Filkaszovej sme sa rozprávali aj s obyvateľ kou
domu na Medveďovej a
vedúcou odd. sociálnych
vecí Alenou Halčákovou:
Viola Nemešová, obyvateľka domu a aktívna seniorka: Sú naši strážni anjeli.
Obdivujem ich. Pani Dáša
má diplomatické schopnosti.
Pani Filkaszová sa zas vie
realizovať umelecky či technicky. Sú nám veľkou oporou.
Obdivujem ich, pretože z celého domu si vypočujú možné
i nemožné otázky. Neviem, či
existuje taký zamestnanec,
ktorý si vypočuje toľko, čo
naše dievčatá. Mohli by nám
vynadať, napísať si na dvere
kancelárie, od ôsmej do pol
deviatej vám zmeriame tlak
a viac sa nestarať. Atmosféra je tu rôznorodá, niektorí
sú zo zásady proti všetkému,
no je tu aj veľa skromnejších,
možno menej nápadných
ľudí. Už dávnejšie sme hovorili, že by bolo dobré činžiak
prehradiť, aby tu nebola taká
anonymita. Vedeli by sme
lepšie upozorniť na niektoré
zvláštnosti a pani Kerešovú a
Filkaszovú, by ľudia nebombardovali sťažnosťami, ako
sa často stáva.
Alena Halčáková, vedúca
oddelenia sociálnych vecí
5. 10. 2012 • 15
MÚ Bratislava-Petržalka:
Dáška Karešová a Naďa
Filkaszová sa o seniorov starajú veľmi zodpovedne. Ak
vznikne nejaký problém, sú
ochotné ho riešiť aj v mimopracovnom čase. Sú ochotné
kedykoľvek im pomôcť, vypočuť si ich. Do svojej práce
vkladajú veľa lásky. Podobne
ich prácu hodnotia aj samotní obyvatelia DOU, ktorí si
bývanie bez ich pomoci nevedia ani predstaviť, o čom
svedčia aj ďakovné listy od
týchto obyvateľov. nemajú.
Bola som svedkom nejednej
udalosti, keď prišiel obyvateľ
nazlostený do ich kancelárie,
napríklad kvôli nezhodám
so susedom a vynadal práve týmto pracovníčkam, ako
keby mohli za všetky krivdy
sveta. Naopak, prístup mojich
dievčat bol veľmi profesionálny, obyvateľ dokonca odchádzal s úsmevom, pokojný
a veci sa dali do poriadku, aj
keď nie všetko sa dá tak ľahko
vyriešiť. Ja osobne si myslím,
že je to v samotnej komunikácii, len treba vedieť veci
správne odkomunikovat a,
samozrejme, je to v človeku,
v jeho vôli, ochote veci riešiť
a nie rýchlo sa ich zbaviť so
slovami: veď nejako bude...
Vedeli ste, že rok 2012 vyhlásila Európska únia za
Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi
generáciami. Jeho cieľom
je podnietiť tvorcov politiky a zainteresovaných na
prijatie opatrení na podporu aktívneho starnutia.
Malo by ísť najmä o oblasti
ako zamestnanosť, verejné
zdravie, doprava, informačná spoločnosť a sociálna ochrana. Staršie
osoby majú mať podľa EÚ
možnosť zapájať sa v plnej
miere do diania v spoločnosti. Má im byť umožnené
aktívne sa zúčastňovať na
dobrovoľníckej práci (obvykle ako rodinní opatrovatelia), žiť nezávisle vďaka
upravenému bývaniu, infraštruktúre, informačným
vymoženostiam a doprave
(zdroj: www.europa.eu)
Lucia Drevická
16 •
5. 10. 2012
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Mobilizácia 1938
V sobotu 22. septembra si Petržalka pripomenula 74. výročie všeobecnej mobilizácie
v roku 1938. Podujatie sa uskutočnilo pri
bunkri B-S 4 Lány pod záštitou starostu
Vladimíra Bajana.
Krása, ktorá poteší
V našej Petržalke pribudla tohto roku ďalšia záhrada. Jej krásu sme mohli obdivovať
celé leto a verím, že budeme až do neskorej jesene. Záhrada sa nachádza v Zrkadlovom háji pri Zdravotnom stredisku.
P
Organizátormi spomienkového podujatia sú občianske združenia Múzeum petržalského opevnenia a Self defence force.
Zámerom nadšencov z občianskych združení je dostať túto
historickú udalosť do väčšieho povedomia ľudí. Usporiadali
preto ukážky bojov, ako to v septembri roku 1938 vyzeralo
aj to, ako to mohlo vyzerať. Malí i starší návštevníci zaujato sledovali odovzdávanie hraníc nemeckej armáde a útok
Wehrmachtu na československé opevnenie. Organizátori si
pripravili aj ukážku, ako by to vyzeralo, ak by Československo
nemuselo pod tlakom veľkých mocností odovzdať pohraničné územie rozpínajúcemu sa Nemecku. Vojenské historické
vozidlá, zbrane, vojenské uniformy aj samotný bunker československého opevnenia splnili očakávania návštevníkov,
ich celkový dojem doplnili odborné sprievodné slová členov
združenia aj historické zvukové nahrávky prezidenta Beneša.
Múzeum petržalského opevnenia (MPO) a Self defense force
(SDF) sú občianske združenia, ktoré sa už vyše roka zaoberajú rekonštrukciou svetových stavebných unikátov, pevnostných objektov bunkrov z obdobia spred druhej svetovej
vojny v pohraničnej oblasti Petržalky. Popri o. z. Zachráňme
petržalské bunkre je aj ich zámerom vybudovať líniu múzeí
pozdĺž týchto objektov, ktorá bude slúžiť edukačným cieľom
pre žiakov škôl, mládež a pre širokú verejnosť a zatraktívni
pravý breh Dunaja aj v očiach turistov a návštevníkov hlavného mesta. Svoj dobrovoľnícky verejnoprospešný projekt
financujú dosiaľ výlučne zo súkromných zdrojov. Dovedna
do obnovy historických vojenských objektov investovali vyše
tisíc dobrovoľníckych hodín a viac ako 10-tisíc eur. V lete pomáhali aj britskí študenti.
rechádzať popri tomto
mieste je veľmi príjemné,
rada si túto časť vyberám na
prechádzku. Aj keď pôjdete
za lekárom, alebo do lekárne
po lieky, tak vás táto prírodná
scenéria na chvíľu odpúta od
bolesti a zabudnete na svoje
starosti. Stačí sa len na chvíľu
zastaviť a vnímať tento kvetinový obraz. A to určite nie je
zanedbateľné, keď vieme, že
psychika robí svoje. Chcem
sa poďakovať tým, ktorí nám
všetkým svojou prácou vytvorili túto farebnú krásu. O jednu
časť sa už dlhšie stará a pracuje
na nej pani z nášho domu na
Rovniankovej 2. Patrí jej poďakovanie. Tú druhú časť, tento
rok farebnejšiu, vytvorili iní.
Netypické je to, že sú to muži v
mladom veku. Bývajú tiež v našom dome, na Rovniankovej 2 a
evidentne majú pozitívny vzťah
k okoliu. Mnohí z nás sa máme
čo učiť. Keď som sa pýtala, ako
im to zišlo na um, povedal mi
jeden z nich: „My veľmi plytváme pôdou. V Anglicku sú kvety
skoro na každom kúsku zeme,
pri domčeku, plote alebo ceste. Viete, ten pohľad stojí za to.“
Áno, má pravdu, stojí to za to.
Kamarátkina 89-ročná mama z
Oravy si často kráti čas pohľadmi z okna na kvetinovú krásu,
keď čaká na dcéru. Tiež je milo
prekvapená, ako pracujú muži
a ženy sa zastavia len porozprávať. Mladým mužom sa podarilo vytvoriť niečo príjemné
pre nás všetkých. Videla som
ich pracovať od začiatku jari a
môžem povedať, že to bola drina. Zničenie buriny, ktorá tam
roky rástla, vytvorenie malých
políčok pre jednotlivé druhy
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
rastlín, vysádzanie priesad,
polievanie... A nielen to. Nám
z domu na Rovniankovej ul. 2
ponúkli triediť BIO odpad do
špeciálnej nádoby. Ten využijú
v záhrade na jeseň a ja verím,
že táto nezanedbateľná krása
nás poteší aj ďalšie roky.
Ľuba Klimová,
členka občianskej iniciatívy
Nezávislá Petržalka
Európsky týždeň mobility
Pojem zdravie je základným pojmom všeobecnej biológie a medicíny.
(upr)
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
PETRŽALSKÉ NOVINY
V
ýznam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný.
V zdravej spoločnosti sa môže
vyvíjať zdravý jedinec a zdraví
jedinci tvoria zdravú spoločnosť. Pedagógovia zo Základnej školy na Prokofievovej ulici
č. 5 si v plnej miere uvedomujú,
že ich poslaním je nielen vzdelávať žiakov, ale aj im vštepovať
vedomosti o tom, aké dôležité
je zdravie pre ich budúcnosť a
budúcnosť spoločnosti, v ktorej
budú vytvárať hodnoty. Rovnako sú si vedomí, že zdravie
znamená nielen neprítomnosť
choroby, kvalitnú stravu a dobrú životosprávu, ale aj duševnú
pohodu, dobré a zdravé vzťahy
vo vzájomnej interakcii. Preto
pre svojich žiakov organizujú
rôzne aktivity, pri ktorých si
môžu v plnej miere uvedomiť a
súčasne aj potvrdiť Aristotelov
výrok, že zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.
Žiaci spolu s pedagógmi
podporili myšlienky Európskeho týždňa mobility, a preto
v škole boli nielen poučení o
bezpečnej jazde na bicykli, ale
absolvovali aj kurz 1. pomoci
(mimo kurzu určeného osnovami). Celý týždeň do školy
prichádzali pešo a na bicykloch (v škole mali vyčlenený
priestor na parkovanie bicyklov), pod vedením učiteľov sa
naučili, ako si majú pripraviť a
skontrolovať bicykel pred jazdou, o povinnej výbave bicykla,
ochranných prvkoch cyklistu,
pravidlách cestnej premávky,
podľa mapy zisťovali, aké sú
cyklotrasy na území Bratislavského kraja.
Žiaci 2. stupňa spolu s niekoľkými učiteľmi jazdili po cyklistickej trase okolo Chorvátskeho ramena. Vyvrcholením
aktivity bola jazda zručnosti.
20. septembra sa žiaci 1. stupňa zúčastnili na akcii Dopravné
ihrisko v spolupráci s mestskou
políciou.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
Náš tip
program od 5. do 19. októbra
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
5. 10./19.h – koNIEc - cirkúsok srdca, repríza
vystúpenia Tanečného divadla Atak, scéna a réžia
P. Danko
6. 10./19. h – Kubánkov sen, slávnostný program
seniorov SĽUK-u pri príležitosti 5.výročia založenia súboru a združenia. Účinkujú seniori SĽUK-u,
hostia: rozkazovačky z Očovej, spevácka skupina
z Pohorelej a ľudová hudba Ekonóm. Realizované s
podporou Nadácie V. Bajana
7. 10./10. h – Neddeľné rozprávkové dopoludnie
- O dvoch babkách ježibabkách, hrané predstavenie pre deti v podaní Divadla na vešiaku
8. 10./17. h – Petržalský seniorfest 2012, Kytica
pozdravov, otvorenie V. ročníka festivalu v rámci
Mesiaca úcty k starším
9. 10./15. h – Nestarnúce melódie, tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Starý orchester. Hostia: spevácke súbory Nádej a Radosť
10. 10./9. h – XI. Bienále animácie Bratislava –
BAB 2012
13. 10./15. h – Stretnutie pri dychovke, účinkuje:
„11“ z Ivanky
16. 10./16. h – Predstavujeme vám, účinkuje
folklórny súbor Ekonóm
Koncerty v Klube za zrkadlom
18. 10./20. h – Söndörgő (HU) - Lost music of
the Balkans/Stratená hudba Balkánu
DOM KULTÚRY LÚKY
25. 10. / 19. h – Music club, Mirnix dirnix (miš –
maš style), Bezmocná hŕstka (indie rock)
7. 10. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Memory duo
12. 10. / 19. h – Music club, Blissful Age (alternative rock)
14. 10. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Kartágo trio hosť: spevácky súbor Melódia
17. 10. / 19.30 h – Mama Elektrolux Z117, komédia v podaní divadla Atrapa - premiéra
19. 10. / 19. h – Music club, Chick & Tin (alternative pop), Ada Bučková a Mária Kmeťková
...CC CENTRUM
7. 10./18. h – Momentum musicum, cyklus komorných koncertov - Hudobné dvojportréty, účinkujú J. Krigovský a R. Uhlíková, v programe Podoby kontrabasu, uvádza : A. Rajter.
8., 15. 10./10. h – Cvičenie matiek s deťmi
9., 16. 10./16.30 h – Pre šikovné ručičky, tvorivé
dielne pre deti od 3 rokov
9., 16. 10. / 18. h – Ateliers Français, dramatický
krúžok pre mládež
10., 17. 10./9. h – Čarbaničky
7. 10./18. h – Momentum musicum, cyklus komorných koncertov - Hudobné dvojportréty, účinkujú J. Krigovský a R. Uhlíková, v programe Podoby kontrabasu, uvádza A. Rajter.
10. 10./17. h – Krajina nekrajina, vernisáž výstavy amatérskej výtvarníčky Alžbety Podlipovej
17. 10./18. h – Hovory o zdraví, prednáška
18. 10./10. h – Muzikoterapia - Ako z tónov hudby čerpať silu a radosť, prednáša PhDr. J. Mihalovičová (len pre občanov v dôchodkovom veku)
Výstavy
17. - 21. 10. - ART 2012 – 11. ročník medzinárodnej výstavy umenia, výstava prác výtvarných a
keramických kurzov CC Centra a DK Lúky spojená
s prezentáciou podujatí Kultúrnych zariadení Petržalky v Incheba Expo Bratislava.
ARTKINO ZA ZRKADLOM
7. 10./20.10 – Neha (Projekt 100), r. M. Šulík,
ČSFR, 1991, 104 min.
8. 10./20.10 – Lollipop monster, r. Z. Riemann,
Nemecko, 2011, 96 min.
10. 10./20.10 – Volám sa Oliver Tate, r. R. Ayoade, V.B., 2010, 97 min.
14. 10./20.10 – V tme (Projekt 100), r. A. Holland,
Poľ./Nem./Kan., 2011, 145 min.
15.10./20.10 – Polski film, r. M. Najbrt, ČR/Poľ.,
2012, 113 min.
17.10./20.10 – Lono, r. B. Fliegauf, Nem./Maď./
Fr., 2010, 111 min.
(Zmena programu vyhradená)
Najmladší umelec na svete
M
á Slovensko skutočne najmladšieho umelca na svete?
Má bez pár dní dva roky a tvorí od
prvých okamihov, čo prišiel na svet.
Talentované dieťa, ktoré svoje 2. narodeniny oslávi naozaj netradične vernisážou svojej prvej výstavy!
Autor myšlienky výstavy - Mgr.
Pavol Kuštár z organizácie Centrum umenia - Art for Art o skutočnom pôvode dieťaťa veľa prezradiť
nechce: „Je slovenského pôvodu a
žije v Bratislave. Tento malý, dnes
takmer dvojročný chlapec rád kreslí, tancuje, ťuká do piana, skáče na
trampolíne a denno-denne tvorí...“
Najmladší umelec na svete vytvára diela v úplnom spojení s prírodou.
Rešpektuje jej volanie, a tak ako pri
štruktúrach, ktoré vo farbe vytvára
štetec, špachtľa, ruka či iný nástroj.
príroda sama pomáha chlapcovi vy-
tvárať štruktúry, ktoré sú obrazom
života, symbolom vzniku a zániku,
pominuteľnosti v službách primárnych potrieb a existencie, odrazom prirodzeného bytia každého
z nás....
Všetko v jeho tvorbe odráža stav,
ktorý bol, je a bude - existenčne
pretrváva v istote večnosti. Výstavu
tvorby najmladšieho umelca môžete vidieť od 10. októbra do 10. novembra v Batelier Art & Music na
Továrenskej 14 v Bratislave (www.
batelier.sk).
Folk blues session 2012
V piatok 30. novembra sa v podvečerných
hodinách otvoria brány Domu kultúry Lúky
pre priaznivcov bluesovej hudby – XII. ročník
festivalu Folk blues session 2012 privíta päticu bluesových súborov a jednotlivcov nielen
zo Slovenska.
Z domácich to bude Bluesman roka za rok 2011
na Slovensku Milan Konfráter a jeho Blues Band.
Súbor príjemne prekvapil už na minuloročnom
festivale Blues Slovakia a je sa na čo tešiť. Spolu s ním, ale aj v osobitnom bloku, sa predstaví
gitarista a spevák Julian Socha z Veľkej Británie,
ktorý zahrá novinky zo svojho tohtoročného albumu s príznačným názvom Who Is The Man.
Britský hudobník nehrá len blues, ale zabieha aj
do iných hudobných štýlov. Maďarský gitarista
a spevák Ádám Bornemissza už spolupracoval s
mnohými slovenskými bluesmanmi a predstavil sa aj na inom bratislavskom bluesovom festivale už v roku 2004. Tentoraz zahrá sólovo ako
spevák a gitarista. Spojením akordeónu, gitary a
krásneho vokálu vystúpi česko-slovenské duo,
speváčka Petra Börnerová a jej manžel Tomáš
Bobrovniczký so svojím folk bluesom, neraz zabiehajúcim takmer k šansónu. Energické blues
prinesie na festival zvolenský súbor B. and the
Money Makers, kde sa pod B. skrýva vynikajúci
hráč na ústnu harmoniku a spevák Boris Čiampor, bývalý člen známeho ZVA 12 - 28 Bandu.
Skupina predvedie nefalšované Chicago blues
z 50. rokov minulého storočia.
Blues bude znieť Petržalkou dlho do noci a
žánrová pestrosť a renomé účinkujúcich sľubuje hodnotný umelecký zážitok. Festival je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR.
(ap)
VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava Ÿ fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
ISSN: 1338 - 1997 Ÿ Evidenčné číslo: EV 3214/09
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • ročník 19 • číslo 20
18 • 5. 10. 2012
už spolupracoval s mnohými
slovenskými bluesmanmi a
predstavil sa i na inom bratislavskom bluesovom festivale
už v roku 2004. Tentoraz zahrá sólovo, ako spevák a gitarista. Spojením akordeónu,
gitary a krásneho vokálu vystúpi česko-slovenské duo,
speváčka Petra Börnerová a jej
manžel Tomáš Bobrovniczký
so svojim folk bluesom, neraz
zabiehajúcim
Folk blues
session 2012
V piatok 30. novembra sa
v podvečerných hodinách
otvoria brány Domu kultúry
Lúky pre priaznivcov bluesovej hudby – XII. ročník
festivalu Folk blues session
2012 privíta päticu bluesových súborov
a jednotlivcov nielen
zo Slovenska.
Z
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
domácich to bude Bluesman roka za rok 2011na
Slovensku Milan Konfráter a
jeho Blues Band. Súbor príjemne prekvapil už na minuloročnom festivale Blues Slo-
vakia a je sa na čo tešiť. Spolu
s ním, ale i v osobitnom bloku, sa predstaví gitarista a
spevák Julian Socha z Veľkej
Británie, ktorý zahrá novinky
zo svojho tohtoročného al-
Komédia
o materinskej
láske
a vysávaní
takmer k šansónu. Energické blues prinesie na festival
zvolenský súbor B. and the
Money Makers, kde sa pod
B. skrýva vynikajúci hráč na
ústnu harmoniku a spevák
Boris Čiampor, bývalý člen
známeho ZVA 12 - 28 Bandu.
Skupina predvedie nefalšované Chicago blues z 50. rokov
minulého storočia.
Blues bude znieť
Petržalkou dlho
do noci a žánrová
pestrosť a renomé účinkujúcich
sľubuje hodnotný umelecký zážitok. Festival
je realizovaný
s
podporou
MK SR.
(ap)
bumu s príznačným názvom
Who Is The Man. Britský hudobník nehrá len blues, ale zabieha i do iných hudobných
štýlov. Maďarský gitarista a
spevák Ádám Bornemissza
Divadlo Atrapa otvára sezónu inscenáciou
MAMA ELEKTROLUX Z-117. Premiéra
sa uskutoční 17. októbra v DK Lúky.
„Veď ju priveď. Zoznámime sa,
podebatujeme... Sľubujem, že
urobím najlepší dojem. Bude
zo mňa super mama,“ presviedča Dada nedôverčivého syna. O
tom, že prvé zoznámenie priateľky s mamou sa môže poľahky
skomplikovať, rozpráva autorská komédia Divadla Atrapa.
Ochotnícke divadlo s domovskou scénou v petržalskom Dome kultúry Lúky prichádza s novou hrou. V úsmevnom príbehu
o nedorozumeniach, materinskej láske a vysávaní sa zoznámite so sympatickou Dadou (Dagmar Labáthová) a jej zaľúbeným
synom Jožkom (Boris Jača).
,,Hra je najmä o rodine. Dada
má syna, ktorý sa osamostatňuje, a to ju napĺňa pocitmi osamelosti. Je bezprostredná, vie sa
tešiť zo života, no pre smrť manžela ju kvári samota a strach.
Na druhej strane je tu syn, ktorý
mamu nechápe a považuje ju za
nemodernú, starú a neaktuálnu. Vysávač je len prvok robiaci v očiach Jožka z mamy akého-
si poloblázna,“ prezrádza autor
scenáru Jakub Lazarčík. Inscenácia je mikrosondou do rodiny,
skúma ako matky prežívajú dospievanie svojich detí a ako vnímajú deti starnutie rodičov.
MAMA
ELEKTROLUX
Z-117 je už štvrtou autorskou
hrou ochotníckeho Divadla
Atrapa. „V Bratislave dlho chýbal divadelný priestor pre amatérov. Boli tu rôzne profesionálne súbory či divadelnícke školy,
do ktorých sa však bežný človek
ľahko nedostal. Keď som v roku
2009 zakladal Atrapu, rozhodol
som sa dať šancu naozaj každému. Dnes sme sa už trochu posunuli a pri prijímaní nových
členov nás zaujíma, ako vedia
pracovať s priestorom, či správne artikulujú a aký majú umelecký prednes. S textom sa snažíme pracovať profesionálnejšie,
o čom sa diváci budú môcť presvedčiť aj v našej novej hre. Sme
ochotnícky súbor, herci nedostávajú žiaden honorár a všetci sa
divadlu venujeme vo voľnom ča-
se, napriek tomu verím, že môžeme prekvapiť kvalitou,“ hovorí
J. Lazarčík.
Divadlo Atrapa ponúka verejné i súkromné predstavenia pre školy, firmy a iné organizácie. V súčasnosti má deväť
členov vo veku 18 do 49 rokov.
V roku 2009 Atrapa zinscenovala hudobno-pohybové predstavenie This Is Who I Chose To
Be. V ďalšej sezóne nasledovali
hry Pavúk, O mačičke v klobúčiku a čižmičkách a Princezná so
zlatou hviezdou na čele. Pri príležitosti prvých oficiálnych narodenín pripravili komediálnu
drámu Na verande je dobre, inšpirovanú pesničkami Szidi Tobias. V poradí tretím autorským
predstavením bola sci-fi dráma
PR0J3KT KAL1BR1UM.
Sezónu 2012/2013 odštartujú 17. októbra o 19.30 h komédiou MAMA ELEKTROLUX
Z-117. Repríza sa uskutoční
v rovnakom čase 20. októbra.
Lístky sú dostupné v pokladni
DK Lúky a v sieti Ticket Portal. Partnerom predstavenia je
Miestna knižnica Petržalka.
Informácie o súbore: www.divadloatrapa.sk
(ld), foto Jozef Scherer
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 19
SÍDLISKO
Petržalka sa vyľudňuje!?
Pred týždňom vari všetky webové
portály tzv. mienkotvorných, ale aj
bulvárnych médií oznamovali na
internete s rôznymi obmenami
v titulkoch, ale so spoločným výkrikom, že Petržalka sa vyľudňuje!
raz nevie, či sa v niekoľkometrových hlbinách vzdúvajú vody
Veľkého a Malého Draždiaka,
aby dokonali dielo skazy. Predsa - tak zvyčajne sa začína vyľudňovanie. Aj končí.
Ibaže ono je to v Petržalke akosi inak. Dnes má viac
domov a bytov, ako mala do
roku 1996. Postavili sa nové.
Stovky, tisíce bytov. V 3-izbových bytoch už nebýva päť
- sedem členov domácnosti,
ale dvaja - traja. Netlačíme sa,
Aj tu som Petržalčan:
Plitvické jazerá, Chorvátsko
Dni Petržalky 2012
Z
ľakol som sa. Som tu naozaj? „Nevyľudnil“ som sa
už aj ja a vôbec o tom neviem?
Som ešte skutočný či len prelud? Dupol som na petržalskú
zem, obzrel sa okolo. Som tu.
Aj moji susedia, aj kamaráti,
aj známi či neznámi z videnia. Ľudí je v uliciach, na terasách, v teskách aj billách aj
v krčmách stále dosť; Veľký
Draždiak v lete praskal vo švíkoch, autobusy na druhý breh
Dunaja sú po dovolenkách a
prázdninách zasa preplnené,
áut neubudlo, skôr naopak, už
sa nikde nedá zaparkovať. Kde
sa potom Petržalka vyľudňuje?
Áno, je pravda, ľudia prichádzajú, ľudia odchádzajú.
Raz ich je viac, raz menej.
Hovorí sa tomu pribúdanie
či ubúdanie obyvateľov. Tak
normálne, obyčajne ako inde
na svete. Prečo potom takéto
mediálne oznamy o Petržalke? Vedia niektorí, čo a o čom
píšu? Či len tak novodobo
a trendovo - esemeskovo, mailovo, fejsubukovo trepú, tárajú
piate cez deviate... bez poznania významu slov, súvislosti,
povedaného, napísaného, verejne uverejneného?
Krátky slovník slovenského jazyka pri výraze vyľudniť
dáva ako príklady, že vyľudniť
znamená zbaviť sa ľudí, ďalej
v súvislostiach, že epidémie
vyľudnili celý kraj, zostávajú
vyľudnené ulice, mestá... Čiže
- kde akoby už končil ľudský
svet, život, čoby dôsledok iných
síl - moci, nešťastia, násilia,
pohrôm. Áno, o ukrajinskom
meste Pripjať sa hovorí ako
o vyľudnenom, ako o meste duchov, ale v jeho blízkosti v roku
1986 vybuchla jadrová elektráreň Černobyľ. Za niekoľko dní
evakuovali z mesta vyše 47-tisíc
jeho obyvateľov. V 900-dňovej
blokáde, v rokoch 1941 – 1944,
sa vyľudňoval ruský Leningrad,
od hladu zomrelo 650- až 800tisíc ľudí. To však bola 2. svetová vojna a mesto na Neve v nej
tragicky prišlo o štvrtinu obyvateľstva. V 6. storočí sa záhadne
vyľudnilo 200-tisícové aztécke
mesto Teotihuacán, v preklade
ako mesto bohov. Ľudia náhle
zmizli. Vraj bolo dobyté, vraj
epidémia, vraj... Vyľudnené sú
tiež mestá - francúzsky Oradour, japonská Gunkanjima,
namíbyjský Kolmanskop a i.
Možno ich nájsť na internete
ako TOP 10. Vyľudnenie ako
následky vojen, živelných pohrôm, ekonomických pádov,
epidémií. Nebodaj doň ako
predchýr posielajú Petržalku
už aj niektorí horliví slovenskí,
akože žurnalisti? Takže, čo je
za tým?
Nič výnimočné. Jeden z nich
sa dostal k materiálu, o ktorom v ten deň rokovalo petržalské miestne zastupiteľstvo.
V jeho obsahu bol aj plán
komunitných služieb v Petržalke a odvolával sa na údaje
z demografickej analýzy populácie Petržalky. Z 15 strán
textu si zostavila redaktor/ka
tri desiatky riadkov, ale tak,
aby hneď v úvode „zazvonili“.
Citujme: „Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka
stratila za posledných päť rokov takmer 15-tisíc obyvateľov. V rokoch 1996 až 2011 sa
z trvalého pobytu v Petržalke
odhlásilo takmer 43 500 ľudí,
lenže prisťahovalo sa necelých
28 600 osôb...“ A k zle odpočítaným rokom sa pridal titulok
o vyľudňovaní.
Nič výnimočné. Ako zvyknú hovoriť rybári, kapor zožral
návnadu aj s navijákom. Aby to
Mediatéka Casablanca, Maroko
znelo ďalej aj tí, ktorí prebrali
agentúrnu informáciu, tiež
v titulkoch Petržalku ako papagáje vyľudňovali bez toho,
aby si uvedomovali význam
tohto slova. Napokon, ani ďalší
text nebol o nič hviezdnejší, ale
skôr chaotický. Hovorí sa tomu
- povytrhávané z kontextu.
Nič výnimočné a v reakciách po takýchto mediálnych
výkrikoch už i možné: Kto by
šiel bývať do takej mestskej
časti, ktorá sa vyľudňuje. Všakže... Kto by tam investoval,
rozširoval služby, skvalitňoval
život vyľudňovaným ľudom.
Veď možno je tam tajný mor,
alebo už niekto Petržalku vojensky napadol, že o tom dote-
pohodlnejšie bývame. Vynovujeme paneláky, zatepľujeme.
Že nás je pomenej? To len deti
nám vyrástli. Pobrali sa do slovenského a cudzieho sveta.
„Nevyľudnili“ sa. Ale mnohé sa vracajú späť. Zakladajú
si vlastné rodiny. Vyrastajú
nové aglomerácie - Petržalka City, Slnečnice, Kapitulské
polia, bude i Južné mesto, tiež
niekdajšia Matadorka. Ako desaťtisícové zaľudnenia. Lebo
ak sa odchádza a prichádza
na to isté miesto, to je pohyb,
migrácia... Vyľudňovanie má
len jednu cestu. Von. Preč.
A to nie je údel, osud Petržalky.
Načim si titulky o nej opraviť.
Rudolf Gallo
20 • 5. 10. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
[email protected]
V
lastníctvo Bytové družstvá po prevode bytového domu na vlastníkov neraz
zabúdajú, že sú v novej pozícií, ktorá si vyžaduje nový
prístup k povinnostiam pri
správe majetku iného samostatného subjektu. Vedenia
správcovských
spoločnosti
si vo všeobecnosti nie vždy
uvedomujú, že správca ma
iba toľko kompetencií, koľko
mu zmluva o výkone správy
a príslušné právne predpisy
umožňujú. Stále nízke právne
vedomie väčšiny našich občanov nahráva správcovským
spoločnostiam, ktoré majú
k dispozícií právnikov znalých
problematiky, a tak niet sa čo
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Upevňuje si správca pozíciu?
Chcel by som požiadať o radu, prípadne o stretnutie. Je možná konzultácia s Vami a aká je Vaša
cena za poskytnutú službu? Bytové družstvo Petržalka nám ponúka zmluvu o výkone správy pre
obytný dom, ktorú považujeme (časť vlastníkov
6 zo 48) za jednostrannú, ktorou si družstvo upevňuje pozíciu, napr. obeh a narábanie s peniazmi
na účte vlastníkov, chce si určovať odmenu za
správu rozhodnutím predstavenstva, problematické nahliadnutie do dokladov (odvoláva sa na
428/2002) atď.
Peter S. Petržalka
diviť, že návrhy zmlúv o výkone
správy nie vždy sú korektné.
Základným „zákonom“ vlastníkov bytov je v prípade spravovania bytového domu správcovskou spoločnosť zmluva
o výkone správy, ktorá ako
dvojstranný právny úkon vzniká konsenzom, teda úplnou
a kategorickou akceptáciou
návrhu na jej uzavretie. Zmluva, ako právny základ vzťahov
medzi vlastníkmi a správcom,
stanovuje práva a povinnosti
zmluvných strán a podmienky ich plnenia. Ako vyplýva
zo zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, medzi podstatné náležitosti
zmluvy patrí v zmysle ustanovenia § 8a ods. 1 písm. e/ aj
určenie výšky platieb za správu.
V prípade zmeny zmluvne dohodnutej výšky platby za správu (inflácia, ekonomika a. i.) má
správca povinnosť skutočnosť
upraviť dodatkom k zmluve. Tak
ako schválená zmluva o výkone
správy, aj jej zmena (dodatok) je
záväzná pre všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome, ak je schválená
a podpísaná nadpolovičnou
väčšinou všetkých vlastníkov
v dome a správcom. Správca je
povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému
vlastníkovi. Eliminovať neskoršie nedorozumenia a zbytočné
problémy predpokladá v zmluve presne zadefinovať práva a
povinnosti zmluvných strán. Pre
ochranu práv vlastníkov je dôležitá špecifikácia jednotlivých
položiek, ktorá zrozumiteľne
spresňuje konkrétne ustanovenia zákona do podoby dohodnutých podmienok.
Na požiadanie umožniť
vlastníkovi bytu nahliadnuť do
dokladov je povinnosť správcu
v prípade, ak ide o doklady týkajúce sa – podčiarkujem - správy
domu alebo čerpania fondu
prevádzky, údržby a opráv. Zaväzuje ho k tomu vyššie citovaný
zákon v § 8b ods.2 písm. f/. Aké-
koľvek odvolávanie sa na zákon
o ochrane osobných údajov je
iba planá výhovorka vzbudzujúca oprávnené podozrenia na
nezodpovedné hospodárenie
s majetkom vlastníkov. K disponovaniu s peniazmi na účte
vlastníkov sa pre všeobecnú
štylizáciu v otázke nie je možné
vyjadriť.
Je na vlastníkoch, aby pouvažovali nad navrhovanou
zmluvou o výkone správy a až
potom rozhodovali. V prípade
prehlasovania máte zákonnú
možnosť obrátiť sa do 15 dní od
hlasovania na súd, aby vo veci
rozhodol.
Jednou vetou
I. K. (gmail.com): Notár, ako súdny komisár, dáva dedičom možnosť dohodnúť sa akým spôsobom si rozdelia
majetok po poručiteľovi. Podmienkou je, aby táto dohoda
nebola v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi.
Ak sa tak stane, vydá dedičom osvedčenie o dedičstve.
Keď sa nedohodnete, notár podáva návrh na súd a ten
vám potom uznesením potvrdí nadobudnutie dedičských podielov podľa zákona alebo zo závetu. V oboch
prípadoch máte ešte 15 dní na odvolanie, poučenie je na
týchto listinách. Pokiaľ odvolanie v zákonnej lehote nepodáte, listina nadobudne právoplatnosť. Odmenu notárovi
a jeho preukázané výdavky (cestovné a telekomunikačné výdavky, znalecký posudok, preklad, odpis a. i.) platí
ten, kto dedičstvo, ak nie je predlžené, nadobudol. Ak je
dedičov viac, platia spomínané trovy podľa pomeru čistej
hodnoty ich dedičských podielov. Bližšie informácie vám
poskytne notár.
Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov
Ratlík je v tom nevinne
Suseda, s ktorou sme vychádzali veľmi dobre, si kúpila ratlíka. Odvtedy si
takmer denne vymieňame názory, ktoré už niekedy hraničia so škriepkou.
Problém je v tom, že ja sa starám o zeleň pred naším domom. Keď sa idú
von, prvé kroky psa vedú ku kvetom. Niekedy ho ustriehne, inokedy si vykoná svoju potrebu pred domom priamo na kvety a kríky, ktoré aj močením
iných psov vysychajú, tráva sa vypaľuje. Ako sa so susedou nerozhádať?
Edita (chello.sk)
Tým, že hľadáte možnosť, ako
sa nepovadiť so susedou, ste si
vzťahové otázky už čiastočne
vyriešili sama. Nájsť spoločnú reč
nie vždy je jednoduché, často
vyžaduje aj kúsok sebazaprenia
svojho ega. Lenže aj vec, ktorá
sa na prvý pohľad javí ako beznádejná, dokážu rozumní ľudia
vyriešiť tak, aby sa ratlík vyšpinil
a kvet zostal celý. Pritiahnutá
vôdzka nedovolí psíkovi vbehnúť medzi vašu spoločnú zeleň,
čo suseda určite bude rešpektovať. Vyvstáva však otázka, ktorý
iný kvet alebo krík za rohom si
ratlík vyberie, ale aj ktorému
dobermanovi sa zapáči práve
vaša predzáhradka. Psia nátura
je už raz taká, že všetko čo trošku vytŕča nad zemou – rastliny,
kamene, pne, stromy, si v duchu rodovej tradície označkuje.
Paragrafy ani žiadne príkazy
a obmedzenia nemôžu živému
tvorovi zakázať vykonávať jeho
biologickú potrebu. Takže na
ťahu je človek a je len na ňom,
kam so psom zájde. Určite mu
však nezabráni vykonať svoju
naliehavosť až na obcou vyhradenom mieste. Je dobré, že
do rubriky si našiel cestu aj váš
príspevok. Ukazuje, že v susedských vzťahoch panelákového
spoločenstva žijú aj iní ľudia ako
len tí, ktorým brvno v oku vlastnom neprekáža vidieť triesku
v oku cudzom.
Právny servis v Petržalských novinách si za desať rokov získal dôveru, ktorá kolektív redakcie teší a zaväzuje. Právne poradenstvo poskytujeme bezplatne iba na stránkach
novín, osobné konzultácie či už bezplatné, alebo ako platené právne služby nie sú možné.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Smrť na piatom
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou
o pomoc pri pátraní po týchto
osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom
útvare, alebo na telefónnom
čísle 158, prípadne na e-mail
[email protected]
Vladimír
Dudáč,
(38)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký,
strednej postavy, má hnedé oči a
hnedé vlasy s plešinou.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na zatknutie pre trestný čin marenia výkonu
úradného rozhodnutie.
Štefan
Stankovič
(34),
zo Šenkvíc
Popis osoby: je 170 cm vysoký,
štíhlej postavy, má tmavohnedé
vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal Okresný
súd v Pezinku príkaz na zatknutie pre trestný čin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.
Róbert
Čulen
(43),
z Bratislavy
Hovorí sa, že osud má každý z nás vo svojich rukách. Každý si vraj riadime a žijeme
svoj život, iba občas sa nám zazdá, akoby
opraty držal v rukách niekto iný.
A
potom
zle-nedobre,
z malých vecí sa môžu
stať obrovské, také obrovské, že ich dosah už nie je
pre ľudské myslenie dosiahnuteľný. Je to ako hranica
medzi životom a smrťou,
ako osový rad čísiel od plus
nekonečna do mínus nekonečna, v strede ktorého leží
nula – človek. Ja.
Večer ako každý iný. Stojím. Čakám. Svetielko signalizuje, že výťah je v pohybe.
Alebo opäť je pokazený
a niekde visí? Namiesto
koho asi? Kdesi hore buchli
dvere. Keby som vtedy vedel, v kútiku duše tušil, čo sa
stane. Červená sa mi smeje
do tváre, nie nesmeje - škerí
sa. Zasa mi urobil napriek,
šialenec! Šliapať na šieste.
Som nútený. Ten darebák na
piatom zasa nechal dvere na
lifte naschvál otvorené. Prvé
je za mnou, však to zvládnem, človek sa nemá nechať
unášať pudmi. Schody, samé
schody. Do čerta, druhé poschodie má mojich sto kíl
za sebou. Načo vlastne platím ten nedorobok? Na to,
aby mi nejaký pribrzdený
dement robil prieky? Tretie
poschodie, to je už skoro
pol cesty k bytu. Pol cesty je
päťdesiat percent, svinstvo
toho vagabunda je na sto
percent. Vraj susedské vzťahy, tolerancia, hnusák je to.
Pomstí sa mi, kde len môže,
pre takú hlúposť, ako je parkovanie pred barakom. Veď
sa dočkáš, ako ja tohto štvrtého štoku. Som chlap, nie
nejaká poondiata rohožka.
Na piatom poschodí funím, si za dverami frajer?
Rozkopem ti ich na franforce. Vybieha z bytu, pokiaľ
stihnem niečo povedať, na
moju tvár dopadá zväzok
kľúčov. Raz a ešte raz. Bolí
to. Škrtím ho, nie to nemá
význam, takto nikdy nič nevyriešime. Dobre urobil, že
vošiel dnu. Rozprávam sa
s ďalšími susedmi, názory sa
rôznia, schodisko už nie je
tiché, debatuje sa, kdesi na
dvore výskajú deti. Snažím
sa upokojiť, prejsť posledné
stupne k môjmu poschodiu. Nevedel som, že to už
nikdy nespravím. S krikom
prehlušujúcim uličné zvuky
prichádza môj osud, ktorý
nie je v rukách najpovolanejších. Sused niečo reve, nevnímam okamihy, s hrôzou
sa dívam na tú vec. Vec obyčajná, na obyčajnom mieste
nevzbudzujúca pozornosť.
Kuchynský nôž. Nikdy som
si nepomyslel, že je to také
ľahké. Mihnutie čepele
a krv, to nie je krv, čo presakuje cez košeľu, to je môj
život so všetkými peknými
i menej peknými stránkami.
Počujem piskot rušňa alebo
je to sanitka, polícia? Už sa
to nedozviem, červené svetlo výťahu, ktoré sa rozlialo
všade naokolo, ma ukrylo vo
svojom milosrdnom náručí.
V Bratislavskom kraji za prvých osem mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky tri prípady trestného činu vraždy motivovaného osobnými vzťahmi (SR 9), na základe ktorých boli trestne stíhané dve osoby (objasnenosť 67 %). Tak vraví § 145 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody
na pätnásť rokov až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby odňatie slobody na dvadsať rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie – je čin spáchaný
na dvoch osobách, osobitný motív, nebezpečné zoskupenie, krízová situácia, recidíva a iné).
Polícia radí
Za osem mesiacov policajné štatistiky v našom kraji
zaznamenali 21 smrteľných zranení účastníkov
cestnej premávky, pričom
v dvoch prípadoch podľahli smrteľným zraneniam
chodci. Pre bezpečný návrat domov
Ÿ buďte na ceste viditeľní,
Ÿ používajte priechod, pod-
Z policajného bloku
Mŕtvy v chatke
V chatke pri železničnej trati
v časti Janíkov dvor našli mŕtveho muža (24) z Bratislavy,
ktorého mal usmrtiť dosiaľ
neznámy páchateľ. Podľa
vyjadrenia lekára na mieste
nálezu muž zomrel násilnou
smrťou, ktorú mu mal páchateľ privodiť dosiaľ neisteným
predmetom. Polícia na prípade intenzívne pracuje.
Apropol strašil
Z firmy Auto - Klima v areáli
bývalej Matadorky na Kopčianskej ulici došlo k úniku
nebezpečnej látky apropol,
ktorá obsahuje styrén a oxid
siričitý. Pri havárií bol jeden
muž intoxikovaný, spolu
s ním rozviezli do troch nemocníc ďalších pätnásť osôb,
ktoré prišli do styku s touto
látkou. Podľa informácií, priotrávenie sa u nikoho z nich
nepotvrdilo.
Viete, že...
Bezpečne (nielen) do školy
Popis osoby: je 175 - 180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
tmavohnedé vlasy a nosí malú
briadku s fúzmi.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na
zatknutie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
5. 10. 2012 • 21
KRIMI
chod alebo nadchod pre
chodcov,
Ÿ vozovku
prechádzajte
kolmo po pravej strane,
????
Ÿ rešpektujte svetelnú signalizáciu, na vozovku
vstupujte až po zasvietení zelenej,
Ÿ ak vstúpite na priechod
a zasvieti červené svetlo,
nevracajte sa, nezmätkujte,
Ÿ skôr ako vstúpite na vozovku, vždy skontrolujte
situáciu na ceste,
Ÿ na vozovku nevstupujte
spomedzi zaparkovaných
aut, ktoré znemožňujú výhľad, a ani vtedy, ak z jazdy
prichádzajúceho vozidla je
zrejmé, že svojím vstupom
môžete ohroziť vlastnú
bezpečnosť,
Ÿ kde nie je chodník, choďte
po ľavej strane vozovky.
... od začiatku tohto roka do
23. septembra 2012 vzniklo
v Slovensku 12 606 požiarov, ktoré spôsobili priame
materiálne škody predbežne
vyčíslené na 25 617 495 eur?
Pri požiaroch prišlo o život
31 osôb a 181 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov vyšší o 2 138, pozitívom je
zníženie počtu usmrtených
o päť osôb.
... v 38. týždni sme v našom
kraji mali 40 dopravných
nehôd, čo je o 24 menej ako
v rovnakom období vlaňajška? Od začiatku tohto roka
do 23. septembra 2012 policajné štatistiky zaevidovali
1 748 dopravných nehôd (SR
9 800), pri ktorých prišlo o život 22 osôb (SR 139).
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
#$%& ' !"
[email protected]**49+53A1*90
D=BC"""
(
*+*,
)'
www.kvalitavody.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
56+.96
:;:*<2=05#*9.3.15>1=
-56567.8./0.123.12*4.1
!?!56567.82
)
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže odhaliť
skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie nájde
ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov atď. v
jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné vyšetrenie
je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Tešíme sa na vaše podnety,
návrhy, reakcie.
email: [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 23
ŠP ORT
Obnova petržalského futbalu
pokračuje
Pridajte sa aj vy!
Hlavným cieľom BK Petržalka je
výkonnostne
napredovať
Basketbalistky BK Petržalka majú za sebou ostrý a veľmi
úspešný štart do nového ročníka extraligy žien.
Absolútny nováčik v rozpätí týždňa z troch zápasov vyhral
dva. Ako najmladšie družstvo zvláda nástrahy najvyššej
slovenskej súťaže, o tom sme sa porozprávali s trénerkou
Beatou Renertovou.
Aká bola príprava na nový
ročník extraligy, splnili ste
všetko, čo ste si naplánovali?
Začali sme 8. augusta, po
týždni sme odišli na sústredenie do Kremnice pri Skalke, kde
sme odviedli kus práce. Trochu
sme mali problémy s prípravnými zápasmi, ale nakoniec sme
ich odohrali až sedem, väčšinou s veľmi kvalitnými súpermi. Ukázali nám, kde musíme
pridať, hlavne sme sa presvedčili o fyzickej prevahe našich
súperov. Napriek tomu som
presvedčená, že o také dva roky sa im vyrovnáme aj po tejto
stránke.
Aké sú vaše ambície, čo
možno od absolútneho nováčika čakať?
V extralige sú až štyria nováčikovia, ale jedine BK Petržalka
si oficiálne a riadne vybojoval
postup medzi elitu. Jediný veľký
problém sme mali s financiami,
ale nakoniec sme sa prihlásili do
extraligy, na čom má veľkú zásluhu Ladislav Jančo. Verím, že
aj napriek tomu, že nemáme vykrytý rozpočet na celú sezónu,
nám hlavne mestská časť pomôže vyriešiť aj túto situáciu.
V súťaži pôsobíme s najmladšími hráčkami, a predsa chceme
zabojovať o dôstojné umiestnenie. Dievčatá majú pred sebou
veľmi sľubnú budúcnosť, skrýva
sa v nich veľký potenciál, ktorý
treba využiť.
Čo vám ukázali prvé tri zápasy, v čom sa musíte najviac zlepšiť?
V Piešťanoch aj napriek prehre sme odohrali kvalitný zápas, jeho paradoxom bolo, že
domáce hráčky viedol náš bývalý tréner Martin Pospíšil. Fyzická vyspelosť a väčšie skúsenosti rozhodli o víťazstve
piešťanských Čajok. V Košiciach proti Cassovii som čakala
naše víťazstvo, lebo tým, že nás
posilnila Romana Vyňuchalová,
tretia najlepšia basketbalistka
Slovenska, sme jej zásluhou boli veľmi silní pod košom. V súboji s Levicami sme sa pomalšie
rozbiehali, ale druhý polčas sme
presvedčivo vyhrali 42:24 a tým
aj celý zápas.
BK Petržalka je teraz predsa len mediálne viac na
očiach. Dokážu sa s väčším
tlakom mladé dievčatá vyrovnať?
Sú rady, že sa o nich hovorí, píše, všímajú si väčší záujem,
myslím si, že im to nezviaže nohy ani ruky, nestúpne im sláva
do hlavy. Ja sa k tomu staviam
ináč, na tabuľku sa vôbec nepozerám. Samozrejme, do každého zápasu ideme s cieľom
vyhrať, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby v prvom roku pôsobenia v extralige celé družstvo
výkonnostne napredovalo a aby
hralo basketbal, na ktorý sa dá
pozerať.
Domov ste si našli v železničnej telocvični na Domkárskej ulici v Prievoze. Divákom tam chýba základné
pohodlie a keby chceli prísť
vo väčšom počte, nemajú,
žiaľ, šancu. Neuvažovali ste
hrať inde?
V Bratislave je iba jedna vyhovujúca hala, Hant aréna na
Pasienkoch. Do nej sme sa nedostali, lebo by sme to nezvládli finančne i časovo. Na Domkárskej sa ešte dá hrať basketbal,
ak by túto halu zavreli, nemali
by sme kde hrávať. Telovýchovná škola s gumovou palubovkou
vôbec neprichádzala do úvahy,
takže jedinou našou možnosťou
je Domkárska, kde sú, žiaľ, nedôstojné podmienky na extraligu. Tento piatok tam hráme
o 17. h s Good Angels Košice,
obhajcom majstrovského titulu,
neviem si predstaviť, ako sa tam
posadí sto ľudí. Spolieham sa
na starostu Petržalky Vladimíra Bajana, ktorý nám do dvoch
rokov sľúbil postaviť novú halu. Ak sa do dvoch rokov rapídne nezlepšia podmienky, tak
iné kluby rozoberú naše hráčky a basketbal v hlavnom meste
Slovenska zanikne! Pritom v BK
Petržalka máme veľa talentovaných hráčok, ktoré nám v iných
kluboch závidia.
Milan Valko
foto Miro Blusk
Chátrajúci štadión konečne zbúrajú
Bývalý futbalový štadión za Starým mostom
v Petržalke sa stane v najbližších týždňoch
definitívne minulosťou. Informáciu potvrdila v tlačovej správe Adela Vráblová z komunikačnej agentúry Comm.
U
vádza sa v nej, že na štadióne sa začínajú búracie práce
a ruiny prestanú „hyzdiť časť Petržalky“. Počas leta vybrali firmu,
ktorá štadión aj s príslušenstvom
odstráni. Pri výberovom konaní
bola dôležitá rýchlosť prác, dodržanie termínu do 31. decem-
bra 2012 a ekologická likvidácia
odpadu. V súčasnosti už areál
čistia a začínajú sa búracie práce. Oceľové konštrukcie a betónovú drvinu zo štadióna spracujú pre ďalšie využitie a celý areál
vyčistia od ruderálneho porastu.
Právoplatné povolenie na búracie
práce má spoločnosť BMC International do 31. decembra 2012.
Na tomto štadióne, ktorý
postavili v polovici minulého storočia, zažil petržalský futbal najväčšie úspechy. Niekdajšie ZŤS v rokoch 1981 a 1984
postúpili do vtedajšej federálnej
ligy a na pravom brehu Dunaja
sa predstavili slávne pražské kluby Sparta, Slávia či Dukla. Bývala Artmedia tu získala v rokoch
2005 a 2008 dva tituly majstra
Slovenska. Štadión však nespĺňal
predpísané štandardy UEFA pre
chýbajúcu infraštruktúru, ktorá sa pre stiesnené podmienky a
susedstvo so Sadom Janka Kráľa nedala dobudovať. Petržalský
futbalový klub FC 1898, ktorý
momentálne pôsobí v III. lige,
má svoj nový stánok v Ovsišti.
(mv)
FC Petržalka 1898, a. s, je
akciovou spoločnosťou,
ktorá prešla pred dvoma
rokmi z rúk bývalého
majiteľa do rúk akcionárov zoskupených okolo
futbalovej akadémie PVFA
Bratislava nesúcej meno
doc. PhDr. Jozefa Vengloša, ktorý je dnes zároveň
čestným prezidentom
FC Petržalka 1898.
Od 10. mája tohto roka sa
stal predsedom predstavenstva FC Petržalka
1898, a. s., Ing. Jozef Augustín, ktorý naštartoval
ozdravný proces klubu.
Prečo futbal práve
v Petržalke?
Potenciál Petržalky - Celkový počet fanúšikov futbalovej Petržalky sa len v Bratislave odhaduje na 40-tisíc.
Tradícia futbalu - futbalový
klub FC Petržalka (pôvodný názov Pozsonyi Torna
Egyesület) založili už v roku
1898 a je druhým najstarším
klubom na území Slovenska.
Nedeľné futbalové predpoludnia za Starým mostom
patrili k tradičným podujatiam v Bratislave, ktoré
s obľubou navštevovali nielen fanúšikovia Petržalky.
Talentovaná mládež - veľké
množstvo talentovaných detí
a mladých chlapcov nielen
v Petržalke, ale v celej Bratislave a okolí, má stále menšie
možnosti na rozvoj futbalových kvalít. Dlhoročné skúsenosti futbalovej akadémie
v Petržalke dávajú záruku
obrovskej morálnej, ľudskej
a odbornej futbalovej kvality
pre mladých ľudí.
Ako môžete podporiť
chod klubu?
Ako akcionár, reklamný partner alebo prostredníctvom
barterového obchodu.
Apelujeme na podnikateľské subjekty v Petržalke,
aby svojou ,,troškou“ prispeli
k rozvoju športu v najväčšom
sídlisku na Slovensku.
24 •
5. 10. 2012
Basketbalový tím MŠK Iskra
Petržalka – začiatok sezóny
Petržalskí basketbalisti zavŕšili prípravu na nový ročník 1. basketbalovej ligy účasťou na septembrovom turnaji v Uherskom
Brode. Zvíťazili po výsledkoch: Uh. Brod – MŠKI 62:75, Svitavy –
MŠKI 57:65 a vo finále porazili MBK Trnavu 63:60.
Ú
časť na turnaji pomohlo
finančne
zabezpečiť
Združenie športových klubov
Petržalka. Tak, ako býva v posledných rokoch pravidlom,
aj teraz petržalskí basketbalisti nastupujú do nového ročníka so zámerom bojovať o špicu.
V uplynulom ligovom ročníku
Dostihovka patrí aj
seniorom
Pomaly sa končí rok seniorov,
a tak v októbri – Mesiaci úcty
k starším – umožnili v areáli
Závodiska v Starom háji pre
seniorov vstup na dostihy
zadarmo. Okrem napínavých
dostihov ich čaká aj pestrý
kultúrny program a množstvo atrakcií. Kozmetické firmy
budú prezentovať svoje výrobky a rozdávať darčeky, vhod
príde aj malé občerstvenie.
Skrátka, 7. októbra, v nedeľu
o 13. h zamierte do areálu Závodiska v Starom háji, určite
neobanujete. Čaká tam na vás
veľa príjemných prekvapení
a bude to asi posledná možnosť nabrať si slnka, pohody aj
dobrej nálady na dlhú zimu.
(kom)
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
obsadili 2. miesto za víťazným
Interom Bratislava. Momentálne kostru družstva tvoria rozohrávači: Škutil, Vigaš a Zuzík, krídla: Bujnovský, Helmécy,
Irecký, Strapec, Štef ík, Turza a
pivoti: Ješko, Hoferica, Nosál,
Michnica. Uvidíme, ako sa podarí do družstva zapracovať no-
vých hráčov: Lešického, Suchára, Šimeka a príležitosť dostane
aj najmladší člen Koričanský.
Družstvo účinkuje pod vedením Róberta Szaba.
Uplynulú
sobotu
odohrali úvodné stretnutie v Holíči,
kde potvrdili rolu favorita. Základná päťka (Nosál, Ješko, Hel-
mécy, Strapec a Vigaš) precízne
plnila úlohy naordinované Robertom Szabom. Helmécy výborne bránil najlepšieho hráča
domácich (bývalý reprezentant
SR) Snopka, Strapec úspešne
zakončil niekoľko protiútokov
a už po úvodnej 10-minútovke
mala Petržalka náskok 10 bodov. Do polčasu Petržalčania
vystupňovali tempo, strelecky sa im darilo, a keďže sa domáci nevedeli presadiť cez výbornú obranu MŠK, polčasový
výsledok 19:46 zarmucoval domácich priaznivcov. V 3. desaťminútovke Petržalka postupne
zvyšovala náskok až na 30:78.
V záverečnej časti Petržalka
pod dojmom vysokého náskoku zvoľnila tempo a Holíčania
napriek obavám neutŕžili stovku. Konečný výsledok 45:93 je
veľmi dobrým vstupom do novej sezóny.
MŠK BO Holíč - MŠK Iskra
Petržalka 45:93 (19:46)
Holíč - strelci: Snopko 13, Holeček 8, Bayer 7, TH 10/4, trojky 4, os. chyby 20
Petržalka – strelci: Strapec 20,
Helmécy 17, Hoferica 11, TH
19/10, os. chyby 19
Tento víkend hrá Petržalka s
Karlovkou a na Pasienkoch s
Interom „B“ a na domácej palubovke ŠH Domkárska ul. sa
predstavia až 20. – 21. októbra
zo Sereďou a Trnavou.
Ján Vigaš
foto archív autora
FC vonku bez bodu
i gólu
Futbalistom FC Petržalka
1898 sa v KENO 10 v III. lige
skupina západ vonku vôbec nedarí. Na súperových
ihriskách prehrali už štvrtý
zápas na nulu, naposledy
na pôde Nového Mesta 0:2.
Celkové skóre 0:9 je skutočne už alarmujúce, a keďže
v tabuľke pravdy majú
mínus šesť bodov, tak po
9. kole sú na predposlednom mieste šestnásťčlenného pelotónu. Našťastie
bodové odstupy sú malé,
v nedeľu 7. októbra o
10.30 FC v ďalšom malom
bratislavskom derby hostí
ambiciózne Domino na
čele s bývalými ligovými
hráčmi Interu Radoslavom
Kunzom a Petrom Mrázom.
Petržalka je v situácii, keď
nutne potrebuje vyhrať,
takže sa od nej čaká stopercentný výkon!
Futsalisti začnú
proti Kairatu
Prvým súperom úradujúceho slovenského majstra Slov-maticu FOFO
Bratislava v B-skupine
elitného kola UEFA Futsal
Cupu 2012/2013 bude
Kairat Alma Ata. Duel s favorizovaným kazašským
šampiónom by sa podľa
informácie na oficiálnej
internetovej stránke Európskej futbalovej únie (UEFA)
mal odohrať v stredu 10. októbra o 20.30 h v Športovej hale Jezero v srbskom
Kragujevaci. Na druhý deň
o 18.00 h nastúpia zverenci trénera Jána Janíka proti
usporiadateľovi B-skupiny,
ktorým je KMF Ekonomac
Kragujevac. Po dni voľna
čaká na Slov-matic 13. októbra o 18.00 h derby s českým FK EP Chrudim. Štyri
miniturnaje Elite round
v Kragujevaci, Tbilisi, Litiji
a Murcii sa odohrajú v termíne 9. – 14. októbra. Do
záverečného Final Four,
ktorý sa uskutoční v apríli
2013, postúpia štyria víťazi
skupín elitného kola.
(mv)
2 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Poznámka
Potrebné kontakty
Pokojná
aspoň nedeľa
Už dávno nie je Petržalka „nocľahárňou“, ako sa o nej hanlivo
svojho času niektorí vyjadrovali.
Naopak, je to dynamicky sa rozvíjajúca časť Bratislavy, ktorej tvár sa
mení zo dňa na deň k lepšiemu.
Paradoxne to však nemusí byť
vždy vnímané zo strany jej obyvateľov s porozumením.
Už dlhé mesiace sa na Rusovskej ceste ozýva búchanie a
hučanie rôznych mechanizmov
zo staveniska budúcej štvrte
nazývanej Petržalka City. Život
stovkám rodín žijúcich v bytoch
na priľahlých uliciach tu znepríjemňuje aj zvýšená prašnosť,
najmä vo vetristom počasí. Pred
pár dňami sa pri výmenníkovej
stanici na Wolkrovej ulici kvôli
stavbe zahryzol do zeme hlučný bager. Vyhĺbil tu obrovskú
jamu, do ktorej montéri uložili
potrubia. Tie bolo treba predtým upraviť rezaním, brúsením...
Súbežne s tým partia kopáčov vo
dvore rozbíjala betónový chodník
pre káblové rozvody. Vraj je tu ešte
nejaká voľná kapacita, povedali
zvedavcom, ktorí o ich činnosť
prejavili záujem. V tom istom čase
sa z už mesiac rekonštruovaného
bytu na treťom poschodí ozývalo
vŕtanie do stien, z otvorených okien sa valili kúdoly prachu. A čisto
náhodou len pár desiatok metrov
odtiaľ si drvička konárov pochutnávala na kopách suchých vetiev
spílených zo stromov, čo opäť
sprevádzal značný hrmot. Hluk
áut prechádzajúcich popod okná
bol oproti všetkým týmto zvukom
doslova nebeskou hudbou...
Nedeľa je dňom pracovného
pokoja. Kto však dúfal, že si od
huriavku oddýchne aspoň počas
nej, sklamal sa. Keď sa veriaci uberali popri Chorvátskom ramene
na rannú omšu do Kostola Svätej
rodiny, do kroku im zneli buchyruchy zo staveniska Petržalka City.
Niektoré bratislavské mestské
časti pred takýmto bezohľadným
správaním sa investorov bránia
svojich obyvateľov miestnym nariadením. To obmedzuje výkon
hlučných, najmä stavebných prác
v určitom čase – nedeľu nevynímajúc. Možno by to bol vhodný
liek na zachovanie pokoja aj u nás
– v Petržalke.
Alena Kopřivová
Bežali za naše ihrisko
Až 4 270 eur pre petržalské detské ihrisko sa podarilo získať
vďaka prvému ročníku DM ženského behu, do ktorého sa zapojilo
viac ako osemsto žien vrátane diabetičiek.
S
úťaž na 4 km, na ktorú sa
prihlásilo 484 bežkýň, vyhrala s časom 13:56 min. iba
17-ročná Lucia Janečková.
Organizátor podujatia spoločnosť Be cool informovala,
že mladučká bežkyňa triumfovala aj na Bratislavskom
nočnom behu - River Park
Night Run. Pred vicemajsterkou SR na 800 m Paulou
Habovštiakovou
zvíťazila
s náskokom 1:02 min, tretia
priečka patrila ďalšej Novozámčanke Kristíne Hegedüsovej. Aj prvenstvo z deväťkilometrovej trate ostáva
v rodine. Spomedzi 354 žien
zvládla trať za 36:11 min.
mama víťazky 4-kilometrovej trate 39-ročná Dana Ja-
nečková. Druhá v cieli bola
Eva Tulejová (Rapid Bratislava), ktorá zaostala o 1:35
min., tretia dobehla Bratislavčanka Mária Prášilová.
7âǪBäPL [P ÝUBSUPWOÏIP
3 570 eur venovali organizátori na dobudovanie športových prvkov pre vytypované
ihrisko v Petržalke: 300 eur
darovala minerálna voda
Jana Baby a sumou 400 eur
prispela MČ Petržalka. Celková vyzbieraná suma je
úctyhodných 4 270 eur. „Popri cyklistike podporuje mestská časť aj iné športy a beh
je jeden z tých menej náročných, na ktoré netreba veľké
finančné náklady. Agentúra
má už niekoľkoročné skúse-
nosti, preto sme nezaváhali,
keď nás oslovili, či do toho
pôjdeme s nimi,“ povedala
vedúca kancelárie starostu
Milka Podmajerská, ktorá na
podujatí odovzdávala symbolický šek. Zároveň potešila
fanúšikov behu, ktorých v
poslednom období pribúda:
v7 1FUSäBMLF Vä QSJQSBWVKFme bežecké dráhy, ktoré by
mohli byť zaujímavé aj pre
neorganizovaný šport.“
autor a foto (ld)
[email protected] na podnety, ako aj návrhy na riešenie
problematiky psov a psičkárov
v MČ,
[email protected]
– prostredníctvom nej sa do
diskusie o budúcnosti statickej dopravy v Petržalke môže
zapojiť každý,
[email protected]
má slúžiť na nahlasovanie
sťažností či podaní ohľadom
možných porušení Etického
kódexu, resp. porušení etického prístupu tak poslancov a
starostu ako aj úradníkov.
Otváracie hodiny
v pokladniciach KZP
Od septembra platia v Kultúrnych zariadeniach Petržalka
nasledovné otváracie hodiny:
DK Zrkadlový háj
Po – Pia 14.30 – 21. h
So-Ne 1 h pred podujatím
Tel: + 421 2 68 299 225,
[email protected]
DK Lúky
Po 1 pred podujatím
Ut – Štv 16. – 20. h
So - Ne 1 h pred podujatím
Tel: + 421 2 63 835 404,
[email protected]
Od septembra prichádza KZP
s možnosťou zakúpenia
vstupeniek na všetky
podujatia, ktoré sú v ponuke
siete Ticketportal v obidvoch
pokladniach - v DK ZH a v
DK Lúky.
Zbavme domácnosti nebezpečného odpadu
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v súčinnosti s mestskou časťou
Bratislava-Petržalka a spoločnosťou ARGUSS, s. r. o., organizuje
zber domového odpadu s obsahom škodlivín.
Kedy: 20. októbra od 10.30
do 12.30 h, na Ovsištskom
námestí 1 (vedľa Jednoty).
Na mieste bude pristavené
vozidlo, pri ktorom budú
pracovníci spoločnosti preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov
tieto komunálne odpady:
t4UBSÏOÈUFSPWÏINPUZ
t0EQBEPWÏSP[QÞÝǪBEMÈ
t1FTUJDÓEZ
t0MFKFBUVLZ
t#BUÏSJFBBLVNVMÈUPSZ
tÇJBSJWLZBJOâPEQBEPCTBhujúci ortuť
t 7ZSBEFOÏ [BSJBEFOJB PCsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky
(chladničky,
mrazničky a pod.)
t7ZSBEFOÏFMFLUSJDLÏBFMFLtronické zariadenia - elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory,
žehličky, práčky, mixéry
a pod.)
Odpady – ako sú rozpúšťadlá,
oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. – musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad.
Spoločnosť odoberie takýto
odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg
od jednej osoby.
Bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom
škodlivín pre obyvateľov je
zabezpečené aj v stredisku
spoločnosti Marius PederTFOBTOB4UBSFK7BKOPSTLFK
6, v pracovných dňoch od 8.
do 16. H, tel. 0902 947 870.
Bezplatná služba nie je určená pre právnické a fyzické
osoby.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Budeme mať ďalší
nový športový areál!
Po plavárni a zimnom štadióne má v Petržalke pribudnúť aj multišportová hala. Kým plaváreň je projektom samosprávy, ostatné dve
športoviská pripravuje súkromný investor.
S
najnovším zámerom investora sa miestni poslanci podrobne oboznámili na
ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva a stanovili
aj podmienky, za ktorých mu
prenajmú pozemky potrebné
na výstavbu multišportovej
haly. Nachádzajú sa v areáli ZŠ
na Dudovej ulici 2. Spoločnosť
DEMALIA, s. r. o., ktorá projekt zastrešuje, zasa ponúkla
mestskej časti aj škole viaceré
benefity.
Multišportová hala s kapacitou 200 miest na sedenie bude
slúžiť na zápasy v basketbale,
hádzanej, volejbale, florbale,
futsale. Jej súčasťou bude aj
plaváreň s bazénom s rozmer-
mi 25x10 m, resp. 5 plaveckých
dráh a wellness. Plaváreň bude
vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť svoj
domovský stánok. Samozrejmosťou sú aj parkoviská, ktoré
budú slúžiť verejnosti vo večerných hodinách bezplatne.
Spoločnosť sa zaviazala základnej škole upraviť areál, poskytnúť plaváreň, prípadne haly
na výučbu v predpoludňajších
hodinách, vybudovať altánok
oddychovej zóny pre žiakov
či vysadiť novú zeleň. Využívať bazén pre potreby výučby
budú môcť aj žiaci iných škôl
v mestskej časti.
„Som nesmierne rád, že aj
v tejto veľmi ťažkej dobe in-
vestori prinášajú do Petržalky projekty, ktoré pomáhajú
zlepšovať život Petržalčanom,
a že aj poslanci chápu podporu budovania športovej
infraštruktúry ako jednu zo
svojich priorít,“ privítal novú
investíciu starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Dodal, že aj
samospráva plánuje rekonštruovať niektoré športoviská
či školské dvory, obáva sa však,
že katastrofické scenáre o nenaplnených najmä daňových
príjmoch môžu akékoľvek plány oddialiť či dokonca pochovať. „Budeme mať čo robiť, aby
sme prežili a vedeli zabezpečiť
základné fungovanie a úlohy
samosprávy,“ konštatoval.
Petržalka prenajala spoločnosti DEMALIA, s.r.o., pozemok na výstavu multišportovej haly s plavárňou na
30 rokov pod podmienkou, že
stavebník požiada o stavebné
povolenie najneskôr do dvoch
rokov od podpísania nájomnej zmluvy.
(mgl)
Žiaci z Dudovej urobili maketu
prvého slovenského gymnázia
Dlhodobá výstava s názvom Prvé slovenské
gymnázium
Revúca
– 150 rokov v Múzeu
školstva a pedagogiky
na Hálovej ulici ponúka
návštevníkom aj maketu prvého slovenského
gymnázia v Revúcej. Pod
pedagogickým vedením
pánov Števíka a Pallera
ju vytvorili žiaci ZŠ Dudova 2. Pochvalu si vyslúžili na vernisáži výstavy, ktorá bola
koncom septembra, nielen od primátorky mesta Revúca
Evy Cireňovej, ale aj od ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušana Čaploviča.
Výstava, ktorá potrvá až do konca budúceho roku, má
priblížiť nielen dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov. Návštevníci sa dozvedia ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo
zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.
História prvej slovenskej strednej školy sa začala písať
16. septembra 1862. Bližšie informácie o výstave nájdete
na stránke Múzea školstva a pedagogiky www.msap.sk.
(upr)
Odhodlaní žiť a nevzdať to
Po roku sa v októbri začína Európsky týždeň proti rakovine, ktorého úlohou je informovať a povzbudiť ľudí v boji proti tejto zákernej chorobe. Jej liečba nie je jednoduchá a v ťažkých chvíľach
je každá pomoc dobrá. Preto aj tento rok študenti z Gymnázia
Pankúchova 6 organizujú pod záštitou Ligy proti rakovine Beh
nádeje, pre základné, stredné, ale aj materské školy a verejnosť.
Súčasťou akcie je aj dobrovoľná zbierka pre Združenie na pomoc detskej onkológií (č. ú. 0011481225/0900).
Prečo práve Beh nádeje? Jednou z prevencií proti chorobe
je aj zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je aj zdravý pohyb a
správna výživa. Beh nádeje však nie je len o zvyšovaní kondície.
Je to ukážka solidarity a spolupatričnosti k ľuďom zasiahnutých
rakovinou a o odhodlaní, ktoré nám pacienti denne ukazujú.
Prejdime spoločne, behom, chôdzou, na korčuliach či bicykli
12. októbra od 10.30 do 14.30 h v areáli gymnázia symbolický kilometer, ktorý znamená ďalší krok v spoločnom boji.
(Zuzana Szeberényiová)
Beh a chôdza
reumatikov
Na Slovensku trpí
reumatoidnou
artritídou okolo
50-tisíc ľudí. Spúšťačom reumatického ochorenia môže
byť nevyležané
prechladnutie alebo
infekt dýchacích či
močových ciest.
5. 10. 2012 • 3
V
časnou diagnostikou, cielenou liečbou, rehabilitáciou
a fyzikálnou terapiou je možné
predísť deformitám a nezvratným zmenám na kĺboch, operáciám a trvalej invalidite! Nepostihuje len dospelých, ale aj deti.
OZ Liga proti reumatizmu pripravuje podujatia, ktoré zlepšujú
kvalitu života reumatikov.
Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku pri
príležitosti Svetového dňa reumatizmu vás pozýva na 6. ročník
Behu a chôdze reumatológov
a reumatikov pre zdravie za účas-
ti verejnosti, priateľov a sympatizantov, ktorý sa uskutoční
12. októbra o 14. hodine na nábreží Dunaja pri obchodnom
centre Eurovea. Pre účastníkov
behu je pripravené špeciálne
tričko s logom, prekvapenia
a drobné darčeky. Okrem toho
sa stretnete s bohatým sprievodným programom a tvorivými dielňami Klubu Kĺbik.
Vyvrcholením ich celoročnej práce a vďaky bude večer
13. októbra o 18. hodine v NOC
- Dome umenia v Piešťanoch
slávnostná Benefícia 2012
a koncert a´capelly Close Harmony Friends.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, lekárom, reumatológom a zdravotníckym pracovníkom za pomoc a podporu, ktoré počas roka poskytujú pacientom s reumatickým ochorením.
Slávnostný večer je venovaný
aj novinárom a pracovníkom
v médiách, ktorí sa venujú téme
Reuma a život s reumatickým
ochorením. Nominovaní budú
ocenení Novinárskou poctou
KROK za rok 2011.
Príďte podporiť týchto bojovníkov. Nemajú to ľahké, ale
bojujú a nepoddávajú sa.
Mgr. Ivana Antošová,
poslankyňa MZ Petržalka
4 •
5. 10. 2012
Inzercia
PORADŇA/INZERCIA
IMPA – zo života na cestách
PRIJMEME UPRATOVAČKU
na upratovanie kancelárií.
BA-Staré mesto, denne
po 17:00 hodine.
Práca na dohodu /živnosť.
Tel.: 0902/ 291 159
Predám v Moravskom
Sv. Jáne - 5-izbový 2-podlažný
samostatne stojaci dom,
7-árový pozemok, 2 kúpelne,
čiastočne zariadený.
Info: 0903 404 068
Sieťky a žalúzie.
Tel.: 0908 819 587
Maľby, stierky, nátery.
Tel.: 0905 257 454
Domáci majster – opravy
v domácnosti, maľby, dlažby,
vŕtanie atď. Tel.: 0903 187 380
JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
KÚPIM 3-4 izb. byt.
Tel.: 0903 739 661. Hotovosť
GLAZÚROVANIE VANÍ
Tel.: 0905 983 602
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadlžený. Tel.: 0917 708 319
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284
92, 0905 409 972. E-mail:
[email protected]
Adresa: Akant, Jilemnického
15, 911 01 Trenčín
Predám za výhodnú cenu
málo používaný kočík zn.
ESPRIT Trio Vegas, fialovobéžovej farby, trojkombinácia
vrátane autosedačky.
Kočík je ešte v záruke.
Kontakt: 0905/470756, resp.
[email protected]
Hľadáme šikovných,
ambocióznych ľudí – dobrý
zárobok. Tel.: 0905 534 995
Maľby, stierky, obklady,
dlažby, parkety, sadrokartón. LACNO!
Tel.: 0910 384 347
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ľubomír Kýpeť,
vedúci servisu spoločnosti
IMPA Bratislava, a.s.,
Dealer roka 2011
za zn. ŠKODA, a.s.
www.impa.sk
Milí motoristi, dnes sa zameriame
nielen na tých, ktorí už majú nejaké
kilometre za sebou, ale aj na budúcich
majiteľov nových vozidiel.
„H
orúcou“ témou je nová
registračná daň, ktorej
výška sa odvíja od výkonu motora automobilu. V platnosti
je od 1. októbra. Pri vozidlách
s výkonom do 80 kW sa
suma nemení, zaplatíte 33 € .
Doplnkovú daň pri registrácii
zaplatia všetci majitelia áut
s výkonom nad 80 kW. Pre
priaznivcov „domácej“ značky Škoda máme dobrú správu – až do konca roka získajú
zákazníci pri kúpe nového
vozidla hotovostný bonus vo
výške registračného poplatku. Platí to pre všetky modely
značky Škoda.
♥ Zosobášili sa
Cirkevný sobáš
15. septembra Daniel Biksadský a Mária Sotáková
Peter Graňák a Ivana Kováčová
Branislav Frkáň a Andrea Mrlianová
22. septembra Michal Kozič a Petra Šoková
Vladimír Bárta a Ľudmila Veselá
Michal Bordáč a Kristína Prochácová
Peter Luňák a Lucia Grebečiová
29. septembra Štefan Wenchich – Mgr. Katarína Méryová
Ing. Martin Sýkora – Michaela Zábojníková
Matričný úrad Bratislava-Petržalka
14. septembra Juraj Mach a Eva Baťová
15. septembra Robert Horváth a Anna Lelkešová
Ivan Kříž a Dagmar Kanjaková
Ivan Matejka a Oľga Hlavatá
Robert Koch a Zuzana Farkašová
Patrik Putík a Michaela Rakovická
Slavomír Trnkócy a Diana Lakatošová
Martin Molnár a Veronika Dujsíková
Juraj Ožvald a Petra Knotková
22. septembra Günter Nagy a Jana Poljaková
Július Zajac a Mária Magulová
Matej Hruška a Silvia Viktoriusová
Andrej Buday a Adriána Tengeriová
Dušan Pospišil a Helena Kramárová
Andrej Škultéty a Nadežda Avramová
29. septembra Martin Leščuk – Andrea Binderová
Peter Hubert – Mária Vargová
Marek Javor – Zuzana Mitríková
Pavol Balko – Dagmar Novarová
No a pre tých, ktorí už vozidlo majú a budú ho pripravovať na nadchádzajúce
jesenné obdobie a zimu,
máme zopár ďalších rád:
Kontrola
akumulátora
– odporúčame nechať akumulátor skontrolovať v servise, prípadne nabiť a nechať
očistiť jeho póly, ktoré musia byť bez oxidačných stôp
a tiež riadne dotiahnuté. Rovnako by mala byť zaistená
hustota elektrolytu a prípadne
doplnená destilovaná voda.
Kontrola chladiacej sústavy – chladiaca sústava prechádza v hlavnej motoristickej sezóne náročnou skúškou.
Preto treba jej stav dôkladne
prekontrolovať. Dôležité je
zamerať sa predovšetkým na
kontrolu jej tesnosti, zistiť stav
chladiacej kvapaliny a prípadne ju doplniť alebo vymeniť.
Výmena zimných pneumatík a kontrola ich stavu
– zimné pneumatiky by sa
nemali používať pri teplotách
vyšších než + 7 °C. Keďže sú
vyrobené z mäkkých zmesí,
pri vyšších teplotách dochádza k ich rýchlejšiemu opotrebovaniu. Výhodnejšia je
výmena kompletných kolies,
než „prezúvanie“ pneumatík
na tie isté ráfiky. Zníži sa tak riziko poškodenia. Nezabúdajte
ani na hĺbku vzorky – zákon
stanovuje minimálnu hĺbku
vzorky u osobných automobilov 1,6 mm avšak odborníci
odporúčajú mať vzorku aspoň
3 mm vysokú.
Aktuálne môžete u nás využiť
jesenné ekonomicky výhodné
servisné balíky špeciálne pre
vozidlá Škoda, Volkswagen
a Audi, staršie ako 4 a 5 rokov.
Balíky sa skladajú zo zvýhodnenej ceny dielu a z práce.
Preto ako zákazník už vopred
viete, koľko za opravu a prípravu vášho vozidla pred
jesennou sezónou zaplatíte.
Navyše originálny diel udrží
hodnotu vášho vozidla. Ďalšie
rady vám prinesieme na stránkach ďalších vydaní PN.
www.impa.sk
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
4. 8. - 18. 8. 2012 - ZATVORENÉ
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
Nové techniky
farbenia
OMBRE
NECHTOVÝ DESIGN
PEDIKÚRA
Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov
10 €
Welness + lakovanie 21 €
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €
Spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
Í
STE
U
S
NÁ
AN
VÍT
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka upravovala
tohtoročný rozpočet
Na septembrovom rokovaní Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Petržalka schválilo úpravu rozpočtu na rok
2012 s príjmami a výdavkami vo výške 24 520 001 eur
B
ežné príjmy sa zvýšia
o 77 842 eur a bežné výdavky znížia sa o 70 592 eur.
Upravený rozpočet počíta
aj so znížením kapitálových
príjmov o 138 590 eur, zvýšením kapitálových výdavkov
5. 10. 2012 • 5
S A M O S P R ÁVA
o 4 804 eur a znížením príjmových finančných operácií o
5 040 eur.
K úprave rozpočtu dochádza
v dôsledku prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti,
výhľadu hospodárenia do konca
roku 2012 a na základe požiadaviek miestnych organizácií a
oddelení miestneho úradu.
V bežných príjmoch Petržalka očakáva výraznú zmenu
v daňových i nedaňových príjmoch. Podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb je
nižší a za I. polrok je na úrovni 44,6 %. Vývoj dane nie je
v súlade s prognózou a so
schváleným rozpočtom SR na
rok 2012 a tiež sa od tohto roka
znížil podiel mestskej časti na
výnose dane v prospech iných
mestských častí (tzv. solidarita
s malými mestskými časťami).
Plnenie pri dani z nehnuteľností za prvý polrok je iba 39,0 %.
Vzhľadom na negatívny vývoj dane z príjmu fyzických
osôb požiadalo miestne zastupiteľstvo starostu, aby rokoval s
primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu
hlavného mesta tak, aby sa percento solidarity veľkých mestských častí k malým mestským
častiam znížilo na polovicu.
Pre Petržalku je dôležité, aby
mala dostatok prostriedkov na
plnenie úloh, ktoré jej ako samospráve vyplývajú zo zákona
(bližšie informácie na inom
mieste).
Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k viacerým zmenám, okrem iného napríklad
k zvýšeniu bežných výdavkov
o 20-tisíc eur na opravy terás,
ako aj na opravy komunikácií,
- k zvýšeniu o 43 720 eur na
vytvorenie nových tried v MŠ
na Macharovej od 1. 9. 2012 a
prípravu nových tried materskej školy na ZŠ Holíčska od
1. 1. 2013,
- k zvýšeniu výdavkov o
43 118 eur na nevyhnutné
opravy školských jedální
a na opravu časti strechy
nad školskou jedálňou
ZŠ Černyševského,
- k navýšeniu kapitálových výdavkov o 62 096 eur na projekty EÚ na rok 2012,
- k zvýšeniu výdavkov o 8-tisíc eur na zriadenie nového
denného centra na Gercenovej 8,
- k zníženiu výdavkov o 50-tisíc eur na spolufinancovanie
úpravy športovísk do konca
tohto roka a
- na zníženie kapitálových
výdavkov o 70-tisíc eur z
dôvodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici
(mestská časť nemá vzťah
k pozemku, nová nájomná
zmluva s hlavným mestom
nebola podpísaná, pretože
hlavné mesto od mestskej
časti žiada vysoké komerčné
nájomné).
(mgl)
reálnej potreby služby občana. Doteraz platili obyvatelia
zariadenia rovnakú úhradu
na princípe solidarity a spolupatričnosti bez rozdielu, či
sa sociálna služba poskytuje v
jednolôžkovej izbe so sociálnym zariadením, alebo v trojlôžkovej izbe bez sociálneho
zariadenia, bez rozdielu, či sú
prijímatelia sociálnej služby
chodiaci alebo imobilní, pripútaní na lôžko.
Nové VZN spravodlivejšie
stanovuje výšku úhrady, kde
občan bude prispievať sumou
adekvátnou poskytovaným
sociálnym službám, t. j. kvalitnejšie služby - vyššia úhrada.
Mestská časť bude prispievať zo svojho rozpočtu na sociálnu službu v ZOS v priemere 108 € mesačne na jedného
klienta.
V zariadení núdzového bývania sa oproti roku 2006 zvýši cena za poskytnuté služby
v priemere o 0,15 €/ deň.
Zmeny v poskytovaní
sociálnych služieb a výške úhrady
Petržalskí poslanci schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne
služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
D
ôvodom bolo zapracovanie platnej legislatívy
do VZN, určenie podmienok
a rozsahu poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou prostredníctvom Strediska
sociálnych služieb Petržalka
a úprava úhrad za poskytované
sociálne služby.
Úhrady za sociálne služby
predstavujú 33 % ekonomických oprávnených nákladov
(celkové náklady za sociálne
služby ), t. j. mestská časť bude
stále znášať väčšinu nákladov –
čo predstavuje takmer 70 %.
Samosprávu neteší, že musí
pristúpiť k takýmto opatreniam. Je to však nevyhnutné,
keďže naposledy Petržalka
upravovala výšku úhrad v roku
2006 a odvtedy sa ceny energií,
pohonných hmôt a nesporne
aj všetkých služieb výrazne
zvýšili. Snahou Petržalky bude
aj naďalej udržiavať prijateľné
ceny s maximálnou snahou
o spokojnosť občanov odkázaných na sociálne služby. Dôkazom toho je aj fakt, že aj po
úpravách úhrad má Petržalka
najnižšie ceny za služby v porovnaní s ostatnými bratislavskými mestskými časťami.
Úprava úhrady pri poskytovaní opatrovateľskej služby
v domácom prostredí sa určuje v hodinách. To znamená, že
občan zaplatí za poskytovanie
sociálnej služby za čas, ktorý
opatrovateľka poskytuje službu
u občana, nie ako dosiaľ za jednotlivé úkony opatrovateľskej
služby.
Nové VZN zrovnoprávňuje
prijímateľov sociálnych služieb,
kde každý prijímateľ služby zaplatí úhradu len za čas výkonu
opatrovateľky, podľa reálnej
potreby. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je
1 €, donáška obeda 0,50 €
a úhrada za upratovanie domácnosti prijímateľa 3,60 €.
Občan zaplatí necelých
30 % z celkových nákladov
mestskej časti na opatrovateľskú službu v domácnosti.
Mestská časť bude aj naďalej
prispievať z rozpočtu 477 € na
jedného klienta mesačne.
Zmena pri poskytovaní
sociálnej služby v Zariadeniach opatrovateľskej služby
(ZOS) sa týka úhrady podľa
kvality obytných priestorov a
(mgl)
foto MČ
6 •
5. 10. 2012
D N I D O B R O V O Ľ N Í C T VA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Sama sa nezašpinila sama sa nevyčistí!
Č
istenie okolia budovy
LUDUS na Námestí českého ľudu zorganizoval miestny úrad. Akcia niesla motto
Sama nezašpinila - sama sa
nevyčistí! Podieľali sa na nej
pracovníci MÚ, zamestnanci
VPS a tridsať dobrovoľníkov,
medzi nimi študenti zo SOŠ
podnikania na Strečnianskej
ulici a seniori. „Napriek tomu,
že z domov, ktoré susedia s
LUDUS-om prišla iba jedna
mladá dievčina, a napriek
tomu, že bezdomovcom posedávajúcim na neďalekej lavičke ani nenapadlo zapojiť sa,
bola akcia úspešná. Najväčší
a najťažší kus práce odviedli pracovníci VPS, keďže išlo
o odstraňovanie pozostatkov
po „brlohoch“ bezdomovcov
a „prírodných“ toaletách, ale
vďaka patrí aj študentom, seniorom a osobitne Martinke
Palatickej,“ odkázala vedúca
sekretariátu starostu Milka
Podmajerská.
OZ Kultúrna asociácia
Nová Akropolis čistila petržalské lužné lesy. Rukávy si
vyhrnulo 21 dobrovoľníkov
„Medzi stromami a kríkmi
V tretí septembrový víkend sa tisícky ľudí v slovenských mestách a obciach
zapojili do environmentálnych, sociálnych či terapeutických aktivít.
Štvrtý ročník akcie Dni dobrovoľníctva sa skončil úspešne a stopy zanechal
aj v Petržalke.
sa nachádzal komunálny a
stavebný odpad, v niektorých
prípadoch cielene zasypaný
zemou alebo prekrytý zeleňou,“ informovala Kamila Hermannová, riaditeľka
združenia. Výsledkom brigády bolo asi desať m³ odpadu.
„S priebehom podujatia sme
boli nadmieru spokojní vďaka technickej podpore mestskej časti Petržalka a, najmä,
skvelému prístupu všetkých
dobrovoľníkov.“
Sklad solidarity
pomoc uvítal
Aj v Sklade solidarity na Jasovskej ulici uvítali nezištnú
pomoc. „Stále je tu veľa práce,
dvaja to nestíhame a pomoc
potrebujeme.
Dobrovoľníci upratujú dolný sklad, kde
triedia predovšetkým knihy.
Som s nimi veľmi spokojná,“
pochvaľovala si predavačka
Marta Šarköziová. Kysučanka
Katka Blahutová, ktorá v Bratislave študuje, si túto činnosť
nevybrala náhodne: „Som
veriaca, u mňa malo veľký
význam, že sklad prevádzkuje katolícka charita. Cítim, že
pomáhať má v dnešnej dobe
veľký význam. Pôvodne som
sem chcela veci len darovať,
ale na internete som sa dočítala, že sa dá pomôcť aj takto.
Povedala som si - prečo nie?
- veď som študentka a mám
čas. Robota mi ide ľahko. Tí
ľudia mi veľa dali, a vlastne
nič nezobrali.“
Komunitný park
v Petržalke
Až 32 dobrovoľníkov položilo základy komunitného
parku v Petržalke. Pod záštitou
Zelenej hliadky sa postarali o
čistejšie prostredie a vyznačenie troch vychádzkových trás
v lužnom lese medzi Starým
mostom a Mostom Apollo.
„Napílili sme popadané stromy, pričom sme drevo využili
ako posedy. Symbolicky sme
tiež zablokovali štyri vjazdy
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 7
im nepatrí, a preto sa k nemu
môžu správať benevolentne,
vyhadzovať odpad a podobne,
napriek tomu, že doma majú
pravdepodobne poriadok.“
Ani 28-ročný Matúš Ferenčík nečistil lužné lesy po prvý
raz: „Aktivity hliadky poznám,
vedel som, do čoho a s kým do
toho idem. Kreovanie prvého
komunitného parku v Bratislave budovaného dobrovoľníkmi
bol pre mňa vhodný relax,
oddych po náročnom týždni
strávenom v práci. Aktivity
podobného druhu sú pre mňa
dôkazom toho, že nevymreli
slušní ľudia a ak takýchto ľudí
spojí dobrá myšlienka, vedia
to náležite využiť a pretaviť do
konkrétnych výsledkov.“
Po minuloročnom úspechu
sa na Dňoch dobrovoľníctva
opäť zúčastnila aj Miestna
knižnica Petržalka. „Vo vestibule Onkologického ústavu
svätej Alžbety sme pod záštitou Dobrovoľníckej skupiny
VŔBA rozdávali vyradené alebo darované knihy pacientom
a návštevníkom onkologického
ústavu. Záujem o knihy bol
veľký. Rozdali sme asi 300
kníh. Krásne príbehy zo života
sa dostali do rúk milovníkom
literatúry. Už teraz sa tešíme
na nasledujúci ročník,“ povedala Veronika Pavelková, ktorá sa
pre autá. Chceme, aby bola
lokalita pokojná a autá v nej
nemajú čo robiť. Chceme rokovať o ich fixnom zablokovaní
s majiteľom pozemkov, ktorým
je magistrát,“ povedal zakladateľ Zelenej hliadky Matúš
Čupka. Počas soboty vyzbierali šestnásť 110-litrových vriec
odpadu a so starostlivosťou
o les nekončia: „S čistiacimi
akciami chceme pokračovať
od Prístavného mostu smerom
na juh. Celá myšlienka komu-
nitného parku sa zrodila počas
našich 13 upratovacích akcií,
keď sme sa rozhodli neskončiť
vyčistením lokality od skládok,
ale prispieť aj k jej skrášleniu a
hlavne otvoriť Bratislavčanom
kus nádhernej prírody.“
Dobrovoľník Peter Kotvan
chodí na akcie Zelenej hliadky
už od jari. Vraví, že je potrebné naučiť sa žiť a fungovať vo
väčšej harmónii s prírodou:
„Mám pocit, že bežní ľudia
vnímajú okolie ako niečo, čo
na akcii zúčastnila spolu s knihovníkmi Františkom Brunnerom a Jankou Strassovou.
Celoslovenské Dni dobrovoľníctva zorganizovalo združenie C.A.R.D.O. prevádzkujúce
portál www.dobrovolnictvo.
sk V prípade, že vám je dobrovoľníctvo blízke, na stránke
nájdete širokú ponuku aktivít,
ktorými si môžete zmysluplne
zaplniť voľný čas.
(ld),
foto (ld, ZH, MÚ, KANA,MKP)
Budeme
pretabuľovaným mestom?
Bezpochyby dobrý úmysel mala osoba, ktorá dala na všetky „vstupy“ na územie Vlasteneckého námestia napísať
bielym písmom na čierny asfalt text zakazujúci vstup s
voľne pusteným psom. Rovnaký cieľ mali tabule osadené
na viacerých zelených plochách.
Čo sa tým však dosiahlo?
Mnohí psičkári si tento príkaz vysvetlili tak, že pred vymedzenými plochami ich havinovia môžu skackať bez
remeňa, čo im srdce ráči. A tak ich z neho púšťajú, ledva
prekročia hranicu námestia alebo zatrávneného územia.
Lenže podľa všeobecne záväzného nariadenia je zákaz
voľného pohybu psa na CELOM území Petržalky – s výnimkou označených výbehov!
Niektorých príkazové tabule natoľko iritovali, že ich jednoducho zvalili. Dve také ostali ležať počas víkendu 22. – 23.
septembra na trávniku parčíka pri športovej hale Pengym
na Černyševského ulici. Z tretej, ktorá sa dovolávala „iba“
ochrany zelene, ostala len žŕdka zarazená do zeme.
Zdá sa však, že tabule sa u nás stanú hitom. Okresná
prokurátorka, ktorá si najnovšie vzala na paškál nariadenie mestskej časti Petržalka o pití alkoholu na verejných
priestranstvách, poslancom odporučila, aby tabuľami
označili každú ulicu, každé námestie, kde občania nesmú
konzumovať alkohol. Iba tak vraj bude každému jasné,
ako to miestni „zákonodarcovia“ mysleli. Iba tak nebudú
uvedení do omylu, kde sa možno oddávať alkoholovým
radovánkam a kde už nie.
S problémom opíjania sa a vystrájania jednotlivcov či malých skupín na lavičkách, v parkoch, na uliciach či námestiach má problém nielen Petržalka. Ruka v ruke s tým idú
aj ďalšie ľudí pohoršujúce prejavy, ako napr. močenie pri
stromoch a domoch, hlučný vulgárny slovník opilcov, nadávky a neporiadok. Je preto len logické, že sa samosprávy
bránia, niekde aj odmietnutím prokurátorského procesu.
Petržalka tak nespravila, chce hľadať obojstranne akceptovateľné riešenie. Treba len veriť, že ním nebude osádzanie
ďalších tabúľ!
A ešte slovíčko na záver: Ak s neželaným požívaním alkoholu bojujú viaceré mestá, nemali by sa zmenou príslušnej legislatívy zaoberať poslanci na Hradnom vrchu?
Signály zdola by určite nemali ignorovať, aby sa naše ulice
nezmenili na odpudzujúce stoky.
Alena Kopřivová
foto autorka
8 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Daňoví dlžníci
na web-pranieri
Starostlivosť a dodržiavanie pravidiel sa na pravom
brehu Dunaja opláca.
Na oficiálnej webovej
stránke Mestskej časti
Bratislava-Petržalka
www.petrzalka.sk
v sekcii Oddelenie finančné pribudol od minulého
týždňa aj zoznam daňových dlžníkov.
Keďže Petržalka je správcom
dvoch miestnych daní, Petržalčania sa vďaka webu dozvedia,
kto mestskej časti nezaplatil
daň za psa a daň za užívanie
verejného priestranstva. Najvyšší nedoplatok na dani za
psa (takmer 600 eur) má obyvateľ z Mánesovho námestia,
najväčší dlh na dani za zaujatie
verejného priestranstva má
obyvateľka z Wolkrovej ulice
(takmer 4-tisíc eur).
Petržalka bude zoznam aktualizovať v prípade, že v ňom
dôjde k zmene a dlžník nedoplatok mestskej časti uhradí.
Samospráva zo zákona môže
zverejňovať daňových dlžníkov, ktorých nedoplatok dosahuje najmenej 160 eur.
V rámci informovanosti
a transparentnosti počas roka
2012 na petržalskom webe už
pribudli nezodpovední vlastníci pozemkov, vďaka čomu
Petržalčania vedia nielen to,
komu pozemky patria, ale aj to,
ako v zmysle zákona obec rieši
nepokosené alebo neupratané pozemky s ich majiteľom
a či sa o pozemky postaral.
Na „web-pranieri“ ešte tento
rok pribudnú aj vraky a dlhodobo nepojazdné a havarované autá, ktoré ich vlastníci
nechali na verejných priestranstvách. Obyvatelia z okolia si
budú môcť porovnať údaje
o vozidlách ako napríklad evidenčné číslo, typ vozidla, jeho
farbu, miesto odstavenia, či
má STK, emisnú kontrolu, či
má poškodené okná, zrkadlá, pneumatiky, či je hrdzavé
a podobne. Dočítajú sa aj tom,
ako konkrétne vozidlo mestská
časť v zmysle zákona rieši.
(upr)
Rokovania petržalských poslancov
budú v
televízii aj na webe
K vyššej participácii verejnosti na rozhodovaní a k neustálemu
zlepšovaniu a skvalitňovaniu poskytovaných služieb v Petržalke
prispeje ďalší nový servis pre občana.
M
estská časť začína zabezpečovať videozáznam
z rokovaní poslancov miestneho zastupiteľstva. Petržalčania
budú môcť sledovať rozhodovanie volených zástupcov
v čase, ktorý im vyhovuje. Internetovú formu získavania
informácií preferujú najmä občania v produktívnom veku.
Záznam si budú môcť pozrieť
prostredníctvom
internetu
v archíve Televízie Bratislava
na webovej stránke www.tvba.
sk (link http://www.tvba.
sk/tv-relacie/mz-petrzalka/
mz-petrzalka-25-09-2012-1cast/). Občania sa k záznamu
dostanú aj prostredníctvom
oficiálnej webovej stránky Petržalky www.petrzalka.sk.
Vzhľadom na návyky predovšetkým seniorskej generácie, ako aj na jej technické
možnosti a zručnosti a aj čo
najväčšiu dostupnosť informácií zo zasadnutí, rokovania poslaneckého zboru Petržalky bude možné sledovať
aj v rámci programu Televízie Bratislava, ktorá program
šíri v základnom súbore UPC
(digitálne aj analógové vysielanie), v Magiu, ako aj v káblovom rozvode Digi Slovakia.
Rozhodnutie
obrazovo
sprístupniť rokovanie miestneho zastupiteľstva vychádza
z dokumentu Transparentná
Petržalka, ktorý prijali miestni poslanci v máji tohto roka.
(upr)
Dávať, aj keď nemáme
dosť pre seba?
Začiatok septembrového rokovania
miestneho zastupiteľstva sa niesol v
znamení financií. Poslanci schválili návrh
úpravy rozpočtu mestskej časti na rok
2012 s príjmami a výdavkami vo výške
24 520 001 eur.
P
eniaze chýbajú aj samosprávam – aj takým veľkým, ako je Petržalka. Napriek tomu solidárne prispieva – spolu s MČ Ružinov,
Staré a Nové Mesto – do rozpočtov menších mestských
častí Bratislavy. Výšku percenta solidarity upravuje štatút hlavného mesta. Tému
otvoril starosta Bajan a po
diskusii ho poslanci poverili, aby začal rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave percenta
solidarity na polovicu.
„Dôvodom je masívny výpadok príjmov hlavného
mesta aj mestských častí.
V prípade Petržalky to predstavuje sumu do 400 000 eur
z príjmov z daní v tomto roku,“ dôvodil starosta Bajan
s tým, že situácia je dnes napätá a solidarita začína byť
v neprospech veľkých častí.
Preto ten návrh – znížiť príspevok na polovicu. Petržalka by tak ušetrila približne
340 000 eur z viac ako 650 000
eur, ktoré dáva dnes. „Päťdesiat percent je z našej strany
ústretový krok,“ myslí si Bajan. Upozornil aj na zákonné
povinnosti, ktoré veľké časti majú a nevedia ich finančne zvládať. Plnia totiž aj úlohy, ktoré malé mestské časti
nemajú, napríklad sa starajú
o oblasť civilnej obrany. Starostovia mestských častí
chceli podľa slov starostu Ba-
jana rokovať o znížení sumy
už pred rokom, ale na požiadanie primátora stretnutie
odložili.
„Musíme hospodáriť tak,
aby sme vystačili zo zákonných príjmov. Malé mestské časti sa naučili z týchto
peňazí žiť, ale ja predsa nemôžem zatvoriť škôlku kvôli tomu, aby si mohla malá
mestská časť objednať inzerciu v časopise, alebo urobiť
hody,“ dôvodil Bajan.
Koncom minulého roku
mestskí poslanci schválili pre
tento rok príspevok solidarity
vo výške viac ako 2,11 milióna
eur. Na jednu malú mestskú
časť to vychádzalo približne
302 574 eur.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 9
INZERCIA
"&+)& )+*
$&
%+#) "&/ ,(
! !$ /
0
"
$
#
)&+#
)!$-
)1/0.A+9$,0,,* &+,2+8/-,0.# #*&/&#10,*, &),2!02&
6)(*6%(*,+1(-)0:",24-.#"+&58/, "&+)& )+*
$&$")&$/!.-+%+#
7!02&!0&2#(6=#"8-)0&+*#0):5-<2,"+8!#+
1.+,28!#+1.
7!02&* &0&,+(6A&#.+*#0):5-<2,"+8!#+1.+,28!#+1.
7!02&,* &*&)4(6*,".8/0,.**#0):5-<2,"+8!#+1.+,28!#+
1.
+8/+28/A('>'B)=&#2,5&")8
'''# %$ #
8=10,.&5,2+?-.#"'!2,5&"&#)7
"$#&#
+;+/(!#/0#0.@)(
®
$"%
*&)&+$,&*-/(333&*-/(
INZERCIA IMPA 1.10.2012.indd 1
02.10.12 10:21
Deň otvorených dverí
Príďte na Deň otvorených dverí už ako domov,
do rezidenčného rezortu Slnečnice - Južné mesto v Petržalke
Čaká na vás vzorový dom a byt
v dňoch 12. - 14. 10. 2012
V čase od 10.00 do 18.00 h. máme pre vás dokončené, dostupné
priestranné byty a rodinné domy za bezkonkurečné ceny
NÉ
NČE
UŽ DOKO
Slnecnice
ˇ
sú splnený
Príďte aj so svojimi rodinami,
na najmenších čaká zábavná zóna
Prístupnosť MHD: autobus č. 91 a 191 - zastávka Slnečnice
sen
Tel: +421 220 777 222, GSM: +421 917 665 855
www.slnecnice.sk
posledná šanca na
najlepšie bývanie v meste
inzercia_210x130_BN.indd 1
1.10.2012 12:43
10 • 5. 10. 2012
Glosa
O možnosti voľby
Stále rozmýšľam nad súmrakom
kultúry a bahnom v televíziách.
Sama televízie nepozerám. Nemusím, mám
dosť iných možností, film, divadlo, koncerty,
knihy... a viem, aké je to cenné. Ale aj to viem,
koľko ma to stojí. Kto má však rozpočet taký,
že mu nevyjde poriadne ani na nájomné, kde
by vzal na lístky do divadla, do kina, na knihy?
Na tú odpornú televíziu je vlastne odkázaný.
Jeho sloboda voľby je zúžená na možnosť
nedívať sa vôbec, alebo dívať sa na zapáchajúcu stoku. V obciach, v osadách, na samotách
i v dedinkách žijú ľudia s hlboko podpriemerným príjmom. Aká veľká je ich sloboda?
Mnohí namietnu, že pozerať predsa nie je
povinnosť. Producentka nízkorozpočtových
filmov Bratislavafilm a Lóve Adriana Kronerová
na to reagovala v Sme: „Vždy ma fascinujú nepodpísaní intelektuáli, ktorí na internete hovoria, že ja televízor nepozerám a ty máš ovládač,
tak to prepni. Mne to pripomína, akoby vám
drogový díler povedal, že predáva drogy na
námestí, ale vy si ich nemusíte kúpiť, kúpte si
v susednom stánku cukríky. Už predávať drogy
nie je v poriadku.“
Kultúra, to nie je iba vysoké umenie, ako sa
často zamieňa. Kultúra úzko súvisí s dôstojnosťou ľudského prežívania. Áno, aj s prácou. Má
práca budúcnosť?
Možno si to dnes ešte málokto uvedomuje,
ale práce, tej dobre platenej a kvalifikovanej,
bude stále menej. Ale už dnes je jasné, ako
ťažko je zmysluplne „zamestnať“ po sídlisku, aj
tom petržalskom, potulujúcich sa nezamestnaných. Ako ich udržať v stave, aby nevyčíňali.
Aby sa raz v budúcnosti, keď na nich doľahne
poznanie, že v ich živote sa už nič k lepšiemu
nezmení, nebúrili.
Komunistickí papaláši im púšťali Angeliku.
Keď sa búrili so sviečkami v rukách, aj keď sa
vyberali na Levočskú či Šaštínsku púť. „Odpútavacie akcie“ sa tomu hovorilo.
Dnes je už Angelika rozprávka, treba pritvrdiť. Ukazovať čosi také, akože je to o nás, sme
to my sami. Z úst vypúšťať vety, z ktorých sú
citovateľné iba spojky, Jazyk používať iba na
to, na čo v ríši zvieracej.
A nemýľme sa - slovník „smotánky“ sa nelíši
od jazyka kočiša.
Agatha Christie mala brata, ktorý žil v Afrike.
Raz si na dovolenku priviedol svojho afrického
kuchára. Chcel mu ukázať Londýn. Mladý muž
chodil po meste a vrátil sa úplne uchvátený. Plný
nadšenia. Spisovateľka bola zvedavá, čo ho očarilo najviac. Tower? Big ben? Katedrály?
„Obchod s mäsom!“ odpovedal Afričan.
Mäso voľne viselo na hákoch a nikto neprišiel, aby ho ukradol!
Pomaly pomaličky sa naša kultúra zosúva na
túto úroveň?
Gabriela Rothmayerová
PETRŽALSKÉ NOVINY
N Á Z O R Y A S TA N O V I S K Á
Sťahovanie a sny
Človek si vraj má zapamätať, o čom sa mu na novom mieste snívalo, lebo to sa mu aj splní. A čo
na mieste, z ktorého po dlhých rokoch odchádza?
T
o teda fakt neviem. Faktom však
je, že sa mi nesnívalo nič. Bolo by to určite romantické, ale jednoducho nič. So ženou sme zaspali
ako dve drevá, pretože do noci sme
do veľkých igelitových vriec ukladali
všetko, čo chceme na novom mieste
bezpodmienečne mať. A museli sme
vytriediť to, čo sa už do nového bytu
nezmestí. Ostatné treba rozdať, nechať na mieste, alebo vyhodiť. A toho
bola väčšina. Sťahovali sme sa totiž z
veľkého starého bytu do dvojgarsónky. V Petržalke.
Ešte dnes ako v divadle vidím
scénu: nastupujeme do takzvaného nákladného výťahu, len o málo
väčšieho ako tá dvojgarsónka, ktorú
sme si práve pozreli a do ktorej sa o
pár dní máme z veľkého starého bytu presťahovať. Reštituenti sú neoblomní. A moja žena plače. Čo plače,
reve! Ťažko povedať prečo. Možno
od radosti, lebo na starom mieste
sme výťah nemali. Strečnianska 11
nás čaká.
Vrátim sa ešte na chvíľu do domu
na Štúrovej v Starom Meste, kde sme
bývali. Bol to secesný dom, dokonca pamiatka, ale nám to ani neprišlo. Až teraz, po rokoch, som si klikol
na hotel Tulip... , nebudem robiť reklamu, a len tak zo zaujímavosti som
zisťoval, koľko by ma tak stála jedna
nocička na mieste, kde sme predtým
trávili všakovaké chvíle svojho života. Poviem pravdu, premohlo ma náhle zdesenie. Uvedomil som si totiž,
že ja som tam na druhom poschodí,
len tak nemilobohu vlastne prechrápal celý majetok! Hrad. Pravdaže nie
rovno nad riekou a na skale. Dnešné
celebrity by však bledli.
Ale späť k veci. Cez inzerát sme
si objednali sťahovaciu firmu, ktorá
v tom inzeráte sľubovala všetko presťahovať, ľahko, rýchlo a lacno. Zdôrazňujem najmä slovo všetko. To je
pravda, všetko naložili, dokonca boli
takí milí, že od nás ani nechceli, aby
sme kontrolovali, či je všetko uložené
tak, ako má byť. A veru bolo. Na to
sme však prišli až neskôr.
Tí, ktorí sa už niekedy sťahovali,
veľmi dobre vedia, o čom hovorím.
K dispozícii síce boli dva výťahy,
z toho jeden tzv. nákladný, v ktorom si žena už pred časom poplakala, fungovali však podľa pravidiel,
ktorým nerozumel nikto, dokonca
ani starousadlíci nie. Po nekonečnej
štrapácii sa však podarilo materiál
dopraviť na určené miesto.
Zabrať nám však dala starožitná skriňa. Vo chvíli, keď ju naložili do spomínaného nákladného výťahu, vysvitlo, že akýkoľvek pohyb
ten výťah odmieta. Nezostávalo nič
iné, len skriňu vyložiť a po úzkom
schodisku, za nepublikovateľného
komentára, ju vytrepať až na druhé
poschodie. Hurá, je vyhraté!
Ale omyl. Ukázalo sa, že akási spoločná predsieň pre dva byty má také
rozmery, ktoré sú v priamom rozpore s rozmermi spomínanej skrine. Opäť odznelo niekoľko v slušnej spoločnosti nepublikovateľných
poznámok. Neuveriteľné sa však
stalo skutkom. Jeden zo sťahovacej
squadry povedal – toto posunieme
tam, vrch sklopíme, potom spodok
vysunieme von, sklopíme ešte raz a
uvidíme. A vyšlo to. Mal som pocit,
že sme v tej chvíli vyhrali nad celým
svetom. Bola to však výhra dočasná.
Po niekoľkých dňoch totiž vysvitlo, že, zrejme v dôsledku nepriaznivej výťahovej situácie, sa niektoré
veci, napriek snahe, nepodarilo dopraviť až na miesto pôvodného určenia. Miesto nového určenia podľa
sťahovacej firmy bolo zrejme niekde
úplne inde.
V tej chvíli sme však o uvedenej
drobnej nehode nemali ani tú najmenšiu informáciu. Zaspávali sme
opäť ako drevá. Ako sa hovorí, spánkom spravodlivých. A medzi tými
istými napchanými vrecami ako deň
predtým.
Spomínam si, že ani tej noci sa
nám nič nesnívalo. Dokonca sme si
ani neuvedomovali, že už sme Petržalčania.
Oskar Král
Váš inzerát na tomto priestore
má hodnotu 36 eur.
HĽADÁME externých spolupracovníkov
na predaj reklamného priestoru.
A uvidí ho viac ako 200-tisíc očí!
Váš príjem závisí od vašej šikovnosti!
[email protected]
[email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 11
SENIORI
Slová, iba slová
be, ktorú keď nepremôžeš,
premôže ona teba a množstvo ďalších zmysluplných
nezmyslov formulovaných
do farbami hýriacich slov falošného pátosu. Bolo by namieste maľovať vety o tom,
že neprehliadneš človeka v
jeho starobe, nezabudneš na
matku odloženú v starobinci,
otca hrabkajúceho sa v kontajneroch, neobídeš bôľ tých,
ktorí tiež boli mladí a zdraví,
ktorí vkladali svoje úspory
do banky života s pocitom
zúročiteľnosti v neznámych
zajtrajškoch. Tu by mali byť
slová o ľuďoch sadiacich pomyselné stromy prinášajúce
plody budúcim generáciám,
pripomenutia, že ak má človek blízko k ľuďom, približuje sa aj sám sebe. Niekedy až
nablízko, že vidí iba svoj
Tu na tomto mieste by sme si mali prečítať, čo všetko pre nás tak
obraz zabúdajúc, že všetko
znamená, čo všetko si zaslúži ostarený človek, rokmi k zemi
čo získal a má, dosiahol práve
pritlačená babička, cvalom neúprosného času zmorený starký, z rúk tých, ktorí v nich dnes
nič. Ani lásku.
nesúci v nespočetných vráskach zakódované desaťročia práce nemajú
Tu na tomto mieste by sme
v znamení lopoty i lopaty neraz nanútenej pre iné zmýšľanie. si mali aspoň na začiatku
mesiaca úcty prečítať takéto
atrilo by sa tak napísať, starším. Vety okrídlené pá- ré vychovali pekné dcéry i slová. Ale prečo práve teraz
pretože o pár dní sa zač- tosom by mali prinášať ódy dcéry dcér, synkov a ich sy- a len tento mesiac?
A prečo iba slová?
ne v kalendári sviatočne ne- na starých a starších otcov, nakov. Tu by mala mať dôsJaroslav Gründler
kolorovaný Mesiac úcty k na slovenské mamičky, kto- tojné miesto útecha v staro-
P
Seniori v klube oslavovali
V
ýznamné životné jubileá oslavovali členovia
DC na Strečnianskej 18.
V tomto roku sa dožili
krásneho jubilea 90 rokov
Lýdia Salajová a Helenka
Jariabková a 86 rokov sa
dožil Ján Bachna. Oslava
mala slávnostnú atmosféru a gratulantov bolo veru
neúrekom. Spievali sme
krásne piesne, veď všetci
traja sú členmi speváckeho
krúžku Nádej, ktorý existuje pri DC Strečnianska. Je
pekné dožiť sa takého veku,
a preto si všetci želáme, aby
sme aj naďalej mohli v dob-
rom zdraví osláviť ďalšie
jubileá.
Nech navždy Vaša dobrá
duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku
a šťastie.
Ešte raz – Všetko najlepšie!
Vedúci klubu
a všetci členovia
Dôchodcovia
sa chcú učiť jazyky
Jazykové vzdelávanie seniorov
patrí k tomu druhu aktivít, ktoré
dlhodobo priťahujú záujem starších Petržalčanov. Praktizuje sa
v priestoroch Klubu dôchodcov
Miestneho úradu na Strečnianskej ul. 18 a na Haanovej 8. Aj
v školskom roku 2012 - 2013 sa
pripravuje otvorenie štúdia anglického a nemeckého jazyka, a to
v dvoch skupinách – pre začiatočníkov a pokročilých
Miestny úrad v Petržalke podporuje takto orientovaný druh
sociálnej práce už niekoľko rokov
a poskytuje mu priestory dvoch
svojich klubov dôchodcov, pre
ktoré je to spestrením a oživením
ich činnosti. Frekventanti kurzov
chápu výučbu angličtiny a nemčiny ako zmysluplnú činnosť,
ktorá im okrem možnosti naberať
nové poznatky, poskytuje príležitosť stretávať sa s priateľmi, čo
majú podobné záujmy. Iní zasa
vyzdvihujú, že im to posilňuje
osobnú sebadôveru v komunikácii s cudzincami na ulici, či na cestách mimo Slovenska. Pochvaľujú
si aj seniori, ktorí majú príbuzných
v zahraničí - uľahčuje im to napríklad kontakt s vnúčatmi, ktoré vyrastajú v inojazyčnom prostredí.
Možnosť pre seniorov prihlásiť sa na štúdium anglického
a nemeckého jazyka je aktuálna.
V prípade anglického jazyka sa
opäť plánuje otvoriť dve triedy –
jednu pre začiatočníkov a mierne
pokročilých, druhú pre pokročilých. Vyučovanie prvej skupiny
bude pravidelne v stredu od
16. do 17.30 h a pre skupinu mierne pokročilých od 17.30 do 19.10
v Klube dôchodcov na Strečnianskej ul. 18. Zápis pre obidve skupiny v uvedených priestoroch sa
uskutoční v stredu 10. októbra
2012 o 16. h.
Pokiaľ ide o vyučovanie nemeckého jazyka takisto sa uvažuje
o otvorení dvoch tried – jednej
pre začiatočníkov a mierne pokročilých, druhej pre pokročilých.
Bude sa konať v priestoroch Klubu
dôchodcov na Haanovej. ul. 8 vo
štvrtok od 16. do 17.30 h pre začiatočníkov a pre skupinu mierne
pokročilých od 17.30 do 19.10 h.
Zápis pre obidve skupiny sa uskutoční v KD na Haanovej ul. vo štvrtok 11. októbra 2012 o 16, h.
Ján Puchovský
12 •
5. 10. 2012
Krásna ošklivosť
či
Neobjavujeme petržalský svet. Je staronový, dostáva nové
dúhy, ale aj iné tóny. Ako znejú? Odcitujme aspoň niektoré.
A
ké farby dať na zateplený
panelák, to sme sa hádali na schôdzach vlastníkov až
do krvi. Tiež sme sa usilovali
ako-tak zjednotiť už zasklené lodžie, to sa však nedalo.
Vyzerá to teda kadejako. Sú
s rámami i bez, pozdĺžne
i vertikálne členené, z rôznych
materiálov – drevené, hliníkové či plastové, jednosklené
i viacsklené. Ale že niektorí
susedia namontujú na zateplenú fasádu obrovské taniere
– satelity a škatule s klimatizáciou, to sme veru nečakali.
Aj preto je náš dom po celkovej obnove krásny i ošklivý
zároveň...
Z okna do okna a z lodžie
na lodžiu (po druhý raz)
Keď sme pred časom v PN
zapreli do slovenského sídliskového folklóru zasklievania
balkónov a lodžií, čitateľské
reakcie boli rôzne. Od – čo
nás do toho, každý si môže
robiť, čo chce, je to jeho byt
a jeho lodžia, balkón, a také
hlasy výrazne prevažovali, cez
ojedinelé požiadavky regulovania procesu zasklievania až
po extrémny zákaz akýchkoľvek zmien tohto otvoreného
priestranstva.
Z oddelenia územného rozvoja a dopravy miestneho úradu
dostali vtedy Petržalčania kvalifikované odpovede, čo môžu
a nemôžu a prečo, čo platí stále. Že pri zasklievaní balkónov
a lodžií, ak by sme išli prísne
v intenciách stavebného zákona, ide o činnosť, ktorá si
vyžaduje stavebné povolenie,
pretože sa ňou mení vzhľad
stavby. Okrem iného uskutočnením takejto zmeny sa môže
zasiahnuť do inej lodžie či iného balkóna, resp. jej ukotvenie
si vyžaduje zásah do fasády,
obvodových múrov, čím sa
zasahuje do spoločných častí
bytového domu.
Na našom trhu však existujú
PETRŽALSKÉ NOVINY
B Ý VA N I E
certifikované výrobky, ktoré
sú výlučne určené na zasklenie lodžií a balkónov. Nemajú rámy, zvonka ich takmer
nevidno, teda nerušia vzhľad
domu, vyhovujú protipožiarne i bezpečnostne. V prípade
rozbitia nepadajú z balkóna
kusy ostrého skla, ale sklo sa
rozsype, čiže neohrozuje tých,
ktorí môžu byť pod balkónom. Zasklievanie robia len
odborníci s príslušnými certifikačnými oprávneniami. Pokiaľ chce stavebník uskutočniť
takéto zasklenie balkóna či
lodžie, potom je možné uskutočniť takúto úpravu na základe ohlásenia. Keď sme už na
lodžii, potom aj výmenu starej
drevenej priečky za novú, murovanú, ale z ľahkého stavebného materiálu a postavenú
na tom istom mieste ako pôvodná, je možné uskutočniť
na základe ohlásenia. Záver:
tento druh a spôsob zasklievania sa v Petržalke toleruje,
úrad ho akceptuje. Je ho však
pomenej.
Výhľad
z čiernych stavieb
Iným kalibrom je zasklenie
lodžie, balkóna plastovými
oknami. Či dokonca výmurovky na čiastočné alebo až
úplné uzavretie priestoru
lodžie, balkóna. Zasklením sa
v nejednom prípade odstráni i priečka medzi lodžiou
a kuchyňou, čím sa zmení
účel priestoru, lodžia ako
príslušenstvo bytu sa mení
na časť obytnej miestnosti
a stáva súčasťou plochy bytu.
Nik však za tieto navyše štvorcové metre neprispieva aj viac
eur do fondu údržby a opráv,
ani sa vlastníkovi nezohľadňujú pri rozpočítavaní nákladov za spotrebované teplo
v dome. Vyšší štandard, komfort jednotlivca tak celoročne
cez prerozdelenie nákladov
platia ostatní vlastníci bytov.
Plastové okná sú však i ťažšou
právnou (z hľadiska zodpovednosti za možné následky) i hmotnostnou (3-dielne
plastové okno má hmotnosť
60 až 80 kg) kapitolou. Lodžie
ani balkóny neboli projektované na permanentnú záťaž,
ktorá nastala zmenou účelu ich využitia. Napokon tri
z dvanástich systémových
porúch panelákov, na ktorých
odstránenie dáva štát dotáciu,
sa vyskytujú práve na lodžiách a balkónoch. Svojvoľným
zasklievaním sa však poruchy
neodstraňujú, ale ešte viac
stupňujú. A statici varujú...
Preto opodstatnene: Bez stavebného povolenia na takýto zásah do vzhľadu a účelu
domu, bez súhlasu ostatných
vlastníkov individuálneho zásahu do spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov a bez
statického posudku nemožno
ani na krok... Naozaj?
Kdeže! Z desiatich v deviatich prípadoch sa tak nedialo. Takú odpoveď sme vtedy
dostali v oddelení územného
konania a stavebného poriadku. Teda – čierne stavby.
V Petržalke tisícky. Dôvod na
pokuty stavebníkom – vlastníkom bytov, ale i firmám,
ktoré bez stavebného povolenia také zmeny vykonávali.
A ďalšie právne možnosti?
Dodatočné povolenie nelegálnej stavby alebo jej odstránenie na náklady stavebníka. To
nie je výmysel, to je stavebný
zákon. Nič z jeho tvrdosti sa
nedialo. Našťastie pre vlastníkov či na škodu Petržalky
a jej vzhľad. Samosprávna tolerantnosť? Možno, no byť v
spore s tisíckami obyvateľov...
A kde niet žalobcu, tam niet
ani sudcu. Viacerí správcovia
domu radšej ohluchli i oslepli,
predsa s každým treba byť zadobre, „odbornú starostlivosť“
venovali skôr dôsledkom každoročnej inflácie, čiže zvy-
ošklivá krása
šovaniu poplatkov za správu
a vymáhaniu nedoplatkov do
fondov, než ochrane majetku
a záujmom – ak nie všetkých,
tak potom väčšine vlastníkov.
Aspoň v začiatkoch.
V dome sa vlastnícky a susedsky mlčalo a mlčí, lebo zasklený je už vari každý druhý
balkón, lodžia, ak nie aj viac.
Stačí sa obzrieť okolo seba.
Oznámiť, že vedľa, nado či
podo mnou sa práve na lodžii
zamurovávajú plastové okná
by znamenalo susedský konflikt, vraj až udavačstvo, ale
i zahatanie si budúcej cesty
k zaskleniu. „Nezasklení“ sú
tak v menšine, dostávajú sa
pod tlak „zasklených“, paradoxne, svojím otvoreným
balkónom či lodžiou už oni
menia vzhľad stavby. Ak by
niekomu pred rokmi oznámili, keď sa prideľovali jednotlivcom či rodinám byty, že
práve ten ich bude bez lodžie
či balkóna, to by bolo kriku,
protestov, všetci by hľadali protekcie, aby sa tak nestalo. Oni
predsa chcú vzduch, mať kontakt s prírodou – a dnes sa tí
istí dobrovoľne „samozatvárajú“, debnia, vznikajú priehľadné nezamrežované „slobodné“
sídliskové Leopoldovy, Ilavy
a iné Sing-Singy.
Prečo však už iná nôta?
Aj preto, že zateplením domu,
novučičkou fasádou jeho obyvatelia viac scitliveli. Lebo ak si
do chátrajúceho paneláku ešte
donedávna dovolili čo chceli, a
prehliadali to aj u druhých, dnes
inak vnímajú akékoľvek zásahy
do obnovenej fasády. Po zateplení šibrinkovať na nezasklenej
lodžii by mohlo jej zasklením
dôjsť k poškodeniu kontaktného zatepľovacieho systému.
Takéto zásahy by sa ako zjavné
či skryté chyby dali sotva reklamovať u dodávateľa prác a
materiálov, že ide o dôsledky
jeho nekvality, a nie neodbor-
PETRŽALSKÉ NOVINY
né vyčíňanie tretích osôb. Lebo
to už nie je ani záležitosť jednej
vyvŕtanej diery do starého panelu za pár centov, ale ohrozovanie
vynoveného spoločného státisícového eurového majetku. V
nejednom dome dochádza k návratu od vlastníckeho ja a moje
do spoločného vlastníctva my a
naše. Pravda, okrem výnimiek...
Tými sú prípady satelitov a klimatizácií, ktoré si individuálni
vlastníci ako technické zariadenia upevňujú na novučičké
fasády. A rozmnožujú sa čoraz
viac. Rastú ako jedovaté huby
po daždi. Ale väčšina domácich
už nie je imúnna, ohradzujú sa,
odporujú, keď si sused upevňuje
pod okná zvláštny tanier alebo
škatuľu. Ak im pred zateplením
tieto visiace predmety neprekážali, po zateplení už áno. Ako
sa vyjadril nejeden nesatelitný
a neklimatizačný vlastník, nie
je rád, že ich panelák s ovešaným haraburdím sa skôr hodí do
rómskej osady ako do mestskej
Petržalky. V dome sa množia
výčitky, zvady i vyhrážania – poškodzujete, ničíte spoločný majetok, budem sa sťažovať, zažalujem, tam či hentam napíšem,
správcovi, na úrad, súd, políciu...
(Ilustračne: na Lúkach, na jednom dvanásťpodlažnom paneláku, inak po zateplení farebne
vkusnom až parádnom, možno
napočítať na fasáde 18 satelitných parabol. Skôr pripomína
prevrátený stôl s padajúcimi taniermi ako obytný dom.)
Isteže, možno pochopiť, letá sú
čoraz horúcejšie, vydržať tohtoročné v petržalskom byte bez
klimatizácie bol významný počin tela i ducha. Ktovie koľko
takých liet nás čaká, ak nie ešte
letnejších. Možno pochopiť aj to,
že nie každému ulahodí programová skladba káblovej televízie.
Napokon, káblovka nie je v ekonomicky neľahkých časoch pre
každého lacným špásom, satelit
môže ponúknuť viac za menej
peňazí. Ale aj jedno, aj druhé
chce dohodu v dome s ostatnými spoluvlastníkmi. A rovnaké
pravidlá pre všetkých.
Satelity a klimatizácie (ne)hýbte sa!
Petržalka nie je jediná, ktorá
má tanierové a škatuľové problémy. Má ich aj Prešov. Jeden
5. 10. 2012 •13
jeho obyvateľ sa obrátil na ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja o vydanie odborného stanoviska vo
veci montáže satelitných a klimatizačných jednotiek, sušičov
bielizne a svetelných zariadení
na budovy a obytné domy, keďže postoj jednotlivých stavebných úradov je nejednotný.
Uveďme časť odpovede ministerstva. To uvádza, že tieto
zariadenia sú technickými zariadeniami. Nie sú súčasťou
stavby, ktoré by s ňou tvorili
kompaktný celok. Ani montáž
takýchto technických zariadení
nie je možné považovať za stavebné práce. Z toho vyplýva,
že montážou týchto technických zariadení nie sú dotknuté
ustanovenia stavebného zákona. Odbor štátnej stavebnej
správy a územného plánovania
ich vidí v potrebe vykonania
stavebnej úpravy, ktorú treba ohlásiť stavebnému úradu.
Keďže umiestnením technického zariadenia na obvodovú
konštrukciu bytového domu
sú zároveň dotknuté niektoré
ustanovenia zák. č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (najmä
§ 11až § 14), ktorý upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytov
a nebytových priestorov a spoluvlastníctvo spoločných častí
a spoločných zariadení bytového domu, tu aj končí výklad
tohto ministerstva, keďže „bytový zákon“ je už v kompetencii
iného ministerstva – financií.
Ešte je tu však jeho záverečný
odkaz, že pokiaľ ide o montáž
zariadení na zateplenú fasádu
budovy, pri ktorej by mohlo
dôjsť k narušeniu celistvosti zatepľovacieho systému, by mala
byť vylúčená zmluvou o spoločenstve, resp. o správcovstve.
I tak še da, i tak še da
Stanovisko pripomína trochu to
východniarske: I tak še da, i tak
še da... Nezateplené paneláky
budú čoskoro zateplené, prvá
alternatíva ide do minulosti.
Čierneho Petra (v odkaze ministerstva) súčasnosti a budúcnosti majú v rukáve vlastníci. Bez
ohľadu na to, či už majú alebo
nemajú zateplený dom, mali by
si čo najskôr v zmluve o výkone správy či v zmluve o spoločenstve určiť vlastníci, čo ešte
dovolia robiť na fasáde a čo už
vôbec nie. A za akých podmienok. Nápomocní (konečne!) by
im mali byť ich správcovia. Tí by
mali aj navrhnúť alternatívy odborných a zodpovednostných
riešení (jedno z nich ako formu
vyhlásenia uvádzame osobitne),
aby sa nestalo to, čo sa stalo s balkónmi a lodžiami. Ich fasádna divočina.
Redakcia PN
foto PN
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že v plnom rozsahu zodpovedám
za škody spôsobené na spoločných častiach
domu, ktoré môžu vzniknúť v príčinnej súvislosti s mojím konaním pri inštalácii technického zariadenia (satelit, anténa, klimatizácia
a iné – počet, druh, výrobná značka) na obvodový plášť domu, pri výmene okien alebo pri
iných prácach, vykonaných osobne alebo treťou osobou. V prípade poškodenia uvediem
vec do pôvodného stavu alebo nahradím
spôsobenú škodu.
Som si vedomý, že mojím konaním môže
dôjsť k zníženiu kvality zatepleného obvodového plášťa a tým aj k poškodeniu spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome.
Podpis vlastníka....., miesto....., dátum......
Požiadavka vyhlásenia osobnej zodpovednosti za škody pre prípady požadovaného
zásahu do obvodového plášťa domu bola
odsúhlasená na zhromaždení/schôdzi
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, uznesenie č.........................................
dňa ..................................................................
14 • 5. 10. 2012
VZDELANIE
PETRŽALSKÉ NOVINY
Remeslo
má zlaté dno
Takmer 250 žiakov 9. ročníkov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka a základnej
školy z mestskej časti Rusovce
spolu so svojimi pedagógmi malo možnosť oboznámiť
sa so systémom fungovania
štátu, spôsobmi získavania a
prerozdeľovania
finančných
prostriedkov a možnosťami,
ako môžu spotrebitelia svojím
správaním ovplyvniť chod štátu
pozitívnym spôsobom.
Podujatie v rámci v rámci
projektu Kvalita z našich regiónov otvorila Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva,
kultúry a športu Miestneho
úradu Bratislava-Petržalka, ktorá žiakom posledných ročníkov
základných škôl zaželala úspešné zvládnutie pre nich doteraz
najdôležitejšieho
školského
roku, v ktorom ich čaká aj rozhodnutie, kde budú vo svojom
štúdiu pokračovať. Práve to
bolo aj jedným z cieľov stretnutia v Dome kultúry v Zrkadlovom háji, na ktorom sa moderátorka Katarína Brychtová a herci
divadla 3T mladým divákom
snažili netradičnými formami
predstaviť jednotlivé dane,
spôsob ich výberu a ďalšieho
použitia, význam a dôležitosť
niektorých profesií a poukázať
aj na také remeslá a povolania,
ktoré možno v prostredí veľkého mesta nie sú také populárne, ale pre efektívne fungovanie štátu sú nevyhnutné. A
pre ešte nerozhodnutých azda
poskytnúť aj dobrý nápad, kam
po skončení školy.
Podujatie, ktoré sa konalo
pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vladimíra Bajana, je súčasťou
projektu venovaného podpore
predaja slovenských výrobkov,
tradičných remesiel a zvýšeniu
záujmu žiakov o učebné odbory chýbajúce na trhu práce.
Gestorom kampane je Zväz
obchodu a cestovného ruchu
SR a Ministerstvo hospodárstva
SR. Celkovo sa na Slovensku
uskutoční 8 kampaní, v každom
kraji jedna a v Bratislavskom
kraji vybrali práve mestskú časť
Bratislava-Petržalka.
(upr)
Mama, mother, mutter, madre...
Začína vaše dieťa rozprávať? Osvojuje si prvé slová? Skúste to s ním aj v inom ako materinskom jazyku. Boli sme sa
pozrieť na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa
nedávno konala v Petržalke.
K
onferenciu s témou Rozvíjanie
cudzojazyčných
zručností deti v škole a v rodine otvorila jej hlavná organizátorka Mgr. Zlatica Jursová
Zacharová, hostí privítal starosta mestskej časti Vladimír
Bajan. „Nadchla ma myšlienka zdanlivo nespojiteľných svetov – svet vedecko-výskumný,
svet učiteľov z praxe a svet rodiny,“ vysvetľuje starosta svoje
rozhodnutie spoluorganizovať
konferenciu. „Z tohto spojenia vznikol projekt, ktorý nám
dnes dáva odpoveď na otázku,
či je vhodné učiť cudzí jazyk
deti v predškolskom veku,“ pokračuje Bajan.
nou, ktorý prebiehal v piatich
európskych krajinách a bol
podporený Európskou úniou
programom pre celoživotné
vzdelávanie. Na tomto projekte sa zúčastnili aj slovenské rodiny, ktorým profesorka
Taeschnerová odovzdala certifikáty.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, zlatica_zacharova@
astiret.com
Odborné prednášky v plé- ma) informovala o medzináne odprezentovala doc. PhDr. rodnom výskumnom projekte
Gabriela Lojová, PhD. z kated- Staňme sa dvojjazyčnou rodiry anglického jazyka a literatúry, ktorá prítomných oboznáMama hovorí, že som sa adaptovala
mila so smerovaním európskej
legislatívy pre cudzojazyčné
Ahojte, volám sa Jasmínka a som predškoláčka. V materskej
vyučovanie v materských a
škole na Ševčenkovej som v septembri nastúpila k Myškám
základných školách. Vo svojej
a mala som z toho trochu strach, pretože som tam okrem
prednáške informovala o neOlívie takmer nikoho nepoznala. Pani učiteľky Ivonka a
dostatku kvalitného školenia
Ľubka však mne aj ostatným pomohli spriateliť sa. Oni to
pre učiteľov cudzích jazykov
volajú zážitkové učenie, ale pre nás deti je to hra. Najskôr
najmenších detí, o postupnej
nás vzali do knižnice, kde bol Krtko, v rozprávke aj v knižpotrebe vzdelávať deti od rakách. Mama hovorí, že keď bola malá, tiež si o ňom čítala.
ného veku v dvoch cudzích jaA potom sme hrali Človeče, nehnevaj sa, ale figúrkami sme
zykoch, s tým, že jeden cudzí
boli my sami. Nikto neplakal, keď ho vyhodili!
jazyk by sa učili už v materskej
Ďalší týždeň sme mali v škôlke piknik. Každý niečo prinieškole a druhý by si osvojili assol, najväčšia zábava bola ponúkať sa navzájom a hrať hry,
poň na pasívnej úrovni.
ktoré sme si priniesli z domu. Odrazu som mala nové kaNásledne vystúpila s prednášmarátky Simonku a Kristínku. A je tu aj Teo, s ktorým sme
kou o modeli Naratívneho forboli v Lienkach, keď sme mali tri roky. Ako som naňho
mátu Hocus a Lotus profesormohla zabudnúť?
ka Taeschnerová z Univerzity
Keď som o pár dní zahlásila mame, že budeme mať biely
Sapienza v Ríme (Taliansko).
pondelok, pozerala na mňa fakt čudne. Mamy sú niekedy
Okrem informácií o spôsobe
nechápavé, nevedia, čo znamená farebný týždeň a deň?
výučby apelovala na dôležitosť
Vtedy treba predsa prísť v bielom a doniesť na náš triedny
vytvorenia dobrého vzťahu
trh biele dobroty. Modrému utorku, červenej strede, žltémedzi učiteľom a dieťaťom, na
mu štvrtku ani zelenému piatku sa už, chvalabohu, nečupotrebu dennodenného vystadovala.
venia dieťaťa cudziemu jazyku
Pani učiteľky hovoria, že stačí nápad, deň plný aktivít a my
(hoci aj len vo forme počúvauž si ich samy rozvinieme. Nepremýšľam nad tým takto, len
nia pesničiek pre deti, pozeraviem, že do škôlky sa už teším, pretože na mňa čaká kopec
nia rozprávok) a na bilingválzábavy a kamaráti.
Jasmínka Bombošová z Myšiek,
nu formu vyučovania. Mgr.
MŠ Ševčenkova, Bratislava-Petržalka
Giulia Francese Solanez (z Rí-
PETRŽALSKÉ NOVINY
M E S I A C Ú C T Y K S TA R Š Í M
spojením štyroch garsónok.
Stretávalo sa v ňom aj šesťdesiat seniorov. Dnes je klub na
prízemí a chodí doň do dvadsať ľudí.
V sociálnej sfére sa pohybujete 32 rokov. Badáte zmeny
medzi generáciami seniorov?
Mám pocit, že áno. Predtým boli ľudia komunikatívnejší a viac si pomáhali. Dnes
sa vo väčšej miere uzatvárajú
do svojho sveta, ale iste to
neplatí pre všetkých.
Vychádzajúc z vašej skúsenosti, čo má na zmeny najsilnejší vplyv?
Dôchodky nie sú také, ako
by bolo treba. Z 305 eur sa
dá ťažko vyžiť. Nehovoriac
o tom, že mnohí si šetria na
pohreb či doplácajú na lieky.
Potom sa ťažko hľadajú peniaze i chuť na zábavu.
Aby sa seniorom
žilo ľahšie
V Ovsišti, na Ulici Márie Medveďovej, stojí 12-poschodový
panelák, tzv. Dom osobitného určenia. Obyvateľmi sú
petržalskí seniori, ktorých komfort zabezpečujú sociálne
pracovníčky Dáša Karešová a Naďa Filkaszová.
P
odmienky, ktoré záujemca o jednu zo 125 garsóniek musí spĺňať, nájdeme
v materiáli Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej
časti Petržalka. K najdôležitejším patrí, že žiadateľ
je starobným dôchodcom
s príjmom nad 1,2 násobok životného minima, má
dobrý zdravotný stav, býva
v Petržalke najmenej 5 rokov a neprišiel o právo bývať
v byte vlastným pričinením.
Nájomná zmluva sa podpisuje na dva roky a následnou možnosťou predĺženia.
V dome má ordináciu praktický lekár a nájdeme tam
aj klub dôchodcov. Záujemcom denne vydávajú obedy,
inak sa bývanie nelíši od života v bežnom petržalskom
paneláku.
Pri príležitosti októbra
Mesiaca úcty k starším sme
sa rozprávali s Dášou Karešovou, ktorá pracuje na Medveďovej už 26 rokov. Stretli
sme sa s ňou v jej kancelárii
na prízemí, kde je obyvateľom
denne k dispozícii.
Prečo ste si zvolili túto profesiu?
Táto práca ma vždy napĺňala. Je veľmi zaujímavá, no
nemôžete ju robiť, ak k nej
prirodzene nemáte vzťah.
Jednoducho, nedá sa robiť od
stola. S ľuďmi sa musíte rozprávať a dokázať s nimi cítiť.
Nemáme bežný pracovný čas,
ak je problém, musíme prísť
v ktorúkoľvek nočnú hodinu.
Čím sa najčastejšie zaoberáte?
Máme na starosti azda všetko, na čo si len spomeniete. Poskytujeme sociálnu výpomoc,
sprievod k lekárom, poradenstvo pri vybavovaní v úradoch,
na pošte či bytovom podniku.
Sprostredkujeme opatrovateľské služby a v procese ich vybavovania zabezpečujeme upratovanie či nákup. Vydávame aj
obedy a tým, čo to potrebujú,
meriame napríklad tlak.
Má dom osobitného určenia
komunitnejší charakter ako
bežný panelák?
Určite je komunitnejší,
aj keď časom sa to oslabuje.
V minulosti boli vzťahy družnejšie, čo vidieť najmä na
posedeniach, ktoré organizujeme v klube. Kedysi sídlil
na dvanástom poschodí, kde
bol veľký priestor vytvorený
O pani Karešovej a pani
Filkaszovej sme sa rozprávali aj s obyvateľ kou
domu na Medveďovej a
vedúcou odd. sociálnych
vecí Alenou Halčákovou:
Viola Nemešová, obyvateľka domu a aktívna seniorka: Sú naši strážni anjeli.
Obdivujem ich. Pani Dáša
má diplomatické schopnosti.
Pani Filkaszová sa zas vie
realizovať umelecky či technicky. Sú nám veľkou oporou.
Obdivujem ich, pretože z celého domu si vypočujú možné
i nemožné otázky. Neviem, či
existuje taký zamestnanec,
ktorý si vypočuje toľko, čo
naše dievčatá. Mohli by nám
vynadať, napísať si na dvere
kancelárie, od ôsmej do pol
deviatej vám zmeriame tlak
a viac sa nestarať. Atmosféra je tu rôznorodá, niektorí
sú zo zásady proti všetkému,
no je tu aj veľa skromnejších,
možno menej nápadných
ľudí. Už dávnejšie sme hovorili, že by bolo dobré činžiak
prehradiť, aby tu nebola taká
anonymita. Vedeli by sme
lepšie upozorniť na niektoré
zvláštnosti a pani Kerešovú a
Filkaszovú, by ľudia nebombardovali sťažnosťami, ako
sa často stáva.
Alena Halčáková, vedúca
oddelenia sociálnych vecí
5. 10. 2012 • 15
MÚ Bratislava-Petržalka:
Dáška Karešová a Naďa
Filkaszová sa o seniorov starajú veľmi zodpovedne. Ak
vznikne nejaký problém, sú
ochotné ho riešiť aj v mimopracovnom čase. Sú ochotné
kedykoľvek im pomôcť, vypočuť si ich. Do svojej práce
vkladajú veľa lásky. Podobne
ich prácu hodnotia aj samotní obyvatelia DOU, ktorí si
bývanie bez ich pomoci nevedia ani predstaviť, o čom
svedčia aj ďakovné listy od
týchto obyvateľov. nemajú.
Bola som svedkom nejednej
udalosti, keď prišiel obyvateľ
nazlostený do ich kancelárie,
napríklad kvôli nezhodám
so susedom a vynadal práve týmto pracovníčkam, ako
keby mohli za všetky krivdy
sveta. Naopak, prístup mojich
dievčat bol veľmi profesionálny, obyvateľ dokonca odchádzal s úsmevom, pokojný
a veci sa dali do poriadku, aj
keď nie všetko sa dá tak ľahko
vyriešiť. Ja osobne si myslím,
že je to v samotnej komunikácii, len treba vedieť veci
správne odkomunikovat a,
samozrejme, je to v človeku,
v jeho vôli, ochote veci riešiť
a nie rýchlo sa ich zbaviť so
slovami: veď nejako bude...
Vedeli ste, že rok 2012 vyhlásila Európska únia za
Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi
generáciami. Jeho cieľom
je podnietiť tvorcov politiky a zainteresovaných na
prijatie opatrení na podporu aktívneho starnutia.
Malo by ísť najmä o oblasti
ako zamestnanosť, verejné
zdravie, doprava, informačná spoločnosť a sociálna ochrana. Staršie
osoby majú mať podľa EÚ
možnosť zapájať sa v plnej
miere do diania v spoločnosti. Má im byť umožnené
aktívne sa zúčastňovať na
dobrovoľníckej práci (obvykle ako rodinní opatrovatelia), žiť nezávisle vďaka
upravenému bývaniu, infraštruktúre, informačným
vymoženostiam a doprave
(zdroj: www.europa.eu)
Lucia Drevická
16 •
5. 10. 2012
K O N TA K T / I N Z E R C I A
Mobilizácia 1938
V sobotu 22. septembra si Petržalka pripomenula 74. výročie všeobecnej mobilizácie
v roku 1938. Podujatie sa uskutočnilo pri
bunkri B-S 4 Lány pod záštitou starostu
Vladimíra Bajana.
Krása, ktorá poteší
V našej Petržalke pribudla tohto roku ďalšia záhrada. Jej krásu sme mohli obdivovať
celé leto a verím, že budeme až do neskorej jesene. Záhrada sa nachádza v Zrkadlovom háji pri Zdravotnom stredisku.
P
Organizátormi spomienkového podujatia sú občianske združenia Múzeum petržalského opevnenia a Self defence force.
Zámerom nadšencov z občianskych združení je dostať túto
historickú udalosť do väčšieho povedomia ľudí. Usporiadali
preto ukážky bojov, ako to v septembri roku 1938 vyzeralo
aj to, ako to mohlo vyzerať. Malí i starší návštevníci zaujato sledovali odovzdávanie hraníc nemeckej armáde a útok
Wehrmachtu na československé opevnenie. Organizátori si
pripravili aj ukážku, ako by to vyzeralo, ak by Československo
nemuselo pod tlakom veľkých mocností odovzdať pohraničné územie rozpínajúcemu sa Nemecku. Vojenské historické
vozidlá, zbrane, vojenské uniformy aj samotný bunker československého opevnenia splnili očakávania návštevníkov,
ich celkový dojem doplnili odborné sprievodné slová členov
združenia aj historické zvukové nahrávky prezidenta Beneša.
Múzeum petržalského opevnenia (MPO) a Self defense force
(SDF) sú občianske združenia, ktoré sa už vyše roka zaoberajú rekonštrukciou svetových stavebných unikátov, pevnostných objektov bunkrov z obdobia spred druhej svetovej
vojny v pohraničnej oblasti Petržalky. Popri o. z. Zachráňme
petržalské bunkre je aj ich zámerom vybudovať líniu múzeí
pozdĺž týchto objektov, ktorá bude slúžiť edukačným cieľom
pre žiakov škôl, mládež a pre širokú verejnosť a zatraktívni
pravý breh Dunaja aj v očiach turistov a návštevníkov hlavného mesta. Svoj dobrovoľnícky verejnoprospešný projekt
financujú dosiaľ výlučne zo súkromných zdrojov. Dovedna
do obnovy historických vojenských objektov investovali vyše
tisíc dobrovoľníckych hodín a viac ako 10-tisíc eur. V lete pomáhali aj britskí študenti.
rechádzať popri tomto
mieste je veľmi príjemné,
rada si túto časť vyberám na
prechádzku. Aj keď pôjdete
za lekárom, alebo do lekárne
po lieky, tak vás táto prírodná
scenéria na chvíľu odpúta od
bolesti a zabudnete na svoje
starosti. Stačí sa len na chvíľu
zastaviť a vnímať tento kvetinový obraz. A to určite nie je
zanedbateľné, keď vieme, že
psychika robí svoje. Chcem
sa poďakovať tým, ktorí nám
všetkým svojou prácou vytvorili túto farebnú krásu. O jednu
časť sa už dlhšie stará a pracuje
na nej pani z nášho domu na
Rovniankovej 2. Patrí jej poďakovanie. Tú druhú časť, tento
rok farebnejšiu, vytvorili iní.
Netypické je to, že sú to muži v
mladom veku. Bývajú tiež v našom dome, na Rovniankovej 2 a
evidentne majú pozitívny vzťah
k okoliu. Mnohí z nás sa máme
čo učiť. Keď som sa pýtala, ako
im to zišlo na um, povedal mi
jeden z nich: „My veľmi plytváme pôdou. V Anglicku sú kvety
skoro na každom kúsku zeme,
pri domčeku, plote alebo ceste. Viete, ten pohľad stojí za to.“
Áno, má pravdu, stojí to za to.
Kamarátkina 89-ročná mama z
Oravy si často kráti čas pohľadmi z okna na kvetinovú krásu,
keď čaká na dcéru. Tiež je milo
prekvapená, ako pracujú muži
a ženy sa zastavia len porozprávať. Mladým mužom sa podarilo vytvoriť niečo príjemné
pre nás všetkých. Videla som
ich pracovať od začiatku jari a
môžem povedať, že to bola drina. Zničenie buriny, ktorá tam
roky rástla, vytvorenie malých
políčok pre jednotlivé druhy
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
rastlín, vysádzanie priesad,
polievanie... A nielen to. Nám
z domu na Rovniankovej ul. 2
ponúkli triediť BIO odpad do
špeciálnej nádoby. Ten využijú
v záhrade na jeseň a ja verím,
že táto nezanedbateľná krása
nás poteší aj ďalšie roky.
Ľuba Klimová,
členka občianskej iniciatívy
Nezávislá Petržalka
Európsky týždeň mobility
Pojem zdravie je základným pojmom všeobecnej biológie a medicíny.
(upr)
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
PETRŽALSKÉ NOVINY
V
ýznam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný.
V zdravej spoločnosti sa môže
vyvíjať zdravý jedinec a zdraví
jedinci tvoria zdravú spoločnosť. Pedagógovia zo Základnej školy na Prokofievovej ulici
č. 5 si v plnej miere uvedomujú,
že ich poslaním je nielen vzdelávať žiakov, ale aj im vštepovať
vedomosti o tom, aké dôležité
je zdravie pre ich budúcnosť a
budúcnosť spoločnosti, v ktorej
budú vytvárať hodnoty. Rovnako sú si vedomí, že zdravie
znamená nielen neprítomnosť
choroby, kvalitnú stravu a dobrú životosprávu, ale aj duševnú
pohodu, dobré a zdravé vzťahy
vo vzájomnej interakcii. Preto
pre svojich žiakov organizujú
rôzne aktivity, pri ktorých si
môžu v plnej miere uvedomiť a
súčasne aj potvrdiť Aristotelov
výrok, že zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.
Žiaci spolu s pedagógmi
podporili myšlienky Európskeho týždňa mobility, a preto
v škole boli nielen poučení o
bezpečnej jazde na bicykli, ale
absolvovali aj kurz 1. pomoci
(mimo kurzu určeného osnovami). Celý týždeň do školy
prichádzali pešo a na bicykloch (v škole mali vyčlenený
priestor na parkovanie bicyklov), pod vedením učiteľov sa
naučili, ako si majú pripraviť a
skontrolovať bicykel pred jazdou, o povinnej výbave bicykla,
ochranných prvkoch cyklistu,
pravidlách cestnej premávky,
podľa mapy zisťovali, aké sú
cyklotrasy na území Bratislavského kraja.
Žiaci 2. stupňa spolu s niekoľkými učiteľmi jazdili po cyklistickej trase okolo Chorvátskeho ramena. Vyvrcholením
aktivity bola jazda zručnosti.
20. septembra sa žiaci 1. stupňa zúčastnili na akcii Dopravné
ihrisko v spolupráci s mestskou
políciou.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
Náš tip
program od 5. do 19. októbra
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
5. 10./19.h – koNIEc - cirkúsok srdca, repríza
vystúpenia Tanečného divadla Atak, scéna a réžia
P. Danko
6. 10./19. h – Kubánkov sen, slávnostný program
seniorov SĽUK-u pri príležitosti 5.výročia založenia súboru a združenia. Účinkujú seniori SĽUK-u,
hostia: rozkazovačky z Očovej, spevácka skupina
z Pohorelej a ľudová hudba Ekonóm. Realizované s
podporou Nadácie V. Bajana
7. 10./10. h – Neddeľné rozprávkové dopoludnie
- O dvoch babkách ježibabkách, hrané predstavenie pre deti v podaní Divadla na vešiaku
8. 10./17. h – Petržalský seniorfest 2012, Kytica
pozdravov, otvorenie V. ročníka festivalu v rámci
Mesiaca úcty k starším
9. 10./15. h – Nestarnúce melódie, tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Starý orchester. Hostia: spevácke súbory Nádej a Radosť
10. 10./9. h – XI. Bienále animácie Bratislava –
BAB 2012
13. 10./15. h – Stretnutie pri dychovke, účinkuje:
„11“ z Ivanky
16. 10./16. h – Predstavujeme vám, účinkuje
folklórny súbor Ekonóm
Koncerty v Klube za zrkadlom
18. 10./20. h – Söndörgő (HU) - Lost music of
the Balkans/Stratená hudba Balkánu
DOM KULTÚRY LÚKY
25. 10. / 19. h – Music club, Mirnix dirnix (miš –
maš style), Bezmocná hŕstka (indie rock)
7. 10. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Memory duo
12. 10. / 19. h – Music club, Blissful Age (alternative rock)
14. 10. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Kartágo trio hosť: spevácky súbor Melódia
17. 10. / 19.30 h – Mama Elektrolux Z117, komédia v podaní divadla Atrapa - premiéra
19. 10. / 19. h – Music club, Chick & Tin (alternative pop), Ada Bučková a Mária Kmeťková
...CC CENTRUM
7. 10./18. h – Momentum musicum, cyklus komorných koncertov - Hudobné dvojportréty, účinkujú J. Krigovský a R. Uhlíková, v programe Podoby kontrabasu, uvádza : A. Rajter.
8., 15. 10./10. h – Cvičenie matiek s deťmi
9., 16. 10./16.30 h – Pre šikovné ručičky, tvorivé
dielne pre deti od 3 rokov
9., 16. 10. / 18. h – Ateliers Français, dramatický
krúžok pre mládež
10., 17. 10./9. h – Čarbaničky
7. 10./18. h – Momentum musicum, cyklus komorných koncertov - Hudobné dvojportréty, účinkujú J. Krigovský a R. Uhlíková, v programe Podoby kontrabasu, uvádza A. Rajter.
10. 10./17. h – Krajina nekrajina, vernisáž výstavy amatérskej výtvarníčky Alžbety Podlipovej
17. 10./18. h – Hovory o zdraví, prednáška
18. 10./10. h – Muzikoterapia - Ako z tónov hudby čerpať silu a radosť, prednáša PhDr. J. Mihalovičová (len pre občanov v dôchodkovom veku)
Výstavy
17. - 21. 10. - ART 2012 – 11. ročník medzinárodnej výstavy umenia, výstava prác výtvarných a
keramických kurzov CC Centra a DK Lúky spojená
s prezentáciou podujatí Kultúrnych zariadení Petržalky v Incheba Expo Bratislava.
ARTKINO ZA ZRKADLOM
7. 10./20.10 – Neha (Projekt 100), r. M. Šulík,
ČSFR, 1991, 104 min.
8. 10./20.10 – Lollipop monster, r. Z. Riemann,
Nemecko, 2011, 96 min.
10. 10./20.10 – Volám sa Oliver Tate, r. R. Ayoade, V.B., 2010, 97 min.
14. 10./20.10 – V tme (Projekt 100), r. A. Holland,
Poľ./Nem./Kan., 2011, 145 min.
15.10./20.10 – Polski film, r. M. Najbrt, ČR/Poľ.,
2012, 113 min.
17.10./20.10 – Lono, r. B. Fliegauf, Nem./Maď./
Fr., 2010, 111 min.
(Zmena programu vyhradená)
Najmladší umelec na svete
M
á Slovensko skutočne najmladšieho umelca na svete?
Má bez pár dní dva roky a tvorí od
prvých okamihov, čo prišiel na svet.
Talentované dieťa, ktoré svoje 2. narodeniny oslávi naozaj netradične vernisážou svojej prvej výstavy!
Autor myšlienky výstavy - Mgr.
Pavol Kuštár z organizácie Centrum umenia - Art for Art o skutočnom pôvode dieťaťa veľa prezradiť
nechce: „Je slovenského pôvodu a
žije v Bratislave. Tento malý, dnes
takmer dvojročný chlapec rád kreslí, tancuje, ťuká do piana, skáče na
trampolíne a denno-denne tvorí...“
Najmladší umelec na svete vytvára diela v úplnom spojení s prírodou.
Rešpektuje jej volanie, a tak ako pri
štruktúrach, ktoré vo farbe vytvára
štetec, špachtľa, ruka či iný nástroj.
príroda sama pomáha chlapcovi vy-
tvárať štruktúry, ktoré sú obrazom
života, symbolom vzniku a zániku,
pominuteľnosti v službách primárnych potrieb a existencie, odrazom prirodzeného bytia každého
z nás....
Všetko v jeho tvorbe odráža stav,
ktorý bol, je a bude - existenčne
pretrváva v istote večnosti. Výstavu
tvorby najmladšieho umelca môžete vidieť od 10. októbra do 10. novembra v Batelier Art & Music na
Továrenskej 14 v Bratislave (www.
batelier.sk).
Folk blues session 2012
V piatok 30. novembra sa v podvečerných
hodinách otvoria brány Domu kultúry Lúky
pre priaznivcov bluesovej hudby – XII. ročník
festivalu Folk blues session 2012 privíta päticu bluesových súborov a jednotlivcov nielen
zo Slovenska.
Z domácich to bude Bluesman roka za rok 2011
na Slovensku Milan Konfráter a jeho Blues Band.
Súbor príjemne prekvapil už na minuloročnom
festivale Blues Slovakia a je sa na čo tešiť. Spolu s ním, ale aj v osobitnom bloku, sa predstaví
gitarista a spevák Julian Socha z Veľkej Británie,
ktorý zahrá novinky zo svojho tohtoročného albumu s príznačným názvom Who Is The Man.
Britský hudobník nehrá len blues, ale zabieha aj
do iných hudobných štýlov. Maďarský gitarista
a spevák Ádám Bornemissza už spolupracoval s
mnohými slovenskými bluesmanmi a predstavil sa aj na inom bratislavskom bluesovom festivale už v roku 2004. Tentoraz zahrá sólovo ako
spevák a gitarista. Spojením akordeónu, gitary a
krásneho vokálu vystúpi česko-slovenské duo,
speváčka Petra Börnerová a jej manžel Tomáš
Bobrovniczký so svojím folk bluesom, neraz zabiehajúcim takmer k šansónu. Energické blues
prinesie na festival zvolenský súbor B. and the
Money Makers, kde sa pod B. skrýva vynikajúci
hráč na ústnu harmoniku a spevák Boris Čiampor, bývalý člen známeho ZVA 12 - 28 Bandu.
Skupina predvedie nefalšované Chicago blues
z 50. rokov minulého storočia.
Blues bude znieť Petržalkou dlho do noci a
žánrová pestrosť a renomé účinkujúcich sľubuje hodnotný umelecký zážitok. Festival je realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR.
(ap)
VYDAVATEĽ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. IČO: 00603201. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava Ÿ fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
ISSN: 1338 - 1997 Ÿ Evidenčné číslo: EV 3214/09
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • ročník 19 • číslo 20
18 • 5. 10. 2012
už spolupracoval s mnohými
slovenskými bluesmanmi a
predstavil sa i na inom bratislavskom bluesovom festivale
už v roku 2004. Tentoraz zahrá sólovo, ako spevák a gitarista. Spojením akordeónu,
gitary a krásneho vokálu vystúpi česko-slovenské duo,
speváčka Petra Börnerová a jej
manžel Tomáš Bobrovniczký
so svojim folk bluesom, neraz
zabiehajúcim
Folk blues
session 2012
V piatok 30. novembra sa
v podvečerných hodinách
otvoria brány Domu kultúry
Lúky pre priaznivcov bluesovej hudby – XII. ročník
festivalu Folk blues session
2012 privíta päticu bluesových súborov
a jednotlivcov nielen
zo Slovenska.
Z
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
domácich to bude Bluesman roka za rok 2011na
Slovensku Milan Konfráter a
jeho Blues Band. Súbor príjemne prekvapil už na minuloročnom festivale Blues Slo-
vakia a je sa na čo tešiť. Spolu
s ním, ale i v osobitnom bloku, sa predstaví gitarista a
spevák Julian Socha z Veľkej
Británie, ktorý zahrá novinky
zo svojho tohtoročného al-
Komédia
o materinskej
láske
a vysávaní
takmer k šansónu. Energické blues prinesie na festival
zvolenský súbor B. and the
Money Makers, kde sa pod
B. skrýva vynikajúci hráč na
ústnu harmoniku a spevák
Boris Čiampor, bývalý člen
známeho ZVA 12 - 28 Bandu.
Skupina predvedie nefalšované Chicago blues z 50. rokov
minulého storočia.
Blues bude znieť
Petržalkou dlho
do noci a žánrová
pestrosť a renomé účinkujúcich
sľubuje hodnotný umelecký zážitok. Festival
je realizovaný
s
podporou
MK SR.
(ap)
bumu s príznačným názvom
Who Is The Man. Britský hudobník nehrá len blues, ale zabieha i do iných hudobných
štýlov. Maďarský gitarista a
spevák Ádám Bornemissza
Divadlo Atrapa otvára sezónu inscenáciou
MAMA ELEKTROLUX Z-117. Premiéra
sa uskutoční 17. októbra v DK Lúky.
„Veď ju priveď. Zoznámime sa,
podebatujeme... Sľubujem, že
urobím najlepší dojem. Bude
zo mňa super mama,“ presviedča Dada nedôverčivého syna. O
tom, že prvé zoznámenie priateľky s mamou sa môže poľahky
skomplikovať, rozpráva autorská komédia Divadla Atrapa.
Ochotnícke divadlo s domovskou scénou v petržalskom Dome kultúry Lúky prichádza s novou hrou. V úsmevnom príbehu
o nedorozumeniach, materinskej láske a vysávaní sa zoznámite so sympatickou Dadou (Dagmar Labáthová) a jej zaľúbeným
synom Jožkom (Boris Jača).
,,Hra je najmä o rodine. Dada
má syna, ktorý sa osamostatňuje, a to ju napĺňa pocitmi osamelosti. Je bezprostredná, vie sa
tešiť zo života, no pre smrť manžela ju kvári samota a strach.
Na druhej strane je tu syn, ktorý
mamu nechápe a považuje ju za
nemodernú, starú a neaktuálnu. Vysávač je len prvok robiaci v očiach Jožka z mamy akého-
si poloblázna,“ prezrádza autor
scenáru Jakub Lazarčík. Inscenácia je mikrosondou do rodiny,
skúma ako matky prežívajú dospievanie svojich detí a ako vnímajú deti starnutie rodičov.
MAMA
ELEKTROLUX
Z-117 je už štvrtou autorskou
hrou ochotníckeho Divadla
Atrapa. „V Bratislave dlho chýbal divadelný priestor pre amatérov. Boli tu rôzne profesionálne súbory či divadelnícke školy,
do ktorých sa však bežný človek
ľahko nedostal. Keď som v roku
2009 zakladal Atrapu, rozhodol
som sa dať šancu naozaj každému. Dnes sme sa už trochu posunuli a pri prijímaní nových
členov nás zaujíma, ako vedia
pracovať s priestorom, či správne artikulujú a aký majú umelecký prednes. S textom sa snažíme pracovať profesionálnejšie,
o čom sa diváci budú môcť presvedčiť aj v našej novej hre. Sme
ochotnícky súbor, herci nedostávajú žiaden honorár a všetci sa
divadlu venujeme vo voľnom ča-
se, napriek tomu verím, že môžeme prekvapiť kvalitou,“ hovorí
J. Lazarčík.
Divadlo Atrapa ponúka verejné i súkromné predstavenia pre školy, firmy a iné organizácie. V súčasnosti má deväť
členov vo veku 18 do 49 rokov.
V roku 2009 Atrapa zinscenovala hudobno-pohybové predstavenie This Is Who I Chose To
Be. V ďalšej sezóne nasledovali
hry Pavúk, O mačičke v klobúčiku a čižmičkách a Princezná so
zlatou hviezdou na čele. Pri príležitosti prvých oficiálnych narodenín pripravili komediálnu
drámu Na verande je dobre, inšpirovanú pesničkami Szidi Tobias. V poradí tretím autorským
predstavením bola sci-fi dráma
PR0J3KT KAL1BR1UM.
Sezónu 2012/2013 odštartujú 17. októbra o 19.30 h komédiou MAMA ELEKTROLUX
Z-117. Repríza sa uskutoční
v rovnakom čase 20. októbra.
Lístky sú dostupné v pokladni
DK Lúky a v sieti Ticket Portal. Partnerom predstavenia je
Miestna knižnica Petržalka.
Informácie o súbore: www.divadloatrapa.sk
(ld), foto Jozef Scherer
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 19
SÍDLISKO
Petržalka sa vyľudňuje!?
Pred týždňom vari všetky webové
portály tzv. mienkotvorných, ale aj
bulvárnych médií oznamovali na
internete s rôznymi obmenami
v titulkoch, ale so spoločným výkrikom, že Petržalka sa vyľudňuje!
raz nevie, či sa v niekoľkometrových hlbinách vzdúvajú vody
Veľkého a Malého Draždiaka,
aby dokonali dielo skazy. Predsa - tak zvyčajne sa začína vyľudňovanie. Aj končí.
Ibaže ono je to v Petržalke akosi inak. Dnes má viac
domov a bytov, ako mala do
roku 1996. Postavili sa nové.
Stovky, tisíce bytov. V 3-izbových bytoch už nebýva päť
- sedem členov domácnosti,
ale dvaja - traja. Netlačíme sa,
Aj tu som Petržalčan:
Plitvické jazerá, Chorvátsko
Dni Petržalky 2012
Z
ľakol som sa. Som tu naozaj? „Nevyľudnil“ som sa
už aj ja a vôbec o tom neviem?
Som ešte skutočný či len prelud? Dupol som na petržalskú
zem, obzrel sa okolo. Som tu.
Aj moji susedia, aj kamaráti,
aj známi či neznámi z videnia. Ľudí je v uliciach, na terasách, v teskách aj billách aj
v krčmách stále dosť; Veľký
Draždiak v lete praskal vo švíkoch, autobusy na druhý breh
Dunaja sú po dovolenkách a
prázdninách zasa preplnené,
áut neubudlo, skôr naopak, už
sa nikde nedá zaparkovať. Kde
sa potom Petržalka vyľudňuje?
Áno, je pravda, ľudia prichádzajú, ľudia odchádzajú.
Raz ich je viac, raz menej.
Hovorí sa tomu pribúdanie
či ubúdanie obyvateľov. Tak
normálne, obyčajne ako inde
na svete. Prečo potom takéto
mediálne oznamy o Petržalke? Vedia niektorí, čo a o čom
píšu? Či len tak novodobo
a trendovo - esemeskovo, mailovo, fejsubukovo trepú, tárajú
piate cez deviate... bez poznania významu slov, súvislosti,
povedaného, napísaného, verejne uverejneného?
Krátky slovník slovenského jazyka pri výraze vyľudniť
dáva ako príklady, že vyľudniť
znamená zbaviť sa ľudí, ďalej
v súvislostiach, že epidémie
vyľudnili celý kraj, zostávajú
vyľudnené ulice, mestá... Čiže
- kde akoby už končil ľudský
svet, život, čoby dôsledok iných
síl - moci, nešťastia, násilia,
pohrôm. Áno, o ukrajinskom
meste Pripjať sa hovorí ako
o vyľudnenom, ako o meste duchov, ale v jeho blízkosti v roku
1986 vybuchla jadrová elektráreň Černobyľ. Za niekoľko dní
evakuovali z mesta vyše 47-tisíc
jeho obyvateľov. V 900-dňovej
blokáde, v rokoch 1941 – 1944,
sa vyľudňoval ruský Leningrad,
od hladu zomrelo 650- až 800tisíc ľudí. To však bola 2. svetová vojna a mesto na Neve v nej
tragicky prišlo o štvrtinu obyvateľstva. V 6. storočí sa záhadne
vyľudnilo 200-tisícové aztécke
mesto Teotihuacán, v preklade
ako mesto bohov. Ľudia náhle
zmizli. Vraj bolo dobyté, vraj
epidémia, vraj... Vyľudnené sú
tiež mestá - francúzsky Oradour, japonská Gunkanjima,
namíbyjský Kolmanskop a i.
Možno ich nájsť na internete
ako TOP 10. Vyľudnenie ako
následky vojen, živelných pohrôm, ekonomických pádov,
epidémií. Nebodaj doň ako
predchýr posielajú Petržalku
už aj niektorí horliví slovenskí,
akože žurnalisti? Takže, čo je
za tým?
Nič výnimočné. Jeden z nich
sa dostal k materiálu, o ktorom v ten deň rokovalo petržalské miestne zastupiteľstvo.
V jeho obsahu bol aj plán
komunitných služieb v Petržalke a odvolával sa na údaje
z demografickej analýzy populácie Petržalky. Z 15 strán
textu si zostavila redaktor/ka
tri desiatky riadkov, ale tak,
aby hneď v úvode „zazvonili“.
Citujme: „Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka
stratila za posledných päť rokov takmer 15-tisíc obyvateľov. V rokoch 1996 až 2011 sa
z trvalého pobytu v Petržalke
odhlásilo takmer 43 500 ľudí,
lenže prisťahovalo sa necelých
28 600 osôb...“ A k zle odpočítaným rokom sa pridal titulok
o vyľudňovaní.
Nič výnimočné. Ako zvyknú hovoriť rybári, kapor zožral
návnadu aj s navijákom. Aby to
Mediatéka Casablanca, Maroko
znelo ďalej aj tí, ktorí prebrali
agentúrnu informáciu, tiež
v titulkoch Petržalku ako papagáje vyľudňovali bez toho,
aby si uvedomovali význam
tohto slova. Napokon, ani ďalší
text nebol o nič hviezdnejší, ale
skôr chaotický. Hovorí sa tomu
- povytrhávané z kontextu.
Nič výnimočné a v reakciách po takýchto mediálnych
výkrikoch už i možné: Kto by
šiel bývať do takej mestskej
časti, ktorá sa vyľudňuje. Všakže... Kto by tam investoval,
rozširoval služby, skvalitňoval
život vyľudňovaným ľudom.
Veď možno je tam tajný mor,
alebo už niekto Petržalku vojensky napadol, že o tom dote-
pohodlnejšie bývame. Vynovujeme paneláky, zatepľujeme.
Že nás je pomenej? To len deti
nám vyrástli. Pobrali sa do slovenského a cudzieho sveta.
„Nevyľudnili“ sa. Ale mnohé sa vracajú späť. Zakladajú
si vlastné rodiny. Vyrastajú
nové aglomerácie - Petržalka City, Slnečnice, Kapitulské
polia, bude i Južné mesto, tiež
niekdajšia Matadorka. Ako desaťtisícové zaľudnenia. Lebo
ak sa odchádza a prichádza
na to isté miesto, to je pohyb,
migrácia... Vyľudňovanie má
len jednu cestu. Von. Preč.
A to nie je údel, osud Petržalky.
Načim si titulky o nej opraviť.
Rudolf Gallo
20 • 5. 10. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
[email protected]
V
lastníctvo Bytové družstvá po prevode bytového domu na vlastníkov neraz
zabúdajú, že sú v novej pozícií, ktorá si vyžaduje nový
prístup k povinnostiam pri
správe majetku iného samostatného subjektu. Vedenia
správcovských
spoločnosti
si vo všeobecnosti nie vždy
uvedomujú, že správca ma
iba toľko kompetencií, koľko
mu zmluva o výkone správy
a príslušné právne predpisy
umožňujú. Stále nízke právne
vedomie väčšiny našich občanov nahráva správcovským
spoločnostiam, ktoré majú
k dispozícií právnikov znalých
problematiky, a tak niet sa čo
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Upevňuje si správca pozíciu?
Chcel by som požiadať o radu, prípadne o stretnutie. Je možná konzultácia s Vami a aká je Vaša
cena za poskytnutú službu? Bytové družstvo Petržalka nám ponúka zmluvu o výkone správy pre
obytný dom, ktorú považujeme (časť vlastníkov
6 zo 48) za jednostrannú, ktorou si družstvo upevňuje pozíciu, napr. obeh a narábanie s peniazmi
na účte vlastníkov, chce si určovať odmenu za
správu rozhodnutím predstavenstva, problematické nahliadnutie do dokladov (odvoláva sa na
428/2002) atď.
Peter S. Petržalka
diviť, že návrhy zmlúv o výkone
správy nie vždy sú korektné.
Základným „zákonom“ vlastníkov bytov je v prípade spravovania bytového domu správcovskou spoločnosť zmluva
o výkone správy, ktorá ako
dvojstranný právny úkon vzniká konsenzom, teda úplnou
a kategorickou akceptáciou
návrhu na jej uzavretie. Zmluva, ako právny základ vzťahov
medzi vlastníkmi a správcom,
stanovuje práva a povinnosti
zmluvných strán a podmienky ich plnenia. Ako vyplýva
zo zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, medzi podstatné náležitosti
zmluvy patrí v zmysle ustanovenia § 8a ods. 1 písm. e/ aj
určenie výšky platieb za správu.
V prípade zmeny zmluvne dohodnutej výšky platby za správu (inflácia, ekonomika a. i.) má
správca povinnosť skutočnosť
upraviť dodatkom k zmluve. Tak
ako schválená zmluva o výkone
správy, aj jej zmena (dodatok) je
záväzná pre všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome, ak je schválená
a podpísaná nadpolovičnou
väčšinou všetkých vlastníkov
v dome a správcom. Správca je
povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému
vlastníkovi. Eliminovať neskoršie nedorozumenia a zbytočné
problémy predpokladá v zmluve presne zadefinovať práva a
povinnosti zmluvných strán. Pre
ochranu práv vlastníkov je dôležitá špecifikácia jednotlivých
položiek, ktorá zrozumiteľne
spresňuje konkrétne ustanovenia zákona do podoby dohodnutých podmienok.
Na požiadanie umožniť
vlastníkovi bytu nahliadnuť do
dokladov je povinnosť správcu
v prípade, ak ide o doklady týkajúce sa – podčiarkujem - správy
domu alebo čerpania fondu
prevádzky, údržby a opráv. Zaväzuje ho k tomu vyššie citovaný
zákon v § 8b ods.2 písm. f/. Aké-
koľvek odvolávanie sa na zákon
o ochrane osobných údajov je
iba planá výhovorka vzbudzujúca oprávnené podozrenia na
nezodpovedné hospodárenie
s majetkom vlastníkov. K disponovaniu s peniazmi na účte
vlastníkov sa pre všeobecnú
štylizáciu v otázke nie je možné
vyjadriť.
Je na vlastníkoch, aby pouvažovali nad navrhovanou
zmluvou o výkone správy a až
potom rozhodovali. V prípade
prehlasovania máte zákonnú
možnosť obrátiť sa do 15 dní od
hlasovania na súd, aby vo veci
rozhodol.
Jednou vetou
I. K. (gmail.com): Notár, ako súdny komisár, dáva dedičom možnosť dohodnúť sa akým spôsobom si rozdelia
majetok po poručiteľovi. Podmienkou je, aby táto dohoda
nebola v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi.
Ak sa tak stane, vydá dedičom osvedčenie o dedičstve.
Keď sa nedohodnete, notár podáva návrh na súd a ten
vám potom uznesením potvrdí nadobudnutie dedičských podielov podľa zákona alebo zo závetu. V oboch
prípadoch máte ešte 15 dní na odvolanie, poučenie je na
týchto listinách. Pokiaľ odvolanie v zákonnej lehote nepodáte, listina nadobudne právoplatnosť. Odmenu notárovi
a jeho preukázané výdavky (cestovné a telekomunikačné výdavky, znalecký posudok, preklad, odpis a. i.) platí
ten, kto dedičstvo, ak nie je predlžené, nadobudol. Ak je
dedičov viac, platia spomínané trovy podľa pomeru čistej
hodnoty ich dedičských podielov. Bližšie informácie vám
poskytne notár.
Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov
Ratlík je v tom nevinne
Suseda, s ktorou sme vychádzali veľmi dobre, si kúpila ratlíka. Odvtedy si
takmer denne vymieňame názory, ktoré už niekedy hraničia so škriepkou.
Problém je v tom, že ja sa starám o zeleň pred naším domom. Keď sa idú
von, prvé kroky psa vedú ku kvetom. Niekedy ho ustriehne, inokedy si vykoná svoju potrebu pred domom priamo na kvety a kríky, ktoré aj močením
iných psov vysychajú, tráva sa vypaľuje. Ako sa so susedou nerozhádať?
Edita (chello.sk)
Tým, že hľadáte možnosť, ako
sa nepovadiť so susedou, ste si
vzťahové otázky už čiastočne
vyriešili sama. Nájsť spoločnú reč
nie vždy je jednoduché, často
vyžaduje aj kúsok sebazaprenia
svojho ega. Lenže aj vec, ktorá
sa na prvý pohľad javí ako beznádejná, dokážu rozumní ľudia
vyriešiť tak, aby sa ratlík vyšpinil
a kvet zostal celý. Pritiahnutá
vôdzka nedovolí psíkovi vbehnúť medzi vašu spoločnú zeleň,
čo suseda určite bude rešpektovať. Vyvstáva však otázka, ktorý
iný kvet alebo krík za rohom si
ratlík vyberie, ale aj ktorému
dobermanovi sa zapáči práve
vaša predzáhradka. Psia nátura
je už raz taká, že všetko čo trošku vytŕča nad zemou – rastliny,
kamene, pne, stromy, si v duchu rodovej tradície označkuje.
Paragrafy ani žiadne príkazy
a obmedzenia nemôžu živému
tvorovi zakázať vykonávať jeho
biologickú potrebu. Takže na
ťahu je človek a je len na ňom,
kam so psom zájde. Určite mu
však nezabráni vykonať svoju
naliehavosť až na obcou vyhradenom mieste. Je dobré, že
do rubriky si našiel cestu aj váš
príspevok. Ukazuje, že v susedských vzťahoch panelákového
spoločenstva žijú aj iní ľudia ako
len tí, ktorým brvno v oku vlastnom neprekáža vidieť triesku
v oku cudzom.
Právny servis v Petržalských novinách si za desať rokov získal dôveru, ktorá kolektív redakcie teší a zaväzuje. Právne poradenstvo poskytujeme bezplatne iba na stránkach
novín, osobné konzultácie či už bezplatné, alebo ako platené právne služby nie sú možné.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Smrť na piatom
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou
o pomoc pri pátraní po týchto
osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom
útvare, alebo na telefónnom
čísle 158, prípadne na e-mail
[email protected]
Vladimír
Dudáč,
(38)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký,
strednej postavy, má hnedé oči a
hnedé vlasy s plešinou.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na zatknutie pre trestný čin marenia výkonu
úradného rozhodnutie.
Štefan
Stankovič
(34),
zo Šenkvíc
Popis osoby: je 170 cm vysoký,
štíhlej postavy, má tmavohnedé
vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal Okresný
súd v Pezinku príkaz na zatknutie pre trestný čin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.
Róbert
Čulen
(43),
z Bratislavy
Hovorí sa, že osud má každý z nás vo svojich rukách. Každý si vraj riadime a žijeme
svoj život, iba občas sa nám zazdá, akoby
opraty držal v rukách niekto iný.
A
potom
zle-nedobre,
z malých vecí sa môžu
stať obrovské, také obrovské, že ich dosah už nie je
pre ľudské myslenie dosiahnuteľný. Je to ako hranica
medzi životom a smrťou,
ako osový rad čísiel od plus
nekonečna do mínus nekonečna, v strede ktorého leží
nula – človek. Ja.
Večer ako každý iný. Stojím. Čakám. Svetielko signalizuje, že výťah je v pohybe.
Alebo opäť je pokazený
a niekde visí? Namiesto
koho asi? Kdesi hore buchli
dvere. Keby som vtedy vedel, v kútiku duše tušil, čo sa
stane. Červená sa mi smeje
do tváre, nie nesmeje - škerí
sa. Zasa mi urobil napriek,
šialenec! Šliapať na šieste.
Som nútený. Ten darebák na
piatom zasa nechal dvere na
lifte naschvál otvorené. Prvé
je za mnou, však to zvládnem, človek sa nemá nechať
unášať pudmi. Schody, samé
schody. Do čerta, druhé poschodie má mojich sto kíl
za sebou. Načo vlastne platím ten nedorobok? Na to,
aby mi nejaký pribrzdený
dement robil prieky? Tretie
poschodie, to je už skoro
pol cesty k bytu. Pol cesty je
päťdesiat percent, svinstvo
toho vagabunda je na sto
percent. Vraj susedské vzťahy, tolerancia, hnusák je to.
Pomstí sa mi, kde len môže,
pre takú hlúposť, ako je parkovanie pred barakom. Veď
sa dočkáš, ako ja tohto štvrtého štoku. Som chlap, nie
nejaká poondiata rohožka.
Na piatom poschodí funím, si za dverami frajer?
Rozkopem ti ich na franforce. Vybieha z bytu, pokiaľ
stihnem niečo povedať, na
moju tvár dopadá zväzok
kľúčov. Raz a ešte raz. Bolí
to. Škrtím ho, nie to nemá
význam, takto nikdy nič nevyriešime. Dobre urobil, že
vošiel dnu. Rozprávam sa
s ďalšími susedmi, názory sa
rôznia, schodisko už nie je
tiché, debatuje sa, kdesi na
dvore výskajú deti. Snažím
sa upokojiť, prejsť posledné
stupne k môjmu poschodiu. Nevedel som, že to už
nikdy nespravím. S krikom
prehlušujúcim uličné zvuky
prichádza môj osud, ktorý
nie je v rukách najpovolanejších. Sused niečo reve, nevnímam okamihy, s hrôzou
sa dívam na tú vec. Vec obyčajná, na obyčajnom mieste
nevzbudzujúca pozornosť.
Kuchynský nôž. Nikdy som
si nepomyslel, že je to také
ľahké. Mihnutie čepele
a krv, to nie je krv, čo presakuje cez košeľu, to je môj
život so všetkými peknými
i menej peknými stránkami.
Počujem piskot rušňa alebo
je to sanitka, polícia? Už sa
to nedozviem, červené svetlo výťahu, ktoré sa rozlialo
všade naokolo, ma ukrylo vo
svojom milosrdnom náručí.
V Bratislavskom kraji za prvých osem mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky tri prípady trestného činu vraždy motivovaného osobnými vzťahmi (SR 9), na základe ktorých boli trestne stíhané dve osoby (objasnenosť 67 %). Tak vraví § 145 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody
na pätnásť rokov až dvadsať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby odňatie slobody na dvadsať rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie – je čin spáchaný
na dvoch osobách, osobitný motív, nebezpečné zoskupenie, krízová situácia, recidíva a iné).
Polícia radí
Za osem mesiacov policajné štatistiky v našom kraji
zaznamenali 21 smrteľných zranení účastníkov
cestnej premávky, pričom
v dvoch prípadoch podľahli smrteľným zraneniam
chodci. Pre bezpečný návrat domov
Ÿ buďte na ceste viditeľní,
Ÿ používajte priechod, pod-
Z policajného bloku
Mŕtvy v chatke
V chatke pri železničnej trati
v časti Janíkov dvor našli mŕtveho muža (24) z Bratislavy,
ktorého mal usmrtiť dosiaľ
neznámy páchateľ. Podľa
vyjadrenia lekára na mieste
nálezu muž zomrel násilnou
smrťou, ktorú mu mal páchateľ privodiť dosiaľ neisteným
predmetom. Polícia na prípade intenzívne pracuje.
Apropol strašil
Z firmy Auto - Klima v areáli
bývalej Matadorky na Kopčianskej ulici došlo k úniku
nebezpečnej látky apropol,
ktorá obsahuje styrén a oxid
siričitý. Pri havárií bol jeden
muž intoxikovaný, spolu
s ním rozviezli do troch nemocníc ďalších pätnásť osôb,
ktoré prišli do styku s touto
látkou. Podľa informácií, priotrávenie sa u nikoho z nich
nepotvrdilo.
Viete, že...
Bezpečne (nielen) do školy
Popis osoby: je 175 - 180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
tmavohnedé vlasy a nosí malú
briadku s fúzmi.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na
zatknutie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
5. 10. 2012 • 21
KRIMI
chod alebo nadchod pre
chodcov,
Ÿ vozovku
prechádzajte
kolmo po pravej strane,
????
Ÿ rešpektujte svetelnú signalizáciu, na vozovku
vstupujte až po zasvietení zelenej,
Ÿ ak vstúpite na priechod
a zasvieti červené svetlo,
nevracajte sa, nezmätkujte,
Ÿ skôr ako vstúpite na vozovku, vždy skontrolujte
situáciu na ceste,
Ÿ na vozovku nevstupujte
spomedzi zaparkovaných
aut, ktoré znemožňujú výhľad, a ani vtedy, ak z jazdy
prichádzajúceho vozidla je
zrejmé, že svojím vstupom
môžete ohroziť vlastnú
bezpečnosť,
Ÿ kde nie je chodník, choďte
po ľavej strane vozovky.
... od začiatku tohto roka do
23. septembra 2012 vzniklo
v Slovensku 12 606 požiarov, ktoré spôsobili priame
materiálne škody predbežne
vyčíslené na 25 617 495 eur?
Pri požiaroch prišlo o život
31 osôb a 181 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov vyšší o 2 138, pozitívom je
zníženie počtu usmrtených
o päť osôb.
... v 38. týždni sme v našom
kraji mali 40 dopravných
nehôd, čo je o 24 menej ako
v rovnakom období vlaňajška? Od začiatku tohto roka
do 23. septembra 2012 policajné štatistiky zaevidovali
1 748 dopravných nehôd (SR
9 800), pri ktorých prišlo o život 22 osôb (SR 139).
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 5. 10. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
#$%& ' !"
[email protected]**49+53A1*90
D=BC"""
(
*+*,
)'
www.kvalitavody.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
56+.96
:;:*<2=05#*9.3.15>1=
-56567.8./0.123.12*4.1
!?!56567.82
)
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže odhaliť
skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie nájde
ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov atď. v
jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné vyšetrenie
je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Tešíme sa na vaše podnety,
návrhy, reakcie.
email: [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
5. 10. 2012 • 23
ŠP ORT
Obnova petržalského futbalu
pokračuje
Pridajte sa aj vy!
Hlavným cieľom BK Petržalka je
výkonnostne
napredovať
Basketbalistky BK Petržalka majú za sebou ostrý a veľmi
úspešný štart do nového ročníka extraligy žien.
Absolútny nováčik v rozpätí týždňa z troch zápasov vyhral
dva. Ako najmladšie družstvo zvláda nástrahy najvyššej
slovenskej súťaže, o tom sme sa porozprávali s trénerkou
Beatou Renertovou.
Aká bola príprava na nový
ročník extraligy, splnili ste
všetko, čo ste si naplánovali?
Začali sme 8. augusta, po
týždni sme odišli na sústredenie do Kremnice pri Skalke, kde
sme odviedli kus práce. Trochu
sme mali problémy s prípravnými zápasmi, ale nakoniec sme
ich odohrali až sedem, väčšinou s veľmi kvalitnými súpermi. Ukázali nám, kde musíme
pridať, hlavne sme sa presvedčili o fyzickej prevahe našich
súperov. Napriek tomu som
presvedčená, že o také dva roky sa im vyrovnáme aj po tejto
stránke.
Aké sú vaše ambície, čo
možno od absolútneho nováčika čakať?
V extralige sú až štyria nováčikovia, ale jedine BK Petržalka
si oficiálne a riadne vybojoval
postup medzi elitu. Jediný veľký
problém sme mali s financiami,
ale nakoniec sme sa prihlásili do
extraligy, na čom má veľkú zásluhu Ladislav Jančo. Verím, že
aj napriek tomu, že nemáme vykrytý rozpočet na celú sezónu,
nám hlavne mestská časť pomôže vyriešiť aj túto situáciu.
V súťaži pôsobíme s najmladšími hráčkami, a predsa chceme
zabojovať o dôstojné umiestnenie. Dievčatá majú pred sebou
veľmi sľubnú budúcnosť, skrýva
sa v nich veľký potenciál, ktorý
treba využiť.
Čo vám ukázali prvé tri zápasy, v čom sa musíte najviac zlepšiť?
V Piešťanoch aj napriek prehre sme odohrali kvalitný zápas, jeho paradoxom bolo, že
domáce hráčky viedol náš bývalý tréner Martin Pospíšil. Fyzická vyspelosť a väčšie skúsenosti rozhodli o víťazstve
piešťanských Čajok. V Košiciach proti Cassovii som čakala
naše víťazstvo, lebo tým, že nás
posilnila Romana Vyňuchalová,
tretia najlepšia basketbalistka
Slovenska, sme jej zásluhou boli veľmi silní pod košom. V súboji s Levicami sme sa pomalšie
rozbiehali, ale druhý polčas sme
presvedčivo vyhrali 42:24 a tým
aj celý zápas.
BK Petržalka je teraz predsa len mediálne viac na
očiach. Dokážu sa s väčším
tlakom mladé dievčatá vyrovnať?
Sú rady, že sa o nich hovorí, píše, všímajú si väčší záujem,
myslím si, že im to nezviaže nohy ani ruky, nestúpne im sláva
do hlavy. Ja sa k tomu staviam
ináč, na tabuľku sa vôbec nepozerám. Samozrejme, do každého zápasu ideme s cieľom
vyhrať, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby v prvom roku pôsobenia v extralige celé družstvo
výkonnostne napredovalo a aby
hralo basketbal, na ktorý sa dá
pozerať.
Domov ste si našli v železničnej telocvični na Domkárskej ulici v Prievoze. Divákom tam chýba základné
pohodlie a keby chceli prísť
vo väčšom počte, nemajú,
žiaľ, šancu. Neuvažovali ste
hrať inde?
V Bratislave je iba jedna vyhovujúca hala, Hant aréna na
Pasienkoch. Do nej sme sa nedostali, lebo by sme to nezvládli finančne i časovo. Na Domkárskej sa ešte dá hrať basketbal,
ak by túto halu zavreli, nemali
by sme kde hrávať. Telovýchovná škola s gumovou palubovkou
vôbec neprichádzala do úvahy,
takže jedinou našou možnosťou
je Domkárska, kde sú, žiaľ, nedôstojné podmienky na extraligu. Tento piatok tam hráme
o 17. h s Good Angels Košice,
obhajcom majstrovského titulu,
neviem si predstaviť, ako sa tam
posadí sto ľudí. Spolieham sa
na starostu Petržalky Vladimíra Bajana, ktorý nám do dvoch
rokov sľúbil postaviť novú halu. Ak sa do dvoch rokov rapídne nezlepšia podmienky, tak
iné kluby rozoberú naše hráčky a basketbal v hlavnom meste
Slovenska zanikne! Pritom v BK
Petržalka máme veľa talentovaných hráčok, ktoré nám v iných
kluboch závidia.
Milan Valko
foto Miro Blusk
Chátrajúci štadión konečne zbúrajú
Bývalý futbalový štadión za Starým mostom
v Petržalke sa stane v najbližších týždňoch
definitívne minulosťou. Informáciu potvrdila v tlačovej správe Adela Vráblová z komunikačnej agentúry Comm.
U
vádza sa v nej, že na štadióne sa začínajú búracie práce
a ruiny prestanú „hyzdiť časť Petržalky“. Počas leta vybrali firmu,
ktorá štadión aj s príslušenstvom
odstráni. Pri výberovom konaní
bola dôležitá rýchlosť prác, dodržanie termínu do 31. decem-
bra 2012 a ekologická likvidácia
odpadu. V súčasnosti už areál
čistia a začínajú sa búracie práce. Oceľové konštrukcie a betónovú drvinu zo štadióna spracujú pre ďalšie využitie a celý areál
vyčistia od ruderálneho porastu.
Právoplatné povolenie na búracie
práce má spoločnosť BMC International do 31. decembra 2012.
Na tomto štadióne, ktorý
postavili v polovici minulého storočia, zažil petržalský futbal najväčšie úspechy. Niekdajšie ZŤS v rokoch 1981 a 1984
postúpili do vtedajšej federálnej
ligy a na pravom brehu Dunaja
sa predstavili slávne pražské kluby Sparta, Slávia či Dukla. Bývala Artmedia tu získala v rokoch
2005 a 2008 dva tituly majstra
Slovenska. Štadión však nespĺňal
predpísané štandardy UEFA pre
chýbajúcu infraštruktúru, ktorá sa pre stiesnené podmienky a
susedstvo so Sadom Janka Kráľa nedala dobudovať. Petržalský
futbalový klub FC 1898, ktorý
momentálne pôsobí v III. lige,
má svoj nový stánok v Ovsišti.
(mv)
FC Petržalka 1898, a. s, je
akciovou spoločnosťou,
ktorá prešla pred dvoma
rokmi z rúk bývalého
majiteľa do rúk akcionárov zoskupených okolo
futbalovej akadémie PVFA
Bratislava nesúcej meno
doc. PhDr. Jozefa Vengloša, ktorý je dnes zároveň
čestným prezidentom
FC Petržalka 1898.
Od 10. mája tohto roka sa
stal predsedom predstavenstva FC Petržalka
1898, a. s., Ing. Jozef Augustín, ktorý naštartoval
ozdravný proces klubu.
Prečo futbal práve
v Petržalke?
Potenciál Petržalky - Celkový počet fanúšikov futbalovej Petržalky sa len v Bratislave odhaduje na 40-tisíc.
Tradícia futbalu - futbalový
klub FC Petržalka (pôvodný názov Pozsonyi Torna
Egyesület) založili už v roku
1898 a je druhým najstarším
klubom na území Slovenska.
Nedeľné futbalové predpoludnia za Starým mostom
patrili k tradičným podujatiam v Bratislave, ktoré
s obľubou navštevovali nielen fanúšikovia Petržalky.
Talentovaná mládež - veľké
množstvo talentovaných detí
a mladých chlapcov nielen
v Petržalke, ale v celej Bratislave a okolí, má stále menšie
možnosti na rozvoj futbalových kvalít. Dlhoročné skúsenosti futbalovej akadémie
v Petržalke dávajú záruku
obrovskej morálnej, ľudskej
a odbornej futbalovej kvality
pre mladých ľudí.
Ako môžete podporiť
chod klubu?
Ako akcionár, reklamný partner alebo prostredníctvom
barterového obchodu.
Apelujeme na podnikateľské subjekty v Petržalke,
aby svojou ,,troškou“ prispeli
k rozvoju športu v najväčšom
sídlisku na Slovensku.
24 •
5. 10. 2012
Basketbalový tím MŠK Iskra
Petržalka – začiatok sezóny
Petržalskí basketbalisti zavŕšili prípravu na nový ročník 1. basketbalovej ligy účasťou na septembrovom turnaji v Uherskom
Brode. Zvíťazili po výsledkoch: Uh. Brod – MŠKI 62:75, Svitavy –
MŠKI 57:65 a vo finále porazili MBK Trnavu 63:60.
Ú
časť na turnaji pomohlo
finančne
zabezpečiť
Združenie športových klubov
Petržalka. Tak, ako býva v posledných rokoch pravidlom,
aj teraz petržalskí basketbalisti nastupujú do nového ročníka so zámerom bojovať o špicu.
V uplynulom ligovom ročníku
Dostihovka patrí aj
seniorom
Pomaly sa končí rok seniorov,
a tak v októbri – Mesiaci úcty
k starším – umožnili v areáli
Závodiska v Starom háji pre
seniorov vstup na dostihy
zadarmo. Okrem napínavých
dostihov ich čaká aj pestrý
kultúrny program a množstvo atrakcií. Kozmetické firmy
budú prezentovať svoje výrobky a rozdávať darčeky, vhod
príde aj malé občerstvenie.
Skrátka, 7. októbra, v nedeľu
o 13. h zamierte do areálu Závodiska v Starom háji, určite
neobanujete. Čaká tam na vás
veľa príjemných prekvapení
a bude to asi posledná možnosť nabrať si slnka, pohody aj
dobrej nálady na dlhú zimu.
(kom)
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
obsadili 2. miesto za víťazným
Interom Bratislava. Momentálne kostru družstva tvoria rozohrávači: Škutil, Vigaš a Zuzík, krídla: Bujnovský, Helmécy,
Irecký, Strapec, Štef ík, Turza a
pivoti: Ješko, Hoferica, Nosál,
Michnica. Uvidíme, ako sa podarí do družstva zapracovať no-
vých hráčov: Lešického, Suchára, Šimeka a príležitosť dostane
aj najmladší člen Koričanský.
Družstvo účinkuje pod vedením Róberta Szaba.
Uplynulú
sobotu
odohrali úvodné stretnutie v Holíči,
kde potvrdili rolu favorita. Základná päťka (Nosál, Ješko, Hel-
mécy, Strapec a Vigaš) precízne
plnila úlohy naordinované Robertom Szabom. Helmécy výborne bránil najlepšieho hráča
domácich (bývalý reprezentant
SR) Snopka, Strapec úspešne
zakončil niekoľko protiútokov
a už po úvodnej 10-minútovke
mala Petržalka náskok 10 bodov. Do polčasu Petržalčania
vystupňovali tempo, strelecky sa im darilo, a keďže sa domáci nevedeli presadiť cez výbornú obranu MŠK, polčasový
výsledok 19:46 zarmucoval domácich priaznivcov. V 3. desaťminútovke Petržalka postupne
zvyšovala náskok až na 30:78.
V záverečnej časti Petržalka
pod dojmom vysokého náskoku zvoľnila tempo a Holíčania
napriek obavám neutŕžili stovku. Konečný výsledok 45:93 je
veľmi dobrým vstupom do novej sezóny.
MŠK BO Holíč - MŠK Iskra
Petržalka 45:93 (19:46)
Holíč - strelci: Snopko 13, Holeček 8, Bayer 7, TH 10/4, trojky 4, os. chyby 20
Petržalka – strelci: Strapec 20,
Helmécy 17, Hoferica 11, TH
19/10, os. chyby 19
Tento víkend hrá Petržalka s
Karlovkou a na Pasienkoch s
Interom „B“ a na domácej palubovke ŠH Domkárska ul. sa
predstavia až 20. – 21. októbra
zo Sereďou a Trnavou.
Ján Vigaš
foto archív autora
FC vonku bez bodu
i gólu
Futbalistom FC Petržalka
1898 sa v KENO 10 v III. lige
skupina západ vonku vôbec nedarí. Na súperových
ihriskách prehrali už štvrtý
zápas na nulu, naposledy
na pôde Nového Mesta 0:2.
Celkové skóre 0:9 je skutočne už alarmujúce, a keďže
v tabuľke pravdy majú
mínus šesť bodov, tak po
9. kole sú na predposlednom mieste šestnásťčlenného pelotónu. Našťastie
bodové odstupy sú malé,
v nedeľu 7. októbra o
10.30 FC v ďalšom malom
bratislavskom derby hostí
ambiciózne Domino na
čele s bývalými ligovými
hráčmi Interu Radoslavom
Kunzom a Petrom Mrázom.
Petržalka je v situácii, keď
nutne potrebuje vyhrať,
takže sa od nej čaká stopercentný výkon!
Futsalisti začnú
proti Kairatu
Prvým súperom úradujúceho slovenského majstra Slov-maticu FOFO
Bratislava v B-skupine
elitného kola UEFA Futsal
Cupu 2012/2013 bude
Kairat Alma Ata. Duel s favorizovaným kazašským
šampiónom by sa podľa
informácie na oficiálnej
internetovej stránke Európskej futbalovej únie (UEFA)
mal odohrať v stredu 10. októbra o 20.30 h v Športovej hale Jezero v srbskom
Kragujevaci. Na druhý deň
o 18.00 h nastúpia zverenci trénera Jána Janíka proti
usporiadateľovi B-skupiny,
ktorým je KMF Ekonomac
Kragujevac. Po dni voľna
čaká na Slov-matic 13. októbra o 18.00 h derby s českým FK EP Chrudim. Štyri
miniturnaje Elite round
v Kragujevaci, Tbilisi, Litiji
a Murcii sa odohrajú v termíne 9. – 14. októbra. Do
záverečného Final Four,
ktorý sa uskutoční v apríli
2013, postúpia štyria víťazi
skupín elitného kola.
(mv)
Download

PETRŽALSKÉ NOVINYR