Noviny pro zákazníky a zaměstnance
I
listopad 2011
I
www.geis-group.CZ
Nový člen skupiny Geis: General Transport AG
Více než
projektová logistika
2 | editorial
Ale samozřejmě i mladí lidé, kteří právě dokončili své
vzdělání, dostávají v holdingu Geis šanci na úspěšný
start svého profesního života. Od 1. srpna do 1. září
jsme tak mohli přivítat na našich pobočkách po celém
Německu 72 nových učňů. K tomu přibudou čtyři
studenti z „Berufsakademie“, kteří v holdingu Geis
absolvují praktickou část svého studijního oboru.
Ve všech ročnících dohromady se u nás v současné
době učí 189 budoucích obchodníků pro spedici
a logistické služby, odborníků na skladovou logistiku, administrativních pracovníků a kvalifikovaných
skladníků, abychom jmenovali alespoň ty nejčastější
obory vzdělání. Ti všichni dostanou v Geisu praktické
a velmi kvalitní profesní vzdělání pod individuálním
dohledem přidělených kompetentních osob, a stejně
jako naši zaměstnanci profitují z našeho školícího
a vzdělávacího programu.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
nepřetržitý růst našeho holdingu nás opakovaně
staví před nové výzvy. Osobní rozvoj a vzdělávání
zaměstnanců se tak stalo jednou z našich
nejdůležitějších priorit. Demografické změny
v Německu směřují k tomu, že lidé budou či přesněji
budou muset déle pracovat. Oproti tomu klesá počet
mladých lidí, kteří by se měli vyučit nebo jít studovat.
Podle výpočtů Spolkového ministerstva pro vzdělávání
a vývoj se do roku 2035 sníží počet mladých lidí, kteří
by se měli zapojit do pracovního procesu, zhruba
o jednu pětinu.
Naše koncepce má ohlas – to se dozvídáme nejen díky
zpětné vazbě našich studentů, ale i z jiných míst. Bavorské ministerstvo hospodářství nás například před
dvěma lety vyznamenalo v rámci „Bayerns Best 50“
jednou ze dvou zvlášť udělovaných cen za intenzivní
vzdělávací program. Takovéto úspěchy a samozřejmě
i vynikající výsledky našich studentů nás utvrzují v tom, abychom dále rozšiřovali naše vzdělávací
a školící programy.
Naším cílem je, abychom takto dokázali i v budoucnu
vyhovět požadavkům našich zákazníků na 100 procent a nabízet jim inovativní a efektivní servis.
O tom, jaké služby realizují již dnes naši zaměstnanci
Kvalifikační vzdělávání
Totéž platí samozřejmě i pro holding Geis. V současné
době zaměstnáváme na našich 84 spedičních a logistických pobočkách v Evropě více než 3.600
zaměstnankyň a zaměstnanců. Ať jde o skladníky,
řidiče kamionů nebo ředitele poboček, a je jedno
zda v Německu, České republice, Slovensku nebo
ve Švýcarsku – každý jednotlivec má už teď velké
množství rozličných úkolů. A další nové úkoly v pracovní náplni budou nadále přibývat.
Ve spolupráci s akademickou institucí kooperativního
vzdělávání tzv. „Berufsakademie“ umožňujeme
studentům v Německu získat souběžně s plněním
příslušných úkolů dodatečný akademický titul. V obchodním sektoru nabízíme podle pracovní náplně
počítačová školení, školení telekomunikace a výuku cizích jazyků. Standardní vzdělávací program
pro řidiče a skladníky obsahuje praktická školení
jako např. zajištění a ochrana nákladu, manipulace
s nebezpečným zbožím, speciální balení apod. Tyto
programy by se měly v příštích letech ještě více
rozšířit z hlediska ergonomických požadavků starších
zaměstnanců.
pro naše zákazníky a o dalších novinkách v holdingu
Geis se dočtete jako obvykle v Transferu. Přejeme
Vám příjemné počtení!
Srdečně, Vaši
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis
majitelé a jednatelé holdingu Geis
OBSAH | 3
HLAVNÍ TÉMA – General Transport AG
04 Více než projektová logistika
05 Světový rekord v těžké váze
LOGiSTICS Services
06 Na míru šitá logistika módy
08 Solární logistika pro celou Evropu
08 Ocenění od Siemens Healtcare
04
08
Road Services
09 Ejpovice rostou
09 Geis CZ je držitelem certifikátu AEO
10 Válečková ložiska v oběhu
11 Pod jednou značkou
12 Trenčín v novom
12 Ukážkový produkt Geis SK
13 Prostě Prostějov
RŮZNÉ
14 Den proti rakovině
14 Obchodníci a dodavatelé na jedné lodi
15 Světluška u dalšího cíle
15 Geis partnerem nového českého filmu
10
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co Mezinárodní zasilatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firemní skupiny Geis
13
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Katharina Segl.
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133 0, Fax +49 40 853133 22
E-Mail: [email protected]
4 | HLAVNÍ TÉMA
KANBAN-Belieferung: In solchen Fließregalen wird immer
automatisch das nachgefüllt, was entnommen wird, damit ständig
genügend Produktionsmaterial für die Montage von
Telefonanlagen zur Verfügung steht
Pětihvězdičková logistika:
General Transport AG
Od dubna tohoto roku patří k holdingu Geis společnost General Transport AG. Tato tradiční švýcarská firma
nabízí pod ochrannou známkou Five Star Logistic® širokou paletu služeb.
Své know-how v oblasti přepravy
těžkých nákladů dokázal tým
General Transport AG nedávno
při jedné přepravě v Tunisku
ový člen holdingu Geis realizuje na úrovni
pěti hvězdiček jak smluvní logistiku, silniční
a železniční přepravy, leteckou a námořní
přepravu, tak i logistiku pro zvláštní příležitosti a humanitární mise v krizových oblastech. Společnost se
díky globálnímu partnerství může opřít o celosvětovou
síť přepravních a logistických produktů. Zvláštní knowhow si tento tradiční podnik vybudoval v oboru logistika průmyslových zařízení respektive v projektové logistice: v tomto segmentu se General Transport řadí již
roky k lídrům na trhu.
Specialisté na těžké náklady. Švýcaři se specializují na zajištění komplexního dopravního řetězce
pro těžké zboží od výrobce až na staveniště, kdy se
většinou využívá několika druhů přeprav, překračují
se nejen hranice států, ale i hranice kontinentů. Ne-
dávno úspěšně dokončili silniční přepravu dvou objemných nákladů ze švýcarského Aigle u Montreuxu
do francouzského Montpellieru. „Náklad vážil celkem
62 tun. Přeprava po normálních silnicích byla pro oba
kamiony opravdovou výzvou. Každý kus totiž měřil
44,5 metru. Komplikace jsme řešili již při samotné
přípravě: krátce před termínem nakládky byl uzavřen
jeden most, přes který se měla přeprava uskutečnit. Pro
nás to znamenalo kompletně přeplánovat celou trasu,
vše znovu přeměřit a požádat o nová povolení. Kvůli
délce přepravovaného nákladu jsme se ne vždy setkávali s nadšením ze strany francouzských vesnic, což pro
nás znamenalo spoustu intenzivních jednání a hodně
přemlouvání,“ řekl Christian Labhardt, ředitel produktu Road Services Europe. „Ale toto všechno je již
součástí naší běžné denní rutiny!“
HLAVNÍ TÉMA | 5
Náročnost. S těžkými úkoly se společnost musí
vypořádat i při odbavení mezikontinentálních přeprav.
Na začátku tohoto roku zrealizoval General Transport AG přepravu spínače generátoru od výrobce ABB
Hochspannungstechnik z Curychu do jedné velké elektrárny v Japonsku. Z Curychu šlo vše plynule na dvou
podvalnících na letiště Lipsko / Halle, odtud letadlem
do Tokia a na posledních 180 kilometrů ke staveništi
přišly na řadu opět kamiony. Při realizaci tohoto projektu vsadila firma jako obvykle na silné lokální partnery, kteří mají k dispozici know-how i vybavení pro
odbavení těchto speciálních zakázek. „Kolegové z SDV
Tokio zkontrolovali ve velmi krátké době dopředu celou trasu a vyhotovili pro management projektu ABB
tzv. road survey report,“ řekl ředitel leteckých přeprav
Bernhard Zaugg. „Ačkoliv jsme mohli denně ujet jen
40 kilometrů, zvládli jsme celou přepravu uskutečnit
během pouhých pěti dnů.“
Světový rekord
v těžké váze
187,6 tun vážící generátor, jehož přepravu z letiště FrankfurtHahn do Arménie zorganizoval General Transport AG
nákladním letadlem Antonov AN-225, zajistil společnosti
před dvěma lety zápis do Guinessovy knihy rekordů za
nejtěžší letecky přepravený nákladový kus. Tento rekord nebyl
dosud překonán.
Známé jméno, nové služby. I po připojení k holdingu Geis působí General Transport AG na trhu
samostatně. Zachováno zůstane jak zavedené jméno
a značka Five Stars Logistic® , tak i zaměstnanecká
struktura. „Ve spolupráci se společnostmi Geis
v Německu, Lucembursku, Rakousku, Polsku, České
republice a na Slovensku budeme dále rozšiřovat portfolio služeb a zákaznickou základnu General Transport
AG,“ řekl Andreas Speiser, generální ředitel General Transport AG. „Usilovat budeme především
o rozšíření palety našich služeb v produktech pozemní
přeprava a smluvní logistika.“ —
General Transport AG byl
založen v roce 1947, má hlavní
sídlo v Basileji a pobočku
v Curychu. Generálním
ředitelem je od dubna 2011
Andreas Speiser, který v rámci
holdingu Geis zastává několik
dalších vedoucích funkcí.
Společnost zaměstnává zhruba
75 zaměstnanců a v právě
probíhajícím obchodním roce
2011 očekává obrat zhruba 90
miliónů švýcarských franků (cca
1,8 miliardy Kč).
Rekordní let největšího nákladního letadla světa odstartoval večer 9.
srpna 2009. Na palubě se nacházel pouze jeden nákladový kus! Ručička váhy se u generátoru zastavila na hodnotě 187,6 tun. Místo určení: plynová elektrárna v Arménii. Samotný let byl začátkem sprintu na cestě kolem světa, která byla zahájena o dva týdny dříve v Koreji.
General Transport AG připravil všechny detaily přepravy od vyzvednutí až po celní odbavení. První etapa přepravy spočívala ve vyzvednutí generátoru v Koreji a námořní přepravě do Rotterdamu, kde byl
náklad přeložen na podvalník. Nákladním pontonem pokračoval po
Rýnu a Moselu až do Longuichu (u Trieru). Pouze tam mají k dispozici speciálně upravenou rampu, přes kterou může těžkotonážní tahač převézt podvalník z lodi zpět na silnici. Poslední kilometry přepravy nákladu o celkové váze 302 tun na letiště Frankfurt-Hahn zajistily dva tahače. Dva jeřáby následně přeložily generátor na nakládací
rampu letadla Antonov, po které se náklad pomalu přesunul do jeho
útrob – opravdu na milimetry přesná práce. —
Foto: Drykorn
6 | Logistics services
logistics SERVICES | 7
Na míru šitá
logistika módy
Nové a nové kolekce ovlivňují rychle se měnící svět módy. V textilní logistice je žádána pružnost a
silná zákaznická orientace. V holdingu Geis samozřejmost – od května 2011 řídí Geis ze svého nového
logistického centra v Kürnachu kompletní logistický program pro mezinárodní módní značku Drykorn.
Drykorn – z Bavorska
do celého světa
Módní značka Drykorn
byla založena v roce
1996 a svoje hlavní sídlo
má ve městě Kitzingen.
Odtud je řízena správa,
design, produktový
management a logistika.
Ročně přináší na trh
vždy dvě dámské a
dvě pánské kolekce.
Jejich oděvy nabízí více
než 1.000 obchodů po
celém světě, mimo jiné
v Německu, Rakousku,
Švýcarsku, Itálii, Velké
Británii, USA, Kanadě,
Austrálii, Japonsku a Číně.
ačátkem dubna zprovoznil holding Geis
logistickou halu v Kürnachu u Würzburgu.
O měsíc později se hala začala plnit prvními kontejnery se zbožím Drykornu. Módní značka
z bavorského Kitzingenu není jen prvním nájemcem
v nové logistické hale, ale i novým zákazníkem Geisu.
„Těší nás, že se tento zákazník působící na mezinárodním trhu a sídlící v našem regionu rozhodl pro Geis,“
řekl Henry Portisch, ředitel pobočky v Kürnachu.
Logistický terminál disponuje plochou více než 7.800
metrů čtverečních a má světlou výšku 10,50 metru. Je vybaven regálovým skladem, kompletačními
a manipulačními plochami s flexibilními rozměry
a blokovým skladem. Nákladní automobily mohou najíždět jak na devět nakládacích bran, tak i na
přízemní nájezdovou rampu. Zboží Drykornu je
skladováno zhruba na ploše 1.200 m², na kterých se
nachází 2.500 pozic blokového skladu. Módní značka
se specializuje na segment „modern premium men
and women“, tedy na módní oblečení pro náročné
zákazníky ve vyšší cenové hladině. Každou sezónu
Geis skladuje a distribuuje asi 140.000 tisíc výrobků.
Zaměstnanci Geisu realizují pro tuto módní značku
jak naskladnění zboží, zajišťování kvality, skladování, různé druhy balení a individuální cenovky pro
řetězce módních domů, tak i vyskladnění zboží.
V logistickém centru Kürnach zjišťují zaměstnanci Geisu i to,
zda velikost oblečení souhlasí s předepsanými mírami
a módním domům – celosvětově více než 1.000
zákazníkům. V roce 2010 spustil Drykorn vlastní
eShop.
Chemie funguje. Z pohledu Drykornu hovoří
Na milimetr přesně. Kontejnery se zbožím Drykornu najíždějí do Kürnachu převážně z Evropy, část
pak z Dálného východu. Zaměstnanci Geisu vyloží
zboží z kartonů, zaznamenají počet kusů a zkontrolují kvalitu výrobků. „Naši zaměstnanci měří
například, jestli velikost svetru přesně odpovídá
stanoveným rozměrům,“ vysvětluje Henry Portisch.
Dále pak opatří výrobky cenovkami, podle přání je
zabalí a zkompletují zboží pro příjemce v Evropě
i na celém světě.
Distribuce z logistického terminálu v Kürnachu se
uskutečňuje prostřednictvím balíkových přeprav.
Drykorn má tři vlastní obchody v Berlíně, které provozuje společně s místním partnerem. Jinak prodává
zboží maloobchodním obchodům s módou, butikům
pro spolupráci s Geisem hned několik aspektů. „Od
navázání prvního kontaktu panuje velmi pozitivní
atmosféra,“ řekl Gerrit Voss, jednatel Drykorn
Modevertriebs GmbH & Co. „Všimli jsme si, že
v závodě pracují lidé, kteří jsou vždy přátelští a jejich
slovo platí. Poskytovatel logistických služeb z regionu, vedený majiteli, velmi zákaznicky orientovaný,
inovativně řízený a připravený na novinky, je přesně
tím správným partnerem pro Drykorn.“ —
8 | Logistics services
Solární logistika
pro celou Evropu
Od dubna tohoto roku realizuje Geis logistiku a evropskou distribuci fotovoltaických produktů pro
mezinárodní solární společnost SCHOTT Solar AG se sídlem v Mohuči.
lužby, které Geis zajišťuje pro SCHOTT
Solar na pobočce Erlangen-Frauenaurach,
sahají od nakládky a vykládky kamionů
a kontejnerů přes skladování a distribuci až po celní
management a neustálou kontrolu jakosti. Z výrobního podniku v Číně přichází zboží do logistického
a technologického centra ve Frauenaurachu. Odtud
je Geis přepravuje k velkoobchodníkům do celé Evropy. Zaměstnanci Geisu denně odbaví na příjmu
a výstupu až 30 zásilek s křehkými solárními panely.
Prostřednictvím české dceřiné společnosti Feico
realizuje Geis navíc speciálně vybavenými kamiony
denní, na hodinu přesně danou kyvadlovou přepravu
mezi pobočkami SCHOTTu v Alzenau u Frankfurtu
nad Mohanem a Valašským Meziříčím.
„V solární logistice máte co dočinění s velkými výkyvy v denním obratu a s velmi křehkým zbožím,“ řekl
Hans-Peter Schneider, obchodní ředitel Geis Industrie Service GmbH. „Díky dlouholetým zkušenostem
v tomto oboru patří takové výzvy již k naší denní
rutině. Široké know-how a velká míra flexibility nám
umožňují, že můžeme garantovat našim zákazníkům
tu nejlepší kvalitu.“ —
Foto: SCHOTT Solar
Ocenění od Siemens Healthcare
Geis Ersatzteil-Service GmbH byl vyznamenán společností Siemens Healthcare CS ML jako „Supplier of the Year/Dodavatel
roku 2011“. Cena byla udělena za vynikající služby, spolehlivost a pružnost.
Oceněná společnost holdingu Geis provozuje pro
Siemens Healthcare od roku 2007 Světové distribuční centrum (World Distribution Center, zkr. WDC)
v Neu-Isenburgu (Německo). V logistickém centru
o rozloze 25.000 metrů čtverečních realizují zaměstnanci Geisu celosvětovou distribuční logistiku a logistiku vráceného zboží pro náhradní díly. Pro distribuci k technikům Siemensu po celém světě drží Geis
na skladě zhruba 36.500 druhů náhradních dílů – od
drobných elektronických součástek až po čtyřtunový
kladkostroj na opravu CT. —
Siemens vyznamenává Geis
(zleva): Dr. Frank Debus
(Siemens), Christian Sörgel
(Geis Industrie-Service GmbH),
Harald Maier (Siemens), Michael Pierer v. Esch (Siemens),
Hans-Jürgen König (Siemens) a
Jochen Maul (Geis IndustrieService GmbH)
ROAD services | 9
Geis CZ je držitelem
certifikátu AEO
Celní ředitelství České
Budějovice udělilo s účinností
od 28.7.2011 společnosti
Geis CZ statut Oprávněného
hospodářského subjektu pro
zjednodušené celní postupy.
Bezpečnost mezinárodního
obchodu je v Evropské unii
zajišťována přísnými celními
kontrolami zboží, které
překračuje její hranice. Tento
proces má velmi náročný průběh
a zpomaluje obchodní transakce.
Pro minimalizaci dopadů
kontrolních opatření a procedur
byl v EU zaveden institut tzv.
Oprávněného ekonomického
subjektu (Authorised Economic
Operator, zkr. AEO).
„Zboží, které je dováženo (nebo
vyváženo) prostřednictvím
držitele certifikátu AEO je
odbavováno tak, aby procedura
neohrozila termín dodání zboží
příjemci, či jinak neohrozila
samotný obchod. To je pro naše
klienty opravdu důležitá služba.
Jsme rádi, že jsme vyhověli všem
přísným podmínkám pro udělení
certifikátu, ať už se jedná
o znalost celní problematiky,
bezchybnou funkčnost vnitřních
procesů nebo finanční stabilitu
firmy a osvědčení AEO jsme
získali,“ uvádí Daniel Knaisl,
jednatel společnosti.
Celní deklarace Geis CZ má
dlouholetou tradici a dobré
jméno. Svým klientům dokáže
poskytnout opravdu komplexní
celní služby. Vyhotovuje všechny
potřebné vývozní a dovozní
doklady, poskytuje ručení ve
všech celních režimech, zajišťuje
skladování v celním skladu,
zastupuje klienty při celním
řízení a nabízí také vedení
agendy INTRASTAT.
Ejpovice rostou
Skupina Geis v ČR rozšířila kapacity své západočeské pobočky v Ejpovicích u Plzně. 1. května,
pouhé čtyři měsíce od zahájení výstavby, proběhla úspěšně kolaudace dvou nových hal.
ezprostředně po kolaudaci byl zahájen plný
provoz v nové speciální hale pro balíkovou
logistiku. Ta byla až dosud realizována v prostorách původní spediční haly spolu s dalšími službami skupiny v oblasti přepravy kusových a paletových
zásilek. „Rozdělení přepravních technologií umožňuje další optimalizaci a zvýšení kvality služeb, které naše pobočka nabízí. Mimo to, že zajišťujeme přepravní obsluhu Plzeňského kraje, jsme také exportní
gateway pro západní Evropu,“ uvedl Aleš Koželuh,
ředitel pobočky Geis CZ. “Oba přepravní produkty
– „cargo“ i balík – mají nyní své vlastní specializované haly, obě vybavené moderní třídící a manipulační
technologií,“ doplňuje Aleš Koželuh.
Nová hala pro balíkovou logistiku, jejíž manipulační
plocha činí 2000 m², je opatřena 40 branami pro rozvozová vozidla a třemi branami pro kamióny. Součástí
haly je i moderní dispečink a zázemí pro řidiče.
Kromě přepravních aktivit zajišťuje pobočka úspěšně i smluvní logistiku. Pro jeden z největších projektů, skladování a distribuci zboží finského výrobce pneumatik Nokian Tyres, bylo v roce 2006 vybudováno
distribuční centrum o rozloze 15 500 m².
To postupně nahradilo původní sklad Nokianu v Norimberku, který zásoboval pneumatikami německý
a švýcarský trh. Z Ejpovic je nyní zajišťována distribuce pneumatik po celé Evropě. Mimo skladování
a distribuci zajišťuje Geis CZ i kompletace a balení
pneumatik. Právě rozvoj tohoto projektu si vyžádal
další rozšíření skladových prostor. K dosavadní logistické ploše nyní přibyla hala o rozloze 7 800 m².
„Ačkoliv je nová hala již smluvně vázána ke konkrétnímu logistickému projektu, část její kapacity bude
možno využít pro další klienty. V případě potřeby
je navíc možné velmi promptně rozšířit plochy přistavěním dalších skladových lodí k této nové hale,“
uvedl ředitel pobočky. —
Fotos: SKF
10 | ROAD SERVICES
Válečková ložiska v oběhu
Dva závody – jedno řešení: ve Schweinfurtu a italské Airasce vyrábí SKF zcela odlišné druhy válečkových
ložisek. Vzájemnou výměnu zboží nyní realizuje Geis kyvadlově v režimu just-in-time.
Začátkem 20. století vynalezl
švédský inženýr Sven Gustaf
Wingqvist soudečkové ložisko.
Proto, aby svůj nápad dobře
zpeněžil, založil krátce poté
společnost Svenska Kullagerfabriken – zkráceně SKF. Firma se sídlem v Göteborgu je dnes jedním
z předních výrobců válečkových
ložisek, těsnění, mechatronických
součástek a kluzných systémů.
SKF je zastoupen ve 130 zemích
světa a zaměstnává více než
40.000 zaměstnanců.
Nejvýznamnější společností
koncernu SKF v Německu je SKF
GmbH se sídlem ve Schweinfurtu.
Na svých pobočkách v Lüchowu,
Mühlheimu nad Dunajem
a Schweinfurtu vyrábí kromě jiného kuželová ložiska, cylindrová
ložiska, kolové náboje pro nákladní automobily a další speciální
produkty pro automobily.
áno 7:00 hodin. V celosvětově největším závodě SKF v německém Schweinfurtu právě probíhají přípravy k další nakládce kyvadlových kamionů. Zaměstnanci SKF nakládají kamion Geisu paletami, na kterých se nacházejí v dřevěných bednách dobře zabalená a pevně svázaná válečková ložiska. A ty něco váží: 24tunové kamiony jsou
většinou plně vytíženy.
Efektivní kyvadlový systém. Po vyložení zboží
je kamion připraven vydat se na cestu zpět. Zpátky do
Schweinfurtu veze pouze produkty vyráběné v Airasce, které se odtud distribuují do závodů, k obchodním
partnerům a zákazníkům SKF do celého světa. Jsou
to především válečková ložiska pro automobilový průmysl. Mnoho známých výrobců luxusních a sportovních vozů patří ke klientům SKF.
Termínovaná & transparentní. O něco pozdě-
Kyvadlové přepravy však nejsou vždy vyvážené, neboť poptávka po zboží z obou poboček se různí. Ze
Schweinfurtu odjíždí denně pravidelně jeden až dva
kamiony, z Airascy to může být až pět kamionů. „Auta
ze Schweinfurtu jsou zpravidla vytížená i při zpáteční
cestě z Airascy. Kromě toho však vypravujeme z Airascy další plná auta,“ vysvětluje Peter Gayer. „Toto nerovnoměrné a i nepravidelné vytížení kyvadlové přepravy vyžaduje od našeho týmu velkou míru flexibility
a precizní, individuální organizaci, abychom přepravy
odbavili co možná nejefektivněji.“
ji odjíždí kamion na jih. Nejpozději po 23 hodinách
doráží do svého cíle, zhruba 800 km vzdálené Airascy poblíž Turína v severozápadní Itálii. Zde se nachází jeden z výrobních podniků SKF v Itálii. Válečková ložiska ze Schweinfurtu se použijí buď přímo v tamním závodě, nebo se dále distribuují přímo
k zákazníkům nebo obchodníkům – a právě v tom je
výzva celého projektu. „Protože speditér musí zboží odeslat ještě týž den, vyžadují italské přepravy
bezpodmínečné doručení just-in-time,“ zdůrazňuje Peter Gayer, ředitel Key Account Managementu
v Hans Geis GmbH. „Abychom toto mohli zajistit,
musíme pravidelně kontrolovat, kde se naše kamiony aktuálně nacházejí a předávat tyto informace přes
Tracking systém dále do SKF v Itálii, do Německa,
a stejně tak i na centrálu koncernu ve Švédsku. To
samé platí i pro opačný směr z Airascy do Schweinfurtu. Zákazník tak má neustále přehled o aktuálním
statusu přepravy.“
Po celém světě na cestách pro SKF. Přepravy
do Itálie fungují na této bázi od června 2011. Spolupráce obou holdingů začala však již v roce 2004.
Vedle kyvadlové přepravy válečkových ložisek dnes
Geis odbavuje pro SKF i přepravy z Německa do
Rakouska, České republiky, Belgie a Turecka. Kyvadlová přeprava je ale realizována výhradně mezi Německem a Itálií.
Do Schweinfurtu zatím dorazil zpětný náklad válečkových ložisek z Airascy. Zaměstnanci SKF vykládají z auta palety a poté bez zbytečných průtahů připraví
kamion k další cestě do Itálie. Projekt kyvadlové přepravy neusíná. —
ROAD SERVICES | 11
Pod jednou značkou
Společnosti skupiny Geis v ČR a na Slovensku srovnaly krok: Nyní budou vystupovat i pod jednotnou
obchodní značkou.
kupina Geis provedla v posledních dvou letech ve svých společnostech na česko-slovenském území sjednocení celé řady procesů a
SW podpory. Nyní přistoupila k další fázi procesu.
Od 1. 10. 2011 již společnosti skupiny – Geis CZ,
Geis CZ Air + Sea, General Parcel Čechy a TEN
Expres Slovakia – vystupují pod společným logem
Geis. Tomu odpovídají i nové názvy společností.
Z českého logistického trhu po 16 letech mizí značka General Parcel Čechy. Společnost byla s účinností od 1. 10. 2011 přejmenována na Geis Parcel CZ.
Slovenský TEN Expres Slovakia bude nadále nosit
jméno Geis SK.
„K tomuto kroku směřujeme již několik let. Klientům dlouhodobě a úspěšně nabízíme komplexní servis, to znamená zajištění kompletní palety logistických služeb „z jedné ruky“, ovšem všechny jednotlivé služby na tak vysoké úrovni, kterou poskytují společnosti specializované jen na konkrétní jednotlivý produkt. Jednotná značka naprosto vystihuje
tuto naši strategii,“ shodují se Daniel Knaisl, Michal
Martinovič a Luboš Scheinost, jednatelé společností
skupiny Geis v České a Slovenské republice. „Příkladů synergických efektů je mnoho. Například při zajištění přeprav jsme schopni u klientů naložit veškeré
zboží bez rozdílu do jednoho návěsu (balíky, palety).
V našich pobočkách je pak ale zboží dále disponová-
no do speciálního paletového či balíkového provozu.
Klient tak při expedici ušetří své skladové prostory či
nákladové brány a přitom ve finále dostane skutečnou balíkovou službu a skutečnou paletovou přepravu, tak jak ji nabízejí ostatní firmy specializované na
tyto produkty, které ale oba produkty při svozu nemohou kombinovat,“ uvádí Daniel Knaisl.
Nový design dodávek pro
balíkové přepravy doplní i nové
uniformy řidičů
„Stejným způsobem nabízí skupina kombinaci dalších produktů, například skladové logistiky a následné distribuce zboží díky napojení našich logistických
center na vlastní systémové přepravy jak vnitrostátní,
tak mezinárodní, nebo leteckou a námořní přepravu,“ doplňuje Michal Martinovič.
Logo Geis, červeno-modro-žlutá kostka, je stabilní a
progresivní součástí logistického trhu.Velmi důležitý je také fakt, že naprosto stejné služby dostane klient na celém česko – slovenském území.
TEN Expres Slovakia bude naďalej Geis SK.
Slovenský expresný prepravca kusových zásielok
TEN Expres Slovakia (na slovenskom trhu od roku
1992) sa stal súčasťou skupiny Geis v roku 2006. Ambíciou manažmentu skupiny bolo rozšíriť a významne skvalitniť logistické služby poskytované na Slovensku a zabezpečiť tak zhodný štandard servisu pre
klientov celej skupiny.
V priebehu ďalších štyroch rokov došlo k niekoľkým
významným zmenám a zásadným investíciám, ktoré úspešne viedli k tomuto cieľu. Posledným krokom
bolo dokončenie implementácie nových IT systémov, ktoré sú postavené na najmodernejších technológiách. SW pre vnútroštátnu a medzinárodnú balíkovú službu, i SW pre vnútroštátne a medzinárodné
prepravy kusových a paletových zásielok a celovozové prepravy funguje ako spoločné skupinové riešenie,
ktoré samozrejme prihliada k lokálnym špecifikám
jednotlivých krajín.
TEN Expres Slovakia si od svojho začlenenia do skupiny upevnil pozíciu na slovenskom trhu a postupne
sa vypracoval medzi popredných slovenských poskytovateľov plného portfólia logistických služieb z jednej ruky. Zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú
balíkovú logistiku, prepravu paletových / kusových zásielok, celovozové prepravy, skladovanie
a logistické služby, letecké a námorné prepravy.
Zatiaľ posledným zásadným krokom, ktorý sa odohral v živote tejto logistickej spoločnosti je fakt, že od
1. 10. 2011 nesie meno Geis SK. —
12 | Road services
Trenčín v novom
Od roku 2006 sídlila pobočka skupiny Geis v Trenčíne v priestoroch, ktoré neumožňovali ďalší rozvoj. Po takmer piatich
rokoch sa situácia zmenila. Od januára 2011 realizuje komplexné logistické služby z „trochu“ novej adresy.
s nosnosťou 10 500 kg jednej bunky, ktoré sú rozložené na ploche 340 m². Výhodou pre takto umiestnený logistický projekt je priame napojenie skladu na
prepravný systém Geis SK.
Pôvodná trenčianska pobočka na Zlatovskej ulici
č. 2763 síce disponovala plochou takmer 1100 m2,
avšak pre ďalší rozvoj a dobré fungovanie prekladiska do budúcna bol priestor nevhodný, a to ako pre
manipuláciu s tovarom, tak aj pre nakládku a vykládku vozidiel. Vzhľadom k stálemu zvyšovaniu objemov zásielok a rozširovaniu portfólia logistických
služieb, bolo nutné presunúť celú pobočku na vhodnejšie miesto.
V januári 2011 bola spustená prevádzka v nových
priestoroch, ktoré skupina rekonštruovala a pripravila pre modernú logistiku. Sťahovanie bolo o to jednoduchšie, že sa pobočka presunula „v rámci jednej
ulice“, a to do objektu s číslom 37.
Nová pobočka disponuje
dostatkom priestoru pre realizáciu
kompletných logistických služieb
V areály je k dispozícii takmer 6500 m² vonkajšej
skladovej a manipulačnej plochy. Pobočka v Trenčíne ponúka a realizuje komplexné logistické služby, teda balíkové prepravy, paletové a kusové prepravy po vnútrozemí aj do/zo zahraničia, celovozové
prepravy, logistické projekty a je schopná zabezpečiť
i leteckú a námornú prepravu. —
Pobočka Trenčín má v súčasnosti k dispozícii 2 haly,
každú o rozlohe takmer 1000 m². Prvá hala slúži ako
prekladisko s dostatočným objemom pre spracovanie
všetkých objednávok. Druhá hala je využitá pre logistický projekt. Tu je zaisťované skladovanie a časť
skúšobnej výroby pre významného klienta pobočky.
Na ploche 596 m² je pre spoločnosť Leoni vykonávané skladovanie a logistika, na ploche 150 m² skúšobné pracovisko hotových káblových zväzkov. Na logistiku je využívaný regálový zakladač PAL RACK
Ukážkový produkt Geis SK
Celovozová preprava dosiahla v priebehu posledného roku v Geis SK skutočný rozmach. Veľmi dobre zvládnutý produkt
s rastovým potenciálom.
ddelenie celovozových prepráv fungovalo ešte pred rokom iba na pobočke v Bratislave. Dnes sú tieto oddelenia už na všetkých siedmych slovenských pobočkách a úspešne sa
rozvíjajú. Naplňuje sa tak cieľ, ktorý si zamestnanci spoločne predsavzali. „Chceme sa priblížiť čo najviac našim klientom. Preto pracujeme na tom, aby zákazník dostal čo možno najkomplexnejšiu prepravnú službu priamo „pod strechu“ konkrétnej pobočky,
a nemal tak dôvod obracať sa s akoukoľvek zákazkou
inde,“ povedal Rastislav Čarnogurský, ktorý stojí za
rozvojom celovozových prepráv na Slovensku.
„Celovozové oddelenia dokážu mimo klasických FTL
nákladov zabezpečiť klientom prepravy, ktoré sú svojou
povahou „zberkové“, ale z nejakých dôvodov sú zo systémovej prepravy vylúčené. Jedná sa napríklad o niektoré zásielky ADR, palety s výškou nad 220 cm, kusové
zásielky s váhou nad 1 200 kg alebo zásielky v režime
„just in time“. „Pokiaľ klient potrebuje dopraviť do 48
hodín jednu paletu do Paríža, nie je možné vzhľadom
k termínu využiť systémovú prepravu. Celovozové oddelenie však i túto zásielku odbaví,“ doplňuje R. Čarnogurský. Na celovozových oddeleniach totiž pracujú skúsení špecialisti s dlhoročnou praxou, ktorí vedia
klientom poskytnúť optimálne dopravné riešenie.
Najväčšie celovozové oddelenie je v súčasnej dobe na
pobočke v Bratislave, ale Geis SK plánuje ďalšie rozširovanie aj na ostatných pobočkách. „V oblasti cestných
prepráv sme skutočne jedinou logistickou firmou na
Slovensku, ktorá dokáže poskytnúť pod jednou značkou a zároveň na všetkých svojich pobočkách prepravu
balíkov vo vlastnom balíkovom systéme, prepravu paletových/kusových zásielok typickým HUB&SPOKE
systémom a dokládkové / celovozové prepravy formou
klasickej špedície,“ doplňuje R. Čarnogurský. —
ROAD services | 13
Prostě
Prostějov
Středomoravská pobočka skupiny Geis se na konci ledna přestěhovala z Olomouce do Prostějova. Lepší
pracovní prostředí, perfektní napojení na dálniční síť, dostatek manipulační plochy i místa pro skladové
logistické služby – to je stručné shrnutí kladů, které přestěhování přineslo.
odívejme se krátce do historie: První pobočka na střední Moravě vznikla v roce
2000. Z malého areálu v olomoucké Holické ulici začali zaměstnanci organizovat přepravy balíkových a paletových/kusových zásilek – od Javorníku
v Jeseníkách až po Brumov – Bylnici na Vizovické vrchovině. Zakázky rychle přibývaly, takže v roce 2004
již nestačilo 600 m² manipulační plochy, které měla
pobočka k dispozici, a přišlo stěhování do větších prostor. Ty se ve velikosti 2 700 m2 naskytly v areálu bývalého Hanáckého masokombinátu v Hamerské ulici.
V roce 2004 pracovalo na pobočce již 25 zaměstnanců,
kteří zajišťovali jak fungování pobočky, tak i provoz
nočního překladiště pro pobočky Brno, Hradec Králové a Ostrava. V roce 2006 byla na pobočce zprovozněna také gateway na Slovensko.
V souvislosti s dalším výrazným nárůstem zakázek
a také s rozšířením nočního překladiště na regionální
překladiště systémových přeprav na Moravě (HUB),
hledalo vedení pobočky optimální možnosti obsluhy
regionu. V roce 2007 proto byla otevřena nová pobočka ve Zlíně. „To, že jsme rozdělili region, nám
umožnilo na jedné straně efektivněji plánovat systémové přepravy a vycházet tak vstříc našim klientům,
ale také zaměřit se více na ostatní služby, například
celovozovou dopravu a logistiku, nebo vylepšit provoz regionálního překladiště, které zpracovává stále
větší objemy systémových zásilek,“ uvádí Petr Přidal,
ředitel pobočky. „Další kvalitativní zlepšení přineslo
přestěhování do našeho vlastního areálu v Prostějově.
Zde máme k dispozici 8 300 m2 skladové plochy, což
nám umožnilo oddělit technologii balíkové a paletové/kusové přepravy. To je pro hladký provoz pobočky i překladiště velmi příznivé,“ dodává Petr Přidal.
Regionální překladiště disponuje zásilky všech moravských poboček a dále poboček v Jihlavě, Vysokém
Mýtě a Hradci Králové. Zároveň slouží jako gateway
pro Slovensko.
Balíkový provoz i dispečerské pracoviště Geis Parcel
CZ je umístěno v přízemí budovy. Samotná plocha
balíkového provozu má rozlohu 1500 m², je osazena
jak dveřmi pro dodávky, tak i vraty s hydraulickými
můstky, které umožňují plynulou nakládku a vykládku
kamionů. Třídění balíkových zásilek probíhá na poháněné válečkové dráze, doplněné pásovými dopravníky
a teleskopickým vykladačem. Dalších 1800 m² v pří-
zemí haly je vyhrazeno skladování a logistickým projektům a mohou být případně do budoucna využity
pro rozšíření balíkového provozu.
V prvním podlaží najdeme dispečink Geis CZ a překladiště kusových a paletových zásilek. Kromě překladiště jsou zde dále čtyři skladové prostory s možností samostatného provozu. Ve velmi krátké době po
nastěhování se tu rozběhla skladová logistika. Celková plocha prvního podlaží (překladiště + logistika) je
5 000m².
Pobočka v Prostějově zaměstnává aktuálně 41 pracovníků, kteří zajišťují všechny produkty: balíkovou přepravu, paletovou a kusovou přepravu, celovozovou
přepravu i logistiku. Úspěšně provozuje také vlastní nákladní vozy. „Kolektiv pracovníků je stabilizovaný, takže většinu z nich nezaskočilo stěhování pobočky z Olomouce do Prostějova a zůstali, čemuž jsem
velmi rád,“ řekl Petr Přidal. „Nový areál nám poskytl
možnost nabízet opravdu komplexní služby. Doufám,
že tak zaujmeme další nové klienty nabídkou, přístupem i kvalitou služeb,“ uzavírá Petr Přidal. —
Ředitel prostějovské pobočky Petr
Přidal pracuje v dopravě od roku
1992. Začínal jako dispečer a
postupně se propracoval na vedoucí
pozice. Svoji kariéru ve skupině Geis
zahájil v květnu 2002, kdy nastoupil
jako ředitel olomoucké pobočky.
„Nechci být moc velkým filozofem, ale myslím si, že spokojenost
zaměstnanců a úspěšnost firmy jsou
spojené nádoby. Dobrý zaměstnanec
potřebuje vědět, že si firma váží jeho
práce a potom se rád spolupodílí na
jejím rozvoji.“ Podle těchto slov se
řídí Petr Přidal.
14 | RŮZNÉ
Den proti rakovině
Liga proti rakovině Praha organizuje za podpory svých partnerů již 15 let Český den proti rakovině, veřejnou celonárodní
sbírku, jejíž výtěžek je každoročně používán na boj proti této nemoci. Skupina Geis se stala v roce 2007 jedním z hlavních
partnerů sbírky.
ětšina z nás má sbírku spojenou s každoročním pouličním prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. A právě díky logistickým
službám, které již pět let zajišťuje naše skupina, se
dostanou všechny materiály pro uspořádání sbírky
(kytičky, vaky, letáky, trička a mnoho dalších věcí)
z pražské centrály přímo dobrovolníkům v celé republice.
Ve středu 11. května proběhl další ročník sbírky. Liga
proti rakovině Praha jej považuje za úspěšný, neboť
navzdory nepříznivé společenské náladě si tato
tradiční akce udržela důvěru veřejnosti. Za jediný
den se podařilo vybrat více než 14 000 000,- Kč
a rozdat statisíce letáčků s informacemi, jak se účinně
bránit onemocnění rakovinou. Ve všech 14 krajích
ČR, 77 okresech, 750 městech a vesnicích nabízelo
rekordních 11 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách
800 000 žlutých kytiček s fialovou stužkou. Skupina Geis zvládla i letos distribuci a zpětnou dopravu
zbylých materiálů na výbornou! —
Sbíráme toner
pro dobrou věc
Ekologicko-charitativní
projekt Sbírej-toner.cz,
jehož organizátorem je
společnost OTTO Office
(CZ) s.r.o. byl nominován
na Cenu Ď!
Letos poprvé se díky iniciativě personálního oddělení
prodávaly žluté kvítky i přímo na centrále skupiny v Ejpovicích.
HR specialistky Iveta Tyšerová (vlevo) a Petra Haladová při
prodeji kvítků
Obchodníci a dodavatelé „na jedné lodi“
Koncem června uspořádala společnost Atoz společně s časopisem Zboží&Prodej již sedmé setkání
obchodníků a jejich dodavatelů. Na akci se sešlo více než 500 účastníků.
Cílem akce, která je známa pod názvem Retail
Business Mixer, je umožnit obchodníkům a jejich
dodavatelům setkání v neformální atmosféře, která
skýtá dobrou příležitost ke vzájemné výměně názorů,
získání nových a prohloubení stávajících kontaktů.
celého večera plný návštěvníků, a tak měl obchodní tým možnost představit skupinu a její služby celé
řadě potenciálních klientů. Tato akce tak nebyla pouze významnou podporou image skupiny, ale přinesla
také „ovoce“ z hlediska obchodního. —
Sedmý ročník Retail Business Mixeru se uskutečnil
ve čtvrtek 23. června 2011 na Občanské plovárně
v Praze a přivítal více než 500 zástupců maloobchodních řetězců, nákupních center, obchodních
značek, maloobchodních aliancí, výrobců FMCG,
dodavatelů služeb a vybavení pro obchod. Setkání
se mimo jiné zúčastnili např. zástupci firem Kraft
Foods CR, Plzeňský Prazdroj, Berentzen Distillers,
Mediaservis, Penny, Podravka – Lagris, Unilever,
nebo United Brands.
Daniel Knaisl (vlevo) předává cenu nejrychlejšímu jezdci
Formule Geis
Skupina Geis, kterou zde zastupovala část obchodního týmu a jednatel pan Daniel Knaisl, připravila
v rámci akce pro návštěvníky zajímavý program –
projížďku na 3D trenažéru F1. Stánek byl během
Hlavní myšlenkou
úspěšného projektu je
odevzdávání použitých
tiskových kazet k dalšímu
zpracování, a tím získání
finančních prostředků
pro 14 ústavů pro
mentálně postižené ve
14 krajích České republiky
a také pro 3 ústavy na
Slovensku.
Skupina Geis se dohodla
s organizátorem projektu,
svým klientem OTTO Office
na spolupráci: rozváží
letáky, které na projekt
upozorňují a vysvětlují
postup, jak se zapojit.
Zároveň zajišťuje přepravu
použitých tiskových kazet
k dalšímu zpracování.
O to příjemnější je
informace, že projekt byl
nominován na Cenu Ď
(od slova děkuji), která
je každoročně udělována
mecenášům, morálním
vzorům a dobrodincům,
kteří podporují různé
projekty, kulturní zařízení,
ústavy sociální péče apod.
Více o projektu na:
www.sbirejtoner.cz
RŮZNÉ | 15
Světluška u dalšího cíle
Již téměř čtyři roky přispívá skupina
zaměstnanců Geis CZ a Geis Parcel CZ na
konto Naše Světluška. Tato zaměstnanecká
iniciativa pomáhá prostřednictvím občanského
sdružení Vodící pes zrakově postiženým
s obstaráním slepeckého psa.
Státní podpora se totiž vztahuje pouze na vodící
psy, kteří jsou již ve výcviku. Na nákup vhodného štěněte a úhradu všeho, co potřebuje, než je do
výcviku zařazeno, si musí sdružení nebo postižený
člověk sehnat peníze sami. Pomoc Naší Světlušky
spočívá v tom, že díky vybraným prostředkům zajistíme první rok života a přípravy štěněti, které po
absolvování výcviku bude pracovat pro konkrétního
zrakově postiženého člověka.
Našim prvním štěnětem byla Darcy od Býčí skály,
temperamentní labradorka, na jejíž výchovu jsme
věnovali 50 000,- Kč. Sledovali jsme ji během celého
výcviku. Nyní máme výbornou zprávu: Darcy výcvik
úspěšně absolvovala a začíná pracovat pro svou slabozrakou přítelkyni. „Paní se jmenuje Jana Rozprýmová. Nyní si s Darcy na sebe zvykají. V nejbližší
době bude předání dokončeno a potom už budeme muset oběma držet palce,“ napsala nám Laďka
Dvořáková ze sdružení Vodící pes. „Po předání
Darcy bude mít paní Rozprýmová možnost využívat
služeb sociální rehabilitace, kterou klientům s vodícími psy poskytujeme během celé doby, než jdou
pejsci „do důchodu“. Ale to je v případě Darcy ještě
hodně daleko,“ dodávává paní Dvořáková.
Naše Světluška pokračuje dál. Již v dubnu jsme měli
dostatek financí na pořízení dalšího štěněte. Tentokrát se jedná o novou rasu – Doodle, což je kříženec
královského pudla a zlatého retrívra. Výhodou tohoto křížence je, že může pracovat i pro alergiky, kteří
doposud nemohli pomoci vodících psů využívat.
Náš pes se jmenuje Frodo a doufáme, že bude stejně
úspěšný jako Darcy. Pokud se chcete dozvědět víc,
nebo se k této iniciativě připojit, napište na adresu:
[email protected]
Paní Rozprýmová a Darcy
na procházce
Geis partnerem nového českého filmu
Dva roky po úspěšné komedii Líbáš jako Bůh, kterou vidělo jen v kinech
více než 900 tisíc diváků a která získala Českého lva, přichází režisérka
Marie Poledňáková s volným pokračováním příběhu.
Foto nahoře:
Jiří Langmajer, Marie
Poledňáková a dodávka
skupiny Geis
Natáčení nového filmu Líbáš jako ďábel bylo zahájeno 28. srpna. Po prvním měsíci natáčení v Praze
a okolí se štáb přesunul do Maroka, kde vzniká další
část celého příběhu. Štáb filmové komedie Líbáš jako
ďábel čeká velmi náročné natáčení v okouzlujících
exteriérech, ale také v podmínkách, které domácí
týmy nemají příliš vyzkoušené. Přestože marocké
lokace hostily řadu významných zahraničních štábů,
především hollywoodských produkcí, pro většinu
českých filmařů bude práce v Maroku naprostou
novinkou. Také proto bude pro zdejší část natáčení
štáb rozšířen o tamní produkční společnost, která
dlouhodobě poskytuje servis právě hollywoodským
štábům.
„Po úspěchu filmu Líbáš jako bůh jsme se rozhodli stát se partnerem tohoto nového filmu. Marie
Poleďňáková, autorka takových hitů jako S tebou mě
baví svět nebo Jak vytrhnout velrybě stoličku, je pro
nás garancí, že i tento film bude velmi úspěšný. Skupina Geis se tak stává součástí příběhu, který má ambici být jedním z nejúspěšnějších filmů příštího roku.
Opět uvidíme Evu Holubovou, Oldřicha Kaisera,
Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku, Jiřího Langmajera, Nellu Boudovou a další,“ říká Eva Děkanová,
manažerka marketingu skupiny Geis v České republice.
Pro skupinu Geis to není první „filmová“ zkušenost.
Geis již byl partnerem filmu Zdeňka Trošky Doktor
od jezera hrochů, který vznikl podle knihy Miroslava
Švandrlíka a který měl premiéru v roce 2010.
Hledáte
řešení s
výhledem?
My otvíráme nové obzory.
Geis Global Logistics
Download

Časopis Transfer - listopad 2011