Taneční akademie
Reflexu...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 12. února
21. února
...5. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXIV. č. 3
7. února 2014
5 Kč,–
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
...zpráv
aktualit
fotografií
Bude náš klášter na
seznamu UNESCO?
Vyhlášení sportovců
a talentů roku
Dnes na tuto otázku odpovědět neumíme, ale město o to chce v následujících letech usilovat. Potvrdil nám to
starosta Jiří Kulhánek. Prvním krokem
k tomu je aby byl zapsán na takzvaný indikativní seznam. Je seznamem
památek, které členský stát Úmluvy
o ochraně světového dědictví plánuje
nominovat k zápisu na seznam světového dědictví během příštích let. Česká
republika definovala svůj první indikativní seznam v roce 1991. V současné
době obsahuje celkem 17 položek.
Františkánský klášter v Kadani je již
dnes národní kulturní památkou. Prošel
kompletní rekonstrukcí a je to opět památka živoucí. A neslouží jen duchovním
potřebám. Najdete v něm městské muzeum a základní uměleckou školu. V areálu kláštera se koná řada kulturních akcí.
Během restaurátorských prací, které budou pokračovat ještě řadu let, se objevují
mnohé umělecké skvosty a historicky
cenné nálezy. Ani to vše by však pro zapsání na seznam UNESCO nestačilo. Něčím musí být výjimečný. A taková věc zde
je, byť není přímo hmatatelná. Upozornil
na ní historik Petr Hlaváček.
„Klášter je hlavně zajímavý tím, že
se zde v 16. a 17. století uskutečnilo
spoustu politických a církevních jednání v rámci církevní reformy, které
měly celoevropský dopad,“ upozornil
starosta města. První krok ke smělému
cíli, aby byl klášter zapsán na indikativní seznam ČR. Poté následuje těžší
a zdlouhavější krok, během kterého
musí žadatelé přesvědčit evropskou
komisi, že jsou ti praví. „Dali jsme
tomu optimistický název UNESCO
2020,“ dodal Jiří Kulhánek, který
předpokládá, že snahu města podpoří
i církev, jako majitel objektu. O záměru byl již informován biskup litoměřické diecéze Jan Baxant.
(r)
za uplynulý rok se blíží. Korunovace
nejpopulárnějších sportovců Kadaně za
rok 2013 a mladých talentů v oblasti kultury a vzdělávání se uskuteční v pátek 21.
února v kulturním domě Střelnice. Hala
bala galavečer začne v 19.00 hodin. Hraje:
Party band Milana Dunky, moderují: DJ
Píďan & J-Lo Mour. Vstupenky stojí 120
Kč a zakoupíte je v Turistickém a informačním centru v ulici Jana Švermy.
(r)
Masopustní průvod
vyjde letos později
Ve středu 29. ledna se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele uskutečnil koncert vítězů školního kola národní soutěže základních uměleckých
škol a školní soutěže v komorní a čtyřruční hře. Do okresních nebo přímo krajských kol postoupilo ze ZUŠ Klementa Slavického 12 žáků,
z toho jedna žákyně ve dvou vypsaných kategoriích. K zhodnocení soutěží a jejich průběhu se vrátíme příště. Fotografie z koncertu ale
najdete již dnes v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz). Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce v dalším kole.
Na snímcích jsou Jakub Jonáš (hra na klavír) a Karolína Vindušková (sólový dramatický projev).
Foto: (vv)
Peníze z veřejné sbírky již poputují
k lidem, které zasáhl požár Rafandy
Rada města se seznámila s návrhem
na rozdělení peněz, které se podařilo
shromáždit díky veřejné finanční sbírce,
konkrétním lidem postiženým požárem
obytného domu na Rafandě. Připomínáme, že jednotliví dárci do sbírky věnovali
celkem 368 407,73 Kč.
„Společenství vlastníků si to samo
vyhodnotilo a navrhlo rozdělit kon-
Děvčata z Kadaňské jedničky bojovala o účast
v celostátním finále chemické soutěže
krétním lidem konkrétní částky,“ uvedl ke způsobu rozdělení starosta města
Jiří Kulhánek. Peníze budou rozděleny celkem 25 lidem. Mezi nimi jsou
v pěti případech nájemníci i vlastníci
bytů, kterých bylo nějakým zůsobem
poničeno dvacet.
Návrh na rozdělení finančních prostředků musí ještě 6. února schválit zastupitelstvo města. Jakmile se tak stane,
město lidem peníze vyplatí.
Ještě připomínáme, že město lidem
pomohlo hned po požáru okamžitou
pomocí ve výši 20 000 Kč a také zajistilo náhradní ubytování. Další pomoc
přišla ze strany pojišťoven.
(r)
Doprovodný program masopustní
veselice, který se uskuteční v sobotu 1.
března, se letos celý přesune na kadaňské náměstí. To však není jediná velká
změna. Ta druhá se týká masopustního
průvodu. Průvod masek vyrazí utopit
Moranu až odpoledne ve 13.00 hodin.
Od 10.00 hodin bude na Mírovém náměstí probíhat doprovodný program
a bude zde otevřeno tržiště.
(dokončení na 3. straně)
O veřejné automatické toaletě
Na návrh rady města tento týden rozhodovali kadaňští zastupitelé o tom, zda si
Kadaň pořídí veřejnou automatickou toaletu. Umístěna by měla být poblíž kadaňského obchodního centra na pozemcích
města mezi Lidlem a Priorem.
Návrh radních reaguje na trvalé připomínky především starších občanů, kterým
jediná možnost využívat toaletu v Kauflandu nestačila. „Neustále mě bombardovali
připomínkami a už to trvá několik let,“
prozradil starosta města Jiří Kulhánek.
V případě zřízení klasických veřejných záchodků je nutné zajistit jejich obsluhu, což
jejich provoz značně prodražuje. V navrhovaném případě je provoz zcela automatický. Člověk, který chce vykonat potřebu,
vhodí příslušnou minci (výše není stanovena) a dveře se otevřou. Po vykonání po-
třeby a odchodu osoby se zařízení automaticky samo vyčiští, vydezinfikuje a vysuší, a
je připraveno k dalšímu použití. Vyžaduje
jen občasnou kontrolu s doplněním toaletního papíru a potřebné chemie. Svoje okolí
neotravuje zápachem ani hlukem. Existuje
mnoho variant těchto zařízení. V Kadani by
mělo sloužit i pro vozíčkáře a měl by v něm
být také pult pro přebalení dítěte. Náklady na pořízení automatických záchodků se
pohybují od 1,2 až do 3 mil. korun.
(r)
Jedny z mnoha podob veřejných toalet.
Připomínka návštěvy Václava Havla v Kadani
Dne 10.prosince 2013 se konalo na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. Václava Šmejkala
v Ústí nad Labem 2. kolo celostátní chemické soutěže Mladý chemik. Naše škola vyslala 3
úspěšné řešitelky školního kola - Zuzku Součkovou, Terezu Grundovou a Jitku Novákovou
z 9. ročníku. Psaly písemný test, který prokázal jejich patřičné dovednosti z chemie. Netrpělivě jsme čekali na výsledky, které dorazily po týdnu. S velkým nadšením jsme zjistili, že
naše 2 děvčata (Tereza Grundová a Jitka Nováková) se probojovala do 3. kola tohoto klání,
které se konalo 14. ledna 2014 na té samé škole. Celkem zde poměřilo síly 20 žáků základních škol z celého ústeckého regionu. Na kraji děvčata ukázala svou praktickou zručnost
v laboratorních cvičeních. Výsledky budou známy až po jarních prázdninách. I tak děvčatům moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Petra Černá, uč.chemie
Jak jsme v minulém čísle připomněli, 12. února 1990,
na začátku svého působení v prezidentském úřadě, týden
před odletem na státní návštěvu USA, navštívil Václav Havel chomutovský okres. Jednou ze zastávek
bylo i naše město, kde se hovořilo o neutěšeném stavu městské památkové rezervace,
zdraví ohrožující kvalitě ovzduší a morálním úpadku naší společnosti po 40 letech
socialistického budování.
Přesně po 24 letech, ve středu 12. února 2014 si tuto návštěvu připomeneme
a na domě čp. 7, který tehdy navštívil, bude
odhalena pamětní deska. Pozvání na slavnostní akt přijali novinář a signatář charty
77, Jan Macháček, a ředitelka Knihovny
Václava Havla a místopředsedkyně Státního fondu kultury ČR, Marta Smolíková.
Návštěvu Václava Havla přibližují nejen fotografie, ale také
filmový dokument, který natočil MUDr. Jan Voráč. S odstupem
času je pozoruhodným dokladem tehdejší doby. Nyní ho bude
moci zhlédnout také veřejnost. Možná se
tam řada z pamětníků také pozná.
Program 12. 2. 2014.: 12.00 hod.:
„Návštěva Václava Havla v Kadani dokumentární film MUDr. Jana Voráče“ (velká zasedací síň radnice). V dalších dnech bude film k vidění ve výloze
domu čp. 7.
Ve 12.30 hod.: slavnostní odkrytí
pamětní desky na Egermannově domě
(ulice Jana Švermy, čp. 7)
Od 17.00 hod.: beseda s Janem Macháčkem a Martou Smolíkovou (Městská knihovna v Kadani).
Krátce … z Kadaňska
Pranostika:
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky. Teplý únor - studené jaro,
teplé léto.
Citát na tento týden:
Nejhojněji obdaruje budoucnost ten,
kdo všechno dává současnosti.
CAMUS
Nevzhledné bedny a skříně u hrobových míst začínají z kadaňského
hřbitova pomalu ubývat. Ti, kteří tak
zatím ještě neučinili, na to mají čas do
konce letošního roku.
Farmářské trhy budou na Mírovém
náměstí probíhat také v letošním roce.
Jejich přesné termíny zveřejníme hned,
jak budou známy. Předpokládá se, že
organizace trhů bude stejná jako v minulém roce.
Kinematograf bratří Čadíků zavítá
do Kadaně také v letošním roce. Tradiční zastávka na jeho pouti tu bude
v červenci.
Motorkáři z Kadaně a okolí zahájí
sezonu v sobotu 12. dubna. Tradiční
„zahajovačka“ na Mírovém náměstí
před kostelwm Povýšení sv. kříže začne
v 10.30 hodin. Kdo chce začít sezonu
motorkářskou s požehnáním, zapíše si
toto datum do kalendáře.
První letošní vítání nových občánků
V úterý 21. ledna se v obřadní síni
města uskutečnilo první vítání nových
občánků v letošním roce. Přívítat je
přišel starosta města Jiří Kulhánek. Obřad uváděla matrikářka Zuzana Voltrová a na jeho přípravě se dále podílela
matrikářka Jana Demjanová. Děti z MŠ
Olgy Havlové zpříjemnily slavnostní
chvilku svým vystoupením.
Přivítáni byli: Jan Fišer, Hana Leštínská, Lukáš Longauer, Michael Hlaváček,
Petr Linz, Eliška Šináglová, Patricie Šinkorová, Matyáš Pata a Eva Spoustová.
Další fotografie z vítání občánků najdete
v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz).
Foto: (vv)
Ze zápisníku
městské policie
Nedají si pokoj
Také v lednu strážníci průběžně kontrolovali, jak je dodržována vyhláška
města týkající se hracích automatů. Například 10. ledna v 8.00 hodin ráno zjistili, že v jedné provozovně v Chomutovské
ulici jsou v provozu 4 výherní automaty,
na kterých hrály tři osoby. Případ byl
předán k dořešení přestupkové komisi a
živnostenskému úřadu.
Podivné „hry“ s auty
13. ledna kolem půl deváté večer byla
městská policie telefonicky upozorněna,
že v Jungmannově ulici se pohybuje skupina osob, která kope do zaparkovaných
vozidel. Strážníci v uvedené ulici ani
v jejím okolí již nikoho nenalezli. Při
kontrole ale zjistili, že u několika vozidel
bylo ukopnuto zrcátko na pravé straně.
Vyrozuměli majitele poškozených vozidel a doporučili jim, jak mají dále postupovat při uplatnění škody.
Pomohli mu v nouzi
V Raisově ulici u nakládací rampy bývalého hotelu Zelený strom měli 14.ledna v půl desáté posedávat bezdomovci
a rozbíjet lahve. Přivolaní strážníci na místě nalezli ležícího muže, který byl zjevně
v podnapilém stavu. Měl pěnu u úst, dýchal
a měl oči otevřené, ale na výzvy nereagoval
a nehýbal se. Díky místní znalosti muže
poznali. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která muže převezla do nemocnice.
(mp)
Sluníčková škola se
otevřela předškolákům
Spokojený úsměv zdobil tváře budoucích prvňáčků, když odcházeli 28. ledna
ze Sluníčkové školy domů a nesli si Pamětní certifikát ze dne otevřených dveří.
Splnili dvanáct úkolů v jednotlivých výukových dílnách a za každý získali razítko
sluníčka. Kouzlili na interaktivní tabuli
ve třídách, hráli na hudební nástroje a
v tělocvičně plnili sportovní disciplíny. Nadchly je pokusy v učebně chemie
– hrnečku, vař, kouzelné bubliny a létající balonky. V jídelně je čekalo sladké
překvapení. Nového prostředí školy se
nebáli, protože se s ním už seznámili,
když je k nám do prvních tříd přivedly
paní učitelky z mateřské školy. Po celém
areálu školy je provázeli žáci ze 6. až 9.
ročníků i sluníčkoví maskoti, a tak se nemohli ztratit.
V únoru, na zápisu do prvních tříd,
se u nás už budou cítit jako doma a hravě zvládnou povídání s paní učitelkou.
Všichni se na ně moc těšíme!
(m)
Kadaň se chce pustit do obnovy
veřejného osvětlení
O veřejné osvětlení v Kadani se
v současné době starají Technické služby Kadaň, které zpracovaly koncepci
jeho obnovy. Vše by se mělo zvládnout
postupně během pěti let.
Osvětlení je již z části zastaralé. „Tam
kde jsme dělali regeneraci sídlišť, tak se
opravilo, ale část sidlišť obnovené osvětení nemá,“ připomněl starosta města
Jiří Kulhánek. Podle něj to přinese finanční úsporu při platbě za energie,
která bude po celkové obnově značná,
a přispěje to k bezpečnosti při pohybu
vozidel i samotných občanů.
Během následujících pěti let chce
město do obnovy veřejného osvětlení
investovat přibližně 10 milionů korun.
Z toho tři miliony v letošním roce.
„Převážně se budou osazovat nové
lampy na sídlišti D, kde jsou v nejhorším stavu, část také na průtahu a na
na sídlišti E,“ prozradil starosta města. Připustil, že při výměně osvětlovacích těles použijí i LEDková, ale pouze
v případě takzvanch „sadových“, kde je
jejich výše do šesti metrů. Takto budou
postupovat na radu odborníka. Jejich
světelný tok přeci jen ještě není dostatečně silný. U vyšších lamp (8 a 10 metrů) budou použity úsporné výbojky.
„Veřejné osvětlení slouží k tomu, aby
bylo vidět,“ zdůvodnil zmíněný postup
Jiří Kulhánek. Připomněl, že v Polní
ulici byl proveden test osmi různých
druhů svítidel na vysokých lampách.
„Když jsem si pod lampu s LEDkou
stoupl, tak jsem si neviděl na špičku
bot,“ popsal svůj zážitek z testu. Nejde
podle něj spořit za každou cenu.
V letošním roce se tak na sídlišti
D vymění celkem 75 lamp veřejného
osvětlení, z toho bude 47 kusů šestimetrových lamp s LED osvětlením, 4
kusy 10m a 24 kusy 8m. Na průtahu se
vymění 31 10m těles. Během pěti let by
mělo být vyměněno 117 10m, 85 8m
a 198 6m lamp veřejného osvětlení. S
ohledem na měnící se ceny elektrické
energie se nedá přesně spočítat, kolik
město ušetří. Ale jen v případě všech
LEDek bude roční spotřeba nižší o 60
000 MWh.
(r)
Do domova seniorů v Kadani zavítala návštěva z městské policie. Dva psovodi a mladý
pes Don, u kterého byla záruka, že nikomu neublíží. Ukázka totiž, vzhledem k nepříznivému počasí, probíhala v budově domova. Jeho obyvatelé tak byli se psem v přímém kontaktu, což se některým velmi líbilo. Radek Holý, který má výcvik psů na starosti, přiblížil
seniorům práci psovodů a jejich čtyřnohých svěřenců, a seznámil je s tím jak probíhá
jejich výcvik. Odpovídal také na dotazy přítomných. Radek Vyhnálek, který Dona cvičí
již tři měsíce, v rámci možností předvedl, co se již naučil. Na závěr seniorům strážníci
slíbili, že na jaře, až počasí dovolí provést ukázku venku, se k nim vrátí i s ostřejšími psy a
předvedou jim také ukázku zadržení pachatele.
Foto: (vv)
Pro podporu výuky
na gymnáziu
Rada města doporučila zastupitelům, aby schválili příspěvek ve výši
půl milionu korun pro Gymnázium
Kadaň na vybavení laboratoří biologie
a chemie, které je již morálně zastaralé. Podle starosty Jiřího Kulhánka sice
škola patří kraji, ale ten její žádost o
příspěvek v tomto případě nevyslyšel,
a tak chce výuku na gymnáziu podpořit město. Celkové náklady na pořízení
nového vybavení budou kolem 800 000
korun. Zbývající částku si škola sežene
z jiných zdrojů.
(r)
Během zimního období bude provedeno několik zásahů v zeleni na sídlišti B.
Odstraní se deformované či nakloněné
stromy, které se nahradí novou výsadbou.
Zároveň se prořezají větve. Vše proběhne
do konce vegetačního klidu, tedy do 31.
března 2014.
Foto: (mj)
Na konci minulého roku byla dokončena
poslední třetí etapa budování nábřežní promenády. Korzujícím lidem se tak
otevřela nová panoramata. Až tu bude
v létě otevřena půjčovna loděk, přibudou další z řeky Ohře. Protože leden
stavbařům přál, byly započaty práce na
cestě, která spojí nábřežní promenádu
v jeden celek. V jarních měsících, až to
počasí dovolí, dostane cesta ještě asfaltový povrch, aby se po ní dobře jelo nejen
cyklistům, ale i maminkám s kočárky
a bruslařům. Podél cesty bude také
upravena zeleň.
Foto: (vv)
2
www.kadanskenoviny.cz
7. února 2014 / Kadaňské noviny
Masopustní průvod vyjde letos později
Rodinná
(pokračování z 1. strany)
Program letošního masopustu začne
nad městem. Když se to podaří, vydají
a společenská
v 10 hodin na Mírovém náměstí. Bude
se masky k řece, aby sprovodily ze svěkronika zde otevřeno tržiště, kde si budou moci ta Moranu. Cestou se ještě zastaví u
BLAHOPŘÁNÍ
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v
měsíci
únoru
2014
oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
VZPOMÍNKY
Dne 10. února uplyne
dvacáté výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Bohuslava Kohouta z Kadaně.
S láskou vzpomíná
rodina
Dne 19. února 2014
tomu bude již 5 let
kdy nás opustila paní
Mgr. Dana Vítková.
Říká se, že čas rány
hojí, ale není tomu
tak. Na hodného člověka se nikdy nezapomene. Stále vzpomíná
maminka, manžel, synové Jakub a Ondřej,
bratr s rodinou a ostatní příbuzní a kamarádi. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Příspěvky do rodinné kroniky můžete posílat i e-mailem na [email protected]
nebo [email protected], případně
SMS na tel.: 602 269 784.
návštěvníci zakoupit občerstvení, které
k masopustu patří. K tomu jim bude
až do 13.00 hodin vyhrávat dobová
muzika, která je přenese do časů dobrého vojáka Josefa Švejka. Ten ani letos
v Kadani chybět nebude. Ve 13.00 hodin se pod jeho velením vydá z kadaňského hradu na pochod průvod masek.
Jeho první cesta povede na náměstí, kde
budou muset přesvědčit starostu města, aby Švejkovi dočasně předal vládu
Střelnice, kde svoje umění předvedou
historické vojenské jednotky. Od Střelnice se průvod již vydá k řece Ohři, aby
trojí smrtí Moranu zahubil. Po tomto
úkonu se masky vrátí na náměstí, kde
bude pokračovat program až do 17.00
hodin, kdy se uskuteční velké finále s
vyhlášením nejkrásnější masky. Šanci
cenu získat má každý, kdo přijde řádně
masopustně ustrojen a s chutí se zapojí
do připraveného programu.
(r)
Zaniklé obce Kadaňska znovu ožijí ve
vzpomínkách jejich bývalých obyvatel
Další setkání bývalých obyvatel zaniklých obcí na Kadaňsku a „starých“
Kadaňáků se uskuteční v sobotu 26.
dubna v kulturním domě Střelnice,
který bude pro příchozí otevřen od
14.00 hodin. Slavnostní zahájení je
plánováno v 15.00 hodin. Účastníky
setkání čeká nejen dobrá zábava s orchestrem Milana Baranijaka, ale hlavně
se budou moci setkat se svými kamarády a zavzpomínat na to, jak se tenkrát
před lety žilo.
Kdyby se objevila nějaká „nová“ fotografie nebo jiný historický dokument
Turistické a informační centrum
Kadaň bude z provozních důvodů
uzavřeno ve dnech 22. a 23.
února 2014.
doby, jejichž kopii by bylo možné zařadit do současného archivu, bude Cyril
Hauptmann, předseda Klubu přátel města Kadaně, nálezci vděčny.
(r)
Senioři se opět
sejdou v Orfeu
Ve středu 12. února od 14.00 hodin
v kulturním zařízení Orfeum se uskuteční další pravidelná schůzka členů
Sdružení seniorů města Kadaně. Bude se
gratulovat jubilantům a připravovat oslava MDŽ. K tanci a poslechu opět zahraje
František Fiřt. A dveře zde mají stále otevřené i pro další zájemce. Zájemci z řad
veřejnosti se mohou pravidelných setkání seniorů zúčastnit i nezávazně, jen zaplatí 30 Kč za občerstvení a hudbu. (r)
Divadlo Navenek – Rok první
České ochotnické divadlo má v Kadani dlouhou tradici. Už od poválečných let
zde působil ochotnický soubor Slovan,
jehož aktivita však bohužel v 80. letech
řídla a v roce 1989 skončila úplně. Na
přelomu tisíciletí se ovšem začalo formovat podhoubí nového divadla – několik Kadaňanů dojíždělo zkoušet upíří
divadelní komedii do lounského divadla
FRAk a na kadaňském gymnáziu založil
tehdejší učitel Jan Losenický dramatický
kroužek.
„Na podzim roku 2003 jsem se rozhodl ukončit své angažmá v lounském
souboru a se studenty a herci, kteří zatím za ochotnickým divadlem museli
dojíždět, založit divadlo v místě svého
nového bydliště,“ vzpomíná Jan Losenický. „V listopadu jsme se s několika dalšími nadšenci pro divadlo sešli
v salonku tehdejší hradní restaurace
a rozhodli jsme se založit nový ochotnický soubor. Již na první schůzce bylo
dohodnuto, že soubor ponese jméno
Navenek. V pražských kamenných divadlech se slovem venek označovaly
venkovské štace, ale ve slově navenek se
skrývá i vlastnost každého dobrého herce – umění dát divákovi nahlédnout do
vnitřního světa hrané postavy.“
Už na listopadovém setkání Jan Losenický přišel s nápadem nastudovat pohádku Františka Hrubína Kráska a zvíře,
přičemž heslem a středobodem jeho režijního pojetí byl tzv. trojúhelníkový efekt trojhranné byly jak kulisy, tak i pohyb herců po jevišti. Výtvarnou podobu hry měl
na starosti Lukáš Gavenda, který je rovněž
autorem loga souboru – panáčka, který
se se srdcem navenek klaní obecenstvu a
v rukou drží antické symboly komedie a
tragédie.
Soubor se musel seznámit se všemi
náležitostmi divadelní inscenace od dramaturgie přes návrhy a pořízení kostýmů,
rekvizit a kulis až po správné osvětlení.
I hudbu jsme chtěli originální, oslovili
jsme tedy Štěpána Langera a Miroslava
Mužíka, kteří hru doprovodili několika
vlastními písněmi. Navíc se i několikrát
obměnilo herecké obsazení, a tak příprava
hry trvala téměř celý rok. Hlavních rolí se
zhostili Jitka Routnerová a Jiří Nebeský.
Zatímco Jitka se úspěšnou rolí Krásky
s divadlem rozloučila, Jiří se stal naší hereckou oporou. Dodnes si také vážíme
toho, že se nám podařilo ukrást z Klášterce kadaňského herce Josefa Skotka, který
se v Krásce představil v roli kupce a jehož
zkušenosti měly na soubor blahodárný
vliv. V dalších rolích se objevili Jiří Jerie,
Milan Pučelík, Petr Peti, Markéta Netschová, Tereza Gvoždiáková, František
Červený, Jan Hubač, Eva Rohnová, Kristýna Přívarová a Tomáš Nebeský. Premiéra proběhla v Orfeu na sv. Terezu, 15.
Premiéra hry Kráska a zvíře se uskutečnila 15. října 2004.
Kadaňské noviny /7. února 2014
Foto: (vv)
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
•
•
Čtvrtek 20.února od 18.00 hodin: Kurz finančního minima - Na kurzu se zájemci dozví informace ze světa financí jinak, než jak je dosud znali z reklam a
letáků. Vstupné 50 Kč.
Pátek 21.února od 19.00 hodin: Hala bala galavečer - vyhlášení výsledků ankety o Nejpopulárnějšího sportovce města Kadaně a mladých talentů v oblasti kultury
a vzdělání. Hraje: Party Band Milana Dunky. Moderují: DJ Píďan & J-Lo Mour. Vstupné 120 Kč.
Neděle 23.února od 16.00 hodin: Karneval - přijďte se s námi jako každý rok pobavit
na maškarní karneval, který pořádá občanské sdružení RADKA. Čekají Vás soutěže,
uvidíte pohádku a na každého čeká při odchodu nějaká malá drobnost. Vstupné 60
Kč dítě, 20 Kč dospělý doprovod.
Kulturní zařízení Orfeum
•
•
Pátek 7. února od 19.00 hodin: Večírek - nestihli jste předvánoční obnovenou
premiéru Večírku? Nic se neděje! Originální českou hru Michala Suchánka v nezaměnitelném podání herců a hereček kadaňského ochotnického divadla Navenek
můžete vidět při únorové repríze. Vstupné 50 Kč.
Sobota 8. února od 20.00 hodin: Večer s Baranijankou - zábava pro všechny generace s orchestrem Milana Baranijaka. Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro seniory.
Městská knihovna Kadaň
•
•
Úterý 11. února od 17.00 hodin: Večer ve věži – Argentina. O 8. největším státě
světa, kolébce tanga a domově Jorgeho Luise Borgese bude vyprávět Kateřina Vrbasová. Tentokrát se dozvíme něco z jejích cest po Patagonii, necháme se uchvátit
peruánskou kulturou, a nebo třeba vodopády Iguazu. Vstupné: 20 Kč (studenti SŠ
a U3V zdarma).
Úterý 18. února od 17.00 hodin: Večer ve věži - Ludvík Hess. Díky němu byl v Kadani
16. 6. 2009 chvíli před jedenáctou v noci zachráněn Pepík a 5. 6. 2011 v půl páté ráno
Dalibor. Děti, které byly odloženy do kadaňského babyboxu. A ten byl v kadaňské nemocnici umístěn díky Ludvíku Hessovi. Do Kadaně přijede v rámci pásma besed „Večer
ve věži“ promluvit o svém životě, o svých úspěších i nezdarech, o tom, co ho motivovalo
k iniciativě, která vedla k zakládání babyboxů v Česku i o svém přání vyměnit kadaňský
babybox za novější model. Vstupné 20 Kč (studenti SŠ a U3V zdarma).
Výstavy
Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí
•
v době od 1. 2. do 5. 3. je galerie z technických důvodů uzavřena.
Turistické a informační centrum Jana Švermy 7
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná městské památkové rezervaci.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské divadlo Žatec
•
•
•
•
Jitka Routnerová a Jiří Nebeský.
října 2004, před vyprodaným hledištěm.
Domácí obecenstvo hercům laskavě
prominulo i různé začátečnické chyby a
dodnes víme, že se o něj můžeme opřít.
Děkujeme všem, kteří na naše hry chodí
– bez nich bychom tu nebyli. S naší hrubínovskou pohádkou jsme zavítali i do
sousedního města na tamní divadelní
přehlídku Klášterecké divadelní žně, kde
jsme byli konfrontováni s názory zkušenějších divadelníků. Klášterecká divadelní tradice pro nás byla a je vzorem,
ale početné odnože jejich souboru jsou
nám samozřejmě i přirozeným rivalem.
Ještě před premiérou první činohry
spojilo divadlo síly s místními farníky a
týden před Velikonocemi, na Květnou
neděli, připomnělo velikonoční příběh
dramatickým zpracováním Pašijí, které
nesly podtitul Podle skutečné události. Na rozdíl od tehdy premiérovaného
filmu Mela Gibsona nebylo v kadaňské
Růžencové kapli třeba tolika speciálních
efektů a kečupu. Přesto nám diváci při
odchodu děkovali za hluboký duchovní
zážitek.
Už od prvního roku se divadlo stalo
součástí různých městských slavností a
akcí, které do té doby po divadelní stránce většinou zajišťoval klášterecký soubor
Klas. Právě s ním jsme uvedli i premiéru
divadelní hry Betlém, jejíž kulisy byly výtvarně zasazeny do zahradního průčelí
františkánského kláštera.
26. dubna 2014 jste srdečně zváni do
Orfea na veřejné Oslavy 10 let divadla
Navenek. Těšíme se na Vás!
divadlo Navenek
www.kadanskenoviny.cz
•
Sobota 8. února od 18.45 hodin: Antonín Dvořák: Rusalka. Poprvé v historii přímých přenosů z Metropolitní opery do kin bude uveden český titul. Předpokládaná
délka: 4 hod. včetně 33 a 34 min. přestávky. Účinkují: Renée Fleming (Rusalka), Emily
Magee (Cizí kněžna), Dolora Zajick (Ježibaba), Piotr Beczala (Princ), John Relyea
(Vodník). Nastudování: česky s anglickými titulky. Tento přenos bude uváděn bez
českých titulků. Vstupné 300 Kč (předplatné 280 Kč).
Úterý 11. února od 19.00 hodin: Ucpanej systém - novou divadelní komediální
adaptaci hry Irvina Welshe nastudovalo oblíbené pražské Dejvické divadlo. Na diváky čeká černý, cynický a brutální humor, který pravdivě popisuje skutečný život.
V žateckém divadle se představí: Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Hynek Čermák,
Václav Neužil, Martin Myšička, Jana Holcová, Lenka Krobotová a další. Vstupné
450, 440 a 430 Kč.
Sobota 22. února od 16.00 hodin: Dívka roku 2014 - čtrnáctý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let. Vstupné 50 Kč.
Úterý 25. února od 19.00 hodin: Černobílé písničky s Alešem Cibulkou - nový
koncertní program složený z více než dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let, které
vám zahraje osvědčený ansámbl Blue Star Václava Marka. Průvodcem večera bude
moderátor a spisovatel Aleš Cibulka. Vstupné 180 Kč.
Sobota 1. března od 17.45 hodin: A. P. Borodin: Kníže Igor - Borodinovo historické epické dílo bude v Met uvedeno po téměř sto letech. Předpokládaná délka:
4hod.30min. Účinkují: Ildar Abdrazakov (Kníže Igor), Oksana Dyka (Jaroslavna), Anita Rachvelishvili (Končakovna), Sergej Semiškur (Vladimír), Michail Petrenko (kníže
Galický), Štefan Kocán (chán Končak). Nastudování: rusky s anglickými a českými
titulky. Vstupné 300 Kč, předplatné 280 Kč.
Městské muzeum v Kadani
•
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků
a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh (Pohledy do minulosti
Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti regionu) základní vstupné: 30 Kč,
snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře) základní vstupné: 70 Kč, snížené vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na
snížené vstupné (poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let,
studenti středních, vyšších a vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři nad 60 let, osoby ZTP. Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let
v jejich doprovodu. Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od 15.00
a 16.00 hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.
V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen sobotní
provoz.
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
„Vejška“ očima režiséra
Soutěž o
nejkrásnějšího
sněhuláka
Odbor životního prostředí MěÚ
v Kadani a Kadaňské noviny vyhlašují
další ročník soutěže „O nejkrásnějšího
sněhuláka 2014“. Pravda, díky průběhu
letošní zimy byla zpočátku stavba sněhuláka spíše kuriozitou. Sníh ale přeci
jen napadl, a tak snad došlo nebo dojde
i na stavbu sněhuláků.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá.
Stačí postavit sněhuláka, vše zdokumentovat a jeho fotografii s popisem
nám poslat na redakční e-mail ([email protected]) nebo odevzdat
v Turistickém informačním centru Kadaň
v ulici Jana Švermy čp.7 v obálce s heslem
„Sněhulák“. Pochopitelně nezapomeňte
připojit jméno „stavitele“ sněhuláka, adresu a případně i nějaký vtipný komentář..
Uzávěrka soutěže bude na konci
března 2014. Soutěže se může zúčastnit
každý, může to být i výzva pro kolektivy
a organizace, nezáleží ani na věku nebo
místu, kde sněhuláka postavíte. Vítěze
čeká roční předplatné Kadaňských novin a také exkluzivní dárek v podobě
láhve kadaňského vína, kterou si nikde
nekoupíte.
(r)
Dne 28. 1. 2014 se v kině Hvězda uskutečnila beseda k filmu Vejška. Režisér filmu
Tomáš Vorel st. a jeho syn a herec Tomáš
Vorel jr. přijali pozvání od vedoucí kina
MgA. Karolíny Nejepsové a po projekci filmu zodpovídali veškeré otázky diváků.
Do kina jsem přišla chvíli před šestou
hodinou večer a pozorovala jsem nadšení všech návštěvníků kina, kteří se
podle mého názoru těšili, až se sejdou
s hvězdami filmu. Sál se podařilo ze tří
čtvrtin zaplnit. V šest hodin večer zhasla světla v sále a roztáhla se opona. Film
tedy mohl začít a při mém pozorování
nadšení z tváří diváků neustupovalo. Ba
naopak se zvyšovalo.
Film, jak už vypovídá z názvu, je
z prostředí vysokých škol. Tomáš Vorel
jr., (Petr Kocourek), se hlásí už podruhé na UMPRUM - katedra grafiky, kam
přijímají jen pár vyvolených. Jiří Mádl,
(Michal Kolman), studuje VŠE, kde
ukazuje, že se dá studovat i s pomocí
jiných studentů nebo svého vlivného
otce (Jan Kraus) a zkoušky si může
koupit. Místo studia ho spíše zajímají
spolužačky a rychlá auta. Oba kluky už
od gymnázia spojuje ilegální malování
graffiti, v čemž pokračují i během studia na vysoké škole.
Po konečné projekci filmu se nadšení diváci dočkali i tvůrců filmu. Vedoucí
kina MgA. Karolína Nejepsová je na pódiu
představila a přivítala a zbytek večera byl
už jen v jejich kompetenci. Diváci vždy položili otázku směřovanou k režisérovi nebo
k herci, která je zajímala, a tvůrci jim poté
odpověděli. Za zajímavé otázky rozdávali i
ceny (tričko s nápisem Vejška nebo soundtrack k filmu). Celá akce proběhla ve vtipném podání a otázky od diváků byly opravdu zajímavé.
Už jste byli někdy v Kadani?
„Určitě nebyli, protože takové krásné
kino bychom si pamatovali. Jsem doslova
z vašeho kina uhranut, jak je pěkné. Kino
Hvězda je opravdu nejhezčí kino, kde
jsme kdy byli.“
Jste mimo kameru s herci kamarádi?
(otázka na Tomáše Vorla st.)
„Ano, jsme. Já jsem vyrůstal v divadle
Sklep. A nerozděluji, kdo je herec a kdo je
kamarád. To je pro mě propojený. Kamarády obsazuji do filmů, když už nejsou kamarádi, tak používám rodinu.“
Vyrůstal jste na divadle Sklep a hrál jste
už s nimi nějakou hru? (otázka na T.
Vorla jr.)
„ Určitě. Já jsem díky tátovi vyrůstal
na divadle Sklep. Nyní se rozjíždí koncert, říkáme mu sklepovský děti. Jde o to,
že naši rodiče mají děti, které se začaly
scházet. Teď je nás asi kolem čtyřiceti. A
k tomu divadlu, já jsem si zahrál vloni už
podruhé. Poprvé jsem hrál asi v šesti letech, ale teď poprvé na Vánoce jsem hrál
jako dospělý.“
Některé otázky byly opravdu zajímavé
a tvůrci vychválili kadaňské kino snad při
každé příležitosti. Po setkání s diváky rozdávali pro každého podpisy s věnováním a
v předsálí se s návštěvníky vyfotili. Kadaňské kino Hvězda pořádalo už osmou akci
s herci či tvůrci, kteří přijeli, aby odpověděli
na otázky zájemců ke svému filmu. O besedu k filmu Vejška byl největší zájem. Věřím, že po takovém úspěchu, který kino zažilo s aktéry filmu Vejška, se bude i nadále
dařit tak, aby se diváci rádi do kina Hvězda
vraceli a mohli zažívat více příjemných zážitků, které jim kino může nabídnout.
Monika Dudková
O přestěhování zázemí Klubu přátel města Kadaně do areálu 5. ZŠ Na Podlesí jsme čtenáře již infornovali. Naplno se tak mohla opět rozběhnout činnost dětského turistického
oddílu Hraničáři. Klubovna ve sklepních prostorách zatím svoje jméno nemá, ale určitě
brzy nějaké dostane. Tento týden trávili členové oddílu zimní prázdniny na chatě Hubertka v Jizerských horách. Jak nám prozradil Cyril Hauptmann, předseda klubu, v jarních
měsících počítají s uspořádáním náborové akce a rádi mezi sebou přivítají další mladé
zájemce o jejich činnost.
Foto: (vv)
Kadaňská jednička s florbalem
na kvalifikaci o celostátní finále!
Na naší škole se letos vytvořilo úžasné družstvo mladých florbalistek, žákyň
8. a 9. tříd. Naše cesta začala v listopadu
výhrou v okresním kole, následovala lednová účast v krajském kole, které se odehrávalo v Teplicích. Boj to nebyl lehký, ale
nakonec jsme se probojovaly do finálové
skupiny bez inkasování jediného gólu.
Ve finálové skupině jsme se utkaly s protihráčkami s Ústí nad Labem, které jsme
porazily 1:0. Následovaly Litoměřice, ale i
ty jsme s lehkostí převálcovaly 1:0. Vynikajícím výkonem jsme se staly nejlepším
týmem Ústeckého kraje.
Ve středu 12. února 2014 je náš
velký den. Odjíždíme na kvalifikaci
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Školní zralost a vhodnost
odkladu povinné školní
docházy
Brzy proběhnou zápisy budoucích
prvňáčků do základních škol. Někteří rodiče nyní zvažují, zda jsou jejich
ratolesti na vstup do školy dostatečně zralé a jestli by pro ně raději nebyl
vhodný tzv. „odklad“. V dnešní době
má roční odklad povinné školní docházky cca 20% dětí, tj. každé páté dítě.
Školní zralost znamená připravenost dítěte pro první třídu. Pokud do
školy nastoupí školsky nezralé dítě,
může mu to znepříjemnit celou školskou kariéru. Dítě nemá tak dobré
výsledky, jaké by se vzhledem k jeho
schopnostem daly očekávat. Bude zažívat zbytečná selhání, ke kterým by
už za rok nemuselo dojít. Škola pro
něj bude příliš zatěžující. Může tím
získat negativní vztah ke škole, který
se později těžko napravuje.
Jak se pozná školsky zralé dítě? Je
potřebná dostatečná vyspělost dítěte
v těchto základních oblastech – tělesná, psychická a sociální. Budoucí školák by měl být přiměřeně orientován
4
ve světě, ve kterém
autoritě (paní učitelka
žije. Měl by znát své
či pan učitel). Mělo by
jméno a příjmení,
dokázat komunikovat
věk, vědět, kde bydlí,
s dětmi i s dospělými,
znát jména rodičů a
umět říci, když se mu
sourozenců, zaměstněco nelíbí, dokázat
nání rodičů. Měl by
vyjádřit své přání. Dítě
znát názvy běžných
by mělo umět chvilzvířat, rostlin, poku počkat, než na něj
volání, věcí denní
přijde řada, dodržovat
potřeby… Měl by
pravidla hry, dokázat
poznat alespoň záspolupracovat s ostatkladní barvy, umět
ními. Potřebná je také
pojmenovat základsamostatnost – školák
ní geometrické tvary. Mgr. Tereza Beníšková, psycho- se musí sám obléknout,
Měl by chápat pojmy ložka, vedoucí PPP Kadaň
svléknout, ohlídat si
jako
větší-menší,
svoje věci. Pokud většilehký-těžký, první-poslední-prostřední.
nu z vyjmenovaných věcí dítě nezvládá
Měl by se orientovat v prostoru a čase
či zvládá jen s vypětím všech sil, bylo
(rozumět pojmům nahoře-dole, včeraby namístě uvažovat o možnosti odkla-dnes-zítra apod.). Měl by již správně
du povinné školní docházky. Vhodné je
vyslovovat (či maximálně neříkat dobře r
poradit se s učitelkami v MŠ, znají dítě
a ř). Očekává se přiměřený rozvoj hrubé
z jiných stránek než rodiče, mohou je
i jemné motoriky. Potřebná je i pracovní
porovnat s ostatními dětmi. Mají odhad,
zralost – dítě by mělo umět vydržet 5 - 10
jaké schopnosti jsou pro školu potřebné.
minut i u činnosti, která ho příliš nebaví.
Může odklad dítěti uškodit? Ano,
Dítě by mělo zvládnout být celé dopov případě, že dítě je na školu přiměřeně
ledne bez rodičů, umět se podřídit cizí
zralé. Kdyby takové dítě ještě rok čekalo,
www.kadanskenoviny.cz
promeškalo by optimální čas k výuce
čtení a psaní. Za rok už by se nejspíš
v první třídě nudilo, neodpovídala
by jeho vzdělávacím nárokům. Proto
o odkladu nerozhodují pouze rodiče (aby nedávali odklad jen proto, že
chtějí dítěti prodloužit dětství).
K udělení odkladu je nutné doložit škole dvě doporučující vyjádření:
školského poradenského zařízení (tj.
PPP nebo v případě vážného postižení dítěte speciálně pedagogického
centra) a lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka,
vedoucí PPP Kadaň
Příště: Jak probíhá vyšetření školní zralosti v PPP
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
o celorepublikové finále, opět do Teplic. Soupeřkami se nám staly hráčky
z Prahy a Karlových Varů. Budeme
dělat vše pro to, abychom mohly vyrazit na republiku. Přijeďte nás podpořit
a držet nám palce. Je nám jasné, že když
vyhrajeme, pohádka bude pokračovat
a my pojedeme na republiku, prohra by
ukončila naše vítězné tažení. Všem moc
děkujeme za podporu!
Soupiska: trenéři: Mgr. Vlasta Elisová,
Tomáš Poledna. Hráčky: Lenka Bráborcová
(B), Kristýna Kusá, Kamila Ložanová, Marie
Polednová, Adéla Aronová, Eliška Vopeláková, Natálie Janouchová, Denisa Balatová,
Tereza Prošková, Andrea Lanovenko. (kj)
K poplatku za odpad:
Třídím, třídíš, třídíme...
i děti to učíme.
Za tříděné odpadky,
máme nižší poplatky.
Město, to nás ocenilo,
když poplatky ponížilo.
Platíme teď trochu méně,
a proto vám děkujeme.
I v budoucnu chceme třídit,
začíná se nám to líbit.
Za třídící občany Alena Žmolková z Kadaně
Poděkování
Děkuji touto cestou celému personálu a lékařům interního oddělení
Nemocnice Kadaň za příkladnou péči,
kterou mi při mé hospitalizaci poskytli. A také děkuji kuchařům, že výborně vaří.
Berta Nováková, Kadaň
Hudbu k poslechu i tanci
od Františka Fiřta si můžete přijít poslechnout pravidelně každou
středu od 18.00 hodin do restaurace „Rafanda“.
Změna programu vyhrazena.
7. února 2014 / Kadaňské noviny
Knihu pohádek Kadaňský poklad napsali
mladí dle vyprávění starší generace
Jana Corradini, zástupce fotokroužku a Lenka Raadová, ředitelka Městské správy sociálních
služeb, představují knihu pohádek.
Foto: (vv)
V úterý 21.ledna se po poledni uskutečnilo ve Střelnici v Kadani zajímavé
setkání starší a mladé generace při křtu
knihy pohádek. Jak uvedla Jana Corradini, deset dětí a studentů z kadaňského
Fotokroužku 08 napsali knihu pohádek
podle vzpomínek patnácti kadaňských
seniorů- z domova pro seniory a pečo-
vatelských domů pod názvem ,,Kadaňský
poklad“. Knižně zachycené vzpomínky se
šťastným koncem jsou oceněním seniorů, kteří vyprávěním odhalili kus svého
života. Vzpomínky jsou objeveným pokladem, který je dobré znát, nikoliv jej
,,zakopat“. Spoluprací fotokroužku mladých se seniory se starší generace naučila
základům digitální fotografie, a tím další
seberealizace.
Projekt setkání dvou generací u fotografování vymyslela vedoucí fotokroužku studentka gymnázia Jana Corradini.
Projekt setkání pak byl rozšířen o zájezdy
do chomutovského zooparku, teplické
botanické zahrady a do lázeňských měst-Karlových Varů , Františkových Lázní
a některých historických měst. Město
Kadaň a spřízněné organizace tento projekt zpestření života seniorů se zájezdy a
kulturními akcemi podporovaly. Mottem mezigeneračního setkání bylo heslo:
,,Štěstím v mládí je rozumět přednostem
stáří a ve stáří je štěstím si udržet přednosti mládí“.
Na křtu knihy byli přítomni zástupci
kultury a škol ve městě, profesionální fotograf Ján Hronský, starosta města Jiří Kulhánek a pozvaná veřejnost. František Fiřt
se postaral o hudební doprovod hrou na
elektrické harmonium doplněné svým působivým zpěvem při tanci.
Odpoledne byly připraveny soutěžní
disciplíny pro maminky s dětmi, diskotéka
a malování na obličej.Ti nejšikovnější obdrželi drobné odměny.
Na nové knize se podíleli: Tereza Kašková, Adéla Grozdanová, Kamila Kropáčková, Jan Kaška, Kateřina Pazderková, Matěj
Hamák, Renata Ješinová, Marie Corradiniová, Bára Berkiová, Bc.Jana Corradini, Matěj Kaška a Tomáš Kaška.
Pavel Wolf
Taneční studio Reflex představilo nové
choreografie a poděkovalo za podporu
Ve středu 22. ledna se uskutečnila taneční akademie studia Reflex. K vidění
zde byly ukázky choreografií, které se tanečníci studia naučili od září 2013, a zároveň se v úvodu děkovalo všem sponzorům
a partnerům, kteří v loňském roce nějakým způsobem Reflexu pomáhali.
Vedoucí tanečního studia Romana Hříbalová ale měla důvod poděkovat i všem,
kteří na akademii vystoupili. „Děkuji všem
tanečníkům za jejich skvělé výkony. Zároveň bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat všem trenérkám, nebýt jich, tak
by tolik krásných choreografií nevzniklo.
Moc si jejich práce vážím,“ dodala Romana Hříbalová.
Další fotografie z akademie najdete
v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz)
Dopravní hřiště využívají děti z Kadaně i okolí
Dětské dopravní hřiště v Kadani v loňském roce určitě nezahálelo. Odučeno zde
bylo 194 hodin. Postupně se zde vystřídalo
1213 dětí nejen z Kadaně, ale také z Radonic, Jirkova, Vejprt, Mašťova a Zelené. Uskutečnilo se zde také několik zajímavých akcí.
Dopravní výchovu v rámci prevence
zajišťuje Městská policie Kadaň. V jejích
řadách působí šest proškolených strážníků. Zodpovědným strážníkem je Martin Jančov. Jak nám upřesnil, dopravní
výchova je určena pro žáky 4. a 5. tříd.
V letošním roce se to bude týkat zhruba
260 dětí z kadaňských škol.
A kde nejčastěji dělají mladí cyklisté
chyby? „Nezastavují na stopce, nedávají přednost v jízdě a problémy jim dělá
řazení do jízdních pruhů,“ připomněl ty
nejzásadnější Martin Jančov.
Reflexní doplněk na oblečení je především
při zhoršené viditelnosti důležitou ochranou chodců i cyklistů.
Kadaňské noviny /7. února 2014
Děti jsou při výuce rozděleny do
dvou skupin. Ta druhá se učí, jak
se mají správně chovat jako chodci.
Především při přecházení vozovky.
Zvláště při zhoršené viditelnosti je
dobré, aby měly oblečení doplněné o
reflexní doplňky.
V současné době probíhá teoretická výuka na školách. Praktická část na
dětském dopravním hřišti začne v dubnu a bude završena testem, který prověří nabyté znalosti školáků.
Na dětském dopravním hřišti, které
je jinak veřejnosti přístupné, neprobíhá
jen výuka, ale konají se zde pravidelně
i některé akce. V loňském roce to byla
především soutěž mladých cyklistů. 10.
května se zde konalo její okresní kolo
a o dva týdny později i kolo krajské.
Připomenout musíme i Evropský den
bez aut, který byl v loňském roce rozdělen do dvou částí, a konal se tak 14.
9. a 19. 9. V letošním roce se zde uskuteční okresní kolo dopravní soutěže a
opět přijede i BESIP tým, který s sebou
přiveze některou z atraktivních pomůcek sloužících při dopravní výchově.
„Velké poděkování za pomoc při organizaci akcí patří Městské policii Kadaň, DDM Šuplík, Podkrušnohorskému
autoklubu Kadaň, partnerské firmě Nevix, firmě Jízdní kola Hnízdil a kadaňským hasičům,“ dodal na závěr vedoucí
dopravy Jiří Pazdera.
(r)
www.kadanskenoviny.cz
5
KINO
hraje
Středa 19. února
Od 20.00 hodin
VEJŠKA
Kino Hvězda
posláním je boj proti zločinu. Hrají Joel Kinnaman, Samuel L. Jackson, Gary Oldman a
další. Vstupné 110 Kč.
ČR, 2013, 108 min., nevhodné do 12 let.
Volné pokračování filmu Gympl přivádí
Jiřího Mádla a Tomáše Vorla jr. do vysokoškolského života, který každý zvládá, jak
umí. Dále hrají Jan Kraus, Ivana Chýlková
a další. Režie Tomáš Vorel. Vstupné 120 Kč.
Čtvrtek 13. února
Čtvrtek 20. února
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Pátek 7. února
Od 14.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Na jarní prázdniny jsme pro děti připravili
opakování oblíbených 3D i 2D pohádek.
Vstupné 80 Kč.
Od 17.00 hodin
LEGO PŘÍBĚH 2D
USA, 2014, 95 min., přístupné pro všechny, český dabing. Obyčejná Lego figurka
jménem Emmet je omylem považována
za jedinou osobu, která může zachránit
svět. Emmet je však na takové dobrodružství až zoufale nepřipraven. Pro příznivce
klasické verze. Vstupné 100 Kč.
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Na plátno se tak vrací
hlavní hrdina Bohuš v podání Bolka Polívky. Dále hrají Arnošt Goldflam, Jiří Pecha,
Dagmar Havlová, Miroslav Donutil a další.
Vstupné 140 Kč.
Sobota 8. února
Od 14.00 hodin
ZLODĚJKA KNIH
USA, 2013, 131 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Film vypráví příběh Liesel, která se
během druhé světové války dostane do pěstounské rodiny. Hrají Geoffrey Rush, Emily
Watson a další. Sobotní odpoledne nejen
pro seniory. Vstupné 60 Kč.
Od 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Na jarní prázdniny jsme pro děti připravili
opakování oblíbených 3D i 2D pohádek.
Vstupné 80 Kč.
Od 17.00 hodin
Od 17.00 hodin
JÁ, FRANKENSTEIN 3D
BABOVŘESKY 2
USA, 2014, 92 min., nevhodné do 12 let, titulky. V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor
Frankenstein monstrum. Nesmrtelný Adam
bloudí sám ulicemi města, ve kterém válčí
démoni s chrliči o osud lidstva. Hrají Aaron
Eckhart, Yvonne Strahovski, Bill Nighy a další. Vstupné 130 Kč.
ČR, 2014, 110 min., přístupné pro
všechny. Pokračování diváckého hitu
Zdeňka Trošky začíná tam, kde první
díl skončil. Drbna Horáčková vybíhá
z domu naproti mladým hokejistům,
kteří přijeli navštívit svého spoluhráče na nedalekou chalupu. Horáčkovou
okamžitě napadne pozvat svou svobodnou vnučku, které si třeba nějaký
hokejista všimne a holka udělá terno.
Hrají Veronika Žilková, Jana Synková,
Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer a
další. Vstupné 140 Kč.
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar Havlová,
Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
BABOVŘESKY 2
Pátek 14. února
Od 17.00 hodin
ROBOCOP
USA, 2014, 121 min., nevhodné do 12 let, titulky. Remake filmu z roku 1987. Hrají Joel
Kinnaman, Samuel L. Jackson, Gary Oldman a další. Vstupné 110 Kč.
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní
komedie z roku 1992. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar
Havlová, Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
Sobota 15. února
Od 20.00 hodin
Od 17.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
LEGO PŘÍBĚH 3D
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar Havlová,
Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
USA, 2014, 95 min., přístupné pro všechny, český dabing. Obyčejná Lego figurka
jménem Emmet je omylem považována
za jedinou osobu, která může zachránit
svět. Vstupné 130 Kč.
Neděle 9. února
Od 14.00 hodin
KOUZELNÝ DĚDEČEK
Pásmo pohádek pro nejmenší. Vstupné
30 Kč.
Od 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Na jarní prázdniny jsme pro děti připravili
opakování oblíbených 3D i 2D pohádek.
Vstupné 80 Kč.
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar Havlová,
Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
Pondělí 10. února
KINO NEHRAJE
Úterý 11. února
Od 20.00 hodin
12 LET V ŘETĚZECH
USA, 2013, 134 min., nepřístupné do 15 let,
titulky. Pravdivý příběh o svobodném černochovi z New Yorku, který byl v roce 1841
unesen na plantáž v Louisianě, kde byl zotročen. Hrají Chiwetel Ejiofor, Brad Pitt a další. Režie Steve McQueen. Vstupné 100 Kč.
Středa 12. února
Od 20.00 hodin
ROBOCOP
USA, 2014, 121 min., nevhodné do 12 let, titulky. Remake filmu z roku 1987 o bytosti,
která je napůl člověk a napůl stroj a jejím
6
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní
komedie z roku 1992. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar
Havlová, Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
ČR, 2014, 110 min., přístupné pro všechny. Pokračování diváckého hitu Zdeňka
Trošky začíná tam, kde první díl skončil.
Hrají Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer a další.
Vstupné 140 Kč.
Zapomenutá kaple sv. Josefa
Ještě i dnes jsou v Kadani místa zapomenutá, ba neznámá, o nichž nevědí ani
zdejší rodáci nebo dlouholetí obyvatelé.
Patří k nim též nevelký byť výrazný kopec
s kaplí na Špitálském předměstí, který je
součástí ohrazeného areálu alžbětinského
kláštera sv. Rodiny. Je to vlastně prazvláštní hora tyčící se nad původním údolím
Bystřického potoka, jejíž skalnatá část byla
odstřelena v 60. letech 20. století během
rozsáhlé asanace této městské čtvrti. Pro
kopec je od roku 1465 doloženo pomístní jméno „Ruhelsberg“, později se lokalita
až do poloviny 20. století označovala jako
„Am Riebelsberg“, česky jednoduše „Na
kopečku“. V letech 1465 až 1723 zde stál
tzv. Vogelstang, jakési dřevěné lešení se
vztyčeným osekaným kmenem, na jehož
vrcholek býval umisťován dřevěný pták.
Vždy o Letnicích se na kopci scházeli
kadaňští měšťané, aby provozovali kratochvilnou střelbu „ku ptáku“, ať už z kuší
nebo později z ručnic. Jak tento „Vogelstang“ vypadal, to dobře vidíme například
na vedutě města Kadaně, kterou v roce
1602 pořídil Jan Willenberg. Roku 1748
byl kopec zahrnut do vznikajícího areálu
alžbětinského kláštera, přičemž na jeho
úpatí byl tehdy objeven pramen, jemuž
se pak říkalo studánka sv. Adalricha. Na
temeni kopce si sestry alžbětinky zřídily
vlastní hřbitůvek a později také dodnes
stojící budovu márnice. Pohřbívalo se zde
ještě koncem 19. století. V roce 1853 byl
v sousedství vystavěn sirotčinec sv. Josefa
(v současnosti Domov pro seniory Ka-
POHŘEBNÍ SLUŽBA
FRANTIŠEK BARÁK
ve VRCHLICKÉHO ULICI Č. 172
(na náměstí za lékárnou doprava)
Zajišťujeme: kompletní služby spojené s pohřbem
Ke každé objednávce 20 ks parte zdarma!
Nabízíme: velký výběr pohřebního zboží, obaly na urny,
hřbitovní vázy, fotostojánky, bateriové svíčky a pod.
Pracovní doba po - pá 8.00 - 14.00 hod.
Tel. č.: 474 33 46 18, p. Renata Eisová
Stálá služba: 602 49 10 50
Více informací na www.levnypohreb.cz
Kaple sv. Josefa na Špitálském předměstí
v Kadani.
daň), jehož chovanci si chodili hrát a skotačit do alžbětinské zahrady. Někdy v této
době byla také na vrcholku kopce Ruhelsbergu (Riebelsbergu) vystavěna a posvěcena kaple sv. Josefa, která sestrám sloužila
jako kaple hřbitovní. V prosté novogotické
kapli jsou jen dvě lavice s klekátkem, zbytek
kříže a umělecky bezcenná sádrová socha
sv. Josefa s Dítětem Ježíšem, restaurovaná
roku 1933 malířem Rudolfem Müllerem.
Je to však místo velice romantické, navíc
s neobvyklými výhledy na Špitálské předměstí, Staré Město i vzdálenější kadaňské
okolí. Je proto velká škoda, že i po skončení
komunistické abnormality je česká komunita sester alžbětinek jen maličká a klášterní
areál je tak sice udržován, nikoliv však rozvíjen. Přesto, až budeme opět někdy počítat
kadaňské sakrální stavby, nezapomínejme,
že se i na kopci Ruhelsbergu, jenž majestátně vévodí Špitálskému předměstí, nachází
malebná kaple sv. Josefa. Stojí tu už necelá
dvě století.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Výlet s výkladem
na Kolinu a zpět
Klub přátel města Kadaně po přestěhování opět naplno obnovil svoji činnost. Na sobotu 22. března je naplánována vycházka pro všechny zájemce,
kteří chtějí lépe poznat okolí Kadaně.
První letošní vycházka je zavede na vrch
Kolina, na vyhlídku Tři kříže. Trasa povede přes Želinu a Krásný Dvoreček,
zpět přes Úhošťany. Sraz bude v 9.00
hodin u radnice na Mírovém náměstí,
návrat zpět do 15.00 hodin. Průvodcem
bude Cyril Hauptmann, předseda klubu,
který svůj výklad doprovodí archivními
fotografiemi.
(r)
Neděle 16. února
Žatecké muzeum se pustilo do náročného projektu
Od 17.00 hodin
NYMFOMANKA, část 1.
Od 20.00 hodin
NYMFOMANKA, část 2.
Dánsko, 2013, 110 min. a 130 min., nepřístupné do 18 let, titulky. Otevřená studie
ženské sexuality podle režiséra Larse von
Triera. V hlavní roli Charlotte Gainsbourg.
Vstupné 80 Kč/jedna část.
Pondělí 17. února
Od 20.00 hodin
NĚŽNÉ VLNY
ČR, 2013, 96 min., přístupné pro všechny. Nová komedie Jiřího Vejdělka (Ženy
v pokušení). Hrají Táňa Pauhofová, Hynek
Čermák, Vojtěch Dyk, Jan Budař a další.
Vstupné 140 Kč.
Úterý 18. února
Od 20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
ČR, 2014, 106 min., nevhodné do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Na plátno se tak vrací
hlavní hrdina Bohuš. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Jiří Pecha, Dagmar
Havlová, Miroslav Donutil a další. Vstupné 140 Kč.
V roce 1994 byl na rozhraní středních a severozápadních Čech vyhlášen
přírodní park Džbán. Existence přírodního parku si vzala za cíl ochraňovat
místní unikátní krajinu a její přírodní
i kulturně-historické bohatství. Je však
diskutabilní, zda k naplnění původních
ochranářských cílů došlo a v současné
době i nadále dochází. Člověk žijící svůj
život v zajetí současné společnosti a jejích
pravidel cítí, že všechny oblasti potřeby
dané oblasti došly naplnění. Ve zmíněné
části naší republiky je unikátní krajina,
nějakým způsobem je právně chráněna a
někdo na správnou ochranu dohlíží. Co
více si přát! Na co více se ptát! Stačí však,
aby člověk udělal malý krok stranou, jen
na chvíli otevřel oči a začnou před ním
vystupovat otázky, které dříve nevnímal.
Je vymezení přírodního parku shodné
s rozsahem celé pahorkatiny? Kolik cenných míst leží mimo hranice ochrany?
Kolik pověřených lidí skutečně přijde do
terénu, mapuje změny, aktuální stavy či
provádí nové výzkumy? Kolik místních
rodáků každý rok umírá na zdejších
polorozpadlých a nevyužívaných statcích? Kolik se nám spolu s těmito lidmi
ztrácí nezdokumentovaných informací
o zdejší krajině a s ní provázaném životě? Jsou tyto informace současné lidské
společnosti vůbec k něčemu potřebné?
www.kadanskenoviny.cz
Čas vše neúprosně mění. Například intravilán hradu Džbánu byl v minulosti mnohokrát odlesněn a les se vždy vrátil na své místo.
Kolik takových zásahů jsou zbytky hradu
schopny ještě přežít?
Foto: Jiří Prusík
Každý dotázaný může s odpovědí váhat, ale vstoupí-li do prostoru Džbánské
pahorkatiny ochoten vnímat své okolí,
okamžitě vidí například nenápadné pozůstatky nesčetných zařízení hospodařících kdysi rozumným způsobem s vodou
a bránících náhlým povodním. Nad nefunkčními seníky a ovocnými sušárnami
či prvorepublikovými fotografiemi lesních
dělníků může přemýšlet o někdejší i sou-
časné státní ekonomice a bezesporu dojde
k zajímavým závěrům. Takže ano, má
smysl zabývat se dosud neznámými a
ztrácejícími se aspekty tohoto nepatrného
kousku krajiny.
Projekt dokumentace pahorkatiny se
za výrazné podpory mnohých organizací
a zainteresovaných jednotlivců realizuje v Regionálním muzeu K. A. Polánka
v Žatci. Řešitelé projektu si stanovili v
rámci dokumentace tři hlavní cíle. Chtějí
vytvořit síť odborných i laických spolupracovníků, s jejichž pomocí se podaří popsat
pahorkatinu na dosud nedosažené úrovni.
Získané poznatky se využijí při vytvoření
putovní výstavy, která by měla procestovat
celý region pahorkatiny nehledě na hranice okresů a krajů. Hlavním výsledkem
bude výpravná kniha, která jako první
podchytí všechny oblasti (nejen lidského)
života, k jejichž ochraně byl přírodní park
vyhlášen. Práce to bude velice zdlouhavá
a těžká. Už teď však tušíme, že její výsledek bude zajímavý a v mnohém potřebný
i mimo naše lidské společenství. Od příštího čísla by mělo začít vycházet prvních
pět autorských článků od odborníků i
místních obyvatel. Všechny články by vám
měly krátce a výstižně přiblížit tématiku
pahorkatiny vždy z jiného úhlu pohledu.
Věříme, že z vaší strany nezůstanou články
bez odezvy.
Miroslav Černý
7. února 2014 / Kadaňské noviny
malý
oznamovatel
Multifunkční hřiště Kadaň
Provozní doba: Po-Ne 8.00 - 22.00 hod.
Sportovní hala Kadaň
Sportovní akce:
8. února od 9.00 hod.: 3.florbalová liga juniorů: 9.00 TJ Mocní Tuleni Podbořany–FBC DDM Kadaň,
13.15 FBC Kati Kadaň–SK Bivoj Litvínov.
9. února od 9.00 hod.: florbalová
liga st.žákyň: FBC 98 Chomutov–FBC
DDM Kadaň, FBC Teplice–ASK Lovosice LFP, FBC Liberec B–FBK Wings
Most, SK Bivojky 3.ZŠ Litvínov–FBC
98 Chomutov, FBC DDM Kadaň–FBC
Teplice, FBK Wings Most–SK Bivojky 3.ZŠ Litvínov,
FBC 98 Chomutov-FBC Teplice,
SK Bivojky
3.ZŠ Litvínov–FBC DDM Kadaň, FBK
Wings Most–FBC 98 Chomutov, FBC
Teplice–SK Bivojky 3.ZŠ Litvínov, FBC
DDM Kadaň–FBK Wings Most.
14. února od 19.00 hod.: futsalová liga žen divize A: 19.00 FC Betis
Kadaň–FC Balticflora Teplice, 19.40
FC Balticflora Teplice-R.S.C. Čechie
Slaný, 20.20 R.S.C. Čechie Slaný - FC
Betis Kadaň.
15. února od 9.00 hod.: 3.florbalová
liga mužů: 10.30 FBC Kati Kadaň B–
FBC Teplice, 13.30 FBC Kati Kadaň
Stálá cvičení pro veřejnost
Pondělí: 18.00 – 19.00 Fyzioline,
19.00 – 21.30 kruhový trénink s Renatou, 19.00 – 20.00 Posilování (horní tělocvična).
Úterý:
16.00 – 19.00 Judo,
19.00 – 20.00 Zumba, 18.00 – 19.00
Pilates (horní tělocvična),
Středa: 17.30 – 19.00 Judo školička,
18.30 – 19.30 Trampolíny (horní tělocvična).
Čtvrtek:
16.00 – 19.00
Judo,
19.00 – 20.00 Zumba.
Pátek: 16.00 – 17.00 Fyzioline.
Kontakt: www.hala-kadan.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 775 035 965
Sportovní akce
Otevřeno pro veřejnost
Sobota 8. února od 12.00 hodin:
mladší žáci: FK Tatran Kadaň-Baník
Sokolov, od 14.00 hodin: starší žáci: FK
Tatran Kadaň-Baník Sokolov.
Neděle 9. února: zimní fotbalový
turnaj: od 9.00 hodin: Spartak Perštejn-TJ Krásný Dvůr, od 11.00 hodin: Sokol
Vilémov-TJ Stružná, od 13.00 hodin:
dorost FK Tatran Kadaň-SK Libědice, od
15.00 hodin: SKP Kadaň-SK Kyselka.
Sobota 15. února od 10.00 hodin:
přípravný zápas ml. dorostu: FK Tatran Kadaň-FK Klášterec nad Ohří. Od
12.00 hodin: FK Tatran Kadaň-Spořice,
přípravný zápas kadaňského áčka. Od
14.00 hodin: přípravný zápas ml. žáků:
FK Tatran Kadaň-Havran Kryry.
Neděle 16. února: zimní turnaj: od
9.00 hodin: SK Libědice-SKP Kadaň, od
11.00 hodin: TJ Krásný Dvůr-FK Tatran Kadaň (dorost), od 13.00 hodin: TJ
Stružná-Spartak Perštejn, od 15.00 hodin: SK Kyselka-Sokol Vilémov.
Sobota 22. února: od 12.00 hodin:
přátelská utkání: starší žáci: FK Tatran
Kadaň-Podbořany, od 14.00 hodin: ml.
dorost: FK Tatran Kadaň-Údlice.
Provoz celého areálu multifunkčního
hřiště se řídí provozním řádem s hodinami vymezenými pro veřejnost. A to v letních měsících od 14.00 do 19.00 hodin a
v zimních od 14.00 do 17.00 hodin.
Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912, ústředna : 474319500-501, fax: 474319504
v souladu s ustanovením § 39 odst.1) zákona č.128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Město Kadaň
Zveřejňuje záměr
B–Florbal Ústí B, 15.00 Slavia TU Liberec–FBC Teplice.
17. února od 18.30 hod.: okresní futsalový přebor mužů: SK Vinea Club
Kadaň– FC Baník Chomutov
Změny časů i přidání akcí jsou po uzávěrce možné.
Prodej
Prodám garáž v areálu Bystřice
III (Prunéřov), s elektřinou, poslední
v řadě, cena dohodou. Tel.: 733 539 990.
prodat bytovou jednotku č. 1 v čp. 1918 stojícím na par. 2953/121, příslušný podíl na společných částech domu vč.
garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/121 v k.ú. Kadaň (lokalita Strážiště) s tím, že:
k převodu bytové jednotky dojde, z důvodu čerpání dotace, nejdříve v září 2023 na bytovou jednotku bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě
kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti a Smlouva o nájmu bytu kupní cena bytové jednotky, příslušného podílu na společných částech domu vč.
garážového stání a podílu na zastavěném pozemku, po odečtení státní dotace, činí 838 700 Kč
min. počáteční vklad činí: 250 000 Kč
max.
počáteční vklad činí: 665 800 Kč
jistina činí: 30 000 Kč
zbytek kupní ceny ( po odečtení počátečního vkladu ) bude uhrazen formou
pravidelných měsíčních splátek, součástí každé takové splátky bude nájemné za pronájem bytové jednotky ve výši 700 Kč, které bude zajištěno
samostatnou nájemní smlouvou
Podmínky a kritéria
a) Výběrového řízení se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která je občanem ČR a v den podání nabídky dovrší 18 let věku.
b) Jistota ve výši 30 000 Kč bude složena na účet č. 19-1725441/0100 vedený u KB a.s., variabilní symbol 3112, při platbě je nezbytné uvést variabilní
symbol a pro identifikaci platby specifický symbol skládající se z prvních šesti číslic rodného čísla žadatele. Doklad o zaplacení jistoty musí být
obsahem nabídky. Jistota musí být na uvedený účet prokazatelně připsána nejpozději do posledního dne, v němž je možné doručit nabídku. V případě
uzavření smluv bude složená jistota započtena do počátečního vkladu. Odmítne-li zájemce smlouvy uzavřít nebo odstoupí-li z výběrového řízení,
jistota propadá ve prospěch města Kadaň jako smluvní pokuta. Uvolnění jistoty ostatním zájemcům bude provedeno neprodleně po rozhodnutí o
budoucím nabyvateli. Město Kadaň si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit a nebo nevybrat žádnou nabídku.
c) Počáteční vklad musí být zaplacen nejpozději ke dni uzavření smluv. Dnem úhrady je prokazatelné připsání finančních prostředků v plné výši
na účet města. Pokud nebude tato povinnost splněna, město příslušné smlouvy neuzavře a jistota propadá ve prospěch města Kadaň jako smluvní
pokuta. Návrh smluv bude zaslán budoucímu nabyvateli nejpozději do 7 dnů po rozhodnutí o budoucím nabyvateli.
d) K uzavření smluv musí dojít do 28. 3. 2014 (pátek). Nebude-li tato povinnost splněna, k uzavření smluv nedojde, jistota propadá ve prospěch
města Kadaň jako smluvní pokuta.
e) Povinnost doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost druhé straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo
přijetí písemnosti odmítl. Dále i v případě, že doporučená zásilka nebude druhou smluvní stranou převzata, nastávají účinky doručení 3. den ode dne
uložení písemné doručené zásilky u doručovatele (pošty).
f) Město Kadaň nenese žádnou odpovědnost při nevyzvednutí výzvy k uzavření kupní smlouvy zaslané na adresu uvedenou v žádosti.
g) Kupující nesmí mít žádné závazky vůči městu Kadaň a organizacím zřízeným a založeným městem Kadaň, po lhůtě jejich splatnosti – toto doloží
čestným prohlášením, které bude součástí žádosti.
h) Smlouvy budou uzavřeny se zájemcem, který nabídne nejvyšší počáteční vklad. V případě stejné cenové nabídky rozhodne los.
Seznámení
Hledám staršího, opuštěného muže,
bez závazků. Ráda vařím, peču, mám ráda
tradice svátků, pohodu, cestování, hudbu,
kulturu, pobyt na mé chatě. Nehledám
sponzora, ale citlivého kamaráda. Jsem proto ochotna udělat hodně. Na svůj věk prý
nevypadám. Slávka 71. Tel.: 737 832 199.
RADKA o. s.
Čtvrtek 13. 2. od 13.00 hod.: Prezentace
dobrovolnického projektu – pro veřejnost.
Projekt je určen osobám starším 50 let,
kteří mají zájem vycestovat na Slovensko
na 4 týdny.
Projekt je určen neziskovým organizacím
v regionu Kadaň a Klášterec n/O, které
mají zájem hostit dobrovolníky ze Slovenska.
V současné době probíhá na multifunkčním hřišti každou neděli zimní turnaj
v kopané, který pořádá FK Tatran Kadaň.
Rehabilitační cvičení
Sport pro všechny pořádá ve čtvrtek od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Na Podlesí Rehabilitační cvičení pod
vedením Laďky Feckové a Heleny
Mutlové.
Je určeno dětem i
dospělým - při bolestech zad a kloubů
- při vadném držení těla. Cena 40Kč
za hodinu.
Na činnost naší TJ přispívají: Severočeská vodárenská společnost, Město Kadaň a ARLA PLAST s. r. o.
Pátek 14. 2. v 16.00 hod.: Národní týden
manželství - oslava Valentýna - příjemné posezení u kávy a domácího koláče
s možností zakoupení zámku lásky.
Pátek 21. 2. od 10.00 hod: dopolední karneval pro nejmenší - tancování
a soutěže pro naše malé karnevalové hosty.
Pátek 21. 2. v 18.00 hod.: STop OBezitě – kurz snižování nadváhy - úvodní
bezplatná schůzka ke kurzu zdravé životosprávy
Neděle 23. 2. v 16.00 hod.: Masopustní
karneval na Střelnici - odpoledne pro
děti i dospělé, plné soutěží, zábavy, tancování a pohádek.
Vstupenky jsou již v prodeji v MCR,
nebo IC Kadaň.
Oblastní centrum, Palackého 5662, Chomutov
výběrové řízení
na pozici: Pracovník/ Pracovnice klientské služby
Vyhlašuje
Požadujeme:
SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, řidičský průkaz skupiny B výhodou, příjemné
vystupování, dobré komunikační schopnosti, prodejní schopnosti a dovednosti, pracovitost, práce
na ŽL, praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
Zázemí silné mezinárodní finanční skupiny, stabilní pracovní uplatnění s možností kariérního
postupu, kvalitní zaškolení , vlastní klientelu, firemní benefity, po dobu zapracování navíc
finanční podpora až 50 000 Kč
Termín pro zasílání životopisů: 15. 2. 2014
Nástup: 1. 3. 2014 nebo dle dohody
Životopisy zasílejte: [email protected]
Obsah nabídky
a) Identifikace zájemce: jméno a příjmení, státní příslušnost, datum narození, bydliště, příp. kontaktní adresa, rodinný stav, telefonický kontakt. Pokud
jsou žadatelé osoby ve stavu manželském a nežádají oba manželé společně, musí čestným prohlášením doložit, že jejich společné jmění manželů SJM je zúženo notářským zápisem (před podpisem smlouvy musí žadatel doložit toto své prohlášení ověřenou kopií notářského zápisu).
b) Nabízený počáteční vklad (cenu vypsat slovy)
c) Datum a podpis zájemce
d) Doklad o složení jistoty včetně uvedení variabilního a specifického symbolu a jména zájemce výběrového řízení
e) čestné prohlášení o bezdlužnosti zájemce vůči městu Kadaň
Informace pro zájemce
Záměr prodeje nemovitosti schválila rada města dne 23. 1. 2014 usn. č. 46/2014.
Prohlídka bytu se koná dne 4. 3. 2014 (úterý) od 9.00 hod., sraz zájemců je před vstupem do budovy č.p. 1918, Na Strážišti.
S případnými dotazy se obraťte na:
OTU správa bytů – p. Kovář, MěÚ Kadaň, J. Roháče čp. 1381, tel. 474 319 683
OTU majetkoprávní úsek – pí Zýková, MěÚ Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, kanc. č. dv. 5, tel. 474 319 512
Nabídky doručte na podatelnu MěÚ Kadaň čp. 1, ul. J. Švermy,
nejpozději do 5. 3. 2014 (středa) do 17.00 hod.
ROZHODUJÍCÍ: pro včasné podání nabídky je datum a hodina doručení nabídky na podatelnu MěÚ Kadaň. Písemná nabídka v zalepené
obálce, která bude označená výrazným nápisem: NEOTVÍRAT ! Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 1918/1 v Kadani
Prosíme o řádné zalepení a průkazné zajištění obálky proti jejímu otevření.
Předložené nabídky zájemců budou otevřeny radou města po vypršení lhůty stanovené pro podání nabídek. O výsledku výběrového řízení
a prodeji nemovitostí konkrétnímu zájemci bude rozhodovat rada města a následně zastupitelstvo města v březnu 2014.
Kadaňské noviny /7. února 2014
www.kadanskenoviny.cz
7
SPORTOVNÍ
pozvánky
Reprezentace České republiky si i letos vytvořené podmínky v Kadani pochvalovala
Do Kadaně se futsalisté vrací rádi
Lední hokej
Již podruhé se v Kadani připravovala
na důležitý podnik futsalová reprezentace ČR. Po loňské úspěšné kvalifikaci
měla letos před sebou Mistrovství Evropy 2014 v Belgi, které odstartovalo na
přelomu ledna a února. „V Kadani jsme
se před rokem připravovali na kvalifika-
1. liga: sezona 2013/14: Sobota 8.
února od 17.30 hodin: SK Kadaň-Beroun. Pátek 14. února od 17.30
hodin: SK Kadaň-Benátky. Poslední
domácí zápas základní části.
Atletika
Neděle 9. února: Běh lesoparkem 5 000 m, start v 10.30 hod. v lesoparku.
Neděle 16. února: Běh kolem Úhoště 11 100 m, start v 10.30 hod. u autoservisu
v Rokelské ulici.
Neděle 23. února: Běžecký dvojboj 3 000 m + 800 m, start v 10.30 hod. na stadionu Tatranu Kadaň.
Startovné: 10 Kč v každém závodě.
Sport pro všechny
Kondiční cvičení žen:
pondělí: sportovní hala v 19.00 hodin.
středa: gymnázium v 19.00 hodin
Rodiče a děti:
čtvrtek: ZŠ Na Podlesí v 17.00 hodin.
Rehabilitační cvičení:
čtvrtek: ZŠ Na Podlesí v 18.00 hodin.
Seniorky
pondělí a středa: ZŠ Rudolfa Koblice
v 18.30 hodin.
Další info: www.pohyb-kadan.webnode.cz.
Součástí přípravy futsalové reprezentace v Kadani bylo i modelové utkání s domácím Betisem. Po dvou poločasech, které reprezentace vyhrála 14:0, se po dohodě trenérů přidal
ještě třetí, aby si reprezentanti mohli vyzkoušet nejrůznější herní varianty. Další fotografie z utkání najdete v galerii Kadaňských novin (www.kadanskenoviny.cz). Foto: (vv)
Sekera měl nabito ostrými
Dne 19. ledna se odehrálo první kolo
zimní ligy pro hráče přípravky ročníku 2005
a mladší, kterou pořádá Okresní fotbalový
svaz Chomutov. Liga má tři kola a hraje se
ve sportovní hale v Málkově. Další kolo proběhne 16. února a finálové 8. března.
První kolo zvládli mladí hráči Tatranu
Kadaň v poklidném tempu, protože první
dvě družstva byla složena z ročníků 2006
a 2007. Z oblak jejich „úspěchů“ je málem
sestřelil Most, který se dokonce v zápase
ujal vedení. Naštěstí je branka probudila
a hlasité vyčinění od trenéra Robíka probralo i ty největší snílky. Následoval tlak, který
vyústil střeleckým koncertem Pavla Sekery,
který měl v neděli opravdu nabito ostrými.
Výsledky: FK Tatran Kadaň A- FC
Chomutov 9:1, branky: Sekera 5, Scheiner
2, Svobodová, Zimáková. FK Tatran Kadaň A- FK Klášterec B 16:0, branky: Seke-
ra 5, Scheiner 3, Svobodová 3, Zimáková 2,
Křesák 2, Čech. FK Tatran Kadaň A- Most
9:1, branky: Sekera 4, Svobodová.
Sestava FK Kadaň: Borecký (B), Čech,
Křesák, Svobodová, Sekera, Scheiner, Zimáková.
Ve skupině B bojovalo družstvo FK Tatran Kadaň B. Výsledky: Ervěnice - Kadaň
B 9:1, branka: Hefner. Kadaň B- Klášterec A 2:4, branky: Hefner, Seidl. Černčice-Kadaň B 2:7, branky: Hefner 3, Seidl
2, Horáček, Rajtr. Tabulka po 1. kole:
1. TJ VČSA Ervěnice
3 3 0 0 20:2 9
2. FK Tatran Kadaň B
3 1 0 2 10:15 3
3. SK Černčice
3 1 0 2 8:13 3
4. FK Klášterec A
3 1 0 2 5:13 3
Nejlepší střelci: Martin Adam - 7, Denis
Jalč (oba TJ VČSA Ervěnice) - 5 , Jindřich Hefner (FK Tatran Kadaň“B“) - 5
branek.
(vak)
Půlmaraton byl královskou etapou
13. závod Zimního běžeckého
poháru se zcela bez nadsázky
dá označit jako
královská etapa
letošního 12. ročníku. Pořadatelé
na přání mnoha
běžců prodloužili
o cca 4 km trať až
na délku 21,1 km,
tedy na půlmaraton! Profilově náročnou
trasu ještě nesmírně ztížilo počasí, když
sice bylo na polovinu ledna příjemně teplo, ale to zároveň zapříčinilo, že velká část
tratě byla po předchozích přeháňkách
hodně rozbahněná. Obavy pořadatelů
z nižší účasti velice brzy vzaly za své a na
startu půlmaratonu nakonec stanulo rekordních 104 běžců. A nejenom že přišli,
ale všichni tento tvrdý závod také se ctí
dokončili – nevzdal ani jeden!
První těžká zkouška čekala na běžce už
mezi 3. až 6. km, kdy museli zdolat tříkilometrové 10% stoupání ze Suchého Dolu na
Křížový Vrch. V době, kdy měli závodníci
v nohách skoro 13km, přišla lahůdka v podobě výběhu z Lestkova na zříceninu hradu
Egerberk. Pouze půlkilometrový kopec, ale
hodnoty stoupání 20 – 25% a navíc bláto! Není divu, že většina účastníků musela
přejít do chůze a v tom nejtvrdším úseku,
kdy i ta chůze byla spíše klouzačka zpět, se
zjevil jako světlo na konci tunelu Standa
Wittmann starší, který s pomocí jakési větve vytahoval jednoho borce za druhým, než
mohli zase popoběhnout. Jménem všech
běžců tímto Standovi děkujeme.
Suverénem půlmaratonu byl domácí veterán Martin Šindelář, který v podstatě vedl
od startu až do cíle a nikomu nedal šanci na
lepší než druhé místo, na kterém nakonec
skončil jeho oddílový kolega Láďa Doležal,
jenž naopak závod rozbíhal volněji a dopředu se dostal až v závěrečné fázi a na Martina
ztratil necelé tři minuty. Obrovsky se zvedl
Standa Zelenka (na snímku vlevo), pro něhož je celkové 3. místo velikým úspěchem
a také nejlepším umístěním v ZBP. Zkušení borci jednoznačně předčili mládí, když
v první pětici byli čtyři veteráni a jako jediný
mlaďoch, už zmíněný Doležal.
V ženách byla ještě dominantnější karlovarská lyžařka Romana Lubinová, když
druhé Kátě Molnárové z Kadaně nadělila
skoro 6 minut a třetí Světla Karešová z Teplic
zaostala o další 3 minuty. Prvních šest žen
spadá už do starší kategorie a teprve sedmá
v pořadí patří mezi ty mladší. Takže i zde
zvítězila zkušenost. V cíli bylo zaregistrováno celkem 21 žen, což je úžasné číslo, když
si uvědomíme, že ještě před pár desetiletími
byly ženy spíše běžeckou raritou a z některých závodů byly dokonce vylučovány.
Také tento závod ukázal, že běh je nejdemokratičtější ze sportů. Ruší společenské,
ekonomické i věkové bariéry a též hranice
mezi ambiciózním závoděním a běháním
pro radost. V běhací partě, jaká vznikla díky
ZBP, se střetává směsice lidí, kteří by se jinak
nikdy nepotkali. Na zmiňovaném půlmaratonu spolu například běželi třiasedmdesátiletý František Gyra a patnáctiletý Tomáš
Linhart, učitelé, právníci, podnikatelé, lékaři
a s nimi dělníci v továrně, prodavači nebo
policisté, účetní a tak by se dalo pokračovat.
Přicházejí sem milovníci běhání - ne
kvůli dosaženým časům, ale pro pocit
solidarity, společně sdílené aktivity, kvůli
osobním výzvám. Běhají spolu, podporují se, jsou v kontaktu, spojuje je něco
výjimečného – kamarádství založené na
společném úsilí.
(ef)
ci a tréninkový kemp se nám tady velmi
osvědčil. Vynikajíci hala, vynikající zázemí kolem a skvělí lidé, kteří nám vytvořili podmínky. Postup na Euro se nám povedl. Toho jsme využili i letos a doufám,
že nám Kadaň opět přinese štěstí k postupu ze skupiny,“ přeje si reprezentační
trenér Tomáš Neumann.
V Kadani národní reprezentace absolvovala osm tréninkových jednotek
a k tomu sehrála modelové utkání s domácím Betisem. „Snažili jsme se přenést
nacvičované herní situace do utkání, to
je vždy důležité. A to také přispělo ke
splnění cíle, se kterým jsme do Kadaně
přijeli,“ ujistil reprezentační trenér. Hned
po skončení kvalifikace se hráči dozvěděli konečnou nominaci na ME. „Do
Kadaně jsme přivezli širší kádr. Vybrat
z nich 14 nej po psychické i herní stránce
nebylo nic jednoduchého,“ prozradil Neumann.
Nejdůležitější zápas na ME čekal naše
futsalisty hned na úvod šampionátu s
Chorvatskem. Byl klíčový pro postup ze
základní tříčlenné skupiny. „Připravujeme
se na to delší dobu. Kluci sledovali doma
vido, a i tady v Kadani jsme vedli tréniky
tímto směrem,“ prozradil trenér. V prvním
zápase naší skupiny Španělé překvapivě
Trenér reprezentace Tomáš Neumann
(vlevo) při rozhovoru s Marianem Gorolem, trenérem Betisu Kadaň.
remizovali s Chorvatskem 3:3, a tím celou
skupinu výrazně zamotali. Český výběr nad
Chorvatskem dvakrát vedl, ale o postupovou výhru přišel dvě minuty před koncem
a zápas skončil remízou 3:3. Čeští futsalisté
se ve druhém utkání o senzaci nepostarali.
V nedělním utkání totiž prohráli s obhájci
trofeje ze Španělska 1:8 a s turnajem se rozloučili. Zlomový moment přišel na konci
první půle, kdy výběr trenéra Neumanna
inkasoval druhou branku z penalty.
Za pořadatele patří velké poděkování Skupině ČEZ, která byla generálním
partnerem akce v Kadani.
(ef)
Výsledky a tabulky
Lední hokej
Starší dorost: Kadaň-Třemošná 5:1
(1:0, 2:1, 2:0), branky: Tupý, Stasinka,
Berky, Urban, Haluška. Most-Kadaň 6:2 (3:0, 2:2, 1:0), branky: Berky, Šlat,
Stasinka.
Mladší dorost: HC Děčín–SK Kadaň
3-5 (0:2, 0:3,3:0), branky: Lauko 3, Pipota, Hnídek. SK Kadaň–Kobra Praha
7:10 (0:3, 3:6, 4:1), branky: Hnídek 2,
Hejduk 2, Koblížek, Suchý, Jírovec
Starší žáci: SK Kadaň-HC Roudnice n./L. 10:5 (2:1, 7:1, 1:3), branky:
Prokop 3, Konášek 2, Gut 2, Kolář, Hájek, Nodžák. HC Bílina-SK Kadaň 7:3
(2:1, 2:1, 3:1), branky: Hájek, Gut, Prokop. SK Kadaň-Jungadler Mannheim
0:13 (0:4, 0:4, 0:5). Jungadler Mannheim-SK Kadaň 18:1 (3:0, 8:0, 7:1),
branka: M. Ptáček.
Mladší žáci: SK Kadaň-HC Roudnice n./L. 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), branky Kulich 2, Mojžíš. HC Bílina–SK
Kadaň 4:13 (1:3, 1:5, 2:5), branky:
Holka 3, Mojžíš 3, Černý 3, Novotný,
Novák, Spudich, Kulich. SK Kadaň-Jungadler Mannheim 3:1 (0:1, 1:0, 2:0),
branky: Gut, Matuška, Kulich. Jungadler
Mannheim-SK Kadaň 6:4 (2:2, 1:0, 3:2),
branky: Hejra, Machyna, Gut, Černý.
4.třída: SK Kadaň–HC Most 19:3 (6:0,
9:3, 4:0), branky: Kulich 7, Černý 5, Novotný 4, Kalová 2. HC Litvínov–SK Kadaň
14:0 (4:0, 6:0, 4:0). SK Kadaň–Piráti Chomutov 6:8 (3:2, 3:4, 0:2), branky: Kalová 6.
3.třída: SK Kadaň-Piráti Chomutov A
2:12 (0:4, 1:2, 1:6), branky: Převor 2. SK Kadaň–Piráti Chomutov B 2:6 (0:2, 1:1, 1:3),
branky: Mihálik, Schirl. SK Kadaň–HC Litvínov 7:7 (3:2, 1:1, 2:3), branky: Převor 3,
Schirl 2, Novák, Mihálik O. SK Kadaň–Piráti Chomutov A 5:16 (3:5, 1:5, 1:6), branky: Mihálik 2, Šlajchrt, Jonáš, Novák. (w)
tegorií. 1. kategorie (žáci 4. -5. třídy), 2.
kategorie (žáci 6. – 7. třídy), 3. kategorie
(žáci 8. – 9. třídy). Samozřejmě dívky a
chlapci soutěžili zvlášť. Nejlepší plavci:
1. kat.: Řeháková Gabriela 2. ZŠ, Daniel Karfus 1. ZŠ, 2. kat. kraul: Hefnerová Natálie 1. ZŠ, Marušinec Daniel
1. ZŠ, 2. kat. prsa: Hefnerová Natálie
1. ZŠ, Špelina Vítek 2. ZŠ, 3. kategorie kraul+prsa: Strašková Ela 5. ZŠ,
Špelina Vítek 2. ZŠ, 3. kategorie znak:
Šmátrala Patrik 1. ZŠ, Skirková Lucie 1.
ZŠ. Děkujeme všem soutěžícím školám
za účast a těšíme se na další ročník plaveckých závodů.
Petra Černá a Vlasta Elisová
Florbal
2. florbalová liga mužů po 16.kole:
1. Chomutov A
16 13 1 0 2 133:87 41
2. FBC Plzeň
16 12 1 2 1 136:75 40
3. Jablonec n.N. A 16 11 0 0 5 118:91 33
4. Hurrican K. Vary 16 10 0 0 6 104:108 30
5. TJ Turnov
16 9 0 0 7 122:110 27
6. Panthers Liberec 16 7 1 2 6 114:111 25
7. Kati Kadaň A
16 8 0 0 8 119:88 24
8. Slavia VŠ Plzeň 16 6 0 1 9 97:114 19
9. DDM Děčín 4
16 5 0 0 11 116:136 15
10. Lovosice LFP A 16 3 1 3 9 88:107 14
11. Sokol Rokycany 16 2 4 0 10 75:115 14
12. Baník Sokolov 16 2 0 0 14 73:153 6
16.kolo: FBC Kati Kadaň A-FBC 98 DDM
Chomutov A 6:7 (4:0, 0:4, 2:3).
(much)
HBC Kapitán Jirkov-HBC Panthers Kadaň 9:4 (2:0, 3:1, 4:3), branky za hosty: Miroslav
Jandák 2, Martin Kanči a Jan Šponiar. V neděli 19. ledna odehráli první přátelské utkání
v tomto roce, a v nových dresech, kadaňští hokejbalisté. Zápas se konal na deštěm promáčeném hřišti v sousedním Chomutově, kde se utkali se zkušeným ligovým týmem. Do
zápasu šli s cílem získat zkušenosti, což se jim podařilo. Nejlépe jim vyšla třetí třetina.
Plavání
Dne 19. 12. 2013 se na Kadaňské jedničce konal první ročník plaveckých závodů
jednotlivců základních škol z Kadaně a
okolí. Celkem se zúčastnilo asi 55 plavců, kteří soutěžili v různých plaveckých
stylech. Žáci byli rozděleni do třech ka26. ledna se uskutečnily krajské přebory žactva v hale na pražském Strahově. S padajícím
sněhem nám padly na krk i medaile! A to hned čtyři.Zasloužili se o ně kadaňské stálice.Veronika Malkovská a David Štiblický. Oba dva po novém roce postoupili do starší kategorie
a nastupují proti rafanům co jsou o rok starší. David, kovaný sprinter, zabojoval v dálce a
vyskákal si stříbro. Stejný kov získal i v běhu na 150m v čase, který zatím uniká o 3 setinky
limitu na mistrovství republiky žáků! Veroniku necháváme odpočinout od štrekařských tratí
a ona dokazuje, že neztrácí jak v dynamických, tak v rychlostních disciplínách. Třetí místa
v dálce a běhu na 300 m jsou velice příjemným překvapením. Toto je jen poloviční úspěch naší
dvanáctičlenné výpravy. Neboť je třeba pochválit další, s jakým nasazením se porvali se soupeři. Dokázali nám to hlavně solidně se rozebíhající Kristýna Kaslová dvěma čtvrtými místy
a jedním pátým a Honza Horák. Z nejmladších jsou to Filip Vaško, Filip Selinger, Petr Kopecký. Vedení oddílu děkuje za skvělou reprezentaci.
Pele
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Turistické informační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba
a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny