Premiéra hry 8 žen...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 23. dubna
2. května
...7. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXIV. č. 8 17. dubna 2014
5 Kč,–
Výjimečný klavírista
opět v Kadani
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Kdo nebude v tyto dny v Kadani a chce se
přesto voleb zúčastnit, může již nyní požádat o volební průkaz. Volební průkazy se
budou vydávat voličům od 8. května. Novinkou je, že volební průkazy budou nyní
pro všechny druhy voleb stejné a budou
mít zvýšenou ochranu proti padělání. (r)
Turistické informační
centrum upozorňuje
Turistické informační centrum Kadaň bude zavřeno o tyto státní svátky:
Velikonoční pondělí 21. 4. 2014
Svátek práce - čtvrtek 1. 5. 2014
Státní svátek - čtvrtek 8. 5. 2014.
(tic)
Jednali o zlepšení dopravní
obslužnosti parku Verne
Základní škola Na Podlesí si v letošním roce připomíná 40 let svojí činnosti. Jednou z akcí, které toto výročí letos připomenou, byl „Jarní
vínek“, který se uskutečnil v kulturním domě Střelnice ve čtvrtek 3. dubna. Diváci v opravdu zaplněném sále mohli zhlédnout dvě desítky
vystoupení. Na pódiu se vystřídaly tanec, hudba, zpěv a divadelní scénky. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Foto: (vv)
Bránu pro vás otevře „Egermannův dům“
Královské
město
Kadaň a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
u příležitosti Meziná-
Základní škola Rudolfa
Koblice si připomíná 55 let
V letošním roce
si Základní škola
Rudolfa Koblice připomíná 55. výročí
svého založení. Toto
výročí
připomene
během roku několik
akcí. V sobotu 29.
března se uskutečnil Den otevřených dveří,
který návštěvníkům umožnil prohlédnout
si budovy školy. Zajímavé bylo nahlédnutí
do školních kronik z let 1959 až 2000. Ještě
zajímavější pak bylo porovnání s tím, jak
vypadá výuka ve škole dnes.
...zpráv
aktualit
fotografií
Volby 2014
Koncertní sezona Společnosti kruhu
přátel hudby v Kadani je v plném proudu. Po vystoupení vynikajících umělců
v pořadu „Galantní doteky sladké Francie“ ve zcela zaplněné koncertní síni
kostela Stětí sv. Jana Křtitele budeme mít
nyní možnost mezi námi uvítat klavírní
hvězdu první velikosti. V úterý 22. dubna v 19.00 hodin se ve svém klavírním
recitálu představí umělec, jehož klavírní
projev fascinuje publikum na celém světě. Výjimečný švédský klavírista Carl Peterson přijede do Kadaně v rámci evropského turné.
(dokončení na 3. straně)
S cílem provázání spolupráce a zlepšení
výměny informací uspořádal v pondělí 31.
března významný regionální zaměstnavatel, společnost Toyoda Gosei Czech, regionální setkání starostů. Na setkání bylo zastoupeno celkem 14 obcí a měst z regionu.
Hlavním programem setkání bylo prodiskutovat možné návrhy na zlepšení
infrastruktury a dopravní obslužnosti industriálního parku Verne. V tomto ohledu
byla diskutována možnost rozšíření MHD,
propojení zóny směrem Ciboušov-Klášterec
nad Ohří, vybudování cyklostezky, vybudování záchytného parkoviště a v neposlední
řadě vybudování nadúrovňové křižovatky u
výjezdu ze zóny na E442. V závěru setkání
společnost Toyoda Gosei Czech představila probíhající rozšiřování kapacity výrobní
haly a očekávaný nábor 125 nových zaměstnanců.
(dokončení na 2. straně)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
Samotnou kapitolou bylo občerstvení. Na plakátech bylo avizované jako
malé, ale pracovnice školní jídelny se
překonaly a nabídka chutných jídel byla
opravdu veliká a navíc bylo vše i pěkně
naaranžováno.
Další akcí, která kulaté jubileum připomene, bude zahradní slavnost, která se
uskuteční 9. května (více na 6. straně) v areálu školy. Pochopitelně, vše bude záležet
také na počasí. V případě nepříznivého
počasí by se měli zájemci ujistit na webových stránkách školy (www.2zskadan.cz),
zda nedošlo ke změně.
(r)
Při listování kronikami školy narazili návštěvníci na mnohé zajímavosti. Některé osvěžily
vzpomínky a další byly důvodem k srdečnému úsměvu.
Foto: (vv)
rodního dne památek a sídel vás zvou na
akci „Brány památek dokořán“. V sobotu
26. dubna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin
bude veřejnosti otevřen měšťanský dům
čp. 7 („Egermannův“). V tomto domě
sídlí Turistické informační centrum Kadaň, najdete zde také galerii městské památkové rezervace a galerii Karla Havlíčka a krásné reprezentativní prostory.
Vstupné je zdarma.
(r)
Začalo opět hlasování
o nejkrásnější město
Od 1. dubna do 31. října 2014 probíhá
další ročník soutěže o titul „Nejkrásnější
město a obec Čech a Moravy 2014“. Kadaň
v předchozích anketách čtyřikrát zvítězila
a loni skončila druhá za Manětínem. Hlasovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jedenkrát za hodinu za totéž město/obec. Hlasuje se kliknutím na „Přidej
hlas!“ v hlasovacím zařízení pod prezentací města/obce. Více informací najdete na
adrese: www.czregion.cz.
(r)
Férová snídaně na podporu fair trade
T
V sobotu 10. května se uskuteční již čtvrtý ročník pikniku „Férová snídaně ve vašem městě“. V Kadani proběhne od 9.30 hodin před kulturním domem Střelnice pod
kaštany (v případě nepříznivého počasí se akce přesune do kulturního
domu Střelnice). Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve
stejný čas na desítkách míst po celé
ČR sejdou stovky lidí, aby daly najevo, že podporují fair trade. Stane se
tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.
„Happening se těší stále větší oblibě,
zatímco v roce 2011 se Férová snídaně
konala v 41 městech a v roce 2012 v 57,
tak loni již v 87 městech. Celkem loni
snídalo 2 800 lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci koordinuje.
Příjemný neformální nekomerční piknik si již získal své
jméno a i letos bude opět propojovat
fair trade s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny, jako jsou kakao, káva, čaj, ale například i bábovka upečená z domácích
vajec a fairtradového kakaa. Společně
pak posnídají na veřejném místě, aby
vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská
práva, poškozováno životní prostředí či
zneužita dětská práce.
Podrobné informace k letošní snídani
jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách www.ferovasnidane.cz.
(r)
Krátce … z Kadaňska
Ze zápisníku
městské policie
Pranostika:
Velikonoce krásné úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Prší-li na svatého Vojtěcha (23. 4.), neurodí se švestky.
S občanským soužitím jsou
někdy velké starosti
Citát na tento týden:
Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje.
WALTHER
Oslava Svátku práce se bude konat
1. května od 10.00 hodin v Žatecké
ulici pod barbakanem. Zajištěno občerstvení a atrakce pro děti. Pořádá základní organizace KSČM.
Zastupitelstvo zvýšilo o 300 000
na 800 000 korun částku vyčleněnou
v rozpočtu města na příspěvky na opravy
objektů v městské památkové rezervaci.
Reagovali tak na zájem ze strany majitelů objektů. Cílem města je pomáhat při
zachování a obnově kulturních památek.
Stát se na den tvůrcem evropské politiky mohou v rámci vzdělávacího projektu
žáci středních škol z Libereckého a Ústeckého kraje. 30. dubna se v budově Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem
uskuteční soutěžní simulaci jednání evropských institucí. Přihlášky do 18. dubna.
V úterý 25. března byl v pražské Betlémské kapli slavnostně uveden do funkce rektora
ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka (na snímku uprostřed). Je absolventem SPŠ stavební
v Kadani, kde studoval v letech 1975 – 79. Se školou udržuje kontakty a je i iniciátorem Ceny absolventů, kterou jsou každoročně oceňováni nejlepší žáci stavebních oborů SPŠS a OA Kadaň. Slavnostní inaugurace se na pozvání pana rektora zúčastnili
i jeho bývalí učitelé Ing. Pacholík, Ing. Pacholíková, Ing. Němec a současný ředitel školy
PaedDr. Hrdina.
Foto: Miroslav Pacholík
Úspěch kadaňské průmyslovky
v mezinárodní soutěži v projektování
Ve čtvrtek 27. března se v Českých Budějovicích uskutečnil již 13. ročník mezinárodní soutěže Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce. Letos do
jihočeské metropole zavítal opět rekordní
počet soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 60 žáků z 30 škol z Čech a Moravy a 2
školy ze Slovenska. Střední průmyslovou
školu stavební a Obchodní akademii Kadaň reprezentovali žáci oboru Stavebnictví
David Šmíd ze 4.A a Michal Weiss ze 3.A.
V konečném pořadí obsadil David Šmíd
(na snímku) 2. místo a mladší kolega 27.
místo, které bylo vzhledem ke konkurenci
pěkným úspěchem. Z celkového počtu 62
soutěžících jich 28 nebylo vůbec hodnoceno. Vítězství si odnesl F. Dostál z Hradce
Králové.
Ing. Lenka Hrdinová
Termíny farmářských trhů 2014
Kadaň Mírové náměstí:
Další termíny:
14.května
11. června
13. srpna
10. září
8. října
12. listopadu
Trhy se konají vždy ve středu
od 9.00 do 16.00 hodin
V loňském roce řešili strážníci celkem
138 případů narušení občanského soužití
a 20 případů, kdy ke konfliktu došlo mezi
osobami blízkými či manželi. Podobné
případy se objevují i v letošní statistice. Například 28. března řešili strážníci hned dva.
Před půl desátou ráno byli strážníci
vysláni do Chomutovské ulice, kde problémem občanského soužití měla být hlasitá hudba. Žena, která strážníky zavolala,
jim označila nájemníka, který je neustále
ruší hlasitou hudbou. Ten se se strážníky
nechtěl moc bavit s poukazem na to, že je
den. Tvrdil, že si zde nemůže ani pustit televizi, protože mu hned bouchají na topení.
Případ dořeší přestupková komise.
Druhý případ vyrazili strážníci řešit
v půl sedmé večer opět do Chomutovské
ulice. Muž zde měl problém s manželkou,
která ho nechtěla pustit do bytu, i když zde
měl trvalé bydliště. Žena to zdůvodnila tím,
že je pod vlivem alkoholu, že ho doma nechtěla, proto ho poslala k jeho rodičům.
Nakonec ho domů vzala s ujištěním, že kdyby s ním byl nějaký problém, aby se hned
obrátila na městskou policii.
(mp)
Policie pátrá:
Hledaný
muž:
Čonka
František,
datum narození 24.
5. 1955.
Na
hledaného
vydal Okresní soud
Cheb příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody na dobu čtyř měsíců. V posledních letech se hledaný
zdržoval ve městě Chebu. Čonka je
165 cm vysoký, hubené postavy, má
šedé prořídlé vlasy česané dozadu,
šedomodré oči, velký pokřivený nos
a masivní vysunutý spodní ret. Celý
trup a ruce má potetované převážně
motivy žen. Přes celá záda má vytetován motiv ďábla s netopýřími křídly.
Hledaný má nebezpečnou násilnickou povahu, a proto není bezpečné se
ho pokoušet zadržet.
V případě zjištění poznatků, které
by pomohly pohřešovaného najít, se
obraťte na nejbližší oddělení policie
nebo volejte na linku 158.
(piv)
Trenažéry v autoškole jsou přínosem
V březnu proběhlo povinné školení řidičů - strážníků MP v Kadani. Jeho
součástí byl i nácvik zvládání krizových
situací na simulátorech jízdy, které autoškola manželů Chvátalových jako jediná v
regionu používá k výcviku i při školeních.
Na japonském mototrenažéru Honda a
autosimulátoru jízdy lze nastavit programy
s různou obtížností tras, od jízd mimo
město a na předměstí, přes jízdy dálkové až
po hustý městský provoz, a to jak ve dne,
tak za snížené viditelnosti v mlze či v noci.
„Něco podobného používají piloti dopravních letadel, kde lze mimo jiné nasta-
vit i nepříznivé klimatické podmínky a po
skončení trasy následuje její počítačové
vyhodnocení a vytisknutí na tiskárně,“ dodává Jan Chvátal.
Strážníci MP, kteří musejí při své práci
denně čelit nenadálým krizovým situacím
v dopravě, si tak na těchto simulátorech
mohli vyzkoušet jejich zvládání, a posílit
tím své řidičské dovednosti, např. při nenadálém brzdění, vyhýbání se překážce apod.
„Tyto trenažéry neslouží jen našim žákům. Mohou si je přijít vyzkoušet všichni
zájemci z Kadaně i celého chomutovského
regionu,“ uzavírá Olga Chvátalová.
Zástupce ředitele autoškoly Mgr. Petr
Mála při výuce.
Nejmladší člen MP p. Zdeněk Pešorna při
nácviku krizových situací.
Jednali o zlepšení dopravní obslužnosti parku Verne
(pokračování z 1. strany)
Společnost Toyoda Gosei Czech,
s.r.o. byla v ČR založena 1. 3. 2001.
Jejími majiteli jsou japonské koncerny
Toyoda Gosei Co. a Toyota Tsusho Co.,
které obě patří do největší průmyslové
skupiny světa Toyota. Společnost Toyoda Gosei Czech (TGCZ) vznikla v ČR
ve stejné době, kdy desítky dalších firem následovaly kroky konsorcia Toyota a PSA, tedy postavení automobilky
TPCA v Kolíně.
Od založení společnosti došlo k několika zásadním expanzím, jako je rozšíření
kapacity první výrobní haly nebo investice do další výstavby. V letech 2005-2006
dostala společnost nové zakázky na úplně nový segment výroby – těsnící prvky
karoserií. Vznikla tak v ČR nová, již třetí,
výrobní hala.
V první polovině roku 2009 začala i na
TGCZ dopadat finanční krize, která se
projevovala v razantním propadu objednávek, které se z téměř 5 miliard ročního
obratu propadly až ke 2 miliardám. To
se bohužel projevilo i ve snížení velkého
počtu zaměstnanců. Díky opětovnému
získání nových zakázek se společnost
znovu vrátila na počty zaměstnanců
z roku 2008 a na konci roku 2013 k počtu
890 zaměstnanců a v roce 2014 plánuje
rozšířit počet na 1015 zaměstnanců. (tg)
Naděje nabízí i dluhovou poradnu
Již druhým rokem je v Kadani, v ulici
Jana Švermy čp. 569, otevřena pobočka
Naděje - nízkoprahové denní centrum,
jehož posláním je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. V denním centru
mohou jeho klienti získat základní i odborné sociální poradenství, hygienický
servis, dostane se jim potravinové pomoci
a podle možnosti je i poskytnuto ošacení. Potravinová pomoc je zajišťována v
rámci Potravinové banky Ústeckého kraje.
V této souvislosti patří poděkování pekárně Pekosa v Klášterci nad Ohří za
dosavadní spolupráci, která byla navá-
2
zána již v lednu 2013. Pečivo z pekárny
Pekosa prakticky denně pomáhá zlepšit
život těm, kteří to opravdu potřebují. Co
se týká „sociálního šatníku“, ten je doplňován především z darů. Pokud máte
neonošené nebo zachovalé oblečení nebo
boty, určitě váš dar v Naději velmi ocení.
Novou sociální službou je dluhová
poradna, která je zde zajišťována od
konce minulého roku. Jde o bezplatnou
službu, která má za cíl pomáhat lidem
z Kadaně, kteří se ocitli v tíživé finanční
situaci. Poradnu v Naději můžete navštívit v pondělí a ve středu vždy od 9.00
do 17.00 hodin. Obrátit se na poradnu
můžete i telefonicky (778 412 438).
Jak nám na statistice doložila Veronika Kusá, pracovnice poradny, počet klientů pomalu stoupá, tak jak se dostává
do povědomí obyvatel města, kteří potřebují řešit složitou životní situaci většinou spojenou s problémy při splácení
dluhů. Pomohou jim zde například při
hledání vhodných řešení, která umožní
co nejlépe zvládnout následky neschopnosti splácet dluhy a jak snížit negativní
dopad problémů se splácením. Důležitá
je pomoc a vytváření podmínek při komunikaci s věřiteli, soudy a exekutory
nebo vypracování návrhu na oddlužení
– insolvenční návrh. Příkladů pomoci
by byla celá řada.
(r)
Co se bude prodávat
na Císařském dni?
Pracovníci odboru životního prostředí
zkontrolovali výsadbu ovocných stromů
v oblasti bývalého vojenského cvičiště za
Kadaňskou Jesení. Kontrolovali jak genofondový sad, tak jednotlivé aleje. Mohli konstatovat, že z téměř pěti set stromů zimu nepřežily jen 3 jabloně a tři hrušně, které budou
nahrazeny. Letos se zde s velkou výsadbou
nepočítá. Půjde pouze o náhradní výsadbu
za pokácené stromy, která bude směrována
na dosazbu jednotlivých alejí.
Císařský den, největší kadaňská historická slavnost, se letos bude konat v sobotu
23. srpna. Příprava je pochopitelně v plném
proudu. V současné době probíhá přijímání přihlášek do výběru prodejních stánků a
prodejců na této kulturní akci. Zájemci najdou více informací na webových stránkách
města - odkaz na Císařský den. Přihlášku ke
stánkovému prodeji s potřebnými doklady je třeba podat nejpozději do 15. června
2014. Samotná přihláška ještě nezaručuje
účast prodejce na kulturní akci.
(r)
Na autobusovém nádraží byla přemístěna stání z první řady (nejblíže k silnici) do zbývajících
dvou. V prostoru, který tím byl uvolněn, byla vyznačena parkovací místa (celkem 64). Nové
parkoviště bude jako „záchytné“ sloužit při konání velkých akcí (Císařský den, Vysmáté léto
atd.). Poprvé dobře posloužilo při blokovém čištění.
Foto: (vv)
www.kadanskenoviny.cz
Na březnovém setkání starosty Kadaně se
seniory z domů s pečovatelskou službou
zazněla také připomínka ke stavu laviček
na autobusovém nádraží, které znečišťují
holubi. Bylo i navrženo řešení v podobě
jejich přemístění mimo jejich dosah. Netrvalo dlouho a lavičky již byly vyčištěny
a přemístěny z přímého dopadu holubího
trusu.
Foto: (vv)
17. dubna 2014 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v
měsíci
dubnu
2014
oslaví
"kulatá"
výročí
–
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
Zlatý pár
Tradiční setkání se blíží
Přiblížil se další ročník setkání
bývalých obyvatel zaniklých obcí
na Kadaňsku a „starých“ Kadaňáků.
Setkání se uskuteční v sobotu 26.
dubna v kulturním domě Střelnice,
který bude pro příchozí otevřen od
14.00 hodin. Slavnostní zahájení je
plánováno v 15.00 hodin. Účastníky setkání čeká nejen dobrá zábava
s orchestrem Milana Baranijaka, ale
hlavně se budou moci setkat se svými
kamarády a zavzpomínat na to, jak se
tenkrát před lety žilo.
K tradičnímu programu těchto setkání pochopitelně patří ocenění nejstarších účastníků a také položení
kytice u pámátníku zaniklých obcí u
Perštejna za všechny účastníky.
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
Kulturní zařízení Orfeum
•
•
•
Kdyby se objevila nějaká „nová“ fotografie nebo jiný historický dokument
doby, jejichž kopii by bylo možné zařadit do současného archivu, bude Cyril
Hauptmann, předseda Klubu přátel města Kadaně, nálezci vděčný.
(r)
•
Carvin Jones je také velký šoumen
•
Ve čtvrtek 20. března zavítal Carvin Jones Band do kadaňského Orfea.
Carvin Jones je kytarista původem
z Texasu a patří mezi to nejzajímavější, co bluesová scéna nabízí. Carvina
Jonese doprovázejí na svém koncertním turné i dva italští muzikanti Mike Califano na basu a Gianpaolo
Feola na bicí.
V Kadani tak předvedli více jak
dvouhodinovou fantastickou show. Fanoušci tak měli i možnost zakoupit CD
a nechat si ho vlastnoručně podepsat
od tohoto skvělého kytaristy, zpěváka
a baviče. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin.
Text a foto: Pavel Zárybnický
Když dva lidé spolu prožijí 50 let, jistě
mají na co vzpomínat. V pátek 28. března si svoje vzpomínky na den přesně po
padesáti letech oživili Františka Březinová rozená Krupová a Karel Březina,
kteří si své první „Ano“ řekli v roce 1964
v obřadní síni v Kadani. Zde je nyní přivítal oddávající Jan Losenický, který jim
ve své řeči a blahopřání ke zlaté svatbě
připomněl některé historické události
spojené s jejich výročím.
(r)
Vstupenky na akce
zakoupíte online
Novinkou, na kterou jistě všichni netrpělivě čekali, je umožnění zakoupit
vstupenky na většinu akcí pořádaných
Kulturními zařízeními Kadaň online
převodem a to přímo ze stránek www.
kultura-kadan.cz. Jde o minutovou záležitost a lístky si po doručení můžete
v pohodlí domova vytisknout na vlastní
tiskárně. Platba kartou je jednoduchá.
Webové stránky také nově nabízejí možnost online dotazů, příp. chatu.
(jal)
Výjimečný klavírista opět v Kadani
(pokračování z 1. strany)
Carl Petersson vyrostl v Helsingborgu
ve Švédsku, studoval na Královské dánské
akademii hudby v Kodani. Posléze se kromě pedagogické činnosti věnoval také koncertování. Jako sólista nebo s doprovodem
orchestru vystoupil na četných koncertech
ve Švédsku, Dánsku, Polsku, Francii, Německu, Izraeli, také v České republice.
V České republice to bylo v roce 2009 a
to u nás v Kadani. Tehdy Město Kadaň zakoupilo klavír pro koncerty vážné hudby v
kostele Stětí sv. Jana Křtitele a tento hudební nástroj byl požehnán p. farářem Josefem
Čermákem. Poté následoval klavírní recitál
Carla Peterssona.
V roce 2009 také jmenovaný umělec
uvedl svůj severoamerický debut, při kterém koncertoval s West Coast Symphony
v kanadském Vancouveru a Carson City
Symphony ve Spojených státech. A nyní
v r. 2014 se do Ćeské republiky vrací, aby
nahrál hudební díla s orchestrem Českého rozhlasu. Vrací se i k nám do Kadaně.
Děkuji návštěvníkům našich koncertů
za jejich prokazovanou přízeň, se kterou
vždy přispívají k vytvoření atmosféry,
pro kterou se umělci z cest domovem
i světem rádi do Kadaně vrací. Je mojí
milou povinností poděkovat sponzorům,
kteří nám taková setkání umožňují. Jsou
to: Město Kadaň, Skupina ČEZ, květinářství Floria kadaň, firma Color 3P, Ing.
Olga Chvátalová.
Vstupenky si můžete objednat na
telef. čísle Společnosti KPH: 474 343285
nebo zakoupit v Turistickém informačním centru Kadaň. Zbylé vstupenky
v prodeji hodinu před koncertem. Pro
žáky ZUŠ je vstup zdarma.
K příjemnému hudebnímu zážitku srdečně zve Erika Bernhardtová
Divadlo Navenek – Rok šestý
Do roku 2009 jsme vstupovali stmelení a s pocitem, že nám patří svět (alespoň ten prkenný). Poprvé jsme měli na
repertoáru více než jednu hru a další se
připravovaly.
Sezónu jsme začali největším úspěchem v dosavadní historii divadla,
který se nám dodnes nepodařilo zopakovat – získali jsme cenu za 1. místo
v diváckém hlasování na 5. ročníku
přehlídky Lounské divadlení. Odvezli
jsme si i cenu za ženský herecký výkon, kterou získala Zuzana Bartošová,
dvě čestná uznání pro Josefa Skotka
a Sabinu Abee Tumpachovou a v neposlední řadě také pamětní list (ten
si však odvezly všechny soubory). Porota pod vedením Rudolfa Felzmanna
pochválila soubor za objevnou dramaturgii a za to, že „řada hereckých výkonů zaujala svou živostí a nápaditostí, s níž lze postavy klasické předlohy
přiblížit dnešnímu diváku.“
Obě pohádky z předešlého roku zahrálo divadlo Navenek i na druhém ročníku
Kadaňského divadelního května, kde také
odpremiérovalo dvě aktovky pro dospělé. Blázinec v prvním poschodí z pera F. F.
Šamberka je prověřená komedie, jedna z nejúspěšnějších her současnosti i ve velkých
kamenných divadlech. Režisérka Pavlína
Košťáková s pomocí Sabiny Abee Tumpachové hru ovšem zkrátila, aby vynikla hlavní dějová linka, v níž bylo nejvíce prostoru
dáno postavě bláznivého sluhy v podání Petra Píďana Stehlíka. Aby diváci nebyli časově
ošizeni, nazkoušela režisérka s herci ještě
hru Duel podle předlohy Georgese Neveuxe,
která vypráví příběh rozdvojené osobnosti,
kterou si střihli Jakub Vaňas a Daniel Kyška.
Je velká škoda, že se obě představení dočkala
jen jedné reprízy, většina mladých herců se
však po prázdninách rozjela za vzděláním do
nejrůznějších končin naší republiky.
Na kadaňském divadelním květnu
se kromě domácího divadla představila
Kadaňské noviny /17. dubna 2014
Sobota 26. dubna od 14.00 hodin: setkání lidí z vysídlených obcí, které zanikly
kvůli těžbě uhlí či z jiných důvodů.
i divadla ze Žatce, Bíliny, Chomutova,
Prahy a Jaroměře. Tento ročník přinesl
novinku – opustili jsme klášterecký systém jednotýdenní přehlídky a kadaňským divákům jsme začali představení
servírovat po kapkách. Každý týden
jednu kapku.
Kulturní zařízení Kadaň v roce 2009
přišlo s nápadem uspořádat s místními
neziskovkami benefiční akci, během
které by organizace seznámily se svými
aktivitami nejen veřejnost, ale poznaly
by se i blíže mezi sebou. Svou činnost
představilo třeba o. s. Radka nebo o. s.
Světlo a samozřejmě také právě naše
divadlo.
Letos slavíme 10. výročí našeho oficiálního jarního založení a chceme, aby
s námi mohli vzpomínat i naši diváci,
a tak budeme slavit spolu s Vámi – v
sobotu 26. dubna 2014 od 19 hod. v
Orfeu. Jste srdečně zváni!
divadlo Navenek
www.kadanskenoviny.cz
Pátek 18. dubna od 20.00 hodin: Večer s Baranijankou - zábava pro všechny generace s orchestrem Milana Baranijaka. Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro seniory.
Sobota 19. dubna od 19.00 hodin: Country bál - tradiční country pohoda. Vstupné
80 Kč.
Pátek 25. dubna od 20.00 hodin: Dan Bárta - Po pěti letech přichází Dan Bárta &
Illustratosphere s novým albem - „Maratonika“. Se sestavou špičkových hudebníků
představí Dan Bárta horké novinky i staré skladby v novém kabátě. Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra Chyška a Jiří Slavíček v čele s charismatickým frontmanem předvedou nezapomenutelný hudební zážitek, u kterého byste zkrátka neměli chybět. Vstupné
250 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě.
Sobota 26. dubna od 19.00 hodin: Divadlo Navenek slaví 10 let! Jste srdečně zváni
na divadelní taškařici, během které bychom s Vámi rádi zavzpomínali na uplynulá léta
a na ty nejpovedenější inscenace. Pro opravdové fajnšmekry máme dokonce připravený kvíz, ve kterém budou moci předvést své znalosti souboru i repertoáru Navenku.
Vstupné 100 Kč na sál a 80 Kč na balkon.
Pátek 5. května od 20.00 hodin: Arakain + Dymytry. Dvě rockové legendy na jednom
pódiu! Vstupné 299 Kč v předprodeji a 350 Kč na místě.
Městská knihovna Kadaň
•
Úterý 29. dubna: Večer ve věži – Kateřina Hilská - vystudovala anglistiku a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a po mnoho let vyučovala angličtinu na
FAMU. Patří k předním českým překladatelům, z angličtiny do češtiny převedla řadu
klasiků anglické literatury včetně Virginie Woolfové, Josepha Conrada, Thomase Hardyho nebo D. H. Lawrence. Její doménou je zejména románová tvorba, dětská literatura,
divadelní hry a eseje. Do Kadaně přijede Kateřina Hilská při zvláštní příležitosti - přesně
před sto lety publikoval jeden z nejzajímavějších autorů 20. století, James Joyce, své
Dubliňany. Ty přede dvěma lety vydalo v nejnovějším překladu právě Kateřiny Hilské
nakladatelství Odeon. Budeme si s ní povídat i o tom, jak se jí Joyce překládal a jestli to
pro ni bylo snazší než překlady třeba Virginie Woolfové, jak své překlady vlastně vytváří
i obecně o práci překladatele. Vstupné 20 Kč, studenti SŠ a U3V zdarma.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
•
Úterý 22. dubna od 19.00 hod.: Carl Petersson - výjimečný švédský klavírista v rámci
evropského turné v Kadani. Na programu budou skladby L. van Beethovena, F. Chopina,
F. Liszta, Cl. Debussyho, G. Gershwina a dalších. Vstupné 50 Kč.
Výstavy
Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí
•
Od 30. dubna do 3. června: Vojtěška Vlčková – Biblické krajiny. Vojtěška
Vlčková vystudovala SUPŠ v Turnově obor zlatnictví a stříbrnictví, žije a pracuje
v Praze a v Křovicích u Dobrušky. V rámci svého povolání se zabývá výrobou
šperků, těžištěm její volné tvorby se stala plastika; ve svých solitérních plastikách
z bronzu a kamene, jejichž výška zpravidla nepřesahuje 20 cm, realizuje převážně figurální motivy. V Kadani představuje Vojtěška Vlčková příběhy Starého a
Nového zákona vytvořené z kamene a bronzu pod názvem Biblické krajiny.
Turistické a informační centrum Jana Švermy 7
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná městské památkové rezervaci.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské divadlo Žatec
•
•
Pátek 18. dubna od 19.00 hodin: GOTHIC THEATRE III. V žateckém divadle vystoupí průkopníci a legenda gotického roku v Čechách skupina XIII. Století v čele se
zpěvákem, textařem a spisovatelem Petrem Štěpánem spolu s mosteckou gothic rockovou skupinou Carpatia castle za doprovodu taneční skupiny Rockbalet Most. Koncert
nabízí divákům skvělou podívanou na velkolepou gotickou show. Exkluzivitu celé akce
zajišťuje atmosféra prostředí, kvalitní ozvučení, světelný design a především perfektní
akustika divadla, ve kterém se podobná akce v dějinách divadla pořádá vůbec poprvé.
Vstupné 280 Kč, 200 Kč v předprodeji do 17. 4. 2014.
Pondělí 28. dubna od 19.00 hodin: “ FURTLUFTDURCH TOUR” - nový zábavný
program populárního baviče Zdeňka Izera, v kterém se diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i
zahraničních zpěváků a zpěvaček. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu bude
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková. Vstupné 200 Kč.
POHŘEBNÍ SLUŽBA KADAŇ
Kancelář v obřadní síni
na hřbitově v Kadani
STÁLÁ SLUŽBA:
776 33 22 18
Zákaznická linka - ZDARMA
PO – PÁ: 7.00 – 15.00
tel.: 474 336 336
NON STOP:
800 26 11 28
e-mail: [email protected]
web: www.pohrebnisluzbakadan.cz
Vysočanské zahrady a. s.
krematorium
Člen sdružení pohřebnictví
Poskytujeme kompletní služby v oboru pohřebnictví na vysoké profesionální úrovni.
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Chomutovské divadlo hostilo děti
Čajovna Sněžný drak
Úterý 22. dubna od 20.00 hodin: večer autorského čtení - Jana Polcarová
(vstupné 50 Kč)
Čtvrtek 24. dubna od 19.00 hodin: vernisáž výstavy grafika Petra Pazdery
Paynea (vstup volný)
Pátek 25. dubna od 14.00 hodin:
HO´OPONOPONO - odpolední výukový kurs J. Chrásteckého (kursovné Kč 444
- předprodej v čajovně zahájen 1. 4. 2014).
Úterý 29. dubna od 19.00 hodin: Čakrové tance - zážitkový seminář s MD a KR
Velikonoční bruslení
12. a 13. března se konal již 16.ročník Mateřinky (přehlídka vystoupení dětí předškolního
věku). Z Kadaně se Mateřinky zúčastnily děti z mateřské školy Barvička s tanečním vystoupením se stuhami s názvem Duhové tancování, z MŠ Olgy Havlové s programem Ententýky a z
MŠ Klásek s tancem Pongo disco. Dětem se vystoupení povedla. Byla nápaditá, veselá a dynamická. Zatleskali jim rodiče, plný sál a také starosta Kadaně J. Kulhánek. Jarmila Hanzlová
Kromě pravidelných termínů (úterý
18–19 hod., sobota a neděle 10–11 hod.)
přibyly v dubnu další dva termíny. Jsou
to čtvrtek 17. a pátek 18. dubna, kdy je
zimní stadion v Chomutově veřejnosti
otevřen v dopoledních hodinách (10–11
hod.). Vstupné na prázdninové bruslení
je stejné jako v jiných dnech 42 Kč. (zs)
Jak se kočka externistka stala kočkou domácí
Slavné rozhodnutí ochočit si kočku padlo v restauraci Na Střelnici.
Lžičkou jsem rozbíjela zmrzlou jahodu v poháru. Mamka naproti mně
pila kafe ředěné minerálkou (nechtěla
ho pít horké, ale potom, co se snoubily chutě bublinek a pressa ho nechtěla
pít vůbec) a zkoumavě mě pozorovala.
,,No, ale jak bychom to udělali? Víš přece, že Davča má alergii?“
Protože se alergie přímo na kočky u nikoho z nás nikdy neprojevila, byl to chabý
pokus, jak zvrátit moje dlouhodobé úsilí.
Obě dvě jsme prostě věděly, že kočku mít
budeme. A taky jsme ií do 14 dní měli.
Objevila se, když jsme zase přikrmovali jednoho pejska, za kterým
chodíme už pár let. Jednou, asi dva
měsíce před dobou, o které se tu dnes
bavíme, při večerním krmení vylezla
ze psí boudy malá mourovatá kočička.
Od pohledu se mi nelíbila. Vypadala
příšerně. Strachy ztrápené oči a dozadu stažené uši. Neustále něco povídala a přišla blízko k nám, tak jsem jí
alespoň otrhala kousek kuřete. Ať už
to věděla nebo ne, zajistila si jedním
přespáním v psí boudě úžasně pohodlnou budoucnost. Dostala se totiž
mamce pod kůži a to přímo do srdce.
Pravda, chvilku se v naších srdcích
těsnala s konkurencí, s potomky mojí
první kočičí lásky - Kubíčka. Nakonec
jsme se ale rozhodli pro ni. A pak už si
jenom pro- a -proti podali ruce.
S odchycením jsme se rozhodli počkat
do doby, až budeme všichni doma. Párkrát
jsme měli silné nutkání vzít ji domů hned,
ale vydrželi jsme to a spokojili se s každodenními večerními návštěvami. Díky tomu
se mezi námi vyvinul blízký vztah, korunovaný tím, že ostatní kočky z její bandy ji
mezi sebe příliš nepřijímaly.
Konečně nastal večer Vé. Brácha
nesl přepravku, mně se klepaly ruce a
mamka nesla plastový kelímek a kočičí
taštičku (abychom ji měli na co utáhnout). Kočka se nakonec objevila. Položila jsem před sebe přepravku, odklopila
horní mřížku a dala do kelímku jídlo.
Kočka, nyní jí už můžeme říkat Čičina,
strčila do jídla čumák a vypadala, že by
trošku snědla. Bohužel ale přišla do styku se mnou a ne s amatérem. Posunula
jsem misku blíže k přepravce. Čičina
hned za ní. Pak už stačilo jen párkrát
pozlobit nosánek a dát mističku do přepravky, kočka se tam zvědavě podívala,
a to hned půlkou těla, tak jsem ji chytla
za zadek a strčila dovnitř.
Chvilku jsme čekali řev, ale bylo slyšet jenom mlaskání. I potom jsme čekali
řev, ale celou cestu domů si všímala jenom
svého jídla (zkrátka kočka). Vyvolalo to
u nás ulehčený smích, protože jsme s sebou
dokonce vzali i kožené rukavice, se kterými
by se nemusel bát ani krotitel lvů.
Další zpocená chvilka přišla po příchodu domů. Podle pravidel v chovatelských
příručkách došlápla noha naší kočky u nás
v bytě poprvé do kočičího záchodu. A jestli
vás zajímá, jak to bylo dál, přečtěte si pokračování.
Plnou verzi článku naleznete na webu:
www.pravou-predni.blog.cz
Kateřina Štiblická
Sbor dobrovolných hasičů Podlesice
uspořádal 8. března masopustní oslavu, za jakou by se nemusely stydět
mnohem větší obce. Ocenit lze především velký počet opravdu pěkných
masek vlastnoruční výroby. Jejich průvod, který doprovázel harmonikář, se
s halasem vydal dům od domu z Nových Třebčic přes Vitčice do Podlesic.
U každého domu to masky pořádně
roztočily. Před místním hostincem
v Podlesicích nakonec účastníci dostáli masopustním obyčejům poražením
kobyly a zastřelením medvěda. Masopustní veselí pak pokračovalo rejem
masek v sále hostince. Foto: (účastníci)
Louny čeká velký festival
V květnu letošního roku čeká na obyvatele Loun a širokého okolí velký poprockový festival s názvem Jarní Zloun
Fest. Ze sportovní haly se jarní část této
akce přestěhuje do prostoru Cyklistického stadionu v ulici K Velodromu. 9.
a 10. května na dvou velkých podiích
budou mimo jiné účinkovat: Věra Špinarová & Adam Pavlík Band, Ewa Farna,
Aneta Langerová, Michal Hrůza, Mandrage, Premiér, Kreyson, České srdce,
Wohnout, Petr Bende & Band + Grajcar
cimbál, UDG, Sto zvířat, Brutus, Totální
nasazení, Vypsaná fixa, Doga a mnoho
dalších. V prostoru stadionu bude připraveno mnoho občerstvovacích i dalších stánků.
Podrobné informace o programu a
zákulisí si již dnes můžete najít na www.
zloun-fest.estranky.cz. Lístky jsou již od
loňských Vánoc v předprodeji za výrazně levnější cenu. Do 8. 5. 2014 si můžete lístky koupit za tuto cenu: jednodenní
pátek 9. 5. 2014 - 240, jednodenní sobo-
ta 10. 5. 2014 - 340, dvoudenní pátek +
sobota 430 Kč.
Časový program: pátek 9. května: 15.30
Barruth, 16.10 - K2, 17.10 - Bittner band,
17.55 - Michal Hrůza, 18.50 - Tři sestry
Banditos, 19.40 - České srdce, 20.40 - Dukla vozovna, 21.35 - Mandrage, 22.40 - Covers For Lovers, 23.30 - Vypsaná fixa, 0.30
- Wertex, 01.00 - Brutus.
Sobota 10. května: 11.00 - Lola běží,
11.45 - Totální nasazení, 12.40 - Prague
conspiracy, 13.30 - Dilated, 14.15 - Gabriela
Gunčíková, 15.15 - Zakázaný ovoce, 16.05
- Aneta Langerová, 17.05 - Simple Muffin,
17.50 - Petr Bende & Band + Grajcar cimbál, 18.55 - Hentai corporation, 19.35 - Věra
Špinarová & Adam Pavlík Band, 20.45 Premiér, 22.35 - UDG, 21.35 - Kreyson,
23.25 - Wohnout, 00.25 - Doga, 01.15 - Dilemma In Cinema.
(kafi)
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Duhové hraní
Od školního roku 2012/2013 jsme
služby naší pedagogicko-psychologické poradny rozšířili o skupinový
trénink grafomotoriky a dalších dovedností potřebných pro předškoláky
a malé školáky. Jedná se o grafomotorický kurs, který jsme nazvali Duhové
hraní. Tento kurs byl původně určený
pro děti s odkladem školní docházky. Tento školní rok jsme ho rozšířili
i pro děti, které navštěvují první ročníky. Do kurzu může dítě doporučit
rodič nebo třídní učitel.
Proč právě grafomotorika? Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají
důvodem pro odklad školní docházky,
protože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohly předznamenávat potíže při nácviku psaní.
Grafomotorické poruchy se nejčastěji objevují spolu s horší koordinací těla a artikulačních orgánů. Pokud by se u dítěte včas nerozpoznaly
grafomotorické problémy a projevily
by se až ve škole, u dítěte by mohlo dojít k vážným problémům při
jeho snaze o písemné vyjadřování.
4
Grafomotorika
je
průpravu ke správnésoubor psychomotomu psaní a přispívají
rických činností, které
k lepšímu ovládání tužjsou vykonávány při
ky, které pomohou dítěti
psaní a kreslení. Při
rozvinout jemnou mopsaní je potřeba vykotoriku a psychické funknávat účelné pohyby,
ce potřebné pro psaní
které jsou založeny na
a kreslení. Procvičujeme
koordinace oka a ruky.
zrakové a sluchové vníPři vývoji grafomotomání, paměť, vnímání
riky se tato koordinace
prostoru a prostorové
zdokonaluje a umožní
představy, rozšiřujeme
dítěti spontánní graslovní zásobu a seznafický projev a později
mujeme děti s klasickýi psaní. Dítě vidí svět Lucie Kopecká, speciální peda- mi českými pohádkami,
kolem sebe, dokáže gog PPP Kadaň
procvičujeme základní
uchopit psací náčiní
matematické představy,
a graficky svět ztvárňovat. Předpokladem
sociální dovednosti a sebeobsluhu.
úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvoVlastní průběh tréninkového prograřilo správný špetkový úchop a bylo na určimu zahajujeme schůzkou s rodiči těchto
tém stupni vývoje grafomotoriky.
dětí. Jedná se o schůzku pracovní, neboť
Rozvíjející program je sestavený podle
na ní rodiče dostávají první informace o
barev duhy. Každá lekce má svojí základnáplni vyučovacích hodin. Je to pouze
ní barvu a lektoři této barvě přizpůsobují
nástin průběhu všech hodin, ve kterých
obsah setkání. Kurs je zaměřený na rozse budeme společně setkávat a učit se
voj jemné motoriky s cílem uvolnění celé
grafické cviky s dětmi.
horní končetiny a následné odstranění
Duhové hraní - jedná se o pravidelnesprávných pohybových stereotypů. Zané setkávání s dětmi v rámci skupinové
hrnuje řadu lekcí se cviky, které poskytují
práce. Po každé lekci následuje krátké
www.kadanskenoviny.cz
zhodnocení a dle potřeb i konzultace s rodičem. Děti dostávají procvičovací cvičení i na doma v rámci
přípravy na režim v 1. ročníku ZŠ
a v rámci přípravy na školní docházku. Po ukončení kursu rodiče dostanou komplexní informaci o tom, jak
dítě pracovalo v rámci skupiny a jak
individuálně zvládlo zadané úkoly.
Při výrazných přetrvávajících potížích lze domluvit s pracovníky poradny individuální konzultace.
Setkání probíhají pravidelně 1x
týdně po dobu 45 minut. Podpůrný
program celkově trvá tři měsíce. Je
poskytován zdarma.
Lucie Kopecká, speciální pedagog
PPP Kadaň
Příště: Domácí příprava u středoškoláků
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
1. ZŠ prosí o pomoc
V září 2014 bude naše škola slavit
40. výročí zahájení výuky v současné budově. V rámci oslav bychom
rádi připravili vzpomínkovou výstavu fotografií z historie školy, a proto
prosíme bývalé žáky, zaměstnance a
občany Kadaně o zapůjčení fotografií
naší školy, zařízení školy, společných
fotografií zaměstnanců a žáků vycházejících tříd. Fotografie si okamžitě
naskenujeme a vrátíme. Zavzpomínejte s námi na uplynulých 40 let. Děkujeme.
ředitelka školy
17. dubna 2014 / Kadaňské noviny
Probíhá oprava ochozu
a helmice radniční věže
Upozornění pro čtenáře a návštěvníky Městské knihovny v Kadani. Ve dnech
12. května - 7. června 2014 budou všechna oddělení knihovny, včetně pobočky
uzavřena z důvodů konání řádné revize knihovního fondu (vyplývá z Knihovního
zákona). Obě internetová pracoviště budou v době uzavírky v provozu bez omeze(ir)
ní. Půjčovat začneme v pondělí 9. června 2014.
Lešení se stavebním výtahem u radníční věže a oplocení staveniště kolem
části radnice budí u kolemjdoucích pozornost. Důvodem je probíhající oprava
ochozu a helmice radniční věže. Zub času
vykonal své a je potřeba provést opravu
dříve, než by spolu s ním zatékající voda
napáchala větší škody. Oprava, která bude
z části probíhat i za použití lezecké techniky, by měla být hotova do konce května. Do té doby musí počkat i zájemci
o výstup na radniční věž. O obnovení
pravidelných výstupů budeme čtenáře
s předstihem informovat.
(r)
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
!
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý
Stáří slepiček: 15-20 týdnů
Cena 149 – 185 Kč / ks dle stáří
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční: v sobotu 26. dubna 2014 v 14.00 hod.
Prodejní místo: Kadaň u Doprav. podniku Prunéřov
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Město se rozhodlo letos přispět na opravu kostela sv. Alžběty a sv. rodiny. Přesněji jde
o opravu schodiště ke kostelu a také jeho fasády. Zastupitelé na svém posledním jednání
schválili příspěvek ve výši 700 000 korun.
Foto: (vv)
V letošním roce pokračuje oprava hřbitovní zdi. Novotou již září první část
vnitřní zdi u kolumbárií a dokončuje se
její druhá část. Dále se ještě v letošním
roce opraví vnitřní a čelní zeď směrem
k železniční trati.
Foto: (vv)
V březnu byl dokončen mlatový chodníček od Střelnice ke hradu a vypadá velice pěkně.
Po dokončení poslední části nábřeží pod hradem se také tato část města stala hojně navštěvovanou promenádní zónou.
Foto: (vv)
Příznivé počasí letos investicím přeje. Zhruba o měsíc dříve mohla být zahájena třetí etapa rekonstrukce Polní ulice. Jde o úsek od vjezdu do technikých služeb až ke křižovatce se Hřbitovní ulici.
Kadaňské noviny /17. dubna 2014
www.kadanskenoviny.cz
Foto: (vv)
5
Hledají se odvážní co mají rádi zábavu
Součástí letošních oslav Narozenin
Maxipsa Fíka bude opět „Mistrovství
světa ve skoku pro něco v Kadani“, které
se uskuteční 31. května od 10.00 hodin
v okolí řeky Ohře. Je to výzva pro všechny nebojácné, kteří rádi zábavu. Určitě
si ji užijí dost a dost. Stačí jen dát dohromady čtyřčlenné družstvo (min.
1 dospělý a min. 1 dítě od 7 do 15 let
včetně) a pak stačí se jen včas přihlásit
v Turistickém informačním centru Kadaň, Jana Švermy 7, kde obdržíte další
informace. Startovné za družstvo je 100
Kč. Přihlášky se budou přijímat do 23.
května 2014 do 16.00 hodin. Kapacita účastníků je omezena (min. 5, max.
15 družstev), proto je lépe s přihláškou
moc neotálet.
Na účastníky bude čekat několik disciplín: mazlení s Broučky, porcování
vorvaně, vědomostní soutěž o Fíkových
kamarádech, sucholyže a skok pro něco.
Družstva na 1. až 3. místě získají poháry, diplomy a bonusové poukázky, ostatní účastníci pak diplomy a upomínkové
předměty. Detaily jednotlivých disciplín
se účastníci dozví vždy před zahájením
příslušné soutěže.
Povinné vybavení: týmový dres vlastní výroby (např. tričko s označením), fantazii se v tomto případě meze
nekladou. Doporučené vybavení:
sportovní oblečení, sportovní obuv,
ručník, náhradní oblečení. Organizátor zajistí vodácké přilby, plavecké
vesty a plavidla.
Účastníci se zúčastní soutěže na
vlastní zodpovědnost, pořadatel však
bude věnovat otázce bezpečnosti maximální možnou pozornost. Na bezpečnost účastníků bude dohlížet Jednotka
požární ochrany města Kadaně a Městská policie Kadaň.
(r)
Vakcinace psů proti vzteklině
Město Kadaň a Veterinární středisko Kadaň oznamují, že v měsíci dubnu a květnu se uskuteční
profylaktická akce – vakcinace psů proti vzteklině. Očkování se provádí každoročně u psů
starších 3 měsíců jako hromadná akce a jde podle zákona o veterinární péči povinnou.
Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 150 Kč.
Cena za očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze,
infekčnímu zánětu jater a vzteklině je 250 Kč. Vakcína chrání i proti psincovému kašli.
V této ceně je zahrnuto: očkovací dávka, jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla,
očkovací průkaz, cena za úkon a cestovné.
Akce se koná:
V sobotu 3. května 2014:
Kadaň:
od 9.00 do 11.00 hod. u veterinárního střediska, Žitná ul. 1558
od 11.30 do 12.30 hod. u MěÚ Kadaň, ulice J. Roháče (Šuplík)
Brodce:
od 14.00 do 14.20 hodin
Úhošťany: od 14.30 do 15.00 hodin
Kad. Jeseň: od 15.05 do 15.20 hodin
V neděli 4.května 2014:
Pokutice:
Zásada:
od 13.00 do 13.30 hodin
od 13.30 do 13.35 hodin
Náhradní termín v pondělí 2. června 2014:
Kadaň:
od 14.30 do 16.30 hod. u veterinárního střediska, Žitná ul. 1558
Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku
a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni.
6
Země zaslíbená
zve k návštěvě
Protože počasí letos přeje, byla štola
Země zaslíbená na Měděnci otevřena již
v měsíci dubnu a to vždy v sobotu a neděli
od 11.00 do 17.00 hodin. Mimo otvírací
dobu (v týdnu) pro skupiny možno objednat na tel.: 739 040 671. Vstupné: dospělí
45 Kč, děti, studenti a důchodci 30 Kč.
Nutná je pevná obuv. Ve štole je stálá teplota 6-7 stupňů, doporučeno je starší oblečení. Vstup není doporučen klaustrofobikům
z důvodu velmi úzkých prostor. S domácími
zvířaty je vstup zakázán. Zákaz vstupu také
platí po použití omamných látek a alkoholu.
Prohlídky začínají vždy v infocentru Mědník v restauraci Mědník.
(g)
Březenského draka přijedou
probudit sv. Jiří a sv. Barbora
Probouzení Březenského draka se
tentokrát odehraje v nebesko-hornickém duchu. Za Severusem přijede do
Března u Chomutova Svatý Jiří a patronka horníků Svatá Barbora. Celodenní
show plná soutěží a kouzel, ze které nikdo neodejde s prázdnou, začne v neděli
27. dubna v 10.00 a potrvá do 17.00
hodin. Vstup je zdarma.
V areálu Severočeských dolů u velkorýpadla KU800, které je vyhledávanou
industriální památkou a má přezdívku
Březenský drak, bude připravený bohatý program. Svatý Jiří se svým koněm
dorazí v 11, 13 a 15 hodin. Návštěvníci
si budou moci zatančit s exotickou tanečnicí, obdivovat, jak fakír zkrotí plameny
a kouzelníkovi pomoci čarovat. Připravené budou čtyři soutěžní trasy. Na nich si
děti vyzkouší práci pohádkových postav,
které podle pověstí pomáhají horníkům
s těžbou. Spolu s permoníky, ohnivcem a
drakem tak návštěvníci nahlédnou do historie hornictví, které má v Podkrušnohoří
více než 700letou tradici. Zároveň se dozví,
že je potřeba chránit přírodu. Dojde i na
detektivní hru, na jejímž konci děti spolu
s andělíčkem probudí malé dráčky ze zimního spánku. V plánu jsou také projížďky
na koních. Vstup je zdarma!
(rem)
Zahradní slavnost na ZŠ Rudolfa Koblice
V pátek 9. května proběhne od 15.00
do 19.00 na Základní škole Rudolfa Koblice zahradní slavnost k 55. výročí otevření
školy. Žáci si spolu se svými učiteli připravili bohatý program, který bude navíc doplněn různými hosty. Těšit se tak můžete
na projížďku na koních, foukání skleněných figurek s profesionálním sklářem,
břišní tance, čajovnu, facepainting, střelbu
ze vzduchovek, skautské ležení, atrakce
DDM Šuplík a další. Pro mlsné jazýčky
budou k mání smažené hmyzí pochoutky,
cukrová vata, opékání špekáčků a pekařské
lahůdky proslulých pekařek kolem Egeria
o.s. Výtěžek z prodeje půjde na pomoc postiženému chlapečkovi.
V 17.00 pak zahradní slavnost vyvrcholí vystoupením kadaňské bigbítové
formace Hijack. Vstupné bude dobro-
volné. Těšíme se na Vás a prosíme každého, aby se přimluvil za pěkné počasí. Pro
aktuální informace sledujte stránky školy
www.2zskadan.cz.
(2zs)
MC RADKA
Pátek 25. dubna v 16.00 hod.: Vítání
máje na františkáně - přijďte s námi oslavit
Den Země. Soutěže, malování na obličej,
pečení vuřtů. (Vuřty s sebou)
Pondělí 28. dubna v 10.30 hod.: Beseda zdravá rodina – pojištění dětí - beseda
s odborníkem: proč a jak si vybrat pojistku.
LETNÍ PRÁZDNINY
Příměstské tábory - Pobytové tábory
– Plavecké pobyty. Termíny a témata jsou
uvedeny na www.radka.kadan.cz
Svátek dobré
nálady se blíží
Recesistická oslava „Čarodějnic“ a zejména „Svátku práce“ opět po roce klepe
na dveře. 15. Svátek dobré nálady se uskuteční 30. dubna a 1. května v Kryrech.
Pořadatelská agentura Sdružení RestArt
s podporou Města Kryry a ve spolupráci
se Svazem žen i kulturní a školskou komisí města Kryry přichystala letos skutečně
bohatý kulturní program pro všechny generace.
Ti mladší si tradičně přijdou na své již
první den slavností. Ve středu 30.dubna
v duchu pohanského svátku Beltine a tradice pálení čarodějnic spolu se stavěním
májky se rozběhne kulturní program na
hlavním pódiu přímo na náměstí Čsl. Armády. „Rockové čarodějnice“ odstartuje
domácí bigbítová formace „brejlounů“ The
Dioptrie. Pekelně ohnivý večírek uzavře nejuznávanější světový coverband Judas Priest!
Do svátečního dne 1. máje, nebo-li „Pivního máje“, všechny místní obyvatele a návštěvníky města probudí svižná hudba Íši
Baráka. Před pódiem se pak vystřídá celá
řada místních tanečních a pěveckých spolků a skupin. Recesistický prvomájový průvod všeho pracujícího lidu projde městem
v pravé poledne. Na pestrobarevný průvod
naváže průjezd alegorických vozů, motocyklů, bicyklů, šlapohybů a všelikeré jiné techniky. Odpolední oslavy se ponesou v duchu
hudebního návratu pěvecké legendy Viktora
Sodomy. Májové oslavy vyvrcholí vystoupením coverbandu skupiny Roxette.
(kafi)
www.kadanskenoviny.cz
17. dubna 2014 / Kadaňské noviny
Nábřeží Maxipsa Fíka aneb oslavili jsme světový Den vody
Voda je jednou z nejdůležitějších složek
života na Zemi, a proto si jí musíme vážit
a starat se o ni, jak nejlépe dovedeme.
S dětmi ze třídy Lišky jsme se vydaly napříč
cestou Nábřeží Maxipsa Fíka, abychom dětem ukázaly rozmanitý ekosystém, který
živá a neživá příroda v okolí vodních toků
skrývá. Povídali jsme si o ekologii a důležitosti vody pro život.
Hravou formou a za pomoci prožitků
jsme se celý týden věnovali tomuto tématu a vše zakončili motivovanou vycházkou
k řece Ohři. Vyzbrojeni velkým množstvím
pečiva, pro naše okřídlené kamarády, jsme
pořádně utáhli tkaničky a i přes značný kus
cesty, plni očekávání jsme se vydali k řece.
S dobrou náladou a sluncem v zádech jsme
došli až k šumějícímu jezu, kde jsme nakrmili hladové kamarády a putovali cestou
dál až pod tyčící se františkánský klášter.
Počasí nám přálo a jiskry v dětských očích
byly důkazem, že Nábřeží Maxipsa Fíka je
jedním z nejhezčích koutů našeho královského města Kadaně.
Za celou MŠ Hvězdička třída Lišky a učitelky Blažková a Rajchlová
8 žen se představilo
kadaňským divákům
Středa 26. března se do historie ochotnického divadla v Kadani zapíše další
kapitolou. V Orfeu měla premiéru hra 8
žen, kterou nastudovaly herečky divadla
Navenek. Hra pochází z pera francouzkého dramatika, herce a režiséra Roberta
Thomase (1927-1989). Divadlo Navenek
ji uvedlo s částečně adaptovaným textem,
ale typické vlastnosti pro jeho hry zůstaly.
Ať už jde o notnou dávku napětí, nečekané odhalení i svébytný humor.
Jednotlivých rolí se zdárně chopily: babička - Jana Kalová, Gábi - Tereza Gvoždiáková, Augustýna - Sabina Tumpachová, Susanne - Eva Žemličková, Katrin
- Pavlína Košťáková, Pierette . Zuza Bartošová, Luisa - Markéta Peti, Chanel - Kateřina Škodová.
Zajímavostí je, že tato hra neměla
v Kadani premiéru poprvé. Již před
lety ji nastudoval tehdejší ochotnický
soubor. A někteří z jeho protagonistů
zasedli v sále jako diváci. A těch přišlo
opravdu hodně. Kdo premiéru přeci jen
propásl, dostane další příležitost v sobotu 24. května od 19.00 hodin v Orfeu.
Divadlo Navenek za pomoc při realizaci hry děkuje Karolíně Hadrávkové
(taneční choreografie), Petru Petimu
(grafika), Tomáši Mandincovi (plakát)
a Denise Mareškové (vlasové poradenství). Speciální dík si zaslouží jejich
rodiny za podporu a trpělivost během
celého zkoušení.
Za spolupráci děkují herečky Martinu
Šílovi, Janu Losenickému, Flint rekords,
Ondřeji Draganovi, Pavlu Kotábovi, Petru Kotábovi a Domovu pro seniory Klášterec nad Ohří. Další fotografie najdete
v galerii Kadaňských novin. Foto: (vv)
Račetická kavárna dokázala, že smích je lék pro každého
V úterý 25. března se v račetické divadelní kavárně uskutečnil zábavný pořad
s názvem Smích je lék pro každého. Mezi
pozvanými hosty byla známá herečka Kateřina Hrachovcová Herčíková, populární a nejúspěšnější český kouzelník Pavel
Kožíšek a sportovní komentátor Václav
Tittelbach. Téměř dvouhodinový pořad se
nesl v duchu zajímavých historek ze života všech tří účinkujících. Své kouzelnické
umění předvedl a zároveň publikum pobavil kouzelník a iluzionista Pavel Kožíšek.
Na kytaru zahrál David Jakubec, který se
intenzivně věnuje prstové technice zvané
Fingerstyle. Celým večerem provázel Libor
Petrů. Další akce, která se bude konat na
návsi obce Račetice, bude 26. dubna Vojtěchovská pouť. Text a foto: Pavel Zárybnický
Výlet na Pražský hrad
Je pátek 14. března – běžný všední den
a já pomalu přicházím na autobusovou
zastávku u naší školy. Ano, na zastávku,
ne do školy! Z dálky pozoruji mumraj,
hemžení, dovádění a výkřiky dětí. Matouš se chlubí, jakými se vyzbrojil vědomostmi, Pavel zase přemýšlí, s kým bude
sedět v autobuse, Vojta lamentuje, zda má
s sebou dost velkou svačinu a Pája s Míšou mají obavy, zda to všechno zvládneme… Dnešní den je přece jenom v něčem
jiný – páté třídy ze Sluníčkové školy vyrážejí na výlet do Prahy prozkoumat Hrad a
jeho zákoutí.
Cesta nám v autobuse vesele ubíhá, a
než se nadějeme, stojíme na Hradčanském
náměstí. Milým úsměvem a vlídnými slovy nás vítá naše paní průvodkyně. Hned
nás zahrnuje zvídavými otázkami.
Putování za poznáním začíná. Pražský
hrad nás vítá celý zalitý slunečními paprsky
a na úvod si pro nás připraví střídání Hradní stráže. Pečlivě sledujeme každý její krok
a možná i někteří zapřemýšlí nad tím, zda
by dokázali stát dvě hodiny bez pohybu a
jediné grimasy..….když je kolem tolik pokušitelů!
Kadaňské noviny /17. dubna 2014
Ale to už spěcháme na výstavu Svatovítského pokladu. Tají se nám dech, vždyť
k relikviím uloženým v nádherných a drahých schránkách se upínaly naděje a úcta
generací našich předků. Pak následuje Katedrála sv. Víta. Paní průvodkyně působí
jako nevyčerpatelná studnice informací,
není snad otázka, na kterou by neznala
odpověď. Znovu zvážníme, když vstupujeme do útrob této proslulé památky.
V tom okamžiku na nás dýchne kus dávné
historie a minulosti. Obdivujeme rovněž
zručnost a schopnost tehdejších mistrů
stavitelů. Okamžitě nás zajímá, kde je to
místo skrývající pod sedmi zámky české
korunovační klenoty. A věřte, působí velice
nenápadně! Celkem obratně se proplétáme
mezi množstvím turistů a naše kroky směřují ven. Přecházíme do Vladislavského
sálu. Tady přece jenom korunovační klenoty spatříme! Sice to není originál, ale i ty
kopie jsou tuze krásné! Prostě neodoláme
a i přes přísné, ale shovívavé oko ostrahy
pár snímků pořizujeme. Čas nás neúprosně tlačí, a tak honem ještě do Zlaté uličky.
Tady se s námi paní průvodkyně loučí.
Jsme plni zážitků a dojmů, ale teď nastává nutnost doplnit spotřebovanou energii
a tekutiny. Svačinkami nás sice maminky
vybavily, ale znáte to, bez návštěvy některých stravovacích zařízení by ten výlet nebyl kompletní. Proto scházíme Zámeckými
schody dolů do „podhradí“ a plníme rovněž
i tento úkol. Přitom spojíme příjemné s užitečným a na chvíli si ještě odskočíme na
Karlův most, tady je provoz opravdu hustý.
Pak už ale musíme skutečně vyrazit zpět
k autobusu, byť se ozývají hlasy, že bychom
mohli ještě pokračovat dál. Nedá se nic dělat, zase někdy příště! Stále svižným krokem spěcháme na smluvené místo, kde na
nás čeká autobus. Vracíme se domů – sice
možná unavení, ale usměvaví a pohodově
naladění z krásného dne stráveného na
cestách za poznáním.
Milé holky a milí kluci, díky, byli jste
skvělí! S paní učitelkou jsme se jenom ujistily, že jste opravdu bezvadná parta, která
nezkazí žádnou legraci, a když je potřeba,
umí táhnout za jeden provaz!
Lenka Kučerová a Jana Mihalovová
(třídní učitelky)
www.kadanskenoviny.cz
7
KINO
hraje
Sobota 26. dubna
Od 17.00 hodin
RIO 2 3D
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Čtvrtek 17. dubna
Od 14.00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA 3D
USA, 2014, 92 min., přístupné pro všechny.
Pes pan Peabody je geniální jako Einstein
a odvážný jako Indiana Jones. Díky svým
schopnostem adoptoval malého kluka
Shermana, kterého vychovává tak, jak nejlépe umí. Pro něj vynalezl Časomat, díky
kterému zažívají neskutečná dobrodružství. Vstupné 100 Kč. Velikonoční pohádkové prázdniny.
Počátek a Temný rytíř. Hrají: Johnny Depp
Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a další. Vstupné 110 Kč.
USA, 2013, 101 min., přístupné pro všechny.
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu a vychovávají své tři děti. Dobrodružství začíná, když se ocitnou z poklidného domáckého Ria v amazonské džungli.
Vstupné 140 Kč.
Od 20.00 hodin
Neděle 20. dubna
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 2D
Od 14.00 hodin
RIO 2 2D
USA, 2013, 101 min., přístupné pro všechny.
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu a vychovávají své tři děti. Dobrodružství začíná, když se ocitnou z poklidného domáckého Ria v amazonské džungli.
Vstupné 115 Kč. Velikonoční pohádkové
prázdniny.
USA, 2014, 142 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Pokračování nového zpracování příběhu legendárního pavoučího muže. Hrají
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
a další. Vstupné 140, sleva do 15 let 110 Kč.
Neděle 27. dubna
Od 17.00 hodin
RIO 2 3D
Od 17.00 hodin
Od 17.00 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI 2D
JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
USA, 2014, 78 min., přístupné pro všechny. Další pohádka od Disneyho o víle Zvonilce a jejích přátelích. Vstupné 100 Kč.
Velikonoční pohádkové prázdniny.
Hudební dokument USA, 2013, 92 min.,
přístupné pro všechny, titulky. V září 2012
vyrazil Justin Bieber na roční světové turné
Believe. Vstupné 120 Kč.
USA, 2013, 101 min., přístupné pro všechny.
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu a vychovávají své tři děti. Dobrodružství začíná, když se ocitnou z poklidného domáckého Ria v amazonské džungli.
Vstupné 140 Kč.
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
TRANSCENDENCE
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
ČR, 2014, 96 min., přístupné pro všechny.
Komedie. Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař a další. Režie Karel Janák
(Snowboarďáci, Rafťáci). Vstupné 140 Kč.
USA, 2013, 120 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Sci-fi thriller od tvůrců kultovních hitů
Počátek a Temný rytíř. Hrají: Johnny Depp
Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a další. Vstupné 110 Kč.
USA, 2014, 142 min., nevhodné do 12 let,
dabing. Pokračování nového zpracování příběhu legendárního pavoučího muže. Hrají
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
a další. Vstupné 175, sleva do 15 let 145 Kč.
Pondělí 21. dubna
Pondělí 28. dubna
Pátek 18. dubna
Od 14.00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA 2D
USA, 2014, 92 min., přístupné pro všechny.
Pes pan Peabody je geniální jako Einstein
a odvážný jako Indiana Jones. Vstupné 80
Kč. Velikonoční pohádkové prázdniny.
Od 17.00 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI 2D
USA, 2014, 78 min., přístupné pro všechny. Další pohádka od Disneyho o víle Zvonilce a jejích přátelích. Vstupné 130 Kč. Velikonoční pohádkové prázdniny.
Od 20.00 hodin
TRANSCENDENCE
USA, 2013, 120 min., nepřístupné do 15 let,
titulky. Johnny Depp v roli vědce, který
se snaží jít za hranice možného a propojit
lidskou mysl s umělou inteligencí. Jeho
cesta za poznáním se ale změní v honbu
za neomezenou mocí. Dále hrají Rebecca
Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian
Murphy a další. Vstupné 110 Kč.
Sobota 19. dubna
Státní svátek - kino nehraje.
Od 20.00 hodin
Láska, soudruhu!
Úterý 22. dubna
Od 20.00 hodin
POJEDEME K MOŘI
ČR, 2014, 90 min., přístupné pro všechny.
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem.
Když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit první film o své rodině.
Postupně přijde na rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu
zdálo. Režijní debut Jiřího Mádla. Hrají
Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Miroslav
Táborský a další. Vstupné 120 Kč.
Od 20.00 hodin
TRANSCENDENCE
USA, 2013, 120 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Sci-fi thriller od tvůrců kultovních hitů
Počátek a Temný rytíř. Hrají: Johnny Depp
Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a další. Vstupné 110 Kč.
POJEDEME K MOŘI
Od 17.00 hodin
Od 17.00 hodin
RIO 2 3D
JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
USA, 2013, 101 min., přístupné pro všechny.
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu a vychovávají své tři děti. Dobrodružství začíná, když se ocitnou z poklidného domáckého Ria v amazonské džungli.
Vstupné 140 Kč. Velikonoční pohádkové
prázdniny.
Hudební dokument USA, 2013, 92 min.,
přístupné pro všechny, titulky. V září 2012
vyrazil Justin Bieber na roční světové turné
Believe. Vstupné 120 Kč.
Pokud pořádáte sraz třídy po 10
a více letech, ať už ze základní nebo
střední školy, máte možnost jubileum
připomenout ostatním. Stačí zaslat
fotografii účastníků s doprovodným textem na adresu redakce (stačí
ČR, 2014, 90 min., přístupné pro všechny.
Rodinný film. Režijní debut Jiřího Mádla.
Hrají Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Miroslav Táborský a další. Vstupné 120 Kč. Po
projekci beseda s Jiřím Mádlem!
Pátek 25. dubna
8
USA, 2013, 120 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Sci-fi thriller od tvůrců kultovních hitů
Počátek a Temný rytíř. Hrají: Johnny Depp
Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a další. Vstupné 110 Kč.
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
USA, 2014, 142 min., nevhodné do 12 let,
dabing. Pokračování nového zpracování příběhu legendárního pavoučího muže. Hrají
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
a další. Vstupné 175, sleva do 15 let 145 Kč.
Bratři Karel a Josef Čapkovi.
K nepřehlédnutelným osobnostem
evropské kultury první poloviny 20. století patřili též bratři Karel a Josef Čapkovi,
první spisovatel, dramatik a novinář, druhý pak výtvarník i literát. Oba byli přesvědčenými odpůrci oněch dvou zrůdných totalitních ideologií jejich věku,
totiž komunismu, ať už v ruském nebo
českém hávu, a později i německého nacionálního socialismu. Pro nás v Kadani
je však nadmíru zajímavá především ta
skutečnost, že tito dva světoznámí intelektuálové jsou též nedílnou součástí kadaňských kulturních dějin.
Po vypuknutí 1. světové války v roce
1914 byla vyhlášená všeobecná mobilizace a také Josef Čapek se musel hlásit u
svého 74. pěšího pluku, který byl umístěn právě v našem městě. Jeho první
kadaňský dopis nese datum 22. června
1915. Píše v něm své snoubence Jarmile
Pospíšilové, že nedávno dorazil z Jičína
přes Prahu do Kadaně a bydlí v jakési cihelně, což byly jedny z provizorních kasáren umístěných u kaolinových závodů.
V dalším dopise ze dne 25. června 1915
Josef Čapek konstatuje, že „byl přestěhován z cihelny do stavitelské kůlny“. A
pokračuje: „Tam spíme na slámě, ale je
to lepší, než bylo v cihelně. Život je to
nad pomyšlení ubohý, ale lze to všechno
snést; i více.“ Čapek také svou snoubenku informuje, že teprve dnes byl „u prezentace“ a zítra jede do Chomutova „ke
konstatování“.
Z Chomutova posílá dva listy.
V tom druhém, datovaném 29. června 1915, se zeširoka rozepsal o svém
předchozím pobytu v Kadani: „V Kadani to bylo zlé. [...] Ta cihelna, kde
jsme byli ubytováni, to bylo ohavné
místo. Po stranách svítily ve slunci
pusté srázy kaolínové hlíny, dvůr celý
zarovnaný bílými cihlami a rourami
a pak nocleh v sušárně cihel, kde na
třech hrůzně špinavých a prášivých
slamnících spalo vždy pět lidí, to vše
bylo jako místo zatracení. Bylo nás
tam mnoho set. Pro jídlo chodilo se
daleko a nebylo to mnoho, když jsme
tam čekali hodinu a mnohem déle na
slunci, usazeni v prachu silnice, protože
nás bolely nohy. Později zařídil jsem se
tak, že ráno jsem unikl do města a jednou jsem tam také spal. Mnoho mne
svírala primitivnost všeho, jak to bylo
v té cihelně. Bylo sotva kde se umýt a
kde vyčistit jídelní příbor; ráno se miska špinavá od včerejška vymývala kávou, v poledne se sedlina od kávy umyla polévkou. V téže misce musel jsem
se mýt a holit a čistit zuby.“
Dne 7. července 1915 oznamuje už
z Kadaně: „Dnes jsem již zase v Kadani.
Nemám zatím nejmenší potuchy o tom,
jak to se mnou stojí.“ Nakonec byl ovšem uznán ze zdravotních důvodů vojny
neschopným a poslán domů. Jenže válka
neskončila tak rychle, jak mnozí očekávali. Na počátku října 1916 byl Josef
Čapek spěšně povolán k superarbitraci
zpět do Kadaně, a to jej ještě čekala další
prohlídka ve vojenské nemocnici v Terezíně. Už 5. října 1916 píše další ze svých
kadaňských listů. Poštu od snoubenky
a přátel si tehdy kvůli cenzuře nechával
posílat na privátní adresu, a sice k paní
„bytné“ Terezii Schupik, která bydlela
na Špitálském předměstí v Ledergasse
(dnes Říční ulice) čp. 303. V pozdějším
dopise z Terezína se Čapek již dokonce těší do Kadaně: „Již se těším do Kadaně, že se zas dostanu o schůdek dále
a že je to tam skoro lepší, může-li se o
něčem dobrém mluvit.“ Dochovaly se
ještě čtyři „kadaňské listy“ z října 1916.
Korespondence mu tentokrát byla doručována do restaurantu „Střelnice“, neboť
všechny dopisy na privátní adresy byly
automaticky konfiskovány a vládla tu
vojenská cenzura. Koncem měsíce byl
již Josef Čapek v Praze a celá kadaňská
epizoda se mu jevila jako krutý omyl.
K vojenským druhům, s nimiž se v Kadani přátelil, patřili například herec
Vojta Matys (†1922), později působící
v Národním divadle, a česko-německo-židovský novinář a literát Arne Laurin
(†1945), pozdější hvězda československé žurnalistiky.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
(pokračování příště)
Žatecké muzeum se pustilo do náročného projektu (6)
Květena Džbánské pahorkatiny - část druhá
Od 20.00 hodin
i elektronicky) nebo odevzdat
v informačním centru a v Kadaňských
novinách ji zveřejníme zdarma na této
stránce. Pochopitelně se to týká i pozvánek na podobné akce a výzev pro
bývalé spolužáky.
(r)
Středa 30. dubna
TRANSCENDENCE
Austrálie, 2013, 116 min., nevhodné do 12
let, titulky. Barmská železnice byla za druhé
světové války známá jako železnice smrti. Za
strašlivých podmínek na ní pracovalo tisíce
zajatců nejen z Velké Británie. Jedním z nich
byl i britský důstojník Eric. Měl ale štěstí, protože přežil. Válka však vždy zanechá stopu.
Hrají Colin Firth, Nicole Kidman a další. Odpoledne nejen pro seniory. Vstupné 60 Kč.
Chcete připomenout sraz po x letech?
USA, 2014, 142 min., nevhodné do 12 let,
dabing. Pokračování nového zpracování příběhu legendárního pavoučího muže. Hrají
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
a další. Vstupné 175, sleva do 15 let 145 Kč.
Od 20.00 hodin
Čtvrtek 24. dubna
Od 20.00 hodin
USA, 2013, 120 min., nepřístupné do 15 let, titulky. Sci-fi thriller od tvůrců kultovních hitů
Úterý 29. dubna
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
KOLEJE OSUDU
TRANSCENDENCE
ČR, Finsko, 2013, 105 min., přístupné pro
všechny, titulky. V roce 1962 přijíždí Jan do
Finska a potkává se se svou dávnou láskou
Elsou. V opojení ze shledání je Elsa postavena před rozhodnutí - vyhovět přání
finské policie, která ji pod tlakem KGB nutí
vydat československého odpadlíka nebo
začít nový život? Hrají Kati Outinen, Miroslav Etzler, Jan Budař a další. Režie Taru
Makelä. Vstupné 110 Kč.
Od 20.00 hodin
Středa 23. dubna
Od 14.00 hodin
Od 20.00 hodin
Bratři Čapkové a Kadaň (I.)
Jedním z nejvzácnějších biotopů
jsou původní reliktní bory, které se
zachovaly pouze na opukových skalních výchozech či na hranách prudkých svahů. Typickým příkladem jsou
Malý a Velký štít nebo Pochválovská
stráň s výskytem tzv. glaciálních reliktů - medvědice léčivé (Arctostaphyllos uva-ursi) a zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus). Tyto
druhy se na naše území rozšířily
v době ledové a po ustoupení ledovce
se dochovaly na extrémních stanovištích. Obě lokality jsou dnes vyhlášeny
jako zvláště chráněná území.
Pro bezlesou oblast Džbánu byla typická také stepní a teplomilná květena
na jeho severním okraji. Přestože na
velké části území byl tento typ biotopu
v minulosti zničen zemědělstvím nebo
ustoupil vlivem přirozeného zarůstání
dřevinami, můžeme se s ním setkat
ještě na několika málo místech v okolí
www.kadanskenoviny.cz
obcí Lipenec, Touchovice, Zbrašín, Jimlín, Milý, Nečemice, Měcholupy, Holedeč, nebo Kluček. Některé z těchto lokalit byly vyhlášeny zvláště chráněným
územím s ohledem na výskyt vzácných
a ohrožených druhů rostlin – např. koniklec luční český, bělozářka liliovitá,
hlaváček jarní, modřenec tenkokvětý,
kavyl Ivanův, vstavač nachový, hvězdnice zlatovlásek, kozinec rakouský
a k.dánský, hvězdnice chlumní, aj.
Přestože se na první pohled zdá, že
toto území bylo po botanické stránce
již důkladně probádáno, ještě dnes se
objevují nové lokality s druhy, které
zde nikdo nespatřil několik desetiletí.
Příkladem může být kriticky ohrožený zvonovec liliolistý u Hříškova nebo
vzácný smrkovník plazivý u Líského.
Jedněmi z těch, kteří ve Džbánu pátrají po nových lokalitách jsou i členové
Českého svazu ochránců přírody, kteří
mapují flóru Džbánu už přes deset let.
A jelikož mapování bude pokračovat
i v následujících letech, lze se těšit na další
překvapení.
Pozornosti odborníků mohou občas
uniknout i tak nápadné rostliny, jako
je naše největší orchidej - střevíčník
pantoflíček. Není to nic neobvyklého.
Vzhledem k rozlehlosti tohoto území
a k nevyzpytatelnému chování orchidejí není těžké je přehlédnout. Proto
i přes jejich systematické hledání se
stále nacházejí nové lokality. Chceme
proto požádat zájemce z řad veřejnosti
o spolupráci při pátrání těchto klenotů
džbánské přírody. Najdete-li při svých
toulkách, na výletě či při houbaření zajímavou rostlinu, neváhejte a vyfoťte ji
se zapamatováním místa nálezu (např.
GPS, tečka v mapě, apod.). Pošlete nám
ji a my Vám na oplátku sdělíme, co jste
našli za poklad….
Mgr. Jiří Bělohoubek – KS AOPK Ústí
nad Labem
Máte-li i Vy zajímavé pozorování, fotografie, zážitky i vyprávění, co se týkají
Džbánské pahorkatiny, neváhejte nás
kontaktovat. Tel: 775 028 112, e-mail:
[email protected]
17. dubna 2014 / Kadaňské noviny
Akademie Domu dětí a mládeže Šuplík
Provozní doba: Po-Ne 8.00 - 22.00 hod.
Sportovní hala Kadaň
Stálá cvičení pro veřejnost
Pondělí: 17.00-18.00 Hrazdičky,
18.00-19.00 Fyzioline, 19.00 – 21.30
kruhový trénink s Renatou, 18.30 –
19.30 Posilování (horní tělocvična)
Úterý: 10.00-11.30 rodiče s dětmi,
16.00 – 19.00 Judo, 19.00 – 20.00
Zumba.
Středa: 17.30 – 19.00 Judo školička,
18.30 – 19.30 Trampolíny (horní tělocvična).
Prodej
Prodám garáž v areálu Bystřice
III (Prunéřov), s elektřinou, poslední
v řadě, cena dohodou. Tel.: 733 539 990.
Prodám byt 2+1 ul. Chomutovská, OV.
Cena 420 000 Kč. Tel.: 734 281 668.
Čtvrtek: 10.00-11.30 rodiče s dětmi,
16.00 – 19.00 Judo, 19.00 – 20.00
Zumba.
Pátek: 16.00 – 17.00 funkční trénink,
17.00-18.00 Fizioline.
Garáž hledá
Hledám pronájem garáže v Kadani
s elektřinou - mimo Bystřice. S možností
pozdějšího odkoupení (není podmínkou).
Tel.: 732 943 313.
Kontakt: www.hala-kadan.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 775 035 965
Majáles bude
Akademie Domu dětí a mládeže Šuplík se opět konala ve sportovní hale. V úterý 25.
března se zde představily především taneční a sportovní kroužky. K vidění ale byla také
například výstavka plastikových modelářů nebo keramiky. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Při zahájení Jiří Štěrba, ředitel Šuplíku, poděkoval Městu Kadaň,
které jako zřizovatel vytváří pro jejich činnost dobré podmínky.
Foto: (vv)
Hotel Split Kadaň
Pozice: recepční
Brigáda od 5/2014 do 12/2014
Požadavky: AJ a NJ na komunikativní úrovni, flexibilní, loajální
Zájemce nás může kontaktovat na tel. č. 725 989 683
nebo email: [email protected]
Tradiční studentské slavnosti ve Smetanových sadech Majáles cadanensis 2014 se
budou konat 3. května od 14.00 hodin. Na
účastníky čekají: majálesové svatby, pohřby,
rozvody, objímání zdarma, paintballová
střelnice, jízda na koních a k tomu všemu
samozřejmě i skvělá muzika (Love Makers,
J.E.S., Noční klid, Trepifajxl, Kurtvána, Orfeum od 20.00 hod.: Madame Butterfly).
Vstupné na místě 90 Kč.
(kzk)
Kadaňská jednička
žila Německem
TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky vodní slalom
Pořádá nábor nových
členů z řad dětí a mládeže
od věku 6ti let
Přijďte rozšířit naše řady a sportovat.
Najdete nás každé úterý a čtvrtek od
16.00 hodin v pěkném prostředí na loděnici u Splitu. Neváhejte a hurá za pohybem a sportem.
Informace na tel.: 777 165 299 nebo
přímo na loděnici.
Veteráni projedou Kadaní
Za finančního přispění a ve spolupráci
s městem Kadaní zve Veteran car club
Chomutov všechny příznivce a obdivovatele historických vozidel dne 26. dubna
2014 od 13.00 do 15.00 hodin na Mírové
náměstí v Kadani. Okolo sta vozidel již 20.
malý
oznamovatel
mezinárodního srazu bude soupeřit o vaši
pozornost při průjezdu městem. Případní
zájemci o svezení v legendárním autobusu Škoda 706 RTO jsou zváni od 11.00 do
12.00 hodin na parkoviště Severočeských
dolů v Chomutově.
(ř)
Ve dnech 24. 3. – 28. 3. 2013 žila Kadaňská jednička Německem. Žáci se
v rámci projektu „ Okno do světa“ každý
rok seznamují s kulturou a životem v jedné významné zemi. Mají možnost poznat
daný region z mnoha hledisek. Letos jsme
se zaměřili na našeho západního souseda. Poznali jsme kulturní bohatství země,
zvyky, významné vědce, přírodu, národní
obyčeje, písně i sportovce. Během projektu se ve školní jídelně podávala německá
národní jídla. Cílem je naučit žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých,
chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory
i schopnosti. Učitelé si pro žáky připravili
zajímavé aktivity, ze kterých vypracovali
prezentace, projekty, mapy a obrázky. Vše
se nakonec zveřejnilo ve spojovací chodbě
naší školy tak, aby se s projektem mohli
seznámit i rodiče.
Lucie Smolková
V Kadani se
otevřelo Aqárkoo
Přišlo jaro a s ním rozkvetl i kadaňský
„Zeleňák“. Na konci března zde byla otevřena nová hernička, která bude zajišťovat hlídání dětí. V nabídce je celodenní
hlídání dětí od 18 měsíců jako alternativa jeslí. Dále pak příležitostné hlídání,
jež využijí rodiče, kteří potřebují vyřídit
úřady, nákupy nebo si zkrátka udělat čas
na sebe. A ti, kteří si chtějí se svou ratolestí zadovádět při hudbě na trampolínách, zalumpačit si s míči apod., můžou
přijít každou středu v 15.30 na recepci
Zeleňáku a hodinku si zařádit pod vedením lektorky.
Zamyslete se, co vše lze na náměstí zařídit – k dispozici je tu papírnictví,
kadeřnice, úřady, drogerie, kavárna, pekárna, fotoslužby, oděvy, květiny… Zařizování může být zábava, když při něm
bude vaše dítě spokojené. Více informací
na www.aqarkoo.webnode.cz.
Chceš hrát fotbal za
FK Tatran Kadaň?
www.fktatrankadan.cz
Fotbalový klub FK Tatran Kadaň hledá
nové hráče fotbalu ve věku 5 - 10 let.
Co nabízíme?
Možnost hrát mládežnické soutěže, kvalitní
tréninkovou přípravu, tréninkový proces je
zajištěn na travnatých hřištích a v zimním
období v tělocvičně.
Kontakt:
ročník 2004 - Petr Urban 724 836 702, ročník
2005 - Robert Křesák 724 570 422, ročník
2006-07 - Jindřich Hefner 778 401 732,
ročník 2008-09 - Pavel Čech 606 607 368.
Kadaňské noviny /17. dubna 2014
www.kadanskenoviny.cz
9
SPORTOVNÍ
pozvánky
Domov pro seniory v Kadani uspořádal šestý ročník turnaje v šipkách a bylo to pěkné sportovní klání
Ženy z Chomutova „nikoho nešetřily“
Fotbal
Domov pro seniory v Kadani uspořádal v úterý 8. dubna 6. ročník tradičního turnaje v šipkách. Po skončení mohlo mít největší radost vítězné družstvo
z Chomutova složené ze samých žen.
Možná si členky družstva vzaly k srdci
slova Lenky Raadové, ředitelky Městské
Krajský přebor dospělých: neděle 20. dubna od 17.00 hodin:
FK Tatran Kadaň-Modrá. Neděle 4.
května od 17.00 hodin: FK Tatran
Kadaň-Horní Jiřetín. Krajský přebor dorostu: sobota 19. dubna od
10.00 hodin: Kadaň-Obrnice/Souš.
Atletika
Kadaňské kondiční krosy: trasa je
dlouhá 3 100 m pro žákovské kategorie
a 6 200 m pro ostatní účastníky. Start je
vždy v 17.30 hodin na parkovišti u Policie ČR v Klášterecké ulici. Startovné
je symbolické ve výši 10 Kč na závod.
Termíny dalších kol: 5. kolo - 23. dubna, 6. kolo - 30. dubna, 7. kolo - 14.
května, 8. kolo - 21. května, 9. kolo
- 4. června, 10. kolo - 11. června, 11.
kolo - 25. června.
Pohár Peruna: sobota 10. května:
Perštejnské Giro. Úvodní závod letošního seriálu pořádá Team Bike Perštejn ve
spolupráci s obcí Perštejn.
Na snímku je Božena Hanušková z kadaňského domova.
V pátek 4. dubna se v bazénu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří uskutečnily již
13. Klášterecké plavecké přebory pro
žáky 4. - 9. tříd. Celkem se představilo
212 závodníků v klasických plaveckých
disciplínách na 50 metrů. Soutěžili mezi
sebou žáci z Klášterce, Jirkova a naše škola z Kadaně, takže o dramatické plavecké
souboje nebyla nouze. Naši nejlepší plavci: Lucie Skirková - 2. místo znak, Filip
Šmátrala - 1.místo znak a Natálie Hefnerová, která ukořistila 2 medaile. Zlatou
z plaveckého stylu prsa a bronz z kraula.
Většina zúčastněných z naší školy si vylepšila své osobní rekordy. Pro informaci,
nejlepší plavkyně 50 m volný způsob 31,7s.
Děkujeme všem zúčastněným plavcům a
držíme palce v dalších plaveckých soutěžích.
Petra Černá, uč. Tv
Se
zármutkem vám musíme
sdělit,
že nás opustil
v dožitých 93
letech pan Jiří
Malý (*13. 03.
1921 – †4. 4.
2014) Dlouholetý
předseda
fotbalového oddílu Kadaň a velký
fanda kadaňské kopané. Čest jeho
památce.
Smuteční rozloučení proběhlo dne
9. dubna 2014 v 11.00 hodin v obřadní
síni na hřbitově v Kadani.
FK Tatran Kadaň
k olympiádě, k soukromému životu a samozřejmě i k penězům. Na závěr proběhla
autogramiáda a focení se sportovci. .
Děkujeme moc zmíněným reprezentantům za návštěvu a přejeme jim hodně
sportovních úspěchů, a kdo ví, třeba díky
této besedě nám vyrůstá na naší škole nový
český olympionik.
Petra Černá
TIP ovací soutěž
datum
20. 4. 2014
od 17.00 hod.:
Foto: (vv)
V březnu schválilo zastupitelstvo
města rozdělení dotací pro rok 2014 na
činnost sportům, které jsou zařazené
mezi preferované.
Rozdělení dotací je následující: Sportovní klub Kadaň (hokej) - 800 000 Kč, TJ
DNT Kadaň (vodní slalom) - 55 000 Kč, TJ
Vodní sporty Kadaň (rychlostní kanoistika) - 180 000 Kč, SK Hockey Club Kadaň
(pozemní hokej) - 160 000 Kč, Karate klub
Kadaň - 100 000 Kč, FBC DDM Kadaň
(florbal) - 230 000 Kč, SK Kosagym Kadaň
(kickbox) - 100 000 Kč, Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s. - 485 000 Kč, FC BETIS Kadaň (futsal) - 120 000 Kč, Judo Kadaň - 100
000 Kč, Tenisový klub Kadaň - 100 000 Kč,
Atletika Kadaň 50 000 Kč.
Dále byly ještě rozděleny dotace na jednotlivé projekty (akce), o které mohly požádat i nepreferované sporty.
(r)
Výsledky a tabulky
Odešel Jiří Malý
Olympionici ze Sochi navštívili
Kadaňskou jedničku
V pátek 28. března byla celá škola na
nohou. Naši školu navštívili olympionici ze
Sochi. Jednalo se o sáňkařský tým složený
z Antonína Brože, Lukáše Brože, Ondřeje
Hymana , v čele s trenérem Lubošem Jírou,
který mimo jiné pochází z našeho regionu.
Byli oblečeni do olympijských sportovních
souprav, které jim podle našich děvčat moc
slušely.
Od 10 hodin probíhala beseda s žáky
vyššího stupně. Sáňkaři nejprve seznámili
žáky se sportem, který provozují. Výborně
připravené video, vtipné narážky a emotivní reakce žáků podtrhovaly vynikající atmosféru celé akce, která proběhla ve školní
aule. Asi po hodinové ukázce fotografií a
videa přišel čas na dotazy. Ty směřovaly
turnaje a navíc získal i cenu ředitelky pořádající Městské správy sociálních služeb
Kadaň Lenky Raadové za nejvyšší skóre
v jednom kole (109 bodů). Další členy
mašťovského družstva byli Jaroslav Marek a Josef Mach.
Domácí tým ve složení Šárka Olahová, Božena Hanušková a Jan Rjabec
obsadil třetí místo. Letošní úspěch chomutovských barev podtrhla i vložená
soutěž doprovodů, kterou vyhrála Sandra Nedělková. Na druhém místě skončila Jiřina Čechová (Mašťov) a třetí byla
Libuše Dašková (Kadaň).
(r)
Dotace pro kadaňský sport
Cyklistika
Z Klášterce si
přivezli 4 medaile
správy sociálních služeb Kadaň, která je při zahájení soutěže vyzvala, aby
„nikoho ze soupeřů nešetřily“. Šestého
ročníku turnaje tříčlenných družstev se
letos zúčastnilo pět družstev. Svoje zastoupení zde měly domovy pro seniory
z Chomutova (Písečné), Žatce, Mašťova
a Kadaně. Přizváni byli také klienti z kadaňského domova pro osoby se zdravotním postižení.
Vítěze jsme již představili. Medaile za
druhé místo putovala do Mašťova, tím
ale radost pro toto družstvo neskončila.
Miroslav Ševčík se stal nejlepším hráčem
Fotbal
Florbal
Tabulka krajského přeboru dospělých
1. Krupka
21 12 6 3 52:25 45
2. Litoměřice
21 11 8 2 46: 20 44
3. Bílina
21 10 6 5 33:16 41
4. Blšany
21 11 3 7 51:32 38
5. Litvínov
21 11 4 6 45:28 38
6. Proboštov
21 9 5 7 39:32 37
7. Vilémov
21 10 4 7 55:34 35
8. Neštěmice
21 9 2 10 40:37 29
9. Louny
21 8 3 10 29:27 29
10. Modrá
21 8 3 10 32:40 29
11. Modlany
21 7 5 9 39:51 27
12. Milešov
21 5 7 9 27:39 27
13. H.Jiřetín
21 5 7 9 30:52 26
14. Tatran Kadaň 21 6 4 11 37:47 24
15. Jun.Děčín
21 8 0 13 33:65 24
16. Březno
21 2 5 14 21:64 11
Výsledky: Neštěmice-Tatran Kadaň 1:0
(0:0). TJ Sokol Milešov-FK Tatran Kadaň
0:1 (0:1), branka: Čibenka.
Krajský přebor staršího dorostu: FC Chomutov-FK Tatran Kadaň 8:1 (4:1), branka: Martin Kocík. Litoměřice-Tatran Kadaň 3:2
(3:2). Průběžná tabulka soutěže:
1. Jun.Děčín
17 13 1 3 56:23 40
2. Litoměřice
17 12 1 4 69:41 37
3. Bílina
17 11 2 4 45:22 37
4. Košťany
17 11 2 4 47:29 36
5. Litvínov
17 9 4 4 38:30 35
6. FC Chomutov
17 9 2 6 67:31 31
7. Obrnice/Souš
17 8 2 7 40:30 27
8. Tatran Kadaň
17 8 3 6 36:44 27
9. Žatec
17 6 2 9 36:43 21
10. Louny
17 6 2 9 36:45 21
11. Neštěmice
17 4 3 10 39:77 16
12. VOŠ Roudnice 17 5 0 12 43:61 15
13. L.Chomutov
17 2 1 14 22: 51 7
Mladší dorost: Litoměřice-FK Tatran
Kadaň 4:4 (1:3), na penalty 5:4.
(koc)
Ústecká liga mužů: konečná tabulka:
1. Ústí TBC68 C
20 15 2 3 191:98 47
2. Kati Kadaň C
20 15 1 4 202:114 46
3. Chomutov B
20 14 1 5 139:98 41
4. FbK Prty
20 11 2 7 106:94 35
5. Florbal Ústí D
20 9 2 9 101:104 29
6. FBC Vipers Most 20 8 4 8 108:117 28
7. DDM Děčín 4 B 20 7 3 10 103:137 24
8. Jazzmani Žatec
20 7 2 11 119:142 23
9. Loko Louny
20 5 2 13 79:136 17
10. FIBR Teplice
20 3 4 13 87:132 13
11. TJ Podbořany
20 4 1 15 91:154 13
Do vyšší soutěže postupuje FBC 98
DDM Chomutov (Ústí a Kadaň postoupit nemohou).
2.florbalové liga dorostenců: 23. a
24.kolo: FBC DDM Kati Kadaň–FBC
Lomnice n. P. 7:2, TJ Turnov-FBC DDM
Kati Kadaň 3:6. Konečná tabulka:
1. Florbal Ústí B
24 21 3 0 186:60 62
2. Kati Kadaň
24 16 1 7 117:78 49
3. Lomnice n. P.
24 16 0 8 110:91 48
4. Jablonec n.N.
24 15 2 7 123:74 47
5. TJ Podbořany
24 8 1 15 89:137 25
6. TJ Turnov
24 7 2 15 126:145 23
7. DDM Teplice
24 7 2 15 88:114 23
8. FBC Teplice
24 5 3 16 69:119 18
9. Chomutov B
24 5 2 17 80:170 17
Kadaň díky 2 vítězstvím v závěru soutěže postupuje do vyšší ligy (Ústí postoupit nemůže).
Herejková (veleúspěšná závodnice) a Jiří
Černý (trenér SK Kosagym Kadaň). Jiří
Černý také zaštítil turnaj z pozice hlavního rozhodčího celého turnaje.
Ze závodníků se zúčastnili Alena Krippelová (-140cm), Adam Juhar (-150cm),
Martin Jakeš a Jakub Pokorný (oba
-160cm), Jaroslava Markusová (-60kg)
a Jiří Klaner (-70kg). „Všichni bojovali
skvěle a stejně skvěle tak reprezentovali náš klub a naše město,“ chválí je Jan
Jansa, předseda klubu. Jejich výsledky:
1. místo - Jaroslava Markusová, 2. místa
- Alena Krippelová, Adam Juhar a Martin
Jakeš, 3. místo - Jakub Pokorný, 4. místo
- Jiří Klaner. „Chtěli bychom prostřednictvím Kadaňských novin poděkovat
našim partnerům. Jsou to: město Kadaň,
Messor Build s.r.o., Tepelné hospodářství
Kadaň, Kabelová televize Kadaň,“ dodal
na závěr Jan Jansa.
Kickbox
V sobotu 5. dubna se v Mariánských Lázních konal turnaj určený výhradně pro začínající bojovníky. Výprava SK Kosagym
Kadaň činila 6 závodníků a 3 rozhodčí. Za
rozhodčí se účastnili Jakub Dostál, Nikola
Jaroslava Markusová (Kosagym Kadaň)
si z turnaje v Mariánských Lázních přivezla ocenění za první místo.
Kadaňské noviny ve spolupráci se sportovními kluby připravily pro fanoušky tipovací soutěž.
Pravidla jsou jednoduchá. Vyplněný tipovací lístek stačí před začátkem vybraného utkání odevzdat
pořadatelům a počkat si na výsledek. Za každý správný tip získáte bod do celoroční soutěže a navíc Vás
čeká i drobná odměna od pořadatelů. V případě více správných tipů rozhodne o majiteli odměny los.
vybraný domácí zápas
tip na výsledek
FK Tatran Kadaň-Modrá (fotbal - krajský přebor dospělých)
4. 5. 2014
FK Tatran Kadaň-Horní Jiřetín (fotbal - krajský přebor dospělých)
od 17.00 hod.:
18. 5. 2014
FK Tatran Kadaň-Jun. Děčín (fotbal - krajský přebor dospělých)
od 17.00 hod.:
jméno:
adresa a kontakt:
Hokejovou sezonu na kadaňském zimním stadionu uzavřel ve dnech 29. a 30. března turnaj mladších žáků, kterého se zúčastnilo 6 družstev. Výsledky domácího týmu: SK Kadaň
-HC Louny 5:3, Kadaň-HC Roudnice n. L. 17:0, Kadaň-HC Vimperk 5:0, Kadaň-HC
Chotěboř 7:0, Kadaň-HC Tábor 2:4. Konečné pořadí: 1. SK Kadaň, 2.-3. místo: HC Vimperk a HC Chotěboř.
Foto: (vv)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678 nebo 602 269 784. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Turistické informační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba
a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny