Ceník 2012/2013 Zubadan Inverter
Technické parametry venkovních jednotek TYPY VENKOVNÍCH JEDNOTEK PUHZ‐HRP71VHA Jmenovitý topný výkon kW Kompresor Typ, řízení, chladivo *
Hladina akustického tlaku dB(A) Rozměry V x Š x H mm Hmotnost kg Min./Max. m Délka vedení chladiva Předplněno m Výšk. rozdíl m Elektrické napájení V, f, Hz Max. provozní el. proud A Doporučená velikost jističe A Max. teplota ohřívané vody °C Garantovaný provozní rozsah °C Nominální průtok vody l/min 8,0
52
1350 x 950 x 330
120
5/75
30
30
220‐240, 1, 50
28
32
22,9
PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA PUHZ‐HRP200YKA 11,2
14,0 Hermetický Scroll, Invertor, R410A 52
52 1350 x 950 x 330
1350 x 950 x 330 134
134 5/75
5/75 30
30 30
30 380‐415, 3, 50
380‐415, 3, 50 14
14 16
16 55 (60) do te=‐15°C (47 při te=‐25°C) ‐25 až +35
32,1
40,1 23,0
59
1338 x 1050 x 330
145
5/80
30
30
380‐415, 3, 50
25
32
65,9
* Měřeno ve vzdálenosti 1m od jednotky, ve výšce 1,5m, při 100% výkonu jednotky. Individuální systémové řešení SESTAVA 1: VENKOVNÍ JEDNOTKA, ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA, DESKOVÝ VÝMĚNÍK CHLADIVO‐VODA Venkovní jednotka Cena Kč (bez DPH) Řídicí elektronika
PUHZ‐HRP71VHA 103 400,‐ PUHZ‐HRP100YHA 124 500,‐ PAC‐IF031B‐E PUHZ‐HRP125YHA 134 600,‐ PUHZ‐HRP200YKA 232 000,‐ *Příslušenství: ochrana deskového výměníku: termostat Dixell + teplotní čidlo Cena Kč (bez DPH)
Deskový výměník Cena Kč (bez DPH)
SWEP B80Hx30* 13 600,‐
SWEP B80Hx40* 15 250,‐
29 000,‐ SWEP B80Hx40* 15 250,‐
SWEP B80Hx50* 17 870,‐
‐ instalace na DIN lištu 2 140,‐ Kč bez DPH ‐ instalace do rámečku 1 760,‐ Kč bez DPH SESTAVA 2: VENKOVNÍ JEDNOTKA, ELEKTROROZVADĚČ S REGULACÍ, HYDROBOX Venkovní jednotka PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA PUHZ‐HRP200YKA Cena Kč (bez DPH) 103 400,‐ 124 500,‐ 134 600,‐ 232 000,‐ Elektrorozvaděč s reg.
MR‐TC UNI Cena Kč (bez DPH)
47 900,‐ Hydrobox HB1
HB1
Cena Kč (bez DPH)
Pro tuto jednotku není k dispozici
42 900,‐
42 900,‐
Pro tuto jednotku není k dispozici
SESTAVA 3: KOMBINACE VÍCE ZDROJŮ TEPLA ‐ VENKOVNÍ JEDNOTKA, ELEKTROROZVADĚČ S REGULACÍ, PŘEDÁVACÍ AKUMULAČNÍ STANICE TEPLA Venkovní jednotka PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA PUHZ‐HRP200YKA Cena Kč (bez DPH) 103 400,‐ 124 500,‐ 134 600,‐ 232 000,‐ Elektrorozvaděč s reg.
RVS21/PAC20 Cena Kč (bez DPH)
Viz. Techtrans PT PAST©
PAST© 350 / 600 / 750 / 900 / 1200 Cena Kč (bez DPH)
Viz. Techtrans PT CS‐MTRADE, s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, tel.: +420 466 750 311, e‐mail: [email protected], http://www.csmtrade.cz Kom
mpletní systtémové řeššení ECO‐D
DAN
KOMP
PLETNÍ SYSTÉMO
OVÉ ŘEŠENÍ: VENKOVNÍ JEDNOTK
KA + VNITŘNÍ JED
DNOTKA Eco‐Dan (bez zásobníku T
TV) měník Deskový vým
Rozvaděčováá a řídicí jednotka
a Expanzní náddoba Přídavný ohřířívač 9,0 kW Oběhové čerp
rpadlo Flow switch Pojišťovací seet Venko
ovní jednotka PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA Vnitřní jednotka ‐
V
‐ Hydrobox
EHSC‐YM9A E
Cena Kč (bez DPH)
188 400,‐
209 500,‐
219 600,‐
KOMP
PLETNÍ SYSTÉMO
OVÉ ŘEŠENÍ: VENKOVNÍ JEDNOTK
KA + VNITŘNÍ JED
DNOTKA Eco‐Dan (se zásobníkem TV 200 litrů) měník Deskový vým
Rozvaděčováá a řídicí jednotka
a Expanzní náddoba Přídavný ohřířívač 9,0 kW Oběhové čerp
rpadlo 3‐cestný venttil Zásobník TV 200 litrů Flow switch Pojišťovací seet Venko
ovní jednotka PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA Vnitřní jednotka ‐
V
‐ Cylinder
EHST20C‐YM9A E
Příslušenství
P
k Ecoo‐Dan
Bezdrátový ovlada
B
ač
Přijímač pro ovlad
P
dač PAR‐WT40R‐E
E
Pomocný ohřívač P
pro zásobník TV – 3 kW, 1 f
Označení
PAR‐WT40R‐‐E PAR‐WR41R‐‐E PAC‐IH03V‐E Kom
mpletní systtémové řeššení Cena Kč (bez DPH)
243 900,‐
265 000,‐
275 100,‐
Cena Kč (bez DPH)
Na do
optání
Na do
optání
Na do
optání
ECO‐O
ONE
KOMP
PLETNÍ SYSTÉMO
OVÉ ŘEŠENÍ: VENKOVNÍ JEDNOTK
KA + VNITŘNÍ JED
DNOTKA ECO‐ONE (bez zásobníku TV) měník Deskový vým
Rozvaděčováá a řídicí jednotka
a Přídavný ohřířívač 6,0 kW Oběhové čerp
rpadlo Pojišťovací seet Venko
ovní jednotka Vnitřní jednotka V
PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA ECO‐ONE HW E
PUHZ‐HRP125YHA PUHZ‐HRP200YKA KOMP
PLETNÍ SYSTÉMO
OVÉ ŘEŠENÍ: VENKOVNÍ JEDNOTK
KA + VNITŘNÍ JED
DNOTKA ECO‐ONE (se zásobníkem
m TV 203 litrů) měník Deskový vým
Rozvaděčováá a řídicí jednotka
a Přídavný ohřířívač 6,0 kW Oběhové čerp
rpadlo 3‐cestný venttil Zásobník TV 203 litrů Pojišťovací seet Venko
ovní jednotka PUHZ‐HRP71VHA PUHZ‐HRP100YHA PUHZ‐HRP125YHA Vnitřní jednotka V
ECO‐ONE DHW E
Příslušenství
P
k ECCO‐ONE
Vnitřní prostorové
V
é čidlo
Příložní čidlo pro s
P
směšovaný topnýý okruh
Příložní čidlo pro t
P
teplou vodu (v přřípadě HW)
Cena Kč (bez DPH)
197 650,‐
218 750,‐
228 850,‐
331 130,‐ Označení
G‐TSE‐TH (011‐07) G‐TSE‐STV3 G‐TSE‐TUV3 Cena Kč (bez DPH)
234 860,‐
257 590,‐
267 690,‐
Cena Kč (bez DPH)
Od 640,‐
590,‐
590,‐
CS‐MTTRADE, s.r.o., Prům
myslová 526, 530
0 03 Pardubice, teel.: +420 466 750
0 311, e‐mail: info
[email protected], hhttp://www.csmttrade.cz 
Download

Ceník 2012_CKS_Zubadan Inverter