Crna Gora
Zavod za statistiku
CRNA GORA U BROJKAMA
2014.
PODGORICA, 2014.
Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica
Podgorica IV Proleterske, br. 2
Tel. + 382 20 230-811
E-mail: [email protected]
Web Site: www.monstat.org
Redakcija:
mr Jelena Zvizdojević,
mr Branka Šušić-Radovanović;
mr Ernad Kolić, Snežana Remiković,
Gojko Dragaš i Bojana Radojević
Prevod: Irena Mihailović
Dizajn: Marko Mihailović
Tehnički urednik: Radmila Šišević
Prelom i štampa: Studio Mouse
Tiraž: 200
CIP - Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISBN 978-86-85581-50-2
COBISS.CG-ID 26263312
Prilikom korišćenja podataka iz ove publikacije
obavezno navesti izvor
Sadržaj:
GEOGRAFSKI PREGLED.....................................................................1
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA.................................................................4
STANOVNIŠTVO...................................................................................5
VITALNI DOGAĐAJI..............................................................................9
ZAPOSLENOST.................................................................................. 11
ZARADE..............................................................................................13
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD.............................................................14
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA...........................................................19
CIJENE................................................................................................21
POLJOPRIVREDA...............................................................................23
ŠUMARSTVO......................................................................................24
INDUSTRIJA........................................................................................25
GRAĐEVINARSTVO...........................................................................27
SPOLJNA TRGOVINA.........................................................................28
TURIZAM.............................................................................................29
SAOBRAĆAJ SKLADIŠTENJE I VEZE...............................................30
OBRAZOVANJE..................................................................................31
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE......................32
KULTURA I INFORMISANJE...............................................................33
ZDRAVSTVO.......................................................................................34
PENZIJSKO OSIGURANJE................................................................35
PRAVOSUĐE......................................................................................36
Simboli
Nema pojave
Ne raspolaže se podatkom
Podatak je manji od 0,5 od date jedinice mjere
Prosjek
Preliminarni podatak
Ispravljen podatak
Nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak
...
0
Ø
(p)
*
()
Površina Crne Gore, km²
1
Glavni grad
Prijestonica
GEOGRAFSKI
GEOGRAFSKIPREGLED
PREGLED
Broj opština, stanje decembar 2013.
Broj stanovnika u Crnoj Gori, Popis 2011
Broj naselja
Broj stanovnika u Crnoj Gori, Popis 2011
13 812
Podgorica
Cetinje
20
620 029
620 0291 307
Površina Crne Gore, km²
Površina
Glavni
gradCrne Gore, km²
Glavni grad
Prijestonica
Gustina naseljenosti po opštinama, Popis
Broj opština, stanje decembar 2013.
Broj opština, stanje decembar 2013.
Brojnaselja
naselja
Broj
Prijestonica
13 812
13 812 Podgorica
Podgorica Cetinje
Cetinje
2011.
20
20
1 307
1 307
Gustina naseljenosti po opštinama, Popis 2011.
Gustina naseljenosti po opštinama, Popis 2011.
Prosjecna starost
2
BrojBroj
stanovnika
nana
km
Opštine
Prosjecna
starost
stanovnika
km 2
Pljevlja 23
Broj stanovnika
na km 2
Opštine
Gustina_naseljenosti
Pljevlja 23
Plužine 4
Žabljak
Plužine
4
Gustina_naseljenosti
8
4-9
Žabljak 8
Bijelo Polje
50 50
Bijelo Polje
Šavnik 4
Šavnik 4
10 - 37
Mojkovac 23
Mojkovac 23
Berane 47
Nikšić 35
Kolašin 9
Andrijevica 18
Kolašin 9
Plav 27
Danilovgrad 37
Kotor 67
Andrijevica 18
Cetinje 18
Herceg Novi 131
Plav 27
Danilovgrad 37
Kotor 67
38 - 78
79 - 158
10 - 37
38 - 78
159 - 305
79 - 158
Podgorica 129
Tivat 305
Herceg Novi 131
Herceg Novi 131
Rožaje 53
Rožaje 53
Berane 47
Nikšić 35
4-9
159 - 305
Budva 158
Cetinje 18
Podgorica 129
Bar 70
Tivat 305
Herceg Novi 131
Ulcinj 78
Budva 158
Bar 70
Ulcinj 78
1
1
1
GEOGRAFSKI PREGLED
Geografske koordinate krajnjih tačaka
Mjesto
Opština
Sjever
Moćevići
Pljevlja
Jug
Ada
Ulcinj
Istok
Jablanica
Zapad
Sutorina–Prijevor
Sjeverna
geografska širina
43˚ 32‫׳‬
Istočna
geografska dužina
18˚ 58‫׳‬
41˚ 52‫׳‬
19˚ 22‫׳‬
Rožaje
42˚ 53’
20˚ 21’
H. Novi
42˚ 29‫׳‬
18˚ 26‫׳‬
Izvor: Uprava za nekretnine
Dužina kopnenih granica, km
Ukupno
614
Prema:
Hrvatskoj
14
BiH
225
Srbiji
203
Albaniji
172
Dužina morske obale, km
293,5
Izvor: Uprava za nekretnine
Rijeke
Dužina u km, ukupno
U Crnoj Gori
Tara
146,4
141
Lim
220,0
123
Ćehotina
125,0
100
99,5
99
Morača
Izvor: Uprava za nekretnine
2
1
GEOGRAFSKI PREGLED
Planinski vrhovi preko 2 400 m
Visina u m
Bobotov kuk (Durmitor)
2 522
Maja Rozit (Prokletije)
2 522
Kom Kučki (Komovi)
2 487
Kom Vasojevićki (Komovi)
2 460
Šljeme (Durmitor)
2 445
Hajla (Hajla)
2 403
Izvor: Uprava za nekretnine
Prirodna
Jezera
Površina
u km²
Nadmorska
visina, m
Najveća
dubina, m
Biogradsko
0,23
1 094
12,1
Plavsko
1,99
906
9,1
369,7
6
44,0
Bar, Podgorica, Cetinje
0,52
1 418
49,1
Žabljak
3,6
1,4
7,8
Skadarsko¹)
Crno
Šasko
Opština
Kolašin
Plav
Ulcinj
Izvor: Uprava za nekretnine
1)
Albaniji pripada 147,9 km²
Nacionalni
parkovi
Površina
u ha
Nadmorska
visina, m
Opština
39 000
500 – 2 525
Žabljak, Šavnik, Plužine,
Pljevlja i Mojkovac
Lovćen
6 220
939 – 1 749
Budva, Cetinje
Biogradska Gora
5 650
832 – 2 139
Kolašin, Mojkovac,
Berane, Andrijevica
Skadarsko jezero
40 000
5
Prokletije
16 630
>2 000
Durmitor
Podgorica, Bar i Cetinje
Plav
Izvor: Sajt Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore
http://www.nparkovi.me/
3
2
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
KLIMA, 2013
Meteorološke
stanice
Prosječna
godišnja
temperatura
Cº
Prosječna
suma
padavina
L/m2
Broj dana
sa kišom
≥ 0,1mm
vedrih
sa sniježnim
pokrivačem
>=1cm
Podgorica
16,8
2 391
145
100
1
Bar
17,2
1 815,7
133
124
0
Herceg Novi
16,7
2 323,1
142
136
0
Pljevlja
10
818
142
55
52
Kolašin
8,6
2 589,2
177
67
120
Nikšić
12
2 630,4
152
90
26
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Faktori koji utiču na životnu sredinu
1. Korišćene količine vode u industriji ( u hilj m3)
iz sopstvenog vodozahvata
iz javnog vodovoda
2. Potrošenje količine vode u industriji ( u hilj m³ )
za proizvodnju (bez HE)
za sanitarne potrebe i ostale namjene
3. Otpadne vode ( hilj. m3 )
Prečišćene količine otpadnih voda
4
2012
2013
2 886 952
4 568 858
2 885 648
4 568 156
1 304
702
2 884 283
4 567 503
22 129
7 636
3 837
2 021
12 387
9 230
9 499
7 642
3
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo po petogodišnjim starosnim grupama i polu,
Popis 2011.
Muško
Žensko
3 189
85+
1 681
5 971
80-84
1 681
9 933
75-79
4 050
14 232
70-74
12 347
65-69
18 255
60-64
20 714
55-59
21 796
50-54
7 251
10 909
9 774
15 941
20 509
21 817
21 688
45-49
20 360
40-44
21 356
35-39
22 307
30-34
22 494
25-29
20 732
20-24
22 084
21 278
15-19
22 815
19 982
10-14
21 389
18 414
5-9
20 016
18 589
0-4
20 361
21 401
20 136
20 523
22 188
23 299
5
3
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo po starosnim grupama, Popisi
muškarci, %
100
80
65+
60
15-64
40
0-14
20
0
1953
1961
1981
2003
2011
žene, %
100
80
65+
60
15-64
40
0-14
20
0
1953
6
1961
1981
2003
2011
3
STANOVNIŠTVO
Najčešća muška i ženska imena, Popis 2011.
Rang
Ženska imena
Muška imena
1
Jelena
Nikola
2
Milica
Marko
3
Marija
Dragan
4
Ivana
Miloš
5
Milena
Zoran
6
Ana
Milan
7
Dragana
Aleksandar
8
Radmila
Ivan
9
Vesna
Petar
10
Ljiljana
Luka
Stanovništvo, staro 15 godina i više po starosti i bračnom statusu,
Popis 2011.
Žene
Muškarci
80+
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19
60 000
40 000
Neudate
Razvedene
20 000
Udate
Udovice
0
0
20 000
Neoženjeni
Razvedeni
40 000
60 000
Oženjeni
Udovci
7
3
STANOVNIŠTVO
Stanovništvo, Popisi
1971
1981
1991
2003
2011
Prosječna starost stanovništva
muškarci
27,4
29,6
31,4
34,8
36,0
žene
29,8
32,0
33,7
37,0
38,4
muškarci
22,2
23,4
31,8
49,7
58,6
žene
29,6
34,0
44,8
67,8
81,7
Indeks starenja
Koeficijent starosti
muškarci
10,0
9,1
11,0
14,9
16,2
žene
12,0
12,2
14,6
18,4
20,4
Nacionalna, odnosno etnička struktura, Popis 2011.
Drugi
Ne želi da se izjasni
Muslimani
Albanci
Bošnjaci
Srbi
Crnogorci
4%
5%
3%
5%
9%
29%
45%
Vjerska struktura, Popis 2011.
Drugi
2%
Ne želi da se izjasni
3%
Ateisti
1%
Katolička
3%
Islam
Pravoslavna
8
19%
72%
4
VITALNI DOGAĐAJI
Prirodno kretanje stanovništva
Stanovništvo
(procjena sredinom
godine)
2010
2011
2012
2013
619 428
620 079*
620 601*
621 207
Vitalni događaji
Živorođeni
7 418
7 215
7 459
7 475
Umrli
5 633
5 847
5 922
5 917
50
32
33
33
1 785
1 368
1 537
1 558
520
471
515
499
3 675
3 528
3 305
3 847
Umrla odojčad
Prirodni priraštaj
Brakovi
Razvedeni
Sklopljeni
Stope prirodnog kretanja stanovništva
2010
2011
2012
2013
Na 1000 stanovnika
Živorođeni
12,0
11,6
12,0
12,0
Umrli
9,1
9,4
9,5
9,5
Prirodni priraštaj
2,9
2,2
2,5
2,5
Zakonski sklopljeni brakovi
5,9
5,7
5,3
6,2
Zakonski razvedeni brakovi
0,8
0,8
0,8
0,8
9
10
živorođeni
umrli
5633
5847
5922
5917
7459
7475
2012
2013
5862
8642
2009
7418
5708
8258
2008
7215
5979
7834
2007
2011
5968
7531
2006
2010
5707
5839
7849
5704
8344
2003
7352
5513
8499
2002
2005
5431
8839
2001
2004
5412
9184
2000
4
VITALNI DOGAĐAJI
VITALNI DOGAĐAJI
Živorođeni i umrli od 2000 ― 2013. godine
Živorođeni i umrli od 2000 ― 2013. godine
5
ZAPOSLENOST
Radna snaga i stope aktivnosti, 2013.
Crna
Gora
Primorski
region
Središnji region
svega
od toga
Podgorica
Sjeverni
region
u hiljadama
Aktivno stanovništvo
250,9
63,0
127,6
84,2
60,3
Muškarci
138,9
34,1
69,3
44,5
35,5
Žene
112,0
28,9
58,3
39,7
24,8
%
Stopa aktivnosti
50,1
51,6
54,0
56,9
42,3
Stopa zaposlenosti
40,3
47,2
45,9
49,9
25,1
Stopa nezaposlenosti
19,5
8,4
15,0
12,4
40,6
u hiljadama
Zaposleni
201,9
57,7
108,5
73,8
35,8
Muškarci
111,0
31,1
57,9
38,2
22,1
90,9
26,6
50,6
35,6
13,7
50,6
53,9
31,0
41,5
46,2
19,2
Žene
%
Muškarci (stopa
zaposlenosti)
45,4
53,0
Žene (stopa
zaposlenosti)
35,4
41,9
u hiljadama
Nezaposleni
48,9
5,3
19,2
10,4
24,5
Muškarci
27,8
(3,0)
11,4
(6,3)
13,4
Žene
21,1
2,3
7,7
4,1
11,1
%
Muškarci
(stopa nezaposlenosti)
20,0
8,8
16,5
(14,2)
37,7
Žene (stopa
nezaposlenosti)
18,8
8,0
13,2
10,3
44,8
Izvor: Anketa o radnoj snazi
11
5
ZAPOSLENOST
Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu, Crna Gora 2012.
U hiljadama
Ukupno
ukupno
muškarci
49,4
26,8
Manje od
mjesec dana
%
žene
%
žene
ukupno
muškarci
žene
22,6
100,0
100,0
100,0
45,8
.
.
.
.
.
.
.
1 do 5
mjeseci
4,9
2,7
(2,2)
9,9
9,9
(9,8)
(45,5)
6 do 11
mjeseci
3,9
2,1
(1,8)
7,8
7,7
(8,0)
46,7
12 do 23
mjeseca
6,5
3,5
3,0
13,1
12,9
13,2
46,3
2 godine
i duže
32,6
17,7
14,9
66,0
66,1
65,9
45,7
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu, Crna Gora 2013.
U hiljadama
%
Muškarci
48,9
27,8
21,1
100,0
100,0
100,0
43,1
.
.
.
.
.
.
.
1 do 5
mjeseci
4,6
2,4
(2,2)
9,3
8,5
(10,4)
(48,1)
6 do 11
mjeseci
3,0
1,4
(1,6)
6,1
4,9
(7,5)
53,6
12 do 23
mjeseca
4,1
2,5
1,7
8,5
8,8
8,0
40,8
2 godine
i duže
36,1
20,9
15,2
73,8
75,2
71,9
42,0
Ukupno
Manje od
mjesec
dana
Izvor: Anketa o radnoj snazi
12
Žene
Ukupno
Muškarci
%
Žene
Ukupno
Žene
6
ZARADE
Zarade i zarade bez poreza i doprinosa, u EUR
Ø 2011
Ø 2012
Ø 2013
Zarade
722
727
726
Zarade bez poreza i doprinosa
484
487
479
ZARADE
Zarade i zarade bez poreza i doprinosa, u EUR
Ø 2011
Ø 2012
Ø 2013
722
484
727
487
726
479
Zarade
Zarade bez poreza i doprinosa
Zarade
bez poreza
poreza ii doprinosa,
doprinosa,EUR
EUR
Zarade ii zarade
zarade bez
722
727
484
Ø 2011
Zarade
726
487
Ø 2012
479
2013
Zarade bez poreza i doprinosa
13
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Pokazatelji bruto domaćeg proizvoda
2012
2013
Bruto domaći proizvod, tekuće cijene (mil. EUR)
3 149
3 327
Bruto domaći proizvod, stalne cijene (mil. EUR)
3 152
3 254
Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR
5 075
5 356
Realni rast BDP-a, (%)
-2,5
3,3
Nominalni rast BDP-a, (%)
-2,6
5,7
Deflator, (%)
-0,1
2,2
14
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Bruto dodata vrijednost u tekućim cijenama, u hilj. EUR
Klasifikacija djelatnosti
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Bruto dodata vrijednost
2012
2013
232 012
266 886
Vađenje ruda i kamena
33 591
36 067
Prerađivačka industrija
135 462
136 986
Snabdijevanje el. energijom, gasom, parom i klimatiz.
89 708
137 229
Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama,
kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične
aktivnosti
68 862
66 669
Građevinarstvo
145 192
136 280
Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila
i motocikala
386 333
388 391
Saobraćaj i skladištenje
130 287
125 738
Usluge smještaja i ishrane
210 511
217 672
Informisanje i komunikacije
154 588
148 352
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
129 081
138 399
Poslovanje nekretninama
226 273
227 155
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
89 858
76 990
Administrativne i pomoćne djelatnosti
29 352
37 363
Državna uprava i odbrana, obavezno soc. osig.
246 306
246 541
Obrazovanje
142 854
138 824
Zdravstvena i socijalna zaštita
124 377
128 876
Umjetnost, zabava i rekreacija
38 834
45 222
Ostale uslužne djelatnosti
22 133
24 156
2 635 614
2 723 796
Ukupno bruto dodata vrijednost
Porezi na proizvode minus subvencije na proizv.
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
513 243
603 281
3 148 857
3 327 077
15
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Bruto domaći proizvod po kategorijama potrošnje u tekućim cijenama
Kategorije potrošnje
Vrijednost, u hilj. EUR
2012
2013
Finalna potrošnja
3 311 077
3 372 193
Lična potrošnja domaćinstava
2 631 969
2 712 002
Potrošnja države
679 108
660 191
individualna
308 328
309 924
kolektivna
370 780
350 267
583 824
638 656
Bruto investicije u osnovna sredstva
Promjene zaliha
Saldo izvoza i uvoza roba i usluga
Izvoz roba i usluga
30 907
-8 378
-776 951
-675 394
1 389 430
1 390 130
izvoz roba
391 861
395 712
izvoz usluga
997 569
994 418
2 166 381
2 065 524
1 781 065
1 724 335
Uvoz roba i usluga
uvoz roba
uvoz usluga
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
385 316
341 189
3 148 857
3 327 077
Struktura BDP-a po djelatnostima, u tekućim cijenama
Klasifikacija djelatnosti
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Struktura (%)
2012
2013
7,4
8,0
12,3
11,7
Usluge smještaja i ishrane
6,7
6,5
Informisanje i komunikacije
4,9
4,5
Poslovanje nekretninama
7,2
6,8
Trgovina na veliko i malo
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
Ostalo
16
7,8
7,4
53,7
55,1
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Struktura BDP-a po djelatnostima, u tekućim cijenama, 2012. godina
Ostalo
Državna uprava i odbrana,
obavezno soc. osiguranje
Poslovanje nekretninama
7,8%
Informisanje i komunikacije
4,9%
Usluge smještaja i ishrane
6,7%
Trgovina na veliko i malo
12,3%
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
53,7%
7,2%
7,4%
Struktura BDP-a po djelatnostima u tekućim cijenama, 2013. godina
Ostalo
Državna uprava i odbrana,
obavezno soc. osiguranje
Poslovanje nekretninama
7,9%
Informisanje i komunikacije
5,1%
Usluge smještaja i ishrane
6,4%
Trgovina na veliko i malo
12,1%
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
53,8%
6,8%
7,9%
17
7
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
Struktura BDP po kategorijama potrošnje u tekućim cijenama
Kategorije potrošnje
Finalna potrošnja
Struktura (%)
2012
2013
105,2
101,3
Lična potrošnja domaćinstava
83,6
81,5
Potrošnja države
21,6
19,8
Bruto investicije u osnovna sredstva
18,5
19,2
Promjene zaliha
1,0
-0,3
-24,7
-20,3
Izvoz roba i usluga
44,1
41,8
Uvoz roba i usluga
68,8
62,1
Saldo izvoza i uvoza roba i usluga
Struktura BDP po kategorijama potrošnje u tekućim cijenama,
2012. i 2013. g.
18
8
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
Anketa o potrošnji domaćinstava
2012
2013
Anketirani broj domaćinstava
1 263
1 199
Ocijenjeni broj domaćinstava
188 363
192 197
Ocijenjeni broj lica
627 756
628 173
3,3
3,3
Prosječan broj članova
Raspoloživa sredstva, Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR)
2012
2013
Crna Gora
Struktura
Crna Gora
Struktura
Zarade i nadnice
374
61,6
370
59,8
Prihodi po osnovu penzije
155
25,6
171
27,7
Primanja od socijalnog
osiguranja
10
1,7
13
2,1
Primanja od poljoprivrede
26
4,3
8
1,2
Primanja od malog biznisa
13
2,2
16
2,6
Ostala primanja
29
4,6
41
6.6
Zarade u naturi
0
0,0
0
0,0
Donacije u novcu i naturi
-
-
-
-
607
100,0
619
100,0
UKUPNO
19
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
8
Upotrijebljena
sredstva,
Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR)
POTROŠNJA
STANOVNIŠTVA
2012
2013
Crna Gora
Struktura
Crna Gora
Struktura
2013178
188 2012
32,3
31,6
Crna Gora
Struktura
21
3,5 Crna Gora Struktura
20
3,5
188
32,3
178
31,6
49
8,5
52
9,2
21
3,5
20
3,5
81 49
13,9
81
14,3
8,5
52
9,2
22 81
3,8
24 14,3
4,2
13,9
81
21 22
3,6
25
4,4
3,8
24
4,2
66 21
11,3
65 4,4
11,5
3,6
25
30 66
32 11,5
5,6
11,35,2
65
5,23,4
32
20 30
18 5,6
3,1
3,42,2
18
13 20
10 3,1
1,8
2,22,4
10
14 13
13 1,8
2,3
2,4
13
28 14
4,9
30 2,3
5,3
4,9
30
28 28
4,9
19 5,3
3,3
28
4,9
19
3,3
581
100,0
566
100,0
Upotrijebljena sredstva, Ø po domaćinstvu (mjesečni prosjek u EUR)
Hrana
Alkoholna pića i duvan
Hrana
Odjeća i obuća
Alkoholna pića i duvan
Stanovanje
Odjeća i obuća
Namještaj
Stanovanje
Zdravstvo
Namještaj
Transport
Zdravstvo
Komunikacije
Transport
Komunikacije
Rekreacija
i kultura
Rekreacija i kultura
Obrazovanje
Obrazovanje
Restorani
OstalaRestorani
roba i usluge
Ostala roba i usluge
Sopstvena
proizvodnja
Sopstvena proizvodnja
UKUPNO
UKUPNO
Sopstvena proizvodnja
Ostala roba i usluge
Restorani
Obrazovanje
Rekreacija i kultura
Komunikacije
Transport
Zdravstvo
Namještaj
Stanovanje
Odjeća i obuća
Alkoholna pića i duvan
Hrana
20
581
100,0
3,3
2,3
1,8
3,1
566
100,0
5,3
5,6
11,5
4,4
4,2
3,5
9,2
14,3
31.6
9
CIJENE
Prosječne godišnje cijene nekih proizvoda, EUR
Naziv artikla
Količina
2012
2013
Maslac
kg.
9,02
8,48
Mlijeko
litar
0,63
0,69
Mlijeko u tetrapaku
litar
0,90
0,88
Domaći sir
kg.
5,04
4,54
Sir trapist
kg.
6,06
5,92
10 kom
1,40
1,20
Svinjsko meso
kg.
4,44
4,14
Juneće meso
kg.
6,35
5,97
Krompir
kg.
0,57
0,62
Pšenično brašno tip 500
kg.
0,58
0,61
Hleb tip 500
kg.
1,06
1,08
Šećer
kg.
0,87
0,79
Kafa
kg.
7,05
7,37
Lozova rakija
litar
10,60
9,27
Pivo
litar
1,36
1,42
20 kom
1,20
1,45
litar
1,41
1,45
Jaja
Cigarete kvaliteta b
Jestivo ulje
21
9
CIJENE
CIJENE
Promjene
indeksa
cijenau uodnosu
odnosuna
naprethodnu
prethodnu godinu
godinu
Promjene
indeksa
cijena
Indeks potrošačkih cijena (CPI)
Indeks
potrošačkih cijena (CPI)
Hrana i bezalkoholna pića
Hrana i bezalkoholna pića
Alkoholna pića i duvan
Alkoholna pića i duvan
Odjeća i obuća
Odjeća i obuća
Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva
Stanovanje,
voda, struja, gas i druga goriva
Pokućstvo
i rutinsko
održavanje
stana
Pokućstvo
i rutinsko
održavanje
stana
Zdravlje
Zdravlje
Prevoz
Prevoz
Komunikacije
Komunikacije
Rekreacija
i kultura
Rekreacija
i kultura
Obrazovanje
Obrazovanje
Restorani
i hoteli
Restorani
i hoteli
Ostali
proizvodi i usluge
Ostali proizvodi i usluge
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizv.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizv.
Vađenje ruda i kamena
Vađenje ruda i kamena
Prerađivačka industrija
Prerađivačka industrija
Proizvodnja
električne energije
Proizvodnja električne energije
2012
105,1
106,9
110,7
103,9
111,6
98,5
100,7
100,5
103,3
103,2
100,0
102,0
97,4
105,7
98,5
101,8
118,7
2012
2013
100,3
106,9
99,4
110,7
107,4
103,9
100,3
111,6
101,7
98,5 99,9
100,7 101,4
100,5 98,9
103,3 99,3
103,2 97,3
100,0 100,2
102,0 100,1
103,0
97,4
99,4
105,7
104,0
98,5
98,9
101,8
99,3
105,1
118,7
2013
100,3
99,4
107,4
100,3
101,7
99,9
101,4
98,9
99,3
97,3
100,2
100,1
103,0
99,4
104,0
98,9
99,3
Indeks potrošačkih cijena, godišnje stope inflacije, Dec-13/Dec-12
Indeks potrošačkih cijena, godišnje stope inflacije, Dec-13/Dec-12
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
3.0
1.0
-1.0
-3.0
%
2012
2013
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
COICOP oblasti
22
22
10
POLJOPRIVREDA
Broj poljoprivrednih gazdinstava, Popis poljoprivrede 2010.
Broj poljoprivrednih gazdinstava
Ukupno poljoprivredna gazdinstva
48 870
Porodična poljoprivredna gazdinstva
48 824
Poslovni subjekti
46
Korišćeno poljoprivredno zemljište, ha – Popis poljoprivrede 2010.
Ukupno
Porodična
poljoprivredna
gazdinstva
Poslovni
subjekti
Okućnice i/ili bašte
2 412,8
2 412,8
-
Oranice
4 048,3
3 656,4
391,9
Vinogradi
2 535,7
340,4
2 195,3
Voćnjaci
1 529,2
1 393,6
135,6
589,6
561,8
27,8
Višegodišnje livade i
pašnjaci
210 182,0
204 359,4
5 822,6
Ukupno korišćeno
poljoprivredno zemljište
221 297,6
212 724,4
8 573,2
Rasadnici
Brojno stanje stoke u 2013. godini, (Anketa o broju stoke)
Ukupno
Goveda
Porodična poljoprivredna
gazdinstva
Poslovni
subjekti
89 058
85 630
3 428
Ovce
190 843
189 130
1 713
Koze
29 675
29 348
327
Svinje
20 572
20 503
69
Živina
620 354
439 619
180 735
4 858
4 858
-
Konji, magarci i mule
23
11
ŠUMARSTVO
Pošumljavanje sadnjom i posječena bruto drvna masa
2011
2012
2013
Pošumljavanje sadnjom u ha
616
308
237
Posječena bruto drvna masa u hilj. m³
543
474
481
lišćara
236
219
197
četinara
307
255
284
24
12
INDUSTRIJA
Indeksi industrijske proizvodnje, prethodna godina = 100
2011
2012
2013
89,8
92,9
110,6
Vađenje ruda i kamena
106,5
79,0
98,6
Vađenje uglja
101,3
90,7
93,6
Vađenje ruda metala
259,1
-
-
73,4
117,6
85,5
106,9
89,9
95,0
95,6
99,1
110,0
Industrija ukupno
Ostalo rudarstvo
Prerađivačka industrija
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja pića
101,5
96,9
97,5
Proizvodnja duvanskih proizvoda
131,5
376,7
221,7
Proizvodnja odjevnih predmeta
117,4
69,0
69,8
Proizvodi od drveta, plute i sl.
135,4
64,6
83,3
78,1
64,3
132,0
107,3
93,8
96,3
83,4
92,1
121,6
109,7
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Proiz. osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
76,4
137,7
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
103,3
106,3
113,3
Proizvodnja proizvoda ostalih nemetalnih minerala
109,4
79,7
141,1
Proizvodnja osnovnih metala
113,1
76,0
62,7
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
200,4
62,2
73,1
Proizv. mašina i opreme na dr. mjestu nepomenute
126,4
110,8
96,1
48,9
61,4
688,1
Proizvodnja namještaja
Popravka i montaža mašina i opreme
110,2
71,2
139,3
Snabdijevanje el. ener, gasom i parom
67,3
101,4
138,7
Snabdijevanje elek. energijom, gasom, parom
67,3
101,4
138,7
25
12
INDUSTRIJA
Proizvodnja i potrošnja električne energije
Proizvodnja
2011
2012
2013
Bruto
3 307
2 844
3 945
Neto
2 656
2 008
3 206
Primljeno od druge države
1 240
1 214
1 235
Uvoz
1 383
964
204
Potrošnja
3 414
3 220
2704
Isporučeno drugoj državi
630
738
1 294
Gubici
651
836
603
Izvoz
431
228
647
26
13
GRAĐEVINARSTVO
Stambeni fond
Stanovi
Površina u m²
2012
2013
247 3541)
2011
251 940
256 231
17 673 2411)
18 006 809
18 308 674
71,4
71,5
71,5
Prosječna površina po stanu u m²
1)
Popis 2011.
Cijena stanova novogradnje po 1 m² u Crnoj Gori
i izabranim gradovima, u EUR
2011
2012
2013
Crna Gora
1 307
1 116
1 152
Podgorica
1 118
1 110
1 128
Bar
1 735
1 647
850
Budva
1 702
2 138
1 995
Nikšić
757
634
672
Ostali
1 255
962
770
27
14
SPOLJNA TRGOVINA
Zemlje sa najvećim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori
Uvoz
Ukupno
2012
u mil. EUR
2013
u%
u mil. EUR
u%
1 820,9
100,0
1 773,4
100,0
Srbija
532,9
29,3
505,9
28,5
Njemačka
115,7
6,4
116,5
6,6
Italija
112,5
6,2
117,6
6,6
Grčka
159,2
8,7
149,8
8,4
Kina
130,6
7,2
142,9
8,1
Bosna i Herrcegovina
123,2
6,8
126,2
7,1
23,5
1,3
13,0
0,7
Hrvatska
110,4
6,1
97,5
5,5
Slovenija
73,1
4,0
64,1
3,6
Austrija
32,7
1,8
33,5
1,9
Francuska
22,2
1,2
17,5
1,0
Svajcarska
Zemlje sa najvećim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori
Izvoz
Ukupno
2012
u mil. EUR
2013
u%
u mil. EUR
u%
366,9
100,0
375,6
Italija
12,4
3,4
15,7
4,2
Srbija
83,4
22,7
133,5
35,5
Grčka
100,0
3,6
1,0
3,6
1,0
Slovenija
28,9
7,9
36,0
9,6
Bosna i Hercegovina
27,4
7,5
18,4
4,9
Kosovo
23,0
6,3
19,2
5,1
Njemačka
14,4
3,9
13,3
3,5
Mađarska
18,1
4,9
1,1
0,3
Albanija
7,6
2,1
12,0
3,2
Hrvatska
83,5
22,8
59,5
15,9
2,7
0,7
4,6
1,2
Češka republika
28
15
TURIZAM
Crna Gora-noćenja
2011
2012
2013
Ukupno
Domaći turizam
Međunarodni turizam
Ukupno
Albanija
BIH
Italija
Njemačka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovačka
Slovenija
Francuska
Srbija
Češka republika
SAD
Ostale zemlje
8 775 171
956 368
9 151 236
1 008 229
9 411 943
997 728
7 818 803
162 323
750 341
143 938
182 724
144 084
1 791 616
71 168
79 738
152 395
2 165 529
171 107
45 286
1 958 554
8 143 007
159 811
679 317
151 366
184 984
158 469
1 988 533
65 716
82 380
167 215
2 353 370
174 634
41 335
1 935 877
8 414 215
104 310
631 588
124 663
190 827
179 527
2 367 000
51 709
63 495
186 653
2 115 867
177 406
34 264
2 186 906
Crna Gora - dolasci
Ukupno
Domaći turizam
Međunarodni turizam
Ukupno
Albanija
BIH
Italija
Njemačka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Francuska
Češka republika
SAD
Ostale zemlje
2012
2013
1 373 454
172 355
2011
1 439 500
175 337
1 492 006
167 603
1 201 099
27 388
97 497
34 403
33 427
22 605
244 924
10 729
18 550
301 094
28 336
24 702
10 574
346 870
1 264 163
27 428
95 271
36 113
32 648
24 564
243 647
9 427
18 463
337 245
33 122
26 847
10 224
369 164
1 324 403
25 971
91 453
31 066
34 722
22 497
300 177
8 113
16 651
36 602
303 135
27 286
10 414
416 316
29
16
SAOBRAĆAJ SKLADIŠTENJE I VEZE
Dužina kategorizovanih puteva u km
Dužina kategorizovanih puteva ukupno
Savremeni kolovoz
Tucanik
Zemljani putevi
Dužina željezničke pruge
Stvarna dužina pruge u km
Broj stanica
Prevoz putnika u hiljadama
Drumski saobraćaj
Gradski saobraćaj
Željeznički saobraćaj
Prevoz putnika na aerodromima
Prevoz robe
Drumski saobraćaj (u hilj.tona)
Željeznički saobraćaj (u hilj. tona)
Prevoz robe na aerodromima (tone)
Automobili
Putnički automobili ukupno
na 1 000 stanovnika
Saobraćajne nezgode
Saobraćajne nezgode ukupno
bez poginulih i povrijeđenih
sa poginulim
sa poginulim i povrijeđenim
sa povrijeđenim
Telefonske usluge
Pretplatnici fiksne telefonije
na 1000 stanovnika
Pretplatnici mobilne mreže
na 1 000 stanovnika
30
2011
7 835
5 436
1 680
719
2011
250
50
2011
6 240
728
692
1 259
2011
1 247
1 050
1 074
2011
171 973
277
2011
8 519
7 068
33
19
1 399
2012
7 905
5 562
1 636
706
2012
250
50
2012
5 726
637
781
1 358
2012
398
683
766
2012
173 865
280
2012
8 103
6 886
21
21
1 175
2011
2012
167 720
271
1 393 297
2 252
170 856
275
1 159 112
1 868
2013
7 965
5 576
1 505
884
2013
250
48
2013
6 220
699
922
1 549
2013
684
1 049
768
2013
178 662
288
2013
5 264
3 998
28
22
1 216
2013
169 348
273
996 774
1 605
17
OBRAZOVANJE
Osnovno obrazovanje
Broj škola1)
Broj učenika
djevojčice
dječaci
Broj nastavnika
žene
muškarci
1)
2012/2013
2013/2014
432
68 696
32 901
35 795
5 098
3 806
1 292
425
68 133
32 650
35 483
4 952
3 697
1 255
Srednje obrazovanje
Broj škola
Broj učenika
djevojčice
dječaci
Broj nastavnika
žene
muškarci
49
31 858
15 584
16 274
2 359
1 469
890
50
31 258
15 256
16 002
2 370
1 491
879
Visoko obrazovanje
Broj upisanih studenata
Osnovne studije
žene
muškarci
22 279
11 882
10 397
23 442
12 395
11 047
Postdiplomske studije
žene
muškarci
2 632
1 525
1 107
2 566
1 496
1 070
Doktorske studije
žene
muškarci
Broj nastavnika
žene
muškarci
54
24
30
1 593
752
841
72
38
34
1 480
709
771
Broj škola čine: matične škole i područne ustanove
31
18
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Uređaji zastupljeni u domaćinstvu, %
2012
2013
TV
99,0
99,1
Mobilni telefon
93,3
92,7
Fiksni telefon
59,2
60,2
Personalni računar (PC)
51,3
53,0
Laptop
33,6
36,4
Pristup Internetu kod kuće, bez obzira da li se koristi ili ne, %
2012
2013
55,0
55,8
Uređaji pomoću kojih se u domaćinstvu pristupa Internetu, %
2012
2013
Personalni računar (PC)
75,3
77,9
Laptop
52,0
56,7
Mobilni uređaji
24,2
29,7
Korišćenje računara i pristup Internetu u preduzećima, %
2012
2013
Korišćenje računara
88,3
89,8
Pristup Internetu
96,1
98,0
32
19
KULTURA I INFORMISANJE
2011
Pozorišta
Profesionalna pozorišta
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Dječja pozorišta
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Amaterska pozorišta
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Radio i televizija
radio stanice
televizijske stanice
Bioskopi
broj predstava
posjetioci u hiljadama
2012
7
222
43
2
208
34
1
30
5
7
328
64
1
110
9
1
15
4
7
334
64
1
120
8
1
21
7
40
19
41
18
41
20
8
7 951
158
9
8 112
241
7
10 870
238
-
26
236
-
1
3 000
-
-
-
-
35
300
89
106
1 097
57
110
1 128
94
110
872
Muzeji
broj
posjetioci u hilj.
Arhivi
broj
čitaoci
Biblioteke
broj
čitaoci u hilj.
Publikovanje
novine
časopisi
knjige i brošure
2013
Muzeji, biblioteke i arhivi su trogodišnja istraživanja
33
20
ZDRAVSTVO
2012
Ljekari- ukupno
2013
1 308
1 379
specijalisti
991
1 062
Stomatolozi
30
28
Farmaceuti
93
105
Broj ljekara
na 10 000 stanovnika
21,0
22,2
Broj stomatologa
na 10 000 stanovnika
0,5
0,5
Broj farmaceuta
na 10 000 stanovnika
1,5
1,7
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Podaci uključuju i Institut „DR. Simo Milošević”, Igalo
34
21
PENZIJSKO OSIGURANJE
Penzioneri
Ukupno
2012
2013
106 477
108 689
Starosne penzije
54 229
56 658
Invalidske penzije
23 515
23 211
Porodične penzije
28 733
28 820
17,1
17,5
Učešće penzionera
u ukupnom stanovništvu u %
Izvor: Fond PIO CG
35
20
PRAVOSUĐE
Osuđena punoljetna lica prema krivičnom djelu
2012
Ubistva
Tjelesna povreda
Teška tjelesna povreda
Silovanje
2013
32
41
172
145
98
73
7
6
Krađa
262
226
Teška krađa
176
184
Razbojništvo
49
26
Prevara
38
44
Oduzimanje motornih vozila
8
8
329
267
Ostala krivična djela
1 493
1 430
Ukupno
2 664
2 450
Ugrožavanje javnog saobraćaja
36
Bilješke
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
38
Download

publikaciju