ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU
AKTUALITY Z PRAHY 12/2014
NOVINKY Z PRAHY

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2015, 18:00
Letošní Novoroční ohňostroj bude odpálen 1. ledna 2015 v 18:00 hodin. Odpálení
novoročního ohňostroje proběhne z Letné, jeho délka bude cca 10 minut. Nádherně
viditelný bude především z pražských nábřeží.

Akce Taizé v Praze
Velké evropské setkání více než dvaceti tisíc mladých lidí se bude konat od 29.
prosince 2014 do 1. ledna 2015 v Praze a jejím okolí. Komunita Taizé připravuje
toto setkání na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v
ČR. Shromáždí se k němu a zúčastní se tak dalšího zastavení na „pouti důvěry na
zemi“, kterou koncem sedmdesátých let zahájil bratr Roger. Setkání podpoří také
Pražská informační služba – Prague City Tourism.

Cestovní ruch v Praze ve 3. čtvrtletí 2014
Do Prahy přijelo od začátku července do konce září letošního roku celkem 1,850.048 hostů,
což znamená meziroční přírůstek +4,8 %. Výrazně, o 6% více, přibylo turistů ze zahraničí,
naopak rezidenti z České republiky zaznamenali úbytek o 5,7%. Naštěstí podíl
zahraničních turistů tvořil téměř 90%.
Také v počtu přenocování byli domácí návštěvníci ve výrazném propadu, který dosáhl
dokonce – 11,6%.
Celkový počet přenocování v Praze dosáhl 4,535.144, což znamená meziroční přírůstek 2,5
%. Přenocování zahraničních klientů bylo o 4% vyšší. Délka pobytu byla v průměru 2,5
noci.
Za devět měsíců roku 2014 přijelo do Prahy nejvíce Němců (+ 4,8%), hostů z Ruska
(přestože výrazně méně – 8,1%), turisté z USA (+ 6,6%), Spojeného Království (+2%),
Itálie (+ 4,4%) a Francie (- 8,7%).

Muzeum Andy Warhola
Nové informační centrum středočeského kraje a Muzeum Andy Warhola bude 12. 12.
2014 otevřeno v bývalé Středočeské galerii GASK na nároží Husovy a Kalovy ulice.
Historicky velmi cenný objekt byl několik měsíců zcela mimo provoz. Nyní jej získala Nadace
Centrum Pop Artu, která zde vytvořila následující prostory:
PopArt Museum – stálá expozice Pop Artu, jejíž základ je v díle ikony Pop Artu Andy
Warhola. Kromě toho se zde představují díla dalších světových umělců Pop Artu (Roy
1
Lichtenstein, Keith Haring, Robert Indiana...) a českých i slovenských autorů Pop Artu, a nebo
Post Pop Artu (Michal Cihlář, Stano Filko, Jozef Gertli „Danglár“...). Součástí expozice je
videoprezentace
a
artefakty
přímo
spojené
se
životem
Andy
Warhola.
PopArt Galerie, kde se budou na dočasných výstavách prezentovat díla mladých a
nadějných umělců, nebo renomovaných umělců hlásících se k Pop Artu či Post pop
Artu.
PopArt Shop, obchod s uměleckými předměty, s plakáty a obrazy Pop Artu.
PopArt Cafe, stylová kavárna s kvalitní obsluhou.
Pop Art Cafe
Pop Art Shop
Muzeum - Gallery
10 - 21
10 - 20
10 - 19
vstupné 220,- Kč
NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY – PRAGUE CITY TOURISM

GUIDE OFFICE na Staroměstské radnici v novém
Milé překvapení čeká průvodce v přízemí Staroměstské radnice. Dispečink průvodců –
Guide Office je nově přebudován a jeho nedílnou součástí je také prodej našich vlastních
merchandisingových předmětů. Pokud chcete svým klientům nabídnout kvalitní a přitom
originální souveniry z Prahy, jako jsou nádherné šátky, trackové hole, deštník, magnety
s pražskými motivy či magický hrnek, naleznete je právě zde.

Nové propagační materiály o Praze
PIS – PCT vydává právě teď nové propagační materiály o Praze. Patří k nim mimo jiné
informační leták „Vánoce v Praze“, ale především nový imagový prospekt v luxusní úpravě
v angličtině a korejštině, který bude v budoucnu obohacen o další jazykové mutace. Díky
krásným fotografiím a sedmi důvodům, proč navštívit Prahu, je ideálním pro propagaci
metropole v zahraničí.

Vánoce v Praze
S blížícím se adventem a vánočními svátky nezapomeňte, že aktuální detailní informace o
kulturních akcích, vánočních výstavách, koncertech aj., naleznete na
www.vanocevpraze.cz
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS - PCT
V PROSINCI 2014
Všechna turistická informační centra PIS – PCT jsou v prosinci otevřena, pouze
TIC v Malostranské mostecké věži je po dobu zimní sezóny uzavřeno. Opět
otevřeno by mělo být od 1. 4. 2015.
Více informací na: www.prague.eu

PRAŽSKÝ HRAD
 Otevírací doba v prosinci 2014
 Areál Pražského hradu: 6.00 – 23.00 hod.
 Objekty, kde se platí vstupné: denně 9.00 – 16.00 hod.
(Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří,
Obrazárna, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác)
2
 Velká jižní věž katedrály: 10.00 - 17.00
 Svatovítský poklad v kapli sv. Kříže 10:00 – 17:00
 Výstavní objekty Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské
křídlo: 10.00 – 18.00 hod.
 Zahrady Pražského hradu Jižní a Severní zahrady Pražského hradu a Jelení
příkop, včetně turistické cesty UZAVŘENY
 Zahrada na Baště: 6.00 – 23.00.

Hrady a zámky objevované a opěvované
Jízdárna Pražského hradu
19. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Výstava pořádaná NPU a Správou Pražského hradu představí hrady a zámky jako svědky
tisícileté národní historie i živá centra současné kultury. Poprvé v historii se na jednom místě
a v jednom čase představí nejcennější předměty z hradních i zámeckých sbírek. Expozici
otevřou monumentální středověká vrata z hradu Karlštejn, rukopis Kosmovy Kroniky
české připomene věštbu kněžny Libuše, takzvaný Karlštejnský poklad zase dobu největší
hradní slávy. Zlacená a pestře zbarvená mříž studny zámku v Jindřichově Hradci naznačí
proměnu myšlení i životního stylu renesance, centrum expozice s obrazy Mistra Theodorika
a relikviářem sv. Maura vyzve k zamyšlení a přemýšlení o věcech nadčasových. Baroko
zastoupí na výstavě Braunova alegorie Pýchy, romantismus 19. století zase kresby
hradních zřícenin Karla Hynka Máchy. Na moderní život ve starých kulisách poukáže
automobil Benz Karla Schwarzenberga a proměnu využívání hradů ve 20. století
předznamená závěť prezidenta T. G. Masaryka, Plečnikovy plány úprav Pražského hradu
i zápisy památek na Seznam světového dědictví UNESCO.
Běžná otevírací doba Katedrály sv. Víta
prosinec 2014 :
PONDĚLÍ - SOBOTA: od 9:00 hod. do 16:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min.
před uzavřením, tzn. v 15:40 hod.)
NEDĚLE: od 12:00 do 16:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením,
tzn. v 15:40 hod.)
ZMĚNY v otevírací době Katedrály sv. Víta – v prosinci 2014:
pátek 5. 12. 2014 – KATEDRÁLA pro veřejnost UZAVŘENA – dopolední
bohoslužba (Stonožka) + koncert – Hudba Hradní stráže a Policie ČR
středa 24. 12. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – normální provoz (poslední možný vstup v 15:40 hod.)
- půlnoční bohoslužba od 24:00 hod.
3
čtvrtek 25. 12. 2014 - otevřeno od 12:00 hod. do 15:00 hod. - (poslední možný vstup
ve 14:40 hod.) – dopolední bohoslužby + odpoledne: zpívání u jesliček
pátek 26. 12. 2014 - otevřeno od 12:00 hod. do 16:00 hod. - (poslední možný vstup
v 15:40 hod.) – dopolední bohoslužby
sobota 27. 12. 2014 – otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – normální provoz (poslední možný vstup v 15:40 hod.)
neděle 28. 12. 2014 - otevřeno od 12:00 hod. do 16:00 hod. - normální provoz
(poslední možný vstup v 15:40 hod.) – dopolední bohoslužby
pondělí 29. 12. 2014 – otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – normální provoz (poslední možný vstup v 15:40 hod.)
úterý 30. 12. 2014 – otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – normální provoz (poslední možný vstup v 15:40 hod.)
středa 31. 12. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 15:00 hod. - (poslední možný vstup
ve 14:40 hod.) - bohoslužba
čtvrtek 1. 1. 2015 - otevřeno od 12:00 hod. do 16:00 hod. - (poslední možný vstup
v 15:40 hod.) – dopolední bohoslužby
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/duchovni-zivot
NOVINKY ZE ŽIDOVSKÉHO MUZEA A ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
SVÁTKY SVĚTEL V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
úterý 16. prosince od 16.00
Požehnání pronese a první svíci zapálí vrchní pražský rabín David Peter,
chanukové písně zazpívají děti z dětského divadla Feigele pod vedením
Vidy Neuwirthové, na varhany zahraje Václav Peter,odpolednem Vás provede
Milan Hein.

Zavírací dny ve všech objektech Židovského muzea, Staronové a
Jeruzalémské synagogy v prosinci 2014 - sobota
Otevřeno:
Židovské muzeum v Praze
prosinec 2014
neděle – pátek
9:00 – 16:30 hodin

Staronová synagóga (Židovská obec v Praze)
prosinec 2014
neděle - čtvrtek
9:00 – 17:00 hodin
pátek
9:00 – 14:40 hodin
Starý židovský hřbitov na Žižkově
úterý, čtvrtek, neděle
pátek
11:00 – 16:00 hodin
10:00 – 14:00 hodin
Nový židovský hřbitov
neděle – čtvrtek
pátek
9:00 – 16:00 hodin
9:00 – 14:00 hodin
4
Jeruzalémská synagoga
uzavřena
NOVINKY ZE STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA

Otvírací doba Strahovské knihovny a Strahovské obrazárny o Vánocích
2014 a na Nový rok 2015
24. 12. (středa) Štědrý den: zavřeno
25. 12. (čtvrtek) slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční: zavřeno
31. 12. (středa) sv. Silvestr: otevřeno 9.00-15.00
1. 1. (čtvrtek) slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok: otevřeno 12.00-17.00

Výstava Jak se oblékají pohádky
do 31. 12. 2014
Zimní refektář Strahovského kláštera
Unikátní výstava originálů kostýmů z českých filmových pohádek, jejíž součástí jsou
projekce i atraktivní stylové kulisy, ve kterých se děti mohou na chvíli proměnit v
prince nebo princeznu. Připravila společnost Barrandov Studio.
NOVINKY Z LORETY

Loreta ve dnech 6. – 7. 12. 2014 uzavřena z důvodu natáčení ČT





POZOR: V Loretě od 1. ledna 2015 nové vstupné
dospělí .............................................................150,- Kč
studenti ............................................................130,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + děti do 15 let) ....310,- Kč
Otvírací doba Lorety o vánočních svátcích 2014/2015:
24. prosince ............... 9:30 - 12:15
25. prosince ............... 10:00 mše sv., 13:00 - 17:00 VSTUP ZDARMA
18:00 mše sv., 19:00 vánoční troubení
26. - 30. prosince ...... 9:30 - 12:15 a 13:00 - 17:00
31. prosince ............... 9:30 - 12:15 a 13:00 - 15:00
1. ledna ....................... 13:00 - 17:00, 18:00 mše sv.
2. - 6. ledna ................. 9:30 - 12:15 a 13:00 - 17:00
NOVINKY Z NÁRODNÍ GALERIE
Všechny stálé expozice a výstavy Národní galerie v Praze jsou otevřeny denně mimo
pondělí 10-18 h. Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v
17.30 h.

5
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300
od 7. 11. do 15. 3. 2015
Valdštejnská jízdárna
Výstava prostřednictvím vybraných exponátů především z oblastí užitého umění, sochařství,
knižní malby a architektury prezentuje vysokou duchovní a uměleckou kulturu benediktinského
řádu ve střední Evropě v době raného středověku. Důraz je kladen též na dějiny
středoevropských států v období raného novověku při zdůraznění nezastupitelné role
benediktinského řádu během této epochy.
 CLAM-GALLASŮV PALÁC
Výstava:
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778): Geniální grafik italského baroka.
do 1. 2. 2015
Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 150 Kč.
Výstava Národní galerie v Praze ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy
NOVINKY Z GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny.

MILAN GRYGAR / AKUSTICKÉ A OPTICKÉ
17. 12. 2014 – 5. 4. 2015
Městská knihovna
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Milan Grygar se ve své tvorbě trvale zabývá vzájemným vztahem obrazu, zvuku a prostoru.
Jedná se o originální koncept, který je v současném umění ojedinělý. Spíš než s domácí
výtvarnou scénou tak souvisí s názorovými okruhy evropského a amerického umění.
Retrospektivní výstava představí jeho tvorbu od poloviny 60. let, kdy poprvé realizaci
uměleckého díla propojil s fenoménem prostorovosti zvuku, až do současnosti, ve které jeho
individuální koncepce vizuálně-akustické formy díla získává další nové podoby.

NĚKDY V SUKNI / Umění 90. let
do 8. 3. 2015
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1
Otevřeno: út – ne 10.00–18.00
Do roku 1989 se ženy v rámci českého výtvarného umění pohybovaly spíše v pozici solitérních
osobností ve stínu svých mužských kolegů, ale v 90. letech se v rychlém sledu prosadilo
několik generací umělkyň, jejichž tvorba přinesla nová témata, novou vizuální stránku
uměleckého díla, ale i do té doby nevídanou pozici žen v rámci uměleckého provozu. Výstava
Někdy v sukni je pokusem retrospektivně ukázat posun v českém umění 90. let skrze jejich
díla. Na výstavě se představuje 14 umělkyň: Veronika Bromová, Milena Dopitová, Lenka
Klodová, Martina Klouzová-Niubó, Zdena Kolečková, Alena Kotzmannová, Markéta Othová,
Míla Preslová, Elen Řádová, Štěpánka Šimlová, Kateřina Šedá, Michaela Thelenová, Markéta
Vaňková, Kateřina Vincourová.
 Zámek Troja
V zimní sezoně je zámek zcela uzavřen.
 Umělecko-průmyslové muzeum se zavírá 11. 1. 2015
Dovoluji si Vás upozornit na dlouhodobé uzavření historické budovy UPM v rámci její
rekonstrukce. Stálá expozice se uzavírá 4. 1. 2015, poslední výstava Vně a uvnitř/
Móda a umělá vlákna 2. pol. 20. století se uzavírá 11. 1. 2015. Ke znovuotevření
historické budovy dojede v roce 2017.
6
NOVINKY Z NÁRODNÍHO MUZEA

Smrt kmotřička
do 23. 2. 2015
Výstava v Muzeu hudby se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních
zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje
předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré tisky,
ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z různých
uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním 19. – 20. století
s moderními vizualizacemi.

Onen svět
do 12. 7. 2015
Národopisné muzeum – Musaion, Letohrádek Kinských
Výstava přibližuje zvyky a způsoby, jakými se naši předkové v tradičním lidovém
prostředí vyrovnávali s odchodem členů rodiny v rámci celé vesnické komunity.
Představuje téma smrti v lidové kultuře v 19. a na počátku 20. století na ukázkách lidového
umění, smutečního textilu nebo pověrách k ochraně proti neštěstí, nemoci či smrti.
MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

Rudolfínští mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých
soukromých sbírek
do 29. 3. 2015 Hlavní budova muzea na Florenci
Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají
umělecká díla, která byla kdysi součástí slavných rudolfínských sbírek v Praze. Nyní je možno
mnohé z těchto děl na vlastní oči vidět na výstavě, kterou pořádá Muzeum hl. města Prahy,
neboť se v posledních letech našli osvícení soukromí sběratelé, díky nimž se tato díla opět
vrátila do Čech. Vystavena jsou díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha
Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha,
Adriaena de Vries, několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, a také soubor
grafických listů.

Holešovice-Bubny / v objetí Vltavy
26. 11. 2014 – 19. 4. 2015
Hlavní budova muzea
Výstava „Holešovice“, která navazuje na cyklus předešlých výstav o pražských historických
předměstích, představuje prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů
život Holešovic od 2. poloviny 19. století do 80. let století 20. Návštěvník se projde dávno
zmizelými ulicemi (například oblastí starých Zátor), seznámí se s historií holešovického
průmyslu, železniční a lodní dopravy, se všedním životem zdejších obyvatel i s jejich lidovou
zábavou a kulturním životem. Opomenut nebude ani sport, ať už se jedná o bohatou historii
stadionů na Letné nebo o Zimní stadion na Štvanici, který několikrát hostil mistrovství světa
v ledním hokeji. Pozornost je věnována také dění na Výstavišti, počínaje Jubilejní výstavou
z r. 1891 až po kdysi slavné Pražské vzorkové veletrhy, jejichž připomínkou je dodnes
Veletržní palác. K výstavě vychází publikace, která si klade za cíl být obrazovým historickým
průvodcem po dějinách Holešovic.
7
 designSUPERMARKET 2014
11. – 14. 12. 2014
Čtyři dny plné mladého designu chystá mezinárodní festival současného designu
designSUPERMARKET ve vánoční atmosféře Staroměstského náměstí 11. - 14. 12. 2014
v Domě U Minuty. Ti nejlepší z nastupující generace designérů, kteří prošli kurátorským
výběrem festivalu designSUPERMARKET, se letos představí z oblastí produktového designu,
módy, šperku, grafického designu a ilustrace se snahou zprostředkovat veřejnosti celý proces
navrhování, vzorování, funkčnosti a výroby. Návštěvníci se mohou těšit na zahraniční tvůrce
z Holandska, Německa a Slovenska. Speciálním hostem pak bude módní návrhářské duo
Muslin Brothers z Izraele.
Otevírací doba
:
čtvrtek 12 – 21
pátek 12 – 21
sobota 10 – 21
neděle 10 – 19
MUSEUM KAMPA
 Auto - Warhol, Lhoták, Pištěk a R. Fremund
do 4. 1. 2015
Jiří Kolář 100 let od narození
do 18. ledna 2015
Museum Kampa připravilo výstavu Jiřího Koláře ze Sbírky Jana a Medy Mládkových u
příležitosti 100. výročí narození autora.
Sbírka Jana a Medy Mládkových, která patří k nejvýznamnějším souborům u nás i v zahraničí
vznikla po Kolářově první výstavě v Guggenheimově muzeu v New Yorku v roce 1975. Díla z
této přehlídky Mládkovi po výstavě zakoupili a vytvořili tak základ sbírky, kterou v následujících
letech postupně doplňovali a rozšiřovali. V roce 2003 sbírku paní Mládková věnovala hlavnímu
městu Praze.
Výstava nepřímo navazuje na výstavu, která představila výběr z unikátní sbírky Jiřího a Běly
Kolářových, kterou Museum Kampa uvedlo v první polovině roku a návštěvníci tak nyní mají
jedinečnou šanci zhlédnout autorovu tvorbu od čtyřicátých do osmdesátých let.

Jan Švankmajer: Naturalia
do 31. 1. 2015
Museum Kampa představuje výběr z díla významného českého výtvarníka a tvůrce
surrealistických filmů. Kromě autorových objektů jsou vystavené také autentické
africké rituální sochy a masky a renesanční a barokní tisky fantaskních zvířat z jeho
soukromé sbírky.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:

Betlémské zvonění v Betlémské kapli
29. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Tradiční vánoční výstava Bonsai klubu bude tentokrát věnovaná významu zvonů, jejich
minulosti a současnosti i jejich využití v době vánoční.
8
Otevřeno denně: 9:00 – 18:00 hodin
24. 12., a 31. 12. 2014 9:00 – 14:00
25. 12. 2014 a 1. 1. 2015 13:00 – 18:00
Vstupné: 60,- Kč, snížené: 30,- Kč

PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století
do 29. března 2015 - : Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádá na Staroměstské radnici výstavu s
názvem PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století. Je věnována dokumentům, které
v současné době vznikají na IPR (Metropolitní plán, Manuál tvorby veřejných prostranství atd.).
Výstava by měla podpořit širší diskuzi o strategickém směřování města a způsobu jeho
plánování.
Otevírací doba: PO 11–18; ÚT až NE 9–18
Vstup: zdarma

Czech Press Photo 2014
Křížová chodba Staroměstské radnice
21. 11. 2014 – 31. 1. 2015
Otevřeno denně 10:00 – 19:00
V Křížové chodbě a Rytířském sále je instalováno na 500 fotografií v sekcích 8
soutěžních kategorií. V galerijním prostoru ve 2. patře je pak umístěna expozice Grantu
Prahy CPP 2013, videoprojekce, a zde také probíhá doprovodný program.
Plakáty z Laterny magiky na Nové scéně Národního divadla
do 31. 12. 2014
Unikátní výstava plakátů z inscenací, které uvedla Laterna magika, je k vidění na Nové
scéně ND při příležitosti 55. výročí existence stálého souboru Laterny magiky v Praze.

 Quadrio a Franz Kafka
Multifunkční komplex Quadrio nad stanicí metra Národní třída je konečně v provozu.
Otevřeny jsou desítky obchodů, připravuje se nový vstup do oddělení potravin Tesco.
Zajímavá je také jedenáctimetrová socha Franze Kafky od Davida Černého.
 Pražské kolektory
Pražské technické podzemí je další možností, kterak zpestřit návštěvu Prahy
Nevšední procházku podzemními tunely, v nichž jsou uloženy téměř veškeré
inženýrské sítě potřebné pro plynulý chod velkoměsta, nabízí společnost Kolektory
Praha, a. s. Při této prohlídce lze nahlédnout několik desítek metrů pod zem a projít
se pod historickými stavbami v centru města, jako jsou Prašná brána, Obecní dům,
Týnský chrám nebo dům U Černé Matky Boží.
Z celkového množství 93 kilometrů kolektorů se v historickém centru města
nachází 20 kilometrů. Pro návštěvníky jsou připraveny 2 turistické trasy v délce
1,2 km a 1,5 km.
Prohlídku je možné objednat pomocí rezervačního systému, který najdete na
www.kolektory.cz
Kolektory jsou přístupné ve dnech středa, pátek a poslední sobota v měsíci a
jsou určené pro jednotlivce i skupiny, v případě zájmu je možné zakoupit pro
jednotlivce i skupiny dárkové poukazy.
Nabízené trasy:
pro jednotlivce – trasa D (1 až 16 osob)
pro skupiny - trasa D a C (max. 16 osob)
9
Provozní doba:
středa: 13:30 h – 15:30 h (skupiny)
16:00 h – 18:00 h (jednotlivci)
pátek:
8:30 h - 10:30 h (skupiny)
11:00 h - 13:00 h (skupiny)
sobota (vždy pouze poslední sobota v měsíci):
9:30 h – 11:30 h (jednotlivci)
12:00 h – 14:00 h (skupiny)
Vstupné:
trasa D: skupiny 4 500 Kč
jednotlivci 300 Kč
trasa C: skupiny 6 000 Kč
 Národní památkový ústav otevírá 1. prosince 2014 v přízemí své budovy v
ulici Na Perštýně prodejnu, kde budou k dostání publikace všech územních pracovišť
NPÚ.
VÝZNAMNÉ AKCE V PROSINCI 2014
Celkový seznam akcí naleznete na www.prague.eu
Vánoční trhy
Anděl
Náměstí Míru
Náměstí Republiky – před Celnicí
Náměstí Republiky – před Palladiem
Staroměstské náměstí
Tylovo náměstí
22. 11. 2014 - 23. 12. 2014
20. 11. 2014 - 24. 12. 2014
25. 11. 2014 - 24. 12. 2014
29. 11. 2014 - 1. 01. 2015
29. 11. 2014 - 1. 01. 2015
23. 11. 2014 - 24. 12. 2014
Jáchymka – Den otevřených dveří
4. 12. 2014, 13:00 – 18:00 Jáchymova 3, Praha 1
Den otevřených dveří a zahájení stálé výstavy o dějinách budovy a židovské školy v letech
1908 – 1942
Nová země
12. 12. 2014, 19:00
Premiéra poloscénického provedení opery v Národním divadle, která byla v letech
1934-36 pro toto divadlo napsána, avšak nikdy nezazněla. Její kontroverzní příběh
o drsné kolektivizaci sovětské vesnice, vycházející z románu ruského spisovatele
Fjodora Gladkova, přiměl prvorepublikové ministerstvo školství a národní osvěty k
tomu, aby z moci úřední a z politických důvodů operu zakázalo.
České doteky hudby
16. 12. 2014 – 6. 1. 2015
Festival zaměřený na klasickou hudbu. Na festivalu vystoupí 16.12. Andrej
Baranov, (Španělský sál Pražského hradu), 19. 12. v Novoměstské radnici Marisa
Blanes na klavír a Heroldovo kvarteto, 20. 12. Alžběta Poláčková (soprán) a
Artemiss trio (sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci, 26. 12. ve
10
Smetanově síni Obecního domu Barocco Sempre Giovane a hosté, 27.12. Jiří
Jirmal (kytara) a jihoamerické inspirace (Sukova síň Rudolfina), 28. 12. Vassily
Primakov (klavír) a Severočeská filharmonie Teplice v Smetanově síni Obecního
domu, 2. 1. Borodinovo kvarteto a Claudi Arimany (flétna) ve Smetanově síni
Obecního domu a 6. 1. zahraje festivalový orchestr v Smetanově síni Obecního
domu díla Čajkovvského, Šostakoviče a Dvořáka.
Galakoncert roku české hudby
17. 12. 2014, 19:00
Asociace hudebních festivalů České republiky a Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů České republiky pořádají k Roku české hudby v 02 Areně tento
galakoncert, na kterém vystoupí sólisté Anna Maria Martinez, Eva Urbanová,
Ramón Vargas a Adam Plachetka.
Juan Diego Flórez
22. 12. 2014, 19:30
Jedna z nejzářivějších světových operních hvězd, tenorista Juan Diego Flórez,
přijede do Prahy v rámci svého evropského turné L’Amour a vystoupí
v Smetanově síni Obecního domu.
Galavečer profesionálního boxu
30. 12. 2014, 19:00
NA CO SE TURISTÉ PTAJÍ
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí stále v lešení.
Otevřeno denně od 9:00 do 16:00 hodin
Kostel sv. Mikuláše se dočká jiné fasády. Zároveň se mění střešní krytina, opravují se
kovové části výzdoby, restaurují vitráže. Přestože celý kostel obklopuje lešení, interiér je
přístupný denně 9:00 – 16:00 hodin.


Národní technické muzeum má půjčeno unikátní dílo ze zámku Kynžvart, které
aspiruje na seznam UNESCO
Národní technické muzeum a Národní památkový ústav připravují nominaci Kynžvartské
daguerrotypie nazývané Metternichův "poklad" na seznam UNESCO. Po technické stránce jde
o předchůdce fotografie, jejímž autorem je sám vynálezce metody Louis Jacques Mandé
Daguerre, který na jednom z nejstarších fotografických obrazů zachytil motiv svého
uměleckého ateliéru. Kynžvartská daguerrotypie je v Národním technickém muzeu umístěna
v rámci stálé expozice Fotografický ateliér.
Toto unikátní dílo je osobním darem Louise Daguerra kancléři Metternichovi, jemuž
kynžvartské panství patřilo. Legendární politik jej zařadil do svého zámeckého muzea a na
zadní stranu si poznamenal, že mu Daguerre tento kus věnoval dokonce ještě před
zveřejněním svého objevu. Česká republika má zatím čtyři položky zapsané v registru
UNESCO Paměť světa, který vznikl v devadesátých letech 20. století a sdružuje nejvzácnější
položky dokumentárního dědictví světového významu. Tři z nich jsou ve sbírkách Národní
knihovny České republiky. Vloni se k nim přidala ještě Sbírka českých a slovenských
samizdatových periodik z let 1948 až 1989. Letos se o zápis ucházejí na základě společné
česko francouzské nominace Světelné pantomimy Emila Reynauda.

11
Nový Louis Vuitton: Pařížská 3
Louis Vuitton právě otevřel nový butik na adrese Pařížská 3, Praha 1. Pro určitou skupinu
návštěvníků Prahy bude tato adresa jistě patřit k nejdůležitějším místům metropole. Kromě
kabelek a zavazadel nabízí i dámskou a pánskou oděvní kolekci. Módní oděvy jsou doplněny
psacími pomůckami (například barevné inkousty a křišťálové kalamáře).
 Hotel Evropa v rekonstrukci
Rekonstrukce historické budovy hotelu Evropa uprostřed Václavského náměstí a výstavba
moderní části hotelu, které se nyní připravují, by měly být dokončeny v roce 2017. Do té doby
bude hotel částečně v lešení. Po rekonstrukci by měl mít 154 pokojů v pětihvězdičkovém
standardu. V hotelu budou secesní kavárna, suterénní klub, kongresový sál, zasedací
místnosti, sportovně – relaxační zóna s lázněmi a bazénem i s restaurací a terasou, odkud
budou mít hosté exkluzivní panoramatický výhled na Prahu. Nová budova, kterou navrhl ateliér
DaM vedený architektem Jiřím Havrdou, směrem do dvora, bude mít dvě podzemní a devět
nadzemních podlaží. Její oválné atrium bude procházet vertikálně přes všechna nadzemní
podlaží. DaM slibuje, že secesní část včetně původních interiérů si zachová autentický
charakter ze začátku minulého století, zejména cennou originální dvoupatrovou kavárnu a
francouzský salonek.

Na Dražického náměstí Malé Strany se vrací plynové osvětlení
Historický kandelábr se čtyřmi lucernami, jeden ze tří zachovaných v historickém jádru města,
se po rekonstrukci opět vrací na Dražického náměstí do těsné blízkosti Karlova mostu.
Původně jich bylo po Praze sto šedesát, teď zbývají poslední tři. Provedená rekonstrukce
vysokých a několik tun těžkých svítidel byla technicky náročnou akcí. Každé rameno totiž váží
sto deset a alegorické postavy sto dvacet kilogramů. Restaurování prováděla firma Houska &
Douda Pasířství. Poškozené části byly opraveny a chybějící znovu odlity, kandelábr má opět
typickou zelenou barvu. Druhého prosince se slavnostně rozsvítí jeho lampy plynovým
světlem.
Jatka78: nová multifunkční kulturní scéna v Pražské tržnici
Unikátní divadelní a umělecký prostor, který je domáckou scénou populárního cirku La Putyka,
vznikl v halách 7 a 8 holešovické tržnice na ploše čtyři tisíce metrů čtverečních. Lehce morbidní
název odkazuje na fakt, že v tomto památkově chráněném objektu až do roku 1983 sídlila
městská jatka. Kulturní centrum se skládá ze čtyř částí; je tady divadelní scéna s hledištěm
pro 400 diváků, galerie, bar, koncertní sál s kapacitou 900 návštěvníků i tréninkový prostor.
Na programu centra je činohra, současný tanec i nový cirkus.
Více na www.jatka78.cz.
DEJTE SI DO KALENDÁŘE
Česká filharmonie a Garrick Ohlsson
14. – 16. 1. 2015, 19:30, Rudolfinum
Grand Restaurant Festival
15. 1. – 28. 2. 2015
José Cura jako Otello
29. 1. a 24. 2. 2015, 19:00, Národní divadlo
Simon Keenlyside a Štefan Kocán
12
27. 1. 2015, 19:30, Smetanova síň Obecního domu
Ennio Morricone
12. 2. 2015, 20:00, O2 Arena
Ed Sheeran v Praze
12. 2. 2015 Fóru Karlín
Queen a Adam Lambert
17. 2. 2015, 20:00, O2 Arena
Katy Perry
23. 2. 2015, 20:00, O2 Arena
Paul Simon & Sting
14. 3. 2015, 19:30, O2 Arena
Halové mistrovství Evropy v atletice
5. – 8. 3. 2015, O2 Arena
Max Emanuel Cencic
4. 4. 2015, 19:30, Dvořákova síň Obecního domu
79. Mistrovství světa v hokeji
1. – 17. 5. 2015, O2 Arena
ME ve fotbale do 21 let
17. - 30. 6. 2015, stadiony SK Slavia Praha a AC Sparta Praha
Roxette
21. 5. 2015, O2 Arena
Kiss
8. 6. 2015, O2 Arena
Americká rocková legenda, kapela Kiss vystoupí v rámci turné ke čtyřiceti letům své existence
Pražské Quadriennale
18. - 28. 6. 2015, Praha
Zarezervujte si v červnu 2015 11 dní pro Pražské Quadriennale, unikátní mezinárodní akci,
které vždy jednou za čtyři roky představí nejnovější trendy divadla, kostýmu, scénického
umění, světelného a zvukového designu. Živá výstava se uskuteční na více než 10 historických
místech v centru Prahy za účasti téměř 1000 umělců ze 70 zemí celého světa. Do PQ se
mohou aktivně zapojit i školy, v rámci programu PQ dětem pro děti a mládež.
Apocalyptica
10. 10. 2015, 20:00, Forum Karlín
13
Zpravodaj pro Vás připravuje a krásný advent Vám přeje
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Sektor odborných činností
14
Download

1 ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY